МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.03.2012

м. Київ

N 101

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 березня 2012 р. за N 395/20708

Деякі питання реалізації пункту 1 підрозділу 2 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України

Відповідно до підпунктів 11 та 12 пункту 1 підрозділу 2 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

форму Розрахунку розподілу суми компенсації між сільськогосподарськими товаровиробниками за поставлені ними переробному підприємству молоко або м'ясо в живій вазі;

Порядок заповнення Розрахунку розподілу суми компенсації між сільськогосподарськими товаровиробниками за поставлені ними переробному підприємству молоко або м'ясо в живій вазі;

форму Відомості про виплачені суми компенсації сільськогосподарським товаровиробникам за поставлені ними переробному підприємству молоко або м'ясо в живій вазі (Порядок N 101);

Порядок заповнення Відомості про виплачені суми компенсації сільськогосподарським товаровиробникам за поставлені ними переробному підприємству молоко або м'ясо в живій вазі (Порядок N 101).

2. Департаменту фінансово-кредитної політики (Ахіджанов Б. Р.) в установленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Сеня О. В.

 

Міністр

М. В. Присяжнюк

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр фінансів України

В. І. Хорошковський

Заступник Міністра економічного
розвитку і торгівлі України -
керівник апарату

В. П. Павленко

Перший заступник
Міністра фінансів України

А. Мярковський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
02.03.2012 N 101

Найменування
переробного підприємства

Код за ЄДРПОУ

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


 

РОЗРАХУНОК
розподілу суми компенсації між сільськогосподарськими товаровиробниками за поставлені ними переробному підприємству молоко або м'ясо в живій вазі

                                                                                                   за 20__ року
                                                                                                                                              (назва місяця)

N з/п

Сільськогосподарські товаровиробники, що поставляють молоко або м'ясо в живій вазі

Поставлено на переробне підприємство

Коефіцієнт, який застосовується для визначення суми компенсації

Нарахована компенсація (графа 7 х значення коефіцієнта (К)), гривень

для юридичних осіб - повне найменування;
для фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові

для юридичних осіб - код за ЄДРПОУ;
для фізичних осіб - реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)

для юридичних осіб - місцезнаходження;
для фізичних осіб - місце проживання

кількість молока або м'яса в живій вазі,
кілограмів

ціна постачання молока або м'яса в живій вазі без урахування податку на додану вартість,
гривень за кілограм

вартість молока або м'яса в живій вазі без урахування податку на додану вартість, гривень
(графа 5 х графу 6)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

 

 

 

 

 

 

х

 

2

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

Всього

х

х

х

х

х

Sв

К

SПДВ

Керівник переробного підприємства


(підпис)


(ініціали та прізвище)

Начальник планово-економічного відділу


(підпис)


(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)


(ініціали та прізвище)

М. П.

 

 

___ 20__ року

 

 

 

Директор Департаменту
фінансово-кредитної політики
Міністерства аграрної політики
та продовольства України

Б. Р. Ахіджанов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
02.03.2012 N 101

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
15 березня 2012 р. за N 395/20708

ПОРЯДОК
заповнення Розрахунку розподілу суми компенсації між сільськогосподарськими товаровиробниками за поставлені ними переробному підприємству молоко або м'ясо в живій вазі

1. Цей Порядок визначає механізм заповнення Розрахунку розподілу суми компенсації між сільськогосподарськими товаровиробниками за поставлені ними переробному підприємству молоко або м'ясо в живій вазі (далі - Розрахунок) відповідно до підпункту 11 пункту 1 підрозділу 2 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України.

2. Розрахунок здійснюється переробним підприємством щомісяця для розподілу суми компенсації між сільськогосподарськими товаровиробниками за поставлене ними на переробне підприємство молоко або м'ясо в живій вазі з урахуванням такого:

2.1. Компенсація для кожного сільськогосподарського товаровиробника визначається з урахуванням коефіцієнта (К), розрахованого як співвідношення суми компенсації, визначеної у податковій декларації з податку на додану вартість (Наказ N 1492) щодо діяльності з постачання продукції (SПДВ), до вартості закуплених молока або м'яса в живій вазі без урахування податку на додану вартість (SВ).

Такий коефіцієнт (К) розраховується за формулою

К =

  SПДВ
___________ .
     SВ

2.2. Визначений коефіцієнт застосовується до всіх сільськогосподарських товаровиробників на гривню вартості поставленого молока або м'яса в живій вазі без урахування податку на додану вартість.

2.3. У разі реалізації сільськогосподарським товаровиробником різних видів продукції тваринництва та/або за різними цінами за одиницю такої продукції компенсація розраховується за кожне таке постачання окремо та відповідно записується у Розрахунку окремим рядком.

2.4. Сума рядків графи 9 дорівнює сумі податку на додану вартість, визначеній у декларації з податку на додану вартість (Наказ N 1492) щодо діяльності з постачання продукції (еПДВ).

3. Розрахунок не повинен містити помилок та виправлень.

4. Розрахунок підписується керівником переробного підприємства, начальником планово-економічного відділу, головним бухгалтером та скріплюється печаткою.

5. Облік та зберігання розрахунків на переробних підприємствах здійснюється в установленому законодавством порядку.

 

Директор Департаменту
фінансово-кредитної політики
Міністерства аграрної політики
та продовольства України

Б. Р. Ахіджанов

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали