ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ ТА ШЛЯХОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ СОЮЗ
ФЕДЕРАЦІЯ РОБОТОДАВЦІВ ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
АСОЦІАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ УКРАЇНИ
ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ПЕРЕВІЗНИКІВ"

МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВПРАЦЮ ТА СПІЛЬНІ ДІЇ
із вирішення проблемних питань у галузі міжнародних автомобільних перевезень між
Профспілкою працівників автомобільного транспорту та шляхового господарства України,
Українським транспортним союзом (УТС),
Федерацією роботодавців транспорту України (ФРТУ),
Асоціацією міжнародних автомобільних перевізників (АсМАП) України
та Всеукраїнською громадською організацією "Українська асоціація перевізників"

Київ, 16 лютого 2012 року

Цей Меморандум про співпрацю та спільні дії із вирішення проблемних питань у галузі міжнародних автомобільних перевезень (надалі - Меморандум) укладається між Профспілкою працівників автомобільного транспорту та шляхового господарства України, Українським транспортним союзом (УТС), Федерацією роботодавців транспорту України (ФРТУ), Асоціацією міжнародних автомобільних перевізників (АсМАП) України та Всеукраїнською громадською організацію "Українська асоціація перевізників" (надалі - Сторони).

Усвідомлюючи необхідність співпраці та спільних дій для:

- вирішення проблемних питань у сфері автомобільних перевезень;

- створення платформи для плідної співпраці інститутів влади, бізнесу та громадських організацій;

- захисту законних прав та інтересів працівників підприємств, організацій усіх форм власності та фізичних осіб - підприємців і роботодавців, які є учасниками процесу господарської діяльності у сфері надання послуг з перевезення пасажирів та вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні.

На основі взаємних інтересів у забезпеченні сприятливого підприємницького середовища, зменшення регуляторного і бюрократичного тиску на бізнес та соціальний розвиток трудових колективів автомобільних перевізників,

Керуючись принципом доцільності об'єднання зусиль для досягнення поставленої мети, домовились про наступне:

Стаття 1

Визначити рамкові умови, якими Сторони мають намір керуватись, проводячи співпрацю та спільні дії по вирішенню проблемних питань у сфері міжнародних автомобільних перевезень.

Стаття 2

Сторони співпрацюватимуть в галузі:

- розробки та впровадження законодавчої та нормативно-правової бази в сфері господарської діяльності із надання послуг перевезення пасажирів та вантажів автомобільним транспортом;

- застосування процедур громадського контролю за рішеннями та діяльністю органів влади;

- спільного захисту інтересів усіх учасників процесу, що надають послуги з перевезень.

Стаття 3

До основних напрямків співробітництва Сторони відносять:

- налагодження системного діалогу та здійснення заходів громадського впливу в процедурах прийняття регуляторних актів органами законодавчої, виконавчої влади та місцевого самоврядування;

- здійснення спільних заходів з дерегулювання господарської діяльності;

- захист законних прав та інтересів суб'єктів господарювання у сфері автомобільних перевезень;

- створення на паритетних засадах спільних з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування постійних та/або тимчасових робочих груп для розв'язання проблемних питань у сфері міжнародних автомобільних перевезень;

- тісну взаємодію представництв Сторін на регіональному рівні;

- розширення членства Профспілки працівників автомобільного транспорту та шляхового господарства і Федерації роботодавців транспорту України з числа перевізників, що входять до АсМАП України;

- задоволення та захист законних соціальних, економічних та інших інтересів працюючих та ветеранів праці галузі;

- здійснення представницьких функцій на регіональному, державному та міжнародному рівнях;

- розробку та реалізацію інших спільних заходів, спрямованих на більш повне і всебічне виконання положень Статті 2 цього Меморандуму;

- запровадження громадської експертизи існуючого законодавства та внесення пропозицій по його вдосконаленню;

- спільну роботу з профільними комітетами Верховної Ради України з підготовки законопроектів, що стосуються галузі міжнародних автомобільних перевезень;

• спільну роботу з Міністерством інфраструктури України з питань:

- формування державної політики в галузі міжнародних автомобільних перевезень;

- формування Галузевої угоди та контроль за її виконанням;

- удосконалення порядку оформлення і видачі дозволів для здійснення міжнародних автомобільних перевезень;

- запровадження електронної системи обліку, оформлення та видачі дозволів на виконання міжнародних автомобільних перевезень;

- проведення відповідної роботи по лібералізації (впровадження бездозвільної системи) міжнародних автоперевезень;

- покращання стану експлуатаційного утримання автомобільних доріг, їх ремонтів та будівництва, створення сучасної придорожньої інфраструктури з метою покращення безпеки дорожнього руху, забезпечення умов для дотримання водіями режиму праці та відпочинку;

- захисту українського ринку міжнародних автомобільних перевезень;

- створення механізму економічного сприяння оновленню рухомого складу;

- завершення передачі Державній інспекції України з безпеки на наземному транспорті в I кв. 2012 року функцій ДП "СМАП" з видачі дозволів та вирішення питань щодо внесення змін до Закону України "Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" (Перелік N 3392-VI);

• спільну роботу з Державною митною службою України з питань врегулювання нормативно-правової бази:

- прийняття нової редакції Митного кодексу з урахуванням пропозицій транспортних операторів;

- проведення моніторингу щодо впровадження попереднього документального контролю в пунктах пропуску через державний кордон.

Стаття 4

З метою виконання положень цього Меморандуму Сторони вступатимуть в договірні відносини з третіми сторонами, робитимуть спільні узгоджені заяви з вирішення проблемних питань в галузі міжнародних автомобільних перевезень та братимуть активну участь у громадських заходах, які можуть сприяти їх вирішенню.

Стаття 5

1. Для забезпечення виконання цього Меморандуму Сторони утворюють Всеукраїнську Координаційну раду, на яку буде покладено повноваження:

- організовувати підготовку та представляти спільні проекти;

- представляти учасників цього Меморандуму у відносинах з третіми сторонами в межах наданих повноважень;

- інформувати всіх учасників господарської діяльності про роботу Координаційної ради з питань, пов'язаних з перевезеннями пасажирів та вантажів у міжнародному сполученні.

2. Кожна із Сторін делегує повноважних представників для участі в роботі Координаційної ради, про що повідомить інші Сторони в письмовому вигляді.

3. Всеукраїнська Координаційна рада до 24.02.2012 р. розробить орієнтовний план щодо обговорення та вирішення проблемних питань в сфері автомобільних перевезень.

4. Представництво у Координаційній раді є добровільним за квотою, визначеною учасниками спільного засідання Сторін цього Меморандуму.

Стаття 6

1. Меморандум набирає чинності з дня його підписання Сторонами.

2. Сторони за взаємною домовленістю можуть вносити в цей Меморандум зміни та доповнення, оформлені окремими протоколами, які складатимуть його невід'ємну частину.

3. Будь-яка із Сторін може припинити дію Меморандуму, надіславши іншим Сторонам письмове повідомлення про такий намір за два місяці до передбачуваної дати припинення дії Меморандуму.

Стаття 7

Суперечки відносно тлумачення і застосування положень цього Меморандуму будуть вирішуватись шляхом переговорів та консультацій між Сторонами.

Стаття 8

Здійснено в місті Києві у 5 примірниках, кожен українською мовою, при цьому всі примірники мають однакову юридичну силу.

 

Від
Профспілки працівників
автомобільного транспорту
та шляхового господарства України

Від
Українського транспортного союзу
(УТС)

Голова

Президент

О. Т. Хмарний

Л. М. Костюченко

Від
Федерації роботодавців транспорту України
(ФРТУ)

Від
Асоціації міжнародних автомобільних
перевізників (АсМАП) України

Голова

Перший заступник Голови Ради

О. Д. Климпуш

В. І. Гриненко

Від
Всеукраїнської громадської організації
"Українська асоціація перевізників"

 

Президент

 

С. Н. Пачесюк

 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали