ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства оборони України29.02.2012 N 103 (Положення N 103)

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
21 березня 2012 р. за N 428/20741

ІНСТРУКЦІЯ
з організації та несення вартової служби воєнізованою охороною на об'єктах Збройних Сил України

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає порядок щодо організації вартової служби воєнізованою охороною (далі - ВОХОР) і має забезпечити єдність принципів та методів їх роботи стосовно виконання покладених на вартову службу завдань.

1.2. Охорона та оборона об'єктів з'єднань, військових частин, військових навчальних закладів, установ, організацій Збройних Сил України (далі - військові частини) організовуються з метою забезпечення надійного зберігання озброєння, ракет, боєприпасів, військової техніки та інших матеріальних засобів, а також режимних приміщень (зон, територій), що розташовані на цих об'єктах, та недопущення проникнення на об'єкти, що охороняються, сторонніх осіб.

Несення вартової служби вимагає від особового складу ВОХОР глибокого знання і точного виконання вимог законодавства України, нормативно-правових актів Міністерства оборони України з питань організації охорони об'єктів Збройних Сил України.

1.3. Варта ВОХОР підпорядковується командиру військової частини, начальнику загону (команди, групи) ВОХОР та черговому військової частини і його помічнику.

1.4. Штабом військової частини щороку до 20 листопада складається розклад варт, який затверджується прямим начальником командира військової частини.

На підставі розкладу варт штабом військової частини для кожної варти складаються табель постів, схема розміщення постів, інструкція начальнику варти, план посилення охорони об'єктів варти та документація на випадок оголошення тривоги, які затверджуються командиром військової частини.

1.5. Тривалість несення вартою служби 12 або 24 години. У підрозділах ВОХОР ведеться підсумований облік робочого часу. Порядок його обліку визначається у колективному договорі. До робочого часу вартових зараховується година за годину весь час перебування на варті, але не більше 12 або 24 годин незалежно від того, скільки часу вартовий перебуває безпосередньо на посту і скільки у вартовому приміщенні.

Особовий склад ВОХОР може бути призначений у варту з моменту закінчення несення служби не раніше як:

через 24 години - при 12-годинному графіку;

через 48 годин - при 24-годинному графіку.

Як виняток, за згодою працівника ВОХОР цей термін може бути скорочений.

1.6. До складу варти призначаються:

начальник варти - з осіб середнього і молодшого начальницького складу, а в деяких випадках - з числа підготовлених стрільців;

помічник начальника варти - з осіб молодшого начальницького складу або підготовлених стрільців;

помічник начальника варти зі служби вартових собак - з числа інструкторів службового собаківництва (за наявності вартових собак);

вартові, контролери контрольно-пропускних пунктів, оператор з технічних засобів охорони - з числа стрільців.

1.7. У варту забороняється призначати осіб, які не пройшли випробування, спеціальної підготовки (спеціального навчання), перевірки рівня знань з охорони праці і проведення вступного інструктажу, не засвоїли матеріальної частини зброї та правил поводження з нею, а також хворих.

II. Озброєння загону (команди, групи), варти

2.1. Особовий склад варти залежно від пори року має бути в установленій спеціальній формі одягу, озброєний справною і приведеною до нормального бою штатною зброєю.

Контролери контрольно-пропускних пунктів та особи добового наряду, які несуть службу на внутрішніх постах, озброюються за рішенням командира військової частини.

Варта забезпечується бронежилетами панцерними та шоломами кулезахисними на весь особовий склад, які зберігаються у вартовому приміщенні в спеціально обладнаних шафах.

2.2. Зброя та боєприпаси загону (команди, групи) ВОХОР зберігаються у вартовому приміщенні в окремій кімнаті для зберігання зброї, обладнаній відповідно до вимог нормативно-правових актів щодо організації обліку, зберігання і видачі стрілецької зброї та боєприпасів у Збройних Силах України. Ставниці зі зброєю замикаються і запечатуються печаткою начальника варти. Ящики з боєприпасами загону (команди, групи) замикаються і запечатуються печаткою начальника загону (команди, групи) ВОХОР. Кімната для зберігання зброї замикається і запечатується печатками начальника варти та начальника загону (команди, групи), за його відсутності - заступником начальника загону (команди, групи).

Ключі від кімнати для зберігання зброї, ставниць зі зброєю, ящиків з боєприпасами загону (команди, групи) зберігаються в сейфі (металевій скрині) начальника варти - в тубусі (пеналі), запечатаному печаткою начальника загону (команди, групи).

Зброя особового складу варти зберігається в ставниці.

Під час вибуття начальника варти з вартового приміщення за службовою необхідністю ключі від ставниць зі зброєю і ящиків з боєприпасами варти він передає помічнику начальника варти в тубусі (пеналі), запечатаному печаткою начальника варти.

Другі примірники ключів від кімнати для зберігання зброї, ставниць зі зброєю, ящиків з боєприпасами зберігаються в сейфі чергового військової частини в тубусі (пеналі) і запечатуються печаткою начальника загону (команди, групи).

2.3. В описи майна, що є в кімнатах, заносяться ставниці зі зброєю і ящики з боєприпасами загону (команди, групи), що зберігаються в кімнаті для зберігання зброї, а також ящик із запасом бойових патронів варти, що зберігається в кімнаті начальника варти.

2.4. Під час зміни варти зброя приймається начальником варти поштучно за номерами й комплектністю, запас бойових патронів - у запечатаних ящиках, а бойових патронів, призначених для видачі вартовим, - поштучно.

2.5. Наявність і стан зброї та боєприпасів загону (команди, групи) ВОХОР перевіряються командиром військової частини, начальником штабу військової частини (заступником командира військової частини), начальником служби ракетно-артилерійського озброєння у встановлені Статутом внутрішньої служби Збройних Сил України, затвердженим Законом України від 24.03.99 N 548-XIV, та іншими нормативними документами терміни, начальником загону (команди, групи) ВОХОР, а також його заступником - не менше одного разу на місяць.

Про результати перевірки робляться відповідні записи у Книзі огляду, перевірки наявності, стану зберігання зброї та боєприпасів загону (команди) ВОХОР, яка постійно знаходиться в кімнаті для зберігання зброї.

III. Пароль, змінний жетон, числова перепустка

3.1. Пароль - це таємне слово, яке служить для начальника варти засобом для переконання, що варта, яка прибула для заміни, справді призначена з цією метою.

Крім того, пароль є засобом переконання в тому, що особа, яка прибула з наказом від командира військової частини, чергового військової частини, дійсно уповноважена на те відповідним начальником.

Для кожної варти добирається окремий пароль.

3.2. Записки з новими й старими паролями вручаються черговому військової частини, який заступає на чергування, начальником штабу військової частини (заступником командира військової частини) у призначений час перед розводом добового наряду (в окремих випадках за рішенням командира військової частини паролі вручаються черговому об'єкта, що охороняється, або помічнику чергового військової частини).

3.3. Усі особи, які знають пароль, зобов'язані зберігати його в найсуворішій таємниці. Під час опитування пароль повідомляється запискою без його оголошення, після чого записка негайно знищується.

3.4. Змінний жетон установлюється для зміни чатових і є свідченням того, що особа, яка прибула на пост та пред'явила його, дійсно прибула зі складу варти для зміни чатового.

3.5. Змінний жетон видається начальником варти або його помічником кожному вартовому в разі відправлення чергової зміни на пости і повертається вартовим, який змінився з поста, після повернення до вартового приміщення.

3.6. Змінні жетони за кількістю постів зберігаються в кімнаті начальника варти в спеціальному ящику, закритому на замок. Ключі від ящика зберігаються у начальника варти або його помічника.

3.7. Числовою перепусткою називається число від 8 до 27, яке служить для впізнавання один одного особами варти або особами, які перевіряють службу (начальника варти і його помічника).

Числова перепустка призначається начальником варти і доводиться до вартових кожного разу перед відправленням змін на пости.

3.8. У разі наближення до поста будь-яких осіб, крім тих, яким чатовий підпорядкований, він за 10 - 15 кроків зупиняє їх і називає непарне число, яке менше призначеної перепустки. Особа, яка прибула на пост, на вимогу чатового відрекомендовується та називає число, яке в сумі з числом, що назвав чатовий, складає числову перепустку.

Наприклад, числова перепустка 23. Чатовий називає число 11, а особа, яка наближається, повинна назвати число 12 (12 + 11 = 23).

IV. Підготовка варт

4.1. Командири військових частин і начальники загонів (команд, груп), від яких відряджаються варти, відповідають за добір і розподіл особового складу варт, його підготовку до несення служби, за справний стан зброї та боєприпасів і завчасне відправлення варт на розвід.

4.2. Працівники ВОХОР, призначені на службу, прибувають за 30 хвилин до розводу варт (крім днів, коли проводяться заняття зі спеціальної підготовки) у спеціально встановлене начальником підрозділу ВОХОР місце. Начальник варти, перевіривши прибуття всіх стрільців, що заступають для несення служби у варту, складає постову відомість.

Після складання постової відомості начальник варти супроводить особовий склад варти до медичного пункту військової частини. Під час проведення огляду лікарем (фельдшером) визначається стан здоров'я, а за необхідності перевіряється частота пульсу та вимірюється артеріальний тиск особового складу варти. За результатами огляду черговим лікарем (фельдшером) військової частини робиться висновок щодо допуску особового складу до несення служби у варті, про що робиться запис у постовій відомості. Особи, визнані непридатними за станом здоров'я до несення служби у варті, замінюються.

Після перевірки готовності варт до несення служби особовий склад новопризначеної варти ВОХОР у супроводі начальника загону (команди), а за його відсутності - заступника начальника загону (команди) допускається до вартового приміщення для отримання зброї і боєприпасів у кімнаті для зберігання зброї. Про допуск вказаного особового складу до вартового приміщення начальником варти робиться відповідний запис у постовій відомості.

Зброя особовому складу варти для несення служби у варті видається начальником загону (команди), а за його відсутності - заступником начальника загону (команди).

4.3. Заняття зі спеціальної підготовки проводяться з кожною групою окремо у перший тиждень кожного місяця протягом однієї години (30 хвилин теоретичне заняття та 30 хвилин практичне заняття) перед розводом варт.

V. Розвід, зміна варт і чатових

5.1. Розвід варт проводиться з метою перевірки готовності варт до несення служби, переходу їх у підпорядкування особам, зазначеним у пункті 1.3 розділу I цієї Інструкції, і надання вартам права зміни попередніх варт.

Розвід варт, як правило, проводить черговий військової частини разом з усім складом добового наряду військової частини, при цьому він вручає начальнику варти записки з паролями.

В окремих випадках, за рішенням командира військової частини, розвід варт може проводитися черговим об'єкта, що охороняється, або помічником чергового військової частини.

Для розводу варт працівники шикуються за порядком нумерації постів, маючи на правому фланзі начальника варти, його помічника. Кожна варта шикується у дві шеренги за порядком номерів постів.

Черговий військової частини (черговий об'єкта, що охороняється, помічник чергового військової частини) опитує про стан здоров'я, оглядає зовнішній вигляд особового складу варти, перевіряє його належну підготовку до несення служби, забезпечення зброєю та боєприпасами; проводить опитування щодо знання загальних і особливих обов'язків, правил застосування зброї, вимог безпеки під час несення служби.

5.2. Начальник нової варти після прибуття з розводу залишає особовий склад варти перед входом на територію перед вартовим приміщенням, відрекомендовується начальнику попередньої варти і повідомляє йому пароль для зміни.

Начальник попередньої варти переконується в правильності пароля та допускає нову варту до вартового приміщення для шикування на майданчику перед вартовим приміщенням і шикує свою варту на майданчику перед фронтом нової варти.

Після доповідей начальників варт про готовність до приймання та здавання варти нова варта заходить до вартового приміщення, попередня - до кімнати для попередньої варти.

5.3. Після прибуття до вартового приміщення начальник новопризначеної варти дізнається у начальника попередньої варти про числову перепустку, видає першій зміні зі ставниці зброю та боєприпаси, шикує її, визначає завдання вартовим, роздає їм змінні жетони, доводить до них стару і нову числові перепустки, виводить зміну з вартового приміщення, подає команду на зарядження зброї і контролює правильність її зарядження. Переконавшись, що зміна готова до несення служби, начальник варти оголошує кожному вартовому характер поста, особливі обов'язки, тривалість несення служби, порядок і способи користування засобами зв'язку і сигналізації, межі сусідніх постів і способи зв'язку з ними та вартовим приміщенням, вимоги безпеки, після чого відправляє зміну на пости.

Зброя заряджається тільки безпосередньо перед виходом на пости, а розряджається - негайно після повернення у вартове приміщення у спеціальному освітленому місці, обладнаному кулеуловлювачами, перед вартовим приміщенням; а під час перевезення змін на транспортних засобах - у спеціально обладнаних місцях на постах (випробування кулеуловлювачів повинно проводитися призначеними комісіями не менше одного разу на рік зі складанням акта. Перший примірник акта зберігається у штабі військової частини, другий - у ящику із запасом бойових патронів варти у вартовому приміщенні).

Зарядження й розрядження зброї здійснюються тільки за командою начальника варти або його помічника й під їх безпосереднім наглядом.

5.4. Після приймання документації, зброї та боєприпасів, обладнання, інвентарю та майна вартового приміщення і проведення зміни постів начальники варт підписують постову відомість попередньої варти, при цьому начальник нової варти вносить до неї зауваження про всі виявлені під час зміни недоліки, і доповідають про зміну варт начальнику загону (команди, групи) та засобами зв'язку черговому військової частини. Начальник загону (команди, групи) ВОХОР або його заступник після доповіді про зміну варт контролює здавання особовим складом попередньої варти зброї та боєприпасів у кімнату для зберігання зброї і підбиває підсумки несення ними служби.

Постові відомості варт, які змінилися, здаються начальником загону (команди, групи) або його заступником до штабу військової частини у день зміни варт. У разі зміни варти у вечірній (неробочий) час постові відомості здаються зранку наступного робочого дня.

5.5. Вартові на пости для зміни чатових прямують самостійно (крім випадків перевезення змін на транспортних засобах), кожен на свій пост. Після прибуття на пост для зміни чатового вартовий називає числову перепустку і пред'являє (але не передає) чатовому змінний жетон.

Чатовий, переконавшись у правильності пред'явленого йому жетона, приступає до здавання поста, а вартовий приймає пост. Під час приймання поста вартовий у присутності чатового, якого змінює, особисто оглядає й перевіряє наявність і цілість усього, що належить узяти під охорону згідно з табелем постів. Після прийняття поста новий чатовий передає вартовому, який змінився з поста, змінний жетон і доповідає про прийняття поста засобами зв'язку начальнику варти, а вартовий, який змінився з поста, самостійно прямує до вартового приміщення.

5.6. Вартові прямують на зміну чатових, а також після зміни з поста - до вартового приміщення за маршрутами, визначеними табелем постів.

Вартовий, який прибув з поста, доповідає начальнику варти або його помічнику про здавання поста, здає йому змінний жетон, після чого під контролем начальника варти або його помічника розряджає зброю, ставить її у ставницю.

У разі якщо вартовий, який прямує на пост (з поста), помітив на об'єкті, що охороняється, будь-яке порушення, він доповідає про це начальнику варти або його помічнику безпосередньо після прибуття до вартового приміщення, телефоном - після прибуття на пост або через особу, яку він змінив.

5.7. Тривалість перебування чатового на посту встановлює командир військової частини залежно від пори року, стану погоди і температури повітря. Однак безперервне перебування чатового на посту без зміни не повинно перевищувати 4 годин. Якщо температура повітря становить -20° C і нижче (під час вітру - і при меншому морозі), а також +30° C і вище (у затінку), то зміна чатових проводиться через 2 години. Указівку про зміну чатових через 2 години в цих випадках дає черговий військової частини, про що начальником варти робиться відповідний запис у постовій відомості.

VI. Внутрішній порядок у вартах

6.1. Склад варти розміщується у вартовому приміщенні.

У вартовому приміщенні обладнуються:

загальна кімната для особового складу варти;

кімната начальника варти та його помічника;

кімнати для відпочинку, загального користування;

кімната для зберігання зброї та боєприпасів загону (команди, групи) ВОХОР;

кімната технічних засобів охорони, кімната для відпочинку жінок (де це необхідно).

Крім того, у вартовому приміщенні ВОХОР повинні бути:

їдальня з обладнанням для приготування (підігріву), зберігання, роздавання та приймання їжі;

місця для вмивання, куріння, чищення зброї та взуття;

туалет;

сушарня;

кімната для зберігання майна варти;

кімната для попередньої варти.

Вартове приміщення обладнується запасним виходом, що замикається і запечатується зсередини. Вікна вартового приміщення обладнуються металевими ґратами та протигранатними сітками.

Вартове приміщення забезпечується електричним джерелом освітлення за кількістю кімнат, засобами пожежогасіння, запасом палива, резервними засобами освітлення (лампи, ліхтарі) та інвентарем для прибирання. Воно може бути розташоване як окремо, так і розміщуватись в інших службових будівлях.

Територія, що прилягає до вартового приміщення, має бути з огорожею, висота якої не менше двох метрів.

Території, що прилягають до вартового приміщення, які розташовані поза межами військових містечок, огороджуються зовнішньою і внутрішньою огорожами висотою не менше ніж 2 метри, встановлюються додаткові інженерні загородження. Межу, до якої заборонено наближатися, позначають добре помітними вдень і вночі покажчиками. У нічний час підступи до вартового приміщення освітлюються.

На вході до вартового приміщення має бути пристосування для чищення взуття від бруду. Поблизу вартового приміщення встановлюють контейнер для сміття.

Перед входом до вартового приміщення обладнується захисна стінка, яка за своєю конструкцією повинна забезпечувати надійних захист особового складу в разі виходу його з вартового приміщення як з фронту, так і з боків.

Біля вартового приміщення обладнуються майданчик для шикування варти, місце для зарядження та розрядження зброї, а за потреби також місце для стоянки транспортних засобів варти.

Поза межами вартового приміщення обладнуються приміщення для переодягання особового складу, який заступає (змінився) на варту.

6.2. Особовий склад варти не може самовільно залишати вартове приміщення без дозволу начальника варти.

6.3. Відпочинок особового складу організовує начальник варти. Дозволяється відпочивати лежачи (спати), не знімаючи спорядження та не роздягаючись, знявши взуття:

начальнику варти - не більше 6 годин у визначений інструкцією начальника варти час;

помічнику начальника варти - не більше 6 годин з дозволу начальника варти;

вартовим - не більше 6 годин при 24-годинному графіку несення служби і не більше 4 годин при 12-годинному графіку з дозволу начальника варти або його помічника.

6.4. Під час несення вартової служби забороняється користуватися особистими засобами мобільного зв'язку (мобільні телефони, транкінгові та пейджингові засоби тощо), аудіозапису, відео- та фотозйомки.

6.5. Транспортні засоби, призначені для перевезення особового складу варт та вартових для зміни на постах, обладнуються згідно з вимогами Статуту гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України, затвердженого Законом України від 24.03.99 N 550-XIV. Кузови машин забезпечуються освітленням та кнопками аварійного зв'язку, робочими акумуляторними батареями, а у зимовий період - низькозамерзаючою рідиною (антифризом). Водії транспортних засобів повинні мати дозвіл на перевезення особового складу.

Місця зберігання транспортних засобів обладнуються відповідно до вимог нормативних документів.

6.6. Особливості обладнання об'єктів вартової служби визначаються Статутом гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України, затвердженим Законом України від 24.03.99 N 550-XIV, наказами Міністерства оборони України.

VII. Застосування фізичної сили та зброї особовим складом варти

7.1. Застосуванню фізичної сили та зброї, якщо вимагають обставини, мають передувати попередження про намір їх використання. Особовий склад варти без попередження фізичну силу, зброю може застосовувати в разі виникнення загрози його життю або здоров'ю, нападу на чатового, на об'єкти, які охороняються, вартове приміщення або зміну, що прямує до постів (з постів).

За неможливості уникнення застосування сили (зброї) це не повинно перевищувати міри, необхідної для виконання покладених на чатових обов'язків. У разі заподіяння чатовими шкоди особовий склад варти забезпечує в найкоротший строк надання потрібної допомоги потерпілим.

Про застосування фізичної сили (зброї) чатовий (зміна, що прямує на (з) пости(ів)) негайно доповідає начальникові варти, а начальник варти - черговому військової частини.

За перевищення повноважень при застосуванні сили (зброї) чатовий несе відповідальність, установлену законом України.

7.2. Чатовим застосовується зброя без попередження у разі явного нападу на нього або на об'єкт, який він охороняє.

7.3. Усіх осіб, які наближаються до поста або до забороненої зони, позначеної покажчиками, крім начальника варти, помічника начальника варти та осіб, яких вони супроводжують, чатовий зупиняє вигуком: "Стій, назад!" або "Стій, обійти справа (зліва)!".

За невиконання особою, яка наближається до поста або до забороненої зони, цієї вимоги чатовий попереджає порушника вигуком: "Стій, стрілятиму!" - й негайно викликає начальника варти або його помічника. Якщо порушник не виконує цієї вимоги, чатовий досилає патрон у патронник і робить попереджувальний постріл угору.

Якщо порушник не виконує й цієї вимоги та намагається проникнути на пост чи до об'єкта, який охороняють (перетнути заборонену зону), або якщо він після такої спроби вдається до втечі, то чатовий застосовує зброю.

Чатовий, озброєний багнетом, попереджує порушника вигуком: "Стій, буде застосована зброя!" - і негайно викликає начальника варти, не припиняючи стежити за об'єктом, що охороняє, і за поведінкою порушника до прибуття резервної групи на чолі з начальником варти.

7.4. В умовах поганої видимості, коли з відстані, яку зазначають у табелі постів, не можна розгледіти осіб, які наближаються до поста або до забороненої зони, чатовий зупиняє їх вигуком: "Стій, хто йде!?" Якщо відповіді немає, чатовий попереджає: "Стій, стрілятиму!" - й затримує порушника або діє відповідно до вимог пункту 7.3 цього розділу.

Про затримання порушника чатовий повідомляє у вартове приміщення, не послабляючи уваги, й далі охороняє об'єкт, який йому доручено, та стежить за поведінкою порушника.

Якщо на вигук чатового надійде відповідь "Іде начальник варти (помічник начальника варти)", то чатовий наказує: "Начальник варти (помічник начальника варти), до мене! Решта - на місці!"; за потреби чатовий вимагає, щоб особа, яка наближається до нього, освітила своє обличчя. Переконавшись, що той, хто назвався, справді начальник варти (помічник начальника варти), чатовий допускає до себе всіх осіб, які прибули.

Якщо той, хто назвався начальником варти (помічником начальника варти), виявиться невідомим або якщо особи, які перебувають з ним, не виконують вимогу чатового залишитися на місці, чатовий попереджає порушників вигуком: "Стій, стрілятиму!" За невиконання порушником цієї вимоги чатовий застосовує до них зброю без попереджувального пострілу вгору.

7.5. Коли необхідно вступити в рукопашний бій для захисту себе або об'єкта, чатовий повинен рішуче і сміливо діяти багнетом і прикладом.

7.6. У невідкладних випадках або за несправності засобів зв'язку й сигналізації чатовий може викликати на пост начальника варти або його помічника пострілом угору.

7.7. Чатові інших постів, почувши постріл, стрілянину або гавкання вартового собаки, зобов'язані повідомити про це через засоби зв'язку начальника варти і посилити пильність, а за необхідності надати вогневу підтримку.

7.8. Начальник варти має право застосовувати зброю сам і дати команду про це складу варти у разі явного нападу на об'єкти, які охороняються, на чатових, вартове приміщення, зміну, що прямує до постів (із постів). У цих випадках до застосування зброї він має голосом або пострілом угору попередити осіб, проти яких буде застосовано зброю.

VIII. Права та обов'язки посадових осіб варти

8.1. Начальник варти

8.1.1. Начальник варти відповідає за охорону та оборону доручених варті об'єктів, правильне несення служби особовим складом варти, збереження та справність огорожі, засобів зв'язку, охоронної сигналізації, транспортних і технічних засобів, засобів пожежогасіння на постах і у вартовому приміщенні, а також за збереження зброї і боєприпасів, документації та майна, які є у вартовому приміщенні, згідно з описом, за додержання встановленого порядку у вартовому приміщенні.

Начальник варти зобов'язаний:

знати завдання варти, інструкцію начальника варти, обов'язки всіх посадових осіб варти, а також порядок використання й правила експлуатації наявних технічних засобів охорони;

вимагати від особового складу варти знання й неухильного виконання ним обов'язків;

прийняти за описом від начальника попередньої варти зброю та боєприпаси у кімнаті для зберігання зброї і боєприпасів загону (команди), ящики з боєприпасами варти, печатки на них і ключі до них, службову документацію, а також засоби зв'язку, сигналізації та пожежогасіння;

робити записи в постову відомість про всі виявлені неполадки на постах та доповідати про це черговому військової частини;

направляти у визначений час зміни на пости, перевіряти знання вартовими обов'язків і нагадувати їм про особливості несення служби на кожному посту;

перевіряти стан технічних засобів охорони, давати вказівки помічнику начальника варти (оператору з технічних засобів охорони) на вмикання (вимикання) сигналізації на об'єктах, що охороняються;

стежити за постійною бойовою готовністю резервних груп, справністю транспортних засобів, технічних засобів охорони, засобів зв'язку, зберіганням зброї та боєприпасів особовим складом варти, за додержанням правил зарядження, розрядження зброї та вимог безпеки при цьому, за виконанням вимог пожежної безпеки у варті, а також за тим, щоб усі вартові, які прямують на пости, залишали у вартовому приміщенні курильні та запалювальні речі;

підтримувати установлений порядок у вартовому приміщенні, контролювати виконання особовим складом варти вимог щодо заборони користування особистими засобами мобільного зв'язку, аудіозапису, відео- та фотозйомки;

складати та проводити бойовий розподіл особового складу варти на резервні групи й ставити перед ним завдання на випадок нападу, пожежі, стихійного лиха відповідно до вказівок, викладених в інструкції начальника варти;

перевіряти особисто не менше ніж двічі на добу (з них один раз уночі) несення служби чатовими, стан об'єктів, що охороняються, та огорожі, справність засобів зв'язку, технічних засобів охорони, а також засобів пожежогасіння, робити про це відповідні записи в постовій відомості;

періодично направляти свого помічника для перевірки несення служби чатовими;

прибути на пост особисто чи негайно направити свого помічника в разі виклику чатового або ненадходження від нього у визначений час доповіді (сигналу);

допускати до вартового приміщення лише осіб, які мають на це право;

проводити через чергового військової частини заміну хворих зі складу варти;

розбиратися на місці з кожним випадком застосування чатовими зброї та терміново доповідати про це черговому військової частини;

вести записи в постовій відомості про зміну варти, допуски до вартового приміщення, перевірку варти, зміну чатових та всі недоліки, виявлені під час зміни варт;

доповідати черговому військової частини в разі свого раптового захворювання і діяти за його вказівками;

викликати варту командою "За зброю!" у разі нападу на об'єкт, що охороняється, на чатового або вартове приміщення, виникнення пожежі або стихійного лиха, надходження сигналу від технічних засобів охорони, а також у разі тривоги у військовій частині та за наказом осіб, які перевіряють варту, і діяти відповідно до бойового розподілу та залежно від обставин уживати відповідних заходів;

доповідати черговому військової частини про проведення зміни варт.

8.1.2. Начальнику варти заборонено:

виходити з вартового приміщення, крім випадків зарядження (розрядження) зброї, перевірки несення служби чатовими або за їх викликом, а також у разі якогось порушення чи стихійного лиха в районі об'єкта, що охороняється, залишаючи замість себе помічника начальника варти та доповідаючи про це черговому військової частини;

вести не пов'язані зі службою розмови по телефону особисто або дозволяти це іншим особам варти;

змінювати без дозволу чергового військової частини порядок зміни чатових, передбачений табелем постів, та зменшувати кількість постів без поважних на те причин;

використовувати не за призначенням транспортні засоби, виділені для варти.

8.2. Помічник начальника варти

8.2.1. Помічник начальника варти підпорядковується начальнику варти.

Помічник начальника варти зобов'язаний:

знати завдання варти, інструкцію начальника варти, обов'язки всіх осіб варти, а також порядок використання й правила експлуатації наявних технічних засобів охорони. Виконувати обов'язки начальника варти за його відсутності або під час його відпочинку;

прийняти під час зміни варти вартове приміщення та обладнання, інвентар і майно, що є в ньому, за описом;

вести Журнал обліку роботи технічних засобів охорони;

відправляти за наказом начальника варти зміни на пости й перевіряти несення служби чатовими;  

складати графік несення служби чатовими біля входу до вартового приміщення та проводити їх зміну (якщо варта розміщується за межами військової частини);

стежити за виконанням вимог пожежної безпеки, чистотою і порядком у вартовому приміщенні й на прилеглій до нього території, за опаленням печей та освітленням, вчасним харчуванням особового складу варти;

супроводжувати за наказом начальника варти осіб, які перевіряють несення служби чатовими.

8.2.2. У разі тяжкого захворювання (поранення) або загибелі начальника варти помічник начальника варти бере на себе виконання його обов'язків і доповідає про це черговому військової частини та начальнику загону (команди, групи).

8.3. Чатовий

8.3.1. Чатовий підпорядковується начальнику варти та помічнику начальника варти. Він є особою недоторканною. Недоторканність чатового полягає в:

особливій охороні законом його прав і особистої гідності;

підпорядкуванні його лише певним особам - начальнику варти та помічнику начальника варти;

обов'язку всіх осіб неухильно виконувати вимоги чатового, що визначені його службою;

наданні йому права застосовувати зброю відповідно до законодавства України.

У виняткових випадках зняти або змінити чатового може черговий частини (об'єкта) у присутності начальника загону (команди, групи) ВОХОР.

Чатовий зобов'язаний:

стійко охороняти та обороняти свій пост, не відвертаючи ні на що уваги, не випускати з рук зброї й нікому не віддавати її, включаючи осіб, яким він підпорядкований;

під час виконання завдання на посту тримати зброю зарядженою, завжди готовою до застосування (при цьому патрон у патронник не досилається);

рухаючись визначеним маршрутом, уважно оглядати підступи до поста й огорожу та доповідати через засоби зв'язку про хід несення служби у визначені табелем постів терміни;

не залишати пост, доки його не буде змінено або знято;

не допускати до поста ближче, ніж на відстань, визначену в табелі постів і позначками на місцевості, нікого, крім начальника варти, помічника начальника варти, осіб, яких вони супроводжують, та вартового, який прибув для зміни;

знати маршрут руху транспортних засобів варти, а також їх розпізнавальні знаки й сигнали;

уміти застосовувати засоби пожежогасіння, що є на посту;

негайно повідомляти у вартове приміщення в разі виявлення будь-яких неполадок в огорожі об'єкта (на посту) та будь-якого порушення поблизу свого чи сусіднього поста;

почувши сигнал технічних засобів охорони або гавкання вартового собаки, негайно доповісти начальнику варти або його помічнику.

Чатові на посту, які озброєні карабіном або автоматом, несуть службу в бронежилетах і касках та повинні тримати зброю з примкненим багнетом (уночі - у положенні приготування до стрільби стоячи, удень - у положенні "на ремінь" або в положенні приготування до стрільби стоячи).

Під час гасіння пожежі або боротьби зі стихійним лихом чатовому дозволено тримати карабін або автомат в положенні "за спину".

8.3.2. Чатовому забороняється спати, сидіти, притулятися до чого-небудь, їсти, пити, курити, справляти природні потреби, писати, читати, розмовляти, передавати й приймати будь-які предмети, досилати без потреби патрон у патронник, заходити в зону роботи технічних засобів охорони.

Чатовий повинен відповідати на запитання лише начальника варти, його помічника й осіб, які прибули з ними для перевірки, чи вартового свого поста, який прибув для його зміни.

У разі виникнення пожежі на посту чатовий негайно доповідає у вартове приміщення й, не припиняючи спостереження за об'єктом, що охороняється, уживає заходів для гасіння пожежі.

У разі виникнення пожежі на технічній території об'єкта, що охороняється, або на об'єкті, що має зовнішню та внутрішню огорожу, а також поблизу поста чатовий повідомляє у вартове приміщення й далі несе службу на посту.

У разі раптового захворювання (поранення) чатовий повідомляє про це начальника варти.

8.3.3. Чатовий біля входу до вартового приміщення зобов'язаний охороняти вартове приміщення й не допускати до нього нікого без дозволу начальника варти. У разі наближення осіб, яким варта підпорядкована, та осіб, яких вона супроводжує, чатовий сповіщає начальника варти певним сигналом та безперешкодно пропускає їх у вартове приміщення. Інших осіб, які наближаються до вартового приміщення, чатовий зупиняє біля входу на його територію і викликає начальника варти або його помічника. Про всі надзвичайні події поблизу вартового приміщення та про все помічене, що може заважати виконанню вартою свого завдання, а також про почуті сигнали з інших постів чатовий негайно доповідає начальнику варти або його помічнику.

8.4. Контролер на контрольно-пропускному пункті

8.4.1. Контролер на контрольно-пропускному пункті відповідає за правильність пропуску осіб, які прибувають на територію об'єкта, та винесення (внесення) чи вивезення (ввезення) будь-якого майна.

Він підпорядковується коменданту військової частини та черговому військової частини і його помічнику.

8.4.2. Контролер на контрольно-пропускному пункті зобов'язаний:

керуватися інструкцією контролера на контрольно-пропускному пункті, розробленою комендантом військової частини (визначеною посадовою особою) і затвердженою командиром військової частини;

ретельно перевіряти перепустки в усіх осіб, які проходять через контрольно-пропускний пункт, звіряючи перепустки зі зразками, що є на контрольно-пропускному пункті;

стежити, щоб перепустки не були прострочені, фотокартки постійних перепусток відповідали їх пред'явникам, а на одноразовій перепустці під час виходу була відмітка особи, для відвідування якої вона видавалася;

перевіряти за матеріальною перепусткою, якщо вивозиться (ввозиться) або виноситься (вноситься) будь-яке майно (що саме і в якій кількості дозволено провезти або пронести), при цьому техніку допускати (випускати) за правильно оформленим дорожнім листком;

доповідати коменданту військової частини, черговому військової частини про осіб, у яких перепустки з простроченим терміном, і осіб, у правильності оформлення документів яких він не впевнений;

у разі тривоги на об'єкті перекрити прохід і випускання (впускання) з об'єкта (на об'єкт) проводити тільки з дозволу чергового військової частини або його помічника.

IX. Організація посилення охорони об'єктів варти

9.1. Порядок посилення охорони об'єктів варт визначається планом, який розробляє начальник штабу військової частини і затверджує командир військової частини.

У Плані посилення охорони об'єктів варт повинні бути:

схема військового містечка (місцевості) із зазначенням об'єктів, що охороняються, постів варти та постів підрозділу посилення охорони, межі цих постів і заборонених зон, секторів стрільби, огороджень, маршрутів прямування змін і чергового підрозділу (підрозділу посилення охорони), місця розташування спостережних вишок, окопів, захисних стінок, технічних засобів охорони, засобів зв'язку, охоронної сигналізації та пожежогасіння, постів вартових собак;

розрахунок сил і засобів чергового підрозділу (підрозділу посилення охорони) та бойовий розрахунок варти.

До Плану додається пояснювальна записка, у якій вказується:

замисел застосування чергового підрозділу (підрозділу посилення охорони) із визначенням посадових осіб, які відповідають за виконання заходів Плану, та їхніх обов'язків;

завдання черговому підрозділу (підрозділу посилення охорони) та порядок його дій;

порядок організації управління, зв'язку та взаємодії між особовим складом варти і черговим підрозділом (підрозділом посилення охорони).

9.2. Для забезпечення зв'язку між начальником варти і черговим підрозділом (підрозділом посилення охорони) у чергового військової частини повинна бути радіостанція із встановленою заздалегідь частотою зв'язку.

9.3. Спільні заняття на місцевості з особовим складом, який залучається до несення вартової служби та призначається у чергові підрозділи (підрозділи посилення охорони), з питань взаємодії та відбиття нападу на об'єкти, що охороняються, проводяться особисто начальником штабу військової частини (заступником командира військової частини) один раз у два місяці.

 

Заступник Міністра
оборони України - керівник апарату

В. М. Можаровський

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали