ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України20.12.2011 N 60 (Постанова N 60)

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
13 січня 2012 р. за N 40/20353

Порядок
відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію

1. Цей Порядок визначає механізм відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію у виконавчій дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі - виконавча дирекція Фонду) та її робочих органах.

2. Цей Порядок застосовується у випадках, коли виконавча дирекція Фонду та її робочі органи є належними розпорядниками інформації.

3. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI) (далі - Закон).

4. Документи за запитом на інформацію надаються безкоштовно:

якщо задоволення запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом, що не перевищує 10 сторінок;

особі у разі надання інформації про неї;

якщо інформація становить суспільний інтерес.

5. Відшкодування запитувачем інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів здійснюється у разі, якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок.

Обчислення розміру відшкодування витрат на копіювання або друк запитуваних документів проводиться у виконавчій дирекції Фонду спеціальним структурним підрозділом (далі - спеціальний структурний підрозділ), у робочому органі виконавчої дирекції Фонду - відповідальною особою з питань запитів на інформацію (далі - відповідальна особа).

6. Спеціальний структурний підрозділ або відповідальна особа у день надходження запиту на інформацію, що потребує копіювання або друку документів у обсягах, передбачених пунктом 5 цього Порядку, але не пізніше строку, визначеного частиною першою статті 20 Закону (Закон N 2939-VI), заповнює рахунок на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, за зразком згідно з додатком до цього Порядку (далі - рахунок).

Якщо обсяг запитуваної інформації, що потребує копіювання або друку документів, визначити неможливо з підстав, зазначених у частині четвертій статті 20 Закону (Закон N 2939-VI), строк обчислення розміру відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, продовжується до двадцяти робочих днів, про що інформується листом запитувач інформації у строк, що не перевищує п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

7. Реквізити надавача послуг та органів Державної казначейської служби України, що містяться у рахунку, заповнюються розпорядником інформації, до якого звернувся запитувач інформації із запитом на інформацію, та підписуються у виконавчій дирекції Фонду керівниками спеціального структурного підрозділу та бухгалтерської служби, у робочому органі виконавчої дирекції Фонду - відповідальною особою та працівником бухгалтерської служби із зазначенням посад, прізвищ та ініціалів.

8. Рахунок разом із супровідним листом надсилається запитувачу інформації у спосіб, обраний запитувачем інформації, та у строки, визначені статтею 20 Закону (Закон N 2939-VI) та пунктом 6 цього Порядку.

Супровідний лист підписується у виконавчій дирекції Фонду керівником спеціального структурного підрозділу, у робочому органі - відповідальною особою із зазначенням обсягу запитуваних документів, копіювання або виготовлення яких потребує відшкодування фактичних витрат, порядку їх здійснення запитувачем інформації та підстав відмови у задоволенні запиту на інформацію, передбачених частиною першою статті 22 Закону (Закон N 2939-VI).

9. Оплата рахунку здійснюється запитувачем інформації у фінансовій установі, зручній для запитувача інформації. Документ, що підтверджує проведення оплати фактичних витрат на копіювання або друк документів, надсилається запитувачем до розпорядника інформації, до якого він звертався із запитом на інформацію.

10. Задоволення запиту на інформацію здійснюється виконавчою дирекцією Фонду та її робочими органами протягом трьох робочих днів з дня отримання документа, що підтверджує оплату запитувачем інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію.

11. У разі ненадходження у місячний строк документа, що підтверджує проведення оплати фактичних витрат на копіювання або друк документів, у виконавчій дирекції Фонду спеціальний структурний підрозділ робить відмітку про відмову у наданні відповіді на запит на інформацію у системі автоматизації документообігу, у робочому органі відповідальна особа - у журналі реєстрації запитів на інформацію та повідомляється запитувач.

 

Заступник начальника управління
забезпечення документообігу
контролю виконання документів
та організації доступу
до публічної інформації

О. В. Чухманенко

 

Додаток
до Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію

Зразок

Рахунок
на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію

Надавач послуг (вказується повне найменування надавача послуг: виконавчої дирекції Фонду або робочого органу виконавчої дирекції Фонду)

Рахунок _______
                                                                                    (зазначається рахунок надавача послуг)

МФО _________
                                    (зазначається МФО Державної казначейської служби України або її територіального органу)

Код за ЄДРПОУ ___________
                                                                                    (зазначається код за ЄДРПОУ надавача послуг)

Місцезнаходження,
телефон _______
                                                                      (зазначаються місцезнаходження надавача послуг і телефон)

Платник ______

Місце проживання,
місцезнаходження платника,
телефон _______

від "___" 20__ року

Найменування

Вартість виготовлення 1 арк. (без ПДВ), грн

Кількість аркушів, од.

Ціна
(без ПДВ), грн.

Відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

 

 

 

Сума, що підлягає сплаті: ____
                                                                                                                            (сума словами)

Керівник
спеціального структурного
підрозділу або відповідальна особа

 
 
___
(підпис)

 
 
__
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер
або бухгалтер

 
___
(підпис)

 
__
(ініціали, прізвище)

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали