ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України
26.07.2010 N 922
(у редакції наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі Українивід 27.12.2011 N 428 (Наказ N 428))

ФОРМА ЗВІТУ
про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника

N _________ від

1. Замовник:

1.1. Найменування.

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ.

1.3. Місцезнаходження.

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail).

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ).

2. Джерело фінансування закупівлі.

3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування.

3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг.

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.

4. Інформація щодо інформування про застосування процедури закупівлі в одного учасника:

4.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщувалась інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника: www.tender.me.gov.ua.

4.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника (у разі наявності).

4.3. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованої в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеної на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

4.4. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованої в міжнародному інформаційному виданні з питань державних закупівель Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

4.5. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника, розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

4.6. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель.

4.7. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника, яка була (буде) опублікована в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщена на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

4.8. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника, яка була (буде) опублікована в міжнародному інформаційному виданні з питань державних закупівель Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі.

6. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце).

 

 7. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з ПДВ), _________;
                                                                                                                                            (цифрами)
__________.
             (словами)

8. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

8.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові.

8.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків.

8.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс.

9. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю.

10. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару).

11. Дата та причина прийняття рішення про відміну процедури закупівлі в одного учасника (якщо таке мало місце).

12. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону України "Про здійснення державних закупівель".

13. Інша інформація.

 

 14. Склад комітету конкурсних торгів _________
                                                        (прізвища, ініціали та посади членів комітету конкурсних торгів).

 

Директор департаменту державних
закупівель та державного замовлення

О. В. Аніпко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України
26.07.2010 N 922
(у редакції наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі Українивід 27.12.2011 N 428 (Наказ N 428))

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
30 січня 2012 р. за N 143/20456

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звіту про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника

1. Звіт готується українською мовою, підписується уповноваженою особою замовника (із зазначенням посади, прізвища та ініціалів) та засвідчується в установленому порядку печаткою замовника.

2. Дата заповнюється в такому порядку: число, місяць, рік.

Замовник визначається відповідно до пунктів 2, 10, 21 і 27 частини першої статті 1 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі - Закон).

У підпункті 1.1 зазначається повне найменування замовника.

У підпункті 1.3 зазначаються найменування адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, область, район, місто, район у місті, селище, село), вулиця, номер будинку, номер кімнати (офісу), поштовий індекс.

Головний розпорядник коштів зазначається відповідно до бюджетного законодавства.

3. Щодо пункту 2 звіту

Джерело фінансування закупівлі визначається відповідно до бюджетного законодавства з урахуванням пункту 4 частини першої статті 1, частини першої статті 2, пункту 1 частини четвертої статті 2 Закону, частини третьої статті 10 Закону України "Про природні монополії". У разі коли замовником є підприємство, що здійснює закупівлі за власні кошти згідно з частиною першою статті 2 Закону, у пункті 2 зазначається: "Кошти підприємства".

4. Щодо пункту 3 звіту

Інформація про предмет закупівлі зазначається замовником з урахуванням пунктів 23, 24, 26 і 30 частини першої статті 1 Закону та згідно з порядком визначення предмета закупівлі, який затверджується Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, із зазначенням коду відповідного державного класифікатора, визначеного цим порядком (за наявності).

5. Щодо пункту 4 звіту

У підпункті 4.2 зазначається адреса веб-сайту замовника (у разі наявності) або веб-сайту відповідного органу влади, органу місцевого самоврядування, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника (у разі розміщення) відповідно до статті 10 Закону.

У підпунктах 4.3, 4.4, 4.7 і 4.8 зазначаються дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника та інформації про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника, опублікованих у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель, у міжнародному інформаційному виданні з питань державних закупівель Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та розміщених на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України відповідно до статті 10 Закону.

У підпункті 4.5 зазначаються дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника, розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України відповідно до статті 10 Закону.

6. Щодо пункту 5 звіту

Замовником зазначається дата відправлення учаснику запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі.

7. Щодо пункту 6 звіту

Зазначаються дата, час та місце проведення замовником переговорів з учасником.

8. Щодо пункту 7 звіту

Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів, зазначається в гривнях або іноземній валюті (якщо це передбачено законодавством) (цифрами та словами) з урахуванням ПДВ.

9. Щодо пункту 8 звіту

У підпункті 8.1 для юридичних осіб зазначається повне найменування, а для фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові.

У підпункті 8.3 зазначаються місцезнаходження для юридичної особи або місце проживання для фізичної особи, а саме: найменування адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, область, район, місто, район у місті, селище, село), вулиця, номер будинку, номер кімнати (офісу), поштовий індекс.

10. Щодо пункту 9 звіту

Сума, визначена в договорі про закупівлю, зазначається в гривнях або іноземній валюті (якщо це передбачено законодавством) з урахуванням ПДВ. У разі коли договір укладено на умовах, які не передбачають сплати ПДВ, замовник повинен робити примітку "(без ПДВ)".

У разі коли договір про закупівлю укладено в іноземній валюті, зазначається еквівалент вартості договору в гривнях. При цьому замовник фіксує курс іноземної валюти на дату укладення договору про закупівлю з переможцем торгів відповідно до курсу, установленого Національним банком України.

11. Щодо пункту 11 звіту

Зазначаються дата та причина прийняття рішення про відміну процедури закупівлі в одного учасника (якщо таке мало місце).

12. Щодо пункту 12 звіту

Зазначається зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону.

13. Щодо пункту 13 звіту

Замовник зазначає таку інформацію:

причини та обставини, якими він керувався під час обрання процедури закупівлі в одного учасника, з обґрунтуванням її вибору;

у разі здійснення моніторингу закупівель за ініціативою Міністерства економічного розвитку і торгівлі України - реквізити (дата та вихідний номер) листа, яким замовник надіслав до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України інформацію та документи, що вимагалися в листі-повідомленні при здійсненні моніторингу закупівель за ініціативою Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, або повідомив Міністерство економічного розвитку і торгівлі України про причини ненадання такої інформації та документів. У разі ненадання в строки, указані в порядку моніторингу державних закупівель, інформації та документів, що вимагалися в листі-повідомленні, або неповідомлення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про причини ненадання такої інформації та документів замовник зазначає про це;

у разі здійснення моніторингу закупівлі за ініціативою Міністерства економічного розвитку і торгівлі України - реквізити (дата та номер) висновку за результатами моніторингу закупівлі за ініціативою Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (у разі наявності такого висновку на дату складення замовником звіту) або дата початку здійснення моніторингу за ініціативою Міністерства економічного розвитку і торгівлі України в разі, якщо на дату складення звіту висновок за результатами здійснення моніторингу не підписаний та/або не оприлюднений у встановленому порядку;

інші необхідні зауваження та коментарі.

14. Щодо пункту 14 звіту

Зазначаються прізвища, ініціали та посади членів комітету з конкурсних торгів.

 

Директор департаменту державних
закупівель та державного замовлення

О. В. Аніпко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України
26.07.2010 N 922
(у редакції наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі Українивід 27.12.2011 N 428 (Наказ N 428))

ФОРМА ПРОТОКОЛУ
розкриття пропозицій конкурсних торгів
(кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій)

1. Замовник:

1.1. Найменування
_

1.2. Місцезнаходження
_

1.3. Відповідальний за проведення торгів
___
  (прізвище, ім'я, по батькові)

телефон __________

телефакс _________

2. Інформація про предмет закупівлі
_

3. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель.

4. Розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) відбулося ___________ ___________.
                            (дата)                      (час)

Місце розкриття ___________

5. Перелік пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій), запропонованих учасниками процедури закупівлі:

Номер і дата реєстрації замовником пропозиції конкурсних торгів (кваліфікаційної пропозиції, цінової пропозиції)

Повне найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника процедури закупівлі, ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків*, місцезнаходження/
місце проживання, телефон/телефакс

Інформація про наявність чи відсутність необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів
(запитом щодо цінових пропозицій)

Ціна пропозиції або ціни окремих частин предмета закупівлі (лотів) (якщо окремі частини предмета закупівлі визначені замовником для надання учасниками пропозицій щодо них)

Примітка


* Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).

6. Присутні:

6.1. Від учасників процедури закупівлі:

 

_
                       (посада, прізвище, ініціали)

____
                            (підпис)

Зауваження учасників процедури закупівлі (у разі наявності)
_

6.2. Від замовника (члени комітету з конкурсних торгів):

_
                       (посада, прізвище, ініціали)

____
                            (підпис)

Голова комітету з конкурсних торгів

______
  (прізвище, ініціали)

___
  (підпис)          М. П.

Секретар комітету з конкурсних торгів

______
  (прізвище, ініціали)

___
     (підпис)

 

Директор департаменту державних
закупівель та державного замовлення

О. В. Аніпко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України
26.07.2010 N 922
(у редакції наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі Українивід 27.12.2011 N 428 (Наказ N 428))

ФОРМА ПРОТОКОЛУ
оцінки пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій)

1. Замовник:

1.1. Найменування
_

1.2. Місцезнаходження
_

1.3. Відповідальний за проведення торгів
___
                                     (прізвище, ім'я, по батькові)

телефон __________

телефакс __________

2. Інформація про предмет закупівлі
_

3. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель.

4. Проведення оцінки пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій) відбулося _______ ______.
                                                                                                                                                                                                     (дата)         (час)

5. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій) та причини їх відхилення.

6. Перелік пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій), допущених до процедури оцінки.

7. Методика оцінки пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій).

8. Оцінка пропозицій учасників:

Повне найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи), ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків* учасника процедури закупівлі

Критерії оцінки пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій)

Значення показників згідно з пропозиціями конкурсних торгів (ціновими пропозиціями) за критеріями оцінки

Кількість балів або інших оціночних одиниць за критеріями відповідно до методики оцінки (не заповнюється для процедури запиту цінових пропозицій)

Примітка


* Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).

9. Результати проведення оцінки пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій) (рішення про визнання пропозиції найбільш економічно вигідною) _

10. Члени комітету з конкурсних торгів

______
                 (посада, прізвище, ініціали)

______
                     (підпис)

Голова комітету з конкурсних торгів

______
  (прізвище, ініціали)

___
  (підпис)          М. П.

Секретар комітету з конкурсних торгів

______
  (прізвище, ініціали)

___
     (підпис)

 

Директор департаменту державних
закупівель та державного замовлення

О. В. Аніпко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України
26.07.2010 N 922
(у редакції наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі Українивід 27.12.2011 N 428 (Наказ N 428))

ФОРМА РЕЄСТРУ
отриманих пропозицій конкурсних торгів, кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій

1. Замовник:

1.1. Найменування
_

1.2. Місцезнаходження
_

1.3. Відповідальний за проведення торгів
_
                                              (прізвище, ініціали)

телефон __________
телефакс _________

2. Інформація про предмет закупівлі
_

(найменування предмета закупівлі згідно з порядком визначення предмета закупівлі, який затверджується Міністерством економічного розвитку і торгівлі України)

3. Вид процедури закупівлі
_

4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель.

5. Інформація щодо отриманих пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій):

N
з/п

Дата, час і спосіб отримання (особисто або поштою тощо)

Повне найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи), ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків* учасника процедури закупівлі, який надав пропозицію конкурсних торгів (кваліфікаційну пропозицію, цінову пропозицію)

Дотримання передбачених у документації конкурсних торгів (запиті щодо цінових пропозицій) вимог щодо форми подання пропозиції конкурсних торгів (кваліфікаційної пропозиції, цінової пропозиції)

Підпис особи, що зареєструвала пропозицію конкурсних торгів (кваліфікаційну пропозицію, цінову пропозицію), та підпис особи, що передала її особисто (якщо передано особисто)

Примітка


* Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).

6. Інша інформація
_

7. Прийняття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) закінчилося __________ _________
                                       (дата)                (час)

Голова комітету з конкурсних торгів

______
  (прізвище, ініціали)

___
  (підпис)          М. П.

Секретар комітету з конкурсних торгів

______
  (прізвище, ініціали)

___
     (підпис)

 

Директор департаменту державних
закупівель та державного замовлення

О. В. Аніпко

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали