ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України02.03.2012 N 101

ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник переробного підприємства
________
                                (П. І. Б)
___ 20__ року

М. П.

Найменування
переробного підприємства

Код за ЄДРПОУ

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

ВІДОМІСТЬ N ___
про виплачені суми компенсації сільськогосподарським товаровиробникам за поставлені ними переробному підприємству молоко або м'ясо в живій вазі

                                                                                                      за 20__ року
                                                                                                                                                  (назва місяця)

N з/п

Сільськогосподарські товаровиробники, що поставляють молоко або м'ясо в живій вазі

Нарахована компенсація (графа 6 х коефіцієнт, який застосовується для визначення суми компенсації), гривень

Фактично перераховано (виплачено),
гривень

Підтвердження факту виплати компенсації

для юридичних осіб - повне найменування;
для фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові

для юридичних осіб - код за ЄДРПОУ;
для фізичних осіб - реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)

для юридичних
осіб - місцезнаходження;
для фізичних осіб - місце проживання

дата

N документа

1

2

3

4

5

6

7

8

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

Всього

х

х

х

SПДВ

S

х

х

Головний бухгалтер


(підпис)


(ініціали та прізвище)

 

Директор Департаменту
фінансово-кредитної політики
Міністерства аграрної політики
та продовольства України

Б. Р. Ахіджанов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України02.03.2012 N 101

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
15 березня 2012 р. за N 396/20709

ПОРЯДОК
заповнення Відомості про виплачені суми компенсації сільськогосподарським товаровиробникам за поставлені ними переробному підприємству молоко або м'ясо в живій вазі

1. Цей Порядок визначає механізм заповнення Відомості про виплачені суми компенсації сільськогосподарським товаровиробникам за поставлені ними переробному підприємству молоко або м'ясо в живій вазі (далі - Відомість) відповідно до підпункту 12 пункту 1 підрозділу 2 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України.

2. Відомість є підтвердженням виплати компенсації сільськогосподарським товаровиробникам за поставлені ними молоко або м'ясо в живій вазі.

3. Відомість у паперовій формі заповнюється таким чином, щоб забезпечити збереження записів та вільне читання тексту (цифр).

4. Графи 2 - 4 відповідають графам 2 - 4 Розрахунку розподілу суми компенсації між сільськогосподарськими товаровиробниками за поставлені ними переробному підприємству молоко або м'ясо в живій вазі (далі - Розрахунок).

У графі 5 зазначається сума компенсації по кожному сільськогосподарському товаровиробнику, нарахована за всіма видами продукції тваринництва, поставленої у звітному періоді.

Рядок "Всього" графи 5 повинен відповідати рядку "Всього" графи 9 Розрахунку (SПДВ) за звітний період.

У графі 6 зазначається сума фактично перерахованої (виплаченої) сільськогосподарським товаровиробникам компенсації за поставлені ними молоко або м'ясо в живій вазі.

У графах 7 та 8 зазначаються відповідно дата та номер документа(ів), підтверджуючого(их) здійснення перерахування (виплати) компенсації (платіжного доручення, видаткового касового ордера тощо).

5. Відомість підписується головним бухгалтером, затверджується керівником переробного підприємства та скріплюється печаткою.

 

Директор Департаменту
фінансово-кредитної політики
Міністерства аграрної політики
та продовольства України

Б. Р. Ахіджанов

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали