МЕМОРАНДУМ
про взаєморозуміння між Урядом України та Урядом Канади про молодіжні обміни

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 25.10.2010
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 04.04.2011

УРЯД УКРАЇНИ (Україна) та УРЯД КАНАДИ (Канада), далі - "Учасники",

БАЖАЮЧИ сприяти тісному співробітництву між двома країнами;

ВИСЛОВЛЮЮЧИ НАМІРИ полегшити доступ до культурних обмінів, які нададуть можливість молоді отримати краще розуміння мови, культури та суспільства іншої країни за допомогою досвіду подорожування, проживання та праці;

ВИСЛОВЛЮЮЧИ НАМІРИ заохочувати молодіжні обміни з метою вдосконалення персонального і професійного розвитку молоді;

БУДУЧИ ПЕРЕКОНАНИМИ у важливості таких обмінів;

ДОСЯГЛИ взаєморозуміння у наступному:

1. Цілі

Ціллю цього Меморандуму про взаєморозуміння є спрощення та полегшення адміністративних процедур, проходженню яких підлягають громадяни однієї країни, коли вони мають намір в'їхати та тимчасово проживати на території іншої країни для покращення своїх знань мови (мов), культури та суспільства приймаючої країни за допомогою досвіду подорожування, проживання та праці.

2. Категорії громадян, які підпадають під дію Меморандуму

Учасники розглядатимуть наступні категорії громадян України та Канади, які мають право користуватися перевагами цього Меморандуму про взаєморозуміння:

i) громадяни, включаючи випускників вищих навчальних закладів, які прагнуть отримати досвід роботи у приймаючій країні за наявності попередньо погодженого контракту на їх працевлаштування задля підтримки їхнього кар'єрного розвитку;

ii) дійсні студенти вищих навчальних закладів у своїй країні, які прагнуть пройти частину їхньої навчальної програми у приймаючій країні шляхом роботи за попередньо погодженим робочим контрактом (виробничого навчання), безпосередньо пов'язаним зі сферою їхнього навчання;

iii) громадяни, які прагнуть подорожувати приймаючою країною та тимчасово працевлаштуватися задля поповнення своїх фінансових ресурсів.

3. Вимоги для участі

a) Учасники розглядатимуть кандидатури громадян, які мають право користуватися перевагами цього Меморандуму, підпадаючи під визначення однієї з категорій, і які подають індивідуальні подання до дипломатичного представництва або консульської установи іншого Учасника, що відповідають за територію країни, громадянами якої вони є, або на території якої вони законно перебувають, за умови, що такі особи:

i) відповідають усім відповідним вимогам імміграційного законодавства України та Канади, включаючи вимоги щодо отримання дозволу на в'їзд до країни, які не перераховані у наведених нижче підпунктах (ii) - (viii);

ii) мають вік від 18 до 35 років включно станом на дату отриманого дипломатичним представництвом або консульською установою відповідного подання;

iii) мають українське або канадське громадянство і мають дійсні український або канадський паспорти, термін дії яких перебільшує очікуваний термін їхнього перебування у відповідності до цього Меморандуму про взаєморозуміння;

iv) перед прибуттям на територію приймаючої країни мають квиток у зворотному напрямку або достатні фінансові ресурси, щоб придбати такий квиток;

v) мають підтвердження необхідних фінансових ресурсів, аби забезпечити свої потреби на початку перебування;

vi) сплачують відповідні фінансові збори, необхідні для користування перевагами цього Меморандуму про взаєморозуміння;

vii) погоджуються перед прибуттям на територію приймаючої країни придбати медичну страховку, яка включає госпіталізацію та репатріацію, дійсну протягом усього терміну їхнього перебування;

viii) в залежності від випадку мають надати:

A) документацію, яка засвідчує те, що вони отримали попередньо погоджений робочий контракт в приймаючій країні задля підтримки їхнього кар'єрного розвитку;

B) документацію, яка засвідчує те, що вони є дійсними студентами вищого навчального закладу своєї країни та те, що вони отримали місце роботи в приймаючій країні за попередньо погодженим робочим контрактом (виробничого навчання), безпосередньо пов'язаним зі сферою їхнього навчання для проходження частини їхньої навчальної програми;

C) підтвердження їхнього наміру подорожувати та тимчасово працювати в приймаючій країні для поповнення своїх фінансових ресурсів.

b) Учасники розуміють те, що дія цього Меморандуму про взаєморозуміння не поширюватиметься на членів родин тих громадян України та Канади, які мають право користуватися перевагами цього Меморандуму і відповідають вимогам, зазначеним в підпункті (a) цього пункту.

c) Учасники дозволятимуть погодженим особам громадян користуватися перевагами цього Меморандуму про взаєморозуміння максимум двічі. Учасники виходять з розуміння того, що повторне перебування має бути перерване у часі, а також тривалість кожного перебування не має перевищувати дванадцяти (12) місяців.

4. Видача документів

a) Кожен Учасник докладе максимум зусиль для спрощення, у відповідності до цього Меморандуму про взаєморозуміння, проходження процедур, внаслідок чого погоджені особи громадян іншої країни можуть в'їхати та тимчасово проживати на його території.

b) У відповідності до інтересів суспільства, громадського порядку, національної безпеки, імміграційного законодавства та правил, а також охорони здоров'я Канада буде:

i) видавати погодженим громадянам України, які користуються перевагами дії цього Меморандуму про взаєморозуміння, рекомендаційний лист та, якщо потрібно, візу на тимчасове проживання. Учасники виходять з розуміння того, що цей лист спрощуватиме процедуру видачі дозволу на працевлаштування, буде дійсним на термін максимум у дванадцять (12) місяців, міститиме посилання на погоджений термін перебування, а також конкретизуватиме причину перебування, як це визначено у пункті 2 цього Меморандуму про взаєморозуміння. Учасники виходять з розуміння того, що зазначений рекомендаційний лист видаватиметься через канадське дипломатичне представництво або консульську установу, до яких було зроблено подання у відповідності до підпункту (a) пункту 3 та

ii) на місці перетину кордону Канади видавати погодженим громадянам України, які отримали дійсний рекомендаційний лист, і без посилання на ситуацію на канадському ринку праці, дозвіл на працевлаштування, дійсний протягом усього дозволеного терміну перебування, за умови якщо ці громадяни дотримуються усіх положень імміграційного законодавства та правил Канади, не обмежуючи при цьому права посадових осіб на власний розсуд висувати необхідні умови.

c) У відповідності до інтересів суспільства, громадського порядку, національної безпеки, імміграційного законодавства та правил, а також охорони здоров'я Україна буде:

i) видавати погодженим громадянам Канади, які користуються перевагами дії цього Меморандуму про взаєморозуміння, рекомендаційний лист та, якщо потрібно, візу. Учасники виходять з розуміння того, що цей лист спрощуватиме процедуру видачі дозволу на працевлаштування, буде дійсним на термін максимум у дванадцять (12) місяців, міститиме посилання на погоджений термін перебування, а також конкретизуватиме причину перебування, як це визначено у пункті 2 цього Меморандуму про взаєморозуміння. Учасники виходять з розуміння того, що зазначений рекомендаційний лист видаватиметься через українське дипломатичне представництво або консульську установу, до яких було зроблено подання у відповідності до підпункту (a) пункту 3 та

ii) після прибуття на територію України видавати погодженим громадянам Канади, які отримали дійсний рекомендаційний лист, і без посилання на ситуацію на українському ринку праці, дозвіл на працевлаштування, дійсний протягом усього дозволеного терміну перебування, за умови, якщо ці громадяни дотримуються усіх положень імміграційного законодавства та правил України.

5. Загальні положення

a) Учасники виходять з розуміння того, що громадяни однієї з країн, які користуються перевагами дії цього Меморандуму про взаєморозуміння, підпадатимуть під дію законів та правил приймаючої країни, насамперед відносно стандартів праці, включаючи заробітну платню, умови праці, переваги страхування по безробіттю, а також охорону здоров'я та безпеку професійної діяльності. У випадку Канади, закони та правила, що стосуються умов праці та заробітної платні в першу чергу підпадають під юрисдикцію провінцій та територій.

b) Учасники заохочуватимуть відповідні організації у своїх країнах у підтримці застосування Меморандуму про взаєморозуміння, зокрема надаючи поради громадянам іншої країни для того, щоб вони могли отримати інформацію, яка полегшуватиме їхнє подорожування та досвід роботи.

6. Імплементація та консультації

a) Учасники визначатимуть на щорічній основі і шляхом обміну листами максимальну кількість громадян, яким буде дозволено скористатися перевагами застосування положень цього Меморандуму про взаєморозуміння. Учасники виходять з розуміння того, що визначення цієї кількості базуватиметься на засадах взаємності.

b) Учасники визначатимуть мінімальну кількість фінансових ресурсів, які будуть необхідні у відповідності до підпункту (a) (v) пункту 3, за взаємною згодою та шляхом обміну листами.

c) Учасники вестимуть статистику кількості громадян іншої країни, які користуються перевагами дії цього Меморандуму про взаєморозуміння з дати набуття ним чинності і до кінця поточного року, а після цього на щорічній основі з 1 січня по 31 грудня.

d) Учасники інформуватимуть один одного шляхом обміну листами про всі адміністративні процедури та умови, які відносяться до імплементації цього Меморандуму про взаєморозуміння.

e) Учасники можуть у будь-який час консультуватися один з одним щодо тлумачення та імплементації цього Меморандуму про взаєморозуміння.

7. Набуття чинності, внесення змін, припинення та призупинення

a) Після підписання цей Меморандум про взаєморозуміння набуде чинності в день, спільно визначений Учасниками шляхом обміну листами.

b) Учасники можуть вносити зміни до цього Меморандуму про взаєморозуміння на засадах взаємної згоди шляхом обміну листами. Такі зміни набуватимуть чинності на наступний день після дати отримання останнього письмового погодження внаслідок обміну листами.

c) Кожен з Учасників може у будь-який час припинити дію цього Меморандуму про взаєморозуміння або тимчасово призупинити його повністю або частково, повідомивши про це письмово через дипломатичні канали іншого Учасника за 30 днів до цього. Учасники виходять з розуміння того, що припинення або призупинення дії цього Меморандуму про взаєморозуміння не впливатиме на право перебування громадян, які мають дійсний рекомендаційний лист у відповідності до пункту 4 або громадян, які вже перебувають на території іншої держави згідно з положеннями цього Меморандуму про взаєморозуміння.

Вчинено в Києві, у двох примірниках, "25" жовтня 2010 року, кожний українською, англійською та французькою мовами, при цьому всі тексти є автентичними.

 

ЗА УРЯД УКРАЇНИ

ЗА УРЯД КАНАДИ

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали