КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 29 серпня 2011 р. N 954

Київ

Питання Української частини Змішаної українсько-угорської комісії з питань забезпечення прав національних меншин

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити склад Української частини Змішаної українсько-угорської комісії з питань забезпечення прав національних меншин згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про Українську частину Змішаної українсько-угорської комісії з питань забезпечення прав національних меншин, що додається.

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 29 серпня 2011 р. N 954

СКЛАД
Української частини Змішаної українсько-угорської комісії з питань забезпечення прав національних меншин

Перший заступник Міністра культури - голова Комісії

Заступник голови Закарпатської облдержадміністрації - заступник голови Комісії

Начальник відділу Мінкультури - секретар Комісії

Представник Адміністрації Президента України (за згодою)

Представник Секретаріату Кабінету Міністрів України

Заступник директора департаменту МЗС

Начальник відділу МОНмолодьспорту

Начальник управління Закарпатської облдержадміністрації

Заступник начальника управління Закарпатської облдержадміністрації

Начальник відділу Закарпатської облдержадміністрації

Надзвичайний і Повноважний посол України в Угорській Республіці (за згодою)

Народні депутати України (за згодою)

Представники угорських громадських організацій в Україні (за згодою)

Представник товариства "Україна - Світ" (за згодою)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 серпня 2011 р. N 954

ПОЛОЖЕННЯ
про Українську частину Змішаної українсько-угорської комісії з питань забезпечення прав національних меншин

1. Українська частина Змішаної українсько-угорської комісії з питань забезпечення прав національних меншин є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України (далі - Комісія).

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Комісії є:

сприяння забезпеченню координації діяльності міністерств та інших центральних органів виконавчої влади щодо реалізації прав угорської меншини в Україні та української меншини в Угорській Республіці;

організація розроблення комплексу заходів щодо співробітництва між Україною та Угорською Республікою з метою забезпечення прав національних меншин;

підготовка пропозицій щодо створення необхідних соціально-економічних та інших умов для збереження і розвитку етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності національних меншин;

визначення шляхів, механізмів та способів вирішення проблемних питань, удосконалення нормативно-правової бази щодо забезпечення прав угорської меншини в Україні та української меншини в Угорській Республіці.

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

1) аналізує стан соціально-економічних, демографічних та інших процесів розвитку угорської меншини в Україні та української меншини в Угорській Республіці;

2) вивчає результати діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань забезпечення прав угорської меншини в Україні та української меншини в Угорській Республіці;

3) бере участь у розробленні проектів рішень, зокрема програм з питань забезпечення прав національних меншин;

4) координує підготовку спільних засідань Комісії;

5) подає Кабінетові Міністрів України розроблені за результатами своєї роботи рекомендації та пропозиції.

5. Комісія має право:

1) отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, а також від Посольства України в Угорській Республіці інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);

3) скликати наради представників міністерств, інших центральних органів виконавчої влади з питань, що належать до компетенції Комісії;

4) звертатися в установленому порядку за допомогою Угорської частини Змішаної українсько-угорської комісії до державних і недержавних організацій Угорської Республіки з питань двостороннього співробітництва.

6. Комісія під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

7. Посадовий склад Комісії затверджує Кабінет Міністрів України.

До складу Комісії входять представники центральних і місцевих органів виконавчої влади (за погодженням з їх керівниками), а також за згодою представники органів місцевого самоврядування, інших державних органів, наукових установ, громадських організацій, народні депутати України.

Персональний склад Комісії затверджує її голова.

8. Формою роботи Комісії є засідання, що проводяться за рішенням її голови.

Головою Комісії є перший заступник Міністра культури, заступником голови - заступник голови Закарпатської облдержадміністрації.

Засідання Комісії веде її голова, а за його відсутності - заступник голови.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Комісії забезпечує її секретар.

Засідання Комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

9. На своїх засіданнях Комісія розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Комісії.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації оформляються протоколом засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем. Примірники протоколу надсилаються членам Комісії та Кабінетові Міністрів України.

Член Комісії, який не підтримує пропозиції або рекомендації, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

10. Комісія використовує у роботі бланк із своїм найменуванням.

11. Організаційне забезпечення діяльності Комісії здійснює Мінкультури.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 серпня 2011 р. N 954

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 червня 1994 р. N 389 "Про затвердження Положення про Українську частину Змішаної українсько-угорської комісії з питань забезпечення прав національних меншин" (ЗП України, 1994 р., N 11, ст. 267).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 червня 1996 р. N 618 "Про новий склад Української частини Змішаної Українсько-Угорської комісії з питань забезпечення прав національних меншин".

3. Абзац шостий пункту 32 постанови Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2006 р. N 147 "Про керівників деяких консультативних, дорадчих та інших органів, утворених Кабінетом Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 7, ст. 360) та пункт 6 змін, затверджених зазначеною постановою.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали