ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України08.02.2012 N 222/5 (Наказ N 222/5)

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
10 лютого 2012 р. за N 215/20528

ПОЛОЖЕННЯ
про Апеляційну комісію Державної пенітенціарної служби України з питань розподілу, направлення та переведення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі

1. Це Положення, розроблене відповідно до норм Кримінально-виконавчого кодексу України, положень Інструкції про порядок розподілу, направлення та переведення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі (Наказ N 222/5) (далі - Інструкція), визначає порядок діяльності, завдання, функції та права Апеляційної комісії Державної пенітенціарної служби України з питань розподілу, направлення та переведення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі (далі - Апеляційна комісія).

2. Апеляційна комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами та розпорядженнями Міністерства юстиції України і Державної пенітенціарної служби України (далі - ДПтС України), Інструкцією (Наказ N 222/5), а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Апеляційної комісії є:

розгляд звернень громадян, державних або громадських установ та організацій з питань визначення рівня безпеки виправної колонії, скарг засуджених до позбавлення волі, їхніх захисників, законних представників на рішення Регіональних комісій, переглянуті в порядку, передбаченому пунктом 8 Положення про Регіональну комісію з питань розподілу, направлення та переведення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі;

розгляд питань щодо переведення засуджених з однієї установи до іншої згідно з вимогами частини другої статті 93 та статей 100, 101, 147 Кримінально-виконавчого кодексу України;

здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства України та нормативно-правових актів ДПтС України регіональними комісіями з питань розподілу, направлення та переведення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі (далі - Регіональна комісія);

підготовка вказівок, роз'яснень та методичних рекомендацій з питань діяльності Регіональних комісій щодо визначення рівнів безпеки виправних колоній особам, засудженим до позбавлення волі, їх розподілу та переведення.

4. Порядок подання скарг і заяв

Подання скарг і заяв на рішення Регіональних комісій особами, які тримаються у слідчих ізоляторах, здійснюється у порядку, встановленому статтею 13 Закону України "Про попереднє ув'язнення", а особами, які відбувають покарання у виді позбавлення волі, - у порядку, встановленому статтею 113 Кримінально-виконавчого кодексу України.

Подання скарг і заяв на рішення Регіональних комісій іншими громадянами здійснюється згідно із Законом України "Про звернення громадян".

5. Порядок розгляду звернень державних або громадських установ та організацій щодо оскарження рішень Регіональних комісій здійснюється у порядку, передбаченому законодавством.

6. Звернення громадян щодо оскарження рішення Регіональної комісії розглядається у ДПтС України у порядку, встановленому законодавством.

7. Засідання Апеляційної комісії проводяться в міру надходження скарг і заяв та інших матеріалів, але не пізніше ніж протягом 30 днів з дня їх надходження.

8. Рішення, вказівки, роз'яснення та методичні рекомендації Апеляційної комісії з питань діяльності Регіональних комісій щодо визначення рівнів безпеки виправних колоній особам, засудженим до позбавлення волі, їх розподілу та переведення є обов'язковими для виконання Регіональними комісіями, органами, установами виконання покарань та слідчими ізоляторами і набирають чинності з моменту їх підписання.

Рішення Апеляційної комісії оформлюються протоколом, який затверджується головою Апеляційної комісії.

За встановленим Апеляційною комісією фактом щодо неправильного рішення Регіональної комісії таке рішення скасовується та проводиться службове розслідування.

9. Про прийняте Апеляційною комісією рішення повідомляється заявнику письмово.

10. Скарги на рішення Апеляційної комісії подаються на розгляд Голові ДПтС України.

11. Рішення Апеляційної комісії, яке оскаржується заявником, виноситься на повторний розгляд у разі наявності нововиявлених обставин.

12. Рішення Апеляційної комісії може бути скасоване Головою ДПтС України та направлене на повторний розгляд.

13. Управління Апеляційною комісією

Апеляційну комісію очолює голова - перший заступник Голови ДПтС України.

У разі відсутності голови Апеляційної комісії засідання проводить його заступник.

Обов'язки секретаря Апеляційної комісії виконує начальник управління контролю за виконанням судових рішень департаменту охорони, нагляду і безпеки, режиму та контролю за виконанням судових рішень ДПтС України.

14. Заступник голови Апеляційної комісії та її члени призначаються та звільняються наказом Голови ДПтС України за поданням голови Апеляційної комісії.

15. Засідання Апеляційної комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її складу.

16. Рішення Апеляційної комісії ухвалюється простою більшістю голосів членів Апеляційної комісії, присутніх на її засіданні. У разі рівного розподілу голосів голос голови є вирішальним.

17. Організаційно-технічне забезпечення роботи Апеляційної комісії здійснює ДПтС України.

18. Апеляційна комісія підзвітна й підконтрольна Голові ДПтС України.

 

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади

О. В. Зеркаль

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали