ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України15.11.2011 N 1445

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
24 січня 2012 р. за N 108/20421

Порядок здійснення митного контролю і оформлення товарів з використанням спеціальної (спрощеної) форми митної декларації

I. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено відповідно до статті 187 Митного кодексу України, Закону України "Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні", Закону України від 29.06.2010 N 2372-VI "Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з організацією та проведенням фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні", постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 N 741 "Про затвердження спеціальної (спрощеної) форми митної декларації для декларування товарів, призначених для підготовки та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні" (Постанова N 741).

2. Цей Порядок визначає особливості механізму митного контролю та оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України із застосуванням спеціальної (спрощеної) митної декларації (Постанова N 741) (далі - спеціальна митна декларація).

3. У цьому Порядку терміни вживаються в значеннях, наведених у Митному кодексі України та Законі України "Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні".

4. Спеціальна митна декларація (Постанова N 741) використовується:

УЄФА, особами, призначеними УЄФА, або командами, що здобули право на участь у фінальній частині чемпіонату Європи 2012 руку з футболу, - для декларування товарів, що тимчасово ввозяться на митну територію України з умовним повним звільненням від оподаткування з подальшим вивезенням за її межі;

представниками преси, радіо і телебачення, які прибувають на територію України для висвітлення подій чемпіонату, - для декларування устаткування для преси, радіо- та телепередач, які тимчасово ввозяться на митну територію України з умовним повним звільненням від оподаткування з подальшим вивезенням за її межі;

командами, що здобули право на участь у фінальній частині чемпіонату Європи 2012 року з футболу, - для декларування товарів, які ввозяться на митну територію України із звільненням від оподаткування відповідно до пункту щ2 статті 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф" та пункту 9 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України без зобов'язання про зворотне вивезення.

5. На товари, що тимчасово ввозяться на митну територію України, та товари, що ввозяться на митну територію України без зобов'язання про зворотне вивезення, подаються окремі спеціальні митні декларації (Постанова N 741).

6. Товари, які тимчасово ввезені на митну територію України, можуть бути зворотно вивезені:

однією чи декількома партіями;

через інший митний орган, ніж той, через який ці товари було ввезено.

7. Митне оформлення товарів, що ввозяться на митну територію України тимчасово або ввозяться без зобов'язання про зворотне вивезення із застосуванням спеціальної митної декларації (Постанова N 741), здійснюється митним органом, розташованим у пункті пропуску через митний кордон України, або митним органом, в зоні діяльності якого проводиться захід зазначеного чемпіонату.

Якщо митне оформлення товарів, що ввозяться на митну територію України тимчасово або ввозяться без зобов'язання про зворотне вивезення із застосуванням спеціальної митної декларації (Постанова N 741), здійснюватиметься митним органом, в зоні діяльності якого проводиться захід зазначеного чемпіонату, контроль за доставкою до такого митного органу здійснюється відповідно до Порядку здійснення контролю за доставкою в митниці призначення переміщуваних через митний кордон України товарів окремих видів, затвердженого наказом Державної митної служби України від 13.10.2005 N 969, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.11.2005 за N 1393/11673.

8. Митне оформлення товарів, які декларуються з використанням спеціальної митної декларації (Постанова N 741), здійснюється посадовими особами митного органу, уповноваженими на виконання таких функцій наказом митного органу.

9. Спеціальна митна декларація (Постанова N 741) подається митному органу разом із документом від УЄФА, що підтверджує повноваження особи, та відповідними товарно-транспортними документами на перевезення.

У разі декларування товарів представникам преси, радіо і телебачення, які прибувають на територію України, або командами, що здобули право на участь у фінальній частині чемпіонату Європи 2012 руку з футболу, документи УЄФА про призначених осіб не подаються.

10. Після прийняття спеціальної митної декларації (Постанова N 741) до митного оформлення внесення будь-яких змін до неї декларантом не допускається.

11. Якщо відомості до спеціальної митної декларації (Постанова N 741) внесено іншою мовою, ніж українська чи англійська, митний орган вимагає переклад таких відомостей на українську мову. Правильність перекладу засвідчується особою, яка здійснила переклад, шляхом вчинення напису "Перекладено вірно" із проставленням особистого підпису та печатки підприємства (для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності - за наявності), працівник якого зробив переклад.

12. Обмін інформацією між митними органами та їх підрозділами стосовно товарів, що переміщуються з використанням спеціальної митної декларації (Постанова N 741), здійснюється з використанням Єдиної автоматизованої інформаційної системи Державної митної служби України шляхом занесення відомостей, передбачених цим Порядком, до електронної бази спеціальних митних декларацій (далі - електронна база даних).

Внесення інформації до електронної бази даних здійснюється уповноваженими посадовими особами митних органів із застосуванням програмного забезпечення протягом чотирьох годин після виконання відповідних митних процедур згідно з цим Порядком.

Інформація вноситься українською або англійською мовою і повинна відповідати інформації, унесеній до оригіналу цієї спеціальної митної декларації (Постанова N 741).

13. До електронної бази даних вносяться:

13.1. Загальні відомості, необхідні для здійснення декларування із використанням спеціальної митної декларації:

реєстраційний номер спеціальної митної декларації (Постанова N 741), сформований відповідно до графи A.1 "Номер декларації / Declaration N" розділу III Порядку заповнення спеціальної (спрощеної) форми митної декларації, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 15.11.2011 N 1445;

дата оформлення спеціальної митної декларації (Постанова N 741);

відомості про декларанта;

відомості про відправника;

відомості про одержувача;

кількість додаткових аркушів до спеціальної митної декларації (Постанова N 741), зазначених у графі 6 "Кількість додаткових аркушів / Quantity of additional sheets" такої декларації;

кількість порядкових номерів товарів, наведених у колонці 4.1 графи 4 спеціальної митної декларації;

місто (міста), де проходитиме захід чемпіонату, для якого ввозяться товари;

у разі тимчасового ввезення товарів також зазначається кінцева дата зворотного вивезення.

13.2. Інформація про товари, що оформлені митним органом із застосуванням спеціальної митної декларації:

порядковий номер, наведений у колонці 4.1 спеціальної митної декларації (Постанова N 741);

стислий опис товару;

кількість (шт.);

вага (кг);

вартість та код валюти, у якій зазначено вартість товару.

13.3. Відомості про митну процедуру щодо всіх або окремих товарів:

13.3.1. Зміст митної процедури:

митне оформлення товарів, що тимчасово ввозяться на митну територію України або ввозяться на митну територію України без зобов'язання про зворотне вивезення;

відмова у митному оформленні товарів;

пропуск товарів через митний кордон України;

відмова у пропуску товарів через митний кордон України;

припинення митного режиму тимчасового ввезення (конфіскація товарів за рішенням суду, яке набрало законної сили / знищення чи повна втрата товарів унаслідок дії обставин непереборної сили / оформлення в інший митний режим) (у разі поміщення товарів у режим тимчасового ввезення);

доставка до митниці призначення;

вивезення товарів за межі митної території України.

13.3.2. Дата здійснення митної процедури.

13.3.3. Застосовані засоби ідентифікації (у разі їх застосування).

13.3.4. Відомості про транспортний засіб, яким переміщуються товари.

13.3.5. Митниця призначення (у разі здійснення митного оформлення товарів митним органом, в зоні діяльності якого проводиться захід зазначеного чемпіонату).

13.3.6. Примітки (вноситься інформація про складення протоколів про порушення митних правил (у разі наявності), здійснення митного контролю за тимчасово ввезеними товарами).

13.3.7. Найменування митного органу, посадовою особою якого здійснено митну процедуру.

13.3.8. Прізвище та ініціали, номер особистої номерної печатки (за наявності) уповноваженої посадової особи, яка здійснила митну процедуру.

14. Якщо митне оформлення або пропуск товарів через митний кордон України із застосуванням спеціальної митної декларації (Постанова N 741) неможливий, митним органом видається Картка відмови у прийнятті митної декларації, митному оформленні чи пропуску товарів і транспортних засобів через митний кордон України відповідно до Порядку оформлення й використання Картки відмови в прийнятті митної декларації, митному оформленні чи пропуску товарів і транспортних засобів через митний кордон України, затвердженого наказом Державної митної служби України від 12.12.2005 N 1227, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.12.2005 за N 1562/11842.

15. Заповнення декларантами та уповноваженими посадовими особами митного органу граф спеціальної митної декларації (Постанова N 741) здійснюється у спосіб, визначений Порядком заповнення спеціальної (спрощеної) форми митної декларації, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 15.11.2011 N 1445.

16. Перші примірники оформлених спеціальних митних декларацій (Постанова N 741) та додаткових аркушів до них, інші документи, на підставі яких здійснювалось митне оформлення товарів із використанням спеціальної митної декларації, передаються до підрозділу митного органу, на який покладено функції з організації митного контролю, протягом одного робочого дня після здійснення митного оформлення товарів.

17. Підрозділ митного органу, на який покладено функції з організації митного контролю, отримавши документи, зазначені в пункті 16 цього розділу, залежно від характеру цих документів:

ставить на контроль операції з тимчасового ввезення товарів;

знімає з контролю операції з тимчасового ввезення товарів, якщо зобов'язання про зворотне вивезення виконано в повному обсязі;

долучає ці документи до відповідних документів щодо операцій з тимчасового ввезення (вивезення);

вносить до електронної бази даних інформацію про:

прийняття митним органом рішення щодо припинення митного режиму;

проведення митним органом контрольних процедур;

продовження строку тимчасового ввезення (вивезення) товарів;

призупинення строку виконання зобов'язання щодо зворотного ввезення (вивезення) товарів тощо;

організовує контроль за дотриманням митного режиму тимчасового ввезення (вивезення) згідно з положеннями розділу VII Порядку застосування митного режиму тимчасового ввезення (вивезення), затвердженого наказом Державної митної служби України від 28.03.2000 N 173, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.04.2000 за N 250/4471 (у редакції наказу Державної митної служби України від 06.08.2009 N 728).

II. Здійснення митного контролю та оформлення товарів, що ввозяться на митну територію України із використанням спеціальної митної декларації (Постанова N 741)

1. Митне оформлення товарів, що ввозяться на митну територію України з використанням спеціальної митної декларації (Постанова N 741), здійснюється в установленому порядку з нижченаведеними особливостями.

2. При здійсненні митного оформлення товарів із використанням спеціальної митної декларації (Постанова N 741) уповноважена посадова особа митного органу приймає спеціальну митну декларацію для оформлення та здійснює:

2.1. Реєстрацію спеціальної митної декларації.

2.2. Перевірку правильності заповнення граф 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5, 6, 7.A, 7.B спеціальної митної декларації (Постанова N 741).

2.3. Перевірку можливості декларування товарів із застосуванням спеціальної митної декларації та повноважень декларанта.

2.4. Перевірку товарів, що ввозяться з використанням спеціальної митної декларації (Постанова N 741), на відповідність:

у разі тимчасового ввезення - вимогам, визначеним у Додатках B.1. - B.9, D до Конвенції про тимчасове ввезення (м. Стамбул, 1990 рік), статті 206 Митного кодексу України щодо умовного повного звільнення від оподаткування, Законі України "Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні" (зі змінами), постанові Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 N 741 "Про затвердження спеціальної (спрощеної) форми митної декларації для декларування товарів, призначених для підготовки та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні" (Постанова N 741)

або

у разі ввезення без надання зобов'язання про зворотне вивезення - вимогам частини другої статті 11 Закону України "Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні".

2.5. Встановлює можливість забезпечення надійної ідентифікації товарів (якщо товари ввозяться на митну територію України тимчасово).

3. На підставі позитивних результатів перевірки уповноважена посадова особа митного органу приймає рішення про допущення до переміщення товарів на митну територію України з використанням спеціальної митної декларації (Постанова N 741) та вчиняє такі дії:

3.1. Заповнює графи A.1 - A.8 у двох примірниках спеціальної митної декларації.

3.2. Повертає декларанту другий примірник спеціальної митної декларації (Постанова N 741), оформлений митним органом.

3.3. У строки, визначені пунктом 12 розділу I цього Порядку, заносить до електронної бази даних відомості щодо здійснених митних процедур.

4. Якщо за результатами перевірки, здійсненої відповідно до пункту 2 цього розділу, уповноважена посадова особа митного органу прийняла рішення про неможливість ввезення товарів або їх частини з використанням спеціальної митної декларації (Постанова N 741), такі товари можуть бути розміщені в будь-який митний режим згідно з положеннями Митного кодексу України.

III. Зворотне вивезення товарів, тимчасово ввезених на митну територію України, з використанням спеціальної митної декларації (Постанова N 741)

1. Митне оформлення товарів, що зворотно вивозяться за межі митної території України з використанням спеціальної митної декларації (Постанова N 741), здійснюється в установленому порядку з нижченаведеними особливостями.

2. При здійсненні митного оформлення товарів, що зворотно вивозяться з використанням спеціальної митної декларації, уповноважена посадова особа митного органу приймає спеціальну митну декларацію до митного оформлення та вчиняє такі дії:

2.1. Перевіряє дотримання декларантом зобов'язання про зворотне вивезення у термін, зазначений у графі A.4 спеціальної митної декларації (Постанова N 741).

2.2. Звіряє відомості, наведені в спеціальній митній декларації (Постанова N 741), з даними, занесеними до електронної бази даних.

2.3. Перевіряє в електронній базі даних інформацію про митні процедури, здійснені відносно товарів, що зворотно вивозяться.

2.4. Перевіряє товари, що зворотно вивозяться, на відповідність відомостям про ці товари, зазначеним у спеціальній митній декларації (Постанова N 741).

2.5. Заповнює графи B.1 - B.8 спеціальної митної декларації.

2.6. Знімає копію з примірника спеціальної митної декларації (Постанова N 741) (у разі зворотного вивезення товарів декількома партіями).

2.7. Повертає примірник спеціальної митної декларації - у разі, якщо тимчасово ввезені з використанням спеціальної митної декларації товари вивозяться декількома партіями, декларанту.

Після зворотного вивезення тимчасово ввезених з використанням спеціальної митної декларації (Постанова N 741) товарів за межі митної території України у повному обсязі другий примірник спеціальної митної декларації залишається у митному органі, який здійснив митне оформлення зворотного вивезення останньої партії товару.

2.8. У строк, визначений пунктом 12 розділу I цього Порядку, заносить до електронної бази даних відомості щодо здійснених митних процедур.

 

Директор Департаменту
податкової, митної політики та
методології бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали