МЕМОРАНДУМ
між Кабінетом Міністрів України та Урядом Азербайджанської Республіки про співробітництво в організації постачання зрідженого природного газу на територію України

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 28.01.2011*
ДАТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ УКРАЇНОЮ: 20.07.2011 (Постанова N 772)**
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 26.08.2011

Кабінет Міністрів України та Уряд Азербайджанської Республіки (далі - Сторони),

керуючись положеннями Меморандуму між Україною та Азербайджанською Республікою про співробітництво у сфері нафтогазової промисловості від 24 березня 1997 року,

домовилися про таке:

Стаття 1

Сторони, діючи на взаємовигідній основі, будуть всебічно розвивати співробітництво у сфері визначення можливостей постачання зрідженого природного газу і забезпечення необхідних правових і організаційних умов для реалізації проектів, які стосуються його постачання на ринок України.

При цьому Сторони будуть вживати необхідних заходів для підписання і виконання їх господарюючими суб'єктами договорів на виконання робіт, надання послуг, пов'язаних зі створенням інфраструктури транспортування природного газу, його зрідження і регазифікації.

Обсяги і умови виконання робіт, надання послуг і постачання товарів будуть визначатися окремими домовленостями між відповідними господарюючими суб'єктами Сторін.

Стаття 2

Сторони в процесі співробітництва враховують:

- інформацію Азербайджанської Сторони щодо планів реалізації проекту AGRI (Azerbaijan-Georgia-Romania Interconnector), який передбачає підготовку техніко-економічного обґрунтування, що включає серед іншого вивчення можливостей доставки природного газу із Азербайджанської Республіки на Чорне море, його зрідження, морське транспортування, регазифікацію і доставку споживачам в Румунії й інших європейських країнах,

- інформацію Української Сторони щодо планів будівництва терміналу для регазифікації зрідженого газу на Чорноморському узбережжі України і придбанні зрідженого газу з Азербайджанської Республіки в обсягах:

у 2014 р. - до 2 млрд. м. куб.;

у 2015 р. - до 5 млрд. м. куб.;

в подальші роки - в обсягах, які будуть визначатися з урахуванням проектної потужності регазифікаційного терміналу на території України.

Стаття 3

Сторони забезпечать необхідне сприяння господарюючим суб'єктам Сторін у виконанні взаємовигідної спільної діяльності на своїх територіях у відповідних секторах нафтогазової промисловості, які стосуються реалізації цього проекту у формах і відповідно до процедур, які регулюються законодавствами Сторін.

Стаття 4

Сторони будуть розвивати економічне співробітництво і надавати взаємну підтримку з питань розширення експортних можливостей Азербайджанської Республіки у постачанні газу, а також розвитку транзитної інфраструктури України, яка забезпечує, в тому числі, можливість приймання на своїй території зрідженого природного газу. У зв'язку з цим Урядами обох держав в найкоротший термін буде розглянуто коло питань стосовно гармонізації зусиль Сторін у цьому напрямі.

Стаття 5

Сторони будуть сприяти участі своїх підприємців і організацій у реалізації проектів, що будуть здійснюватися на територіях Сторін, які стосуються транспортування, зрідження і регазифікації природного газу, на узгоджених Сторонами умовах.

Стаття 6

Сторони будуть надавати одна одній необхідну допомогу і сприяння у запобіганні і ліквідації стихійних лих, аварій, інших надзвичайних ситуацій на об'єктах, що забезпечують транспортування, зрідження і регазифікацію природного газу, а також будуть вживати відповідних заходів для розроблення і реалізації відповідних програм безпеки, охорони довкілля, охорони життя і здоров'я персоналу на об'єктах та/або в проектах спільної зацікавленості.

Стаття 7

Сторони періодично будуть проводити взаємні консультації з метою подальшого поглиблення і розвитку взаємовигідних зв'язків у сфері транспортування і постачання зрідженого природного газу, включаючи також питання науково-технічного співробітництва і навчання фахівців.

Стаття 8

З метою виконання положень цього Меморандуму, координації діяльності господарюючих суб'єктів, які будуть здійснювати реалізацію його положень, врегулювання проблем і суперечок, які можуть виникати між ними в процесі застосування та/або тлумачення положень цього Меморандуму, Сторони створять спеціальну міжурядову робочу групу, яка визначить процедуру своєї діяльності.

Стаття 9

У цей Меморандум по взаємній згоді Сторін можуть вноситися зміни і доповнення, що є його невід'ємною частиною, оформлені окремими протоколами, які набувають чинності в порядку, встановленим статтею 11 цього Меморандуму.

Стаття 10

Розбіжності щодо тлумачення і застосування цього Меморандуму вирішуються шляхом переговорів і консультацій між Сторонами.

Стаття 11

Цей Меморандум набирає чинності з дати отримання дипломатичними каналами останнього письмового повідомлення про виконання Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання ним чинності.

Цей Меморандум укладається на невизначений строк. Кожна із Сторін може припинити дію цього Меморандуму, повідомивши дипломатичними каналами про це іншу Сторону. У цьому випадку Меморандум втрачає силу по закінченні шести (6) місяців після одержання такого повідомлення.

Вчинено в м. Давос "28" січня 2011 р. у двох примірниках, кожний українською, азербайджанською і російською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У випадку виникнення розбіжностей в тлумаченні і застосуванні положень цього Меморандуму буде використовуватися текст російською мовою.


* Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 грудня 2010 року N 2162-р уповноважено Міністра енергетики та вугільної промисловості Бойка Юрія Анатолійовича підписати зазначений Меморандум

** Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20 липня 2011 року N 772 (Постанова N 772) ("Офіційний вісник України" 2011 р., N 55, ст. 2211)

 

За Кабинет Министров
Украины

За Правительство
Азербайджанской Республики

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали