Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.

 

Вибірка за ключовим словом «продукт»

 
назва документа вартість
електронний друкований
1. ДСТУ EN 1751-2001 Системи вентиляції і кондиціонування повітря. Повітророзподільники. Аеродинамічні випробування дроселів і клапанів (ЕN 1751:1998, IDТ)уточнюйтеуточнюйте
2. ДСТУ-Н CODEX STAN 192:2014 Харчові добавки. Номенклатура та загальні вимоги (CODEX STAN 192-1995, Rev.9-2008, IDT)уточнюйтеуточнюйте
3. ГОСТ Р 51069-97 Нефть и нефтепродукты. Метод определения плотности, относительной плотности и плотности в градусах API ареометром.Без доставкиуточнюйтеуточнюйте
4. СП 34-106-98 Подземные хранилища газа, нефти и продуктов их переработки. Свод правил по проектированию и строительствууточнюйтеуточнюйте
5. ДСТУ 4317:2004 Нафтопродукти паливо (клас F). Класифікація. Частина 1. Категорії палива для суднових двигунів уточнюйтеуточнюйте
6. ДСТУ-Н CODEX STAN 118:2014 Харчові продукти спеціального дієтичного споживання для осіб з непереносимістю глютену. Загальні вимоги. (CODEX STAN 118–1979, IDT)уточнюйтеуточнюйте
7. ДСТУ EN 203-2-10:2012 Обладнання газове нагрівальне для підприємств громадського харчування. Частина 2-10. Спеціальні вимоги. Грилі з насипним шаром (EN 203-2-10:2007, IDT)уточнюйтеуточнюйте
8. ДСТУ 7355:2013 Молоко, молочні продукти та закваски. Метод визначання кількості біфідобактерійуточнюйтеуточнюйте
9. ДСТУ ISO/TS 6733 (IDF/RM 133):2015 Молоко та молочні продукти. Вимірювання масової частки свинцю методом атомно- абсорбційної спектрометрії із застосуванням графітової печі (ISO/TS 6733:2006 (IDF/RM 13:2006), IDT)уточнюйтеуточнюйте
10. ДСТУ 8403:2015 Продукти перероблення фруктів. Метод визначання здатності фруктово-яг ідного пюре у творювати желе та патуточнюйтеуточнюйте
11. ДСТУ ISO 9719-2001 Коренеплоди. Зберігання на холоді і транспортування в охолодженому стані (ISO 9719:1995, IDT)уточнюйтеуточнюйте
12. ДСТУ ISO 9930-2001 Квасоля овочева. Зберігання та транспортування в охолодженому стані (ISO 9930:1993, IDT)уточнюйтеуточнюйте
13. ДСТУ 4837:2007 Фрукти та ягоди швидкозаморожені. Технічні умовиуточнюйтеуточнюйте
14. ДСТУ 8030:2015 Риба та рибні продукти. Методи визначення білкових речовинуточнюйтеуточнюйте
15. ДСТУ 7539:2014 Якість ґрунту. Оцінювання продуктивної здатності земельних ресурсів за агроґрунтовими потенціалами природної та ефективної родючості. Порядок та правила виконанняуточнюйтеуточнюйте
16. ДСТУ ISO 5558:2004 Жири тваринні і рослинні та олії. Визначання та ідентифікування антиоксидантів. Метод тонкошарової хроматографії (ISO 5558-1982, IDT)уточнюйтеуточнюйте
17. ДСТУ EN 15234-1:2013 Тверде біопаливо. Забезпечення якості. Частина 1. Загальні вимоги (EN 15234-1:2011, IDT)уточнюйтеуточнюйте
18. ДСТУ ISO 7002:2006 Продукти сільськогосподарські харчові. Схема стандартного методу відбирання проб з партії (ISO 7002:1986, IDT)уточнюйтеуточнюйте
19. ДСТУ ISO 20483:2016 (ISO 20483:2013, IDT) Злакові та бобові культури. Визначання вмісту азоту та сирого протеїну методом К’єльдаляуточнюйтеуточнюйте
20. ДСТУ ISO 707:2002 Молоко та молочні продукти. Настанови з відбирання проб (ISO 707:1997, IDT)уточнюйтеуточнюйте
21. ДСТУ ISO 5538:2004 Молоко та молочні продукти. Відбирання проб. Контроль за якісними ознаками (ISO 5538:1987, IDT)уточнюйтеуточнюйте
22. ДСТУ 8379:2015 М'ясо та м'ясні продукти. Прискорений метод визначення складу сировиниуточнюйтеуточнюйте
23. ДСТУ ISO 2825:2009 Прянощі та приправи. Метод готування подрібненої проби для проведення аналізів (ISO 2825:1981, IDT)уточнюйтеуточнюйте
24. ДСТУ ISO 6886:2003 Жири тваринні і рослинні та олії. Визначання стійкості до окиснювання (Прискорена проба на окиснюваність) (ISO 6886:1996, IDT)уточнюйтеуточнюйте
25. ДСТУ 8684:2016 Мед і продукти бджільництва. Готування проб і розведень для мікробіологічного досліджуванняуточнюйтеуточнюйте
26. ДСТУ ISO 9376-2001 Картопля рання. Настанови щодо охолоджування та транспортування в охолодженому станi (ISO 9376:1988, IDT)уточнюйтеуточнюйте
27. ДСТУ 8568:2015 Фрукти, овочі та продукти їх перероблення швидкозаморожені. Пакування, маркування, транспортування та зберіганняуточнюйтеуточнюйте
28. ДСТУ 4518:2008 Продукти харчові. Маркування для споживачів. Загальні правилауточнюйтеуточнюйте
29. ДСТУ 7725:2015 Кокс класу крупності менше ніж 20 мм. Ситовий аналіз (ISO 2325:1986, MOD)уточнюйтеуточнюйте
30. ДСТУ 7727:2015 Продукти коксування хімічні. Правила приймання та методи відбирання пробуточнюйтеуточнюйте
31. ДСТУ ГОСТ 33-2003 (ИСО 3104-94) Нефтепродукты. Прозрачные и непрозрачные жидкости. Определение кинематической вязкости и расчет динамической вязкости. уточнюйтеуточнюйте
32. ДСТУ ГОСТ 25371:2006 (ИСО 2909-81) Нафтопродукти. Розрахунок індексу в'язкості за кінематичною в'язкістюуточнюйтеуточнюйте
33. ГОСТ 1756-52 (СТ СЭВ 3654-82) Нефтепродукты. Методы определение давления насыщенных паровуточнюйтеуточнюйте
34. ДСТУ ГОСТ 31072:2006 Нафта і нафтопродукти. Метод визначення густини, відносної густини та густини в градусах АРІ ареометром уточнюйтеуточнюйте
35. ДСТУ 4345:2004 Нафтопродукти. Палива рідкі. Номенклатура показників якості уточнюйтеуточнюйте
36. ДСТУ 4488:2005 Нафта і нафтопродукти. Методи відбирання проб уточнюйтеуточнюйте
37. ДСТУ 4128-2002 Матеріали мастильні, оливи індустріальні та споріднені продукти (клас L). Класифікація уточнюйтеуточнюйте
38. ДСТУ 4160-2003 Нафтопродукти. Визначання тиску насиченої пари. Метод Рейда уточнюйтеуточнюйте
39. ДСТУ ISO 8216-99:2004 Нафтопродукти паливо (клас F). Класифікація. Частина 99. Загальна класифікація уточнюйтеуточнюйте
40. ДСТУ ISO 3015:2012 Нафтопродукти. Метод визначення температури помутніння (ISO 3015:1992, IDT)уточнюйтеуточнюйте
41. ДСТУ EN 24260:2012 Нафтопродукти і вуглеводні. Визначення вмісту сірки методом спалювання за Вікболдом (EN 24260:1994, IDT)уточнюйтеуточнюйте
42. ДСТУ EN ISO 2160:2012 Нафтопродукти. Метод визначення корозійної дії на мідну пластинку (EN ISO 2160:1998, IDT)уточнюйтеуточнюйте
43. ДСТУ EN ISO 3675:2012 Нафта сира та нафтопродукти рідкі. Метод лабораторного визначення густини ареометром (EN ISO 3675:1998, IDT)уточнюйтеуточнюйте
44. ДСТУ EN ISO 4259:2012 Нафтопродукти. Визначення та застосовування характеристик точності методів випробовування (EN ISO 4259:2006, IDT)уточнюйтеуточнюйте
45. ДСТУ EN ISO 6245:2012 Нафтопродукти. Метод визначення золи (EN ISO 6245:2002, IDT)уточнюйтеуточнюйте
46. ДСТУ EN 12662:2012 Нафтопродукти рідкі. Метод визначення домішок у середніх дистилятах (EN 12662:2008, IDT)уточнюйтеуточнюйте
47. ДСТУ EN ISO 8973:2013 Гази нафтові скраплені. Розрахунковий метод визначення густини і тиску пари (EN ISO 8973:1999, IDT)уточнюйтеуточнюйте
48. ДСТУ ISO 8589:2013 Дослідження сенсорне. Загальні настанови щодо проектування приміщень для випробувань (ISO 8589:2007, IDT)уточнюйтеуточнюйте
49. ДСТУ 4742:2007 Система радіоекологічного моніторингу селітебних територій. Технічні умовиуточнюйтеуточнюйте
50. ДСТУ ISO 12205:2014 Нафтопродукти. Метод визначення стабільності щодо окиснення середніх нафтових дистилятів (ISO 12205:1995, IDT)уточнюйтеуточнюйте
51. ДСТУ ISO 13344:2014 Визначення летальної токсичної потенційної небезпечності летких продуктів згоряння (ISO 13344:2004, IDT)уточнюйтеуточнюйте
52. ДСТУ EN 241:2014 Нафтопродукти рідинні. Визначання вмісту натрію методом атомно-абсорбційної спектрометрії (EN 241:2000, IDT)уточнюйтеуточнюйте
53. ДСТУ ISO 5165:2013 Нафтопродукти. Визначення характеристики спалахування дизельних палив. Метод цетанового числа на двигуні (ISO 5165:1998, IDT)уточнюйтеуточнюйте
54. ДСТУ EN 13771-2:2013 Компресори та конденсатори для охолодження. Методи випробування з перевіряння робочих характеристик. Частина 2. Агрегати компресорно-конденсаторні (EN 13771-2:2007, IDT)уточнюйтеуточнюйте
55. ДСТУ 7569:2014 Вугілля кам'яне. Метод визначення виходу рідкорухливих продуктів із пластичної маси вугілляуточнюйтеуточнюйте
56. ДСТУ 7602:2014 Кокс. Класу крупності 20 мм і більше. Ситовий аналіз (ISO 728:1995, MOD)уточнюйтеуточнюйте
57. ДСТУ EN 15234-4:2013 Тверде біопаливо. Забезпечення якості. Частина 4. Тріски деревні для непромислового використання (EN 15234-4:2012, IDT)уточнюйтеуточнюйте
58. ДСТУ EN 15104:2013 Тверде біопаливо. Методи визначання вмісту загальних вуглецю, водню та азоту (EN 15104:2011, IDT)уточнюйтеуточнюйте
59. ДСТУ 7244:2011 Якість грунту. Спеціальні сировинні зони. Загальні вимогиуточнюйтеуточнюйте
60. ДСТУ 8385:2015 Нафтопродукти. Палива авіаційні та дистилятні. Метод визначення питомої електропровідностіуточнюйтеуточнюйте
61. ДСТУ 8387:2015 Нафтопродукти. Паливо авіаційне для турбореактивних двигунів. Метод визначення термоокисненостіуточнюйтеуточнюйте
62. ДСТУ ISO 15011-5:2008 Охорона здоров'я і безпека у зварюванні та споріднених процесах. Лабораторний метод відбирання аерозолів і газів. Частина 5. Ідентифікація продуктів теплової деструкції, утворюваних під час зварювання чи різання виробів, що цілком або частково складаються з органічних матеріалів (ISO 15011-5:2006, IDT)уточнюйтеуточнюйте
63. ДСТУ ISO 1026:2013 Продукти плодоовочеві. Метод визначення вмісту сухих речовин сушінням в умовах зниженого тиску та вмісту води азеотропним переганянням (ISO 1026:1982, IDT)уточнюйтеуточнюйте
64. ДСТУ 3871:2015 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання вологості зерна та продуктів його переробленняуточнюйтеуточнюйте
65. ДСТУ 7648:2014 Харчові продукти. Вимоги до методів відбирання проб для арбітражного контролю вмісту бенз(а)піренууточнюйтеуточнюйте
66. ДСТУ ISO 14050:2016 (ISO 14050:2009, IDT) Екологічне управління. Словник термінівуточнюйтеуточнюйте
67. ДСТУ 7689:2015 Вугілля кам’яне. Метод визначення виходу хімічних продуктів коксуванняуточнюйтеуточнюйте
68. ДСТУ 7710:2015 Продукти кисломолочні для дитячого харчування. Загальні технічні умовиуточнюйтеуточнюйте
69. ДСТУ 7711:2015 Суміші молочні рідкі для дитячого харчування. Загальні технічні умовиуточнюйтеуточнюйте
70. ДСТУ-Н CAC/RCP 3:2014 Плоди висушені. Настанови щодо гігієнічної практики (CAC/RCP 3-1969, IDT)уточнюйтеуточнюйте
71. ДСТУ 7992:2015 М'ясо та м’ясна сировина. Методи відбирання проб та органолептичного оцінювання свіжостіуточнюйтеуточнюйте
72. ДСТУ EN 1988-2:2014 Продукти харчові. Визначання сульфіту. Частина 2. Ферментативний метод (EN 1988-2:1998, IDT)уточнюйтеуточнюйте
73. ДСТУ 8051:2015 Продукти харчові. Методи відбирання проб для мікробіологічних аналізівуточнюйтеуточнюйте
74. ДСТУ 8698:2016 Нафтопродукти рідкі. Фракція бензинова (компонент палив для бензинових двигунів). Технічні умовиуточнюйтеуточнюйте
75. ДСТУ 7999:2015 Продукти харчові. Методи визначання молочнокислих бактерійуточнюйтеуточнюйте
76. ДСТУ EN 12355:2015 Устатковання для харчової промисловості. Машини для зрізання, знімання шкіри та видалення пліви. Вимоги щодо безпеки та гігієни (EN 12355:2003+А1:2010, IDT)уточнюйтеуточнюйте
77. ДСТУ 8535:2015 Продукти харчові. Методи культивування мікроорганізмівуточнюйтеуточнюйте
78. ДСТУ 8534:2015 Продукти харчові. Метод виявлення та визначання кількості ентерококівуточнюйтеуточнюйте
79. ДСТУ ISO 6659-2002 Перець солодкий. Настанови щодо зберігання і транспортування в охолодженому стані (ISO 6659:1981, IDT)уточнюйтеуточнюйте
80. ДСТУ 8451:2015 Риба та рибні продукти. Методи визначення органолептичних показниківуточнюйтеуточнюйте
81. ДСТУ 8447:2015 Продукти харчові. Метод визначення дріжджів і плісеневих грибівуточнюйтеуточнюйте
82. ДСТУ 8402:2015 Продукти перероблення фруктів та овочів. Рефрактометричний метод визначання вмісту розчинних сухих речовинуточнюйтеуточнюйте
83. ДСТУ ISO 7513:2007 Чай швидкорозчинний гранульований. Визначення вмісту вологи (втрата маси за температури 103°С) (ISO 7513:1990, IDT)уточнюйтеуточнюйте
84. ДСТУ ISO 729:2005 Насіння олійних культур. Визначення кислотності олії (ISO 729:1988, IDT)уточнюйтеуточнюйте
85. ДСТУ 6066:2008 Молоко та молочні продукти. Методики визначання температури і маси неттоуточнюйтеуточнюйте
86. ДСТУ ISO 2917-2001 М'ясо та м'яснi продукти. Визначання рН (контрольний метод) (ISO 2917:1999, IDT)уточнюйтеуточнюйте
87. ДСТУ 8040:2015 Продукти харчові. Метод виявлення та визначання Bacillus cereusуточнюйтеуточнюйте
88. ДСТУ 8104:2015 Яйця харчові, продукти яєчні. Методи визначення мікробіологічних показниківуточнюйтеуточнюйте
89. ДСТУ 8397:2015 Молоко і молочні продукти. Методи якісного визначання антибіотиків, сульфаніламідів та інших інгібіторівуточнюйтеуточнюйте
90. ДСТУ 8550:2015 Молоко та молочні продукти. Вимірювання рН потенціометричним методомуточнюйтеуточнюйте
91. ДСТУ 8029:2015 Риба та рибні продукти. Методи визначення вологиуточнюйтеуточнюйте
92. ДСТУ 8551:2015 Консерви молочні згущені та продукти молочні сухі. Визначання кислотності потенціометричним та титрометричним методамиуточнюйтеуточнюйте
93. ДСТУ 7357:2013 Молоко та молочні продукти. Методи мікробіологічного контролюванняуточнюйтеуточнюйте
94. ДСТУ ЕЭК ООН FFV-28:2007 Перець солодкий стручковий. Настанови щодо постачання і контролювання якості (ЕЭК ООН FFV-28:2001, IDT)уточнюйтеуточнюйте
95. ДСТУ ISO 1673-2002 Цибуля ріпчаста. Настанови щодо зберігання (ISO 1673:1991, IDT)уточнюйтеуточнюйте
96. ДСТУ ISO 6663-2002 Часник. Зберігання в холоді (ISO 6663:1995, IDT)уточнюйтеуточнюйте
97. ДСТУ 4082-2002 Паливо тверде. Ситовий метод визначання гранулометричного складу (ISO 1953:1994, NEQ)уточнюйтеуточнюйте
98. ДСТУ-Н CAC/GL-30:2016 (CAC/GL:1999, IDT) Продукти харчові. Мікробіологічний ризик. Принципи та настанови щодо проведення оцінюванняуточнюйтеуточнюйте
99. ДСТУ 4702:2006 Продукти молочні. Продукт згущений з олією та цукром. Технічні умовиуточнюйтеуточнюйте
100. ДСТУ 8253:2015 М'ясо птиці. Методи хімічного аналізування свіжостіуточнюйтеуточнюйте
101. ДСТУ 4117:2007 Зерно і продукти його переробки. Визначення показників якості методом інфрачервоної спектроскопіїуточнюйтеуточнюйте
102. ДСТУ 8380:2015 М'ясо та м'ясні продукти. Метод вимірювання масової частки жирууточнюйтеуточнюйте
103. ДСТУ 8062:2015 Продукти молочні сухі. Спектрометричний метод визначення вмісту молочної кислоти та лактатівуточнюйтеуточнюйте
104. ДСТУ 8574:2015 Продукти молочні. Методи визначення масової частки вологи в молочних сухих і згущених продуктах та молоковмісних консервахуточнюйтеуточнюйте
105. ДСТУ 8069:2015 Продукти перероблення фруктів та овочів. Титриметричний метод визначення пектинових речовинуточнюйтеуточнюйте
106. ДСТУ 8085:2015 Сировина та продукти тваринного походження. Визначання залишкової кількості гормональних стимуляторів методом тонкошарової хроматографіїуточнюйтеуточнюйте
107. ДСТУ 8074:2015 Консерви. Соки та сокові продукти. Коктейлі. Загальні технічні умовиуточнюйтеуточнюйте
108. ДСТУ 8059:2015 Продукти молочні. Визначення вмісту лактози та галактози спектрометричним методомуточнюйтеуточнюйте
109. ДСТУ ЕЭК ООН FFV-37:2007 Кавуни. Настанови щодо постачання і контролювання якості (ЕЭК ООН FFV-37:2004, IDT)уточнюйтеуточнюйте
110. ДСТУ ЕЭК ООН FFV-24:2007 Гриби культивовані (Agaricus). Настанови щодо постачання і контролювання якості (ЕЭК ООН FFV-24:2004, IDT)уточнюйтеуточнюйте
111. ДСТУ 8135:2015 Продукти прикорму для дитячого харчування. Консерви м’ясні. Загальні технічні умовиуточнюйтеуточнюйте
112. ДСТУ ISO 7954:2006 Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Загальні настанови з підрахунку дріжджів і мікроскопічних грибів. Техніка підрахування колоній, культивованих за температури 25<град>С (ISO 7954:1987, IDT) уточнюйтеуточнюйте
113. ДСТУ ЕЭК ООН FFV-29:2007 Сливи. Настанови щодо постачання і контролювання якості (ЕЭК ООН FFV-29:2004, IDT)уточнюйтеуточнюйте
114. ДСТУ ЕЭК ООН DDF-02:2007 Ядра волоських горіхів. Настанови щодо постачання і контролювання якості (ЕЭК ООН DDF-02:2003, IDT)уточнюйтеуточнюйте
115. ДСТУ ISO 874-2002 Фрукти та овочі свіжі. Відбирання проб (ISO 874:1980, IDT)уточнюйтеуточнюйте
116. ДСТУ ISO 1991-1-2002 Овочі. Номенклатура. Частина 1. Перший список (ISO 1991-1:1982, IDT)уточнюйтеуточнюйте
117. ДСТУ ISO 1991-2-2002 Овочі. Номенклатура. Частина 2. Другий список (ISO 1991-2:1995, IDT)уточнюйтеуточнюйте
118. ДСТУ ISO 7558:2005 Фрукти та овочі. Настанова щодо фасування (ISO 7558:1988, IDT)уточнюйтеуточнюйте
119. ДСТУ 7617:2014 Продукти харчові. Метод визначення засвоюваності білкауточнюйтеуточнюйте
120. ДСТУ 7615:2014 Фрукти, овочі та продукти перероблення. Метод визначання вмісту пролінууточнюйтеуточнюйте
121. ДСТУ 4335:2004 Жири кондитерські, кулінарні, хлібопекарські та для молочної промисловості. Загальні технічні умовиуточнюйтеуточнюйте
122. ДСТУ ЕЭК ООН FFV-50:2007 Яблука. Настанови щодо постачання і контролювання якості (ЕЭК ООН FFV-50:2003, IDT)уточнюйтеуточнюйте
123. ДСТУ ISO 8682:2006 Яблука. Зберігання в регульованому газовому середовищі (ISO 8682:1987, IDT)уточнюйтеуточнюйте
124. ДСТУ 4957:2008 Продукти перероблення фруктів та овочів. Методи визначення титрованої кислотностіуточнюйтеуточнюйте
125. ДСТУ ISO 5500:2005 Макуха і шроти насіння олійних культур. Відбирання проб (контрольний метод) (ISO 5500:1986, IDT)уточнюйтеуточнюйте
126. ДСТУ ISO 22000:2007 Системи керування безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга (ISO 22000:2005, IDT)уточнюйтеуточнюйте
127. ДСТУ 7001:2009 Продукти перероблення фруктів і овочів. Метод визначання вмісту м'якотіуточнюйтеуточнюйте
128. ДСТУ ЕЭК ООН FFV-16:2007 Фенхель. Настанови щодо постачання і контролювання якості (ЕЭК ООН FFV-16:2000, IDT)уточнюйтеуточнюйте
129. ДСТУ 8551:2015 Консерви молочні згущені та продукти молочні сухі. Визначання кислотності потенціометричним та титрометричним методамиуточнюйтеуточнюйте
130. ДСТУ 8636:2016 Овочі швидкозаморожені. Загальні технічні умовиуточнюйтеуточнюйте
131. ДСТУ 8419:2015 Оливи мастильні. Визначення втрат під час випарності за методом НОАКуточнюйтеуточнюйте
132. ДСТУ 8125:2015 Фрукти, овочі та продукти їх перероблення швидкозаморожені. Правила приймання, методи відбирання і готування пробуточнюйтеуточнюйте
133. ДСТУ 8728:2017 Продукти харчові згущені з молоком. Загальні технічні умовиуточнюйтеуточнюйте
134. ДСТУ 8535:2015 Продукти харчові. Методи культивування мікроорганізмівуточнюйтеуточнюйте
135. ДСТУ EN 60704-2-14:2016 (EN 60704-2-14:2013; EN 60704-2-14:2013/А11:2015, IDT) Прилади побутові та аналогічні електричні. Норми та правила випробування для визначення розповсюджуваного в повітрі шуму. Частина 2-14. Додаткові вимоги до холодильників, шаф для зберігання заморожених продуктів і морозильників для харчових продуктівуточнюйтеуточнюйте
136. ДСТУ ISO 11290-1:2003 Мікробіологія харчових продуктів та кормів для тварин. Горизонтальний метод виявлення та підрахування Listeria monocytogenes. Частина 1. Метод виявлення (ISO 11290-1:1996, IDT)уточнюйтеуточнюйте
137. ДСТУ ЕN 13771-1:2013 Компресори та конденсатори для охолодження. Методи випробування з перевіряння робочих характеристик. Частина 1. Компресори охолоджувальні (ЕN 13771-1:2003, IDT)уточнюйтеуточнюйте
138. ДСТУ ISO 13602-2:2010 Системи енергетичні технічні. Методи аналізу. Частина 2. Об'єднання та визначення вагомості (ISO 13602-2:2006, IDT)уточнюйтеуточнюйте
139. ДСТУ 2567:2007 Цукрове виробництво. Терміни та визначення понятьуточнюйтеуточнюйте
140. ДСТУ ISO 959-1:2008 Перець (Piper nigrum L.) горошком чи змелений. Технічні умови. Частина 1. Чорний перець (ISO 959-1:1998, IDT)уточнюйтеуточнюйте
141. ДСТУ ЕЭК ООН ECE/TRADE/326:2007 Яловичина. Туші та відруби. Настанови щодо постачання і контролювання якості (ЕЭК ООН ECE/TRADE/326:2004, IDT)уточнюйтеуточнюйте
142. ДСТУ ЕЭК ООН ECE/AGR/135:2007 Свинина. Туші та відруби. Настанови щодо постачання і контролювання якості (ЕЭК ООН ECE/AGR/135:2007, IDT)уточнюйтеуточнюйте
143. ДСТУ 8630:2016 Продукти харчові. Методи виявлення та визначання кількості осмотолерантних дріжджів і плісеневих грибівуточнюйтеуточнюйте
144. ДСТУ ISO 972:2008 Перець стручковий червоний, цілий чи змелений (порошкоподібний). Технічні умови (ISO 972:1997, IDT)уточнюйтеуточнюйте
145. ДСТУ EN 1230-1:2006 Папір і картон, що контактують з харчовими продуктами. Сенсорний аналіз. Частина 1. Запах (EN 1230-1:2001, IDT)уточнюйтеуточнюйте
146. ДСТУ-Н GL 32:2015 Продукти харчові органічно вироблені. Настанови щодо виробництва, перероблення, маркування та продажу (GL 32-1999. Rev. І-2001, IDT)уточнюйтеуточнюйте
147. ДСТУ 7578:2014 Олії ефірні та продукти ефіроолійного виробництва. Метод газохроматографічного аналізуванняуточнюйтеуточнюйте
148. ДСТУ 4255:2003 Борошно із твердої пшениці і крупи манні. Визначання вмісту жовтого пігменту (ISO 11052:1994, MOD)уточнюйтеуточнюйте
149. ДСТУ 2212:2003 Молочна промисловість. Виробництво молока та кисломолочних продуктів. Терміни та визначення понятьуточнюйтеуточнюйте
150. ДСТУ 4668:2006 Продукти зі свинини варені, копчено-варені, копчено-запечені, запечені, смажені, сирокопчені. Загальні технічні умовиуточнюйтеуточнюйте
151. ДСТУ ISO 3720:2007 Чай чорний. Терміни та визначення основних понять і основні вимоги (ISO 3720:1986, IDT)уточнюйтеуточнюйте
152. ДСТУ ЕЭК ООН FFV-54:2007 Гриби білі. Настанови щодо постачання і контролювання якості (ЕЭК ООН FFV-54:2006, IDT) уточнюйтеуточнюйте
153. ДСТУ ГОСТ 31262:2009 Продукти харчові та продовольча сировина. Інверсійно-вольтамперометричні методи визначення вмісту токсичних елементів (кадмію, свинцю, міді та цинку) (ГОСТ 31262-2004, IDT)уточнюйтеуточнюйте
154. ДСТУ 7673:2014 Продукти перероблення фруктів та овочів. Метод визначання гесперидину та нарінгінууточнюйтеуточнюйте
155. ДСТУ ЕЭК ООН FFV-14:2007 Фрукти цитрусові. Настанови щодо постачання і контролювання якості (ЕЭК ООН FFV-14:2004, IDT)уточнюйтеуточнюйте
156. ДСТУ 8775:2018 Продукти коксування хімічні. Метод визначення загальної сіркиуточнюйтеуточнюйте
157. ДСТУ 8044:2015 Угіддя природні кормові. Методи визначення продуктивностіуточнюйтеуточнюйте
158. ДСТУ 4823.2:2007 Продукти м'ясні. Органолептичне оцінювання показників якості. Частина 2. Загальні вимогиуточнюйтеуточнюйте
159. ДСТУ 4948:2008 Фрукти, овочі та продукти їх перероблення. Методи визначення вмісту нітратівуточнюйтеуточнюйте
160. ДСТУ EN 12824:2004 Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Горизонтальний метод виявлення Salmonella (EN 12824:1997, IDT)уточнюйтеуточнюйте
161. ДСТУ ISO 3595:2007 Жир молочний. Виявлення рослинного жиру з використанням фітостерилацетату (ISO 3595:1976, IDT)уточнюйтеуточнюйте
162. ДСТУ ISO 7562-2001 Картопля. Настанови щодо зберігання у сховищі зі штучним вентилюванням (ISO 7562:1990, IDT)уточнюйтеуточнюйте
163. ДСТУ ISO 16050:2007 Продукти харчові. Визначення афлатоксину В1, В2, G1 та G2 у зернових культурах, горіхах та продуктах їх перероблення. Метод високоефективної рідинної хроматографії (ISO 16050:2003, IDT)уточнюйтеуточнюйте
164. ДСТУ ISO 6557-2:2014 Фрукти, овочі та продукти переробляння. Визначання вмісту аскорбінової кислоти. Частина 2. Практичні методи (ISO 6557/2-1984, IDT)уточнюйтеуточнюйте
165. ДСТУ 3814:2013 Інформація та документація. Видання. Міжнародна стандартна нумерація книг (ISO 2108:2005, NEQ)уточнюйтеуточнюйте
166. ДСТУ 7973:2015 Кози молочних порід. Методи оцінювання екстер’єру та продуктивностіуточнюйтеуточнюйте
167. ДСТУ 8057:2015 Консерви. Добавки фруктові та овочеві для збагачення продуктів дитячого харчування. Технічні умовиуточнюйтеуточнюйте
168. ДСТУ 8084:2015 Продукти сухі овоче-молочні і фруктово-молочні із зерновими добавками для дитячого харчування. Технічні умовиуточнюйтеуточнюйте
169. ДСТУ ISO 5555:2003 Жири та олії тваринні і рослинні. Відбір проб (ISO 5555:1991, IDT)уточнюйтеуточнюйте
170. ДСТУ ISO 3496:2014 М’ясо та м’ясні продукти. Метод визначання масової частки гідроксипроліну (ISO 3496:1994, IDT)уточнюйтеуточнюйте
171. ДСТУ ISO 4072:2005 Кава зелена у мішках. Відбирання проб (ISO 4072:1982, IDT)уточнюйтеуточнюйте
172. ДСТУ EN 1138:2009 Соки фруктові та овочеві. Ферментативне визначення вмісту L-яблучної кислоти (L-малату) методом NADH-спектрометрії (EN 1138:1994, IDT)уточнюйтеуточнюйте
173. ДСТУ EN 1139:2009 Соки фруктові та овочеві. Ферментативне визначення вмісту D-ізолимонної кислоти методом NADH-спектрометрії (EN 1139:1994, IDT)уточнюйтеуточнюйте
174. ДСТУ EN 13258:2008 Матеріали та вироби, які контактують з харчовими продуктами. Методи випробування тривкості до цеку керамічних виробів (EN 13258:2003, IDT)уточнюйтеуточнюйте
175. ДСТУ 8172:2015 Шоколад у порошку. Загальні технічні умовиуточнюйтеуточнюйте
176. ДСТУ EN 1140:2009 Соки фруктові та овочеві. Ферментативне визначення вмісту D-глюкози та D-фруктози методом NADH-спектрометрії (EN 1140:1994, IDT)уточнюйтеуточнюйте
177. ДСТУ 4649:2006 Мед з фітодобавками. Технічні умовиуточнюйтеуточнюйте
178. ДСТУ ISO 6491:2004 Корми для тварин. Визначення вмісту фосфору. Спектрометричний метод (ISO 6491:1998, IDT)уточнюйтеуточнюйте
179. ДСТУ IDF 9ЗА:2003 Молоко і молочні продукти. Визначання Salmonella (IDF 9ЗА:1985, IDT)уточнюйтеуточнюйте
180. ДСТУ ISO 11290-2:2003 Мікробіологія харчових продуктів та кормів для тварин. Горизонтальний метод виявлення та підрахування Listeria monocytogenes. Частина 2. Метод підрахування (ISO 11290-2:1998, IDT)уточнюйтеуточнюйте
181. ДСТУ IEC 61578:2008 Прилади радіаційного захисту. Калібрування та повірка приладів для вимірювання характеристик альфа- і/або бета-аерозолів за ефективністю компенсації радону. Методи випробування (IEC 61578:1997, IDT)уточнюйтеуточнюйте
182. ДСТУ 8719:2017 Продукти яєчні. Технічні умовиуточнюйтеуточнюйте
183. ДСТУ 8729:2017 Мед і продукти бджільництва. Визначення кількості мікроорганізмів. Метод підрахування колоній за температури 30 °Суточнюйтеуточнюйте
184. ДСТУ 8720:2017 Вироби ковбасні та продукти з м’яса. Методи визначення мікробного забрудненняуточнюйтеуточнюйте
185. ДСТУ ЕЭК ООН FFV-07:2007 Чорниця та лохина. Настанови щодо постачання і контролювання якості (ЕЭК ООН FFV-07:2006, IDT)уточнюйтеуточнюйте
186. ДСТУ ISO 2173:2007 Продукти з фруктів та овочів. Визначення розчинних сухих речовин рефрактометричним методом (ISO 2173:2003, IDT)уточнюйтеуточнюйте
187. ДСТУ ISO 4112:2014 Зернові та бобові. Вимірювання температури зерна, що зберігається насипом (ISO 4112:1990, IDT)уточнюйтеуточнюйте
188. ДСТУ 4570:2006 Жири рослинні та олії. Метод визначання пероксидного числауточнюйтеуточнюйте
189. ДСТУ ISO 5502:2005 Макуха і шроти насіння олійних культур. Готування зразків (ISO 5502:1992, IDT)уточнюйтеуточнюйте
190. ДСТУ ISO 6478:2009 Арахіс. Технічні умови (ISO 6478:1990, IDT)уточнюйтеуточнюйте
191. ДСТУ 2074:2017 Продукти перероблення овочів та фруктів. Терміни та визначення понятьуточнюйтеуточнюйте
192. ДСТУ EN 454:2016 (EN 454:2014, IDT) Устатковання для перероблення харчових продуктів. Змішувачі планетарні. Вимоги щодо безпеки та гігієниуточнюйтеуточнюйте
193. ДСТУ EN 453:2016 (EN 453:2014, IDT) Устатковання для перероблення харчових продуктів. Машини тістомісильні. Вимоги щодо безпеки та гігієниуточнюйтеуточнюйте
194. ДСТУ ISO 10565:2003 Насіння олійних культур. Одночасне визначання вмісту олії та вологи. Метод спектроскопії з використовуванням імпульсного ядерного магнітного резонансу (ISO 10565:1998, IDT)уточнюйтеуточнюйте
195. ДСТУ 4600:2006 Макухи та шроти. Методи визначення металевих домішокуточнюйтеуточнюйте
196. ДСТУ 8076:2015 Продукти білкові рослинного походження. Макухи та шроти. Визначення вмісту розчинного протеїну титрометричним методом К’єльдаляуточнюйтеуточнюйте
197. ДСТУ ISO 7110:2004 Амонію бікарбонат (амонію гідрокарбонат) технічний (зокрема для харчової промисловості). Визначення вмісту свинцю методом полуменевої атомної абсорбції (ISO 7110-1985, IDT)уточнюйтеуточнюйте
198. ДСТУ EN ISO 15605:2005 Клеї. Відбирання проб (EN ISO 15605:2004, IDT)уточнюйтеуточнюйте
199. ДСТУ EN 15035:2010 Котли опалювальні. Спеціальні вимоги щодо котлів на рідкому паливі номінальною тепловою потужністю не більше ніж 70 кВт, із закритою камерою згоряння (EN 15035:2006, IDT)уточнюйтеуточнюйте
200. ДСТУ 7498:2014 Геотермальна енергетика. Терміни та визначення понятьуточнюйтеуточнюйте
201. ДСТУ ЕЭК ООН FFV-52:2007 Картопля рання та продовольча. Настанови щодо постачання і контролювання якості (ЕЗК ООН FFV-52:2006, IDT)уточнюйтеуточнюйте
202. ДСТУ ISO 6639-1:2007 Зернові і бобові. Виявлення прихованого заселення комахами. Частина 1. Основні положення (ISO 6639-1:1986, IDT)уточнюйтеуточнюйте
203. ДСТУ ISO 6639-2:2007 Зернові і бобові. Виявлення прихованого заселення комахами. Частина 2. Відбирання проб (ISO 6639-2:1986, IDT)уточнюйтеуточнюйте
204. ДСТУ ISO 6639-3:2007 Зернові і бобові. Виявлення прихованого заселення комахами. Частина 3. Контрольний метод (ISO 6639-3:1986, IDT)уточнюйтеуточнюйте
205. ДСТУ ISO 6639-4:2007 Зернові і бобові. Виявлення прихованого заселення комахами. Частина 4. Прискорені методи (ISO 6639-4:1987, IDT)уточнюйтеуточнюйте
206. ДСТУ EN 1067:2005 Клеї. Перевірка і готування проб до випробування (EN 1067:1997, IDT)уточнюйтеуточнюйте
207. ДСТУ 4894:2007 Риба та рибні продукти. Фотометричний метод визначення гістамінууточнюйтеуточнюйте
208. ДСТУ 4947:2008 Фрукти, овочі та продукти їх перероблення. Методи визначення вмісту мікотоксину патулінууточнюйтеуточнюйте
209. ДСТУ ISO 3961:2004 Жири тваринні і рослинні та олії. Визначання йодного числа (ISO 3961:1996, IDT)уточнюйтеуточнюйте
210. ДСТУ EN ISO 14159:2018 (EN ISO 14159:2008, IDT; ISO 14159:2002, IDT) Безпечність машин. Гігієнічні вимоги до конструкції машинуточнюйтеуточнюйте
211. ДСТУ ISO/IEC 30111:2016 (ISO/IEC 30111:2013, IDT) Інформаційні технології. Методи захисту. Процеси оброблення вразливостейуточнюйтеуточнюйте
212. ДСТУ ISO 6887-1:2003 Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Готування досліджуваних проб, вихідної суспензії та десятикратних розведень для мікробіологічного дослідження. Частина 1. Загальні правила готування вихідної суспензії та десятикратних розведень (ISO 6887-1:1999, IDT)уточнюйтеуточнюйте
213. ДСТУ 4953:2008 Фрукти, овочі та продукти їх перероблення. Метод визначання вмісту крохмалюуточнюйтеуточнюйте
214. ДСТУ 7170:2010 Молочна промисловість. Продукти молочні та молоковмісні. Номенклатура та вимоги до назвуточнюйтеуточнюйте
215. ДСТУ ISO 939:2008 Спеції і приправи. Визначення вмісту вологи. Метод відгону (ISO 939:1980, IDT)уточнюйтеуточнюйте
216. ДСТУ ЕЭК ООН FFV-06:2007 Квасоля. Настанови щодо постачання і контролювання якості (ЕЭК ООН FFV-06:2001, IDT)уточнюйтеуточнюйте
217. ДСТУ 5094:2008 Нафтопродукти. Оливи мастильні, присадки і пакети присадок. Визначання загального лужного числа методом потенціометричного титруванняуточнюйтеуточнюйте
218. ДСТУ ISO 8681-2002 Нафтопродукти та матеріали мастильні. Загальна класифікація. Позначення класів (ISO 8681:1986, IDT)уточнюйтеуточнюйте
219. ДСТУ EN 14078:2009 Нафтопродукти рідкі. Визначення вмісту метилових естерів жирних кислот у середніх дистилятах методом інфрачервоної спектроскопії (EN 14078:2003, IDT) уточнюйтеуточнюйте
220. ДСТУ ISO 13759:2009 Нафтопродукти. Визначення вмісту алкілнітратів у дизельних паливах спектрометричним методом (ISO 13759:1996, IDT) уточнюйтеуточнюйте 

 

 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали