Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.

 

Вибірка за ключовим словом «якість»

 
назва документа вартість
електронний друкований
1. ДСТУ Б А.1.1-11-94 ССНБ. Показники якості і методи оцінки рівня якості продукції. Терміни і визначенняуточнюйтеуточнюйте
2. ДСТУ Б В.2.6-38:2008 Конструкції будинків і споруд. Панелі металеві легкі огороджувальні з утеплювачем. Номенклатура показників (EN 14509:2005, NEQ)уточнюйтеуточнюйте
3. ДСТУ 7538:2014 Якість ґрунту. Визначання нітрифікаційної здатності ґрунту методом Кравковауточнюйтеуточнюйте
4. ДСТУ ISO 6584:2003 Обладнання очищальне для повітря та інших газів. Класифікація пиловловлювачів (ISO 6584:1981, IDT)уточнюйтеуточнюйте
5. ДСТУ EN 10216-1:2006 Труби сталеві безшовні для роботи під тиском. Технічні умови постачання. Частина 1. Труби з нелегованих сталей з нормованими властивостями за кімнатної температури уточнюйтеуточнюйте
6. ДСТУ EN 10216-2:2006 Труби сталеві безшовні для роботи під тиском. Технічні умови постачання. Частина 2. Труби з нелегованих і легованих сталей з нормованими властивостями за підвищених температур уточнюйтеуточнюйте
7. ДСТУ Б В.2.7-138:2007 Будівельні матеріали. Щебінь, гравій та пісок декоративні із природного каменю. Технічні умови (ГОСТ 22856 89, МОD)уточнюйтеуточнюйте
8. ДСТУ ISO 9408-2001 Якість води. Оцінювання повного аеробного біологічного розкладання органічних сполук у водному середовищі визначанням потреби в кисні в закритому респірометрі (ISO 9408:1999, IDT)уточнюйтеуточнюйте
9. ДСТУ ISO 4149:2016 (ISO 4149:2005, IDT) Кава зелена сира. Методи візуального дослідження і визначання запаху, вмісту сторонніх домішок і дефектівуточнюйтеуточнюйте
10. ДСТУ ISO 9308-3-2001 Якість води. Визначання і підраховування бактерій escherichia colі і колі-форм у поверхневих і стічних водах. Частина 3. Мініатюрований метод інокулювання (висіву) в рідкому середовищі (метод найімовірнішого числа) (ISO 9308-3:1998, IDT)уточнюйтеуточнюйте
11. ДСТУ ISO 9887-2002 Якість води. Оцінювання здатності до аеробного біологічного розкладання органічних сполук у водному середовищі. Напівбезперервний метод із використовуванням активного мулу (НБАМ) (ISO 9887:1992, IDT)уточнюйтеуточнюйте
12. ДСТУ 8011:2015 Кормовиробництво. Терміни та визначення понятьуточнюйтеуточнюйте
13. ДСТУ 7535:2014 Якість ґрунту. Морфолого-генетичний профіль. Правила та порядок описуванняуточнюйтеуточнюйте
14. ДСТУ 281-95 Консерви. Соуси делікатесні. Технічні умовиуточнюйтеуточнюйте
15. ДСТУ 8323:2015 Яблука свіжі ранніх термінів достигання. Технічні умовиуточнюйтеуточнюйте
16. ДСТУ 8325:2015 Вишня свіжа. Технічні умовиуточнюйтеуточнюйте
17. ДСТУ EN 942:2003 Лісоматеріали у столярній справі. Загальна класифікація за якістю (EN 942:1996, IDT)уточнюйтеуточнюйте
18. ДСТУ ISO 683-17:2008 Сталі термооброблені, леговані та автоматичні. Частина 17. Підшипникові сталі (ISO 683-17:1999, IDT)уточнюйтеуточнюйте
19. ДСТУ 4344:2004 Рейки звичайні для залізниць широкої колії. Загальні технічні умовиуточнюйтеуточнюйте
20. ДСТУ 3799-98 Рейки залізничні вузької колії типів Р18 та Р24. Загальні технічні умовиуточнюйтеуточнюйте
21. ДСТУ ISO/IEC 17020-2001 Загальні критерії щодо діяльності органів різних типів, що здійснюють інспектуванняуточнюйтеуточнюйте
22. ДСТУ EN 45012-2001 Загальні вимоги до органів, що здійснюють оцінювання та сертифікацію/реєстрацію систем якостіуточнюйтеуточнюйте
23. ДСТУ ISO 17402:2013 Якість ґрунту. Вибирання та застосування методів оцінювання біодоступності забруднювальних речовин у ґрунтах і ґрунтових матеріалах. Вимоги та настанови (ISO 17402:2008, IDT)уточнюйтеуточнюйте
24. ДСТУ EN 1316-1:2005 Лісоматеріали круглі листяні. Класифікація за якістю. Частина 1. Дуб та бук (EN 1316-1:1997, IDT)уточнюйтеуточнюйте
25. ДСТУ 7863:2015 Якість грунту. Визначення легкогідролізного азоту методом Корнфілдауточнюйтеуточнюйте
26. ДСТУ 7946:2015 Якість грунту. Методи визначання амонійного азоту в торфовому грунтіуточнюйтеуточнюйте
27. ДСТУ EN 1483:2013 Якість води. Визначення вмісту ртуті методом атомно-абсорбційної спектрометрії (EN 1483:2007, IDT)уточнюйтеуточнюйте
28. ДСТУ 7938:2015 Добрива органічні. Агрономічні вимоги щодо якості добрив для використання в органічному виробництвіуточнюйтеуточнюйте
29. ДСТУ 7948:2015 Якість ґрунту. Проведення аналізів. Загальні вимогиуточнюйтеуточнюйте
30. ДСТУ 7913:2015 Якість ґрунту. Метод визначання рухомих сполук залізауточнюйтеуточнюйте
31. ДСТУ EN 1316-3:2005 Лісоматеріали круглі листяні. Класифікація за якістю. Частина 3. Ясен, клен та явір (EN 1316-3:1997, IDT)уточнюйтеуточнюйте
32. ДСТУ 7942:2015 Якість грунту. Визначення зольності торфу і торфового грунтууточнюйтеуточнюйте
33. ДСТУ 7947:2015 Якість грунту. Методи визначення нітратного азоту в торфовому грунтіуточнюйтеуточнюйте
34. ДСТУ ISO 9359:2003 Якість повітря. Метод пошарового відбирання проб для оцінювання якості навколишнього повітря уточнюйтеуточнюйте
35. ДСТУ ISO/TR 11046-2001 Якість ґрунту. Визначання вмісту олив. Метод інфрачервоної спектрометрії і метод газової хроматографії уточнюйтеуточнюйте
36. ДСТУ ISO 6059:2003 Якість води. Визначання сумарного вмісту кальцію та магнію. Титрометричний метод із застосовуванням етилендіамінтетраоцтової кислоти уточнюйтеуточнюйте
37. ДСТУ ISO 6058:2003 Якість води. Визначання кальцію. Титрометричний метод із застосовуванням етилендіамінтетраоцтової кислотиуточнюйтеуточнюйте
38. ДСТУ ISO 6332:2003 Якість води. Визначання заліза. Спектрометричний метод із використанням 1,10-фенантроліну уточнюйтеуточнюйте
39. ДСТУ ISO 16586:2005 Якість ґрунту. Визначення об'ємної вологості ґрунту за відомою щільністю складення на суху масу. Гравіметричний метод уточнюйтеуточнюйте
40. ДСТУ ISO 5667-11:2005 Якість води. Відбирання проб. Частина 11. Настанови щодо відбирання проб підземних водуточнюйтеуточнюйте
41. ДСТУ ISO 5667-14:2005 Якість води. Відбирання проб. Частина 14. Настанови щодо забезпечення якості відбирання та оброблення проб природних вод уточнюйтеуточнюйте
42. ДСТУ 4080-2001 Якість води. Оцінювання здатності до повного аеробного біологічного розкладання органічних сполук у водному середовищі. Статичне випробовування (метод Цана-Велленса) уточнюйтеуточнюйте
43. ДСТУ 4287:2004 Якість грунту. Відбирання проб уточнюйтеуточнюйте
44. ДСТУ ISO 7027:2003 Якість води. Визначання каламутностіуточнюйтеуточнюйте
45. ДСТУ ISO 7168-1:2003 Якість повітря. Обмін даними. Частина 1. Загальний формат даних уточнюйтеуточнюйте
46. ДСТУ ISO 7168-2:2003 Якість повітря. Обмін даними. Частина 2. Стислий формат данихуточнюйтеуточнюйте
47. ДСТУ ISO 7708:2003 Якість повітря. Визначання розміру фракцій під час відбирання проб частинок, які впливають на здоров'я людиниуточнюйтеуточнюйте
48. ДСТУ ISO 8192:2001 Якість води. Випробовування на інгібовання споживання кисню активним муломуточнюйтеуточнюйте
49. ДСТУ ISO 10304-1:2003 Якість води. Визначання розчинених фторид-, хлорид-, нітрит-, ортофосфат-, бромід-, нітрат- і сульфат-іонів, методом рідинної хроматографії. Частина 1. Метод для слабкозабруднених водуточнюйтеуточнюйте
50. ДСТУ ISO 10693-2001 Якість ґрунту. Визначання вмісту карбонатів. Об'ємний метод уточнюйтеуточнюйте
51. ДСТУ ISO 10694-2001 Якість ґрунту. Визначання вмісту органічного і загального вуглецю методом сухого спалювання (елементний аналіз)уточнюйтеуточнюйте
52. ДСТУ ISO 11260-2001 Якість ґрунту. Визначання ємності катіонного обміну та насиченості основами з використовуванням розчину хлориду баріюуточнюйтеуточнюйте
53. ДСТУ ISO 11263-2001 Якість ґрунту. Визначання вмісту рухомих сполук фосфору. Спектрометричний метод визначання фосфору в розчині гідрокарбонату натріюуточнюйтеуточнюйте
54. ДСТУ ISO 11265-2001 Якість ґрунту. Визначання питомої електропровідностіуточнюйтеуточнюйте
55. ДСТУ ISO 11274-2001 Якість ґрунту. Визначання водоутримувальної характеристики. Лабораторні методиуточнюйтеуточнюйте
56. ДСТУ ISO 11276-2001 Якість ґрунту. Визначання тиску поровоі води. Метод з використовуванням тензіометрауточнюйтеуточнюйте
57. ДСТУ ISO 11464-2001 Якість ґрунту. Попереднє обробляння зразків для фізико-хімічного аналізууточнюйтеуточнюйте
58. ДСТУ ISO 11465-2001 Якість ґрунту. Визначання сухої речовини та вологості за масою. Гравіметричний методуточнюйтеуточнюйте
59. ДСТУ ISO 11466-2001 Якість ґрунту. Вилучання перехідних елементів, що розчиняються в царській водціуточнюйтеуточнюйте
60. ДСТУ ISO 13536-2001 Якість ґрунту. Визначання потенційної ємності катіонного обміну та вмісту обмінних катіонів із застосовуванням буферного розчину хлориду барію з рН=8,1уточнюйтеуточнюйте
61. ДСТУ ISO/IEC 7480:2003 Інформаційні технології. Телекомунікації та інформаційний обмін між системами. Якість сигналів старт-стопного передавання даних на стиках DTE/DCEуточнюйтеуточнюйте
62. ДСТУ 4814:2007 Рейки вістрякові типів ОР 50 і ОР 65. Загальні технічні умовиуточнюйтеуточнюйте
63. ДСТУ Б В.2.7-162:2008 Будівельні матеріали. Вироби паперово-шаруваті декоративні. Номенклатура показниківуточнюйтеуточнюйте
64. ДСТУ Б В.2.6-42:2008 Конструкції будинків і споруд. Панелі віконні сталеві з гарячекатаних та гнутих профілів для виробничих приміщень. Технічні умовиуточнюйтеуточнюйте
65. ДСТУ Б В.2.6-49:2008 Конструкції будинків і споруд. Огородження сходів, балконів і дахів сталеві. Загальні технічні умовиуточнюйтеуточнюйте
66. ДСТУ Б В.2.6-67:2008 Конструкції будинків і споруд. Балки кроквяні і підкроквяні залізобетонні. Технічні умовиуточнюйтеуточнюйте
67. ДСТУ Б В.2.7-176:2008 Суміші бетонні та бетон. Загальні технічні умови (EN 206-1:2000, NEQ)уточнюйтеуточнюйте
68. ДСТУ Б В.2.7-195:2009 Будівельні матеріали. Матеріали і вироби теплоізоляційні. Номенклатура показниківуточнюйтеуточнюйте
69. ДСТУ Б В.2.7-190:2009 Будівельні матеріали. Вироби волокнистоцементні. Номенклатура показниківуточнюйтеуточнюйте
70. ДСТУ Б В.2.7-199:2009 Будівельні матеріали. Плити деревоволокнисті. Номенклатура показниківуточнюйтеуточнюйте
71. ДСТУ Б В.2.6-91:2009 Конструкції будинків і споруд. Конструкції дерев’яні клеєні. Номенклатура показниківуточнюйтеуточнюйте
72. ДСТУ Б В.2.7-192:2009 Будівельні матеріали. Матеріали будівельні нерудні і заповнювачі для бетону пористі. Номенклатура показниківуточнюйтеуточнюйте
73. ДСТУ Б В.2.6-96:2009 Конструкції будинків і споруд. Прилади для вікон і дверей. Номенклатура показниківуточнюйтеуточнюйте
74. ДСТУ Б В.2.7-191:2009 Будівельні матеріали. Вироби паркетні. Номенклатура показниківуточнюйтеуточнюйте
75. ДСТУ Б В.2.6-90:2009 Конструкції будинків і споруд. Вікна, двері та ворота дерев’яні. Номенклатура показниківуточнюйтеуточнюйте
76. ДСТУ Б В.2.7-201:2009 Будівельні матеріали. Труби чавунні та пластмасові каналізаційні, фасонні частини до них та муфти чавунні для азбестоцементних напірних труб. Номенклатура показниківуточнюйтеуточнюйте
77. ДСТУ Б В.2.7-196:2009 Будівельні матеріали. Матеріали клеючі полімерні для оздоблення та облицювання. Номенклатура показниківуточнюйтеуточнюйте
78. ДСТУ Б В.2.6-93:2009 Конструкції будинків і споруд. Конструкції та вироби бетонні і залізобетонні. Номенклатура показниківуточнюйтеуточнюйте
79. ДСТУ Б В.2.6-95:2009 Конструкції будинків і споруд. Покрівлі. Номенклатура показниківуточнюйтеуточнюйте
80. ДСТУ ISO 9001:2009 Системи управління якістю. Вимогиуточнюйтеуточнюйте
81. ДСТУ ISO/IEC 12119-2003 Інформаційні технології. Пакет програм. Тестування і вимоги до якостіуточнюйтеуточнюйте
82. ДСТУ Б В.2.6-92:2009 Конструкції будинків і споруд. Конструкції сталеві. Номенклатура показниківуточнюйтеуточнюйте
83. ДСТУ 3328-96 (ГОСТ 30430-96) Дугове зварювання конструкційних чавунів. Вимоги до технологічного процесууточнюйтеуточнюйте
84. ДСТУ ISO 11733:2003 Якість води. Оцінювання видалення і біорозкладання органічних сполук у водному середовищі. Випробування на відтворення активного мулу (ISO 11733:1995,IDT)уточнюйтеуточнюйте
85. ДСТУ ISO 9169:2008 Якість повітря. Визначення та встановлювання робочих характеристик автоматичної системи вимірювання (ISO 9169:2006, IDT)уточнюйтеуточнюйте
86. ДСТУ ISO 6767:2008 Повітря атмосферне. Визначення масової концентрації діоксиду сірки. Метод з використанням тетрахлоромеркурату (ТХМ) та парарозаніліну (ISO 6767:1990, IDT)уточнюйтеуточнюйте
87. ДСТУ 4175-2003 Якість води. Оцінювання здатності до повного аеробного біологічного розкладання органічних сполук у водному середовищі. Метод аналізування біохімічного споживання кисню (метод закритої склянки) (ISO 10707:1994, MOD)уточнюйтеуточнюйте
88. ДСТУ 7147:2010 Якість води. Визначення масової концентрації перхлорат-іонів фотометричним методомуточнюйтеуточнюйте
89. ДСТУ 4174:2003 Якість води. Визначання хронічної токсичності хімічних речовин та води на Daphnia magna Straus і Ceriodaphnia affinis Lilljeborg (Cladocera, Crustacea) (ISO 10706:2000, MOD)уточнюйтеуточнюйте
90. ДСТУ 7149:2010 Якість води. Визначення масової концентрації талію методом інверсійної вольтамперометріїуточнюйтеуточнюйте
91. ДСТУ 4074-2001 Якість води. Визначання гострої летальної токсичності хімічних речовин та води на прісноводній рибі [Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae)]. Частина 1. Статичний метод (ISO 7346-1:1996, MOD)уточнюйтеуточнюйте
92. ДСТУ 4075-2001 Якість води. Визначення гострої летальної токсичності хімічних речовин та води на прісноводній рибі [Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae)]. Частина 2. Напівстатичний метод (ISO 7346-2:1996, MOD)уточнюйтеуточнюйте
93. ДСТУ ISO 10229:2005 Якість води. Визначення пролонгованої токсичності речовин на прісноводних рибах. Методика оцінювання дії речовин на темп росту райдужної форелі [Oncorhynchus mykiss Walbaum (Teleostei, Salmonidae)] (ISO 10229:1994, IDT)уточнюйтеуточнюйте
94. ДСТУ ISO 10260:2007 Якість води. Вимірювання біохімічних параметрів. Спектрометричний метод визначання концентрації хлорофілу-а (ISO 10260:1992, IDT)уточнюйтеуточнюйте
95. ДСТУ ISO 10301:2004 Якість води. Визначання високолетких галогенованих вуглеводнів методом газової хроматографії (ISO 10301:1997, IDT)уточнюйтеуточнюйте
96. ДСТУ ISO 10304-3:2003 Якість води. Визначення розчинених аніонів методом рідинної іонної хроматографії. Частина 3. Визначення хромату, йодиду, сульфіту, тіоцианату і тіосульфату(ISO 10304-3:1997, IDT)уточнюйтеуточнюйте
97. ДСТУ 4107-2002 Якість води. Відбирання проб. Частина 16. Настанови щодо біотестування проб (ISO 5667-16:1998, MOD)уточнюйтеуточнюйте
98. ДСТУ ISO 10634:2005 Якість води. Настанови щодо готування та оброблення органічних сполук, які важко розчиняються у воді, для подальшого оцінювання їх здатності до біологічного розкладання у водному середовищі (ISO 10634:1995, IDT) уточнюйтеуточнюйте
99. ДСТУ ISO 10712:2003 Якість води. Випробовування на пригнічення росту Pseudomonas putida (випробовування на пригнічення розмножування клітин Pseudomonas) (ISO 10712:1995, IDT)уточнюйтеуточнюйте
100. ДСТУ ISO 11348-3:2005 Якість води. Визначення пригнічувальної дії проб води на світловипромінювання бактерій Vibrio fischeri (випробування із застосуванням люмінесцентних бактерій). Частина 3. Метод з використанням ліофілізованих бактерій (ISO 11348-3:1998, IDT)уточнюйтеуточнюйте
101. ДСТУ ISO 11348-2:2005 Якість води. Визначення пригнічувальної дії проб води на світловипромінювання бактерій Vibrio fischeri (випробування із застосуванням люмінесцентних бактерій). Частина 2. Метод з використанням бактерій, висушених рідинним десикантом (ISO 11348-2:1998, IDT)уточнюйтеуточнюйте
102. ДСТУ ISO 11348-1:2005 Якість води. Визначення пригнічувальної дії проб води на світловипромінювання бактерій Vibrio fischeri (випробування із застосуванням люмінесцентних бактерій). Частина 1. Метод з використанням щойно підготовлених бактерій (ISO 11348-1:1998, IDT)уточнюйтеуточнюйте
103. ДСТУ 4078-2001 Якість води. Визначання нітрату. Частина 3. Спектрометричний метод із застосуванням сульфосаліцилової кислоти (ISO 7890-3:1998, MOD)уточнюйтеуточнюйте
104. ДСТУ 4076-2001 Якість води. Визначення гострої летальної токсичності хімічних речовин та води на прісноводній рибі [Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae)]. Чатсина 3. Проточний метод (ISO 7346-3:1996, MOD)уточнюйтеуточнюйте
105. ДСТУ 4167:2003 Якість води. Випробовування за пригніченням росту морських водоростей Skeletonema Costatum i Phaeodactylum Tricornutum (ISO 10253:1995, MOD)уточнюйтеуточнюйте
106. ДСТУ 4168:2003 Якість води. Визначання гострої летальної токсичності на морських ракоподібних (Crustacea) (ISO 14669:1999, MOD)уточнюйтеуточнюйте
107. ДСТУ 4173:2003 Якість води. Визначання гострої летальної токсичності на Daphnia magna Straus та Ceriodaphnia affinis Lilljeborg (Cladocera, Crustacea) (ISO 6341:1996, MOD)уточнюйтеуточнюйте
108. ДСТУ ISO 9855:2014 Повітря атмосферне. Визначення вмісту мікрочастинок свинцю в аерозолях, що осіли на фільтрах. Спектрометричний метод атомної абсорбції (ISO 9855:1993, IDT)уточнюйтеуточнюйте
109. ДСТУ ISO 18512:2014 Якість ґрунту. Настанови щодо довго- та короткострокового зберігання зразків ґрунту (ISO 18512:2007, IDT)уточнюйтеуточнюйте
110. ДСТУ ISO 19258:2014 Якість ґрунту. Настанови з визначення фонових рівнів (ISO 19258:2005, IDT)уточнюйтеуточнюйте
111. ДСТУ EN 14274:2014 Паливо автомобільне. Оцінювання якості бензину і дизельного палива. Система потокового контролювання якості палива (СПКЯП) (EN 14274:2003, IDT)уточнюйтеуточнюйте
112. ДСТУ ISO 11369:2013 Якість води. Визначення вмісту окремих речовин обробляння рослин методом із використанням високоефективної рідинної хроматографії з ультрофіолетовим виявленням після екстрагування у системі "тверде тіло-рідина" (ISO11369:1997, IDT)уточнюйтеуточнюйте
113. ДСТУ ISO 16712:2007 Якість води. Визначення гострої токсичності морських або естуарієвих відкладень на амфіподах (ISO 16712:2005, IDT)уточнюйтеуточнюйте
114. ДСТУ ISO 5667-10:2005 Якість води. Відбирання проб. Частина 10. Настанови щодо відбирання проб стічних вод (ISO 5667-10:1992, IDT)уточнюйтеуточнюйте
115. ДСТУ ISO 5667-18:2007 Якість води. Відбирання проб. Частина 18. Настанови щодо відбирання проб підземних вод із забруднених місць (ISO 5667-18:2001, IDT)уточнюйтеуточнюйте
116. ДСТУ ISO 5667-15:2007 Якість води. Відбирання проб. Частина 15. Настанови щодо зберігання та поводження з пробами мулу і осадів (ISO 5667-15:1999, IDT)уточнюйтеуточнюйте
117. ДСТУ ISO 5667-13:2005 Якість води. Відбирання проб. Частина 13. Настанови щодо відбирання проб мулу на спорудах для очищення стічних вод і для водоготування (ISO 5667-13:1997, IDT)уточнюйтеуточнюйте
118. ДСТУ ISO 5667-9:2005 Якість води. Відбирання проб. Частина 9. Настанови щодо відбирання проб морської води (ISO 5667-9:1992, IDT)уточнюйтеуточнюйте
119. ДСТУ ISO 5667-8:2007 Якість води. Відбирання проб. Частина 8. Настанови щодо відбирання проб вологих опадів (ISO 5667-8:1993, IDT)уточнюйтеуточнюйте
120. ДСТУ ISO 5667-6:2009 Якість води. Відбирання проб. Частина 6. Настанови щодо відбирання проб з річок і струмків (ISO 5667-6:2005, IDT)уточнюйтеуточнюйте
121. ДСТУ ISO 5814:2003 Якість води. Визначання розчиненого кисню. Електрохімічний метод із застосовуванням зонда (ISO 5814:1990, IDT)уточнюйтеуточнюйте
122. ДСТУ ISO 15839:2007 Якість води. Датчики та устатковання для аналізування води. Технічні вимоги та випробування характеристик (ISO 15839:2003, IDT)уточнюйтеуточнюйте
123. ДСТУ ISO 5813:2004 Якість води. Визначення розчиненого кисню. Йодометричний метод (ISO 5813:1983, IDT)уточнюйтеуточнюйте
124. ДСТУ ISO 11732:2003 Якість води. Методи визначення амонійного азоту аналізом потоку і спектрометричним виявленням (ISO 11732:1997, IDT)уточнюйтеуточнюйте
125. ДСТУ ISO 14442:2005 Якість води. Настанови щодо випробування за пригніченням росту водоростей погано розчинними матеріалами, леткими сполуками, металами та стічною водою (ISO 14442:1999, IDT)уточнюйтеуточнюйте
126. ДСТУ ISO 15522:2005 Якість води. Визначення інгібувального впливу складу води на ріст мікроорганізмів активного мулу (ISO 15522:1999, IDT)уточнюйтеуточнюйте
127. ДСТУ ISO 6878:2008 Якість води. Визначення фосфору. Спектрометричний метод із застосуванням амонію молібдату (ISO 6878:2004, IDT)уточнюйтеуточнюйте
128. ДСТУ ISO 7150-1:2003 Якість води. Визначання амонію. Частина 1. Ручний спектрометричний метод (ISO 7150-1:1984, IDT)уточнюйтеуточнюйте
129. ДСТУ ISO 7150-2:2003 Якість води. Визначання амонію. Частина 2. Автоматичний спектрометричний метод (ISO 7150-2:1986, IDT)уточнюйтеуточнюйте
130. ДСТУ ISO 6107-1:2004 Якість води. Словник термінів. Частина 1 (ISO 6107-1:1996, IDT)уточнюйтеуточнюйте
131. ДСТУ ISO 6107-2:2004 Якість води. Словник термінів. Частина 2 (ISO 6107-2:1997, IDT)уточнюйтеуточнюйте
132. ДСТУ ISO 6107-3:2004 Якість води. Словник термінів. Частина 3 (ISO 6107-3:1993, IDT)уточнюйтеуточнюйте
133. ДСТУ ISO 6107-4:2004 Якість води. Словник термінів. Частина 4 (ISO 6107-4:1993, IDT)уточнюйтеуточнюйте
134. ДСТУ ISO 6107-5:2004 Якість води. Словник термінів. Частина 5 (ISO 6107-5:1996, IDT)уточнюйтеуточнюйте
135. ДСТУ ISO 6107-6:2004 Якість води. Словник термінів. Частина 6 (ISO 6107-6:1996, IDT)уточнюйтеуточнюйте
136. ДСТУ ISO 6107-7:2004 Якість води. Словник термінів. Частина 7 (ISO 6107-7:1997, IDT)уточнюйтеуточнюйте
137. ДСТУ ISO 6107-8:2004 Якість води. Словник термінів. Частина 8 (ISO 6107-8:1993, IDT)уточнюйтеуточнюйте
138. ДСТУ ISO 6107-9:2004 Якість води. Словник термінів. Частина 9. Абетковий список і предметний покажчик (ISO 6107-9:1997, IDT)уточнюйтеуточнюйте
139. ДСТУ ISO 11074:2009 Якість ґрунту. Словник термінів (ISO 11074:2005, IDT)уточнюйтеуточнюйте
140. ДСТУ EN 10305-1:2013 Труби сталеві прецизійні. Технічні умови постачання. Частина 1. Безшовні холоднотягнуті труби (EN 10305-1:2010, IDT)уточнюйтеуточнюйте
141. ДСТУ EN 10305-2:2013 Труби сталеві прецизійні. Технічні умови постачання. Частина 2. Зварні холоднотягнуті труби (EN 10305-2:2010, IDT)уточнюйтеуточнюйте
142. ДСТУ ISO 16133:2005 Якість ґрунту. Настанови щодо складання та виконання моніторингових програм (ISO 16133:2004, IDT)уточнюйтеуточнюйте
143. ДСТУ ISO 8466-1-2001 Якість води. Визначання градуювальної характеристики методик кількісного хімічного аналізу. Частина 1. Статистичне оцінювання лінійної градуювальної характеристики (ISO 8466-1:1990, IDT)уточнюйтеуточнюйте
144. ДСТУ ISO 8466-2-2001 Якість води. Визначання градуювальної характеристики методик кількісного хімічного аналізу. Частина 2. Принцип оцінювання нелінійної градуювальної характеристики другого порядку (ISO 8466-2:1993, IDT)уточнюйтеуточнюйте
145. ДСТУ ISO 7890-1:2003 Якість води. Визначення нітрату. Частина 1. Спектрометричний метод із застосуванням 2,6-диметилфенолу (ISO 7890-1:1986, IDT)уточнюйтеуточнюйте
146. ДСТУ ISO 7890-2:2003 Якість води. Визначення нітрату. Частина 2. Спектрометричний метод із застосуванням перегнаного 4-фторофенолу (ISO 7890-2:1986, IDT)уточнюйтеуточнюйте
147. ДСТУ ISO 7887:2003 Якість води. Визначання і досліджування забарвленості (ISO 7887:1994, IDT)уточнюйтеуточнюйте
148. ДСТУ ISO 7828:2005 Якість води. Методи відбирання біологічних проб. Настанови щодо відбирання проб водних бентосних макробезхребетних за допомогою сітки (ISO 7828:1985, IDT)уточнюйтеуточнюйте
149. ДСТУ 7456:2013 Якість грунту. Польові методи визначення водопроникності грунтууточнюйтеуточнюйте
150. ДСТУ 7461:2013 Якість ґрунту. Виділення мулистої фракції з ґрунту методом центрифугування в модифікації ННЦ ІҐА імені О. Н. Соколовськогоуточнюйтеуточнюйте
151. ДСТУ ISO 5815-1:2009 Якість води. Визначення біохімічного споживання кисню після n діб (БСКn). Частина 1. Метод розведення та засівання з додаванням алілтіосечовини (ISO 5815-1:2003, IDT)уточнюйтеуточнюйте
152. ДСТУ ISO 7393-2:2004 Якість води. Визначання незв'язаного та загального хлору. Частина 2. Колориметричний метод із застосуванням N,N-діетил-1,4-фенілендіаміну для поточного контролювання (ISO 7393-2:1985, IDT)уточнюйтеуточнюйте
153. ДСТУ 7537:2014 Якість ґрунту. Визначення гідролітичної кислотностіуточнюйтеуточнюйте
154. ДСТУ ISO 7393-3:2004 Якість води. Визначання незв'язаного та загального хлору. Частина 3. Метод йодометричного титрування для визначання загального хлору (ISO 7393-3:1990, IDT)уточнюйтеуточнюйте
155. ДСТУ ISO 9391:2007 Якість води. Відбирання проб у глибоких водах, населених макробезхребетними. Настанови щодо використання пробовідбірників для визначення ступеня колонізації (ISO 9391:1993, IDT)уточнюйтеуточнюйте
156. ДСТУ ISO 8692:2010 Якість води. Визначення сповільненості росту прісноводних одноклітинних зелених водоростей (ISO 8692:2004, IDT)уточнюйтеуточнюйте
157. ДСТУ ISO 5815-2:2009 Якість води. Визначення біохімічного споживання кисню після n діб (БСКn). Частина 2. Метод для нерозведених проб (ISO 5815-2:2003, IDT)уточнюйтеуточнюйте
158. ДСТУ ISO 6060-2003 Якість води. Визначання хімічної потреби в кисні (ISO 6060:1989, IDT)уточнюйтеуточнюйте
159. ДСТУ ISO 9963-2:2007 Якість води. Визначення лужності. Частина 2. Визначення карбонатної лужності (ISO 9963-2:1994, IDT)уточнюйтеуточнюйте
160. ДСТУ ISO 9297:2007 Якість води. Визначення хлоридів. Титрування нітратом срібла із застосуванням хромату як індикатора (метод Мора) (ISO 9297:1989, IDT)уточнюйтеуточнюйте
161. ДСТУ ISO 15175:2005 Якість ґрунту. Характеристика ґрунту відносно охорони ґрунтової води (ISO 15175:2004, IDT)уточнюйтеуточнюйте
162. ДСТУ ISO 11259:2004 Якість грунту. Спрощений опис грунту (ISO 11259:1998, IDT)уточнюйтеуточнюйте
163. ДСТУ ІSО 11262:2005 Якість ґрунту. Визначення ціанідів (ІSО 11262:2003, ІDТ)уточнюйтеуточнюйте
164. ДСТУ ISO 11264:2007 Якість грунту. Визначення гербіцидів. Метод з застосуванням високоефективної рідинної хроматографії (ВЕРХ) з ультрафіолетовим детектуванням (ISO 11264:2005, IDT)уточнюйтеуточнюйте
165. ДСТУ 7243:2011 Якість грунту. Землі техногенно забруднені. Обстеження та використанняуточнюйтеуточнюйте
166. ДСТУ 7244:2011 Якість грунту. Спеціальні сировинні зони. Загальні вимогиуточнюйтеуточнюйте
167. ДСТУ ISO 11266-2001 Якість грунту. Настанови щодо лабораторного випробування біодеградації органічних хімічних речовин у грунті в аеробних умовах (ISO 11266:1994, IDT)уточнюйтеуточнюйте
168. ДСТУ ISO 11267:2003 Якість грунту. Пригнічення розмноження ногохвісток Folsomia candida забрудниками грунту (ISO 11267:1999, IDT)уточнюйтеуточнюйте
169. ДСТУ 4768:2007 Якість ґрунту. Порядок проведення робіт з хімічної меліорації кислих ґрунтівуточнюйтеуточнюйте
170. ДСТУ ISO 11268-2:2003 Якість грунту. Вплив забруднювальних речовин на земляних черв’яків (Eisenia fetida). Частина 2. Визначення результатів впливу на розмноження (ISO 11268-2:1998,IDT)уточнюйтеуточнюйте
171. ДСТУ ISO 15176:2004 Якість грунту. Характеристика вийнятих грунтів та інших грунтових матеріалів, призначених для вторинного використання (ISO 15176:2002, IDT)уточнюйтеуточнюйте
172. ДСТУ ISO 11272-2001 Якість грунту. Визначання щільності складення на суху масу (ISO 11272:1998, IDT)уточнюйтеуточнюйте
173. ДСТУ 4728:2007 Якість ґрунту. Визначання мікроагрегатного складу методом піпетки в модифікації Н.А.Качинськогоуточнюйтеуточнюйте
174. ДСТУ ISO 15178:2005 Якість ґрунту. Визначення загальної сірки сухим спалюванням (ISO 15178:2000, IDT)уточнюйтеуточнюйте
175. ДСТУ ISO 11464:2007 Якість грунту. Попереднє обробляння зразків для фізико-хімічного аналізу (ISO 11464:2006, IDT)уточнюйтеуточнюйте
176. ДСТУ ISO 11461:2004 Якість ґрунту. Визначення вмісту води в ґрунті як частки за об’ємом із застосуванням керновирізувальних трубок. Гравіметричний метод (ISO 11461:2001, IDT)уточнюйтеуточнюйте
177. ДСТУ ISO 15799:2005 Якість ґрунту. Настанови щодо встановлення екотоксикологічної характеристики ґрунтів та ґрунтових матеріалів (ISO 15799:2003, IDT)уточнюйтеуточнюйте
178. ДСТУ ISO 15800:2005 Якість ґрунту. Характеристика ґрунту щодо експозиції людини (ISO 15800:2003, IDT)уточнюйтеуточнюйте
179. ДСТУ ІSО 16586:2005 Якість ґрунту. Визначення об’ємної вологості ґрунту за відомою щільністю складення на суху масу. Гравіметричний метод (ІSО 16586:2003, ІDТ)уточнюйтеуточнюйте
180. ДСТУ ISO 20963:2007 Якість грунту. Вплив забрудників на личинки комах (Oxythyrea funesta). Визначення гострої токсичності (ISO 20963:2005, IDT)уточнюйтеуточнюйте
181. ДСТУ ISO 16720:2007 Якість грунту. Попереднє обробляння зразків методом висушування заморожуванням для подальшого аналізування (ISO 16720:2005, IDT)уточнюйтеуточнюйте
182. ДСТУ ISO 17155:2005 Якість ґрунту. Визначення чисельності та активності ґрунтової мікрофлори із застосуванням кривих дихання (ISO 17155:2002, IDT)уточнюйтеуточнюйте
183. ДСТУ ISO 18287:2008 Якість грунту. Визначення поліциклічних ароматичних вуглеводнів (ПАВ). Газовохроматографічний метод з мас-спектрометричним детектуванням (ISO 18287:2006, IDT)уточнюйтеуточнюйте
184. ДСТУ ISO 22892:2008 Якість грунту. Настанови щодо ідентифікування цільових сполук газовою хроматографією та мас-спектрометрією (ISO 22892:2006, IDT)уточнюйтеуточнюйте
185. ДСТУ 5095:2008 Якість грунту. Визначання повної вологоємності грунту методом насичення в циліндрахуточнюйтеуточнюйте
186. ДСТУ ISO 10381-4:2005 Якість ґрунту. Відбирання проб. Частина 4. Настанови щодо процедури дослідження природних, майже природних та оброблюваних ділянок (ISO 10381-4:2003, IDT)уточнюйтеуточнюйте
187. ДСТУ 7591:2014 Зрошення. Якість води для систем краплинного зрошення. Агрономічні, екологічні та технічні критеріїуточнюйтеуточнюйте
188. ДСТУ 7605:2014 Якість ґрунту. Метод визначення реакційної здатності органічної речовиниуточнюйтеуточнюйте
189. ДСТУ 7606:2014 Якість ґрунту. Методи препаративного виділення гумусових речовинуточнюйтеуточнюйте
190. ДСТУ 7607:2014 Якість ґрунту. Визначення вмісту рухомих сполук кадмію в однонормальній солянокислій витяжці методом атомно-абсорбційної спектрофотометріїуточнюйтеуточнюйте
191. ДСТУ 7603:2014 Якість ґрунту. Визначення рухомих сполук калію методом Дашевського в модифікації ННЦ ІГА імені О. Н. Соколовськогоуточнюйтеуточнюйте
192. ДСТУ EN ISO 15189:2015 Лабораторії медичні. Вимоги до якості та компетентності (EN ISO 15189:2012, IDT)уточнюйтеуточнюйте
193. ДСТУ ISO 23470:2014 Якість ґрунту. Визначання ефективної ємності катіонного обміну (ЄКО) та обмінних катіонів із застосуванням розчину трихлориду гексамінкобальту (ISO 23470:2007, IDT)уточнюйтеуточнюйте
194. ДСТУ ISO 39001:2015 Система управління безпекою дорожнього руху. Вимоги та настанова щодо застосування (ISO 39001:2012, IDT)уточнюйтеуточнюйте
195. ДСТУ ISO 9001:2015 Системи управління якістю. Вимоги (ISO 9001:2015, IDT)уточнюйтеуточнюйте
196. ДСТУ ISO 9000:2015 Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів (ISO 9000:2015, IDT)уточнюйтеуточнюйте
197. ДСТУ 8539:2015 Прокат для будівельних сталевих конструкцій. Загальні технічні умовиуточнюйтеуточнюйте
198. ДСТУ 7932:2015 Якість ґрунту. Балансовий метод визначення потреби та строків повторного вапнування кислих грунтівуточнюйтеуточнюйте
199. ДСТУ 7930:2015 Якість ґрунту. Оцінювання якості проведення робіт з вапнування кислих грунтів. Загальні технічні вимогиуточнюйтеуточнюйте
200. ДСТУ 7929:2015 Якість ґрунту. Визначення активності грунтового ферменту дегідрогенази фотоелектроколориметричним методомуточнюйтеуточнюйте
201. ДСТУ 7928:2015 Якість ґрунту. Визначення активності грунтового ферменту поліфенолоксидази фотоелектроколориметричним методомуточнюйтеуточнюйте
202. ДСТУ 7926:2015 Якість ґрунту. Метод визначення загального вуглецю та азоту в органогенних зразкахуточнюйтеуточнюйте
203. ДСТУ 7925:2015 Якість ґрунту. Максимально допустимі норми внесення азотних добрив під сільськогосподарські культури залежно від ґрунтів та природних зонуточнюйтеуточнюйте
204. ДСТУ 7924:2015 Якість ґрунту. Методи визначення випаровування води з ґрунтууточнюйтеуточнюйте
205. ДСТУ 7837:2015 Якість ґрунту. Агрохімічна паспортизація земель сільськогосподарського призначення. Організаційні роботи під час польових дослідженьуточнюйтеуточнюйте
206. ДСТУ 7923:2015 Якість ґрунту. Гумусовий стан. Номенклатура показниківуточнюйтеуточнюйте
207. ДСТУ 7941:2015 Якість ґрунту. Рекультивація земель. Загальні вимогиуточнюйтеуточнюйте
208. ДСТУ 7907:2015 Якість ґрунту. Визначення рухомих сполук калію методом Маслової в модифікації ННЦІГА імені О. Н. Соколовськогоуточнюйтеуточнюйте
209. ДСТУ 7841:2015 Якість ґрунту. Стаціонарні польові дослідження. Номенклатура показниківуточнюйтеуточнюйте
210. ДСТУ 7865:2015 Якість ґрунту. Визначення вмісту рухомих сполук фосфору і калію в торфовому ґрунтіуточнюйтеуточнюйте
211. ДСТУ 7866:2015 Якість ґрунту. Визначення енергетичного потенціалу ґрунту калориметричним методомуточнюйтеуточнюйте
212. ДСТУ 7832:2015 Якість ґрунту. Визначення вмісту рухомих сполук свинцю в однонормальній солянокислій витяжці методом атомно-абсорбційної спектрофотометріїуточнюйтеуточнюйте
213. ДСТУ ISO 4224:2008 Повітря атмосферне. Визначення оксиду вуглецю. Метод інфрачервоного розсіювання (ISO 4224:2000, IDT)уточнюйтеуточнюйте
214. ДСТУ EN 872:2013 Якість води. Визначення вмісту завислих твердих частинок методом фільтрування через фільтри зі скловолокна (EN 872:2005, IDT)уточнюйтеуточнюйте
215. ДСТУ 7844:2015 Якість ґрунту. Діагностування еколого-генетичного статусу ґрунту. Загальні вимогиуточнюйтеуточнюйте
216. ДСТУ 7842:2015 Якість ґрунту. Оцінювання якості ґрунтів за гранулометричним складомуточнюйтеуточнюйте
217. ДСТУ 7852:2015 Якість ґрунту. Визначення вмісту рухомих сполук нікелю в однонормальній солянокислій витяжці методом атомно-абсорбційної спектрофотометріїуточнюйтеуточнюйте
218. ДСТУ 7851:2015 Якість ґрунту. Визначення вмісту рухомих сполук хрому в однонормальній солянокислій витяжці методом атомно-абсорбційної спектрофотометріїуточнюйтеуточнюйте
219. ДСТУ 7843:2015 Якість ґрунту. Порядок створення мережі об'єктів моніторингу ґрунтів земель сільськогосподарського призначенняуточнюйтеуточнюйте
220. ДСТУ 7831:2015 Якість ґрунту. Визначення вмісту рухомих сполук міді в однонормальній солянокислій витяжці методом атомно-абсорбційної спектрофотометріїуточнюйтеуточнюйте
221. ДСТУ 7859:2015 Якість ґрунту. Оцінювання якості проведення меліоративної плантажної оранкиуточнюйтеуточнюйте
222. ДСТУ 7862:2015 Якість ґрунту. Визначення активної кислотностіуточнюйтеуточнюйте
223. ДСТУ 7861:2015 Якість ґрунту. Визначення обмінних кальцію, магнію, натрію і калію в ґрунті за Шолленбергером у модифікації ННЦ ІГА імені О. Н. Соколовськогоуточнюйтеуточнюйте
224. ДСТУ IEC 61000-4-30:2010 Електромагнітна сумісність. Частина 4-30. Методи випробування та вимірювання. Вимірювання показників якості електричної енергії (IEC 61000-4-30:2008, IDT)уточнюйтеуточнюйте
225. ДСТУ ISO 13686:2015 Природний газ. Показники якості (ISO 13686:2013, IDT)уточнюйтеуточнюйте
226. ДСТУ 7637:2014 Якість ґрунту. Визначення вмісту селену в ґрунті методом йодометричного титруванняуточнюйтеуточнюйте
227. ДСТУ 7910:2015 Якість ґрунту. Визначення обмінної кислотностіуточнюйтеуточнюйте
228. ДСТУ ISO 25177:2015 Якість ґрунту. Польовий опис ґрунту (ISO 25177:2008, IDT)уточнюйтеуточнюйте
229. ДСТУ 4497:2005 Мед натуральний. Технічні умовиуточнюйтеуточнюйте
230. ДСТУ ISO/TS 14033:2016 (ISO/TS 14033:2012, IDT) Екологічне управління. Кількісна екологічна інформація. Настанови та прикладиуточнюйтеуточнюйте
231. ДСТУ 8429:2015 Прокат із ресорно-пружинної вуглецевої та легованої сталі. Технічні умовиуточнюйтеуточнюйте
232. ДСТУ 8158:2015 Груші свіжі ранніх термінів достигання. Технічні умовиуточнюйтеуточнюйте
233. ДСТУ ISO 14055-1:2018 (ISO 14055-1:2017, IDT) Екологічне управління. Настанови щодо розроблення раціональних методів протидії деградації та опустелюванню земель. Частина 1. Основні принципи розроблення раціональних методівуточнюйтеуточнюйте
234. ДСТУ ЕЭК ООН FFV-28:2007 Перець солодкий стручковий. Настанови щодо постачання і контролювання якості (ЕЭК ООН FFV-28:2001, IDT)уточнюйтеуточнюйте
235. ДСТУ 7172:2010 Вощина. Технічні умовиуточнюйтеуточнюйте
236. ДСТУ 4667:2006 Віск бджолиний промисловий. Технічні умовиуточнюйтеуточнюйте
237. ДСТУ ISO 13485:2005 Вироби медичні. Системи управління якістю. Вимоги щодо регулювання (ISO 13485:2003, IDT)уточнюйтеуточнюйте
238. ДСТУ 7286:2012 Якість природної води для зрошування. Екологічні критеріїуточнюйтеуточнюйте
239. ДСТУ 8326:2015 Груші свіжі середніх і пізніх термінів достигання. Технічні умовиуточнюйтеуточнюйте
240. ДСТУ 7956:2015 Меблі для сидіння та лежання. М’які елементи. Метод визначення м’якостіуточнюйтеуточнюйте
241. ДСТУ ЕЭК ООН FFV-37:2007 Кавуни. Настанови щодо постачання і контролювання якості (ЕЭК ООН FFV-37:2004, IDT)уточнюйтеуточнюйте
242. ДСТУ ЕЭК ООН FFV-31:2007 Картопля продовольча. Настанови щодо постачання і контролювання якості (ЕЭК ООН FFV-31:2001, IDT)уточнюйтеуточнюйте
243. ДСТУ ЕЭК ООН FFV-24:2007 Гриби культивовані (Agaricus). Настанови щодо постачання і контролювання якості (ЕЭК ООН FFV-24:2004, IDT)уточнюйтеуточнюйте
244. ДСТУ ISO 16121-4:2014 Колісні транспортні засоби. Ергономічні вимоги до робочого місця водія автобуса загального призначення. Частина 4. Умови середовища у кабіні (ISO 16121-4:2011, IDT)уточнюйтеуточнюйте
245. ДСТУ 8133:2015 Яблука свіжі середніх та пізніх термінів достигання. Технічні умовиуточнюйтеуточнюйте
246. ДСТУ 4290:2004 Якість ґрунту. Методи визначання валового фосфору і валового калію в модифікації ННЦ іГА ім.О.Н.Соколовськогоуточнюйтеуточнюйте
247. ДСТУ ЕЭК ООН FFV-29:2007 Сливи. Настанови щодо постачання і контролювання якості (ЕЭК ООН FFV-29:2004, IDT)уточнюйтеуточнюйте
248. ДСТУ ЕЭК ООН DDF-02:2007 Ядра волоських горіхів. Настанови щодо постачання і контролювання якості (ЕЭК ООН DDF-02:2003, IDT)уточнюйтеуточнюйте
249. ДСТУ 5035:2008 Журавлина свіжа. Технічні умовиуточнюйтеуточнюйте
250. ДСТУ ISO 10381-6:2015 Якість ґрунту. Відбирання проб. Частина 6. Настанови з відбирання, оброблення та зберігання ґрунту в аеробних умовах для лабораторного оцінювання мікробіологічних процесів, біомаси та різноманіття (ISO 10381-6:2009, IDT)уточнюйтеуточнюйте
251. ДСТУ 8153:2015 Черешня свіжа. Технічні умовиуточнюйтеуточнюйте
252. ДСТУ 8347:2015 Якість ґрунту. Визначення рухомої сірки в модифікації ННЦ ІГЛ імені О. Н. Соколовськогоуточнюйтеуточнюйте
253. ДСТУ ЕЭК ООН FFV-50:2007 Яблука. Настанови щодо постачання і контролювання якості (ЕЭК ООН FFV-50:2003, IDT)уточнюйтеуточнюйте
254. ДСТУ 4417:2005 Кефір. Технічні умовиуточнюйтеуточнюйте
255. ДСТУ ISO 22000:2007 Системи керування безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга (ISO 22000:2005, IDT)уточнюйтеуточнюйте
256. ДСТУ ЕЭК ООН FFV-16:2007 Фенхель. Настанови щодо постачання і контролювання якості (ЕЭК ООН FFV-16:2000, IDT)уточнюйтеуточнюйте
257. ДСТУ 2789:2015 Плоди свіжі. Терміни та визначення понятьуточнюйтеуточнюйте
258. ДСТУ 281-95 Консерви. Соуси делікатесні. Технічні умовиуточнюйтеуточнюйте
259. ДСТУ 4662:2006 Прополіс (бджолиний клей). Технічні умовиуточнюйтеуточнюйте
260. ДСТУ-ЗТ ISO/TR 8550-1:2009 Статистичний контроль. Настанови щодо вибирання та використання систем вибіркового приймального контролю для перевірянні окремих предметів у партіях. Частина 1. Контроль вибірковий приймальний (ISO/TR 8550-1:2007, IDT)уточнюйтеуточнюйте
261. ДСТУ 7196:2010 Забрус. Технічні умовиуточнюйтеуточнюйте
262. ДСТУ 7672:2014 Молоко коров’яче. Визначення кількості соматичних клітин методом проточної цитометрії (експрес-метод)уточнюйтеуточнюйте
263. ДСТУ ISO 8756:2008 Якість повітря. Оброблення даних за температурою, тиском та відносною вологістю (ISO 8756:1994, IDT)уточнюйтеуточнюйте
264. ДСТУ 7171:2010 Ожина. Технологія вирощування плодів. Загальні вимогиуточнюйтеуточнюйте
265. ДСТУ ISO 7875-1:2012 Якість води. Визначення поверхнево-активних речовин. Частина 1. Метод визначення вмісту аніонних поверхнево-активних речовин вимірюванням індексу метиленового блакитного (МБАР) (ISO 7875-1:1996, IDT + ISO 7875-1:1996/Cor 1:2003, IDT)уточнюйтеуточнюйте
266. ДСТУ ISO 10390:2007 Якість ґрунту. Визначення рН (ISO 10390:2005, IDT)уточнюйтеуточнюйте
267. ДСТУ ISO 11048-2001 Якість ґрунту. Визначaння вмісту водорозчинних та кислоторозчинних сульфатів (ISO 11048:1995, IDT)уточнюйтеуточнюйте
268. ДСТУ 7198:2010 Препарати ветеринарні. Належна лабораторна практикауточнюйтеуточнюйте
269. ДСТУ 8474:2015 Плоди калини звичайної. Технічні умовиуточнюйтеуточнюйте
270. ДСТУ 8211:2015 Цикорій коренеплідний смажений. Технічні умовиуточнюйтеуточнюйте
271. ДСТУ ЕЭК ООН ECE/TRADE/326:2007 Яловичина. Туші та відруби. Настанови щодо постачання і контролювання якості (ЕЭК ООН ECE/TRADE/326:2004, IDT)уточнюйтеуточнюйте
272. ДСТУ ЕЭК ООН ECE/AGR/135:2007 Свинина. Туші та відруби. Настанови щодо постачання і контролювання якості (ЕЭК ООН ECE/AGR/135:2007, IDT)уточнюйтеуточнюйте
273. ДСТУ 7636:2014 Якість ґрунту. Агрохімічні дослідження вегетаційним методом. Загальні вимогиуточнюйтеуточнюйте
274. ДСТУ ЕЭК ООН FFV-54:2007 Гриби білі. Настанови щодо постачання і контролювання якості (ЕЭК ООН FFV-54:2006, IDT) уточнюйтеуточнюйте
275. ДСТУ 3984-2000 Припаси і підварки (напівфабрикати). Загальні технічні умовиуточнюйтеуточнюйте
276. ДСТУ EN 13354:2009 Щити дерев'яні. Метод визначення якості з'єднання (EN 13354:2008, IDT)уточнюйтеуточнюйте
277. ДСТУ EN 10087:2009 Сталі автоматні. Заготівки, гарячекатані прутки і дроти. Технічні умови постачання (EN 10087:1998, IDT)уточнюйтеуточнюйте
278. ДСТУ 7961:2015 Корми для тварин. Соргові культури для заготівлі сіна. Технічні умовиуточнюйтеуточнюйте
279. ДСТУ ЕЭК ООН FFV-14:2007 Фрукти цитрусові. Настанови щодо постачання і контролювання якості (ЕЭК ООН FFV-14:2004, IDT)уточнюйтеуточнюйте
280. ДСТУ EN 10216-2:2016 (EN 10216-2:2013, IDT) Труби сталеві безшовні для роботи під тиском. Технічні умови постачання. Частина 2. Труби з нелегованих і легованих сталей з нормованими властивостями за підвищених температуруточнюйтеуточнюйте
281. ДСТУ ISO 23753-2:2010 Якість ґрунту. Визначення дегідрогеназної активності ґрунтів. Частина 2. Метод з використанням іодтетразолхлориду (ISO 23753-2:2005, IDT)уточнюйтеуточнюйте
282. ДСТУ ISO 23753-1:2010 Якість ґрунту. Визначення дегідрогеназної активності ґрунтів. Частина 1. Метод з використанням трифенілтетразохлориду (ISO 23753-1:2005, IDT)уточнюйтеуточнюйте
283. ДСТУ EN 10255:2016 (EN 10255:2004 + А1:2007, IDT) Труби з нелегованої сталі, придатні для зварювання та нарізання різьби. Технічні умови постачанняуточнюйтеуточнюйте
284. ДСТУ EN 10255:2016 (EN 10255:2004 + А1:2007, IDT) Труби з нелегованої сталі, придатні для зварювання та нарізання різьби. Технічні умови постачанняуточнюйтеуточнюйте
285. ДСТУ 8088:2015 Корми для тварин. Однорічні злаково-бобові сумішки для заготівлі зерносінажу. Технічні умовиуточнюйтеуточнюйте
286. ДСТУ 3768:2010 Пшениця. Технічні умовиуточнюйтеуточнюйте
287. ДСТУ EN ISO 4957:2007 Сталі інструментальні. Технічні умови (EN ISO 4957:1999, IDT)уточнюйтеуточнюйте
288. ДСТУ EN 10088-3:2010 Сталі нержавкі. Частина 3. Напівготова продукція, заготівки, прутки, дріт, профілі та полірована продукція з корозійнотривких сталей загальної призначеності. Технічні умови постачання (EN 10088-3:2005, IDT)уточнюйтеуточнюйте
289. ДСТУ EN 10248-1:2010 Палі шпунтові гарячекатані із нелегованої сталі. Частина 1. Технічні умови постачання (EN 10248-1:1995, IDT)уточнюйтеуточнюйте
290. ДСТУ ENV 1927-1:2005 Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 1. Ялина та ялиця (ENV 1927-1:1998, IDT)уточнюйтеуточнюйте
291. ДСТУ ENV 1927-3:2005 Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 3. Модрина та тис (ENV 1927-3:1998, IDT)уточнюйтеуточнюйте
292. ДСТУ ISO 11047:2005 Якість ґрунту. Визначання кадмію, хрому, кобальту, купруму, плюмбуму, мангану, ніколу та цинку в екстракті, отриманому після оброблення ґрунту „царською водкою”. Методи полуменевої та електротермічної атомно-абсорбційної спектрометрії (ІSO 11047:1998, IDT) уточнюйтеуточнюйте
293. ДСТУ 7987:2015 Угіддя природні кормові. Якість ґрунту. Основні показники та їхні параметриуточнюйтеуточнюйте
294. ДСТУ 8190:2015 Цикорій коренеплідний. Передпосівний обробіток ґрунту. Показники якості та методи їх визначанняуточнюйтеуточнюйте
295. ДСТУ ISO 10381-8:2009 Якість ґрунту. Відбирання проб. Частина 8. Настанови щодо відбирання проб на відвалах (ISO 10381-8:2006, IDT)уточнюйтеуточнюйте
296. ДСТУ ISO 8423:2010 Статистичний контроль. Плани послідовного вибіркового контролю для перевіряння відсотка невідповідностей за кількісною ознакою з визначеним стандартним відхилом (ISO 8423:2008, IDT)уточнюйтеуточнюйте
297. ДСТУ ISO 7935:2009 Викиди стаціонарних джерел. Визначення масової концентрації діоксиду сірки. Робочі характеристики автоматизованих методів вимірювання (ISO 7935:1992, IDT)уточнюйтеуточнюйте
298. ДСТУ ISO 17616:2010 Якість ґрунту. Настанови щодо вибору та оцінювання методів біологічних аналізів для екотоксилогічного характеризування ґрунтів і грунтових матеріалів (ISO 17616:2008, IDT)уточнюйтеуточнюйте
299. ДСТУ ISO 16650:2009 Дріт бортовий для шин. Технічні умови (ISO 16650:2004, IDT)уточнюйтеуточнюйте
300. ДСТУ EN 1092-2:2010 Фланці і їх з'єднання. Круглі фланці для труб, клапанів, з'єднувальної арматури та допоміжних деталей з вказаним номінальним тиском PN. Частина 2. Чавунні фланці (EN 1092-2:1997, IDT)уточнюйтеуточнюйте
301. ДСТУ ITU-T P.911:2010 Мультимедійні застосування. Якість відтворюваної аудіовізуальної інформації. Методи суб'єктивного оцінювання (ITU-T P.911:1998, IDT)уточнюйтеуточнюйте
302. ДСТУ ITU-T P.910:2010 Мультимедійні застосування. Якість мультимедійного зображення. Методи суб'єктивного оцінювання (ITU-T P.910:2008, IDT)уточнюйтеуточнюйте
303. ДСТУ EN ISO 14956:2008 Якість повітря. Оцінювання придатності процедури вимірювання на основі порівняння з указаною невизначеністю вимірювання (EN ISO 14956:2002, IDT)уточнюйтеуточнюйте
304. ДСТУ ISO 7899-1-2001 Якість води. Визначення і підрахунок кишкових ентерококів. Частина 1. Мініатюризований метод для поверхневих і стічних вод (метод найбільш імовірного числа) (ISO 7899-1:1998, IDT)уточнюйтеуточнюйте
305. ДСТУ 7146:2010 Вугілля кам'яне та антрацит для побутових потреб. Технічні умовиуточнюйтеуточнюйте
306. ДСТУ 4485:2005 Вовна овеча однорідна тонка. Загальні технічні умовиуточнюйтеуточнюйте
307. ДСТУ ЕЭК ООН FFV-07:2007 Чорниця та лохина. Настанови щодо постачання і контролювання якості (ЕЭК ООН FFV-07:2006, IDT)уточнюйтеуточнюйте
308. ДСТУ EN 10216-1:2016 (EN 10216-1:2013, IDT) Труби сталеві безшовні для роботи під тиском. Технічні умови постачання. Частина 1. Труби з нелегованих сталей з нормованими властивостями за кімнатної температуриуточнюйтеуточнюйте
309. ДСТУ 4565:2006 Ряжанка та варенець. Технічні умовиуточнюйтеуточнюйте
310. ДСТУ 4884:2007 Добрива органічні та органомінеральні. Терміни та визначення понятьуточнюйтеуточнюйте
311. ДСТУ 7521:2014 Напівфабрикат кондитерський. Сухі суміші для “Гарячого шоколаду”. Загальні технічні умовиуточнюйтеуточнюйте
312. ДСТУ ISO 9696-2001 Захист від радіації. Вимірювання альфа-активності у прісній воді. Метод концентрованого джерела (ISO 9696:1992, IDT)уточнюйтеуточнюйте
313. ДСТУ В-П 15.001:2018 Система розроблення і поставлення на виробництво озброєння та військової техніки. Основні положенняуточнюйтеуточнюйте
314. ДСТУ ISO/IEC 40180:2018 (ISO/IEC 40180:2017, IDT) Інформаційні технології. Якість навчання, освіти та підготовки. Основні принципи та еталонна структурауточнюйтеуточнюйте
315. ДСТУ ЕЭК ООН FFV-52:2007 Картопля рання та продовольча. Настанови щодо постачання і контролювання якості (ЕЗК ООН FFV-52:2006, IDT)уточнюйтеуточнюйте
316. ДСТУ 4288:2004 Якість ґрунту. Паспорт ґрунтууточнюйтеуточнюйте
317. ДСТУ ISO 14026:2018 (ISO 14026:2017, IDT) Екологічні марковання та декларації. Принципи, вимоги та настанови стосовно обмінювання інформацією щодо впливу діяльності людини на довкілляуточнюйтеуточнюйте
318. ДСТУ В 8821-1:2018 Стандартизація у сфері озброєння та військової техніки. Частина 1. Основні терміни та визначення понятьуточнюйтеуточнюйте
319. ДСТУ ISO/IEC 29794-1:2018 (ISO/IEC 29794-1:2016, IDT) Інформаційні технології. Якість біометричних зразків. Частина 1. Структурауточнюйтеуточнюйте
320. ДСТУ EN 10216-4:2017 (EN 10216-4:2013, IDT) Труби сталеві безшовні для роботи під тиском. Технічні умови постачання. Частина 4. Труби з нелегованих та легованих сталей з нормованими властивостями за низьких температуруточнюйтеуточнюйте
321. ДСТУ EN 10217-6:2018 (EN 10217-6:2002; А1:2005, IDT) Труби сталеві зварні для роботи під тиском. Технічні умови постачання. Частина 6. Труби, зварені дуговим зварюванням під флюсом, з нелегованих сталей з нормованими властивостями за знижених температуруточнюйтеуточнюйте
322. ДСТУ ЕЭК ООН FFV-06:2007 Квасоля. Настанови щодо постачання і контролювання якості (ЕЭК ООН FFV-06:2001, IDT)уточнюйтеуточнюйте
323. ДСТУ 8846:2019 Накладки рейкові двоголові для залізниць широкої колії. Технічні умовиуточнюйтеуточнюйте
324. ДСТУ Б EN 15251:2011 Розрахункові параметри мікроклімату приміщень для проектування та оцінки енергетичних характеристик будівель по відношенню до якості повітря, теплового комфорту, освітлення та акустики (IEN 15251:2007, IDT)уточнюйтеуточнюйте 

 

 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали