КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 30 січня 2012 р. N 90

Київ

Питання підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити, що до затвердження в установленому порядку уточнених проектів та титулів будов "Реконструкція аеродрому в державному підприємстві "Міжнародний аеропорт "Львів", "Реконструкція та будівництво штучних покриттів перонів, місць стоянок і руліжних доріжок у комунальному підприємстві "Міжнародний аеропорт "Донецьк", "Реконструкція аеровокзального комплексу в комунальному підприємстві "Міжнародний аеропорт "Донецьк", "Будівництво стадіону по вул. Стрийській - Кільцевій дорозі в м. Львові", "Реконструкція існуючих та будівництво нових об'єктів Національного спортивного комплексу "Олімпійський" по вул. Червоноармійській, 55 (м. Київ)" фінансування витрат, пов'язаних з оплатою будівельно-монтажних робіт та придбанням обладнання відповідно для реконструкції аеродрому в державному підприємстві "Міжнародний аеропорт "Львів", реконструкції та будівництва штучних покриттів перонів, місць стоянок і руліжних доріжок у комунальному підприємстві "Міжнародний аеропорт "Донецьк", реконструкції аеровокзального комплексу в комунальному підприємстві "Міжнародний аеропорт "Донецьк", будівництва стадіону по вул. Стрийській - Кільцевій дорозі в м. Львові, реконструкції існуючих та будівництва нових об'єктів Національного спортивного комплексу "Олімпійський" по вул. Червоноармійській, 55 (м. Київ), здійснюється згідно з додатком 2 до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2010 р. N 357 (Постанова N 357) (Офіційний вісник України, 2010 р., N 39, ст. 1297; 2011 р., N 27, ст. 1132).

2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

3. Національному агентству з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів подати до 31 березня 2012 р. Кабінетові Міністрів України в установленому порядку зазначені у пункті 1 цієї постанови уточнені проекти та титули будов.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 січня 2012 р. N 90

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У пункті 3 Порядку затвердження титулів будов (об'єктів), будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 1997 р. N 995 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 37, с. 17; 2006 р., N 20, ст. 1466; 2008 р., N 34, ст. 1147; 2011 р., N 17, ст. 710, N 24, ст. 1001, N 41, ст. 1676, N 79, ст. 2909), слова і цифри "та будівництва центру адміністративної та ділової авіації комунального підприємства "Міжнародний аеропорт Донецьк" та державного підприємства "Дирекція з будівництва об'єктів до ЄВРО 2012 у м. Львові" для об'єкта будівництва стадіону по вул. Стрийській - Кільцевій дорозі в м. Львові" тимчасово до затвердження титулів на підставі скоригованих проектів" замінити словами і цифрами ", будівництва центру адміністративної та ділової авіації, реконструкції та будівництва штучних покриттів перонів, місць стоянок і руліжних доріжок у комунальному підприємстві "Міжнародний аеропорт "Донецьк", державного підприємства "Дирекція з будівництва об'єктів до ЄВРО 2012 у м. Львові" для об'єкта будівництва стадіону по вул. Стрийській - Кільцевій дорозі в м. Львові та об'єкта реконструкції аеродрому в державному підприємстві "Міжнародний аеропорт "Львів" тимчасово до затвердження уточнених проектів та титулів будов".

2. Пункт 8 Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1764 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 52, ст. 2374; 2004 р., N 13, ст. 891, N 36, ст. 2403; 2007 р., N 41, ст. 1624; 2010 р., N 7, ст. 333, N 39, ст. 1307, N 92, ст. 3275; 2011 р., N 41, ст. 1693, N 71, ст. 2684, N 79, ст. 2909, N 101, ст. 3703), доповнити абзацом такого змісту:

"Дія цього пункту в частині подання титулу будови (об'єкта) або титулу перехідної будови (об'єкта), внутрішньобудівельного титулу будови (об'єкта), титулу на виконання проектно-вишукувальних робіт для будівництва не поширюється на державне підприємство "Національний спортивний комплекс "Олімпійський" для об'єкта реконструкції існуючих та будівництва нових об'єктів Національного спортивного комплексу "Олімпійський" по вул. Червоноармійській, 55, державне підприємство "Дирекція з капітального будівництва і реконструкції Міжнародного аеропорту "Донецьк" для об'єктів реконструкції аеровокзального комплексу (будівництво нового термінала, включаючи паркінг та огорожу), реконструкції та будівництва штучних покриттів перонів, місць стоянок і руліжних доріжок у комунальному підприємстві "Міжнародний аеропорт "Донецьк", державне підприємство "Дирекція з будівництва об'єктів до ЄВРО 2012 у м. Львові" для об'єкта будівництва стадіону по вул. Стрийській - Кільцевій дорозі в м. Львові та об'єкта реконструкції аеродрому в державному підприємстві "Міжнародний аеропорт "Львів" до затвердження уточнених проектів та титулів будов або титулів перехідної будови (об'єкта) (у разі потреби).".

3. У додатках 1 (Постанова N 357) і 2 до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу (Постанова N 357), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2010 р. N 357 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 39, ст. 1297; 2011 р., N 27, ст. 1132, N 39, ст. 1600, N 41, ст. 1676, N 54, ст. 2149, N 61, ст. 2449, N 75, ст. 2798, N 88, ст. 3203; 2012 р., N 1, ст. 24, N 4, ст. 149):

1) пункт 7 додатка 1 викласти в такій редакції:

"7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування, млн. гривень

Джерела фінансування

Обсяг фінансування

У тому числі за роками

2008

2009

2010

2011

2012

Державні кошти*

59825,5319

3083,46

3101,234

10950,862

29056,6679

13633,308

Місцеві бюджети

5514,288

505,01

574,05

601,368

2909,99

923,87

Інші джерела

51805,374

6377,304

5589,02

12319,78

22573,796

4945,474

Усього

117145,1939

9965,774

9264,304

23872,01

54540,4539

19502,652


* Кошти державного бюджету та кошти, залучені під державні гарантії.";

2) у додатку 2:

у назві графи "Головний розпорядник бюджетних коштів, інвестор" слова "Головний розпорядник" замінити словом "Розпорядник";

у пункті 1:

позицію "реконструкція існуючих та будівництво нових об'єктів Національного спортивного комплексу "Олімпійський" по вул. Червоноармійській, 55" викласти в такій редакції:

"

Найменування заходу

Розпорядник бюджетних коштів, інвестор

Джерела фінансування

Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень

усього

за роками

2008

2009

2010

2011

2012

реконструкція існуючих та будівництво нових об'єктів Національного спортивного комплексу "Олімпійський" по вул. Червоноармійській, 55

Укрєвроінфрапроект

державні кошти

4626,32

247,36

605,7

1816,09

1683,7

273,47

";

позицію "будівництво стадіону по вул. Стрийській - Кільцевій дорозі" викласти в такій редакції:

"

Найменування заходу

Розпорядник бюджетних коштів, інвестор

Джерела фінансування

Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень

усього

за роками

2008

2009

2010

2011

2012

будівництво стадіону по вул. Стрийській - Кільцевій дорозі

Укрєвроінфрапроект

державні кошти

2443,94

 

49,52

676,69

1470,22

247,51

Львівська міська рада

місцеві бюджети

83,73

5,86

76,18

1,69

 

 

 

разом

2527,67

5,86

125,7

678,38

1470,22

247,51

";

позицію "Разом за завданням 1" викласти в такій редакції:

"Разом за завданням 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12069,45

2858,41

1668,01

2741,79

4171,46

629,78

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

державні кошти

7906,78

287,36

825,22

2655,38

3510,22

628,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

місцеві бюджети

748,68

78,37

139,48

32,4

497,25

1,18";

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела

3413,99

2492,68

703,31

54,01

163,99

 

у пункті 3:

позицію "забезпечення розвитку Львівського аеропорту" викласти в такій редакції:

"

Найменування завдання

Найменування показника

Значення показника

Найменування заходу

Розпорядник бюджетних коштів, інвестор

Джерела фінансування

Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень

усього

за роками

усього

за роками

2008

2009

2010

2011

2012

2008

2009

2010

2011

2012

м. Львів

 

кількість пасажирів на день (10 годин), пікове навантаження під час проведення групових матчів

25500

 

 

 

25500

 

забезпечення розвитку Львівського аеропорту

 

державні кошти

4533,1

5,09

72,33

1204,15

2192,68

1058,85

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

одиниць

1

 

 

 

1

 

розроблення проекту та реконструкція аеродрому

Укрєвроінфрапроект

- " -

2279,67

3

47,96

715,6

1168,45

344,66

одиниць

10000

 

 

 

10000

 

будівництво нового аеровокзалу державного підприємства "Міжнародний аеропорт "Львів"

Укрєвроінфрапроект

державні кошти

1893,84

2,09

24,37

484,39

901,41

481,58

- " -

5500

 

 

 

5500

 

проектування та реконструкція існуючого пасажирського термінала та зовнішніх інженерних мереж у частині реконструкції існуючого термінала

- " -

- " -

93,03

 

 

2,08

 

90,95

- " -

1

 

 

 

1

 

проектування та реконструкція існуючого пасажирського термінала та зовнішніх інженерних мереж у частині будівництва зовнішніх інженерних мереж

- " -

- " -

252,8

 

 

1,23

121,73

129,84

- " -

1

 

 

1

 

 

розроблення концепції схеми розвитку та схеми генерального плану аеропорту

- " -

- " -

1,36

 

 

0,85

0,51

 

одиниць

1

 

 

 

1

 

встановлення систем охорони по периметру Львівського аеропорту

Укрєвроінфрапроект

державні кошти

9,9

 

 

 

0,3

9,6

- " -

2

 

 

 

2

 

встановлення інсинераторів з утилізації побутових відходів Львівського аеропорту

- " -

- " -

2,5

 

 

 

0,28

2,22

";

позицію "забезпечення розвитку Донецького аеропорту" викласти в такій редакції:

"

Найменування завдання

Найменування показника

Значення показника

Найменування заходу

Розпорядник бюджетних коштів, інвестор

Джерела фінансування

Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень

усього

за роками

усього

за роками

2008

2009

2010

2011

2012

2008

2009

2010

2011

2012

м. Донецьк

 

кількість пасажирів на день (10 годин), пікове навантаження під час проведення групових матчів

31000

 

 

 

31000

 

забезпечення розвитку Донецького аеропорту

 

державні кошти

6111,26

813,59

40,36

1662,78

2493,13

1101,4

місцевий бюджет

112,21

36,41

40,04

12,88

22,88

 

інші джерела

56,16

0,6

 

 

55,56

 

разом

6279,63

850,6

80,4

1675,66

2571,57

1101,4

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

одиниць

1

 

 

1

 

 

розроблення проекту та будівництво нової штучної злітно-посадкової смуги

Укрєвроінфрапроект

державні кошти

1777,73

813,59

39,37

413,26

283,52

227,99

Донецька обласна рада

місцеві бюджети

46,18

36,41

5,86

2,33

1,58

 

- " -

72

 

 

43

29

 

розроблення проекту, реконструкція та будівництво штучних покриттів перонів, місць стоянок та руліжних доріжок

Укрєвроінфрапроект

державні кошти

864,31

 

 

278,94

192,82

392,55

- " -

1

 

 

 

1

 

розроблення проекту та будівництво аеродромно-
диспетчерської вежі з комплексом будівель і споруд (перша черга)

- " -

- " -

108,43

 

0,99

2,31

104,85

0,28

державне підприємство обслуговування повітряного руху "Украерорух"

інші джерела (власні кошти)

55,56

 

 

 

55,56

 

кількість пасажирів на день (10 годин), пікове навантаження під час проведення групових матчів

31000

 

 

 

31000

 

реконструкція аеровокзального комплексу (будівництво нового термінала, включаючи паркінг та огородження)

Укрєвроінфрапроект

державні кошти

2933,13

 

 

968,27

1774,8

190,06

Донецька обласна рада

місцеві бюджети

44,73

 

34,18

10,55

 

 

кількість машиномісць/ естакад

1660/1

 

 

 

1660/1

 

розроблення проекту та реконструкція привокзальної площі

Донецька міська рада

місцеві бюджети

21,3

 

 

 

21,3

 

розроблення майстер-плану та бізнес-плану

інвестор

інші джерела (кошти інвесторів)

0,6

0,6

 

 

 

 

об'єктів

1

 

 

 

1

 

проектування та будівництво центру адміністративної та ділової авіації (в тому числі викуп нерухомого майна, що потрапляє в
зону забудови), проектування та підготовчі роботи з будівництва інфраструктури вантажного комплексу

Укрєвроінфрапроект

державні кошти

307,06

 

 

 

136,84

170,22

об'єктів

1

 

 

 

1

 

встановлення систем охорони по периметру Донецького аеропорту

Укрєвроінфрапроект

державні кошти

20,1

 

 

 

0,3

19,8

- " -

2

 

 

 

2

 

встановлення інсинераторів з утилізації побутових відходів Донецького аеропорту

- " -

- " -

2,5

 

 

 

 

2,5

 

 

 

 

 

 

 

проектування та будівництво центральної заправної станції Донецького аеропорту

- " -

- " -

98

 

 

 

 

98

";

позицію "Разом за завданням 3" викласти в такій редакції:

"Разом за завданням 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21478,53

1212

1131,76

4587,44

9856,42

4690,91

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

державні кошти

13724,33

1081,1

246,24

3379,83

6389,53

2627,63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

місцеві бюджети

185,08

36,41

40,04

14,81

93,82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела

7569,12

94,49

845,48

1192,8

3373,07

2063,28";

позицію "Усього за Програмою" викласти в такій редакції:

"Усього за Програмою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

117145,1939

9965,774

9264,304

23872,01

54540,4539

19502,652

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

державні кошти

59825,5319

3083,46

3101,234

10950,862

29056,6679

13633,308

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

місцеві бюджети

5514,288

505,01

574,05

601,368

2909,99

923,87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела

51805,374

6377,304

5589,02

12319,78

22573,796

4945,474".

4. Абзац третій пункту 11 Порядку використання запозичених у 2010 році коштів для виконання завдань та заходів Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 жовтня 2010 р. N 990 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 84, ст. 2939, N 94, ст. 3335; 2011 р., N 17, ст. 710, N 24, ст. 1001, N 41, ст. 1676, ст. 1693, N 51, ст. 2023, N 73, ст. 2732), викласти в такій редакції:

"титул будови (об'єкта), крім державного підприємства "Національний спортивний комплекс "Олімпійський" для об'єкта реконструкції існуючих та будівництва нових об'єктів Національного спортивного комплексу "Олімпійський" по вул. Червоноармійській, 55, державного підприємства "Дирекція з капітального будівництва і реконструкції Міжнародного аеропорту "Донецьк" для об'єктів реконструкції аеровокзального комплексу (будівництво нового термінала, включаючи паркінг та огорожу), будівництва центру адміністративної та ділової авіації, реконструкції та будівництва штучних покриттів перонів, місць стоянок і руліжних доріжок у комунальному підприємстві "Міжнародний аеропорт "Донецьк", державного підприємства "Дирекція з будівництва об'єктів до ЄВРО 2012 у м. Львові" для об'єкта будівництва стадіону по вул. Стрийській - Кільцевій дорозі в м. Львові та об'єкта реконструкції аеродрому в державному підприємстві "Міжнародний аеропорт "Львів" тимчасово до затвердження уточнених проектів та титулів будов, або титул перехідної будови (об'єкта) (у разі потреби);".

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали