МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 29 листопада 2011 року N 1380

Перелік спеціалізованих вчених рад

(Витяг)

Фізико-математичні науки

1. У Львівському національному університеті імені Івана Франка спеціалізована вчена рада Д 35.051.09 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) фізико-математичних наук за спеціальностями 01.04.02 - теоретична фізика, 01.04.10 - фізика напівпровідників і діелектриків, 01.04.13 - фізика металів строком на три роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:

Вакарчук Іван Олександрович - голова, д. ф. - м. н., професор, ректор, Львівський національний університет імені Івана Франка;

Стахіра Йосип Михайлович - заступник голови, д. ф. - м. н., професор, завідувач кафедри, Львівський національний університет імені Івана Франка;

Павлик Богдан Васильович - вчений секретар, д. ф. - м. н., професор, завідувач кафедри, Львівський національний університет імені Івана Франка.

Технічні науки

2. У Криворізькому технічному університеті:

спеціалізована вчена рада Д 09.052.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.15.01 - маркшейдерія, 05.15.02 - підземна розробка родовищ корисних копалин, 05.15.03 - відкрита розробка родовищ корисних копалин, 05.26.01 - охорона праці строком на три роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:

Вілкул Юрій Григорович - голова ради, д. т. н., професор, почесний ректор, Криворізький технічний університет;

Сидоренко Віктор Дмитрович - заступник голови, д. т. н., професор, проректор з наукової роботи, Криворізький технічний університет;

Голишев Олександр Маркович - вчений секретар, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Криворізький технічний університет;

спеціалізована вчена рад Д 09.052.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.05.06 - гірничі машини, 05.13.07 - автоматизація процесів керування, 05.15.08 - збагачення корисних копалин строком на три роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:

Моркун Володимир Станіславович - голова ради, д. т. н., професор, начальник науково-дослідної частини, Криворізький технічний університет;

Кіяновський Микола Володимирович - заступник голови, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Криворізький технічний університет;

Тиханський Михайло Петрович - вчений секретар, к. т. н., доцент, доцент кафедри, Криворізький технічний університет.

3. У Національному технічному університеті "Харківський політехнічний інститут":

спеціалізована вчена рада Д 64.050.05 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.18.06 - технологія жирів, ефірних масел і парфумерно-косметичних продуктів та 05.17.08 - процеси та обладнання хімічної технології строком на три роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:

Товажнянський Леонід Леонідович - голова ради, д. т. н., професор, ректор, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут";

Гладкий Федір Федорович - заступник голови, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут";

Тимченко Валентина Кузьмівна - вчений секретар, к. т. н., доцент, професор кафедри, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут";

спеціалізована вчена рада Д 64.050.10 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.02.02 - машинознавство, 05.02.09 - динаміка та міцність машин, 05.03.05 - процеси та машини обробки тиском строком на три роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:

Львов Геннадій Іванович - голова ради, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут";

Гапонов Володимир Степанович - заступник голови, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут";

Сукіасов Володимир Георгійович - вчений секретар, к. т. н., доцент, доцент кафедри, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут";

спеціалізована вчена рада Д 64.050.15 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальністю 05.22.09 - електротранспорт строком на три роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:

Омельяненко Віктор Іванович - голова ради, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут";

Доманський Валерій Тимофійович - заступник голови ради, д. т. н., професор, професор кафедри, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут";

Любарський Борис Григорович - вчений секретар, к. т. н., доцент, доцент кафедри, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут".

4. У ДВНЗ "Приазовський державний технічний університет" спеціалізована вчена рада Д 12.052.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.03.06 - зварювання та споріднені процеси і технології, 05.16.01 - металознавство та термічна обробка металів, 05.16.02 - металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів строком на три роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:

Роянов В'ячеслав Олександрович - голова ради, д. т. н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ "Приазовський державний технічний університет";

Чейлях Олександр Петрович - заступник голови, д. т. н., професор, проректор з навчально-виховної роботи, ДВНЗ "Приазовський державний технічний університет";

Маслов Володимир Олександрович - вчений секретар, д. т. н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ "Приазовський державний технічний університет".

5. У Національній металургійній академії України спеціалізована вчена рада Д 08.084.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.02.01 - матеріалознавство, 05.03.05 - процеси та машини обробки тиском, 05.16.01 - металознавство та термічна обробка металів, 05.16.04 - ливарне виробництво строком на три роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:

Пройдак Юрій Сергійович - голова ради, д. т. н., професор, проректор з наукової роботи, Національна металургійна академія України;

Соценко Олег Васильович - заступник голови, д. т. н., професор, професор кафедри, Національна металургійна академія України;

Должанський Анатолій Михайлович - вчений секретар, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Національна металургійна академія України.

6. У ДВНЗ "Національний гірничий університет":

спеціалізована вчена рада Д 08.080.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальністю 05.15.02 - підземна розробка родовищ корисних копалин строком на три роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:

Садовенко Іван Олександрович - голова ради, д. т. н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ "Національний гірничий університет";

Бондаренко Володимир Ілліч - заступник голови, д. т. н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ "Національний гірничий університет";

Тимощук Василь Іполитович - вчений секретар, к. т. н., доцент, доцент кафедри, ДВНЗ "Національний гірничий університет";

спеціалізована вчена рада Д 08.080.07 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.09.03 - електротехнічні комплекси та системи, 05.13.07 - автоматизація процесів керування та 05.26.01 - охорона праці строком на три роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:

Слесарєв Володимир Вікторович - голова ради, д. т. н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ "Національний гірничий університет";

Бешта Олександр Степанович - заступник голови, д. т. н., професор, професор кафедри, ДВНЗ "Національний гірничий університет";

Азюковський Олександр Олександрович - вчений секретар, к. т. н., доцент, доцент кафедри, ДВНЗ "Національний гірничий університет".

7. У ДВНЗ "Донецький національний технічний університет" спеціалізована вчена рада Д 11.052.05 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.05.06 - гірничі машини, 05.15.01 - маркшейдерія, 05.15.02 - підземна розробка родовищ корисних копалин, 05.26.01 - охорона праці строком на три роки із затвердженням голови ради, його заступників та вченого секретаря:

Могильний Сергій Георгійович - голова ради, д. т. н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ "Донецький національний технічний університет";

Булгаков Юрій Федорович - заступник голови, д. т. н., професор, проректор з науково-педагогічної діяльності, ДВНЗ "Донецький національний технічний університет";

Семенченко Анатолій Кирилович - заступник голови, д. т. н., професор, завідувач кафедри, ДНВЗ "Донецький національний технічний університет";

Кондрахін Віталій Петрович - вчений секретар, д. т. н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ "Донецький національний технічний університет".

8. У Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя спеціалізована вчена рада Д 58.052.02 и з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальністю 05.05.11 - машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва строком на три роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:

Рибак Тимофій Іванович - голова ради, д. т. н., професор, проректор, завідувач кафедри, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя;

Рогатинський Роман Михайлович - заступник голови, д. т. н., професор, проректор, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя;

Попович Павло Васильович - вчений секретар, к. т. н., доцент, доцент кафедри, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.

9. У Луцькому національному технічному університеті спеціалізовану вчену раду К 32.075.06 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.02.08 - технологія машинобудування строком на три роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:

Марчук Віктор Іванович - голова ради, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Луцький національний технічний університет;

Пальчевський Богдан Олексійович - заступник голови, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Луцький національний технічний університет;

Лапченко Юрій Сергійович - вчений секретар, к. т. н., в. о. доцента кафедри, Луцький національний технічний університет.

10. У Національному авіаційному університеті:

спеціалізована вчена рада Д 26.062.01 и з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.11.13 - прилади і методи контролю та визначення складу речовин, 05.13.06 - інформаційні технології, 05.13.21 - системи захисту інформації строком на три роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:

Філоненко Сергій Федорович - голова ради, д. т. н., професор, заступник директора Інституту інформаційно-діагностичних систем, Національний авіаційний університет;

Куц Юрій Васильович - заступник голови, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Національний авіаційний університет;

Єременко Володимир Станіславович - вчений секретар, к. т. н., професор, Національний авіаційний університет;

спеціалізована вчена рада Д 26.062.09 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 21.06.01 - екологічна безпека та 05.17.07 - хімічна технологія палива та паливно-мастильних матеріалів строком на три роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:

Запорожець Олександр Іванович - голова ради, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Національний авіаційний університет;

Бойченко Сергій Валерійович - заступник голови, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Національний авіаційний університет;

Матвєєва Ірина Валеріївна - вчений секретар, к. т. н., доцент, доцент кафедри, Національний авіаційний університет.

11. У Національному університеті "Львівська політехніка":

спеціалізована вчена рада Д 35.052.07 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.17.04 - технологія продуктів органічного синтезу, 05.17.06 - технологія полімерних і композиційних матеріалів та 05.17.07 - хімічна технологія палива та паливно-мастильних матеріалів строком на три роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:

Піх Зорян Григорович - голова ради, д. т. н., професор, проректор з наукової роботи, Національний університет "Львівська політехніка";

Братичак Михайло Миколайович - заступник голови, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Національний університет "Львівська політехніка";

Дзіняк Богдан Остапович - вчений секретар, к. т. н., доцент, доцент кафедри, Національний університет "Львівська політехніка";

спеціалізована вчена рада Д 35.052.08 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.11.04 - прилади та методи вимірювання теплових величин, 05.11.05 - прилади та методи вимірювання електричних та магнітних величин, 05.01.02 - стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення, 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти строком на три роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:

Стадник Богдан Іванович - голова ради, д. т. н., професор, директор Інституту комп'ютерних технологій, автоматики та метрології, Національний університет "Львівська політехніка";

Столярчук Петро Гаврилович - заступник голови, д. т. н., професор, перший заступник директора Інституту комп'ютерних технологій, автоматики та метрології, Національний університет "Львівська політехніка";

Луцик Ярослав Теодорович - вчений секретар, д. т. н., професор, професор кафедри, Національний університет "Львівська політехніка";

спеціалізована вчена рада Д 35.052.09 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.17.08 - процеси та обладнання харчових хімічної технології та 05.17.11 - технологія тугоплавких неметалічних матеріалів строком на три роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:

Атаманюк Володимир Михайлович - голова ради, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Національний університет "Львівська політехніка";

Вахула Ярослав Іванович - заступник голови, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Національний університет "Львівська політехніка";

Якимечко Ярослав Богданович - вчений секретар, к. т. н., доцент, доцент кафедри, Національний університет "Львівська політехніка".

12. В Одеському національному політехнічному університеті;

спеціалізована вчена рада Д 41.052.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.13.05 - комп'ютерні системи і компоненти, 05.13.06 - інформаційні технології, 05.13.07 - автоматизація процесів керування строком на три роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:

Антощук Світлана Григорівна - голова ради, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Одеський національний політехнічний університет;

Копитчук Микола Борисович - заступник голови, д. т. н., професор, проректор, Одеський національний політехнічний університет;

Колесніков Олексій Євгенович - вчений секретар, к. т. н., доцент, доцент кафедри, Одеський національний політехнічний університет;

спеціалізована вчена рада К 41.052.09 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальностями 05.01.02 - стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення, 05.13.22 - управління проектами та програмами строком на три роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:

Оборський Геннадій Олександрович - голова ради, д. т. н., професор, ректор, Одеський національний політехнічний університет;

Гогунський Віктор Дмитрович - заступник голови, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Одеський національний політехнічний університет;

Гугнін Володимир Павлович - вчений секретар, к. т. н., доцент, доцент кафедри, Одеський національний політехнічний університет.

13. У Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності Міністерства надзвичайних ситуацій України:

спеціалізована вчена рада К 35.874.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.02 - пожежна безпека строком на три роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:

Семерак Михайло Михайлович - голова ради, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності Міністерства надзвичайних ситуацій України;

Гивлюд Микола Миколайович - заступник голови, д. т. н., професор, професор кафедри, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності Міністерства надзвичайних ситуацій України;

Ковалишин Василь Васильович - вчений секретар, к. т. н., проректор з науково-дослідної роботи, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності Міністерства надзвичайних ситуацій України;

спеціалізована вчена рада К 35.874.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.22 - управління проектами і програмами строком на три роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:

Рак Юрій Павлович - голова ради, д. т. н., професор, професор кафедри, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності МНС України;

Сидорчук Олександр Васильович - заступник голови, д. т. н., професор, професор кафедри, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності МНС України;

Зачко Олег Богданович - вчений секретар, к. т. н., доцент кафедри, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності МНС України.

14. У Харківському державному університеті харчування і торгівлі:

спеціалізована вчена рада Д 64.088.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.18.12 - процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв, 05.18.15 - товарознавство харчових продуктів, 05.18.16 - технологія харчової продукції строком на три роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:

Михайлов Валерій Михайлович - голова ради, д. т. н., професор, проректор з наукової роботи, Харківський державний університет харчування і торгівлі;

Малюк Людмила Петрівна - заступник голови, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Харківський державний університет харчування і торгівлі;

Дубініна Антоніна Анатоліївна - вчений секретар, к. т. н., професор, завідувач кафедри, Харківський державний університет харчування і торгівлі;

спеціалізована вчена рада К 64.088.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальностями 05.18.01 - технологія хлібопекарських продуктів, кондитерських виробів та харчових концентратів та 05.18.13 - технологія консервованих і охолоджених харчових продуктів строком на три роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:

Павлюк Раїса Юріївна - голова ради, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Харківський державний університет харчування і торгівлі;

Лисюк Галина Михайлівна - заступник голови, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Харківський державний університет харчування і торгівлі;

Верешко Наталія Вячеславівна - вчений секретар, к. т. н., доцент, завідувач кафедри, Харківський державний університет харчування і торгівлі.

15. В Одеській національній академії харчових технологій:

спеціалізована вчена рада Д 41.088.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.18.01 - технологія хлібопекарських продуктів, кондитерських виробів та харчових концентратів, 05.18.02 - технологія зернових, бобових, круп'яних продуктів і комбікормів, олійних і луб'яних культур, 05.18.12 - процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв та 05.18.13 - технологія консервованих і охолоджених харчових продуктів строком на три роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:

Гапонюк Олег Іванович - голова ради, д. т. н., професор, проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи, Одеська національна академія харчових технологій;

Іоргачова Катерина Георгіївна - заступник голови, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Одеська національна академія харчових технологій;

Павлашова Ганна Ігорівна - вчений секретар, к. т. н., доцент, доцент кафедри, Одеська національна академія харчових технологій;

спеціалізована вчена рада Д 41.088.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.18.04 - технологія м'ясних, молочних продуктів та продуктів із гідробіонтів, 05.18.16 - технологія харчової продукції та 03.00.20 - біотехнологія строком на три роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:

Дідух Наталія Андріївна - голова ради, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Одеська національна академія харчових технологій;

Тележенко Любов Миколаївна - заступник голови, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Одеська національна академія харчових технологій;

Станкевич Георгій Миколайович - вчений секретар, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Одеська національна академії харчових технологій.

16. В Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу спеціалізована вчена рада Д 20.052.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.11.13 - прилади і методи контролю та визначення складу речовин, 05.13.07 - автоматизація строком на три роки процесів керування та 05.01.02 - стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення строком на три роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:

Кісіль Ігор Степанович - голова ради, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу;

Карпаш Олег Михайлович - заступник голови, д. т. н., професор, проректор з наукової роботи, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу;

Дранчук Мирослав Михайлович - вчений секретар, к. т. н., професор, професор кафедри, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу.

17. В Українському державному науково-дослідному вуглехімічному інституті Мінпромполітики України (УХІН) спеціалізована вчена рада Д 64.822.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальністю 05.17.07 - хімічна технологія палива та паливно-мастильних матеріалів строком на три роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:

Ковальов Євген Тихонович - голова ради, д. т. н., професор, директор, Український державний науково-дослідний вуглехімічний інститут Мінпромполітики України;

Васильєв Юрій Семенович - заступник голови, д. т. н., професор, заступник директора з наукової роботи, Український державний науково-дослідний вуглехімічний інститут Мінпромполітики України;

Рудкевич Мар'ян Іванович - вчений секретар, к. т. н., с. н. с., вчений секретар, Український державний науково-дослідний вуглехімічний інститут Мінпромполітики України.

Сільськогосподарські науки

18. У Національному університеті біоресурсів і природокористування України спеціалізована вчена рада Д 26.004.09 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальностями 06.03.01 - лісові культури та фітомеліорація (сільськогосподарські та біологічні науки), 06.03.02 - лісовпорядкування та лісова таксація (сільськогосподарські науки), 06.03.03 - лісознавство і лісівництво (сільськогосподарські науки) строком на два роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:

Лакида Петро Іванович - голова ради, д. с. - г. н., професор, директор, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Навчально-науковий інститут лісового і садово-паркового господарства;

Попович Сергій Юрійович - заступник голови, д. б. н., професор, завідувач кафедри, Національний університет біоресурсів і природокористування України;

Лащенко Андрій Григорович - вчений секретар, к. с. - г. н., доцент, доцент кафедри, Національний університет біоресурсів і природокористування України.

Філософські науки

19. У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка спеціалізована вчена рада Д 26.001.43 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) філософських наук за спеціальностями 09.00.11 - релігієзнавство, 09.00.12 - українознавство строком на три роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:

Лубський Володимир Іонович - голова ради, д. філос. н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

Обушний Микола Іванович - заступник голови, д. політ. н., професор, директор, Центр українознавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Фенно Ірина Миколаївна - вчений секретар, к. філос. н., асистент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Географічні науки

20. У Львівському національному університеті імені Івана Франка спеціалізована вчена рада Д 35.051.08 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) географічних наук за спеціальностями 11.00.02 - економічна та соціальна географія, 11.00.05 - біогеографія та географія ґрунтів, 11.00.11 - конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів строком на три роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:

Шаблій Олег Іванович - голова ради, д. геогр. н., професор, завідувач кафедри, Львівський національний університет імені Івана Франка;

Петлін Валерій Миколайович - заступник голови, д. геогр. н., професор, завідувач кафедри, Львівський національний університет імені Івана Франка;

Телегуз Олексій Гнатович - вчений секретар, к. геогр. н., доцент, доцент кафедри, Львівський національний університет імені Івана Франка.

Юридичні науки

21. У Маріупольському державному університеті спеціалізована вчена рада К 12.093.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальностями 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень, 12.00.02 - конституційне право; муніципальне право строком на два роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:

Баймуратов Михайло Олександрович - голова ради, д. ю. н., професор, завідувач кафедри, Маріупольський державний університет;

Волошин Юрій Олексійович - заступник голови, д. ю. н., доцент, професор кафедри, Маріупольський державний університет;

Свірський Борис Михайлович - вчений секретар, к. ю. н., доцент, Декан економіко-правового факультету, Маріупольський державний університет.

Медичні науки

22. У Дніпропетровській державній медичній академії МОЗ та ДУ "Інститут гастроентерології" НАМН України спеціалізована вчена рада Д 08.601.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальностями 14.01.36 - гастроентерологія; 14.01.11 - кардіологія; 14.01.10 - педіатрія строком на два роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:

Дзяк Георгій Вікторович - голова ради, д. м. н., професор, ректор, завідувач кафедри, Дніпропетровська державна медична академія;

Шостакович-Корецька Людмила Романівна - заступник голови, д. м. н., професор, завідувач кафедри інфекційних хвороб, Дніпропетровська державна медична академія;

Родіонова Вікторія Всеволодівна - вчений секретар, д. м. н., професор, професор кафедри, Дніпропетровська державна медична академія.

23. У Національній медичній академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ спеціалізована вчена рада Д 26.613.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальностями 14.01.15 - нервові хвороби строком на два роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:

Головченко Юрій Іванович - голова ради, д. м. н., професор, завідувач кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика;

Ткаченко Олена Василівна - заступник голови, д. м. н., професор, завідувач кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика;

Федорець Валентина Григорівна - вчений секретар, к. м. н., асистент кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика;

спеціалізована вчена рада Д 26.613.11 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальністю 14.01.23 - променева діагностика та променева терапія строком на два роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:

Медведєв Володимир Єгорович - голова ради, д. м. н., професор, професор кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика;

Щербіна Олег Володимирович - заступник голови, д. м. н., професор, професор кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика;

Бондар Ганна Миколаївна - вчений секретар, к. м. н., доцент кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика.

24. У ДЗ "Луганський державний медичний університет" МОЗ спеціалізована вчена рада Д 29.600.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальностями 14.01.02 - внутрішні хвороби, 14.01.38 - загальна практика-сімейна медицина строком на два роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:

Фролов Валерій Митрофанович - голова ради, д. м. н., професор, завідувач кафедри, ДЗ "Луганський державний медичний університет";

Коломієць Віктор Іванович - заступник голови, д. м. н., професор, завідувач кафедри, ДЗ "Луганський державний медичний університет";

Лоскутова Ірина Володимирівна - вчений секретар, д. м. н., професор, професор кафедри, ДЗ "Луганський державний медичний університет".

25. У ДУ "Інституту нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова АМН України" спеціалізована вчена рада Д 26.557.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальністю 14.01.05 - нейрохірургія строком на два роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:

Зозуля Юрій Панасович - голова ради, д. м. н., професор, директор, ДУ "Інститут нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова АМН України";

Цимбалюк Віталій Іванович - заступник голови, д. м. н., професор, заступник директора, ДУ "Інститут нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова АМН України";

Дунаєвська Світлана Григорівна - вчений секретар, к. м. н., с. н. с., Провідний науковий співробітник, ДУ "Інститут нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова АМН України".

26. У Донецькому національному медичному університеті ім. М. Горького МОЗ:

спеціалізована вчена рада Д 11.600.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальностями 14.02.01 - гігієна та професійна патологія, 14.03.03 - нормальна фізіологія строком на два роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:

Казаков Валерій Миколайович - голова ради, д. м. н., професор, завідувач кафедри, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького;

Уманський Володимир Якович - заступник голови, д. м. н., професор, завідувач Центральної науково-дослідної лабораторії, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького;

Ластков Дмитро Олегович - вчений секретар, д. м. н., професор, завідувач кафедри, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького;

спеціалізована вчена рада Д 11.600.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальностями 14.01.01 - акушерство і гінекологія, 14.01.10 - педіатрія строком на два роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:

Чайка Володимир Кирилович - голова ради, д. м. н., професор, завідувач кафедри, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького;

Юліш Євген Ісаакович - заступник голови, д. м. н., професор, завідувач кафедри, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького;

Долгошапко Ольга Миколаївна - вчений секретар, д. м. н., професор, професор кафедри, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького;

спеціалізована вчена рада Д 11.600.06 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальностями 14.01.07 - онкологія, 14.01.23 - променева діагностика, променева терапія, 14.03.02 - патологічна анатомія строком на два роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:

Думанський Юрій Васильович - голова ради, д. м. н., професор, ректор, завідувач кафедри, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького;

Попович Олександр Юлійович - заступник голови, д. м. н., професор, професор кафедри, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького;

Волос Лілія Іванівна - вчений секретар, д. м. н., професор, Провідний науковий співробітник, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького.

27. У ДНЗУ "Українська медична стоматологічна академія" МОЗ спеціалізована вчена рада Д 44.601.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальністю 14.01.22 - стоматологія строком на два роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:

Ждан Вячеслав Миколайович - голова ради, д. м. н., професор, ректор, завідувач кафедри, ВДНЗУ "Українська медична стоматологічна академія";

Ткаченко Павло Іванович - заступник голови, д. м. н., професор, завідувач кафедри, ВДНЗУ "Українська медична стоматологічна академія";

Гуржій Олена Вікторівна - вчений секретар, д. м. н., професор, доцент кафедри, ВДНЗУ "Українська медична стоматологічна академія".

28. У Харківській медичній академії післядипломної освіти МОЗ спеціалізована вчена рада Д 64.609.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальностями 14.01.07 - онкологія, 14.01.23 - променева діагностика, променева терапія, 14.01.03 - хірургія строком на два роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:

Вінник Юрій Олексійович - голова ради, д. м. н., професор, завідувач кафедри, Харківська медична академія післядипломної освіти;

Спузяк Михайло Іванович - заступник голови, д. м. н., професор, завідувач кафедри, Харківська медична академія післядипломної освіти;

Бєлєвцов Юрій Павлович - вчений секретар, к. м. н., доцент, доцент кафедри, Харківська медична академія післядипломної освіти.

 

Директор департаменту
атестації кадрів

В. Д. Бондаренко

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали