КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 15 червня 2011 р. N 936

Київ

Деякі питання функціонування Урядових уповноважених

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Положення про Урядового уповноваженого з питань співробітництва з Російською Федерацією, державами - учасницями Співдружності Незалежних Держав, Євразійського економічного співтовариства та іншими регіональними об'єднаннями;

Положення про Урядового уповноваженого з питань дерегуляції господарської діяльності;

Положення про Урядового уповноваженого з питань співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями та залучення міжнародної технічної допомоги;

Положення про Урядового уповноваженого з питань європейської інтеграції.

2. Установити, що посади Урядового уповноваженого з питань співробітництва з Російською Федерацією, державами - учасницями Співдружності Незалежних Держав, Євразійського економічного співтовариства та іншими регіональними об'єднаннями, Урядового уповноваженого з питань дерегуляції господарської діяльності, Урядового уповноваженого з питань співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями та залучення міжнародної технічної допомоги і Урядового уповноваженого з питань європейської інтеграції за умовами оплати праці, матеріально-побутового та іншого забезпечення прирівнюються до посади заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі.

3. Віднести посади Урядового уповноваженого з питань співробітництва з Російською Федерацією, державами - учасницями Співдружності Незалежних Держав, Євразійського економічного співтовариства та іншими регіональними об'єднаннями, Урядового уповноваженого з питань дерегуляції господарської діяльності, Урядового уповноваженого з питань співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями та залучення міжнародної технічної допомоги і Урядового уповноваженого з питань європейської інтеграції до другої категорії посад державних службовців.

4. Першому віце-прем'єр-міністрові України - Міністрові економічного розвитку і торгівлі забезпечити введення у складі апарату Міністерства посади Урядового уповноваженого з питань співробітництва з Російською Федерацією, державами - учасницями Співдружності Незалежних Держав, Євразійського економічного співтовариства та іншими регіональними об'єднаннями, Урядового уповноваженого з питань дерегуляції господарської діяльності, Урядового уповноваженого з питань співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями та залучення міжнародної технічної допомоги і Урядового уповноваженого з питань європейської інтеграції.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 червня 2011 р. N 936

ПОЛОЖЕННЯ
про Урядового уповноваженого з питань співробітництва з Російською Федерацією, державами - учасницями Співдружності Незалежних Держав, Євразійського економічного співтовариства та іншими регіональними об'єднаннями

1. Урядовий уповноважений з питань співробітництва з Російською Федерацією, державами - учасницями Співдружності Незалежних Держав, Євразійського економічного співтовариства та іншими регіональними об'єднаннями (далі - Урядовий уповноважений) є спеціально уповноваженою Кабінетом Міністрів України посадовою особою, на яку покладається виконання завдань з питань розвитку і активізації двостороннього зовнішньоекономічного співробітництва України з Російською Федерацією, іншими державами - учасницями СНД, ЄврАзЕС та іншими регіональними об'єднаннями з метою створення сприятливих умов для збільшення товарообігу, покращення торговельного балансу, розширення коопераційних зв'язків, залучення інвестицій та інновацій у реальний сектор економіки України.

Посада Урядового уповноваженого вводиться в межах граничної чисельності працівників Мінекономрозвитку.

Урядовий уповноважений безпосередньо підпорядковується Першому віце-прем'єр-міністрові України - Міністрові економічного розвитку і торгівлі.

2. Урядовий уповноважений призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економічного розвитку і торгівлі.

3. Урядовий уповноважений у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, цим Положенням та наказами Мінекономрозвитку.

4. До компетенції Урядового уповноваженого належить:

1) участь у виконанні завдань з питань зовнішньоекономічного співробітництва України з Російською Федерацією, іншими державами - учасницями СНД, ЄврАзЕС та іншими регіональними об'єднаннями і багатостороннього торговельно-економічного співробітництва України з державами - учасницями СНД, ЄврАзЕС та іншими регіональними об'єднаннями;

2) розроблення пропозицій стосовно вирішення питань зовнішньоекономічного співробітництва України з Російською Федерацією, іншими державами - учасницями СНД, ЄврАзЕС та іншими регіональними об'єднаннями і розширення коопераційних зв'язків;

3) забезпечення взаємодії центральних органів виконавчої влади під час розроблення і виконання двосторонніх міжнародних угод з питань економічного співробітництва, укладених Україною з країнами СНД, та забезпечення участі в експертному опрацюванні проектів багатосторонніх угод, міждержавних та галузевих програм з питань багатостороннього співробітництва в рамках СНД, ЄврАзЕС та інших регіональних об'єднань;

4) прогнозування тенденцій регіонального розвитку держав - учасниць СНД з метою оперативного інформування Кабінету Міністрів України та підготовки і прийняття в установленому порядку відповідних актів;

5) участь у:

виконанні Договору про зону вільної торгівлі, стратегії економічного розвитку держав - учасниць СНД на період до 2020 року і підготовці пропозицій щодо визначення подальших етапів економічної інтеграції України;

організації роботи з розроблення та підготовки до підписання двосторонніх угод з питань торговельно-економічного співробітництва з країнами СНД та координації їх виконання;

роботі двосторонніх урядових комісій та їх українських частин з питань економічного співробітництва України з країнами СНД;

розробленні та удосконаленні механізмів реалізації державної політики у сфері зовнішньоекономічної діяльності в рамках СНД, ЄврАзЕС та інших регіональних об'єднань;

6) співпраця із статутними органами СНД, ЄврАзЕС та інших регіональних об'єднань;

7) виконання представницьких функцій під час взаємодії із статутними органами СНД, ЄврАзЕС та інших регіональних об'єднань;

8) здійснення координації та методичного забезпечення діяльності структурних підрозділів Мінекономрозвитку, до компетенції яких належать питання співробітництва України з Російською Федерацією, іншими державами - учасницями СНД.

5. Урядовий уповноважений має право:

1) звертатися в установленому порядку із запитами до центральних і місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування та отримувати інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

2) брати участь у засіданнях колегій міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади під час розгляду питань, що належать до його компетенції;

3) залучати спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

4) ініціювати утворення робочих груп з підготовки проектів нормативно-правових актів, скликати наради з питань, що належать до його компетенції;

5) подавати до центральних органів виконавчої влади пропозиції щодо залучення науковців і експертів для розроблення проектів нормативно-правових актів;

6) користуватись інформаційними базами даних Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

6. Урядовий уповноважений має право брати участь з правом дорадчого голосу в засіданнях Кабінету Міністрів України.

7. З метою вирішення покладених на нього завдань Урядовий уповноважений взаємодіє з Верховною Радою України, органами виконавчої влади, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, консультативними, дорадчими та іншими органами, що утворені Кабінетом Міністрів України, а також з органами місцевого самоврядування, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, підприємствами, установами та організаціями.

8. Забезпечення діяльності Урядового уповноваженого здійснюється відповідним структурним підрозділом Мінекономрозвитку, про що видається наказ Міністерства.

9. Урядовий уповноважений має бланк з найменуванням своєї посади та із зазначенням адреси.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 червня 2011 р. N 936

ПОЛОЖЕННЯ
про Урядового уповноваженого з питань дерегуляції господарської діяльності

1. Урядовий уповноважений з питань дерегуляції господарської діяльності (далі - Урядовий уповноважений) є спеціально уповноваженою Кабінетом Міністрів України посадовою особою, на яку покладається виконання завдань з питань дерегуляції у сфері господарської діяльності, спрямованої на спрощення провадження підприємницької діяльності, зменшення втручання державних органів у господарську діяльність підприємців, усунення правових, адміністративних, економічних та організаційних перешкод у розвитку підприємництва.

Посада Урядового уповноваженого вводиться в межах граничної чисельності працівників Мінекономрозвитку.

Урядовий уповноважений безпосередньо підпорядковується Першому віце-прем'єр-міністрові України - Міністрові економічного розвитку і торгівлі.

2. Урядовий уповноважений призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економічного розвитку і торгівлі.

3. Урядовий уповноважений у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, цим Положенням та наказами Мінекономрозвитку.

4. До компетенції Урядового уповноваженого належить:

1) участь у виконанні завдань у сфері державної регуляторної політики, державної політики з питань ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності;

2) розроблення пропозицій щодо визначення основних напрямів та шляхів реалізації державної політики з питань дерегуляції господарської діяльності;

3) забезпечення взаємодії з центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, суб'єктами господарювання щодо реалізації державної політики з питань дерегуляції у сфері господарської діяльності;

4) участь у проведенні аналізу проектів регуляторних актів, що подаються для погодження до Мінекономрозвитку, проведенні експертизи регуляторних актів органів виконавчої влади на їх відповідність принципам державної регуляторної політики;

5) здійснення координації та методичного забезпечення діяльності структурних підрозділів Мінекономрозвитку, до компетенції яких належать питання дерегуляції у сфері господарської діяльності;

6) участь у роботі консультативно-дорадчих органів з питань державної регуляторної політики і державної політики у сфері підприємництва, утворених органами виконавчої влади.

5. Урядовий уповноважений має право:

1) звертатися в установленому порядку із запитами до центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування та отримувати інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

2) брати участь у засіданнях колегій міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади під час розгляду питань, що належать до його компетенції;

3) залучати спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

4) ініціювати утворення робочих груп з підготовки проектів нормативно-правових актів, скликати наради з питань, що належать до його компетенції;

5) подавати до центральних органів виконавчої влади пропозиції щодо залучення науковців і експертів для розроблення проектів нормативно-правових актів;

6) користуватись інформаційними базами даних Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

6. Урядовий уповноважений має право брати участь з правом дорадчого голосу в засіданнях Кабінету Міністрів України.

7. З метою вирішення покладених на нього завдань Урядовий уповноважений взаємодіє з Верховною Радою України, органами виконавчої влади, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, консультативними, дорадчими та іншими органами, що утворені Кабінетом Міністрів України, а також з органами місцевого самоврядування, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, підприємствами, установами та організаціями.

8. Забезпечення діяльності Урядового уповноваженого здійснюється відповідним структурним підрозділом Мінекономрозвитку, про що видається наказ Міністерства.

9. Урядовий уповноважений має бланк з найменуванням своєї посади та із зазначенням адреси.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 червня 2011 р. N 936

ПОЛОЖЕННЯ
про Урядового уповноваженого з питань співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями та залучення міжнародної технічної допомоги

1. Урядовий уповноважений з питань співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями та залучення міжнародної технічної допомоги (далі - Урядовий уповноважений) є спеціально уповноваженою Кабінетом Міністрів України посадовою особою, на яку покладається виконання завдань у сфері технічного та фінансового співробітництва з іноземними державами та міжнародними організаціями щодо залучення ресурсів для виконання програм і проектів.

Посада Урядового уповноваженого вводиться в межах граничної чисельності працівників Мінекономрозвитку.

Урядовий уповноважений безпосередньо підпорядковується Першому віце-прем'єр-міністрові України - Міністрові економічного розвитку і торгівлі.

2. Урядовий уповноважений призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економічного розвитку і торгівлі.

3. Урядовий уповноважений у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, цим Положенням та наказами Мінекономрозвитку.

4. До компетенції Урядового уповноваженого належить:

1) участь у виконанні завдань у сфері технічного та фінансового співробітництва з іноземними державами та міжнародними організаціями щодо залучення ресурсів для виконання програм і проектів;

2) розроблення пропозицій щодо визначення основних напрямів та реалізації державної політики у сфері співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями та залучення міжнародної технічної допомоги;

3) участь у координації роботи, пов'язаної з ініціюванням, підготовкою та реалізацією проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями;

4) співпраця з міжнародними організаціями щодо залучення та використання міжнародної технічної допомоги;

5) участь у координації здійснення заходів із розроблення проектів міжнародної технічної допомоги;

6) участь у проведенні експертизи та погодженні запитів вітчизняних підприємств, установ та організацій на одержання міжнародної технічної допомоги, текстів договорів з питань техніко-економічного співробітництва між донорами та центральними і місцевими органами виконавчої влади;

7) здійснення координації та методичного забезпечення діяльності структурних підрозділів Мінекономрозвитку, до компетенції яких належать питання співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями та залучення міжнародної технічної допомоги.

5. Урядовий уповноважений має право:

1) звертатися в установленому порядку із запитами до центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування та отримувати інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

2) брати участь у засіданнях колегій міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади під час розгляду питань, що належать до його компетенції;

3) залучати спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

4) ініціювати утворення робочих груп з підготовки проектів нормативно-правових актів, скликати наради з питань, що належать до його компетенції;

5) подавати до центральних органів виконавчої влади пропозиції щодо залучення науковців і експертів для розроблення проектів нормативно-правових актів;

6) користуватись інформаційними базами даних Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

6. Урядовий уповноважений має право брати участь з правом дорадчого голосу в засіданнях Кабінету Міністрів України.

7. З метою вирішення покладених на нього завдань Урядовий уповноважений взаємодіє з Верховною Радою України, органами виконавчої влади, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, консультативними, дорадчими та іншими органами, що утворені Кабінетом Міністрів України, а також з органами місцевого самоврядування, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, підприємствами, установами та організаціями.

8. Забезпечення діяльності Урядового уповноваженого здійснюється відповідним структурним підрозділом Мінекономрозвитку, про що видається наказ Міністерства.

9. Урядовий уповноважений має бланк з найменуванням своєї посади та із зазначенням адреси.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 червня 2011 р. N 936

ПОЛОЖЕННЯ
про Урядового уповноваженого з питань європейської інтеграції

1. Урядовий уповноважений з питань європейської інтеграції (далі - Урядовий уповноважений) є спеціально уповноваженою Кабінетом Міністрів України посадовою особою, на яку покладається виконання завдань з питань економічного і соціального співробітництва України з ЄС.

Посада Урядового уповноваженого вводиться в межах граничної чисельності працівників Мінекономрозвитку.

Урядовий уповноважений безпосередньо підпорядковується Першому віце-прем'єр-міністрові України - Міністрові економічного розвитку і торгівлі.

2. Урядовий уповноважений призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економічного розвитку і торгівлі.

3. Урядовий уповноважений у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, цим Положенням та наказами Мінекономрозвитку.

4. До компетенції Урядового уповноваженого належить:

1) участь у виконанні завдань з питань економічного і соціального співробітництва України з ЄС, здійсненні заходів, спрямованих на європейську інтеграцію України;

2) розроблення пропозицій стосовно вирішення питань економічного і соціального співробітництва України з ЄС, вдосконалення механізму взаємодії з інституціями ЄС;

3) забезпечення взаємодії центральних органів виконавчої влади, пов'язаної із створенням зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, укладенням Угоди про асоціацію між Україною та ЄС в економічній, секторальній сферах, а також з питань розвитку людського потенціалу;

4) участь у:

координації виконання Українською Стороною зобов'язань за міжнародними договорами України з ЄС та переговорах, спрямованих на розвиток договірних відносин з ЄС з питань економічного і соціального співробітництва з ЄС;

роботі двосторонніх органів формату Україна - ЄС, утворених в рамках чинних міжнародних договорів;

5) забезпечення діяльності відповідних підкомітетів Комітету з питань співробітництва між Україною та Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом);

6) сприяння місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування у налагодженні зв'язків з європейськими регіональними організаціями та їх участі в європейських регіональних програмах, залученню українських підприємств, установ та організацій до участі в галузевих програмах ЄС;

7) забезпечення в межах своїх повноважень адаптації законодавства України до законодавства ЄС;

8) здійснення координації та методичного забезпечення діяльності структурних підрозділів Мінекономрозвитку з питань економічного і соціального співробітництва з ЄС.

5. Урядовий уповноважений має право:

1) звертатися в установленому порядку із запитами до центральних і місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування та отримувати інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

2) брати участь у засіданнях колегій міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади під час розгляду питань, що належать до його компетенції;

3) залучати спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

4) ініціювати утворення робочих груп з підготовки проектів нормативно-правових актів, скликати наради з питань, що належать до його компетенції;

5) подавати до центральних органів виконавчої влади пропозиції щодо залучення науковців і експертів для розроблення проектів нормативно-правових актів;

6) користуватись інформаційними базами даних Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

6. Урядовий уповноважений має право брати участь з правом дорадчого голосу в засіданнях Кабінету Міністрів України.

7. З метою вирішення покладених на нього завдань Урядовий уповноважений взаємодіє з Верховною Радою України, органами виконавчої влади, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, консультативними, дорадчими та іншими органами, що утворені Кабінетом Міністрів України, а також з органами місцевого самоврядування, відповідними органами ЄС, держав - членів ЄС, інших іноземних держав і міжнародних організацій, підприємствами, установами та організаціями.

8. Забезпечення діяльності Урядового уповноваженого здійснюється відповідним структурним підрозділом Мінекономрозвитку, про що видається наказ Міністерства.

9. Урядовий уповноважений має бланк з найменуванням своєї посади та із зазначенням адреси.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали