КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 19 березня 2012 р. N 278

Київ

Питання надання державної підтримки галузі рослинництва для пересіву у 2012 році озимих зернових культур

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2012 р. N 104 (Порядок N 104) (Офіційний вісник України, 2012 р., N 13, ст. 483), зміну, доповнивши пункт 3 абзацом такого змісту:

"виплати субсидії на гектар посівів.".

2. Затвердити Порядок використання у 2012 році коштів, передбачених у державному бюджеті для пересіву озимих зернових культур, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 березня 2012 р. N 278

ПОРЯДОК
використання у 2012 році коштів, передбачених у державному бюджеті для пересіву озимих зернових культур

1. Цей Порядок визначає механізм використання у 2012 році коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою 2801180 "Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі" за заходом щодо виплати субсидії на гектар посівів (далі - бюджетні кошти).

Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінагрополітики.

Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є Міністерство аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головні управління агропромислового розвитку обласних і управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій.

2. Бюджетні кошти використовуються з метою надання державної допомоги сільськогосподарським підприємствам, у яких внаслідок несприятливих погодних умов загинула частина посівів озимих зернових культур, збереження зернового клину, стабілізації валового виробництва зерна та забезпечення продовольчої безпеки держави.

3. Бюджетні кошти спрямовуються сільськогосподарським підприємствам на погашення витрат, пов'язаних із пересівом озимих зернових культур (пшениці і тритікале, ячменю та жита), що не зійшли, загинули, та слабких і зріджених озимих зернових культур, які підлягають пересіву (далі - озимі культури).

4. Для формування реєстру сільськогосподарських підприємств, які мають право на отримання бюджетних коштів (далі - реєстр), управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської та управління агропромислового розвитку районних держадміністрацій утворюють комісії, до складу яких входять начальник управління (голова комісії), представники відповідних територіальних органів Держфінінспекції, Держсільгоспінспекції, центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів та регіонального центру наукового забезпечення агропромислового виробництва, Асоціації фермерів та приватних землевласників (за згодою), Аграрного союзу (за згодою).

5. Заявку на отримання бюджетних коштів (далі - заявка) мають право подавати комісії до 20 квітня за місцем провадження своєї діяльності сільськогосподарські підприємства, крім бюджетних установ та сільськогосподарських підприємств, що визнані банкрутами або проти яких порушено справу про банкрутство та які мають прострочену більш як півроку заборгованість перед державним і місцевими бюджетами, Пенсійним фондом України.

До заявки додаються:

1) довідка про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

2) заповнений розділ "Довідково: Посів озимих культур на зерно та зелений корм під урожай наступного року станом на 1 грудня 2011 р." форми державного статистичного спостереження N 29-сг;

3) спеціалізовані бухгалтерські форми первинного обліку "Акт N ____ про використання мінеральних, органічних і бактеріальних добрив та засобів хімічного захисту рослин" (форма N ВЗСГ-3) та "Акт N ____ витрати насіння і садивного матеріалу" (форма N ВЗСГ-4), а також визначені ДСТУ 2240-93 документи про посів насінням не нижче другої репродукції;

4) акт на списання посівів озимих культур за формою бухгалтерського обліку;

5) витяг з Поземельної книги про наявність земельних ділянок у власності (користуванні), виданий територіальним органом центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів, та/або довідка про розмір земельних часток (паїв), видана органом, який зареєстрував договір оренди земельної частки (паю) відповідно до Порядку реєстрації договорів оренди земельної частки (паю), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 2000 р. N 119 (Офіційний вісник України, 2000 р., N 4, ст. 113);

6) довідка відповідних органів державної податкової служби та Пенсійного фонду України про відсутність (наявність) заборгованості за податковими зобов'язаннями та платежами до Пенсійного фонду України;

7) довідка про відсутність (наявність) заборгованості перед місцевим бюджетом із сплати податку на доходи фізичних осіб, підписана керівником та скріплена печаткою сільськогосподарського підприємства;

8) письмове зобов'язання сільськогосподарського підприємства повернути до бюджету в місячний строк бюджетні кошти у разі встановлення контролюючими органами факту пересіву озимих культур соняшником і ріпаком. У разі неповернення коштів у зазначений строк нараховується пеня у розмірі 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку за кожний день прострочення та припиняється надання будь-якої державної підтримки протягом поточного і трьох наступних бюджетних періодів.

6. Комісія розглядає протягом 10 робочих днів подані згідно з пунктом 5 цього Порядку документи, встановлює достовірність наведених у них даних, обстежує посіви озимих культур, складає акт за результатами проведення перевірки та приймає рішення щодо включення (невключення) заявника до реєстру.

Реєстр разом із документами зберігається протягом трьох років в управлінні промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської, управлінні агропромислового розвитку районних держадміністрацій.

У разі відмови у включенні сільськогосподарського підприємства до реєстру комісія видає (надсилає) у триденний строк після прийняття такого рішення обґрунтовану відповідь.

Форми актів та реєстрів затверджуються Мінагрополітики.

7. Управління агропромислового розвитку райдержадміністрацій подають протягом трьох робочих днів після завершення строку подання комісіям документів зведені реєстри для узагальнення Міністерству аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головним управлінням агропромислового розвитку облдержадміністрацій.

8. Міністерство аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головні управління агропромислового розвитку обласних і управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій подають Мінагрополітики протягом п'яти робочих днів після завершення строку подання комісіям документів зведені реєстри для підготовки розподілу бюджетних коштів.

9. Мінагрополітики після виділення бюджетних коштів затверджує за погодженням з Мінфіном розподіл бюджетних коштів між Міністерством аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головними управліннями агропромислового розвитку обласних і управлінням промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій пропорційно площам озимих культур та визначає суму субсидії на 1 гектар посівів озимих культур.

Міністерство аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим і головні управління агропромислового розвитку облдержадміністрацій протягом трьох робочих днів після надходження повідомлення Мінагрополітики про розподіл бюджетних коштів розподіляють зазначені кошти між районами пропорційно площам озимих культур, про що повідомляють у триденний строк управління агропромислового розвитку районних держадміністрацій, затверджують кошториси та плани асигнувань у розрізі районів і подають їх органам Казначейства.

10. Управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської, управління агропромислового розвитку районних держадміністрацій надсилають органам Казначейства реєстри та платіжні доручення для перерахування бюджетних коштів на відкриті в установах банків поточні рахунки сільськогосподарських підприємств.

Сільськогосподарські підприємства спрямовують отримані бюджетні кошти на покриття витрат, пов'язаних із пересівом озимих культур.

У разі нецільового використання бюджетних коштів сільськогосподарські підприємства несуть відповідальність відповідно до законодавства.

11. Операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів, проводяться відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету (Порядок N 1223), затвердженого в установленому законодавством порядку.

12. Складення та подання фінансової та бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали