ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 31.08.2011 р. N 552

Про додаткові заходи до завдань відповідних операційних цілей, визначених Стратегією економічного та соціального розвитку Херсонської області до 2015 року

З метою досягнення стратегічних цілей, визначених Стратегією економічного та соціального розвитку Херсонської області до 2015 року (далі - Стратегія), ефективного управління процесами регіонального розвитку, відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 6 квітня 2011 року N 218 "Про стан виконання завдань, визначених Стратегією економічного та соціального розвитку Херсонської області до 2015 року, за підсумками 2010 року" (Розпорядження N 218), керуючись статтею 6, пунктом 2 частини першої статті 13, пунктом 1 статті 17, частиною четвертою статті 34, пунктом 1 частини першої статті 39 та частиною першою статті 41 Закону України "Про місцеві державні адміністрації":

1. Затвердити додаткові заходи до завдань відповідних операційних цілей, визначених Стратегією, що додаються.

2. Відповідальним виконавцям заходів, зазначених у пункті 1 цього розпорядження:

2.1. Залучати у межах компетенції необхідних фахівців, представників заінтересованих структур за згодою для забезпечення у визначені терміни повноцінної реалізації додаткових заходів.

2.2. Надавати Головному управлінню економіки обласної державної адміністрації щокварталу до 30 числа місяця, наступного за звітним періодом, інформацію про хід виконання додаткових заходів, а за необхідності викладати причини, які унеможливлюють повноцінне їх виконання, та пропозиції щодо усунення факторів, які не сприяють реалізації завдань, визначених Стратегією, за формою згідно з додатком.

3. Головному управлінню економіки обласної державної адміністрації забезпечити контроль і проведення моніторингу реалізації завдань Стратегії та щокварталу до 25 числа другого наступного за звітним періодом місяця інформувати обласну державну адміністрацію про хід виконання додаткових заходів до завдань відповідних операційних цілей, визначених Стратегією.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Хоменка А. С.

 

Голова обласної
державної адміністрації

М. М. Костяк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Херсонської обласної державної адміністрації
31.08.2011 N 552

ДОДАТКОВІ ЗАХОДИ
до завдань відповідних операційних цілей, визначених Стратегією економічного та соціального розвитку Херсонської області до 2015 року

N
з/п

Найменування завдання

Зміст заходу

Термін виконання, роки

Відповідальні виконавці

1

2

3

4

5

Стратегічна ціль 1. Розвиток галузей економіки, підвищення конкурентоспроможності області

Операційна ціль 1.2. Формування високоефективного промислового комплексу

Ресурсне енергозбереження області

1.

Забезпечення потреб області у високоякісних продуктах нафтохімічної промисловості

Внести пропозиції до Кабінету Міністрів України щодо передбачення у проекті Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік" державних гарантій для фінансування інвестиційних, інноваційних, інфраструктурних та інших проектів реконструкції ПрАТ "Херсонський нафтопереробний завод"

До 1 грудня 2011 року

Начальник управління промисловості та розвитку інфраструктури обласної державної адміністрації
Ярошевський В. І.,
в. о. генерального директора ПрАТ "Херсонський нафтопереробний завод"
Семеген В. М.

Вивчити питання щодо доцільності будівництва глибоководного терміналу з перевантаження нафти та світлих нафтопродуктів Херсонського морського торговельного порту

До 2 грудня 2013 року

Начальник управління промисловості та розвитку інфраструктури обласної державної адміністрації Ярошевський В. І.,
в. о. генерального директора ПрАТ "Херсонський нафтопереробний завод"
Семеген В. М.,
начальник ДП "Херсонський морський торговельний порт"
Ігнатенко С. В.

Операційна ціль 1.3. Розвиток високопродуктивного агропромислового комплексу та зрошуваного землеробства

Агропромислове виробництво

2.

Прискорений розвиток агропромислового виробництва, підвищення його потенціалу й ефективності

Створити на території області мережу логістичних центрів сільськогосподарської продукції

До 1 вересня 2015 року

Начальник Головного управління агропромислового розвитку обласної державної адміністрації
Носик А. А.

Створити на території області склади для зберігання сільськогосподарської продукції

До 25 грудня 2015 року

Начальник Головного управління агропромислового розвитку обласної державної адміністрації
Носик А.А.

Створити в установленому порядку в Херсонській області оптовий ринок сільськогосподарської продукції з сучасною інфраструктурою

До 3 вересня 2012 року

Директор ТОВ "Херсонський виробничий оптовий ринок"
Пятко С. М.

Розвиток зрошуваного землеробства

3.

Підвищення ефективності використання зрошуваних земель

Реконструювати державні водогосподарські об'єкти та об'єкти міжгосподарської меліоративної системи області (реконструкція Каліносільської зрошувальної системи Бериславського району, державних насосних станцій N 12 розподільчого каналу Р-5-1, N 19 розподільчого каналу Р-2 Новотроїцького району)

До 30 грудня 2011 року

Начальник Херсонського обласного виробничого управління меліорації і водного господарства
Коваленко Є. Є.

Забезпечити збереження та утримання у задовільному технічному стані діючих зрошувальних та меліоративних систем

Щорічно

Начальник Херсонського обласного виробничого управління меліорації і водного господарства
Коваленко Є. Є.,
голови районних державних адміністрацій

Забезпечити розвиток внутрішньогосподарських зрошувальних систем на площі 141 тис. га

До 25 грудня 2015 року

Начальник Головного управління агропромислового розвитку обласної державної адміністрації
Носик А. А.,
голови районних державних адміністрацій

Операційна ціль 1.4. Розвиток підприємництва та інфраструктури його підтримки

4.

Підвищення значення малого підприємництва у забезпеченні сталого розвитку області

Передбачити кошти в місцевих бюджетах для мікрокредитування суб'єктів малого підприємництва та на часткову компенсацію відсоткових ставок за кредитами

Щорічно

Начальник Головного фінансового управління обласної державної адміністрації
Шепелєв І. О.

Операційна ціль 1.5. Розбудова та модернізація транспортної інфраструктури, удосконалення управління транспортними процесами з широким використанням інформаційних технологій, логістики. Розвиток інформаційної сфери, телекомунікацій і зв'язку

Розвиток транспортного комплексу області

5.

Модернізація та розбудова транспортної інфраструктури

Автотранспортне сполучення

Замінити на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення (обласні та районні) білощебеневе покриття на асфальтобетонне або чорнощебеневе

До 30 грудня 2015 року

Начальник Служби автомобільних доріг у Херсонській області
Савченко М. М.

Перевлаштувати діючий водовід "Дніпро-Миколаїв" при реконструкції автомобільної дороги Одеса - Мелітополь - Новоазовськ (на Таганрог), км 164+800 - км 164+900

До 30 листопада 2011 року

Начальник управління промисловості та розвитку інфраструктури обласної державної адміністрації
Ярошевський В. І.

Збудувати шляхопровід через залізницю на автомобільній дорозі Одеса - Мелітополь - Новоазовськ (на Таганрог) км 164+900

До 30 грудня 2011 року

Начальник Служби автомобільних доріг у Херсонській області
Савченко М. М.

Реконструювати автомобільну дорогу Одеса - Мелітополь - Новоазовськ (на Таганрог) на ділянках:

До 03 грудня 2012 року

Начальник Служби автомобільних доріг у Херсонській області
Савченко М. М.

км 164+000 - км 165+100

км 165+100 - км 166+700

Операційна ціль 1.6. Розвиток туристично-рекреаційного комплексу та охорона культурної спадщини

Розвиток туристично-рекреаційного комплексу

6.

Раціональне використання туристичних ресурсів

Постійно оновлювати загальний реєстр існуючих сільських садиб з даними про умови проживання та послуги, що надаються

Щорічно

Начальник управління культури і туризму обласної державної адміністрації
Корольова І. В.

Забезпечувати інформаційну та рекламну підтримку суб'єктів діяльності у галузі сільського зеленого туризму в області

Щорічно

Начальник управління культури і туризму обласної державної адміністрації
Корольова І. В.

Створити базу даних діючих сільських садиб

До 30 вересня 2011 року

Начальник управління культури і туризму обласної державної адміністрації
Корольова І. В.

Створити сучасну систему по підготовці та перепідготовці кваліфікованих кадрів для туристичної сфери та, зокрема, у сфері сільського туризму

До 30 грудня 2011 року

Директор обласного центру зайнятості
Єрашов Є. О.

Розробити проекти дорожніх знаків, які інформуватимуть про туристичні об'єкти сільського туризму та визначити місця їх розташування в області

До 20 січня 2012 року

Начальник управління культури і туризму обласної державної адміністрації
Корольова І. В.

Установити дорожні знаки, що інформуватимуть про туристичні об'єкти сільського туризму, розташовані в області

До 2 квітня 2012 року

Начальник Служби автомобільних доріг у Херсонській області
Савченко М. М.

Стратегічна ціль 2. Людський розвиток, підвищення якості життя населення

Операційна ціль 2.3. Забезпечення охорони здоров'я, фізичного оздоровлення населення

2.3.1. Забезпечення охорони здоров'я

7.

Зміцнення матеріально-технічної бази та впровадження нових технологій обслуговування; оптимізація територіальної організації мережі закладів охорони здоров'я

Вирішити в установленому порядку питання щодо фінансування будівництва третього пускового комплексу Херсонського обласного онкологічного диспансеру

До 30 грудня 2011 року

Начальник управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації
Короленко В. М.

Передбачити закупівлю необхідних розхідних матеріалів для ангіографа та діяльності Центру серця в Херсонській міській клінічній лікарні ім. О. С. Лучанського

До 30 грудня 2011 року

Начальник управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації
Короленко В. М.,
Херсонський міський голова
Сальдо В. В.

Сприяти в наданні державної підтримки реалізації проекту створення міжнародного медичного екологічного містечка на базі бальнеологічного центру на Арабатській Стрілці у Генічеському районі (надання цьому проекту статусу національного)

До 30 грудня 2011 року

Начальник управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації
Короленко В. М.

2.3.2. Фізичне оздоровлення населення області та розвиток спорту

8.

Збереження та розвиток мережі спортивних споруд з урахуванням запитів різних соціальних, професійних, демографічних груп, їх фізкультурно-спортивних інтересів, рівня спортивної підготовленості

Опрацювати в установленому порядку питання створення у м. Цюрупинську Херсонської області бази з підготовки спортсменів з водних видів спорту (будівництво олімпійського центру з підготовки національних команд з водних видів спорту в м. Цюрупинськ)

До 30 грудня 2011 року

Начальник управління у справах сім'ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації
Кравець О. М.,
голова Цюрупинської районної державної адміністрації
Андрушкевич В. М.

Розробити та внести для затвердження на сесії Херсонської міської ради проект реконструкції недобудованої споруди загальноосвітньої школи N 23 та перепрофілювання її в загальноосвітню школу та спортивний комплекс ДЮСШ N 6 з плавальним басейном

До 30 грудня 2011 року

Херсонський міський голова
Сальдо В. В.

Стратегічна ціль 3. Розвиток системи послуг населенню, якісної інфраструктури життєзабезпечення

Операційна ціль 3.2. Реформування житлово-комунального господарства. Водозабезпечення. Впровадження ресурсо- й енергозберігаючих технологій

Житлово-комунальне господарство

9.

Зниження техногенного впливу житлово-комунального господарства на навколишнє середовище, широке впровадження ресурсо- й енергозаощаджуючих технологій

Забезпечити добудову очисних споруд міст Берислава і Голої Пристані

До 30 грудня 2011 року

Начальник управління житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації
Кузьмін В. В.

Реконструювати напірний каналізаційний колектор довжиною 1,6 км у м. Каховці

До 30 грудня 2011 року

Начальник управління житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації
Кузьмін В. В.

Водозабезпечення

10.

Провести ремонт та реконструкцію водопроводів з метою забезпечення жителів міст та інших населених пунктів питною водою, кількість та якість якої повинні відповідати вимогам санітарних норм і державного стандарту

Будівництво III пускового комплексу першої черги Іванівського групового водопроводу

До 30 грудня 2011 року

Начальник Херсонського обласного виробничого управління меліорації і водного господарства
Коваленко Є. Є.

Забезпечити водопостачання сільських населених пунктів, населення яких користується привізною водою та водою, що не відповідає вимогам санітарних норм і державним стандартам

До 25 грудня 2013 року

Начальник управління житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації
Кузьмін В. В.

Операційна ціль 3.3. Сприяння вирішенню житлової проблеми

Будівельний комплекс області

11.

Зниження собівартості будівництва соціального житла шляхом виділення будівельних майданчиків, які не обтяжені додатковим навантаженням з інженерної підготовки

Забезпечити виділення земельних ділянок з метою будівництва житла для відселення жителів аварійних будинків "гнучкої конструкції"

До 25 грудня 2012 року

Херсонський міський голова
Сальдо В. В.

Забезпечити будівництво нових житлових будинків для відселення жителів аварійних будинків "гнучкої конструкції"

До 25 грудня 2013 року

Херсонський міський голова
Сальдо В. В., начальник управління житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації
Кузьмін В. В.

Забезпечити резервування земельних ділянок для будівництва доступного житла з їх визначенням на генеральних планах населених пунктів

До 25 грудня 2012 року

Перший заступник начальника управління регіонального розвитку, містобудування та архітектури обласної державної адміністрації
Мастерова В. М., голови районних державних адміністрацій, міські голови міст обласного значення

Стратегічна ціль 4. Збереження та раціональне використання природних ресурсів

Операційна ціль 4.3. Захист територій від підтоплення

12.

Зниження рівня підтоплення населених пунктів

Забезпечити розроблення проектно-кошторисної документації по захисту від підтоплення смт Нова Маячка Цюрупинського району

До 30 грудня 2011 року

Начальник управління житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації
Кузьмін В. В.

Розробити проект комплексного захисту від шкідливої дії вод м. Скадовськ

До 30 грудня 2011 року

Начальник управління житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації
Кузьмін В. В.

Провести корегування проектно-кошторисної документації по захисту від підтоплення територій м. Генічеськ

До 30 грудня 2011 року

Начальник управління житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації
Кузьмін В. В.

 

Перший заступник голови
обласної державної адміністрації -
керівник апарату

В. С. Білий

 

Додаток
до розпорядження Херсонської обласної державної адміністрації
31.08.2011 N 552

Форма

ІНФОРМАЦІЯ
про хід виконання додаткових заходів щодо забезпечення реалізації завдань, визначених Стратегією економічного та соціального розвитку Херсонської області до 2015 року

N
з/п

Завдання

Зміст заходу

Найменування внутрішнього документа, яким визначено захід (дата, номер)

Термін, роки

Інформація про виконання заходу

Очікуваний результат кількісного показника у 2011 році

Фінансування заходів у 2011 році, (усі джерела) тис. грн.

План

Факт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перший заступник голови
обласної державної адміністрації -
керівник апарату

В. С. Білий

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали