УКАЗ
Президента України

Питання Уповноваженого Президента України з прав дитини

З метою забезпечення належних умов для реалізації громадянських, економічних, соціальних та культурних прав дітей в Україні, беручи до уваги необхідність особливого піклування про дитину, на виконання Україною міжнародних зобов'язань у сфері прав дитини та відповідно до статті 102 Конституції України постановляю:

1. Установити, що здійснення Президентом України повноважень щодо забезпечення додержання конституційних прав дитини забезпечується Уповноваженим Президента України з прав дитини.

2. Затвердити Положення про Уповноваженого Президента України з прав дитини, що додається.

3. Утворити в Адміністрації Президента України Управління забезпечення діяльності Уповноваженого Президента України з прав дитини.

4. Внести до Указу Президента України від 5 квітня 2011 року N 352 "Деякі питання Адміністрації Президента України" (зі змінами, внесеними Указами від 30 червня 2011 року N 722 (Указ N 722/2011), від 8 липня 2011 року N 739 (Указ N 739/2011)) такі зміни:

1) на часткову зміну статті 1 затвердити граничну чисельність працівників Адміністрації Президента України у кількості 524 штатні одиниці;

2) статтю 2 після абзацу "Управління забезпечення зв'язків з Конституційним Судом України та представництва інтересів Президента України в судах" доповнити абзацом такого змісту:

"Управління забезпечення діяльності Уповноваженого Президента України з прав дитини";

3) на зміну статті 3 викласти в новій редакції Схему розподілу обов'язків між Главою Адміністрації Президента України, його Першим заступником і заступниками, радниками Президента України та закріплення за ними структурних підрозділів Адміністрації Президента України (додається).

5. Державному управлінню справами вжити в установленому порядку заходів, що випливають із цього Указу.

6. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

  

Президент України

В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
11 серпня 2011 року
N 811/2011

 

  

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 11 серпня 2011 року N 811/2011

Положення
про Уповноваженого Президента України з прав дитини

1. Уповноважений Президента України з прав дитини (далі - Уповноважений) забезпечує здійснення Президентом України конституційних повноважень щодо забезпечення додержання конституційних прав дитини, виконання Україною міжнародних зобов'язань у цій сфері.

2. Уповноважений керується у своїй діяльності Конституцією України, законами України, актами та дорученнями Президента України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Уповноваженого є:

1) постійний моніторинг додержання в Україні конституційних прав дитини, виконання Україною міжнародних зобов'язань у цій сфері та внесення в установленому порядку Президентові України пропозицій щодо припинення і запобігання повторенню порушень прав і законних інтересів дитини;

2) внесення Президентові України пропозицій щодо підготовки проектів законів, актів Президента України з питань прав та законних інтересів дитини;

3) здійснення заходів, спрямованих на інформування населення про права та законні інтереси дитини.

4. Уповноважений відповідно до покладених на нього завдань має право:

1) брати у встановленому порядку участь в опрацюванні проектів законів, актів Президента України з питань прав та законних інтересів дитини;

2) відвідувати в установленому порядку спеціальні установи для дітей, заклади соціального захисту дітей та інші заклади, в яких перебувають діти, у тому числі місця тримання затриманих, попереднього ув'язнення, установи виконання покарань, психіатричні заклади, спеціальні навчально-виховні установи, опитувати осіб, які там перебувають, та отримувати інформацію про умови їх тримання;

3) звертатися до державних органів щодо сприяння вирішенню питань, віднесених до компетенції Уповноваженого;

4) одержувати в установленому порядку від державних підприємств, установ, організацій необхідні інформацію, документи і матеріали, у тому числі з обмеженим доступом, з питань, що належать до компетенції Уповноваженого;

5) залучати в разі потреби в установленому порядку до опрацювання окремих питань представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, а також експертів, учених та фахівців, у тому числі на договірній основі;

6) брати в установленому порядку участь у засіданнях державних органів з питань, що належать до компетенції Уповноваженого;

7) звертатися до державних органів, у тому числі правоохоронних, щодо виявлених фактів порушень прав та законних інтересів дитини;

8) вивчати в установленому порядку стан роботи із соціально-правового захисту дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах для дітей і закладах соціального захисту дітей, стан виховної роботи з дітьми у навчальних закладах;

9) взаємодіяти з організаціями, у тому числі міжнародними, з питань захисту прав та законних інтересів дитини.

5. Забезпечення діяльності Уповноваженого здійснюється відповідним структурним підрозділом Адміністрації Президента України.

6. Для надання консультативної допомоги Уповноваженому може створюватися в установленому порядку громадська консультативна рада з питань захисту прав дитини на правах робочої групи Адміністрації Президента України.

7. Уповноважений використовує у своїй роботі бланки встановленого зразка.

 

Глава Адміністрації
Президента України

С. ЛЬОВОЧКІН

  

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 5 квітня 2011 року N 352
(в редакції Указу
від 11 серпня 2011 року N 811/2011)

СХЕМА
розподілу обов'язків між Главою Адміністрації Президента України, його Першим заступником і заступниками, радниками Президента України та закріплення за ними структурних підрозділів Адміністрації Президента України

 

  
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали