ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України08.02.2012 N 222/5 (Наказ N 222/5)

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
10 лютого 2012 р. за N 214/20527

ПОЛОЖЕННЯ
про Регіональну комісію з питань розподілу, направлення та переведення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі

1. Це Положення, розроблене відповідно до норм Кримінально-виконавчого кодексу України, положень Інструкції про порядок розподілу, направлення та переведення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі (Наказ N 222/5) (далі - Інструкція), визначає порядок діяльності регіональних комісій з питань розподілу, направлення та переведення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі (далі - Регіональна комісія), а також функції, завдання та права цієї Регіональної комісії.

2. Регіональна комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства юстиції України та Державної пенітенціарної служби України, рішеннями, вказівками, роз'ясненнями та методичними рекомендаціями Апеляційної комісії Державної пенітенціарної служби України з питань розподілу, направлення та переведення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі (далі - Апеляційна комісія), а також положеннями Інструкції (Наказ N 222/5).

3. При вирішенні питань про визначення рівнів безпеки виправних колоній, у яких засуджені відбувають покарання, направлення та переведення осіб, засуджених до позбавлення волі, Регіональна комісія у своїй діяльності керується Кримінально-виконавчим кодексом України, Інструкцією (Наказ N 222/5), вироком суду та іншими матеріалами про особу засудженого.

Рішення Регіональної комісії приймаються з урахуванням висновків її членів і оформлюються протоколом рішення комісії з питань розподілу, направлення та переведення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі (додаток 1), який затверджується головою Регіональної комісії.

Про прийняте Регіональною комісією рішення щодо визначення рівня безпеки виправної колонії засудженому повідомляється та оголошується витяг з рішення комісії з питань розподілу, направлення та переведення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі (додаток 2).

4. Регіональна комісія відповідно до покладених на неї завдань:

здійснює у межах своєї компетенції визначення рівня безпеки виправної колонії, переведення засуджених до позбавлення волі, направлення та розподіл осіб, засуджених до позбавлення волі, до установ виконання покарань у межах регіону або відповідно до вимог Інструкції (Наказ N 222/5) запитує у Державній пенітенціарній службі України (далі - ДПтС України) наряди на направлення засуджених осіб до установ виконання покарань;

направляє відповідні матеріали на розгляд Апеляційної комісії;

узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до її компетенції, розробляє пропозиції про вдосконалення законодавства і нормативно-правових актів та в установленому порядку вносить їх на розгляд Апеляційної комісії;

забезпечує апробацію та впровадження інформаційних технологій у практику своєї діяльності та здійснює їх інтеграцію в інформаційну систему ДПтС України;

уносить пропозиції до Апеляційної комісії ДПтС України щодо вдосконалення діяльності Регіональної комісії;

здійснює іншу діяльність у межах своїх повноважень та покладених на неї завдань.

5. Регіональна комісія має право залучати спеціалістів органів, установ виконання покарань, слідчих ізоляторів та інших відомств за погодженням з їх керівниками для розгляду і вирішення питань, що належать до її компетенції.

6. Управління Регіональною комісією

Регіональну комісію очолює голова (перший заступник начальника територіального органу ДПтС України за посадою), який має двох заступників (заступника начальника територіального органу ДПтС України із соціально-виховної та психологічної роботи та начальника слідчого ізолятора за посадою).

Заступники голови Регіональної комісії та її члени призначаються та звільняються наказами начальників територіальних органів ДПтС України за поданням голів Регіональних комісій. До складу Регіональної комісії входять: начальники відділу, відділення (групи) контролю за виконанням судових рішень, начальники медичної служби, начальники оперативного відділу (відділення) територіального органу ДПтС України та слідчого ізолятора.

7. Голова Регіональної комісії:

здійснює керівництво діяльністю Регіональної комісії;

затверджує структуру Регіональної комісії в межах чисельності її членів;

затверджує положення про Регіональну комісію та функціональні обов'язки її членів;

видає в межах своєї компетенції рішення та розпорядження, організовує і контролює їх виконання;

діє від імені Регіональної комісії і представляє її в державних та громадських організаціях і установах.

8. Рішення Регіональної комісії може бути оскаржене начальнику територіального органу ДПтС України. За результатами розгляду скарги начальник територіального органу управління залишає рішення Регіональної комісії без змін або скасовує його та направляє на повторний розгляд.

9. Організаційно-технічне забезпечення роботи Регіональних комісій здійснює ДПтС України.

10. Контроль за діяльністю Регіональних комісій покладається на першого заступника Голови ДПтС України.

 

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади

О. В. Зеркаль

 

Додаток 1
до Положення про Регіональну комісію з питань розподілу, направлення та переведення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова комісії з питань розподілу, направлення та переведення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі,
в ___________ області
____ (спеціальне звання)
___________ ___________
       (підпис)           (прізвище, ім'я, по батькові)

"___" 20__ року

ПРОТОКОЛ N ____
рішення комісії з питань розподілу, направлення та переведення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі

Присутні:

Члени комісії: __
                                         (зазначаються посади, звання, прізвища, ініціали)

Секретар комісії: ___________
                                         (зазначаються посада, звання, прізвище, ініціали)

N з/п

Розглянуто матеріали особових справ щодо засуджених
(зазначаються прізвище, ім'я, по батькові засудженого, рік народження, місце постійного проживання, дата проведення судового засідання, назва суду, призначений строк покарання у виді позбавлення волі, кількість попередніх судимостей)

Визначено вид установи виконання покарань

1

 

 

…..

 

 

Члени комісії:
______
         (посада, звання)

 
_
(підпис)

 
_________
(прізвище, ім'я, по батькові)

______
        (посада, звання)

_
(підпис)

_________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Секретар комісії
______
        (посада, звання)

 
_
(підпис)

 
_________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

Додаток 2
до Положення про Регіональну комісію з питань розподілу, направлення та переведення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі

ВИТЯГ
з рішення комісії з питань розподілу, направлення та переведення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі,
в ____ області

Рішенням комісії з питань розподілу, направлення та переведення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі, в ____ області (протокол від "___" 20__ року N ___) засудженому ________ визначено ___________ вид
                                                        (прізвище, ім'я, по батькові, рік народження)
установи виконання покарань.

Секретар комісії
______
      (посада, звання)

 
_
(підпис)

 
_________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Ознайомлений

________
(підпис засудженого)

_________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали