ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ
І РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 4 серпня 1978 р. N 388

Київ

Про додаткові заходи по поліпшенню селекції і насінництва кукурудзи

З метою поліпшення селекції ї насінництва кукурудзи і повного забезпечення потреби колгоспів і радгоспів у насінні цієї культури, на виконання постанови Центрального Комітету КПРС і Ради Міністрів СРСР від 5 травня 1978 р. N 495 Центральний Комітет Компартії України і Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЮТЬ:

1. Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству радгоспів УРСР, Міністерству заготівель УРСР, Південному відділенню ВАСГНІЛ, обкомам партії і облвиконкомам областей, у яких вирощується насіння кукурудзи, розробити і здійснити додаткові заходи по поліпшенню організації селекції і насінництва кукурудзи, повному забезпеченню потреби колгоспів і радгоспів республіки в доброякісному насінні високопродуктивних гібридів і сортів та створенню необхідного державного страхового фонду насіння цієї культури,

Затвердити на 1981 - 1985 роки завдання по виробництву насіння кукурудзи в спеціалізованих насінницьких господарствах, дослідних і елітно-насінницьких господарствах науково-дослідних установ та учбово-дослідних господарствах сільськогосподарських вузів і технікумів у кількості 560 тис. тонн у рік, в тому числі насіння батьківських форм гібридів 14,06 тис. тонн, гібридного насіння першого покоління 365 тис. тонн, з них ранньостиглих і середньоранніх 220 тис. тонн, і завдання по заготівлі насіння кукурудзи в державні ресурси та насіннєвий фонд спеціалізованих насінницьких господарств згідно з додатком N 1.

2. Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству радгоспів УРСР і Південному відділенню ВАСГНІЛ:

поліпшити організацію наукових досліджень по селекції і насінництву кукурудзи з метою розширення зони виробництва кукурудзи на зерно і одержання сталих урожаїв зерна цієї культури;

зосередити увагу колективів науково-дослідних установ по селекції кукурудзи на створенні і якнайшвидшому впровадженні у виробництво нових високопродуктивних гібридів кукурудзи, які відрізняються скоростиглістю, холодостійкістю, високим вмістом лізину, чутливістю до добрив і зрошення, високою насінною продуктивністю і мають груповий імунітет до хвороб і шкідників, не полягають і добре придатні до механізованого збирання.

3. Держплану УРСР, Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству радгоспів УРСР і Міністерству фінансів УРСР підготувати пропозиції про організацію в системі Сортнасінпрому УРСР виробничих об'єднань по насінництву кукурудзи і подати їх Раді Міністрів УРСР до 1 жовтня 1978 року.

4. Міністерству сільського господарства УРСР, Південному відділенню ВАСГНІЛ, Міністерству сільського будівництва УРСР, Міністерству промислового будівництва УРСР і Міністерству будівництва підприємств важкої індустрії УРСР забезпечити будівництво і введення в дію в 1981 - 1985 роках у дослідних і елітно-насінницьких господарствах науково-дослідних установ, учбово-дослідних господарствах сільськогосподарських вузів і технікумів 43 заводів по обробці насіння батьківських форм гібридів і вищих репродукцій сортів кукурудзи потужністю 250 і 500 тонн насіння в сезон згідно з додатком N 2 і 10 заводів по обробці гібридного і сортового насіння кукурудзи в системі Сортнасінпрому УРСР потужністю 5 тис. і 10 тис. тонн в сезон згідно з додатком N 3.

Міністерству сільського господарства СРСР доручено розробити і затвердити в 1979 - 1980 роках проекти на будівництво цих заводів.

Держпостачу СРСР і Державному комітету СРСР по виробничо-технічному забезпеченню сільського господарства запропоновано забезпечити в 1981 - 1985 роках виділення по специфікації Міністерства сільського господарства СРСР машин і устаткування, необхідних для укомплектування вказаних заводів.

Міністерству заготівель УРСР до введення в дію зазначених заводів забезпечити заготівлю, обробку і зберігання насіння батьківських форм гібридів кукурудзи.

5. Зобов'язати Міністерство заготівель УРСР і Міністерство сільського будівництва УРСР здійснити в 1981 - 1985 роках будівництво і реконструкцію заводів по обробці насіння кукурудзи, камерних сушарок з молотильно-очисними баштами і калібрувальних цехів з введенням в дію потужностей по обробці насіння кукурудзи згідно з додатком N 4.

6. Міністерству житлово-комунального господарства УРСР забезпечити виготовлення і поставку Міністерству заготівель СРСР в 1981 - 1985 роках 406 вентиляторів високого тиску ВВД N 5, в тому числі: в 1981 - 1982 роках - по 83 штуки і в 1983 - 1985 роках по 80 штук.

7. Міністерству сільського господарства УРСР і Міністерству сільського будівництва УРСР забезпечити проектування у 1979 - 1980 роках і будівництво в 1981 - 1983 роках об'єктів матеріально-технічної бази по селекції кукурудзи в обласних державних сільськогосподарських дослідних станціях згідно з додатком N 5.

Держплану УРСР передбачати в річних планах підрядних будівельно-монтажних робіт виконання Міністерством сільського будівництва УРСР необхідного обсягу робіт по будівництву зазначених об'єктів.

8. Міністерству сільського господарства УРСР, Південному відділенню ВАСГНІЛ, Держкомсільгосптехніці УРСР і облвиконкомам щороку виділяти для насінницьких господарств по виробництву насіння кукурудзи необхідну кількість високоефективних гербіцидів і мінеральних добрив.

9. Рекомендувати директорам дослідних і елітно-насінницьких господарств науково-дослідних установ, учбово-дослідних господарств сільськогосподарських вузів і технікумів і спеціалізованих господарств по насінництву кукурудзи вводити в штати цих господарств посаду агронома-насіннєвода з розрахунку один агроном-насіннєвод на кожні 100 гектарів посівів батьківських форм гібридів і вищих репродукцій /до еліти включно/ сортів кукурудзи.

10. Рекомендувати колгоспам, директорам радгоспів, а також керівникам хлібоприймальних підприємств і обласних управлінь хлібопродуктів здійснювати в установленому порядку преміювання працівників, які відзначилися в справі збільшення виробництва, заготівель і поліпшення якості насіння кукурудзи, за рахунок коштів відповідних фондів матеріального заохочення.

11. Взяти до відома, що Центральний Комітет КПРС і Рада Міністрів СРСР постановою від 5 травня 1978 р. N 495:

1) Зобов'язали Міністерство сільського господарства СРСР, Державний комітет СРСР по виробничо-технічному забезпеченню сільського господарства і Міністерство тракторного і сільськогосподарського машинобудування забезпечити в 1978 - 1982 роках проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт по створенню і випробуванню сівалки кукурудзяної селекційної і комбайна кукурудзозбирального селекційного.

Міністерству тракторного і сільськогосподарського машинобудування освоїти серійне виробництво в 1982 році сівалок кукурудзяних селекційних і в 1983 році комбайнів кукурудзозбиральних селекційних.

2) 3 метою стимулювання виробництва і заготівель насіння ранньостиглих і середньоранніх гібридів кукурудзи першого покоління встановили починаючи з урожаю 1978 року зустрічний продаж комбікормів колгоспам, радгоспам та іншим державний сільськогосподарським підприємствам за продане ними в державні ресурси і в насінний фонд спеціалізованих насінницьких господарств насіння цих гібридів кукурудзи.

Зустрічний продаж комбікормів провадити в розмірі 2 центнери за кожний центнер насіння ранньостиглих і середньоранніх гібридів кукурудзи першого покоління в порядку і на умовах, передбачених пунктом 11 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 4 листопада 1976 р. N 915 /ЗП СРСР, 1976 р., N 27, ст. 134/.

Список ранньостиглих і середньоранніх гібридів, за насіння яких провадиться зустрічний продаж комбікормів з державних ресурсів, щороку затверджується Міністерством сільського господарства СРСР і Міністерством заготівель СРСР.

Поширили дію пункту 11 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 4 листопада 1976 р. N 915 на господарства, що продають насіння простих гібридів кукурудзи, самозапилених ліній і батьківських форм гібридів кукурудзи безпосередньо колгоспам і радгоспам.

Міністерству заготівель СРСР і Міністерству сільського господарства СРСР доручено внести відповідні уточнення р порядок зустрічного продажу комбікормів.

* * *

Центральний Комітет Компартії України і Рада Міністрів УРСР, надаючи важливого значення зростанню виробництва зерна кукурудзи, підвищенню його якості і створенню міцної кормової бази, висловлюють впевненість у тому, що партійні, радянські, сільськогосподарські і заготівельні органи забезпечать здійснення необхідних заходів по поліпшенню селекції і насінництва цієї цінної сільськогосподарської культури.

 

Секретар Центрального
Комітету Компартії України

В. ЩЕРБИЦЬКИЙ

Голова Ради Міністрів
Української РСР

О. ЛЯШКО

Інд. 22

 

Додаток N 1
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 4 серпня 1978 р. N 388

ЗАВДАННЯ
по виробництву насіння кукурудзи в спеціалізованих насінницьких господарствах, дослідних і елітно-насінницьких господарствах науково-дослідних установ та учбово-дослідних господарствах сільськогосподарських вузів і технікумів на 1981 - 1985 роки

/тис. тонн/

Області

Всього за рік

В тому числі

батьківських форм гібридів

гібридів першого покоління

всього

з них ранньостиглих і середньоранніх

Вінницька

58,2

0,72

43,0

42,8

Волинська

-

-

-

-

Ворошиловградська

16,1

0,60

11,0

0,6

Дніпропетровська

44,0

1,20

31,0

1,3

Донецька

17,0

0,80

13,0

-

Житомирська

-

-

-

-

Закарпатська

3,0

0,40

0,3

-

Запорізька

30,0

0,90

21,0

1,4

Івано-Франківськ

-

 

-

-

Київська

25,0

0,70

13,8

13,8

Кіровоградське

50,0

0,85

36,3

24,9

Кримська

13,0

0,26

6,7

-

Львівська

-

-

-

-

Миколаївська

21,0

0,75

12,0

2,0

Одеська

55,0

1,74

35,0

17,1

Полтавська

50,0

1,20

30,8

27,6

Ровенська

-

-

-

-

Сумська

21,6

0,30

10,0

10,0

Тернопільська

4,0

-

3,0

2,8

Харківська

41,0

1,17

25,0

20,0

Херсонська

19,0

0,67

12,5

0,6

Хмельницька

18,1

0,40

10,0

10,0

Черкаська

55,0

0,90

37,1

34,4

Чернівецька

14,0

0,50

10,5

7,5

Чернігівське

5,0

-

3,0

3,0

Всього

560,0

14,06

365,0

220,0

ЗАВДАННЯ
по заготівлі насіння кукурудзи в державні ресурси і насіннєвий фонд спеціалізованих насінницьких господарств на 1981 - 1985 роки

/тис. тонн/

Обласні

1981 рік

1982 рік

1983 рік

1984 рік

1985 рік

в дер-
жавні ресурси

в дер-
жавні ресурси

в дер-
жавні ресурси

в насіннєві фонди спецнасін-
госпів

в дер-
жавні ресурси

в насіннєві фонди спецнасін-
госпів

в дер-
жавні ресурси

в насіннєві фонди спецнасін-
госпів

Вінницька

58,2

58,2

58,2

-

57,7

0,5

47,2

11,0

Ворошиловградська

16,1

16,1

16,1

-

15,35

0,75

14,85

1,25

Дніпропетровська

44,0

44,0

43,5

0,5

38,25

5,75

28,25

15,75

Донецька

17,0

17,0

17,0

-

16,5

0,5

16,0

1,0

Закарпатська

3,0

3,0

3,0

-

3,0

-

2,5

0,5

Запорізька

30,0

30,0

29,75

0,25

29,0

1,0

28,5

1,5

Київська

25,0

25,0

24,75

0,25

24,25

0,75

24,25

0,75

Кіровоградська

50,0

50,0

50,0

-

49,5

0,5

39,5

10,5

Кримська

13,0

13,0

12,75

0,25

12,75

0,25

12,75

0,25

Миколаївська

21,0

21,0

21,0

-

18,3

2,7

16,8

4,2

Одеська

55,0

55,0

54,5

0,5

53,75

1,25

53,75

1,25

Полтавська

50,0

50,0

49,75

0,25

49,75

0,25

49,25

0,75

Сумська

21,6

21,6

21,6

-

21,6

-

21,1

0,5

Тернопільська

4,0

4,0

4,0

-

4,0

-

4,0

-

Харківська

41,0

41,0

40,75

0,25

40,75

0,25

40,25

0,75

Херсонська

19,0

19,0

19,0

-

18,75

0,25

18,25

0,75

Хмельницька

18,1

18,1

18,1

-

17,6

0,5

17,6

0,5

Черкаська

55,0

55,0

54,75

0,25

54,75

0,25

54,25

0,75

Чернівецька

14,0

14,0

13,7

0,3

13,45

0,55

12,95

1,05

Чернігівська

5,0

5,0

5,0

-

5,0

-

5,0

-

Всього

560

560

557,2

2,8

544

16,0

507,0

53,0

 

Додаток N 2
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 4 серпня 1978 р. N 388

ЗАВДАННЯ
по будівництву і введенню в дію у дослідних і елітно-насінницьких господарствах науково-дослідних установ, учбово-дослідних господарствах сільськогосподарських вузів і технікумів заводів по обробці насіння батьківських форм гібридів і вищих репродукцій сортів кукурудзи на 1981 - 1985 роки

/штук/

Області та господарства науково-дослідних установ, учбово-дослідних господарств сільськогосподарських вузів і радгоспів-технікумів

Кількість заводів потужністю

Кому доручається будівництво

250 тонн

500 тонн

Вінницька область

 

 

 

Радгосп "Олександрівський"

 

1

Мінсільбуд УРСР

Радгосп імені Жданова

 

1

- " -

Ворошиловградська область

 

 

 

Дослідне господарство державної обласної сільськогосподарської дослідної станції

1

 

- " -

Старобільський радгосп-технікум

 

1

- " -

Дніпропетровська область

 

 

 

Дослідне господарство Всесоюзного науково-дослідного інституту кукурудзи

 

1

- " -

Дослідне господарство Синельниківської селекційно-дослідної станції

1

 

- " -

Дослідне господарство Ерастівської дослідної станції

 

1

- " -

Донецька область

 

 

 

Дослідне господарство державної обласної сільськогосподарської дослідної станції

 

1

- " -

Радгосп імені XVIII партз'їзду

 

1

- " -

Закарпатська область

 

 

Мінсільбуд УРСР

Дослідне господарство державної обласної сільськогосподарської дослідної станції

 

1

- " -

Запорізька область

 

 

 

Дослідне господарство державної обласної сільськогосподарської дослідної станції

 

1

- " -

Радгосп імені Горького

1

 

- " -

Радгосп-технікум "Перемога"

1

 

- " -

Київська область

 

 

 

Дослідне господарство Панфилівської дослідної станції по освоєнню боліт

1

 

- " -

Учбово-дослідне господарство "Великоснітинський" Української сільськогосподарської академії

1

 

- " -

Таращанський радгосп-технікум

1

 

- " -

Кіровоградська область

 

 

 

Дослідне господарство державної обласної сільськогосподарської дослідної станції

 

1

- " -

Радгосп "Червоний землероб"

 

1

- " -

Кримська обдасть

 

 

 

Дослідне господарство державної обласної сільськогосподарської дослідної станції

1

 

- " -

Миколаївська область

 

 

 

Дослідне господарство державної обласної сільськогосподарської дослідної станції

 

1

- " -

Радгосп імені 25-річчя Жовтня

 

1

- " -

Одеська область

 

 

 

Елітно-насінницьке дослідне господарство "Дачная" Всесоюзного науково-дослідного селекційно-генетичного інституту

 

1

Мінсільбуд УРСР

Радгосп "Комунар"

 

1

- " -

Дослідне господарство Жеребнівської дослідної станції

1

 

- " -

Учбово-дослідне господарство Одеського сільськогосподарського інституту

1

 

- " -

Петрівський радгосп-технікум

1

 

- " -

Полтавська область

 

 

 

Радгосп імені 9 Січня

 

1

- " -

Радгосп "Вирішальний"

 

1

- " -

Березово-Рудський радгосп-технікум

1

 

- " -

Сумська область

 

 

 

Радгосп імені Леніна

 

1

- " -

Харківське область

 

 

 

Радгосп "Красный Октябрь"

 

1

- " -

Радгосп "Красная волна"

 

1

- " -

Дослідне господарство Красноградської дослідної станції

1

 

- " -

Херсонська область

 

 

 

Радгосп "Піонер"

1

 

- " -

Каховський радгосп-технікум

 

1

- " -

Хмельницька область

 

 

 

Радгосп імені 60-річчя Великої Жовтневої соціалістичної революції

1

 

- " -

Кам'янець-Подільський радгосп-технікум

1

 

- " -

Черкаська область

 

 

 

Дослідне господарство державної обласної сільськогосподарської дослідної станції

 

1

Мінсільбуд УРСР

Дослідне господарство Драбівської дослідної станції рільництва

 

1

- " -

Тальянківський радгосп-технікум

1

 

- " -

Чернівецька область

 

 

 

Дослідне господарство державної обласної сільськогосподарської дослідної станції

 

1

- " -

Радгосп "Беренчанський"

1

 

- " -

Кіцманський радгосп-технікум

1

 

- " -

Всього

19

24

 

 

Додаток N 3
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 4 серпня 1978 р. N 388

ЗАВДАННЯ
по будівництву і введенню в дію заводів по обробці гібридного і сортового насіння кукурудзи на 1981 - 1985 роки

Області

Кількість заводів /штук/

В тому числі

Кому доручається будівництво

5 тис. тонн

10 тис. тонн

Вінницька

1

 

1

Мінпромбуд УРСР

Дніпропетровська

2

1

1

Мінважбуд УРСР

Запорізька

1

1

 

- " -

Кіровоградська

1

-

1

- " -

Миколаївська

1

1

 

Мінпромбуд УРСР

Одеська

1

 

1

- " -

Полтавська

1

1

 

- " -

Харківська

1

1

 

- " -

Черкаська

1

 

1

- " -

Всього

10

5

5

 

 

Додаток N 4
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 4 серпня 1978 р. N 388

ЗАВДАННЯ
Міністерству заготівель УРСР по введенню в дію потужностей заводів по обробці насіння кукурудзи, камерних сушарок з молотильно-очисними баштами, калібрувальних цехів на 1981 - 1985 роки

/потужністю тис. тонн в сезон/

Області

1981 - 1985 роки -
всього

в тому числі

1981 рік

1982 рік

1983 рік

1984 рік

1985 рік

Заводи по обробці насіння кукурудзи

Вінницька

5,0

-

-

-

5,0

-

Донецька

2,5

1,5

-

-

-

1,0

Київська

4,0

2,5

-

-

-

1,5

Кіровоградська

5,0

-

-

5,0

-

-

Черкаська

5,0

-

5,0

-

-

-

Всього по УРСР

21,5

4,0

5,0

5,0

5,0

2,5

Камерні сушарки з молотильно-очисними баштами

Вінницька

23,0

5,0

5,0

5,0

4,5

3,5

Ворошиловградська

8,5

 

2,5

2,5

 

3,5

Дніпропетровська

12,5

2,5

2,0

3,0

2,0

3,0

Донецька

12,0

2,0

3,0

2,0

3,0

2,0

Запорізька

5,0

2,5

2,5

 

 

 

Київська

9,0

 

1,5

2,5

2,5

2,5

Кіровоградська

21,0

4,0

4,0

5,0

4,0

4,0

Кримська

6,5

1,0

2,5

 

3,0

 

Одеська

19,5

4,0

4,0

5,0

4,0

2,5

Полтавська

24,0

5,0

5,0

5,0

5,0

4,0

Сумська

8,5

2,5

1,0

 

2,5

2,5

Харківська

19,0

4 0

3,0

4,0

4,0

40

Херсонська

5,0

2,5

 

1,0

1,5

 

Черкаська

22,5

5,0

4,0

5,0

4,0

4,5

Всього по УРСР

196,0

40,0

40,0

40,0

40,0

36,0

Калібрувальні цехи

Вінницька

5,0

-

2,5

-

2,5

-

Ворошиловградська

3,0

-

1,5

1,5

-

-

Дніпропетровська

1,5

1,5

-

-

-

-

Київська

2,0

-

-

1,0

1,0

-

Кіровоградська

5,0

2,5

-

-

2,5

-

Кримська

2,5

-

-

-

2,0

0,5

Одеська

3,0

1,5

-

-

-

1,5

Полтавська

5,0

-

-

2,5

-

2,5

Сумська

3,0

 

1,5

1,5

-

-

Харківська

2,5

-

-

-

-

2,5

Херсонська

2,5

-

2,5

-

-

-

Черкаська

5,0

2,5

-

1,5

-

1,0

Всього по УРСР

40,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

 

Додаток N 5
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 4 серпня 1978 р. N 388

ПЕРЕЛІК
обласних державних сільськогосподарських дослідних станцій, для яких передбачено проектування в 1979 - 1980 роках і будівництво в 1981 - 1983 роках об'єктів матеріально-технічної бази по селекції кукурудзи

/штук/

Обласні державні сільськогосподарські дослідні станції

Селекційні комплекси з теплицею на 1500 кв. метрів

Теплиці, кв. метрів

Пункти обробки селекційного матеріалу

Лабораторні корпуси

Чернівецька

-

1000

-

1

Закарпатська

1

-

-

-

Черкаська

-

-

1

-

Кримська

-

-

1

-

Всього

1

1000

2

1

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали