КИЇВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА МИТНИЦЯ

НАКАЗ

від 16.08.2011 р. N 1335

Про делегування окремих повноважень

З метою оперативного вирішення питань щодо здійснення митних процедур, виключення дублювання функцій та прискорення проведення операцій, пов'язаних з митним контролем, митним оформленням товарів і транспортних засобів, що здійснюються в зоні діяльності Київської регіональної митниці,відповідно до Інструкції з діловодства в митній службі України, затвердженої наказом Держмитслужби від 28.12.2002 N 747, з урахуванням положень наказів Держмитслужби від 22.04.2011 N 330 "Про припинення Енергетичної регіональної митниці" (Наказ N 330), від 05.07.2011 N 577 "Про припинення здійснення митного контролю та митного оформлення товарів Енергетичною регіональною митницею та внесення змін до деяких наказів Держмитслужби України" (Наказ N 577), з урахуванням територіального розташування підрозділів митного оформлення, наказую:

1. Затвердити Перелік питань, що підлягають опрацюванню та розгляду, з прийняттям відповідного рішення на рівні заступників начальника Київської регіональної митниці, що додається.

2. Затвердити Перелік питань, що підлягають опрацюванню та розгляду, з прийняттям відповідного рішення на рівні начальників митного поста (заступників), начальників відділу митного оформлення (заступників), що додається.

3. Затвердити Перелік питань, що підлягають опрацюванню та розгляду, з прийняттям відповідного рішення на рівні начальників секторів м/п "Київ-енергетичний" та посадових осіб підрозділів митного оформлення, уповноважених на прийняття таких рішень наказом Київської регіональної митниці, які організовують митний контроль та митне оформлення поза місцем розташування керівництва митного поста/відділу митного оформлення (керівники робочих груп), що додається.

4. Уповноважити здійснювати розгляд документів та прийняття рішень з питань реалізації вимог нормативних актів за переліками, що додаються, наступних посадових осіб митниці:

4.1. Заступників начальника Київської регіональної митниці на розгляд та прийняття рішень з питань, затверджених пунктом 1 цього наказу.

4.2. Начальників митних постів, їх заступників, начальників відділів митного оформлення митних постів, їх заступників з визначенням повноважень у посадових інструкціях, на розгляд та прийняття рішень з питань, затверджених пунктом 2 цього наказу.

4.3. Начальників секторів м/п "Київ-енергетичний" та Посадових осіб підрозділів митного оформлення, які організовують митний контроль та митне оформлення поза місцем розташування керівництва митного поста/відділу митного оформлення (керівники робочих груп), визначених у додатку до цього наказу, з визначенням повноважень у посадових інструкціях, на розгляд та прийняття рішень з питань, затверджених пунктом 3 цього наказу.

5. Начальникам митних постів, відповідно до повноважень та компетенції, забезпечити:

5.1. Здійснення прийому представників підприємств та організацій.

5.2. Частково децентралізовану реєстрацію та облік на митних постах вхідних документів, які надходять від суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності з питань, визначених Переліками затвердженими цим наказом, та потребують розгляду, опрацювання та виконання за допомогою ПІК "Канцелярія" з дотриманням вимог Інструкції з діловодства в митних органах України, затвердженої наказом Держмитслужби від 28.12.2002 N 747, наказу Держмитслужби від 09.08.2005 N 735 "Про запровадження єдиної форми заяви підприємства, подання якої передує митному оформленню товарів і транспортних засобів", відповідно до наказу Київської регіональної митниці від 22.03.2011 N 350 "Про запровадження часткової децентралізації реєстрації документів" (із доповненнями).

5.3. В тижневий термін з дня набрання чинності цього наказу, внести, у разі необхідності відповідні зміни та доповнення до посадових інструкцій в частині наданих повноважень.

6. Вважати такими, що втратили чинність, накази Київської регіональної митниці:

- від 21.03.2011 N 330 "Про делегування повноважень" (Перелік N 330);

- від 31.03.2011 N 475 "Про надання окремих повноважень головним інспекторам митних постів Київської регіональної митниці та про внесення доповнень до наказу Київської регіональної митниці від 21.03.2011 N 330";

- від 26.04.2011 N 609 "Про внесення змін до наказів Київської регіональної митниці від 21.03.2011 N 330 та від 31.03.2011 N 475" (Наказ N 609);

- від 08.06.2011 N 912 "Про внесення змін до наказу Київської регіональної митниці від 31.03.2011 N 475 "Про надання окремих повноважень посадовим особам підрозділів митного оформлення Київської регіональної митниці та про внесення доповнень до наказу Київської регіональної митниці від 21.03.2011 N 330";

- від 08.07.2011 N 1089 "Про внесення доповнень до переліку посадових осіб, яким надано окремі повноваження";

- від 02.08.2011 N 1264 "Про внесення доповнень до переліку посадових осіб, яким надано окремі повноваження"

7. Начальнику відділу організаційного та документального забезпечення Бурі З.М. довести наказ до структурних підрозділів митниці згідно з розрахунком розсилки.

8. Персональну відповідальність за виконання вимог наказу покласти на посадових осіб Київської регіональної митниці, визначених пунктом 4 цього наказу.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Т. в. о. начальника Київської
регіональної митниці

Г. В. Токарчук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Київської регіональної митниці
16.08.2011 N 1335

ПЕРЕЛІК
питань, що підлягають опрацюванню та розгляду, з прийняттям відповідного рішення на рівні заступників начальника Київської регіональної митниці

1. Взяття (надання) проб і зразків товарів, проведення досліджень (аналізу, експертизи) з метою їх митного оформлення відповідно до пункту 2 Порядку взяття (надання) проб і зразків товарів, проведення досліджень (аналізу, експертизи) з метою їх митного оформлення, а також розпорядження зразками, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.2002 N 1862.

2. Щодо можливості митного оформлення товарів відповідно до пункту 2.6 та пункту 3.2 Порядку прийняття митними органами погодженого рішення про місце здійснення митного оформлення товарів, затвердженого наказом Держмитслужби від 09.11.2004 N 801.

3. Заяви про надання копії відповідного дозвільного документа Державної служби експортного контролю України з інформацією на його зворотному боці про стан фактичного здійснення міжнародних передач зазначених у дозвільному документі товарів відповідно до пункту 12 розділу 1 Порядку використання в митних органах дозволів і висновків Державної служби експортного контролю України, затвердженого наказом Держмитслужби від 16.06.2009 N 555.

4. Заяви про надання дозволу підприємствам на здійснення операцій з товарами, що зберігаються на складах митних органів відповідно до пункту 7.2 Порядку роботи складу митного органу, затвердженого наказом Держмитслужби від 05.12.2003 N 835.

5. Скасування дозволу, наданого заявникові режиму або переробнику, відповідно до пункту 2.19 Порядку застосування митних режимів переробки на митній території України та переробки за межами митної території України, затвердженого наказом Держмитслужби від 13.09.2003 N 609.

6. Погодження рішення про визначення митної вартості у випадках спрацювання системи АСАУР (критерій ризику 124), відповідно до Порядку заповнення рішення про визначення митної вартості товарів, затвердженогонаказом Держмитслужби від 29.05.2009 N 506.

7. Заяви про надання дозволу на доставку товарів в місця прибуття автотранспорту інші, ніж визначені Переліком місць прибуття автотранспорту відповідно до пункту 1.4 та пункту 1.5 наказу Держмитслужби "Про місця прибуття автотранспорту" від 21.11.2005 N 1136.

 

Начальник відділу організації
митного контролю та роботи
митних посередників

О. В. Пахомов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Київської регіональної митниці
16.08.2011 N 1335

ПЕРЕЛІК
питань, що підлягають опрацюванню та розгляду, з прийняттям відповідного рішення на рівні начальника митного поста (заступника), начальника відділу митного оформлення (заступника)

1. Заяви про допущення товарів до переміщення через митний кордон України в режимі тимчасового ввезення (вивезення), відповідно до статті 207 Митного кодексу України, пункту 1 Порядку прийняття рішення про допущення товарів до переміщення через митний кордон України в режимі тимчасового ввезення (вивезення), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 12.12.2002 N 1855.

2. Заяви про митне оформлення товарів у спрощеному порядку, відповідно до статті 79 Митного кодексу України, пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.2002 N 1985 "Деякі питання митного оформлення товарів", пункту 2.1 Положення про спрощений порядок митного оформлення деяких видів товарів, затвердженого наказом Держмитслужби від 24.12.2003 N 908.

3. Заяви про надання дозволу щодо переробки товарів, крім товарів 1 - 24 груп згідно з УКТЗЕД, та прийняття рішень відповідно до пунктів 2.6, 2.8, 2.18, 4.3 Порядку застосування митних режимів переробки на митній території України та переробки за межами митної території України, затвердженого наказом Держмитслужби від 13.09.2003 N 609.

4. Заяви про надання дозволу на проведення операцій, відповідно до статті 215 Митного кодексу України, підпункту 2 пункту 1, пункту 3 Переліку і порядку проведення операцій з товарами, які перебувають у режимі митного складу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.2002 N 1867, пункту 6.7 Положення про відкриття та експлуатацію митних ліцензійних складів, затвердженого наказом Держмитслужби від 31.12.96 N 592.

5. Заяви довільної форми одержувача товарів або вповноваженої ним особи чи експедитора або перевізника на проведення комплексних операцій відповідно до вимог пункту 4 Порядку здійснення комплексних операцій з товарами, що переміщуються під митним контролем митною територією України, затвердженого наказом Держмитслужби від 29.10.2009 N 1034.

6. Заяви про розміщення товарів і транспортних засобів на склади тимчасового зберігання та на склади організацій - отримувачів гуманітарної допомоги відповідно до пункту 1.9 Положення про склади тимчасового зберігання, затвердженогонаказом Держмитслужби від 07.10.2003 N 674 (на рівні начальника підрозділу митного оформлення або особи, яка його заміщує).

7. Заяви про збільшення строку пред'явлення та продовження строків декларування товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України відповідно до статей 44, 85 Митного кодексу України, пункту 3 Порядку збільшення строку пред'явлення та продовження строків декларування митному органу товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.03.2003 N 377.

8. Заяви про надання дозволу на подання загальної вантажної митної декларації відповідно до пункту 2.2 Порядку проведення митного оформлення товарів, що вивозяться залізничним транспортом, з використанням загальної вантажної митної декларації, затвердженого наказом Держмитслужби України від 02.06.2003 N 380.

9. Заяви про надання дозволу на проведення ідентифікаційного огляду товарів і транспортних засобів відповідно допунктів 2.2, 2.3 Порядку проведення ідентифікаційного огляду товарів та інших предметів декларантом, затвердженого наказом Держмитслужби від 01.04.2002 N 174.

10. Щодо неможливості або недоцільності здійснення обов'язкових форм контролю, визначених автоматизованою системою аналізу та управління ризиками (далі - АСАУР), згідно пункту 2.3 Порядку застосування автоматизованої системи аналізу та управління ризиками під час митного контролю та митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації, затвердженого наказом Держмитслужби від 13.12.2010 N 1467 (Наказ N 1467).

11. Здійснення вибіркового митного огляду у митниці призначення/відправлення відповідно до статті 42 Митного кодексу України, якщо безпосереднім відправником або отримувачем товарів і транспортних засобів є підприємства, внесені до "білого списку" та "зеленого списку" Реєстру, згідно:

пунктів 7, 8, 10 Порядку визначення підприємств-резидентів, до товарів і транспортних засобів яких може встановлюватися спрощений порядок застосування процедур митного контролю та митного оформлення, затвердженого наказом Держмитслужби від 10.08.2009 N 736;

підпункту "б" пункту пункту 27 розділу 3 Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації, затвердженого наказом Держмитслужби від 20.04.2005 N 314 (крім випадків декларування товарів у митні режими реімпорту, реекспорту, тимчасового ввезення (вивезення) і зворотного вивезення (ввезення), та підпунктах "в", "г", "ґ", "д","е" цього пункту;

рішення про неможливість або недоцільність здійснення обов'язкових форм контролю, визначених АСАУР, згідно пункту 2.3 Порядку застосування автоматизованої системи аналізу та управління ризиками під час митного контролю та митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації, затвердженого наказом Держмитслужби від 13.12.2010 N 1467 (Наказ N 1467).

12. Заяви про надання дозволу на випуск у вільний обіг товарів при поданні тимчасової чи неповної декларації відповідно до статті 82 Митного кодексу України, пункту 1.6 та пункту 3.1 Порядку застосування тимчасової та неповної декларації відповідно до митного режиму імпорту (при випуску у вільний обіг), затвердженого наказом Держмитслужби від 30.12.2003 N 932.

13. Заяви про видачу підприємству дозволу на подання періодичної митної декларації, відповідно до пункту 4 Порядку та умов подання періодичної митної декларації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2002 N 1985.

14. Заяв на продовження строку доставки товарів у митницю призначення на час дії обставин чи подій відповідно до пунктів 2.4,2.5 Положення про порядок здійснення контролю за доставкою вантажів у митниці призначення, затвердженого наказом Держмитслужби від 08.12.98 N 771 (на рівні начальника митного поста або особи, яка його заміщує).

15. Заяви про надання дозволу щодо продовження терміну тимчасового ввезення (вивезення) товарів відповідно до пункту 5 розділу VI Порядку застосування митного режиму тимчасового ввезення (вивезення), затвердженого наказом Держмитслужби від 28.03.2000 N 173.

16. Заяви про надання дозволу на знищення або руйнування товарів, що перебувають під митним контролем на митній території України відповідно до пункту 5 Порядку застосування митного режиму знищення або руйнування до товарів, що перебувають під митним контролем, затвердженого наказом Держмитслужби від 24.12.2003 N 905.

17. Заяви про надання дозволу на поміщення товарів, що перебувають під митним контролем на митній території України в митний режим відмови на користь держави відповідно до пункту 3 Порядку видачі митним органом дозволу на відмову на користь держави від товарів, що перебувають під митним контролем, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.12.2003 N 1955, та пункту 1.3 Порядку застосування митного режиму відмови на користь держави до товарів, що перебувають під митним контролем, затвердженого наказом Держмитслужби України від 24.12.2003 N 906.

18. За відсутності на складі тимчасового зберігання (далі - СТЗ) закритого типу товарів, що перебувають під митним контролем, надання дозволу на використання цього СТЗ для зберігання товарів, які не перебувають під митним контролем відповідно до пункту 1.9 Положення про склади тимчасового зберігання, затвердженого наказом Держмитслужби від 07.10.2003 N 674 (за погодженням з відділом організації митного контролю та роботи митних посередників).

19. Надання дозволу на зміну митного режиму щодо товарів і транспортних засобів, розміщених на СТЗ, до закінчення строку тимчасового зберігання відповідно до статті 99 Митного кодексу України.

20. Прийняття рішення щодо продовження визначених статтею 108 Митного кодексу України термінів зберігання товарів на СТЗ або складах організацій - отримувачів гуманітарної допомоги.

21. Надання дозволу на зміну митного режиму відповідно до статті 186 Митного кодексу України.

22. Заяви про здійснення митного оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митного органу в робочий час, установлений для митного органу відповідно до пункту 2.1 Порядку прийняття рішення про здійснення митного оформлення товарів і транспортних засобів, поза місцем розташування митного органу або поза робочим часом, установленим для митного органу, а також нарахування й унесення плати за таке митне оформлення, затвердженого наказом Держмитслужби від 04.12.2003 N 833.

23. Продовження строку тимчасового ввезення (вивезення) предметів, що переміщуються громадянами, відповідно до статті 208 Митного кодексу України.

24. Листи - зобов'язання суб'єктів ЗЕД про подання ВМД і документів, необхідних для митного контролю та митного оформлення газу (електроенергії), у визначені терміни, у відповідності до Порядку митного контролю та митного оформлення природного газу, що переміщується через митний кордон України трубопровідним транспортом, затвердженого ПКМУ від 17.12.2003 N 1958, та Порядку митного контролю і митного оформлення електроенергії, що переміщується через митний кордон України, затвердженогоПКМУ від 10.12.2003 N 1909.

 

Начальник відділу організації
митного контролю та роботи
митних посередників

О. В. Пахомов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Київської регіональної митниці
16.08.2011 N 1335

ПЕРЕЛІК
питань, що підлягають опрацюванню та розгляду, з прийняттям відповідного рішення на рівні начальників секторів м/п "Київ-енергетичний" та посадових осіб підрозділів митного оформлення, уповноважених на прийняття таких рішень наказом Київської регіональної митниці, які організовують митний контроль та митне оформлення поза місцем розташування керівництва митного поста/відділу митного оформлення (керівники робочих груп)

1. Заяви про надання дозволу на проведення операцій, відповідно до статті 215 Митного кодексу України, підпункту 2 пункту 1, пункту 3 Переліку і порядку проведення операцій з товарами, які перебувають у режимі митного складу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.2002 N 1867, пункту 6.7 Положення про відкриття та експлуатацію митних ліцензійних складів, затвердженого наказом Держмитслужби від 31.12.96 N 592.

2. Заяви довільної форми одержувача товарів або вповноваженої ним особи чи експедитора або перевізника на проведення комплексних операцій відповідно до вимог пункту 4 Порядку здійснення комплексних операцій з товарами, що переміщуються під митним контролем митною територією України, затвердженого наказом Держмитслужби від 29.10.2009 N 1034.

3. Заяви про розміщення товарів і транспортних засобів на склади тимчасового зберігання відкритого типу відповідно до пункту 1.9 Положення про склади тимчасового зберігання, затвердженого наказом Держмитслужби від 07.10.2003 N 674.

4. Заяви про збільшення строку пред'явлення та продовження строків декларування товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України відповідно достатей 44, 85 Митного кодексу України, пункту 3 Порядку збільшення строку пред'явлення та продовження строків декларування митному органу товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.03.2003 N 377.

5. Здійснення вибіркового митного огляду у митниці призначення/відправлення відповідно до статті 42 Митного кодексу України, якщо безпосереднім відправником або отримувачем товарів і транспортних засобів є підприємства, внесені до "білого списку" та "зеленого списку" Реєстру, згідно:

пунктів 7, 8, 10 Порядку визначення підприємств-резидентів, до товарів і транспортних засобів яких може встановлюватися спрощений порядок застосування процедур митного контролю та митного оформлення, затвердженого наказом Держмитслужби від 10.08.2009 N 736;

підпункту "б" пункту пункту 27 розділу 3 Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації, затвердженого наказом Держмитслужби від 20.04.2005 N 314 (крім випадків декларування товарів у митні режими реімпорту, реекспорту, тимчасового ввезення (вивезення) і зворотного вивезення (ввезення), та підпунктах "в", "г", "ґ", "д", "е" цього пункту;

рішення про неможливість або недоцільність здійснення обов'язкових форм контролю, визначених АСАУР, згідно пункту 2.3 Порядку застосування автоматизованої системи аналізу та управління ризиками під час митного контролю та митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації, затвердженого наказом Держмитслужби від 13.12.2010 N 1467 (Наказ N 1467).

6. Надання дозволу на зміну митного режиму щодо товарів і транспортних засобів, розміщених на СТЗ, до закінчення строку тимчасового зберігання відповідно до статті 99 Митного кодексу України.

7. Прийняття рішення щодо продовження визначених статтею 108 Митного кодексу України термінів зберігання товарів на СТЗ або складах організацій - отримувачів гуманітарної допомоги.

8. За відсутності на СТЗ закритого типу товарів, що перебувають під митним контролем, надання дозволу на використання цього СТЗ для зберігання товарів, які не перебувають під митним контролем відповідно до пункту 1.9 Положення про склади тимчасового зберігання, затвердженого наказом Держмитслужби від 07.10.2003 N 674 (за погодженням з ВОМК та РМП).

 

Начальник відділу організації
митного контролю та роботи
митних посередників

О. В. Пахомов

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали