РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 2 липня 1979 р. N 336

Київ

Про дальше поліпшення дошкільного виховання у сільській місцевості

Рада Міністрів Української РСР відмічає, що в республіці створено широку мережу дитячих дошкільних закладів, які подають велику допомогу трудящим у вихованні та підготовці дітей до школи, сприяють поліпшенню умов роботи і побуту працюючих жінок.

Певних результатів досягнуто у розвитку дошкільного виховання у сільській місцевості. В постійно діючих сільських дошкільних закладах виховується близько 500 тис. дітей. Крім того, до 200 тис. дітей щороку влітку виховуються в сезонних дошкільних закладах.

Питанню дошкільного виховання дітей на селі найбільше уваги приділяється у Кримській, Миколаївській, Херсонській, Черкаській областях, де понад 50 процентів дітей дошкільного віку охоплені постійно діючими дошкільними закладами.

Проте забезпеченість населення сільської місцевості дитячими дошкільними закладами не відповідає його зростаючим потребам. Особливо відстають у розвитку мережі дошкільних закладів Волинська, Закарпатська, Львівська, Ровенська, Чернівецька, Чернігівська, Житомирська та Івано-Франківська області, де рівень суспільного дошкільного виховання дітей значно нижчий, ніж середні показники по республіці.

Окремі керівники господарств не переводять існуючі сезонні дитячі дошкільні заклади у постійно діючі, що негативно позначається на доборі та закріпленні педагогічних кадрів на селі та рівні навчально-виховної роботи з дітьми.

Значна частина дитячих дошкільних закладів у колгоспах і радгоспах розміщена в малопридатних приміщеннях, які не відповідають санітарно-гігієнічним нормам. У багатьох колгоспних дитячих дошкільник закладах не створено належних умов для перебування і виховання дітей, не вистачав м'якого і твердого інвентаря, посуду, іграшок, навчально-наочних посібників.

З метою дальшого поліпшення дошкільного виховання дітей у сільській місцевості Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Держплану УРСР, міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам при розробці проектів планів економічного і соціального розвитку Української РСР на 1980 рік і на 1981 - 1985 роки передбачити розвиток мережі дитячих дошкільних закладів, яка забезпечать створення в 1980 - 1982 роках дитячих ясел-садків в усіх колгоспах і радгоспах республіки.

Облвиконкомам:

за погодженням з відповідними міністерствами і відомствами УРСР розробити і затвердити до 15 листопада 1979 р. плани розвитку мережі дитячих дошкільних закладів на 1980 - 1982 роки, маючи на увазі поряд з будівництвом нових приміщень для дошкільних закладів за рахунок державних капіталовкладень широке залучення коштів колгоспів, ефективне використання існуючих приміщень, переведення сезонних дитячих дошкільних закладів у постійно діючі, вивільнення приміщень дошкільних закладів, які використовуються не за призначенням, тощо;

передбачати в разі необхідності виділення колгоспам довгострокових кредитів Держбанку СРСР на будівництво дитячих дошкільних закладів.

2. Держплану УРСР, Міністерству радгоспів УРСР, Міністерству харчової промисловості УРСР, Головплодвинпрому УРСР передбачити виділення у 1980 - 1982 роках державних капіталовкладень в обсягах, які забезпечать створення в кожному радгоспі постійно діючого дитячого дошкільного закладу. Будівництво нових приміщень для дитячих дошкільних закладів здійснювати переважно в тих радгоспах, де відсутні дитячі ясла-садки.

3. Міністерствам і відомствам-підрядчикам за замовленням міністерств і відомств УРСР - замовників і облвиконкомів передбачати в річних планах відповідні обсяги підрядних робіт на будівництво дитячих дошкільних закладів.

4. Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству освіти УРСР, облвиконкомам:

забезпечити дальше зміцнення навчально-матеріальної бази дитячих дошкільних закладів, оснащення їх інвентарем і обладнанням, навчально-наочними посібниками, іграшками, методичною літературою;

поліпшити добір і використання педагогічних, та медичних кадрів в дошкільних закладах; посилити контроль за виконанням постанови Ради Міністрів СРСР від 17 березня 1973 р. N 162 "Про заходи по дальшою розвитку мережі дитячих дошкільних закладів у колгоспах" в частині надання пільг, а також встановлення оплати праці, тривалості робочого дня і відпусток медичним і педагогічним працівникам /членам колгоспів/ у розмірах і порядку, передбачених для даної категорії працівників відповідних державних дошкільних закладів.

5. Міністерству торгівлі УРСР, Укоопспілці, Держкомсільгосптехніці УРСР забезпечити колгоспні дитячі дошкільні заклади технологічним та іншим обладнанням.

6. Міністерству торгівлі УРСР, Укоопспілці, облвиконкомам забезпечити значне поліпшення постачання дитячим дошкільним закладам високоякісних продуктів харчування, не допускаючи заміни набору продуктів у раціоні харчування дітей.

7. Міністерству освіти УРСР, місцевим органам народної освіти:

систематично подавати допомогу колгоспам, радгоспам та підприємствам в організації сільських дитячих дошкільних закладів, забезпечити методичне керівництво виховною роботою в них;

здійснити заходи по підготовці вихователів для сільських дитячих дошкільних закладів і підвищенню кваліфікації працівників цих закладів.

8. Міністерству охорони здоров'я УРСР, місцевим органам охорони здоров'я:

здійснювати систематичний лікарський нагляд за станом здоров'я дітей, їх фізичним розвитком, харчуванням, проведенням оздоровчих заходів, добитись зниження захворювань в дошкільних закладах, посилити контроль за санітарно-гігієнічним режимом;

забезпечити дитячі дошкільні заклади у сільській місцевості кадрами медичних працівників відповідно до встановлених нормативів. В разі необхідності подати пропозиції про розширення підготовки медичних працівників для комплектування сільських дитячих дошкільних закладів.

9. Міністерству освіти УРСР разом з Державним комітетом УРСР у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі забезпечити підготовку і видання методичної і педагогічної літератури та навчально-наочних посібників для сільських дитячих дошкільних закладів.

10. Державному комітету УРСР по телебаченню і радіомовленню широко висвітлювати досвід радгоспів, колгоспів у справі організації дитячих дошкільних закладів у сільській місцевості, у будівництві нових приміщень, зміцненні матеріально-технічної бази ясел і садків.

 

Заступник Голови
Ради Міністрів УРСР

Г. ВАЩЕНКО

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

Інд. 28

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали