КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 17 серпня 2011 р. N 877

Київ

Деякі питання виконання Угоди про фінансування програми "Підтримка реалізації Стратегії національної екологічної політики України"

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Покласти на Міністерство екології та природних ресурсів повноваження щодо виконання завдань, визначених Угодою про фінансування програми "Підтримка реалізації Стратегії національної екологічної політики України".

2. Передати відповідно до частини шостої статті 23 Бюджетного кодексу України бюджетні призначення, передбачені у 2011 році Міністерству фінансів у спеціальному фонді державного бюджету за програмою 3511650 "Реалізація програм допомоги Європейського Союзу", у сумі 157500 тис. гривень Міністерству екології та природних ресурсів для здійснення заходів щодо реалізації пріоритетів розвитку сфери охорони навколишнього природного середовища.

Передачу бюджетних призначень здійснити в межах видатків розвитку.

3. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо реалізації пріоритетів розвитку сфери охорони навколишнього природного середовища, що додається.

4. Забезпечити:

1) Міністерству екології та природних ресурсів - погодження передачі бюджетних призначень, передбачених пунктом 2 цієї постанови, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;

2) Міністерству фінансів після зазначеного погодження - визначення бюджетної програми та внесення відповідних змін до розпису державного бюджету.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 52

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 серпня 2011 р. N 877

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо реалізації пріоритетів розвитку сфери охорони навколишнього природного середовища

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у спеціальному фонді державного бюджету за програмою 3511650 "Реалізація програм допомоги Європейського Союзу" та отриманих від Європейського Союзу в рамках виконання Угоди про фінансування програми "Підтримка реалізації Стратегії національної екологічної політики України" (далі - бюджетні кошти), для здійснення заходів щодо реалізації пріоритетів розвитку сфери охорони навколишнього природного середовища.

2. Ціллю використання бюджетних коштів є збереження природних екосистем, підтримання їх цілісності, забезпечення екологічної безпеки та впровадження збалансованої системи природокористування для сталого розвитку суспільства.

3. Бюджетні кошти використовуються з урахуванням завдань, визначених Основними засадами (стратегією) державної екологічної політики України на період до 2020 року, затвердженими Законом України від 21 грудня 2010 р. N 2818-VI, Угодою про фінансування програми "Підтримка реалізації Стратегії національної екологічної політики України", і спрямовуються на здійснення заходів, визначених Національним планом дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011 - 2015 роки, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. N 577, зокрема на:

реалізацію екологічної політики на секторальному та регіональному рівні;

наближення природоохоронного законодавства до європейського;

спрощення та забезпечення прозорості дозвільної системи у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки;

посилення здатності щодо проведення екологічного моніторингу з метою щорічного аналізу успішності реалізації стратегії та Національного плану дій;

забезпечення доступу до екологічної інформації, підвищення екологічної освіти та сприяння участі громадськості у прийнятті управлінських рішень;

проведення моніторингу стану навколишнього природного середовища;

забезпечення раціонального використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів;

охорону і раціональне використання водних ресурсів;

збереження природно-заповідного фонду;

охорону атмосферного повітря;

охорону і раціональне використання природних рослинних ресурсів та ресурсів тваринного світу.

4. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінприроди.

5. План заходів, що здійснюються за рахунок бюджетних коштів, із зазначенням обсягу бюджетних асигнувань затверджується головним розпорядником бюджетних коштів за погодженням з Мінфіном.

6. Юридичні особи, що є безпосередніми замовниками природоохоронних заходів, зокрема такі, на балансі яких обліковуються об'єкти (у тому числі незавершеного будівництва), на яких планується здійснити зазначені заходи, можуть визначатися розпорядниками бюджетних коштів (бюджетні установи) або одержувачами бюджетних коштів (суб'єкти господарювання, які не мають статусу бюджетної установи).

Для підприємств, установ та організацій, що не належать до сфери управління Мінприроди, обов'язковою умовою визначення розпорядником (одержувачем) бюджетних коштів є наявність рішення місцевого органу виконавчої влади про покладення відповідних повноважень замовника природоохоронного заходу.

7. Закупівля товарів, робіт та послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

8. Одержувачі бюджетних коштів подають щокварталу до 10 числа наступного місяця головному розпорядникові бюджетних коштів звіт про закупівлю товарів, виконання робіт та надання послуг у натуральних та вартісних показниках.

Головний розпорядник бюджетних коштів подає щокварталу до 20 числа наступного місяця Мінфіну звіт про виконання плану заходів з аналізом та пропозиціями щодо врегулювання проблемних питань у разі їх наявності.

9. Операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів, проводяться відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого в установленому законодавством порядку.

10. Для зарахування бюджетних коштів до спеціального фонду державного бюджету Мінфін:

відкриває у Національному банку рахунок в іноземній валюті;

доручає Національному банку здійснити продаж коштів в іноземній валюті за її середнім курсом, установленим на міжбанківському ринку на дату, що передує дню проведення операції, та перерахувати кошти у національній валюті, що надійшли від продажу коштів в іноземній валюті, на відповідний рахунок, відкритий в Казначействі для зарахування відповідних надходжень до спеціального фонду державного бюджету.

11. Головний розпорядник бюджетних коштів відкриває в установленому порядку спеціальний реєстраційний рахунок у Казначействі для здійснення видатків за рахунок бюджетних коштів.

12. Казначейство відкриває асигнування в межах фактичних надходжень та відповідно до бюджетних призначень, встановлених головному розпорядникові бюджетних коштів.

13. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи проводиться в установленому законодавством порядку.

14. Складення і подання фінансової та бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали