ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ
І РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 4 березня 1978 р. N 144

Київ

Про додаткові заходи по підготовці і проведенню весняних польових робіт у 1978 році

З метою забезпечення своєчасного і високоякісного проведення весняних польових робіт у 1978 році, на виконання постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 23 лютого 1978 р. N 148 Центральний Комітет Компартії України і Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЮТЬ:

1. Зобов'язати Міністерство сільського господарства УРСР, Міністерство радгоспів УРСР, Міністерство меліорації і водного господарства УРСР, Укрсільгосптехніку, Міністерство заготівель УРСР, Міністерство харчової промисловості УРСР, Головплодвинпром УРСР, Південне відділення ВАСГНІЛ, обласні і районні комітети партії, виконкоми місцевих Рад народних депутатів, місцеві сільськогосподарські органи, керівників колгоспів і радгоспів забезпечити проведення в 1978 році в колгоспах, радгоспах та інших сільськогосподарських підприємствах весняних польових робіт на високому агротехнічному рівні і в зв'язку з цим вжити заходів:

до вирішення питань, пов'язаних з проведенням весняної сівби, в кожному господарстві, районі і області, звернувши особливу увагу на належну підготовку насіння і машинно-тракторного парку, своєчасне завезення і нагромадження в господарствах пального і чистильних матеріалів, на необхідність високоефективного використання всіх зрошуваних і осушених земель, своєчасного проведення очистки каналів і ремонту меліоративних систем і споруд, а також ремонту поливної техніки;

до укомплектування господарств необхідними кадрами трактористів-машиністів, водіїв автомобілів, машиністів дощувальних машин для двозмінної роботи машинно-тракторних агрегатів, до підвищення кваліфікації кадрів механізаторів, до широкого розгортання соціалістичного змагання механізаторів сільського господарства за досягнення найвищої продуктивності праці і максимальне використання технічних можливостей машин;

до належної організації в колгоспах, радгоспах та інших господарствах у період проведення весняних польових робіт громадського харчування, культурно-побутового і медичного обслуговування.

2. Міністерству внутрішніх справ УРСР забезпечити виробництво і поставку до 1 травня 1978 р. сільському господарству в рахунок фондів, виділених на 1978 рік, 2400 автозавантажувачів насіння в сівалки АС-2УМ.

3. Дозволити Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству радгоспів УРСР, Міністерству харчової промисловості УРСР, Головплодвинпрому УРСР і Укрсільгосптехніці провадити в березні - травні 1978 р. залежно від умов, що складаються, зміну строків поставки сільському господарству тракторів, сільськогосподарських машин, запасних частин і мінеральних добрив по фондах, виділених на I - II квартали 1978 року.

4. Укрсільгосптехніці, після одержання від Союзсільгосптехніки додаткових фондів на матеріали, устаткування і машини, за погодженням з Міністерством сільського господарства УРСР, Міністерством радгоспів УРСР, Міністерством харчової промисловості УРСР, Головплодвинпромом УРСР, Південним відділенням ВАСГНІЛ, об'єднанням "Укрсортнасіннєовоч" терміново розподілити їх між споживачами та забезпечити поставку колгоспам і радгоспам /незалежно від їх відомчої підпорядкованості/.

5. Укрсільгосптехніці, Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству радгоспів УРСР, Міністерству меліорації і водного господарства УРСР, Міністерству харчової промисловості УРСР Головплодвинпрому УРСР, їх органам на місцях, Південному відділенню ВАСГНІЛ та облвиконкомам:

вжити невідкладних заходів до посилення завезення пально-мастильних матеріалів у колгоспи і радгоспи, маючи на увазі створити в кожному господарстві до початку проведення весняних польових робіт запаси нафтопродуктів у кількостях, що забезпечать безперебійну роботу машинно-тракторного парку в цей період;

усунути існуючі недоліки у витрачанні пально-мастильних матеріалів, забезпечити ефективне їх використання, поліпшити організацію нормування, обліку і зберігання нафтопродуктів;

розробити і здійснити заходи, які забезпечили б зберігання і недопущення перевитрати пально-мастильних матеріалів у колгоспах, радгоспах та інших сільськогосподарських підприємствах і організаціях.

6. Головпостачу УРСР і Укрсільгосптехніці забезпечити поставку до 15 червня 1978 р. сільському і водному господарству всієї кількості шин для вантажних автомобілів, виділених на перше півріччя.

7. Головпостачу УРСР, Укрсільгосптехніці, Міністерству лісового господарства УРСР, Міністерству лісової і деревообробної промисловості УРСР забезпечити в першому півріччі 1978 р. поставку для потреб сільського господарства ділової деревини та пиломатеріалів у кількості не менше 50 процентів річних фондів, а підприємствам і організаціям Міністерства сільського будівництва УРСР і Укрміжколгоспбуду - в кількості не менше 45 процентів річних фондів.

8. Держплану УРСР і Головпостачу УРСР залишити в 1978 році, як виняток, для потреб сільського господарства лишки сінопресувального дроту, виявлені в сільському господарстві по підсумку перепису на 1 січня 1978 р., без заліку їх до річних фондів республіки.

9. Українській республіканській конторі Держбанку СРСР надавати, як виняток, до 1 листопада 1978 р. окремим колгоспам, радгоспам /незалежно від їх відомчої підпорядкованості/, птахофабрикам, племінним і кінним заводам, сільськогосподарським учбово-виробничим і дослідно-виробничим господарствам, районним і міжрайонним об'єднанням /відділенням/, магазинам і базам Сільгосптехніки, які зазнають фінансових труднощів, за їх обгрунтованими клопотаннями короткостроковий кредит на оплату вартості запасних частин і матеріалів, необхідних для ремонтних потреб, робіт по ремонту і технічному обслуговуванню машинно-тракторного парку і вантажних автомобілів, механізованих сільськогосподарських і транспортних робіт, що виконуються організаціями Сільгосптехніки, на оплату вартості нафтопродуктів, кормів, витрат, зв'язаних з обміном насіння /включаючи його транспортування/, вартості насіння, що виділяється з державних ресурсів, мінеральних добрив, гербіцидів і отрутохімікатів, на покупку молодняка великої рогатої худоби, а також на оплату праці колгоспників, незалежно від наявності простроченої заборгованості по позичках Держбанку СРСР.

Погашення короткострокового кредиту, виданого на зазначену мету, провадиться радгоспами та іншими державними підприємствами і організаціями в черговості, встановленій для платежів за матеріальні цінності, а колгоспами в першу чергу після розрахунків з колгоспниками по оплаті праці з надходжень грошових коштів на їх рахунки.

10. Управлінням Донецької, Львівської, Одесько-Кишинівської, Південної, Південно-Західної і Придніпровської залізниць забезпечити першочергову подачу в 1978 році вагонів, цистерн і контейнерів під вантаження насіння, автомобілів, тракторів, причепів, сільськогосподарських машин, запасних частин, нафтопродуктів, прокату чорних і кольорових металів, мінеральних добрив, карбіду кальцію і отрутохімікатів, шин, гумотехнічних і азбестотехнічних виробів, лісних і будівельних матеріалів та інших матеріально-технічних засобів, необхідних для проведення весняних польових і меліоративних робіт, і встановити контроль за рухом по залізницях маршрутів з вказаними вантажами. При необхідності надпланових перевезень зазначених вантажів забезпечувати подачу вагонів, цистерн і контейнерів до їх перевезення в строки за погодженням з заінтересованими міністерствами і відомствами.

11. Головпостачу УРСР, міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам забезпечити реалізацію в 1978 році колгоспам, радгоспам та іншим сільськогосподарським підприємствам і організаціям наднормативних і не використовуваних на підприємствах і будовах матеріалів, запасних частин, транспортних засобів, інструментів, верстатів та іншого устаткування, необхідного для сільського господарства.

12. Укрсільгосптехніці, Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству радгоспів УРСР, Міністерству харчової промисловості УРСР, Головплодвинпрому УРСР і облвиконкомам вжити невідкладних заходів до прискорення вивезення з станцій залізниць усіх вантажів, що надходять на адресу об'єднань Сільгосптехніки, колгоспів, радгоспів та інших сільськогосподарських підприємств і організацій.

13. Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству радгоспів УРСР, Міністерству меліорації і водного господарства УРСР, Головплодвинпрому УРСР, Укрсільгосптехніці і облвиконкомам забезпечити сувору економію матеріальних ресурсів, виділених на 1978 рік для сільського і водного господарства.

14. Обкомам, міськкомам, райкомам партії, партійним організаціям промислових підприємств організувати в порядку шефства допомогу колгоспам і радгоспам з боку промислових підприємств у ремонті техніки, необхідної для проведення весняних польових робіт в 1978 році.

15. Зобов'язати Держплан УРСР, Головпостач УРСР, Міністерство внутрішніх справ УРСР, Укрсільгосптехніку і облвиконкоми взяти під особливий контроль виконання завдань по виробництву і поставці сільському і водному господарству запасних частин, тракторів, автомобілів, тракторних причепів, сільськогосподарських машин, пального та інших матеріально-технічних засобів, з тим щоб забезпечити успішне проведення весняних польових робіт в 1978 році.

16. Взяти до відома, що Центральний Комітет КПРС і Рада Міністрів СРСР постановою від 23 лютого 1978 р. N 148:

1) Зобов'язали Держпостач СРСР, Міністерство чорної металургії СРСР, Міністерство кольорової металургії СРСР, Міністерство нафтопереробної і нафтохімічної промисловості СРСР, Міністерство авіаційної промисловості, Міністерство електротехнічної промисловості, Міністерство оборонної промисловості, Міністерство автомобільної промисловості, Міністерство тракторного і сільськогосподарського машинобудування, Міністерство машинобудування для тваринництва і кормовиробництва, Міністерство будівельного, шляхового і комунального машинобудування, Міністерство верстатобудівної та інструментальної промисловості, Міністерство лісової і деревообробної промисловості СРСР, Міністерство машинобудування для легкої і харчової промисловості та побутових приладів і Міністерство хімічного і нафтового машинобудування забезпечити поставку в 1978 році в першочерговому порядку /незалежно від виконання плану виробництва/ по виділених фондах прокату чорних і кольорових металів, труб, матеріалів, заготовок і комплектуючих виробів, підприємствам /в тому числі підприємствам Міністерства внутрішніх справ СРСР, Міністерства внутрішніх справ Української РСР і Міністерства внутрішніх справ Казахської РСР/, що виготовляють трактори, автомобілі, причепи, землерийну техніку, сільськогосподарські машини, запасні частини і підшипники до автомобілів, тракторів, екскаваторів і сільськогосподарських машин, включаючи продукцію, що виготовляється у відповідності з додатковими завданнями, встановленими зазначеною постановою.

2) Продовжили на 1978 рік строк чинності постанови Ради Міністрів СРСР від 21 квітня 1971 р. N 231 про залучення в РРФСР на весняні польові роботи в колгоспах і радгоспах трактористів-машиністів та інших механізаторів з промислових, транспортних та інших підприємств, з установ і організацій і поширили чинність цієї постанови на інші союзні республіки.

Звільнили, як виняток, підприємства, що виробляють мінеральні добрива, шинні заводи і заводи по виробництву гумотехнічних і азбестотехнічних виробів Міністерства нафтопереробної і нафтохімічної промисловості СРСР і Міністерства хімічної промисловості, а також підприємства Міністерства тракторного і сільськогосподарського машинобудування і Міністерства машинобудування для тваринництва і кормовиробництва від направлення в 1978 році на весняні польові роботи трактористів-машиністів та інших механізаторів.

Звільнили також від направлення на весняні польові роботи працівників залізничного транспорту, які зв'язані з рухом поїздів.

Доручили Державному комітету Ради Міністрів СРСР по праці і соціальних питаннях дати роз'яснення про оплату праці трактористів-машиністів та інших механізаторів, які командируються на весняні польові роботи в колгоспи і радгоспи, на умовах, що діяли в 1977 році.

3) Продовжили на 1978 рік строк чинності пункту 10 постанови Ради Міністрів СРСР від 1 лютого 1965 р. N 66 /абзац третій пункту 16 постанови Ради Міністрів УРСР від 20 лютого 1965 р. N 184/ про преміювання робітників та інженерно-технічних працівників підприємств за виконання плану виробництва запасних частин до автомобілів, тракторів, сільськогосподарських і землерийних машин по всій встановленій номенклатурі, без зниження розміру премій, передбаченого пунктом 28 постанови Ради Міністрів СРСР від 21 листопада 1968 р. N 910 /підпункт 3 "в" пункту 34 постанови Ради Міністрів УРСР від 25 листопада 1968 р. N 600/.

17. Доручити Комітету народного контролю УРСР встановити контроль за виконанням завдань, передбачених цією постановою.

***

Центральний Комітет Компартії України і Рада Міністрів УРСР висловлюють впевненість, що партійні і радянські органи, сільськогосподарські, профспілкові і комсомольські організації, колгоспи і радгоспи, промислові підприємства і транспортні організації, виходячи з завдань, поставлених у Листі Центрального Комітету КПРС, Ради Міністрів СРСР, ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ про розгортання соціалістичного змагання за виконання і перевиконання плану 1978 року і посилення боротьби за підвищення ефективності виробництва і якості роботи, вживуть всіх заходів до того, щоб забезпечити проведення весняних польових робіт на високому агротехнічному рівні.

  

Секретар Центрального
Комітету Компартії України

В. ЩЕРБИЦЬКИЙ

Голова Ради Міністрів
Української РСР

О. ЛЯШКО

Інд. 22

  
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали