МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 11 листопада 2011 року N 1298

Питання присвоєння вченого звання професора і доцента на підставі рішень атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 11.11.2011

Відповідно до Порядку присвоєння вченого звання професора і доцента, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2008 р. N 1149, на підставі рішень атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 11.11.2011 наказую:

1. Присвоїти вчене звання професора науковим та науково-педагогічним працівникам вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації, закладів післядипломної освіти III - IV рівнів акредитації та наукових установ відповідно до списку згідно з додатком 1.

2. Присвоїти вчене звання доцента науково-педагогічним працівникам вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти III - IV рівнів акредитації відповідно до списку згідно з додатком 2.

3. Відмовити Світлані Володимирівні Ковальчук у присвоєнні вченого звання професора у зв'язку з недостатнім науковим доробком.

4. Направити атестаційні матеріали здобувачів щодо присвоєння вченого звання професора та доцента на зовнішню експертизу до науково-методичних комісій Міністерства відповідно до списку згідно з додатком 3.

5. Видати дублікат атестата доцента кафедри теорії літератури Зубовичу Віктору Сигізмундовичу та визнати раніше втрачений атестат не дійсним.

6. Розглянути оновлені атестаційні матеріали Русецького А. І. щодо присвоєння вченого звання доцента в установленому порядку.

 

Міністр

Д. В. Табачник

 

Додаток 1
до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
11.11.2011 N 1298

Список
наукових та науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти III - IV рівнів акредитації, яким присвоєно вчене звання професора

Автономна Республіка Крим

Керченський державний морський технологічний університет

Чигрину Віктору Олександровичу

професора кафедри суспільних, соціально-економічних наук та українознавства

Кримський гуманітарний університет

Ігнатенко Марині Миколаївні

професора кафедри історії, правознавства та методики викладання

Штейнбуку Феліксу Маратовичу

професора кафедри російської мови, теорії та історії літератури

Кримський державний медичний університет імені С. Г. Георгієвського

Вербенко Вікторії Анатоліївні

професора кафедри психіатрії, психотерапії, наркології, загальної та медичної психології

Севастопольський національний університет ядерної енергії та промисловості

Акімову Олександру Михайловичу

професора кафедри хімічних технологій атомних електростанцій

Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

Анашкіну Олегу Васильовичу

професора кафедри диференціальних рівнянь та геометрії

Іванову Сергію Петровичу

професора кафедри екології та раціонального природокористування

Климчук Світлані Володимирівні

професора кафедри фінансів та кредиту

Сенюшкіній Тетяні Олександрівні

професора кафедри політичних наук і міжнародних відносин

Вінницька область

 

Вінницький національний аграрний університет

Гуцаленко Любові Василівні

професора кафедри аудиту та державного контролю

Вінницький національний технічний університет

Перевознікову Сергію Івановичу

професора кафедри комп'ютерних наук

Волинська область

 

Луцький національний технічний університет

Голяну Василю Анатолійовичу

професора кафедри обліку та аудиту

Кривов'язюку Ігорю Володимировичу

професора кафедри економіки та підприємництва

Дніпропетровська область

 

Дніпропетровська державна медична академія

Стусю Віктору Петровичу

професора кафедри урології, оперативної хірургії та топографічної анатомії (курс урології)

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

Лобойку Леоніду Миколайовичу

професора кафедри кримінального процесу

Наливайко Ларисі Романівні

професора кафедри загальноправових дисциплін

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Вакуленку Ігорю Олексійовичу

професора кафедри технології матеріалів

Власовій Тетяні Іванівні

професора кафедри філософії та соціології

Криворізький державний педагогічний університет

Бакум Зінаїді Павлівні

професора кафедри української мови

Коновалу Олександру Андрійовичу

професора кафедри фізики та методики її навчання

Криворізький технічний університет

Брадулу Олександру Михайловичу

професора кафедри обліку, аудиту і фінансового аналізу

Попову Станіславу Олеговичу

професора кафедри економічної кібернетики і управління проектами

Тімченку Радомиру Олексійовичу

професора кафедри архітектури та містобудування

Національна металургійна академія України

Горелікову Леву Олександровичу

професора кафедри соціально-гуманітарних дисциплін

Михайлюку Олександру Володимировичу

професора кафедри документознавства та інформаційної діяльності

Семерікову Сергію Олексійовичу

професора кафедри фундаментальних дисциплін

Тутику Валерію Анатолійовичу

професора кафедри фізики

Національний гірничий університет

Рузіній Марині Вікторівні

професора кафедри геології та розвідки родовищ корисних копалин

Солодянкіну Олександру Вікторовичу

професора кафедри будівництва і геомеханіки

Український державний хіміко-технологічний університет

Салєю Аркадію Аркадійовичу

професора кафедри хімічної технології в'яжучих матеріалів

Донецька область

 

Донбаська національна академія будівництва і архітектури

Кузнецову Сергію Георгійовичу

професора кафедри містобудування та інженерної графіки

Донбаський державний технічний університет

Мочаліну Євгену Валентиновичу

професора кафедри теоретичної та будівельної механіки

Донецький державний університет управління

Долгальовій Олені Вячеславівні

професора кафедри менеджменту невиробничої сфери

Ткачовій Наталії Миколаївні

професора кафедри маркетингу

Донецький інститут ринку та соціальної політики

Алейніковій Галині Матвіївні

професора кафедри організації туризму

Донецький інститут туристичного бізнесу

Туріянській Марії Михайлівні

професора кафедри менеджменту

Донецький національний технічний університет

Шоломицькому Андрію Аркадійовичу

професора кафедри геоінформатики і геодезії

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Дрожжиній Світлані Володимирівні

професора кафедри правових і загальнонаукових дисциплін

Зарембі Павлу Олександровичу

професора кафедри організації та управління якістю ресторанного господарства

Маріупольський державний університет

Волошину Юрію Олексійовичу

професора кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного права

Слющинському Богдану Васильовичу

професора кафедри філософії та соціології

Житомирська область

 

Житомирський державний технологічний університет

Виговській Наталії Георгіївні

професора кафедри фінансів

Мошенському Сергію Захаровичу

професора кафедри фінансів

Шигун Марії Михайлівні

професора кафедри фундаментальних економічних дисциплін

Закарпатська область

 

Ужгородський національний університет

Барчан Валентині Володимирівні

професора кафедри української літератури

Торохтіну Олександру Михайловичу

професора кафедри біохімії, фармакології та фізичних методів лікування

Шуаібову Олександру Каміловичу

професора кафедри квантової електроніки

Запорізька область

 

Запорізька державна інженерна академія

Макаренку Андрію Петровичу

професора кафедри обліку і аудиту

Запорізький національний університет

Коноху Анатолію Петровичу

професора кафедри теорії та методики фізичної культури і туризму

Класичний приватний університет

Фролову Миколі Олександровичу

професора кафедри гуманітарних дисциплін

Івано-Франківська область

 

Івано-Франківський національний медичний університет

Геник Наталії Іванівні

професора кафедри акушерства та гінекології

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Зваричу Ігорю Теодоровичу

професора кафедри державного управління

Побережному Любомиру Ярославовичу

професора кафедри хімії

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Будзуляку Івану Михайловичу

професора кафедри матеріалознавства і новітніх технологій

Лесюку Миколі Петровичу

професора кафедри слов'янських мов

Федоруку Павлу Івановичу

професора кафедри інформаційних технологій

Київська область

 

Білоцерківський національний аграрний університет

Мельниченку Олександру Миколайовичу

професора кафедри екології та біотехнології

Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"

Карпюку Роману Петровичу

професора кафедри реабілітації

Державна наукова сільськогосподарська бібліотека

Вергунову Віктору Анатолійовичу

професора зі спеціальності 06.04.01 - Історія сільськогосподарських наук

Рижуку Сергію Миколайовичу

професора зі спеціальності 07.00.07 - Історія науки і техніки

Інститут аграрної економіки УААН

Якубі Катерині Іллівні

професора зі спеціальності 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами

Інститут генетичної та регенеративної медицини АМНУ

Нікольському Ігорю Сергійовичу

професора зі спеціальності 14.03.08 - Імунологія та алергологія

Інститут геологічних наук НАНУ

Іваніку Михайлу Михайловичу

професора зі спеціальності 04.00.09 - Палеонтологія і стратиграфія

Інститут держави і права НАНУ

Лойко Ларисі Іванівні

професора зі спеціальності 23.00.05 - Етнополітологія та етнодержавознавство

Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології

Терновому Миколі Костянтиновичу

професора зі спеціальності 14.01.21 - Травматологія та ортопедія

Інститут металофізики імені Г. В. Курдюмова НАН України

Мазанку Володимиру Федоровичу

професора зі спеціальності 01.04.07 - Фізика твердого тіла

Інститут мовознавства АНУ

Радзієвській Тетяні Вадимівні

професора зі спеціальності 10.02.15 - Загальне мовознавство

Інститут обдарованої дитини НАПНУ

Тименку Володимиру Петровичу

професора зі спеціальності 13.00.02 - Теорія та методика навчання (географії)

Інститут педагогіки АПНУ

Березівській Ларисі Дмитрівні

професора зі спеціальності 13.00.01 - Загальна педагогіка та історія педагогіки

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України

Лактіоновій Галині Михайлівні

професора зі спеціальності 13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти

Інститут професійно-технічної освіти НАПН України

Радкевич Валентині Олександрівні

професора зі спеціальності 13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти

Інститут розведення і генетики тварин УААН

Ковтун Світлані Іванівні

професора зі спеціальності 03.00.15 - Генетика

Рубану Сергію Юрійовичу

професора зі спеціальності 06.02.01 - Розведення та селекція тварин

Інститут технічної теплофізики АНУ

Авраменку Андрію Олександровичу

професора зі спеціальності 05.14.06 - Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика

Інститут урології АМНУ

 

Ромащенко Оксані Василівні

професора зі спеціальності 14.01.01 - Акушерство та гінекологія

Інститут фізики НАНУ

 

Теренецькій Ірині Палладіївні

професора зі спеціальності 01.04.05 - Оптика, лазерна фізика

Інститут фізики напівпровідників НАНУ імені В. Є. Лашкарьова

Сердезі Борису Кириловичу

професора зі спеціальності 01.04.10 - Фізика напівпровідників і діелектриків

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Тищенку Сергію Вікторовичу

професора кафедри економічної кібернетики

Київський національний лінгвістичний університет

Валігурі Ользі Романівні

професора кафедри германської і фіно-угорської філології

Ніконовій Вірі Григорівні

професора кафедри англійської філології

Панасенко Наталії Іванівні

професора кафедри германської і фіно-угорської філології

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Гнатюк Мирославі Михайлівні

професора кафедри теорії літератури і компаративістики

Звонській Лесі Леонідівні

професора кафедри загального мовознавства та класичної філології

Нестеровському Віктору Антоновичу

професора кафедри геології нафти і газу

Олексенко Людмилі Петрівні

професора кафедри фізичної хімії

Орлюк Олені Павлівні

професора кафедри адміністративного та фінансового права

Шашковій Людмилі Олексіївні

професора кафедри філософії гуманітарних наук

Київський національний університет культури і мистецтв

Ковалю Миколі Олексійовичу

професора кафедри музичного мистецтва

Київський національний університет технологій та дизайну

Скрипниченко Марії Іллівні

професора кафедри економічної кібернетики

Київський славістичний університет

Архангельській Аллі Мстиславівні

професора кафедри загального мовознавства і славістики

Київський університет імені Бориса Грінченка

Лозовій Ользі Миколаївні

професора кафедри практичної психології

Міжнародний інститут менеджменту

Голову Сергію Федоровичу

професора кафедри менеджменту та економіки

Міжрегіональна академія управління персоналом

Пінчуку Євгену Анатолійовичу

професора кафедри управління навчальним закладом

Національна академія внутрішніх справ МВС України

Кнодель Людмилі Володимирівні

професора кафедри іноземних мов

Національна академія державного управління при Президентові України

Васильєвій Олександрі Іллівні

професора кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом

Глотову Борису Борисовичу

професора кафедри філософії, соціології державного управління

Мандрагелі Володимиру Андрійовичу

професора кафедри національної безпеки

Марущаку Володимиру Петровичу

професора кафедри права і законотворчого процесу

Семенченку Андрію Івановичу

професора кафедри інформаційної політики

Національна академія прокуратури України

Середі Григорію Порфировичу

професора кафедри теорії діяльності та управління в органах прокуратури

Національна академія Служби безпеки України

Марущаку Анатолію Івановичу

професора кафедри організації захисту інформації з обмеженим доступом

Склишу Євгену Деонізійовичу

професора кафедри оперативно-розшукової діяльності у сфері боротьби з корупцією та організованою злочинністю

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика

Судомі Ірині Олександрівні

професора кафедри акушерства, гінекології та репродуктології

Національна музична академія України імені П. І. Чайковського

Андрущенко Тетяні Іванівні

професора кафедри суспільних наук

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Майданник Олені Олексіївні

професора кафедри конституційного права та правознавства

Солодкому Миколі Олександровичу

професора кафедри біржової діяльності

Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України

Литвиненку Олександру Валерійовичу

професора зі спеціальності 21.01.01 - Основи національної безпеки держави (політичні науки)

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця

Бичковій Ніні Григорівні

професора зі спеціальності 14.03.08 - Імунологія та алергологія

Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки"

Канінському Петру Казимировичу

професора зі спеціальності 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

Мозговій Галині Петрівні

професора кафедри логопедії

Скубашевській Ользі Станіславівні

професора кафедри порівняльного мовознавства та перекладу

Яшанову Сергію Микитовичу

професора кафедри інформаційних систем і технологій

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

Кувшинову Олексію Вікторовичу

професора кафедри бойового застосування засобів зв'язку

Шульгіній Людмилі Михайлівні

професора кафедри менеджменту

Національний транспортний університет

Кизимі Станіславу Степановичу

професора кафедри будівництва та експлуатації доріг

Славінській Олені Сергіївні

професора кафедри будівництва та експлуатації доріг

Національний університет державної податкової служби України

Белінській Яніні Василівні

професора кафедри міжнародної економіки та підприємництва

Національний університет оборони України

Шемаєвій Людмилі Григорівні

професора кафедри економіки та фінансового забезпечення

Національний університет харчових технологій

Федуловій Ірині Валентинівні

професора кафедри менеджменту

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

Суховєєву Володимиру Володимировичу

професора кафедри хімії

Університет банківської справи Національного банку України

Петрику Олександру Івановичу

професора кафедри банківської справи

Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних сил України

Шишанову Михайлу Олексійовичу

професора зі спеціальності 20.02.14 - Озброєння і військова техніка

Кіровоградська область

 

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Черкасову Володимиру Федоровичу

професора кафедри вокально-хорових дисциплін та методики музичного виховання

Луганська область

 

Луганський державний медичний університет

Маменко Марині Євгеніївні

професора кафедри педіатрії

Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка

Тісуновій Вікторії Миколаївні

професора кафедри економіко-правових дисциплін

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Дмитренко Вікторії Ігорівні

професора кафедри теорії літератури та компаративістики

Докучаєвій Вікторії Вікторівні

професора кафедри дошкільної та початкової освіти

Зюзіній Тетяні Опанасівні

професора кафедри культурології

Проскуріній Олені Олександрівні

професора кафедри політології та правознавства

Федю Ігорю Анатолійовичу

професора кафедри культурології

Шейку Віталію Іллічу

професора кафедри анатомії і фізіології людини та тварин

Луганський національний аграрний університет

Титаренку Сергію Анатолійовичу

професора кафедри філософії

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Завацькій Наталії Євгенівні

професора кафедри психології

Кожемякіну Геннадію Миколайовичу

професора кафедри мікро- та наноелектроніки

Москалюк Валентині Михайлівні

професора кафедри світової філософії та естетики

Поркуян Ользі Вікторівні

професора кафедри комп'ютерно-інтегрованих систем управління

Львівська область

 

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Логвиненко Тетяні Олександрівні

професора кафедри соціальної педагогіки та корекційної освіти

Сеньківу Михайлу Васильовичу

професора кафедри нової та новітньої історії України

Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка

Барану Тарасу Михайловичу

професора кафедри народних інструментів

Львівський державний університет внутрішніх справ

Андрухіву Ігорю Олексійовичу

професора кафедри історії держави і права

Гарасиміву Тарасу Зеновійовичу

професора кафедри теорії та історії держави і права

Токарській Антоніні Семенівні

професора кафедри юридичної лінгвістики

Хавронюку Миколі Івановичу

професора кафедри кримінально-правових дисциплін

Львівський державний університет фізичної культури

Полянському Олегу Арсеновичу

професора кафедри гуманітарних дисциплін

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Паєнок Анжеліці Володимирівні

професора кафедри невропатології і нейрохірургії

Національний лісотехнічний університет України

Гуту Роману Тарасовичу

професора кафедри лісівництва

Національний університет "Львівська політехніка"

Дунцю Роману Богдановичу

професора кафедри спеціалізованих комп'ютерних систем

Мних Ользі Богданівні

професора кафедри маркетингу і логістики

Партин Галині Остапівні

професора кафедри фінансів

Українська академія друкарства

Малачівському Петру Стефановичу

професора кафедри автоматизації та комп'ютерних технологій

Широкову Володимиру Володимировичу

професора кафедри технології матеріалів і поліграфічного машинобудування

Миколаївська область

 

Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського

Кіщаку Івану Теодоровичу

професора кафедри економіки та менеджменту

Чорноморський державний університет імені Петра Могили

Григор'євій Людмилі Іванівні

професора кафедри біології та екологічної безпеки

Мітрясовій Олені Петрівні

професора кафедри екології та природокористування

Одеська область

 

Національний університет "Одеська юридична академія"

Дрьоміну Віктору Миколайовичу

професора кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права

Мінченко Раїсі Миколаївні

професора кафедри цивільного процесу

Одеська національна академія зв'язку імені О. С. Попова

Бондаренку Олегу Володимировичу

професора кафедри волоконно-оптичних ліній зв'язку

Князєвій Олені Альбертівні

професора кафедри економіки підприємства та корпоративного управління

Ложковському Анатолію Григоровичу

професора кафедри комутаційних систем

Одеський державний екологічний університет

Тучковенку Юрію Степановичу

професора кафедри океанології та морського природокористування

Одеський національний політехнічний університет

Кнауб Людмилі Володимирівні

професора кафедри служби ракетно-артилерійського озброєння

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Мусій Валентині Борисівні

професора кафедри світової літератури

 

Садченко Олені Василівні

професора кафедри менеджменту та математичного моделювання ринкових процесів

Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології

Фісенко Людмилі Іванівні

професора зі спеціальності 14.01.33 - Медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія

Полтавська область

 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Петренку Василю Радіславовичу

професора кафедри інформаційно-управляючих систем

Поясок Тамарі Борисівні

професора кафедри соціально-політичних наук

Полтавська державна аграрна академія

Шенгерій Людмилі Миколаївні

професора кафедри вищої математики і логіки

Полтавський університет економіки і торгівлі

Капліній Тетяні Вікторівні

професора кафедри технології та організації ресторанного господарства

Костишиній Тетяні Адамівні

професора кафедри управління персоналом та економіки праці

Українська медична стоматологічна академія

Дворнику Валентину Миколайовичу

професора кафедри ортопедичної стоматології з імплантологією

Рівненська область

 

Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука

Джуню Йосипу Володимировичу

професора кафедри математичного моделювання

Національний університет "Острозька академія"

Жилюку Сергію Івановичу

професора кафедри релігієзнавства

Павлюку Віктору Володимировичу

професора кафедри країнознавства

Національний університет водного господарства та природокористування

Кушнір Ніні Борисівні

професора кафедри економіки підприємства

Масюку Григорію Харитоновичу

професора кафедри інженерних конструкцій

Рівненський державний гуманітарний університет

Петрівському Ярославу Борисовичу

професора кафедри вищої математики

Сумська область

 

Сумський державний університет

Лопаткіну Юрію Михайловичу

професора кафедри загальної та теоретичної фізики

Соловйовій Олександрі Омелянівні

професора кафедри моделювання складних систем

Тєлєтову Олександру Сергійовичу

професора кафедри маркетингу

Сумський національний аграрний університет

Хмельничому Леонтію Михайловичу

професора кафедри розведення та селекції тварин

Тернопільська область

 

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Бистрицькій Еллі Володимирівні

професора кафедри стародавньої і середньовічної історії

Дробик Надії Михайлівні

професора кафедри загальної біології

Харківська область

 

Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського
"Харківський авіаційний інститут"

Нечипоруку Миколі Васильовичу

професора кафедри хімії, екології та експертизних технологій

Тоцькому Олександру Володимировичу

професора кафедри прийому, передачі та обробки сигналів

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Райко Валентині Федорівні

професора кафедри охорони праці та навколишнього середовища

Національний фармацевтичний університет

Вишневській Лілії Іванівні

професора кафедри якості, стандартизації і сертифікації

Ісаєву Сергію Григоровичу

професора кафедри медичної хімії

Литвиновій Ользі Миколаївні

професора кафедри клінічної лабораторної діагностики

Українська державна академія залізничного транспорту

Мартинову Ігорю Ернстовичу

професора кафедри вагонів

Приходьку Сергію Івановичу

професора кафедри транспортного зв'язку

Фізико-технічний інститут низьких температур імені Б. І. Вєркіна

Найдюку Юрію Георгійовичу

професора зі спеціальності 01.04.07 - Фізика твердого тіла

Харківська медична академія післядипломної освіти

Даценко Ірині Борисівні

професора кафедри невропатології та дитячої неврології

Пушкару Сергію Миколайовичу

професора кафедри онкологічної гінекології

Страшок Ларисі Анатоліївні

професора кафедри підліткової медицини

Шкляру Сергію Петровичу

професора кафедри народної та нетрадиційної медицини

Харківська національна академія міського господарства

Харченку Віктору Федоровичу

професора кафедри електропостачання міст

Харківський державний університет харчування та торгівлі

Потапову Володимиру Олексійовичу

професора кафедри холодильної та торговельної техніки

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Угненко Євгенії Борисівні

професора кафедри вишукувань та проектування доріг і аеродромів

Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва

Олійник Тамілі Іванівні

професора кафедри економіки підприємства

Харківський національний економічний університет

Гавкаловій Наталії Леонідівні

професора кафедри регіональної економіки

Харківський національний медичний університет

Ащеуловій Тетяні Вадимівні

професора кафедри пропедевтики внутрішньої медицини

Гаргіну Віталію Віталійовичу

професора кафедри патологічної анатомії

П'ятикопу Володимиру Олександровичу

професора кафедри нейрохірургії

Робак Ігорю Юрійовичу

професора кафедри історії та основ економічної теорії (курс історії України)

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Ткаченко Тетяні Володимирівні

професора кафедри теорії та методики мистецької освіти та вокально-хорової підготовки вчителя

Харківський національний університет внутрішніх справ

Кравцовій Тетяні Миколаївні

професора кафедри юридичних дисциплін

Кройтору Володимиру Андрійовичу

професора кафедри цивільного права та процесу

Литвинову Олексію Миколайовичу

професора кафедри кримінального права та кримінології

Мічуріну Євгену Олександровичу

професора кафедри охорони інтелектуальної власності, цивільного права та процесу

Федоренко Олені Іванівні

професора кафедри психології та педагогіки

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Гордевському Вячеславу Дмитровичу

професора кафедри математичного аналізу

Харківський національний університет радіоелектроніки

Гороховатському Володимиру Олексійовичу

професора кафедри інформатики

Харківський університет повітряних сил імені Івана Кожедуба

Кононову Володимиру Борисовичу

професора кафедри метрології та стандартизації

Худову Геннадію Володимировичу

професора зі спеціальності 20.02.14 - Озброєння і військова техніка

Хмельницька область

 

Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Філінюку Анатолію Григоровичу

професора кафедри історії України

Хмельницький національний університет

Сорокатому Руслану Володимировичу

професора кафедри інформаційних технологій проектування

Стадник Валентині Василівні

професора кафедри менеджменту

Черкаська область

 

Уманський національний університет садівництва

Семенді Дмитру Костянтиновичу

професора кафедри економіки

Черкаський державний технологічний університет

Снитюку Віталію Євгеновичу

професора кафедри інформаційних технологій проектування

Чернівецька область

 

Буковинський державний медичний університет

Білоокому В'ячеславу Васильовичу

професора кафедри хірургії

Плешу Ігорю Антоновичу

професора кафедри догляду за хворими та вищої медсестринської освіти

Швецю Валентину Івановичу

професора кафедри фізіології

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Кушнерику Володимиру Івановичу

професора кафедри іноземних мов

Попову Михайлу Михайловичу

професора кафедри математичного аналізу

Чернігівська область

 

Чернігівський державний інститут економіки і управління

Гонті Олені Іванівні

професора кафедри економічної теорії

Мельнику Анатолію Івановичу

професора кафедри українознавства

Тропіній Валентині Борисівні

професора кафедри економічної теорії

Чернігівський державний технологічний університет

Кравчук Ганні Вікторівні

професора кафедри фінансів

Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка

Лукашу Олександру Васильовичу

професора кафедри екології та охорони природи.

 

Директор департаменту роботи
з персоналом та керівними кадрами

І. А. Некрасса

 

Додаток 2
до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
11.11.2011 N 1298

Список
педагогічних працівників вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти III - IV рівнів акредитації, яким присвоєно вчене звання доцента

Автономна Республіка Крим

Кримський гуманітарний університет

Береснєву Андрію Анатолійовичу

доцента кафедри іноземної філології та методики викладання

Булаховій Яні Володимирівні

доцента кафедри іноземної мови та методики викладання

Максименко Ганні Євгенівні

доцента кафедри образотворчого мистецтва, методики викладання та дизайну

Новохатському Дмитру Володимировичу

доцента кафедри іноземної філології та методики викладання

Седих Ганні Іванівні

доцента кафедри іноземної філології та методики викладання

Кримський державний медичний університет імені С. Г. Георгієвського

Хомуленку Ігорю Олександровичу

доцента кафедри акушерства, гінекології і перинатології

Кримський державний медичний університет імені С. І. Георгієвського

Сойку Вячеславу Васильовичу

доцента кафедри психіатрії, наркології, психотерапії, загальної та медичної психології

Ткачовій Наталі Юріївні

доцента кафедри біологічної хімії

Кримський юридичний інститут Одеського державного університету внутрішніх справ

Григор'єву Олександру Миколайовичу

доцента кафедри кримінального права та кримінології

Костилеву Владиславу Вікторовичу

доцента кафедри державного управління

Рудику Михайлу Вікторовичу

доцента кафедри кримінального права та кримінології

Сингаївській Інні Володимирівні

доцента кафедри кримінального права та кримінології

Севастопольський національний технічний університет

Ветрогону Олександру Анатолійовичу

доцента кафедри автомобільного транспорту

Гарас Людмилі Миколаївні

доцента кафедри філософських і соціальних наук

Душко Вероніці Ростиславівні

доцента кафедри океанотехніки та кораблебудування

Козловій Олені Вадимівні

доцента кафедри кібернетики та обчислювальної техніки

Кокодей Тетяні Олександрівні

доцента кафедри менеджменту і економіко-математичних методів

Нічковій Ларисі Олександрівні

доцента кафедри прикладної екології та охорони праці

Парфьоновій Ірині Олександрівні

доцента кафедри прикладної екології та охорони праці

Скаткову Івану Олександровичу

доцента кафедри автоматизованих приладних систем

Севастопольський національний університет ядерної енергії та промисловості

Зацарінній Тетяні Григорівні

доцента кафедри автоматизації технологічних процесів та виробництв

Рибак Інзі Валеріївні

доцента кафедри гуманітарних дисциплін

Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

Вершицькій Олені Рустемівні

доцента кафедри менеджменту та маркетингу

Ворошиловій Наталії Володимирівні

доцента кафедри лісового і садово-паркового господарства

Єгорову Юрію Олександровичу

доцента кафедри загальної фізики

Павличкову Святославу Сергійовичу

доцента кафедри диференціальних рівнянь та геометрії

Вінницька область

 

Вінницький національний технічний університет

Васілевському Олександру Миколайовичу

доцента кафедри метрології та промислової автоматики

Грабку Валентину Володимировичу

доцента кафедри відновлювальної енергетики та транспортних електричних систем і комплексів

Ковальському Віктору Павловичу

доцента кафедри містобудування та архітектури

Левицькому Сергію Михайловичу

доцента кафедри електромеханічних систем автоматизації в промисловості і на транспорті

Мокіній Юлії Вікторівні

доцента кафедри менеджменту та моделювання в економіці

Юкиш Марині Йосипівні

доцента кафедри теоретичної електротехніки та електричних вимірювань

Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників

Анцибору Анатолію Івановичу

доцента кафедри педагогіки і психології

Вінницький фінансово-економічний університет

Лиману Віталію Васильовичу

доцента кафедри економічної кібернетики

Волинська область

 

Волинський інститут економіки та менеджменту

Гвоздьову Сергію Станіславовичу

доцента кафедри менеджменту

Катренчіковій Наталії Анатоліївні

доцента кафедри гуманітарних та загальноосвітніх дисциплін

Волинський національний університет імені Лесі Українки

Гулаю Любомиру Дмитровичу

доцента кафедри екології та охорони навколишнього середовища

Краснопольській Надії Володимирівні

доцента кафедри географії

Кулику Сергію Михайловичу

доцента кафедри країнознавства і міжнародних відносин

Куньчику Тарасу Миколайовичу

доцента кафедри екології та охорони навколишнього середовища

Лавринюку Володимиру Євгеновичу

доцента кафедри фізичної реабілітації

Левицькому Віктору Володимировичу

доцента кафедри фінансів і кредиту

Левчук Ірині Петрівні

доцента кафедри історії та культури української мови

Моренчуку Андрію Анатолійовичу

доцента кафедри країнознавства і міжнародних відносин

Рудик Наталії Іванівні

доцента кафедри фінансів і кредиту

Фатенок-Ткачук Аллі Олександрівні

доцента кафедри обліку і аудиту

Шостак Людмилі Василівні

доцента кафедри економіки і підприємництва та інноваційної діяльності

Луцький національний технічний університет

Михалевич Світлані Гнатівні

доцента кафедри обліку та аудиту

Михалевичу Володимиру Теофіловичу

доцента кафедри приладобудування

Пастернаку Роману Михайловичу

доцента кафедри фізики і електротехніки

Рудинцю Миколі Віталійовичу

доцента кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності

Шемет Василині Ярославівні

доцента кафедри матеріалознавства та пластичного формування конструкцій машинобудування

Дніпропетровська область

 

Дніпропетровський університет економіки та права імені Альфреда Нобеля

Дегтярьовій Юлії Володимирівні

доцента кафедри прикладної лінгвістики та методики навчання іноземних мов

Дніпродзержинський державний технічний університет

Наказному Миколі Олексійовичу

доцента кафедри соціології

Сало Олені Василівні

доцента кафедри вищої математики

Дніпропетровська державна медична академія

Горбунцову Вячеславу Вячеславовичу

доцента кафедри шкірних та венеричних хвороб

Сорокіній Олені Юріївні

доцента кафедри анестезіології, інтенсивної терапії та медицини невідкладних станів

Фесенку Віктору Івановичу

доцента кафедри стоматології

Дніпропетровська державна фінансова академія

Терещенко Тетяні Євгеніївні

доцента кафедри фінансів

Дніпропетровський державний аграрний університет

Гаращук Марині Іванівні

доцента кафедри фізіології та біохімії сільськогосподарських тварин

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

Будзієвському Максиму Юрійовичу

доцента кафедри криміналістики

Вишні Олегу Володимировичу

доцента кафедри кримінально-правових дисциплін

Журавльову Дмитру Володимировичу

доцента кафедри цивільно-правових дисциплін

Кияну Володимиру Яковичу

доцента кафедри цивільно-правових дисциплін

Кругловій Ользі Олександрівні

доцента кафедри цивільного права та процесу

Кулик Людмилі Миколаївні

доцента кафедри кримінально-правових дисциплін

Куракіну Олександру Миколайовичу

доцента кафедри теорії та історії держави і права

Кучуку Андрію Миколайовичу

доцента кафедри теорії держави і права

Самотузі Андрію Валерійовичу

доцента кафедри конституційного та міжнародного права

Свистун Ларисі Яківні

доцента кафедри цивільно-правових дисциплін

Тєлькінєній Тетяні Ейнівні

доцента кафедри історії держави і права

Тропіній Олені Миколаївні

доцента кафедри цивільно-правових дисциплін

Хашеву Вадиму Георгійовичу

доцента кафедри кримінального права та кримінології

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Білан Наталії Іванівні

доцента кафедри філології та перекладу

Болжеларському Ярославу Володимировичу

доцента кафедри рухомого складу і колії

Коробйовій Руслані Геннадіївні

доцента кафедри управління експлуатаційною роботою

Марковій Ірині Вікторівні

доцента кафедри хімії та інженерної екології

Султану Олександру Васильовичу

доцента кафедри теоретичної механіки

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Блиновій Нелі Миколаївні

доцента кафедри видавничої справи та міжкультурної комунікації

Іванову Роману Вячеславовичу

доцента кафедри економічної кібернетики

Макаренко Вірі Анатоліївні

доцента кафедри соціології

Ніколенку Вадиму Вікторовичу

доцента кафедри соціології

Дніпропетровський регіональний інститут державного управління

Соколовському Сергію Івановичу

доцента кафедри державного управління та місцевого самоврядування

Хожило Ірині Іванівні

доцента кафедри державного управління та місцевого самоврядування

Криворізький державний педагогічний університет

Волковій Наталії Валентинівні

доцента кафедри педагогіки і методики трудового навчання

Марківу Володимиру Миколайовичу

доцента кафедри теорії і практики початкової освіти

Криворізький технічний університет

Арутюняну Артуру Разміковичу

доцента кафедри менеджменту і адміністрування

Бетіну Володимиру Дмитровичу

доцента кафедри нарисної геометрії та інженерної графіки

Єрьоменку Олександру Юрійовичу

доцента кафедри опору матеріалів та будівельної механіки

Копайгорі Ірині Іванівні

доцента кафедри філософії

Ніколаєнку Костянтину Вікторовичу

доцента кафедри збагачення корисних копалин

Орловій Ользі Ігорівні

доцента кафедри філософії

Титюку Валерію Костянтиновичу

доцента кафедри електропостачання та ресурсозбереження

Ткаченко Галині Іванівні

доцента кафедри фізики

Цибулевському Юрію Євгенійовичу

доцента кафедри електропостачання та ресурсозбереження

Національна металургійна академія України

Бескаравайному Станіславу Сергійовичу

доцента кафедри філософії

Каракашу Євгену Олександровичу

доцента кафедри теплотехніки та екології металургійних печей

Морозенко Олені Петрівні

доцента кафедри графіки та нарисної геометрії

Скрипочці Тетяні Анатоліївні

доцента кафедри будівельної механіки

Федорковій Наталії Миколаївні

доцента кафедри матеріалознавства

Шаталовичу Олександру Михайловичу

доцента кафедри філософії

Національний гірничий університет

Тюрі Юлії Іванівні

доцента кафедри збагачення корисних копалин

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

Рибалці Катерині Анатоліївні

доцента кафедри будівництва і реконструкції

Український державний хіміко-технологічний університет

Міснянкіну Дмитру Олександровичу

доцента кафедри обладнання і технології харчових виробництв

Донецька область

 

Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов

Василенку Дмитру Володимировичу

доцента кафедри фонетики та практики англійської мови

Концур Вікторії Володимирівні

доцента кафедри вітчизняної та зарубіжної історії

Ситенко Ользі Олександрівні

доцента кафедри граматики та практики мовлення

Державний університет інформатики і штучного інтелекту

Бабакову Роману Марковичу

доцента кафедри систем штучного інтелекту

Волченко Олені Володимирівні

доцента кафедри програмного забезпечення інтелектуальних систем

Єгошиній Ганні Анатоліївні

доцента кафедри систем штучного інтелекту

Звенігородському Олександру Сергійовичу

доцента кафедри систем штучного інтелекту

Качур Ірині Володимирівні

доцента кафедри екології і охорони праці

Фесенку Андрію Миколайовичу

доцента кафедри філософії і релігієзнавства

Донбаська державна машинобудівна академія

Дегтярьовій Юлії Василівні

доцента кафедри економіки підприємства

Довбні Ользі Анатоліївні

доцента кафедри українознавства та гуманітарної освіти

Лисак Ларисі Костянтинівні

доцента кафедри українознавства та гуманітарної освіти

Преснякову Віктору Анатолійовичу

доцента кафедри обладнання і технологій зварювального виробництва

Сердюк Олені Миколаївні

доцента кафедри обліку і аудиту

Донбаська національна академія будівництва і архітектури

Альохіну Андрію Михайловичу

доцента кафедри металевих конструкцій

Бойченку Еліні Борисівні

доцента кафедри економіки підприємств

Денисову Євгену Валерійовичу

доцента кафедри теоретичної та прикладної механіки

Захарченку Дмитру Олександровичу

доцента кафедри економіки підприємств

Корсуну Артему Володимировичу

доцента кафедри залізобетонних конструкцій

Максимовій Наталі Анатоліївні

доцента кафедри теплотехніки, теплогазопостачання та вентиляції

Миронову Андрію Миколайовичу

доцента кафедри металевих конструкцій

Поздняковичу Олександру Євгенійовичу

доцента кафедри вищої і прикладної математики та інформатики

Пчельнікову Сергію Борисовичу

доцента кафедри теоретичної та прикладної механіки

Світличній Юлії Володимирівні

доцента кафедри економіки підприємств

Стасенку Станіславу Олександровичу

доцента кафедри історії і філософії

Донбаський державний технічний університет

Зайцеву Ігорю Св'ятославовичу

доцента кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій

Запасній Людмилі Сергіївні

доцента кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності

Щербаку Віталію Володимировичу

доцента кафедри охорони праці

Донецька державна музична академія імені С. С. Прокоф'єва

Лозовському Анатолію Максимовичу

доцента кафедри музичного мистецтва естради

Донецький державний університет управління

Вишневській Наталі Петрівні

доцента кафедри інноваційного менеджменту та управління проектами

Зуєвській Ользі Вікторівні

доцента кафедри обліку і аудиту

Колеснікову Борису Петровичу

доцента кафедри фінансів

Личко Лідії Яковлівні

доцента кафедри іноземних мов

Соловйову Юрію Івановичу

доцента кафедри українознавства

Хороших Вікторії Валеріївні

доцента кафедри маркетингу

Донецький інститут ринку та соціальної політики

Крапівіній Галині Олексіївні

доцента кафедри організації туризму

Донецький національний технічний університет

Гриньову Юрію Олександровичу

доцента кафедри металорізальних верстатів та інструментів

Губі Вікторії Вікторівні

доцента кафедри будівництва та експлуатації автомобільних доріг

Лавшонку Андрію Валерійовичу

доцента кафедри гірничозаводського транспорту і логістики

Нєєжмакову Сергію Володимировичу

доцента кафедри гірничої електротехніки і автоматики

Поздняковій Світлані Валеріївні

доцента кафедри управління персоналом і економіки праці

Седушу Віктору Сергійовичу

доцента кафедри теоретичної механіки

Столяровій Наталії Олександрівні

доцента кафедри екології та безпеки життєдіяльності

Фурман Олені Вікторівні

доцента кафедри прикладної екології та охорони навколишнього середовища

Чорноус Оксані Іванівні

доцента кафедри економіки і фінансів

Донецький національний університет

Захарченку Андрію Миколайовичу

доцента кафедри господарського права

Масльонкіній Наталії Георгіївні

доцента кафедри романських мов

Пеньковій Оксані Борисівні

доцента кафедри історії слов'ян

Рудяковій Ганні Миколаївні

доцента кафедри радіофізики

Сергієнку Сергію Петровичу

доцента кафедри радіофізики

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Власовій Ірині Олександрівні

доцента кафедри бухгалтерського обліку

Закалінській Катерині Олександрівні

доцента кафедри контролю і аналізу господарської діяльності

Мартинову Ігорю Юрійовичу

доцента кафедри маркетингу і комерційної справи

Оносовій Ірині Андріївні

доцента кафедри товарознавства і експертизи продовольчих товарів

Сарбаш Ларисі Дмитрівні

доцента кафедри інвестиційного менеджменту

Шапран Дар'ї Петрівні

доцента кафедри українознавства

Макіївський економіко-гуманітарний інститут

Сизоненко Олесі Анатоліївні

доцента кафедри обліку і аудиту

Маріупольський державний університет

Волониць Вірі Степанівні

доцента кафедри історичних дисциплін

Гапонюк Ользі Іванівні

доцента кафедри міжнародної економіки

Папазовій Анжелі Василівні

доцента кафедри історичних дисциплін

Рябініну Євгену Вадимовичу

доцента кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики

Семашко Тетяні Федорівні

доцента кафедри української філології

Сліденку Ігорю Дмитровичу

доцента кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного права

Федюшиній Ірині Вікторівні

доцента кафедри української філології

Шипік Наталії Феофанівні

доцента кафедри історичних дисциплін

Приазовський державний технічний університет

Білику Олександру Григоровичу

доцента кафедри металургії і технології зварювального виробництва

Кіркіну Олександру Павловичу

доцента кафедри технології міжнародних перевезень і логістики

Харі Марині Володимирівні

доцента кафедри промислового транспорту

Слов'янський державний педагогічний університет

Кареліну Михайлу Вікторовичу

доцента кафедри педагогіки

Свіденській Галині Миколаївні

доцента кафедри психології

Житомирська область

 

Житомирський державний технологічний університет

Вигівській Ірині Миколаївні

доцента кафедри господарського і фінансового контролю

Давидовій Ірині Володимирівні

доцента кафедри екології

Дикому Анатолію Петровичу

доцента кафедри бухгалтерського обліку

Дячек Світлані Михайлівні

доцента кафедри фінансів

Коробійчуку Валентину Вацлавовичу

доцента кафедри геотехнологій

Кубраку Юрію Олександровичу

доцента кафедри автомобілів і механіки технічних систем

Обіход Світлані Вікторівні

доцента кафедри управління персоналом і економіки праці

Проценко Наталії Борисівні

доцента кафедри економіки

Скакун Людмилі Степанівні

доцента кафедри аналізу і статистики

Шаповалову Юрію Олександровичу

доцента кафедри програмного забезпечення обчислювальної техніки

Житомирський національний агроекологічний університет

Власенко Олені Павлівні

доцента кафедри зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Волковій Інні Михайлівні

доцента кафедри зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Ганношину Віктору Петровичу

доцента кафедри комп'ютерних технологій і моделювання систем

Рибачук Жанні Володимирівні

доцента кафедри мікробіології, вірусології та епізоотології

Степаненко Наталії Іванівні

доцента кафедри зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Степурі Максиму Олександровичу

доцента кафедри зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Ярошу Ярославу Дмитровичу

доцента кафедри механізації землеробства і тваринництва

Яценко Ользі Миколаївні

доцента кафедри економіки АПК

Закарпатська область

 

Закарпатський державний університет

Андрусь Андріані Федорівні

доцента кафедри ділової іноземної мови та перекладу

Томенчук Мар'яні Василівні

доцента кафедри ділової іноземної мови та перекладу

Мукачівський державний університет

Мальцю Олександру Омеляновичу

доцента кафедри суспільних дисциплін

Попович Надії Ференцівні

доцента кафедри філологічних дисциплін

Хомі Ользі Михайлівні

доцента кафедри педагогіки і методики початкової освіти

Черепані Наталії Іванівні

доцента кафедри педагогіки та методики дошкільної освіти

Чучка Івану Михайловичу

доцента кафедри економіки та менеджменту

Ужгородський національний університет

Александрович Тетяні Андріївні

доцента кафедри фізичної реабілітації

Головацькому Тарасу Андрійовичу

доцента кафедри фізичної реабілітації

Іваньо Наталії Вікторівні

доцента кафедри терапії та сімейної медицини

Качеру Ігорю Емануіловичу

доцента кафедри твердотільної електроніки

Мага Івану Михайловичу

доцента кафедри аналітичної хімії

Тиховській Оксані Михайлівні

доцента кафедри української літератури

Трохимович Анатолії Анатоліївні

доцента кафедри факультетської терапії

Яцині Олені Федорівні

доцента кафедри психології

Запорізька область

 

Бердянський державний педагогічний університет

Александровій Ганні Олександрівні

доцента кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури

Лиходєєвій Ганні Володимирівні

доцента кафедри математики та методики викладання математики

Ліпичу Івану Івановичу

доцента кафедри філософії та соціології

Нищеті Володимиру Анатолійовичу

доцента кафедри теорії та методики навчання мов

Старинській Олені Віталіївні

доцента кафедри психології

Запорізька державна інженерна академія

Ажажі Марині Андріївні

доцента кафедри менеджменту організацій

Пожуєвій Тетяні Олександрівні

доцента кафедри економіки підприємства

Фатюсі Вікторії Володимирівні

доцента кафедри фінансів

Запорізька медична академія післядипломної освіти

Гусаровій Аліні Юріївні

доцента кафедри фтизіатрії і пульмонології

Кошлі Олені Володимирівні

доцента кафедри терапії

Подсевахіній Світлані Леонтіївні

доцента кафедри терапії

Траіліну Андрію Вячеславовичу

доцента кафедри лабораторної діагностики та загальної патології

Запорізький державний медичний університет

Бачуріну Георгію Вікторовичу

доцента кафедри урології, променевої діагностики і терапії

Гайдай Наталії Вікторівні

доцента кафедри акушерства, гінекології та репродуктивної медицини

Кисельову Сергію Михайловичу

доцента кафедри внутрішніх хвороб

Краську Миколі Петровичу

доцента кафедри клінічної фармакології, фармації, фармакотерапії і косметології

Кулиничу Олексію Валерійовичу

доцента кафедри внутрішніх хвороб

Макуріній Галині Іванівні

доцента кафедри дерматовенерології та косметології з циклом естетичної медицини

Запорізький національний технічний університет

Глебенко Анні Володимирівні

доцента кафедри обробки металів тиском

Кучеру Станіславу Федоровичу

доцента кафедри економіки та менеджменту

Леміш Катерині Михайлівні

доцента кафедри економіки та менеджменту

Турпаку Сергію Миколайовичу

доцента кафедри транспортних технологій

Запорізький національний університет

Андрєєву Андрію Миколайовичу

доцента кафедри фізики та методики її викладання

Гвоздику Василю Степановичу

доцента кафедри новітньої історії України

Каганову Юрію Олеговичу

доцента кафедри новітньої історії України

Кальоновій Ірині Валентинівні

доцента кафедри фізичної реабілітації

Каніболоцькій Ользі Анатоліївні

доцента кафедри викладання другої іноземної мови

Карауловій Світлані Іванівні

доцента кафедри олімпійського та професійного спорту

Кравченко Яні Павлівні

доцента кафедри німецької філології і перекладу

Луганській Ользі Василівні

доцента кафедри хімії

Манжурі Володимиру Івановичу

доцента кафедри філософії

Олійнику Олександру Миколайовичу

доцента кафедри теорії та практики менеджменту

Класичний приватний університет

Будьку Захару Миколайовичу

доцента кафедри конституційного та адміністративного права

Ковтун Оксані Анатоліївні

доцента кафедри фінансів і кредиту

Смоляровій Марині Леонідівні

доцента кафедри трудового, земельного та господарського права

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Бабаковій Ользі Володимирівні

доцента кафедри української мови

Вороніну Дмитру Євгеновичу

доцента кафедри теорії та методики фізичного виховання і спортивних дисциплін

Копєйцевій Людмилі Петрівні

доцента кафедри української і зарубіжної літератури

Фалько Наталі Миколаївні

доцента кафедри практичної психології

Таврійський державний агротехнологічний університет

Григоренко Олені Віталіївні

доцента кафедри технології переробки та зберігання продукції сільського господарства

Гулевському Вадиму Борисовичу

доцента кафедри електрифікованих технологій АПК

Куліш Тетяні Володимирівні

доцента кафедри менеджменту і маркетингу

Легезі Дар'ї Георгіївні

доцента кафедри менеджменту і маркетингу

Самойчуку Кирилу Олеговичу

доцента кафедри обладнання переробних і харчових виробництв

Таврійський державний агротехнологічний університет

Герасько Тетяні Володимирівні

доцента кафедри загального землеробства

Івано-Франківська область

 

Івано-Франківський національний медичний університет

Білищуку Миколі Васильовичу

доцента кафедри дитячої стоматології

Бойчуку Олександру Петровичу

доцента кафедри інфекційних хвороб (курс епідеміології)

Гамарник Анні Михайлівні

доцента кафедри медичної інформатики, медичної і біологічної фізики

Гурик Зоряні Ярославівні

доцента кафедри патоморфології з біопсійно-секційним курсом

Іванчук Ірині Михайлівні

доцента кафедри фармації

Кіндрат Ганні Василівні

доцента кафедри стоматології

Краснопольському Сергію Захаровичу

доцента кафедри внутрішніх хвороб

Мельничук Оксані Михайлівні

доцента кафедри мовознавства

Соловей Степану Івановичу

доцента кафедри стоматології

Човганюк Ользі Степанівні

доцента кафедри внутрішніх хвороб

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Заячуку Ярославу Івановичу

доцента кафедри комп'ютерних систем і мереж  

Маковійчуку Миколі Васильовичу

доцента кафедри вищої математики

Панчуку Мирославу Васильовичу

доцента кафедри зварювання трубопроводів і конструкцій

Струк Наталії Петрівні

доцента кафедри державного управління та місцевого самоврядування

Яцишину Василю Дмитровичу

доцента кафедри вищої математики

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Белею Михайлу Дмитровичу

доцента кафедри загальної та експериментальної психології

Богачевській Лілії Орестівні

доцента кафедри іноземних мов і перекладу

Венгриновичу Андрію Антоновичу

доцента кафедри німецької філології

Деркачовій Ользі Сергіївні

доцента кафедри філології і методики початкової освіти

Жук Ользі Іванівні

доцента кафедри обліку і аудиту

Зеліско Аллі Володимирівні

доцента кафедри цивільного права

Когутяк Надії Михайлівні

доцента кафедри педагогічної та вікової психології

Микитюк Галині Юріївні

доцента кафедри педагогіки і психології

Опарик Ларисі Миколаївні

доцента кафедри академічного інструментального виконавства

Петренко Лесі Ярославівні

доцента кафедри англійської філології

Римику Роману Васильовичу

доцента кафедри теорії та методики фізичної культури і спорту

Філюк Світлані Михайлівні

доцента кафедри туризмознавства і туристичних спеціалізацій

Шеленко Діані Іванівні

доцента кафедри обліку і аудиту

Київська область

 

Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України

Чорнодіду Ігорю Степановичу

доцента кафедри маркетингу

Білоцерківський національний аграрний університет

Гребельник Оксані Петрівні

доцента кафедри біофізики та основ технологічних процесів

Каркачу Петру Михайловичу

доцента кафедри технології виробництва продукції дрібного тваринництва та птахівництва

Лозінському Миколі Владиславовичу

доцента кафедри агрохімії та ґрунтознавства

Недашківському Володимиру Михайловичу

доцента кафедри технології кормів та годівлі сільськогосподарських тварин

Рубленко Ірині Олександрівні

доцента кафедри мікробіології та вірусології

Сенчук Світлані Миколаївні

доцента кафедри агрохімії та ґрунтознавства

Царенку Тарасу Михайловичу

доцента кафедри епізоотології та інфекційних хвороб

Шушківській Наталії Іванівні

доцента кафедри захисту рослин

Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"

Богачуку Василю Степановичу

доцента кафедри кримінального права та процесу

Буздуган Ярославі Михайлівні

доцента кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права

Півтораку Михайлу Вікторовичу

доцента кафедри фінансів

Товканцю Сергію Антоновичу

доцента кафедри менеджменту

Ходінову Володимиру Миколайовичу

доцента кафедри реабілітації

Воєнно-дипломатична академія

Красковській Ользі Леонідівні

доцента кафедри іноземних мов

Державна академія житлово-комунального господарства

Гриджук Ірині Анатоліївні

доцента кафедри менеджменту і адміністрування

Державний економіко-технологічний університет транспорту

Ворначеву Андрію Олександровичу

доцента кафедри іноземних мов

Обуховському Володимиру Віталійовичу

доцента кафедри вагонів

Соколовій Евеліні Олександрівні

доцента кафедри фінансів транспорту

Сологубу Сергію Миколайовичу

доцента кафедри фінансів транспорту

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

Єремеєву Юрію Івановичу

доцента кафедри телекомунікаційних систем

Капустян Марії Вікторівні

доцента кафедри систем захисту інформації

Отроху Сергію Івановичу

доцента кафедри телекомунікаційних систем

Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Капченку Леоніду Миколайовичу

доцента кафедри соціології та соціально-гуманітарних дисциплін

Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

Апарову Андрію Миколайовичу

доцента кафедри цивільного права

Задорожній Галині Володимирівні

доцента кафедри теорії та історії держави і права

Карпенко Оксані Олександрівні

доцента кафедри економіки і менеджменту

Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука

Федічеву Валерію Семеновичу

доцента кафедри художніх виробів з кераміки і скульптури

Київський економічний інститут менеджменту

Зубко Тетяні Леонідівні

доцента кафедри економічної кібернетики

Київський міжнародний університет

Данькевич Юлії Володимирівні

доцента кафедри української та світової культури та літератур

Ольховській Наталії Семенівні

доцента кафедри германської філології

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Кондратюк Ользі Михайлівні

доцента кафедри обліку і аудиту

Кононенку Володимиру Вікторовичу

доцента кафедри економічної кібернетики

Сагайдаку Михайлу Петровичу

доцента кафедри маркетингу

Якимчук Тетяні Петрівні

доцента кафедри фінансів

Київський національний лінгвістичний університет

Петровій Тамарі Олегівні

доцента кафедри англійської мови

Тихомировій Олені Володимирівні

доцента кафедри лексикології і стилістики англійської мови

Київський національний торговельно-економічний університет

Височин Ірині Володимирівні

доцента кафедри економіки підприємництва

Євдощаку Володимиру Івановичу

доцента кафедри обліку і аудиту

Сьомченкову Олександру Анатолійовичу

доцента кафедри фінансів

Шерстюку Олександру Леонідовичу

доцента кафедри фінансового аналізу і контролю

Яцишину Олегу Михайловичу

доцента кафедри сучасних європейських мов

Київський національний університет будівництва і архітектури

Білощицькій Світлані Василівні

доцента кафедри прикладної математики

Бондаренко Ользі Петрівні

доцента кафедри будівельних матеріалів

Войтенку Олександру Степановичу

доцента кафедри управління проектами

Карапузову Євгенію Климентійовичу

доцента кафедри товарознавства та комерційної діяльності в будівництві

Лакуші Наталії Михайлівні

доцента кафедри філософії

Лісневському Ростиславу Валерійовичу

доцента кафедри основ інформатики

Сердюченко Наталії Борисівні

доцента кафедри економіки будівництва

Суханевич Марині Володимирівні

доцента кафедри будівельних матеріалів

Тимковичу Василю Юрійовичу

доцента кафедри товарознавства та комерційної діяльності в будівництві

Чернишеву Денису Олеговичу

доцента кафедри гідравліки та водовідведення

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Беху Ігорю Івановичу

доцента кафедри фізичної електроніки

Васильченко Оксані Петрівні

доцента кафедри конституційного права

Вірченку Володимиру Віталійовичу

доцента кафедри економічної теорії

Дерменджі Омеру

доцента кафедри тюркології

Комісарову Костянтину Юрійовичу

доцента кафедри китайської, корейської та японської філології

Лисенко Олені Миколаївні

доцента кафедри порівняльного і європейського права

Марченко Світлані Іванівні

доцента кафедри трудового, земельного і екологічного права

Сінькевич Олені Василівні

доцента кафедри конституційного права

Сливі Тетяні Юріївні

доцента кафедри неорганічної хімії

Черноус Світлані Миколаївні

доцента кафедри трудового, земельного і екологічного права

Київський національний університет культури і мистецтв

Вишотравці Людмилі Іванівні

доцента кафедри хореографічного мистецтва

Кдировій Інеш Осербаївні

доцента кафедри естрадного співу

Купцовій Маїсі Федорівні

доцента кафедри народно-пісенного виконавства

Раку Петру Михайловичу

доцента кафедри музичного мистецтва

Юдову Миколі Олександровичу

доцента кафедри театрального мистецтва

Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого

Вітру Василю Петровичу

доцента кафедри режисури телебачення

Росляку Роману Володимировичу

доцента кафедри кінознавства

Київський національний університет технологій та дизайну

Гращенко Ірині Семенівні

доцента кафедри менеджменту сфери послуг

Дроменко Валерії Борисівні

доцента кафедри електроніки та електротехніки

Кадлубович Тетяні Іванівні

доцента кафедри політології і соціології

Лісун Яніні Вікторівні

доцента кафедри менеджменту сфери послуг

Київський славістичний університет

Деркачу Миколі Івановичу

доцента кафедри теоретичної і прикладної економіки

Київський університет імені Бориса Грінченка

Бітківській Галині Володимирівні

доцента кафедри теорії, історії та методики викладання зарубіжної літератури

Буйницькій Оксані Петрівні

доцента кафедри інформатики

Вишницькій Юлії Василівні

доцента кафедри теорії, історії та методики викладання зарубіжної літератури

Вінніковій Наталії Миколаївні

доцента кафедри української літератури, компаративістики і соціальних комунікацій

Красовській Інні Валеріївні

доцента кафедри англійської філології

Саєвич Ірині Георгіївні

доцента кафедри української мови та методики навчання

Чалій Юлії Петрівні

доцента кафедри перекладу

Якубі Валентині Володимирівні

доцента кафедри англійської філології

Київський університет права

Короленку Миколі Павловичу

доцента кафедри кримінального права та процесу

 

Чернезі Андрію Петровичу

доцента кафедри теорії та історії держави і права

Київський університет туризму, економіки і права "КУТЕП"

Маслову Володимиру Володимировичу

доцента кафедри філософії та соціальних наук

Міжрегіональна академія управління персоналом

Вашеняк Ірині Богданівні

доцента кафедри загальної психології

Діденко Олені Анатоліївні

доцента кафедри теоретичної та прикладної економіки

Христинченко Надії Петрівні

доцента кафедри історії та теорії держави і права

Якібчуку Мирославу Іллічу

доцента кафедри управління навчальним закладом

Національна академія внутрішніх справ МВС України

Бортняку Федору Всеволодовичу

доцента кафедри адміністративної діяльності

Корабльовій Валерії Миколаївні

доцента кафедри гуманітарних дисциплін

Котирло Оксані Олександрівні

доцента кафедри економічних та фінансово-правових дисциплін

Кравцю Віталію Михайловичу

доцента кафедри філософії права та юридичної логіки

Лук'яненко Ірині Анатоліївні

доцента кафедри психологічних дисциплін

Свиридюк Наталії Петрівні

доцента кафедри теорії держави та права

Шкуратенко Олені Володимирівні

доцента кафедри гуманітарної та правової підготовки

Національна академія державного управління при Президентові України

Дармограй Наталії Миколаївні

доцента кафедри політичної аналітики і прогнозування

Сурай Інні Геннадіївні

доцента кафедри державного управління і менеджменту

Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури

Одайник Оксані Вадимівні

доцента кафедри живопису і композиції

 

 

Національна академія прокуратури України

Лісовій Нелі Валеріївні

доцента кафедри теорії діяльності та управління в органах прокуратури

Національна академія статистики, обліку та аудиту

Даць Ірині Вільямівні

доцента кафедри соціально-гуманітарних дисциплін

Іванюті Павлу Васильовичу

доцента кафедри бухгалтерського обліку

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика

Кузьміну Валерію Юрійовичу

доцента кафедри медицини катастроф

Молочеку Юрію Анатолійовичу

доцента кафедри дитячої отоларингології, аудіології та фоніатрії

Спринчук Наталі Андріївні

доцента кафедри ендокринології

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гуренко Ірині Анатоліївні

доцента кафедри фізіології, патофізіології та імунології тварин

Данилевській-Жугунісовій Ользі Євгеніївні

доцента кафедри фінансів

Заморі Оксані Ігорівні

доцента кафедри аграрної соціології та розвитку села

Заріцькій Ірині Михайлівні

доцента кафедри конституційного права та правознавства

Клендію Петру Богдановичу

доцента кафедри автоматики та робототехнічних систем

Кувшинову Андрію Олексійовичу

доцента кафедри надійності техніки

Лебедєву Костянтину Анатолійовичу

доцента кафедри організації агробізнесу

Машковській Світлані Петрівні

доцента кафедри ботаніки

Судомир Світлані Михайлівні

доцента кафедри менеджменту

Сухановій Ользі Анатоліївні

доцента кафедри ландшафтної архітектури та садово-паркового будівництва

Шурубу Юрію Вікторовичу

доцента кафедри автоматики та робототехнічних систем

Національний авіаційний університет

 

Борисенку Петру Анатолійовичу

доцента кафедри іноземних мов

Говсєєвій Аллі Іванівні

доцента кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Кравчук Наталії Миколаївні

доцента кафедри економіки

Максимюк Марії Романівні

доцента кафедри хімії і хімічної технології

Онищенко Наталії Василівні

доцента кафедри економічної теорії

Ясеновій Ірині Сергіївні

доцента кафедри інженерії програмного забезпечення

Ясиніцькому Едуарду Петровичу

доцента кафедри авіаційних двигунів

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця

Голубєвій Інні Миколаївні

доцента кафедри дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань

Струменській Олені Миколаївні

доцента кафедри фармакогнозії та ботаніки

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

Адамів Галині Степанівні

доцента кафедри сурдопедагогіки

Арефьєвій Ларисі Петрівні

доцента кафедри олімпійського та професійного спорту

Гамулі Ігорю Андрійовичу

доцента кафедри загальнотехнічних дисциплін

Зайцевій Аллі Віталіївні

доцента кафедри фортепіанного виконавства і художньої культури

Залізку Василю Дмитровичу

доцента кафедри математичного аналізу та диференціальних рівнянь

Лук'яновій Світлані Михайлівні

доцента кафедри математики і теорії та методики навчання математики

Лущаю Володимиру Івановичу

доцента кафедри етнології

Новаченко Тетяні Василівні

доцента кафедри педагогіки і психології вищої школи

Путрову Сергію Юрійовичу

доцента кафедри фізичної реабілітації

Ткаченко Тетяні Іванівні

доцента кафедри фізичної географії

Національний технічний університет України "КПІ"

Баранову-Мохорту Сергію Миколайовичу

доцента кафедри адміністративного, фінансового та господарського права

Волошиній Наталії Миколаївні

доцента кафедри військово-гуманітарних дисциплін

Зарівній Оксані Тимофіївні

доцента кафедри англійської мови технічного спрямування

Коломицеву Михайлу Володимировичу

доцента кафедри інформаційної безпеки

Марченку Анатолію Андрійовичу

доцента кафедри автоматизації енергосистем

Павлову Ігорю Миколайовичу

доцента кафедри тактико-спеціальної підготовки

Петренко Ірині Анатоліївні

доцента кафедри теоретичної електротехніки

Руденко Тетяні Володимирівні

доцента кафедри промислової електроніки

Шраменку Володимиру Миколайовичу

доцента кафедри математичної фізики

Язвінській Надії Вікторівні

доцента кафедри промислового маркетингу

Янішевському Олександру Олександровичу

доцента кафедри видавничої справи та редагування

Національний транспортний університет

Горбунович Ірині Валентинівні

доцента кафедри вищої математики

Карловій Ірині Олександрівні

доцента кафедри фінансів, обліку і аудиту

Кобзистій Оксані Петрівні

доцента кафедри екології та безпеки життєдіяльності

Малько Марії Миколаївні

доцента кафедри будівництва та експлуатації доріг

Нагайчуку Василю Михайловичу

доцента кафедри будівництва та експлуатації доріг

Радзієвській Світлані Олександрівні

доцента кафедри іноземних мов

Ципко Вікторії Віталіївні

доцента кафедри філософії та педагогіки

Національний університет "Києво-Могилянська академія"

Яременку Максиму Васильовичу

доцента кафедри історії

Національний університет державної податкової служби України

Боднарчуку Олегу Григоровичу

доцента кафедри господарсько-правових дисциплін

Завидняку Володимиру Івановичу

доцента кафедри кримінального права, процесу та криміналістики

Колосу Миколі Анатолійовичу

доцента кафедри фізичного виховання і спорту

Ліваку Петру Євгеновичу

доцента кафедри фінансового права

Минюк Олені Юріївні

доцента кафедри господарсько-правових дисциплін

Пацаю Богдану Дмитровичу

доцента кафедри економічної кібернетики

Христокіну Геннадію Володимировичу

доцента кафедри філософії та політології

Чаплигіну Василю Петровичу

доцента кафедри фізичного виховання і спорту

Чорній Олені Віталіївні

доцента кафедри української словесності та культури

Національний університет оборони України

Ониську Андрію Іллічу

доцента кафедри радіоелектронної боротьби

Трофімову Ігорю Віталійовичу

доцента кафедри ракетних військ і артилерії

Національний університет фізичного виховання і спорту України

Василенко Марині Миколаївні

доцента кафедри здоров'я, фітнесу та рекреації

Тіщенку Володимиру Петровичу

доцента кафедри спортивної медицини

Національний університет харчових технологій

Багацькій Катерині Володимирівні

доцента кафедри фінансів

Духновській Людмилі Миколаївні

доцента кафедри обліку і аудиту

Жолнер Інні Василівні

доцента кафедри обліку і аудиту

Ткаченко Ользі Миколаївні

доцента кафедри економіки і права

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

Дудці Ларисі Олексіївні

доцента кафедри історії України

Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди

Будугай Ользі Дмитрівні

доцента кафедри української і зарубіжної літератури та методики навчання

Ковальській Катерині Володимирівні

доцента кафедри географії, екології і методики навчання

Українська військово-медична академія

Луговій Галині Вікторівні

доцента кафедри військово-профілактичної медицини

Університет банківської справи Національного банку України

Денис Оксані Борисівні

доцента кафедри банківської справи

Костогриз Вікторії Григорівні

доцента кафедри банківської справи

Снігурській Людмилі Петрівні

доцента кафедри обліку і аудиту

Університет економіки та права "КРОК"

Гайович Галині Василівні

доцента кафедри іноземних мов (курс української мови та літератури)

Іларіоновій Ніні Миколаївні

доцента кафедри міжнародної економіки та бізнесу

Попову Олександру Івановичу

доцента кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та логістики

Терещуку Віталію Івановичу

доцента кафедри міжнародної інформації

Університет менеджменту освіти

 

Максименко Олені Георгіївні

доцента кафедри педагогіки та психології професійної освіти

Олійнику Володимиру Вікторовичу

доцента кафедри філософії і освіти дорослих

Кіровоградська область

 

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Козловій Валентині Анатоліївні

доцента кафедри медико-біологічних основ і фізичної реабілітації

Петровій Ользі Вікторівні

доцента кафедри германської філології

Кіровоградський національний технічний університет

Гречці Андрію Івановичу

доцента кафедри металорізальних верстатів та систем

Давидову Ігорю Григоровичу

доцента кафедри фінансів та планування

Іщенко Ніні Андріївні

доцента кафедри фінансів та планування

Луганська область

 

Луганський державний інститут культури і мистецтв

Євдокимовій Вірі Дмитрівні

доцента кафедри театрального мистецтва

Єненко Ірині Олексіївні

доцента кафедри фортепіано

Луганський державний медичний університет

Афанасьєвському Сергію Григоровичу

доцента кафедри внутрішньої медицини

Горяніковій Інні Миколаївні

доцента кафедри патоморфології

Клімову Володимиру Анатолійовичу

доцента кафедри акушерства та гінекології

Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка

Жидковій Олені Степанівні

доцента кафедри цивільного та трудового права

Нестерцовій-Собакарь Олександрі Володимирівні

доцента кафедри цивільно-правових дисциплін

Ромадикіній Віталії Сергіївні

доцента кафедри психології та соціології

Старченку Олександру Вікторовичу

доцента кафедри кримінально-правових дисциплін

Черкову Володимиру Олександровичу

доцента кафедри оперативно-розшукової діяльності

Чистолінову Олександру Миколайовичу

доцента кафедри оперативно-розшукової діяльності

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Безгодовій Надії Семенівні

доцента кафедри української філології та загального мовознавства

Бідашу Валентину Івановичу

доцента кафедри товарознавства, торговельного підприємництва та експертизи товарів

Боровому Андрію Вікторовичу

доцента кафедри образотворчого мистецтва та професійної майстерності

Бурдіній Світлані Василівні

доцента кафедри англійської філології

Варяниці Людмилі Олександрівні

доцента кафедри дошкільної та початкової освіти

Кудріній Ользі Юріївні

доцента кафедри маркетингу

Набоці Олександру Вікторовичу

доцента кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин

Пономарьовій Олені Миколаївні

доцента кафедри дизайну

Саєнко Ользі Олександрівні

доцента кафедри державної служби та управління

Саєнку Володимиру Григоровичу

доцента кафедри олімпійського та професійного спорту

Сєваст'яновій Олені Анатоліївні

доцента кафедри педагогіки

Луганський національний аграрний університет

Бабаку Юрію Миколайовичу

доцента кафедри економічної теорії і маркетингу

Денисенку Ігорю Анатолійовичу

доцента кафедри економічної теорії і маркетингу

Ільїну Валерію Юрійовичу

доцента кафедри бухгалтерського обліку

Муштаю Василю Сергійовичу

доцента кафедри сільськогосподарських машин

Нестеровій Ларисі Юріївні

доцента кафедри фармакології і паразитології

Фесенку Андрію Вікторовичу

доцента кафедри сільськогосподарських машин

Шарандаку Павлу Васильовичу

доцента кафедри внутрішніх хвороб тварин

Щегловій Аллі Миколаївні

доцента кафедри економічної теорії і маркетингу

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Артеменку Віктору Олександровичу

доцента кафедри гуманітарних і соціально-економічних дисциплін

Журбі Миколі Анатолійовичу

доцента кафедри філософських та гуманітарних дисциплін

Клеймьоновій Ользі Олександрівні

доцента кафедри історії України

Лосєву Сергію Сергійовичу

доцента кафедри хімії та природничих дисциплін

Маслош Ользі Володимирівні

доцента кафедри технології високомолекулярних сполук

Михайловській Оксані Георгіївні

доцента кафедри політології

Назарову Валерію Вікторовичу

доцента кафедри адміністрування

Плахотіній Наталії Андріївні

доцента кафедри правознавства

Полупан Юлії Вікторівні

доцента кафедри комп'ютерних систем та мереж

Пристюку Володимиру Миколайовичу

доцента кафедри туризму і готельного господарства

Провоторовій Наталії Вікторівні

доцента кафедри психології

Разумцеву Володимиру Володимировичу

доцента кафедри фінансів

Свірідовій Олені Валеріївні

доцента кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності

Тарасенку Олегу Володимировичу

доцента кафедри електромеханіки

Татаренко Галині Вікторівні

доцента кафедри правознавства

Фоміну Андрію Володимировичу

доцента кафедри історії України

Швець Світлані Миколаївні

доцента кафедри приладів

Львівська область

 

Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

Задерієнку Сергію Івановичу

доцента кафедри тилового забезпечення

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Гладкому Миколі Івановичу

доцента кафедри культурології та українознавства

Скотному Павлу Валерійовичу

доцента кафедри економіки

Стахів Лілії Григорівні

доцента кафедри педагогіки та методики початкового навчання

Філю Віталію Михайловичу

доцента кафедри анатомії, фізіології та валеології

Чобанюк Марії Миколаївні

доцента кафедри мовної та міжкультурної комунікації

Львівська державна фінансова академія

Гарасиму Миколі Петровичу

доцента кафедри обліку і аудиту

Львівська комерційна академія

Балук Надії Романівні

доцента кафедри маркетингу

Бук Ларисі Михайлівні

доцента кафедри маркетингу

Полянській Олені Анатоліївні

доцента кафедри бухгалтерського обліку

Прокопу Андрію Володимировичу

доцента кафедри історії і політології

Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка

Липецькій Марії Любомирівні

доцента кафедри концертмейстерства

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

Кульчицькій Марині Орестівні

доцента кафедри українознавства

Львівський державний університет внутрішніх справ

Балинській Ользі Михайлівні

доцента кафедри теорії та історії держави і права

Благодир Ангеліні Адамівні

доцента кафедри кримінального процесу і криміналістики

Дроздовій Інні Вікторівні

доцента кафедри адміністративного права а адміністративного процесу і адміністративної діяльності ОВС

Кінашу Богдану Степановичу

доцента кафедри конституційного та міжнародного права

Левків Галині Ярославівні

доцента кафедри менеджменту

Цюпко Ірині Володимирівні

доцента кафедри теоретичної та прикладної економіки

Львівський державний університет фізичної культури

Мартину Петру Михайловичу

доцента кафедри теорії і методики фізичного виховання

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького

Козаку Роману Васильовичу

доцента кафедри годівлі тварин та технології кормів

Стибелю Ігорю Володимировичу

доцента кафедри охорони праці та механізації технологічних процесів у тваринництві

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Башта Галині Володимирівні

доцента кафедри сімейної медицини

Лещуку Степану Євгенійовичу

доцента кафедри хірургічної та ортопедичної стоматології

Матвійчуку Олегу Богдановичу

доцента кафедри хірургії

Сизон Орисі Орестівні

доцента кафедри терапії та дерматології, венерології

Туркевичу Олександру Юрійовичу

доцента кафедри терапії та дерматології, венерології

Львівський національний університет імені Івана Франка

Бичковій Соломії Володимирівні

доцента кафедри фізіології людини і тварин

Гажевій Інні Дмитрівні

доцента кафедри російської філології

Гарбузюк Майї Володимирівні

доцента кафедри театрознавства та акторської майстерності

Краєвській Оксані Анатоліївні

доцента кафедри країнознавства і міжнародного туризму

Мартяку Роману Львовичу

доцента кафедри органічної хімії

Саноцькій Ларисі Георгіївні

доцента кафедри англійської філології

Тимошук Світлані Василівні

доцента кафедри безпеки життєдіяльності

Львівський регіональний інститут державного управління

Бунику Миколі Зиновійовичу

доцента кафедри політичних наук і філософії

Національний лісотехнічний університет України

Демчині Роману Олександровичу

доцента кафедри хімії

Іванишину Тарасу Володимировичу

доцента кафедри автоматизації виробничих процесів, електротехніки і теплотехніки

Куриляку Віктору Михайловичу

доцента кафедри лісової таксації та лісовпорядкування

Курницькій Марті Петрівні

доцента кафедри ландшафтної архітектури, садово-паркового господарства та урбоекології

Озимку Юрію Івановичу

доцента кафедри деревообробного обладнання та інструментів

Шептицькій Любові Богданівні

доцента кафедри історії України, політології та права

Національний університет "Львівська політехніка"

Булик-Верхолі Софії Зіновіївні

доцента кафедри української мови

Кльобі Леву Гнатовичу

доцента кафедри фінансів

Костюк Ользі Святославівні

доцента кафедри маркетингу і логістики

Литвин Ірині Володимирівні

доцента кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва

Мукан Олені Василівні

доцента кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва

Олійник Ліліанні Петрівні

доцента кафедри загальної хімії

Ольшанській Марії Володимирівні

доцента кафедри обліку та аналізу

Просович Ользі Петрівні

доцента кафедри менеджменту організацій

Смірновій Тетяні Олексіївні

доцента кафедри фінансів

Тюріній Тамарі Георгіївні

доцента кафедри соціології та соціальної роботи

Червінській Оксані Степанівні

доцента кафедри фінансів

Шулдан Ларисі Олександрівні

доцента кафедри архітектурних конструкцій

Український Католицький Університет

Ададурову Вадиму Валентиновичу

доцента кафедри світової історії нового і новітнього часу

Миколаївська область

 

Миколаївський державний аграрний університет

Лісковецькій Тетяні Петрівні

доцента кафедри економіки сільського господарства

Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського

Бєдаковій Софії Вікторівні

доцента кафедри музичного мистецтва

Водяній Людмилі Володимирівні

доцента кафедри німецької філології та перекладу

Голікову Івану Володимировичу

доцента кафедри обліку та фінансів

Добровольській Лесі Станіславівні

доцента кафедри англійської філології

Зеркалю Миколі Миколайовичу

доцента кафедри історіографії, джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін

Крижановській Наталі Євгенівні

доцента кафедри філософської думки та культурології

Мукатаєвій Ярославі Василівні

доцента кафедри німецької філології та перекладу

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Ковалик Марині Олексіївні

доцента кафедри соціально-гуманітарних дисциплін

Лабарткава Андрію Володимировичу

доцента кафедри зварювального виробництва

Латанській Людмилі Олексіївні

доцента кафедри програмного забезпечення автоматизованих систем

Ушкаренку Олександру Олеговичу

доцента кафедри теоретичної електротехніки і електронних систем

Чорноморський державний університет імені Петра Могили

Валецькій Оксані Валеріївні

доцента кафедри цивільного та кримінального права і процесу

Зінченко Тамарі Миколаївні

доцента кафедри здоров'я людини та фізичної реабілітації

Лазарєвій Олені Володимирівні

доцента кафедри державної політики та менеджменту

Руссовій Владлєні Миколаївні

доцента кафедри теорії та історії літератури

Одеська область

 

Ізмаїльський державний гуманітарний університет

Кучерявенко Ірині Федорівні

доцента кафедри всесвітньої історії

Національний університет "Одеська юридична академія"

Кулініч Ользі Олексіївні

доцента кафедри права інтелектуальної власності та корпоративного права

Оборотову Ігорю Гариславовичу

доцента кафедри кримінально-правових дисциплін

Одеська державна музична академія імені А. В. Нежданової

Дзисюку Василю Юхимовичу

доцента кафедри духових та ударних інструментів

Козаку Роману Михайловичу

доцента кафедри народних інструментів

Муляру Павлу Михайловичу

доцента кафедри спеціального фортепіано

Одеська національна академія зв'язку імені О. С. Попова

Ганчеву Олександру Івановичу

доцента кафедри філософії та українознавства

Марколенку Павлу Юрійовичу

доцента кафедри фізики оптичного зв'язку

Новицькій Світлані Сергіївні

доцента кафедри економіки підприємства та корпоративного управління

Шереметі Оксані Михайлівні

доцента кафедри філософії та українознавства

Шмельовій Тетяні Рудольфівні

доцента кафедри комутаційних систем

Одеська національна академія харчових технологій

Крупіній Світлані Валеріївні

доцента кафедри економіки промисловості

Ляпіній Олені Василівні

доцента кафедри технології питної води

Радіоновій Ользі Вікторівні

доцента кафедри технології вина та енології

Одеська національна морська академія

Мусі Миколі Йосифовичу

доцента кафедри суднової електромеханіки і електротехніки

Слободянюку Івану Михайловичу

доцента кафедри технології матеріалів та судноремонту

Одеський державний екологічний університет

Найдіч Ользі Володимирівні

доцента кафедри водних біоресурсів та аквакультури

Смірновій Катерині Володимирівні

доцента кафедри менеджменту природоохоронної діяльності

Одеський державний економічний університет

Давиденко Ірині Володимирівні

доцента кафедри економіки та управління туризмом

Одеський національний медичний університет

Бондарю Вадиму Миколайовичу

доцента кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб та терапії

Криклясу Володимиру Генріховичу

доцента кафедри хірургічної стоматології

Чорномазу Віктору Цезаревичу

доцента кафедри соціальної медицини і менеджменту

Одеський національний політехнічний університет

Комлевій Наталії Олегівні

доцента кафедри системного програмного забезпечення

Лимаренку Олександру Михайловичу

доцента кафедри динаміки, міцності машин та опору матеріалів

Маковеєвій Олені Володимирівні

доцента кафедри економіки підприємств

Станіславик Олені В'ячеславівні

доцента кафедри обліку, аналізу і аудиту

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Болдиревій Анжелі Євгеніївні

доцента кафедри теорії та практики перекладу

Федорко Наталії Леонідівні

доцента кафедри біохімії

Чумакову Олександру Миколайовичу

доцента кафедри німецької філології

Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського

Полуяктовій Ользі Володимирівні

доцента кафедри політичних наук

Субботі Ользі Володимирівні

доцента кафедри музичного мистецтва та хореографії

Полтавська область

 

Полтавська державна аграрна академія

Безкровному Олександру Валентиновичу

доцента кафедри фінансів і кредиту

Панасенку Ігорю Григоровичу

доцента кафедри терапії

Яхіну Сергію Валерійовичу

доцента кафедри загальнотехнічних дисциплін

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

Борисовій Тетяні Миколаївні

доцента кафедри основ виробництва та дизайну

Вішнікіній Любові Петрівні

доцента кафедри географії та краєзнавства

Дмитренко Олені Володимирівні

доцента кафедри філологічних дисциплін

Морозу Юрію Миколайовичу

доцента кафедри теорії і методики фізичного виховання

Савенку Ігорю Васильовичу

доцента кафедри основ виробництва та дизайну

Свєртнєву Олександру Анатолійовичу

доцента кафедри методики викладання спортивних дисциплін

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Голову Олегу Олександровичу

доцента кафедри будівельної механіки

Ічанській Наталії Василівні

доцента кафедри вищої математики

Полтавський університет економіки і торгівлі

Дмитренко Вікторії Іванівні

доцента кафедри хімії

Мовчану Михайлу Миколайовичу

доцента кафедри філософії та політології

Спориш Оксані Анатоліївні

доцента кафедри комерційної діяльності та підприємництва

Фисун Ірині Владиславівні

доцента кафедри фінансів

Черчик Оксані Миколаївні

доцента кафедри менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності

Українська медична стоматологічна академія

Сухомлину Сергію Адольфовичу

доцента кафедри урології

Черняк Валентині Володимирівні

доцента кафедри судової медицини

Рівненська область

 

Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука

Білоус Тамарі Миколаївні

доцента кафедри романо-германської філології

Матвійчуку Андрію Васильовичу

доцента кафедри теорії, історії держави і права та філософії

Цимбалюку Валерію Івановичу

доцента кафедри кримінального права та правосуддя

Національний університет "Острозька академія"

Герасимчуку Олегу Павловичу

доцента кафедри правосуддя та кримінально-правових дисциплін

Квашук Оксані Володимирівні

доцента кафедри психолого-педагогічних дисциплін

Національний університет водного господарства та природокористування

Солодкій Тетяні Миколаївні

доцента кафедри агрохімії, ґрунтознавства та землеробства

Стародуб Ірині Володимирівні

доцента кафедри міського будівництва і господарства

Рівненський державний гуманітарний університет

Артемовій Ользі Іванівні

доцента кафедри загальної психології та психодіагностики

Касаткіній-Кубишкіній Олені Володимирівні

доцента кафедри практики англійської мови

Мартинюк Галині Валентинівні

доцента кафедри методики викладання фізики та хімії

Немеш Олені Миколаївні

доцента кафедри вікової і педагогічної психології

Поліщук Наталії Володимирівні

доцента кафедри професійної педагогіки і трудової підготовки

Сумська область

 

Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

Багацькій Олені Вікторівні

доцента кафедри германської філології

Сумський державний університет

Лукаш Ользі Анатоліївні

доцента кафедри економіки

Макарюку Олексію Васильовичу

доцента кафедри економіки

Махнуші Світлані Михайлівні

доцента кафедри маркетингу

Старченко Людмилі Володимирівні

доцента кафедри економіки

Сумський національний аграрний університет

Марцинковському Василю Сігізмундовичу

доцента кафедри технічного сервісу

Остапенку Володимиру Івановичу

доцента кафедри спеціальної зоотехнії

Рожковій Тетяні Олександрівні

доцента кафедри захисту рослин

Слюсаревій Людмилі Валеріївні

доцента кафедри статистики, аналізу господарської діяльності та маркетингу

Українська академія банківської справи Національного банку України

Гончаренко Тетяні Петрівні

доцента кафедри менеджменту

Колдовському В'ячеславу Васильовичу

доцента кафедри економічної кібернетики

Крухмаль Олені Валентинівні

доцента кафедри банківської справи

Миленковій Риммі Володимирівні

доцента кафедри іноземних мов

Пересадько Галині Олександрівні

доцента кафедри менеджменту

Ткаченко Ірині Вікторівні

доцента кафедри теоретичної і прикладної економіки

Тернопільська область

 

Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут імені Тараса Шевченка

Мазурку Володимиру Григоровичу

доцента кафедри філософії та економічної теорії

Фасолько Тетяні Степанівні

доцента кафедри теорії та методики дошкільної освіти

Чику Денису Чабовичу

доцента кафедри англійської філології

Тернопільський національний економічний університет

Біловус Лесі Іванівні

доцента кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства

Волошину Роману Володимировичу

доцента кафедри аграрного менеджменту і права

Герчаківському Святославу Дем'яновичу

доцента кафедри податків і фіскальної політики

Зигрій Ользі Володимирівні

доцента кафедри фундаментальних дисциплін

Коваль Світлані Любомирівні

доцента кафедри фінансів

Ковальчук Ользі Ярославівні

доцента кафедри економічної кібернетики та інформатики

Налуковій Наталії Ігорівні

доцента кафедри фінансів суб'єктів господарювання і страхування

Подковенко Тетяні Олександрівні

доцента кафедри теорії та історії держави і права

Сиваку Роману Богдановичу

доцента кафедри менеджменту

Сидорович Олені Юріївні

доцента кафедри податків та фіскальної політики

Черничинець Світлані Петрівні

доцента кафедри менеджменту організацій та інноваційного підприємництва

Шевчуку Руслану Петровичу

доцента кафедри комп'ютерних наук

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Брославському Володимиру Любомировичу

доцента кафедри історії України

Серняк Оксані Михайлівні

доцента кафедри практики англійської мови та методики її викладання

Цідилу Івану Миколайовичу

доцента кафедри комп'ютерних технологій

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Лясоті Оксані Михайлівні

доцента кафедри обладнання харчових технологій

Харківська область

 

Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

Акулинічеву Артему Аркадійовичу

доцента кафедри прийому, передачі та обробки сигналів

Головановій Майї Анатоліївні

доцента кафедри економіки та маркетингу

Калініній Ользі Миколаївні

доцента кафедри фінансів

Рвачовій Тетяні Володимирівні

доцента кафедри вищої математики

Снісаренко Олені Борисівні

доцента кафедри фінансів

Ярмак Ользі Валеріївні

доцента кафедри політології та історії

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Аврамовій Ользі Євгенівні

доцента кафедри права

Гаврисюку Ярославу Пилиповичу

доцента кафедри економічного аналізу та обліку

Кобзєву Олександру Вікторовичу

доцента кафедри хімічної технології неорганічних речовин, каталізу та

Ларченко Вікторії Валеріївні

доцента кафедри міжкультурної комунікації та іноземної мови

Литвиненко Оксані Олексіївні

доцента кафедри турбінобудування

Матюшенку Миколі Васильовичу

доцента кафедри геометричного моделювання та комп'ютерної графіки

Мирошниченко Вікторії Марківні

доцента кафедри ділової іноземної мови та перекладу

Мотенку Ярославу Володимировичу

доцента кафедри політичної історії

Решетняку Максиму Вячеславовичу

доцента кафедри фізики металів та напівпровідників

Черних Олені Петрівні

доцента кафедри обчислювальної техніки та програмування

Національний університет цивільного захисту України

Гузенку Валерію Андрійовичу

доцента кафедри організації та технічного забезпечення аварійно-рятувальних робіт

Коровниковій Наталії Іванівні

доцента кафедри пожежної та техногенної безпеки об'єктів та технологій

Морозову Андрію Івановичу

доцента кафедри охорони праці та техногенно-екологічної безпеки

Національний фармацевтичний університет

Бородіній Наталії Валеріївні

доцента кафедри фармакогнозії

Демешко Ользі Володимирівні

доцента кафедри фармакогнозії

Карабут Ларисі Василівні

доцента кафедри клінічної лабораторної діагностики

Колісник Олені Валентинівні

доцента кафедри фармацевтичної хімії

Косяченку Костянтину Леонідовичу

доцента кафедри якості, стандартизації та сертифікації ліків

Кухтенку Олександру Сергійовичу

доцента кафедри промислової фармації

Малиновській Світлані Анатоліївні

доцента кафедри заводської технології ліків

Сінявіній Ларисі Володимирівні

доцента кафедри гуманітарних наук

Сліпченко Галині Дмитрівні

доцента кафедри заводської технології ліків

Торянік Еріці Леонідівні

доцента кафедри клінічної лабораторної діагностики

Українська державна академія залізничного транспорту

Бєліковій Наталії Віталіївні

доцента кафедри колії та колійного господарства

Котик Валентині Олексіївні

доцента кафедри економіки залізничного транспорту

Михалківу Сергію Васильовичу

доцента кафедри експлуатації та ремонту рухомого складу

Чекловій Валентині Михайлівні

доцента кафедри організації перевезень та управління на залізничному транспорті

Українська інженерно-педагогічна академія

Сукачовій Ганні Павлівні

доцента кафедри українознавства і політології

Федоровій Юлії Володимирівні

доцента кафедри менеджменту

Харківська гуманітарно-педагогічна академія

Бабакіній Оксані Олексіївні

доцента кафедри педагогіки та психології

Золочевському Віталію Вікторовичу

доцента кафедри теорії і методики фізичного виховання

Молчанюк Ользі Василівні

доцента кафедри педагогіки та психології

Отрошко Тамарі Вячеславівні

доцента кафедри інформатики та ТЗН

Петриченко Ларисі Олексіївні

доцента кафедри педагогіки та психології

Репко Інні Петрівні

доцента кафедри педагогіки та психології

Степанцю Івану Олексійовичу

доцента кафедри педагогіки та психології

Харківська державна академія культури

Калініченку Вячеславу Володимировичу

доцента кафедри історії України і всесвітньої історії

Островській Каріні Володимирівні

доцента кафедри народної хореографії

Яруті Віктору Олексійовичу

доцента кафедри інформаційних технологій

Харківська державна академія фізичної культури

Масляк Ірині Павлівні

доцента кафедри теорії та методики фізичного виховання

Харківська медична академія післядипломної освіти

Бабаляну Володимиру Олександровичу

доцента кафедри травматології, вертебрології та анестезіології

Годлевській Ользі Михайлівні

доцента кафедри терапії та нефрології

Кривобоку Віктору Івановичу

доцента кафедри травматології, вертебрології та анестезіології

Овчаренко Юлії Сергіївні

доцента кафедри дерматовенерології

Спузяку Сергію Михайловичу

доцента кафедри лікувальної фізкультури, спортивної медицини та реабілітації

Титовій Тетяні Анатоліївні

доцента кафедри загальної практики - сімейної медицини

Чуриліну Руслану Юрійовичу

доцента кафедри променевої діагностики

Харківська національна академія міського господарства

Кушу Євгену Івановичу

доцента кафедри транспортних систем і логістики

Можайкіній Наталії Василівні

доцента кафедри економічної теорії

Москвіній Анастасії Олегівні

доцента кафедри економічної теорії

Понкратову Денису Павловичу

доцента кафедри транспортних систем і логістики

Прасоленку Олексію Володимировичу

доцента кафедри транспортних систем і логістики

Усачовій Олені Юріївні

доцента кафедри архітектурного і ландшафтного проектування

Шутенку Андрію Леонідовичу

доцента кафедри економіки будівництва

Харківський гуманітарний університет"Народна українська академія"

Бірченко Олені Володимирівні

доцента кафедри соціології

Зверко Тамарі Василівні

доцента кафедри соціології

Нестеренко Поліні Віталіївні

доцента кафедри економічної теорії та права

Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури

Латорець Катерині Володимирівні

доцента кафедри фізико-хімічної механіки та технології будівельних матеріалів і виробів

Родик Яніні Сергіївні

доцента кафедри дизайну архітектурного середовища

Харківський державний університет мистецтв імені І. П. Котляревського

Костенко Олені Опанасівні

доцента кафедри народних інструментів України

Садовніковій Олені Сергіївні

доцента кафедри історії музики

Харківський державний університет харчування та торгівлі

Ткаченко Ользі Петрівні

доцента кафедри менеджменту організацій

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Попадинець Олені Василівні

доцента кафедри економічної теорії та права

Селезень Світлані Володимирівні

доцента кафедри економічної теорії та права

Філь Наталії Юріївні

доцента кафедри автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій

Чаплигіну Євгену Олександровичу

доцента кафедри фізики

Шевченко Марії Валеріївні

доцента кафедри автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій

Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва

Попову Андрію Сергійовичу

доцента кафедри управління земельними ресурсами та кадастру

Терновській Ользі Іванівні

доцента кафедри тваринництва та безпеки життєдіяльності

Харківський національний економічний університет

Вдовьонкову Володимиру Юрійовичу

доцента кафедри екології та безпеки життєдіяльності

Івановій Ользі Юріївні

доцента кафедри управління персоналом

Мироновій Ользі Миколаївні

доцента кафедри менеджменту та бізнесу

Місюрі Євгенії Юріївні

доцента кафедри вищої математики та економіко-математичних методів

Панасенко Оксані Володимирівні

доцента кафедри економічної кібернетики

Пономаренку Євгену Володимировичу

доцента кафедри комп'ютерних систем і технологій

Степуріній Світлані Олександрівні

доцента кафедри економічної кібернетики

Ушкальову Володимиру Васильовичу

доцента кафедри економіки підприємства та менеджменту

Шумській Ганні Миколаївні

доцента кафедри регіональної економіки

Яценку Роману Миколайовичу

доцента кафедри економічної кібернетики

Харківський національний медичний університет

Гузь Ірині Анатоліївні

доцента кафедри акушерства та гінекології

Єрмоленко Тамарі Іванівні

доцента кафедри фармакології та медичної рецептури

Коліушко Катерині Георгіївні

доцента кафедри пропедевтики педіатрії

Крівченку Юрію Васильовичу

доцента кафедри анатомії людини

Ладній Ірині Вячеславівні

доцента кафедри анатомії людини

Мужичук Олені Павлівні

доцента кафедри офтальмології

Нікуліній Галині Леонідівні

доцента кафедри гігієни та екології

Скидан Каріні Володимирівні

доцента кафедри стоматології (курс терапевтичної стоматології)

Ткачову Олексію Ігоревичу

доцента кафедри акушерства та гінекології

Філатовій Наталії Михайлівні

доцента кафедри гігієни та екології

Шияну Денису Миколайовичу

доцента кафедри анатомії людини

Яковлевій Олені Володимирівні

доцента кафедри загальної практики - сімейної медицини

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Абсалямовій Ларисі Миколаївні

доцента кафедри практичної психології

Грубічу Денису Юрійовичу

доцента кафедри соціальної педагогіки

Єсіній Наталії Олександрівні

доцента кафедри соціальної педагогіки

Перловій Вікторії Володимирівні

доцента кафедри англійської фонетики і граматики

Радчук Ользі Вячеславівні

доцента кафедри російської мови

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

Шевченку Сергію Анатолійовичу

доцента кафедри системотехніки і технологій лісового комплексу

Харківський національний університет внутрішніх справ

Александрову Юрію Васильовичу

доцента кафедри загальної та прикладної психології

Ануфрієву Миколі Івановичу

доцента кафедри менеджменту та адміністративного права

Балахнічовій Марії Михайлівні

доцента кафедри економіки і фінансів

Борисовій Ларисі Володимирівні

доцента кафедри інформаційної безпеки

Бригадиру Івану Васильовичу

доцента кафедри трудового та господарського права

Колісник Тетяні Петрівні

доцента кафедри інформатики

Маляровій Валерії Олегівні

доцента кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії

Мандриці Любомиру Михайловичу

доцента кафедри цивільно-правових дисциплін

Марчуку Миколі Івановичу

доцента кафедри державно-правових дисциплін

Оксьому Івану Григоровичу

доцента кафедри менеджменту та адміністративного права

Троянському Олександру Анатолійовичу

доцента кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності

Фільштейну Володимиру Леонідовичу

доцента кафедри кримінально-правових дисциплін

Фурсі Вікторії Анатоліївні

доцента кафедри гуманітарних та економічних дисциплін

Чмілю Михайлу Олексійовичу

доцента кафедри тактико-спеціальної підготовки

Штриголь Діані Вячеславівні

доцента кафедри загальної та прикладної психології і педагогіки

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Глущенко Ользі Вікторівні

доцента кафедри фінансів та кредиту

Пейчеву Костянтину Прокофійовичу

доцента кафедри цивільно-правових дисциплін

Харківський національний університет радіоелектроніки

Шевченку Олександру Юрійовичу

доцента кафедри штучного інтелекту

Херсонська область

 

Міжнародний університет бізнесу і права

Корнієцькому Олександру Владиславовичу

доцента кафедри менеджменту

Огієнко Альоні Володимирівні

доцента кафедри обліку і аудиту

Потапенко Олені Миколаївні

доцента кафедри менеджменту

Херсонський державний аграрний університет

Коваленко Ірині Володимирівні

доцента кафедри обліку і аудиту

Мельничук Наталі Григорівні

доцента кафедри економічної теорії та статистики

Херсонський державний університет

Андрєєвій Світлані Серафимівні

доцента кафедри всесвітньої історії та історіографії

Вейцбліту Олександру Йосиповичу

доцента кафедри інформатики

Возному Сергію Степановичу

доцента кафедри теорії та методики фізичного виховання

Форостяну Анатолію Федоровичу

доцента кафедри психології та педагогіки мистецької освіти

Херсонський національний технічний університет

Олійник Наталії Миколаївні

доцента кафедри економіки і підприємництва

Сєліверстову Ігорю Анатолійовичу

доцента кафедри основ конструювання

Топаловій Ельзарі Халілівні

доцента кафедри державного управління

Чижовій Тамілі Володимирівні

доцента кафедри податкової та бюджетної політики

Хмельницька область

 

Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Заводовському Анатолію Анатолійовичу

доцента кафедри історії України

Миколайчук Алісі Іванівні

доцента кафедри англійської мови

Руснаку Віталію Михайловичу

доцента кафедри спеціальних дисциплін

Національна академія державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

Бунєєву Тарасу Васильовичу

доцента кафедри соціально-економічних дисциплін

Лисому Миколі Івановичу

доцента кафедри транспортних засобів та спеціальної техніки

Університет економіки і підприємництва

Кравчук Ларисі Миколаївні

доцента кафедри економіки підприємства

Хмельницький національний університет

Андрощук Ірині Василівні

доцента кафедри теорії та методики трудового і професійного навчання

Бакаю Віталію Йосифовичу

доцента кафедри економіки підприємства і підприємництва

Вороніну Денису Михайловичу

доцента кафедри здоров'я людини та фізичного виховання

Гнатчук Єлизаветі Геннадіївні

доцента кафедри системного програмування

Кучерук Оксані Ярославівні

доцента кафедри прикладної математики та соціальної інформатики

Папушиній Валентині Антонівні

доцента кафедри української філології

Попелюшку Роману Павловичу

доцента кафедри практичної психології та педагогіки

Рогульській Оксані Олександрівні

доцента кафедри практики іноземної мови та методики викладання

Семенюк Наталії Вікторівні

доцента кафедри філософії та політології

Черкаська область

 

Академія пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля

Горенко Лесі Михайлівні

доцента кафедри гуманітарних та соціальних наук

Черненку Олександру Миколайовичу

доцента кафедри моніторингу та цивільного захисту

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Гагаріну Миколі Івановичу

доцента кафедри загальної педагогіки, педагогіки вищої школи та управління

Годованюк Тетяні Леонідівні

доцента кафедри вищої математики

Діхтяренко Світлані Юріївні

доцента кафедри психології

Іванчук Галині Петрівні

доцента кафедри практики іноземних мов

Кравчук Оксані Володимирівні

доцента кафедри фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі

Малишевському Олегу Володимировичу

доцента кафедри інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій

Муковозу Олексію Павловичу

доцента кафедри теорії початкового навчання

Чепкій Олені Володимирівні

доцента кафедри корекційної педагогіки та психології

Уманський національний університет садівництва

Березовському Андрію Павловичу

доцента кафедри тракторів, автомобілів та ремонту машин (курс охорони праці)

Дубіну Олександру Михайловичу

доцента кафедри екології та безпеки життєдіяльності (курс тваринництва)

Жиляку Івану Дмитровичу

доцента кафедри хімії

Черкаський державний технологічний університет

Вовкотрубу Юрію Миколайовичу

доцента кафедри суспільних дисциплін і права

Лезі Андрію Юрійовичу

доцента кафедри історії України

Мітіхіну Юрію Васильовичу

доцента кафедри радіотехніки

Яшан Оксані Олексіївні

доцента кафедри історії України

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Волошкевичу Геннадію Андрійовичу

доцента кафедри державно-правових дисциплін

Гальченко Світлані Іванівні

доцента кафедри всесвітньої історії

Новиковій Валерії Іванівні

доцента кафедри туризму і готельно-ресторанної справи

Онопрієнку Олександру Васильовичу

доцента кафедри фізичного виховання

Петренку Юрію Олексійовичу

доцента кафедри фізичного виховання

Титаренку Олександру Івановичу

доцента кафедри німецької філології

Фесаку Олександру Юрійовичу

доцента кафедри якості, стандартизації та органічної хімії

Харенку Сергію Григоровичу

доцента кафедри психології

Чернівецька область

 

Буковинський державний медичний університет

Анохіній Світлані Іванівні

доцента кафедри фізіології

Ілюк Ірині Іванівні

доцента кафедри хірургії та урології

Тимофійчук Інзі Романівні

доцента кафедри фізіології

Черніковій Галині Миколаївні

доцента кафедри гістології, цитології та ембріології

Швигару Леоніду Володимировичу

доцента кафедри педіатрії та медичної генетики

Яковичук Ніні Дмитрівні

доцента кафедри мікробіології та вірусології

Ясинській Ельвірі Цезарівні

доцента кафедри соціальної медицини та організації охорони здоров'я

Ясінській Олені Вікторівні

доцента кафедри фізіології

ПВНЗ "Буковинський університет"

Угрину Дмитру Іллічу

доцента кафедри автоматизованих систем управління

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Загайській Галині Михайлівні

доцента кафедри румунської і класичної філології

Лех Ользі Степанівні

доцента кафедри германського, загального і порівняльного мовознавства

Сичовій Мирославі Іванівні

доцента кафедри педагогіки та психології дошкільної освіти

Стребежеву Віктору Миколайовичу

доцента кафедри фізики напівпровідників і наноструктур

Чернігівська область

 

Чернігівський державний інститут економіки і управління

Шпомер Аллі Іванівні

доцента кафедри цивільного і господарського права

Чернігівський державний технологічний університет

Єрошенку Андрію Михайловичу

доцента кафедри технології машинобудування

Козинець Олені Гаврилівні

доцента кафедри історії та теорії держави і права, конституційного та адміністративного права

Повній Світлані Вікторівні

доцента кафедри менеджменту та державного управління

Силі Тетяні Іванівні

доцента кафедри соціальної роботи

Шестак Лілії Володимирівні

доцента кафедри історії та теорії держави і права, конституційного та адміністративного права

Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка

Биконі Оксані Павлівні

доцента кафедри мов та методики їх викладання у початковій школі

Гринь Олені Володимирівні

доцента кафедри історії та археології України

Грищенко Світлані Владиславівні

доцента кафедри соціальної педагогіки

Куртовій Галині Юріївні

доцента кафедри біологічних основ фізичного виховання та спорту

Процко Христині Володимирівні

доцента кафедри професійної освіти та безпеки життєдіяльності

Соломасі Ірині Григорівні

доцента кафедри соціальної педагогіки.

 

Директор департаменту роботи
з персоналом та керівними кадрами

І. А. Некрасса

 

Додаток 3
до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
11.11.2011 N 1298

Список
науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації, атестаційні матеріали яких направляються на зовнішню експертизу до науково-методичної комісії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

Щодо присвоєння вченого звання професора

Одеська державна музична академія імені А. В. Нежданової

Навротського Василя Всеволодовича - до НМК з музичного мистецтва

Харківський державний університет мистецтв імені І. П. Котляревського

Рубинського Олексія Юрійовича - до НМК з музичного мистецтва

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

Шумської Людмили Юріївни - до НМК з музичного мистецтва

Щодо присвоєння вченого звання доцента

Одеська державна музична академія імені А. В. Нежданової

Волинова Станіслава Петровича - до НМК з музичного мистецтва

Кічерської Марини Григорівни - до НМК з музичного мистецтва

Мітюшкіна Віктора Анатолійовича - до НМК з музичного мистецтва

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Мурзай Галини Миколаївни - до НМК з музичного мистецтва.

 

Директор департаменту роботи
з персоналом та керівними кадрами

І. А. Некрасса

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали