РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 5 вересня 1979 р. N 440

Київ

Про будівництво водоймища на річці Стрий у Львівській області

З метою забезпечення будівництва і введення в дію об'єктів першої черги протипаводкових споруд на річці Стрий у Львівській області Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Зобов'язати Міністерство меліорації і водного господарства УРСР забезпечити будівництво і введення в дію в 1984 році першої черги протипаводкових споруд на р. Стрий - водоймища місткістю 175 млн. куб. м.

Покласти на Міністерство функції замовника і генерального підрядчика по будівництву основних споруд водоймища.

2. Покласти виконання робіт на будівництві водоймища на р. Стрий за субпідрядними договорами з Міністерством меліорації і водного господарства УРСР:

по будівництву шляхів і мостів - на Міністерство будівництва і експлуатації автомобільних шляхів УРСР,

по будівництву об'єктів зв'язку - на Міністерство зв'язку УРСР,

по будівництву протифільтраційної завіси - на Міністерство монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР,

по зведенню лісів, лісоочистці і лісонасадженнях - на Міністерство лісового господарства УРСР,

по будівництву тунелів глибинного водоскиду - на управління будівництва "Київметробуд",

по будівництву під'їзної залізничної колії - на трест "Південзахідтрансбуд"

в обсягах по роках згідно з додатком N 1.

3. Міністерству меліорації і водного господарства УРСР здійснити в 1979 - 1981 роках будівництво бази з під'їзними шляхами для приймання і зберігання вантажів, що надходять для будівництва водоймища.

4. Держплану УРСР при розробці планів економічного і соціального розвитку на 1980 - 1984 роки передбачити виділення Міністерству меліорації і водного господарства УРСР капітальних вкладень для будівництва водоймища на р. Стрий.

5. Львівському облвиконкому, міністерствам УРСР і організаціям, будівлі і споруди яких знаходяться в зоні водоймища на р. Стрий, до 1 жовтня 1983 р. забезпечити перенесення та знесення цих будівель і споруд та здійснити інші заходи по підготовці зони затоплення за рахунок загального кошторису згідно з додатком N 2.

6. Покласти на Міністерство сільського будівництва УРСР функції генерального підрядчика по будівництву жилих будинків та інших будівель і споруд для громадян, що переселяються, шкіл, лікувальних і дитячих закладів, об'єктів культурно-побутового призначення і комунального господарства, адміністративних будинків місцевих Рад, виробничих приміщень радгоспів, колгоспів і інших кооперативних і громадських організацій.

7. Львівському облвиконкому:

а) забезпечити переселення населення із зони впливу водоймища на р. Стрий, перенесення та знесення жилих будинків і інших будівель і споруд, нове будівництво, а також своєчасне відведення земельних ділянок під будівництво.

Переселення населення, перенесення і знесення жилих та громадських будівель і споруд із зони впливу водоймища на р. Стрий або нове будівництво провадиться відповідно до Положення про порядок проведення заходів по підготовці зон затоплення водоймищ у зв'язку з будівництвом гідроелектростанцій і водоймищ, затвердженого постановою Ради Міністрів СРСР від 2 лютого 1976 р. N 76 /розпорядження Ради Міністрів УРСР від 23 лютого 1976 р. N 99/;

б) забезпечити створення в 1979 році комісії для оцінки вартості перенесення, знесення і нового будівництва будівель і споруд, визначення вартості плодових насаджень, а також кількості будівельних матеріалів, потрібних для продажу населенню, що переселяється із зони впливу водоймища на р. Стрий;

в) своєчасно повідомляти населення, що переселяється із зони затоплення водоймища, про строки, порядок і умови переселення на нові місця;

г) до 1 січня 1980 р.:

визначити пільгову групу населення, що переселяється із зони затоплення водоймища;

закрити діючі кладовища і припинити поховання в місцях, розташованих в зонах затоплення і берегообвалення на р. Стрий, та відвести для кладовищ відповідні ділянки у нових місцях;

закрити скотомогильники, що знаходяться в зоні затоплення та берегообвалення, і відвести для цього нові місця за погодженням з органами санітарного і ветеринарного нагляду;

д) забезпечити перенесення в 1982 - 1983 роках із зони затоплення і берегообвалення на нові місця кладовищ, братських та одиночних поховань, а також перепоховання із закритих кладовищ;

є) забезпечити складання в 1979 - 1980 роках графіків, уточненої схеми розселення населення і проектів планіровки та забудови сіл, в які переселяється населення із зони водоймища на р. Стрий;

ж) заборонити будь-яке будівництво в зоні затоплення, підтоплення і берегообвалення на р. Стрий;

з) забезпечити проведення в 1979 - 1980 роках технічної інвентаризації жилих будинків, господарських будівель, споруд, що належать громадянам на праві особистої власності, і насаджень, а також складання кошторисів і підготовку матеріалів до актів оціночної комісії на перенесення будівель, споруд і насаджень із зони впливу водоймища на р. Стрий.

Покласти на Львівський облвиконком функції замовника по виконанню цих робіт.

Фінансування вказаних робіт провадити за рахунок і в межах коштів, передбачених у зведеному кошторисі на будівництво першої черги протипаводкових споруд на р. Стрий.

8. Львівському облвиконкому і Укоопспілці забезпечити в 1979 - 1983 роках продаж населенню, що переселяється із зони впливу водоймища, будівельних матеріалів в кількості, необхідній для будівництва жилих будинків і господарських будівель за прийнятими проектами.

9. Львівському облвиконкому, Міністерству автомобільного транспорту УРСР і Держкомсільгосптехніці УРСР забезпечити в 1980 - 1983 роках перевезення будівельних матеріалів та майна, громадян і колгоспів, що переселяються із зони затоплення водоймища на р. Стрий.

10. Держкомсільгосптехніці УРСР забезпечити виділення і рівномірну поставку будівельно-монтажним організаціям, зайнятим на будівництві водоймища на р. Стрий, запасних частин, вузлів і агрегатів для автомобілів, тракторів і механізмів відповідно до виділених республіці ресурсів на наявний парк машин і механізмів.

11. Ввести в штати апарату Дрогобицького райвиконкому з 1 січня 1980 р. на період будівництва Стрийського водоймища посаду заступника голови виконкому по переселенню населення і підготовці зони затоплення в межах фонду заробітної плати і асигнувань, встановлених бюджетом Львівської області на утримання органів державного управління.

12. Міністерству меліорації і водного господарства УРСР, Міністерству сільського будівництва УРСР, Міністерству торгівлі УРСР і Львівському облвиконкому забезпечити виділення для будівельників водоймища на р. Стрий промислових і продовольчих товарів та організувати громадське харчування на будівельних майданчиках.

 

Голова
Ради Міністрів УРСР

О. ЛЯШКО

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

Інд. 24

 

Додаток N 1
до постанови Ради Міністрів УРСР
від 5 вересня 1979 р. N 440

ЗАВДАННЯ
по будівництву водоймища на р. Стрий у Львівській області, що підлягають виконанню міністерствами і будівельними організаціями за субпідрядними договорами з Мінводгоспом УРСР

/тис. крб./

Найменування робіт

Обсяг будівельно-монтажних робіт на 1979 - 1984 рр.

в тому числі по роках

Виконавці

1979

1980

1981

1982

1983

1984

Будівництво шляхів і мостів

1240

75

350

815

-

-

-

Міншляхбуд УРСР

Будівництво об'єктів зв'язку

800

-

-

350

450

-

-

Мінзв'язку УРСР

Будівництво протифільтраційної завіси

460

-

-

-

460

-

-

Мінмонтажспецбуд УРСР

Зведення лісів, лісоочистка і лісонасадження

30

-

-

-

-

30

-

Мінлісгосп УРСР

Будівництво тунелів глибинного водоскиду

2400

-

-

1000

1400

-

-

управління будівництва "Київметробуд"

Будівництво під'їзної залізничної колії

450

-

450

-

-

-

-

трест "Південзахідтрансбуд" Мінтрансбуду

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

 

Додаток N 2
до постанови Ради Міністрів УРСР
від 5 вересня 1979 р. N 440

ПЕРЕЛІК
об'єктів, що підлягають перенесенню та знесенню у зв'язку з підготовкою до затоплення зони водоймища на р. Стрий

Найменування об'єктів

Замовник

Виконавці робіт

Строки виконання робіт
/роки/

1

2

3

4

Лінія зв'язку

Мінзв'язку УРСР

Мінзв'язку УРСР

1983

Будинок відділення зв'язку в с. Новий Кропивник

- " -

- " -

1983

Виробничі приміщення радгоспу "Новокропивницький"

Мінрадгоспів УРСР

Мінсільбуд УРСР

1982

Виробничі приміщення Дрогобицького лісгоспзагу

Мінлісгосп УРСР

Мінлісгосп УРСР

1982

Будівлі піонерського табору Дрогобицької швейної фабрики "Зоря" в с. Новий Кропивник

Мінлегпром УРСР

Мінлегпром УРСР

1983

Рибницький лісопильний завод меблевої фірми "Дрогобич"

Мінліспром УРСР

Мінліспром УРСР

1983

Лінії електропередачі 6 і 0,4 кВ

Мінводгосп УРСР

Мінводгосп УРСР

1983

Трансформаторна підстанція 6/0,4 кВ

- " -

- " -

1983

Насосна станція в с. Рибник

- " -

- " -

1982

Будинок сільради в с. Довге

- " -

- " -

1983

Будівлі бази відпочинку управління "Бориславнафтогаз" в с. Новий Кропивник

Виробниче об'єднання "Укрнафта"

Виробниче об'єднання "Укрнафта"

1983

Будинок їдальні в с. Новий Кропивник

Укоопспілка

Укоопспілка

1983

Торговельний кіоск, павільйон та приміщення складу в с. Новий Кропивник

Укоопспілка

Укоопспілка

1983

Церковні будівлі в селах Довге та Новий Кропивник

Львівський облвиконком

Львівський облвиконком

1982

Лінія електропередачі 35 кВ Турка-Східниця

Міненерго УРСР

Міненерго УРСР

1983

Лінія електропередачі 35 кВ Східниця-Рибник

- " -

- " -

1983

Підстанція 35/6 кВ Рибницької насосної станції

- " -

- " -

1983

Будівлі бази відпочинку і піонерського табору Дрогобицького заводу автокранів

Дрогобицький завод автомобільних кранів Мінбудшляхмашу

Дрогобицький завод автомобільних кранів Мінбудшляхмашу

1983

Будівлі бази відпочинку Дрогобицького експериментально-механічного заводу спецобладнання в с. Новий Кропивник

Дрогобицький експериментально-механічний завод спецобладнання Мінгазпрому

Дрогобицький експериментально-механічний завод спецобладнання Мінгазпрому

1983

База відпочинку санаторію "Прикарпаття"

Санаторій "Прикарпаття", м. Трускавець

Санаторій "Прикарпаття", м. Трускавець

1983

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали