КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 2 листопада 2011 р. N 1118

Київ

Деякі питання працівників державних колегіальних органів

Відповідно до Законів України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо національних комісій, що здійснюють державне регулювання природних монополій, у сфері зв'язку та інформатизації, ринків цінних паперів і фінансових послуг" (Закон N 3610-VI), "Про природні монополії", "Про телекомунікації" та статті 25 Закону України "Про державну службу" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити, що посадовий оклад голови державного колегіального органу встановлюється на рівні 85 відсотків, члена державного колегіального органу, керівника апарату державного колегіального органу - на рівні 75 відсотків посадового окладу Прем'єр-міністра України.

Голові, членам державного колегіального органу, керівнику апарату державного колегіального органу установити надбавку за особливий характер роботи та інтенсивність праці у розмірі до 90 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг державного службовця та вислугу років.

2. Посадовим особам, зазначеним у пункті 1 цієї постанови:

1) виплачувати:

надбавку за ранг державного службовця у розмірах згідно з додатком 57 до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. N 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 10, ст. 632);

надбавку за вислугу років у відсотках до посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг державного службовця і залежно від стажу державної служби в таких розмірах: понад три роки - 10, понад п'ять років - 15, понад 10 років - 20, понад 15 років - 25, понад 20 років - 30, понад 25 років - 40 відсотків;

надбавку за знання та використання в роботі іноземної мови в таких розмірах: однієї європейської - 10, однієї східної, угро-фінської або африканської - 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового окладу;

доплату за науковий ступінь кандидата або доктора наук з відповідної спеціальності - у розмірі відповідно 15 і 20 відсотків посадового окладу;

надбавку за почесне звання "заслужений" - у розмірі 15 відсотків посадового окладу.

Доплата за науковий ступінь та надбавка за почесне звання виплачуються працівникам, якщо їх діяльність збігається за профілем з науковим ступенем або почесним званням;

2) надавати матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та допомогу для оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника;

3) виплачувати премію відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи в межах фонду преміювання, утвореного у розмірі не менш як 10 відсотків посадових окладів та економії фонду оплати праці. Максимальний розмір премії не може перевищувати 100 відсотків посадового окладу.

3. Віднести посади працівників апарату державних колегіальних органів до таких категорій посад державних службовців:

1) друга категорія - керівник апарату; директор департаменту;

2) третя категорія - заступник директора департаменту; заступник директора департаменту - начальник управління; заступник директора департаменту - начальник відділу; керівник територіального органу;

3) четверта категорія - начальник відділу у складі департаменту (управління) та його заступник; завідувач самостійного сектору; прес-секретар, помічник (радник) голови; заступник керівника територіального органу, начальник управління територіального органу;

4) п'ята категорія - завідувач сектору (у складі департаменту, управління, самостійного відділу); помічник (радник) члена державного колегіального органу; головний державний інспектор; старший державний інспектор; державний інспектор; начальник відділу та його заступник, завідувач самостійного сектору територіального органу; завідувач сектору у складі управління, відділу територіального органу;

5) шоста категорія - спеціаліст територіального органу.

4. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

5. Визнати такими, що втратили чинність, акти Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 26

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 листопада 2011 р. N 1118

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. В абзаці першомупункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 4 липня 1995 р. N 488 "Про деякі зміни щодо матеріального забезпечення працівників прокуратури, судів, податкової служби, органів державної виконавчої влади та інших органів" - із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 31 травня 1996 р. N 606, від 7 квітня 2003 р. N 499 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 15, ст. 665), від 2 жовтня 2003 р. N 1562 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 41, ст. 2169), від 30 червня 2005 р. N 531 (Офіційний вісник України, 2005 р., N 27, ст. 1563), від 11 травня 2006 р. N 620 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 20, ст. 1440), слова ", Керівнику апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та членам Комісії, членам Національної комісії регулювання електроенергетики, членам Національної комісії з питань регулювання зв'язку" виключити.

2. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 30 червня 2005 р. N 510 "Про оплату праці керівних працівників державних органів" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 27, ст. 1545, N 35, ст. 2118, N 44, ст. 2772, N 50, ст. 3119; 2006 р., N 5, ст. 230, N 15, ст. 1083, N 22, ст. 1655; 2007 р., N 1, ст. 28, ст. 29, N 78, ст. 2892; 2008 р., N 35, ст. 1179, N 47, ст. 1530; 2010 р., N 27, ст. 1063, N 92, ст. 3273, N 98, ст. 3490; 2011 р., N 28, ст. 1179, ст. 1193, N 30, ст. 1297, N 39, ст. 1603) у графі "Найменування посади" слова "Голова Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг,", "Голова Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку,", "Керівник апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку,", "заступник Керівника апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку," та "Члени Національної комісії регулювання електроенергетики, Національної комісії з питань регулювання зв'язку, Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку," виключити.

3. У постанові Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. N 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 10, ст. 632, N 15, ст. 1084, N 29, ст. 2092; 2008 р., N 21, ст. 601, N 34, ст. 1139, N 56, ст. 1867; 2009 р., N 50, ст. 1696; 2010 р., N 27, ст. 1063, N 86, ст. 3024; 2011 р., N 4, ст. 204, N 27, ст. 1130, N 28, ст. 1193):

1) пункт 1 після слів "центральних органів виконавчої влади" доповнити словами ", державних колегіальних органів";

2) абзац перший пункту 21 після слів "центральних органів виконавчої влади" доповнити словами ", державних колегіальних органів";

3) доповнити постанову додатками 132 і 133 такого змісту:

"Додаток 132
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 2 листопада 2011 р. N 1118)

СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів державних колегіальних органів

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

Директор департаменту

2118 - 2267

Начальник самостійного управління

1906 - 2013

Начальник самостійного відділу

1801 - 1907

Начальник відділу у складі департаменту, самостійного управління; помічник, радник голови

1599 - 1695

Завідувач самостійного сектору; помічник, радник члена державного колегіального органу

1403 - 1483

Завідувач сектору у складі департаменту, самостійного управління, самостійного відділу, прес-секретар голови

1324 - 1430

Головний державний інспектор

1175 - 1241

Головний спеціаліст

1165 - 1219

Старший державний інспектор

967 - 1004

Провідний спеціаліст

927 - 954

Державний інспектор

841 - 897

Спеціаліст I категорії

821 - 847

Спеціаліст II категорії

726 - 752

Спеціаліст

662 - 689

Додаток 133
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 2 листопада 2011 р. N 1118)

СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів територіальних органів державних колегіальних органів

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

Автономна Республіка Крим

поза групою, м. Київ

за групами областей

I

II,
м. Севастополь

Керівник територіального органу

2194

1926

1819

1712

Начальник самостійного управління, відділення

1210 - 1320

1100 - 1210

1045 - 1155

990 - 1100

Начальник самостійного відділу, головний бухгалтер

1012 - 1122

990 - 1100

935 - 1045

880 - 990

Начальник відділу у складі самостійного управління, відділення

985 - 1012

968 - 1001

924 - 990

913 - 979

Завідувач самостійного сектору

764 - 794

764 - 794

718 - 747

700 - 729

Завідувач сектору у складі управління, відділення, відділу

724 - 753

724 - 753

712 - 741

689 - 724

Головний державний інспектор

729 - 759

729 - 759

706 - 735

683 - 712

Головний спеціаліст

700 - 729

694 - 724

671 - 700

648 - 677

Старший державний інспектор

630 - 659

630 - 659

607 - 636

584 - 613

Державний інспектор

601 - 630

601 - 630

578 - 607

554 - 584

Провідний спеціаліст

607 - 636

601 - 630

578 - 607

554 - 584

Спеціаліст I категорії

537 - 566

531 - 560

531 - 560

508 - 537

Спеціаліст II категорії

513

513

508

508

";

4) у додатку 14 до постанови:

у назві додатка слова ", Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" виключити;

у графі "Місячний посадовий оклад, гривень" слова ", Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку" виключити.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 листопада 2011 р. N 1118

ПЕРЕЛІК
актів Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 1995 р. N 621.

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 червня 1998 р. N 977 "Про забезпечення діяльності Національної комісії регулювання електроенергетики України" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 26, ст. 947).

3. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 грудня 1999 р. N 1431 (Офіційний вісник України, 1999 р., N 51, ст. 2555).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 червня 2005 р. N 531 "Деякі питання забезпечення діяльності Національної комісії з питань регулювання зв'язку" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 27, ст. 1563).

5. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2005 р. N 563 "Про віднесення посади Керівника апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку до другої категорії посад державних службовців" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 52, ст. 3352).

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали