Вибірка за ключовим словом «проба»

 
назва документа вартість
електронний друкований
1. ДСТУ ISO 10381-8:2009 Якість ґрунту. Відбирання проб. Частина 8. Настанови щодо відбирання проб на відвалах (ISO 10381-8:2006, IDT)974.00 грн1157.00 грн
2. ДСТУ EN 14778:2013 Тверде біопаливо. Відбирання проб (EN 14778:2011, IDT)560.00 грн665.00 грн
3. ДСТУ 7331:2013 Ягідні культури. Методи апробації маточних насаджень і садивного матеріалу суниці та малини503.00 грн598.00 грн
4. ДСТУ 7330:2013 Ягідні культури. Методи апробації маточних насаджень і садивного матеріалу смородини та порічок459.00 грн545.00 грн
5. ДСТУ 7960:2015 Плодові культури. Методи апробації маточних насаджень яблуні436.00 грн518.00 грн
6. ДСТУ 7357:2013 Молоко та молочні продукти. Методи мікробіологічного контролювання425.00 грн505.00 грн
7. ДСТУ ISO 5667-12-2001 Якість води. Відбирання проб. Частина 12. Настанови щодо відбирання проб донних відкладів (ISO 5667-12:1995, IDT)392.00 грн465.00 грн
8. ДСТУ 7242:2011 Ягідні культури. Методи апробації маточних насаджень і садивного матеріалу аґрусу380.00 грн452.00 грн
9. ДСТУ 4488:2005 Нафта і нафтопродукти. Методи відбирання проб 369.00 грн438.00 грн
10. ДСТУ ISO 15839:2007 Якість води. Датчики та устатковання для аналізування води. Технічні вимоги та випробування характеристик (ISO 15839:2003, IDT)313.00 грн372.00 грн
11. ДСТУ 4082-2002 Паливо тверде. Ситовий метод визначання гранулометричного складу (ISO 1953:1994, NEQ)291.00 грн345.00 грн
12. ДСТУ 8664:2016 Ветеринарія. Методи лабораторної діагностики класичної чуми свиней246.00 грн292.00 грн
13. ДСТУ 4560:2006 Майонези. Правила приймання та методи випробування224.00 грн266.00 грн
14. ДСТУ 7804:2015 Продукти переробляння фруктів та овочів. Методи визначання сухих речовин або вологи212.00 грн252.00 грн
15. ДСТУ 8661:2016 Фрукти сушені. Правила приймання та методи випробувань212.00 грн252.00 грн
16. ДСТУ 8055:2015 Плодові культури. Методи апробації саджанців яблуні212.00 грн252.00 грн
17. ДСТУ 4601:2006 Насіння олійних культур. Методи відбирання проб207.00 грн243.00 грн
18. ДСТУ ISO 1737:2002 Молоко згущене без цукру та молоко згущене з цукром. Гравіметричний метод визначення вмісту жиру (контрольний метод) (ISO 1737:1999, IDT)201.00 грн239.00 грн
19. ДСТУ ISO 13690:2003 Зернові, бобові та продукти їх помелу. Відбір проб (ISO 13690:1999, IDT)201.00 грн239.00 грн
20. ДСТУ ISO 11348-1:2005 Якість води. Визначення пригнічувальної дії проб води на світловипромінювання бактерій Vibrio fischeri (випробування із застосуванням люмінесцентних бактерій). Частина 1. Метод з використанням щойно підготовлених бактерій (ISO 11348-1:1998, IDT)201.00 грн239.00 грн
21. ДСТУ ISO 26845:2013 Вогнетриви. Хімічний аналіз. Загальні вимоги до методів мокрого хімічного аналізу, атомно-абсорбційної спектрометрії (AAS) і атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно зв’язаною плазмою (ICP-AES) (ISO 26845:2008, IDT)201.00 грн239.00 грн
22. ДСТУ ISO 9682-1:2015 Руди залізні. Визначання марганцю. Частина 1. Полуменевий атомно-абсорбційний спектрометричний метод (ISO 9682-1:2009, IDT)201.00 грн239.00 грн
23. ДСТУ 8615:2016 Пожежна безпека. Піноутворювачі для гасіння пожеж. Настанови щодо поводження з вогнегасними речовинами, використовуваними у стаціонарних системах пінного пожежогасіння195.50 грн229.50 грн
24. ДСТУ EN 12697-27:2018 (EN 12697-27:2017, IDТ) Бітумомінеральні суміші. Методи випробування. Частина 27. Відбирання проб195.50 грн229.50 грн
25. ДСТУ ISO 7208:2002 Молоко знежирене, сироватка та маслянка. Гравіметричний метод визначення вмісту жиру (контрольний метод) (ISO 7208:1999, IDT)190.00 грн226.00 грн
26. ДСТУ 7727:2015 Продукти коксування хімічні. Правила приймання та методи відбирання проб190.00 грн226.00 грн
27. ДСТУ 7838:2015 Якість ґрунту. Агрохімічна паспортизація земель сільськогосподарського призначення. Оброблення та узагальнення результатів агрохімічного обстеження190.00 грн226.00 грн
28. ДСТУ 4834:2007 Молоко та молочні продукти. Правила приймання, відбирання та готування проб до контролювання190.00 грн226.00 грн
29. ДСТУ ISO 1211:2002 Молоко. Гравіметричний метод визначення вмісту жиру (контрольний метод) (ISO 1211:1999, IDT)179.00 грн212.00 грн
30. ДСТУ ISO 6540:2007 Кукурудза. Визначення вмісту вологи (в цілих та подрібнених зернах) (ISO 6540:1980, IDT)179.00 грн212.00 грн
31. ДСТУ ISO 11348-3:2005 Якість води. Визначення пригнічувальної дії проб води на світловипромінювання бактерій Vibrio fischeri (випробування із застосуванням люмінесцентних бактерій). Частина 3. Метод з використанням ліофілізованих бактерій (ISO 11348-3:1998, IDT)179.00 грн212.00 грн
32. ДСТУ ISO 11348-2:2005 Якість води. Визначення пригнічувальної дії проб води на світловипромінювання бактерій Vibrio fischeri (випробування із застосуванням люмінесцентних бактерій). Частина 2. Метод з використанням бактерій, висушених рідинним десикантом (ISO 11348-2:1998, IDT)179.00 грн212.00 грн
33. ДСТУ ISO 5667-19:2007 Якість води. Відбирання проб. Частина 19. Настанови щодо відбирання проб морських відкладень (ISO 5667-19:2004, IDT)179.00 грн212.00 грн
34. ДСТУ ISO 13899-2:2010 Сталь. Визначення молібдену, ніобію та вольфраму в легованій сталі методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно-зв'язаною плазмою. Частина 2. Визначення ніобію (ISO 13899-2:2005, IDT)179.00 грн212.00 грн
35. ДСТУ ISO 7328:2005 Морозиво на молочній основі та суміші для морозива. Гравіметричний метод визначення вмісту жиру (контрольний метод) (ISO 7328:1999, IDT)179.00 грн212.00 грн
36. ДСТУ ISO 22856:2014 Устатковання для захисту рослин. Методи лабораторного вимірювання знесення отрутохімікатів під час обприскування. Аеродинамічні труби (ISO 22856:2008, IDT)179.00 грн212.00 грн
37. ДСТУ 8157:2015 Захист від радіації. Радіаційний моніторинг ґрунту і сільськогосподарської продукції. Терміни та визначення понять168.00 грн199.00 грн
38. ДСТУ 7837:2015 Якість ґрунту. Агрохімічна паспортизація земель сільськогосподарського призначення. Організаційні роботи під час польових досліджень168.00 грн199.00 грн
39. ДСТУ 8447:2015 Продукти харчові. Метод визначення дріжджів і плісеневих грибів168.00 грн199.00 грн
40. ДСТУ-П 8536:2015 Вироби хлібобулочні. Органолептичне оцінювання показників якості168.00 грн199.00 грн
41. ДСТУ 3197:2016 Руди залізні та марганцеві. Експериментальні методи оцінки варіації якості168.00 грн199.00 грн
42. ДСТУ 3190-95 Гарбузи продовольчі свіжі. Технічні умови161.00 грн189.00 грн
43. ДСТУ 4569:2006 Жири тваринні і рослинні та олії. Методи визначання йодного числа161.00 грн189.00 грн
44. ДСТУ 7082:2009 Олії. Методи визначання масової частки фосфоровмісних речовин161.00 грн189.00 грн
45. ДСТУ ISO 11292:2007 Кава розчинна. Визначення вмісту вільних і загальних вуглеводів методом високоефективної аніонно-обмінної хроматографії (ISO 11292:1995, IDT)156.00 грн186.00 грн
46. ДСТУ ISO 5667-9:2005 Якість води. Відбирання проб. Частина 9. Настанови щодо відбирання проб морської води (ISO 5667-9:1992, IDT)156.00 грн186.00 грн
47. ДСТУ 7533:2014 Ґрунти тепличні. Метод відбирання проб156.00 грн186.00 грн
48. ДСТУ 3805-98 Кавуни продовольчі свіжі. Технічні умови156.00 грн186.00 грн
49. ДСТУ 4600:2006 Макухи та шроти. Методи визначення металевих домішок149.50 грн175.50 грн
50. ДСТУ 8448:2015 Продукти харчові консервовані. Відбирання проб і готування їх до випробування145.00 грн172.00 грн
51. ДСТУ 7037:2009 Капуста білоголова свіжа. Технічні умови145.00 грн172.00 грн
52. ДСТУ 8594:2015 Кукурудза цукрова свіжа (качани). Технічні умови145.00 грн172.00 грн
53. ДСТУ 3685:2017 Руди залізні та марганцеві. Експериментальні методи перевіряння систематичної похибки відбирання проб145.00 грн172.00 грн
54. ДСТУ 8076:2015 Продукти білкові рослинного походження. Макухи та шроти. Визначення вмісту розчинного протеїну титрометричним методом К’єльдаля138.00 грн162.00 грн
55. ДСТУ EN ISO 15605:2005 Клеї. Відбирання проб (EN ISO 15605:2004, IDT)138.00 грн162.00 грн
56. ДСТУ 8107:2015 Салат свіжий. Технічні умови134.00 грн159.00 грн
57. ДСТУ EN 1482-2:2013 Добрива та вапнувальні матеріали. Відбирання та готування проб. Частина 2. Готування проб (EN 1482-2:2007, IDT)134.00 грн159.00 грн
58. ДСТУ ISO 4552-1:2010 Феросплави. Відбирання та готування проб для хімічного аналізування. Частина 1. Ферохром, феросилікохром, феросиліцій, феросилікомарганець, феромарганець (ISO 4552-1:1987, IDT)134.00 грн159.00 грн
59. ДСТУ 7981:2015 Перець стручковий гострий свіжий. Технічні умови134.00 грн159.00 грн
60. ДСТУ EN 12594:2018 (EN 12594:2014, IDT) Бітум та бітумні в’яжучі. Підготування проб для випробування126.50 грн148.50 грн
61. ДСТУ 8572:2015 Патисони свіжі. Технічні умови126.50 грн148.50 грн
62. ДСТУ 4722:2007 Порічки червоні та білі свіжі. Технічні умови126.50 грн148.50 грн
63. ДСТУ 7025:2009 Персики свіжі. Технічні умови126.50 грн148.50 грн
64. ДСТУ 7618:2014 Макухи та шроти. Метод визначення кислотного числа олії126.50 грн148.50 грн
65. ДСТУ EN 924:2005 Клеї. Клеї з розчинниками та клеї без розчинників. Визначення температури спалаху (EN 924:2003, IDT)126.50 грн148.50 грн
66. ДСТУ 7493:2013 Вугілля буре, кам'яне, антрацит і вугільні брикети. Правила приймання за якістю123.00 грн146.00 грн
67. ДСТУ 8298:2015 Плоди та ядра фундука. Технічні умови123.00 грн146.00 грн
68. ДСТУ 8022:2015 Кальцію фосфат кормовий. Технічні умови123.00 грн146.00 грн
69. ДСТУ ISO 3972:2004 Аналіз органолептичний. Метод дослідження смакової чутливості (ISO 3972:1991, IDT)123.00 грн146.00 грн
70. ДСТУ 7179:2010 Малина свіжа. Технічні умови123.00 грн146.00 грн
71. ДСТУ 8061:2015 Шпинат свіжий. Технічні умови123.00 грн146.00 грн
72. ДСТУ 7786:2015 Гриби. Глива звичайна свіжа. Технічні умови123.00 грн146.00 грн
73. ДСТУ 8474:2015 Плоди калини звичайної. Технічні умови123.00 грн146.00 грн
74. ДСТУ 8623:2016 Ревінь свіжий. Технічні умови123.00 грн146.00 грн
75. ДСТУ ISO 123:2009 Латекс каучуку. Методи відбирання проб (ISO 123:2001, IDT)123.00 грн146.00 грн
76. ДСТУ 3824:2014 Цукор. Правила приймання та методи відбирання проб123.00 грн146.00 грн
77. ДСТУ 8042:2015 Часник зелений свіжий. Технічні умови123.00 грн146.00 грн
78. ДСТУ ISO 6498:2006 Корми для тварин. Готування проб для дослідження (ISO 6498:1998, IDT)115.00 грн135.00 грн
79. ДСТУ 8617:2016 Препарати ферментні. Правила приймання та методи відбирання проб115.00 грн135.00 грн
80. ДСТУ 4570:2006 Жири рослинні та олії. Метод визначання пероксидного числа115.00 грн135.00 грн
81. ДСТУ 4236:2003 Сорго. Визначання вмісту таніну (ISO 9648:1988, MOD)115.00 грн135.00 грн
82. ДСТУ EN 542:2005 Клеї. Визначення густини (EN 542:2003, IDT)115.00 грн135.00 грн
83. ДСТУ EN 1067:2005 Клеї. Перевірка і готування проб до випробування (EN 1067:1997, IDT)115.00 грн135.00 грн
84. ДСТУ ISO 105-Х12:2009 Матеріали текстильні. Визначення тривкості фарбовання. Частина Х12. Метод визначення тривкості фарбовання до тертя (ISO 105-Х12:2001, IDT)115.00 грн135.00 грн
85. ДСТУ ISO 7211-6:2007 Матеріали текстильні. Методи аналізу структури тканини. Частина 6. Метод визначення поверхневої густини тканини (ISO 7211-6:1984, IDT)115.00 грн135.00 грн
86. ДСТУ ISO 1572:2009 Чай. Метод готування подрібненої проби з відомим умістом сухої речовини (ISO 1572:1980, IDT)112.00 грн133.00 грн
87. ДСТУ 7661:2014 Концентрати харчові. Правила приймання, відбирання та готування проб112.00 грн133.00 грн
88. ДСТУ 8323:2015 Яблука свіжі ранніх термінів достигання. Технічні умови112.00 грн133.00 грн
89. ДСТУ 8325:2015 Вишня свіжа. Технічні умови112.00 грн133.00 грн
90. ДСТУ 7725:2015 Кокс класу крупності менше ніж 20 мм. Ситовий аналіз (ISO 2325:1986, MOD)112.00 грн133.00 грн
91. ДСТУ 7759:2015 Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення титану112.00 грн133.00 грн
92. ДСТУ 7601:2014 Кокс. Метод визначення вологи в аналітичній пробі (ISO 687:2010, MOD)112.00 грн133.00 грн
93. ДСТУ 7534:2014 Ґрунти тепличні. Метод приготування водної витяжки112.00 грн133.00 грн
94. ДСТУ EN 14774-3:2013 Тверде біопаливо. Визначення вмісту вологи. Метод висушування в сушильній шафі. Частина 3. Волога в пробі для загального аналізу (EN 14774-3:2009, IDT)112.00 грн133.00 грн
95. ДСТУ 7030:2009 Рослинництво. Правила відбирання проб грунту та рослинних зразків на хмелеплантаціях112.00 грн133.00 грн
96. ДСТУ 8158:2015 Груші свіжі ранніх термінів достигання. Технічні умови112.00 грн133.00 грн
97. ДСТУ 8319:2015 Смородина чорна свіжа. Технічні умови112.00 грн133.00 грн
98. ДСТУ 8326:2015 Груші свіжі середніх і пізніх термінів достигання. Технічні умови112.00 грн133.00 грн
99. ДСТУ 7653:2014 Суниця свіжа. Технічні умови112.00 грн133.00 грн
100. ДСТУ 8133:2015 Яблука свіжі середніх та пізніх термінів достигання. Технічні умови112.00 грн133.00 грн
101. ДСТУ 8153:2015 Черешня свіжа. Технічні умови112.00 грн133.00 грн
102. ДСТУ 4327:2013 Коренеплоди цукрового буряка для промислового переробляння. Технічні умови112.00 грн133.00 грн
103. ДСТУ 5084:2008 Методи обстежування та відбирання проб для виявлення ризоманії буряків112.00 грн133.00 грн
104. ДСТУ 8212:2015 Цикорій розчинний. Технічні умови112.00 грн133.00 грн
105. ДСТУ 8210:2015 Цикорій коренеплідний сушений. Технічні умови112.00 грн133.00 грн
106. ДСТУ 8553:2015 Молоко-сировина та вершки-сировина. Правила приймання, відбирання та готування проб до контролювання112.00 грн133.00 грн
107. ДСТУ 4753:2007 Цикорій коренеплідний. Коренеплоди для промислового переробляння. Технічні умови112.00 грн133.00 грн
108. ДСТУ 4644:2006 Крохмаль. Правила приймання та методи відбирання проб112.00 грн133.00 грн
109. ДСТУ 8144:2015 Насіння олійне. Визначання вмісту олії рефрактометричним методом112.00 грн133.00 грн
110. ДСТУ 8067:2015 Насіння цукрових буряків базисне. Вимоги до заготівлі112.00 грн133.00 грн
111. ДСТУ Б В.2.7-72-98 (ГОСТ 8269.1-97) Будівельні матеріали. Щебінь і гравій із щільних гірських порід і відходів промислового виробництва для будівельних робіт. Методи хімічного аналізууточнюйтеуточнюйте
112. ДСТУ ГОСТ 30763:2006 (ИСО 8130-9-92) Фарби порошкові. Відбір пробуточнюйтеуточнюйте
113. ДСТУ Б В.2.7-223:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення міцності за зразками, відібраними з конструкційуточнюйтеуточнюйте
114. ДСТУ 3913-99 Охорона довкілля та раціональне поводження з ресурсами. Пробовідбірники автоматичні для відбору усереднених проб природних та стічних вод. Загальні технічні вимоги і методи випробуваньуточнюйтеуточнюйте 

 

 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали