МЕМОРАНДУМ
між Державною митною службою України і Митною і фінансовою охороною Угорської Республіки щодо практичної реалізації положень Угоди між Урядом України і Урядом Угорської Республіки про взаємну допомогу в митних питаннях

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 11.11.2002
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 11.11.2002

Державна митна служба України і Митна і фінансова охорона Угорської Республіки (далі - Сторони), відповідно до статей 3, 4, 5 та 6 Угоди між Урядом України і Урядом Угорської Республіки про взаємну допомогу в митних питаннях, укладеної 19 травня 1995 року (далі - Угода),

з метою практичного застосування положень Угоди для здійснення більш ефективного контролю за переміщенням товарів, пасажирів і транспортних засобів через державний кордон між Україною і Угорською Республікою та

визнаючи, що своєчасний обмін інформацією дасть можливість більш ефективно боротися з митними правопорушеннями,

домовилися про таке:

Стаття 1

1. Сторони визначають та уповноважують цим своїх представників, а також представників митних установ на місцях, зазначених в Додатках I і II до цього Меморандуму, встановлювати прямий зв'язок для вирішення питань, передбачених положеннями Угоди.

2. Сторони регулярно повідомляють одна одну про зміни в Додатках до цього Меморандуму.

Стаття 2

1. Представники Сторін зустрічаються не рідше одного разу на рік для обговорення питань, пов'язаних з виконанням положень Угоди і цього Меморандуму.

2. Сторони уповноважують свої відповідні митні установи на місцях проводити між собою робочі зустрічі з питань, що входять до їх компетенції. Останні, в свою чергу, зобов'язані інформувати свої центральні митні органи про результати проведених зустрічей.

Стаття 3

1. Керівники Сторін зустрічаються, у разі потреби, з метою оцінки виконання положень Угоди та для обговорення масштабних питань. Місце і дата проведення зустрічей узгоджуються додатково.

2. Вони можуть уповноважити митні органи на місцях, зазначені у статті 1 цього Меморандуму, у разі необхідності, організувати та провести спільну зустріч.

Стаття 4

Сторони можуть створювати робочі групи з представників митних органів на місцях та представників центральних митних органів Сторін, чи змішані робочі групи, з метою оперативного вирішення актуальних питань.

Стаття 5

Проведення митного контролю, митного оформлення та оподаткування товарів і інших предметів, що переміщуються через митні кордони двох держав, та обмін інформацією здійснюються Сторонами в межах їх компетенції та відповідно до чинного національного законодавства Сторін.

Стаття 6

1. Сторони якнайшвидше надають одна одній інформацію згідно зі статтями 4, 5, 6, 7 та 8 Угоди з метою своєчасного вжиття необхідних заходів, спрямованих на запобігання порушенню митного законодавства.

2. У разі терміновості, на запит, можлива передача інформації в усній формі, але вона має бути обов'язково в подальшому підтверджена письмово (при цьому повідомлення може бути відправлене телефаксом чи іншим засобом електронного зв'язку, а на прохання додатково підтверджене оригіналом листа).

Стаття 7

Сторони, в рамках їх компетенції і повноважень, здійснюють всі необхідні заходи для виконання запитів, що направляються згідно зі статтями 4, 5, 6, 7 та 8 Угоди.

Стаття 8

1. При поданні запитів стосовно митної вартості товарів Сторони надають одна одній інформацію, яка допоможе встановити митну вартість, коли митну вартість неможливо встановити іншим шляхом.

2. Копії документів, додані до відповіді на запит, завіряються Сторонами належним чином.

Стаття 9

Вся інформація, запити та інші матеріали, надіслані згідно з цим Меморандумом, надаються державними мовами Сторін з обов'язковим перекладом на одну з офіційних мов Всесвітньої митної організації.

Стаття 10

Додатки до цього Меморандуму є його невід'ємною частиною.

Стаття 11

Спори, що виникатимуть при тлумаченні та виконанні положень цього Меморандуму, вирішуватимуться Сторонами шляхом консультацій і переговорів.

Стаття 12

За взаємною згодою Сторони можуть вносити до цього Меморандуму зміни і доповнення, які оформлюються окремими протоколами, що становлять невід'ємну частину цього Меморандуму.

Стаття 13

Цей Меморандум набирає чинності з дати його підписання і припиняє свою дію в той же день, що й Угода.

Вчинено в м. Будапешт "11" листопада 2002 року в двох примірниках, кожний українською, угорською та англійською мовами, причому всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення його положень, переважну силу має текст, викладений англійською мовою.

 

За Державну митну службу
України

За Митну і фінансову охорону
Угорської Республіки

 

Додаток I
до Меморандуму між Державною митною службою України та Митною і фінансовою охороною Угорської Республіки щодо практичної реалізації положень Угоди між Урядом України і Урядом Угорської Республіки про взаємну допомогу в митних питаннях

СПИСОК ОСІБ, УПОВНОВАЖЕНИХ ПІДТРИМУВАТИ ПРЯМІ ЗВ'ЯЗКИ З ЗАКОРДОННИМИ МИТНИМИ ОРГАНАМИ

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
вул. Дегтярівская, 11, м. Київ-119, Україна, 04119

ЛОЗКО
Віктор Якович

Перший заступник Голови

тел. (380+44) 247 26 06
факс (380+44) 274 82 81
E-mail: dmsu@rada.kiev.ua

САЛЬВА
Михайло Антонович

Начальник Управління організації боротьби з контрабандою і порушеннями митних правил

тел. (380+44) 247 26 14
факс (380+44) 247 28 25
(380+44) 247 27 63
E-mail: vzaritskiy@customs.gov.ua

НЕБРАТ
Леонід Миколайович

Заступник начальника Управління організації боротьби з контрабандою і порушеннями митних правил

тел. (380+44) 247 26 35
факс (380+44) 247 27 63

ЖИЛЯЄВ
Ігор Вікторович

Начальник відділу організації боротьби з порушеннями митних правил Управління організації боротьби з контрабандою і порушеннями митних правил

тел. (380+44) 247 26 37
факс (380+44) 247 27 63

ІВАНЮК
Михайло Миколайович

Начальник Управління технологій митного контролю

тел. (380+44) 274 81 90
(380+44) 247 26 12
факс (380+44) 247 27 04

ЗАЯЦ
Віктор Віталійович

Начальник Управління митних режимів

тел. (380+44) 247 26 13
(380+44) 274 82 78
факс (380+44) 247 27 76

ПАШИННИЙ
Олександр Іванович

Начальник Управління тарифного регулювання

тел. (380+44) 274 81 96
(380+44) 247 26 15
факс (380+44) 247 27 84

ОПЕРАТИВНА МИТНИЦЯ
вул. Тарасівська, 15-а, м. Київ Україна 01033

ЩЕРБАНЬ
Віталій Адольфович

Начальник митниці

тел./факс (380+44) 220 90 71
тел. (380+44) 227 73 45

ПОДІЛЬСЬКА РЕГІОНАЛЬНА МИТНИЦЯ
вул. Пілотська, 2, м. Хмельницький Україна 29010

ДРАПАТИЙ
Петро Петрович

Начальник митниці

Тел. (380+382) 70 00 00
(380+382) 79 52 48
факс (380+3822) 6 01 36

КАРПАТСЬКА РЕГІОНАЛЬНА МИТНИЦЯ
вул. Собранецька, 20, м. Ужгород Україна 88000

ГОЯ
Олег Васильович

Начальник митниці

тел. (380+3122) 1 43 10
факс (380+3122) 4 37 54
(380+3122) 1 22 07

ДОНБАСЬКА РЕГІОНАЛЬНА МИТНИЦЯ
вул. Ніколенко, 9, м. Донецьк Україна 83048

КОНОВЧЕНКО
Юрій Миколайович

Начальник митниці

тел. (380+622) 55 24 90
факс (380+622) 55 21 63

ЗАХІДНА РЕГІОНАЛЬНА МИТНИЦЯ
вул. Костюшко, 1, м. Львів Україна 79000

ГОРИНЬ
Микола Миколайович

Начальник митниці

Тел. (380+322) 97 18 33
Факс (380+322) 97 18 34

СХІДНА РЕГІОНАЛЬНА МИТНИЦЯ
вул. Короленко, 14, 16-а, м. Харків Україна 61003

ТЮТЮННИК
Олександр Олесьович

Начальник митниці

тел. (380+572) 23 51 52
факс (380+572) 12 84 39
(380+572) 12 77 30

ДНІПРОВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА МИТНИЦЯ
вул. Бородінська, 11, м. Дніпропетровськ Україна 49006

КИСЕЛЬОВ
Володимир Леонідович

Т. в. о. начальника митниці

тел. (380+562) 32 05 25
факс (380+562) 34 05 23
(380+562) 32 05 24

КРИМСЬКА РЕГІОНАЛЬНА МИТНИЦЯ 95000
вул. Клари Цеткін, 31, м. Сімферополь Україна

САСУНОВ
Володимир Володимирович

Начальник митниці

тел. (380+652) 27 15 83
факс (380+652) 27 65 58
(380+652) 25 96 18

ЧОРНОМОРСЬКА РЕГІОНАЛЬНА МИТНИЦЯ
вул. Гайдара, 21-а, м. Одеса Україна 65107

ТОКАРЧУК
Олександр Йосипович

Начальник митниці

тел. (380+482) 64 74 61
факс (380+482) 64 94 33
(380+482) 64 10 83

СЕВАСТОПОЛЬСЬКА МИТНИЦЯ
вул. Нахімова, 5-а, м. Севастополь Україна 99054

РУДКІН
Леонід Миколайович

Начальник митниці

тел. (380+692) 52-36-72
факс (380+692) 52-21-64
(380+692) 52-35-66

 

Додаток II

КОНТАКТНІ ОСОБИ
МИТНОЇ І ФІНАНСОВОЇ ОХОРОНИ УГОРСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

Арнольд Михай, генерал-лейтенант,
Комісар

тел.: (+36-1) 456-9501
факс: (+36-1) 456-9502

Доктор Бенце Йожеф, генерал-майор,
Директор з правоохоронних справ

тел.: (+36-1) 456-9507
факс: (+36-1) 456-9505

Доктор Дароці Ференц, бригадний генерал,
Директор митних справ

тел.: (+36-1) 456-9522
факс: (+36-1) 456-9508

Доктор Мішкеі Ласло, полковник,
Начальник Головного відділу з правових та адміністративних справ

тел.: (+36-1) 303-8985
факс: (+36-1) 303-8986

Доктор Лукс Дьюла, полковник,
Начальник Головного відділу з розслідувань та боротьби з митними правопорушеннями

тел.: (+36-1) 456-8106
факс: (+36-1) 456-8156
тел.: (+36-1) 456-8111
факс: (+36-1) 456-8152

Доктор Фейєш Антал, полковник,
Начальник відділу кадрів і підготовки

тел.: (+36-1) 456-9548
факс: (+36-1) 456-9509

Шлаг Ласло, полковник,
Директор відділу міжнародних відносин, координації та інформації

тел.: (+36-1) 218-0176
факс: (+36-1) 218-0192

Костю Янош, полковник,
Директор управління контрольно-пропускних пунктів

тел.: (+36-1) 236-7670
факс: (+36-1) 236-7672

Лацо Ласло, полковник,
Командир Центрального управління в аеропорту м. Будапешт

тел.: (+36-1) 294-5291
факс: (+36-1) 296-8082

Лупковіч Дьордь, полковник,
Командир регіонального Управління Північно-Східної частини Угорщини, м. Дебрецен

тел.: (+36-52) 413-069
факс: (+36-52) 410-417

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали