ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ
І РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 26 травня 1978 р. N 303

Київ

Про додаткові заходи по забезпеченню збирання врожаю, заготівель сільськогосподарських продуктів і кормів у 1978 році і успішного проведення зимівлі худоби в період 1978/79 року

З метою своєчасного проведення збирання врожаю, заготівель сільськогосподарських продуктів, грубих і соковитих кормів високої якості і успішного проведення зимівлі худоби, на виконання постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 23 травня 1978 р. N 391 Центральний Комітет Компартії України і Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЮТЬ:

1. Постанову ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 23 травня 1978 р. N 391 "Про додаткові заходи по забезпеченню збирання врожаю, заготівель сільськогосподарських продуктів і кормів у 1978 році і успішного проведення зимівлі худоби в період 1978/79 року" прийняти до керівництва і неухильного виконання.

2. Вважати найважливішим загальнодержавним завданням партійних, радянських, сільськогосподарських, профспілкових і комсомольських організацій, колгоспів, радгоспів, заготівельних і транспортних організацій, промислових підприємств успішне проведення збирання врожаю в стислі строки і без втрат, виконання і перевиконання плану закупок зерна та інших продуктів землеробства, забезпечення їх вивезення і збереження, значне збільшення заготівлі грубих і соковитих кормів високої якості для задоволення потреби в них громадського тваринництва і худоби, що знаходяться в особистій власності колгоспників, робітників і службовців, створення в кожному колгоспі і радгоспі страхових запасів кормів, організацію підготовки успішного проведення зимівлі худоби, а також виконання у встановлені строки завдань по поставці сільському і водному господарству збиральної техніки, тракторів, автомобілів і запасних частин до них, нафтопродуктів та інших матеріально-технічних засобів, необхідних для проведення збирання врожаю, заготівлі кормів і механізації тваринництва і кормовиробництва.

3. Зобов'язати обкоми партії і облвиконкоми, Міністерство сільського господарства УРСР, Міністерство радгоспів УРСР, Міністерство меліорації і водного господарства УРСР, Укрсільгосптехніку, Міністерство заготівель УРСР, Міністерство харчової промисловості УРСР, Головплодвинпром УРСР, Укоопспілку, районні комітети партії, виконкоми місцевих Рад народних депутатів, місцеві сільськогосподарські органи, керівників колгоспів, радгоспів і заготівельних організацій забезпечити своєчасну підготовку колгоспів, радгоспів і заготівельних організацій до збирання врожаю, заготівель сільськогосподарських продуктів і кормів у 1978 році, а також успішне проведення зимівлі худоби в період 1978/79 року, для чого:

розробити і здійснити заходи по забезпеченню виробництва сільськогосподарської продукції високої якості та запобіганню втратам її при збиранні і перевезенні на токи, заготівельні пункти і місця зберігання;

забезпечити повне збереження всіх посівів зернових культур і використання їх тільки за прямим призначенням, особливо посівів озимих культур і кукурудзи;

уточнити з урахуванням умов, що складаються, завдання по заготівлі кормів для більш повного забезпечення ними худоби в період зимівлі 1978/79 року, звернувши особливу увагу на виконання і перевиконання в кожному господарстві планів заготівлі сіна, сінажу, силосу, трав'яного борошна, гранульованих і брикетованих кормів, а також на використання всіх резервів для додаткового нагромадження і раціонального використання у господарствах кормових ресурсів;

закріпити посіви кормових культур за механізованими бригадами і ланками по кормодобуванню, забезпечивши їх необхідною технікою і добривами для одержання високих врожаїв;

організувати одночасно із заготівлею грубих кормів підвезення їх до місць зимівлі худоби з тим, щоб до початку стійлового утримання худоби в основному було завершено підвезення кормів до тваринницьких ферм, а також вжити необхідних заходів до охорони кормів від пожеж і розкрадання;

закінчити до 1 листопада 1978 р. ветеринарне обстеження всього поголів'я худоби, що залишається на зимівлю, і проведення комплексу ветеринарно-профілактичних заходів по запобіганню захворюванням тварин.

4. Відмітити, що в ряді областей і районів допускається неорганізованість і повільність у підготовці сільськогосподарської техніки до збирання врожаю і заготівель кормів, а також у підготовці тваринницьких приміщень, обладнання ферм і кормоцехів до зимівлі худоби, щорічно не використовується в період збирання врожаю і заготівель кормів значна кількість зернозбиральних комбайнів, рядкових жаток, машин для заготівлі і приготування кормів, бурякозбиральних комбайнів, транспортних засобів та іншої збиральної техніки.

Такий стан з підготовкою техніки до збирання врожаю і заготівель кормів, а також тваринницьких приміщень, обладнання ферм і кормоцехів до зимівлі худоби є наслідком недостатньої уваги до цієї роботи з боку партійних, радянських, сільськогосподарських органів і об'єднань Сільгосптехніки.

Обкомам партії і облвиконкомам, Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству радгоспів УРСР, Укрсільгосптехніці, Міністерству харчової промисловості УРСР, Головплодвинпрому УРСР, районним комітетам партії, виконкомам місцевих Рад народних депутатів і місцевим сільськогосподарським органам вжити конкретна заходів до посилення темпів ремонту зернозбиральних комбайнів, рядкових жаток, машин для заготівлі кормів, силосозбиральних, картоплезбиральних, бурякозбиральних комбайнів та іншої збиральної техніки, а також транспортних засобів, з тим щоб не пізніше як за два тижні до початку збирання сільськогосподарських культур і заготівлі кормів привести в готовність вказану техніку, звернувши особливу увагу на якість ремонту її. З цією метою повністю використати наявні виробничі потужності ремонтних майстерень колгоспів, радгоспів і підприємств Сільгосптехніки, організувавши двозмінну роботу цих підприємств. В необхідних випадках залучити до ремонтних робіт робітників промислових підприємств.

Створити до початку збирання врожаю в організаціях Сільгосптехніки, колгоспах і радгоспах необхідний обмінний фонд вузлів, агрегатів і запасних частин, привести у готовність стаціонарні і пересувні пункти технічного обслуговування, забезпечити надійну роботу диспетчерського зв'язку, вжити заходів до своєчасного ремонту тваринницьких приміщень, кормоцехів, складських приміщень, силосних і сінажних сховищ, сушильних пунктів і обладнання цих споруд.

Забезпечити широке впровадження в колгоспах і радгоспах передових методів організації праці на збиранні врожаю і заготівлі кормів, укомплектувати збиральні і транспортні агрегати висококваліфікованими механізаторами, провести інструктаж механізаторів по найбільш продуктивному використанню техніки на збиранні врожаю і заготівлі кормів. Широко розгорнути соціалістичне змагання серед робітників, зайнятих на збиранні врожаю, за досягнення найвищої продуктивності праці при високій якості робіт і максимальному використанні технічної можливості збиральних машин.

5. Звернути увагу партійних, радянських і сільськогосподарських органів, керівників колгоспів і радгоспів на необхідність своєчасного проведення заготівлі кормів на всіх площах сіяних трав і природних луків, а також в ярах, балках, заплавах річок, лісових угіддях, на придорожних смугах та інших ділянках, і що мають травостій. Максимально використати на кормові цілі гичку цукрових буряків, картоплі, відходи овочівництва, а також солому, полову, відходи харчової промисловості і громадського харчування.

6. Облвиконкомам, Міністерству сільського будівництва УРСР, Укрміжколгоспбуду, Укрсільгосптехніці та іншим міністерствам і відомствам, що здійснюють будівельно-монтажні роботи в радгоспах і колгоспах, вжити необхідних заходів до прискорення будівництва і введення в дію передбачених планом на 1978 рік тваринницьких приміщень і кормоцехів, забезпечивши здачу їх в експлуатацію не пізніше листопада 1978 року.

Укрсільгосптехніці і Головпостачу УРСР забезпечити поставку пусковим будовам необхідного для цієї мети комплектного технологічного та іншого устаткування.

7. Укрсільгосптехніці і облвиконкомам розширити роботи по ремонту і технічному обслуговуванню тваринницької техніки і машин для переробки і приготування кормів у колгоспах і радгоспах, забезпечити створення в районних об'єднаннях Сільгосптехніки необхідного обмінного фонду вузлів, агрегатів і повнокомплектних машин і обладнання тваринницьких ферм.

8. Міністерству м'ясної і молочної промисловості УРСР закінчити ремонт і підготовку м'ясопереробних підприємств до сезону основного надходження худоби і птиці - не пізніше 1 серпня і птахокомбінатів - не пізніше 1 липня 1978 р., укомплектувати ці підприємства кваліфікованими робітниками і спеціалістами, організувати безперебійну роботу м'ясокомбінатів і птахокомбінатів по прийманню і переробці худоби, птиці і кролів, а також забезпечити збереження живої ваги і вгодованості прийнятих тварин і птиці.

9. Зобов'язати облвиконкоми і Укрсільгосптехніку здійснити підготовку до збирання врожаю 1978 року автоколон транспортних підприємств "Транссільгосптехніка", забезпечивши укомплектування вантажних автомобілів складом водіїв з розрахунку два водії на один автомобіль.

10. Дозволити Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству радгоспів УРСР, Укрсільгосптехніці за погодженням з облвиконкомами для прискорення збирання врожаю зернових культур в залежності від умов, що складаються, провадити в травні - серпні 1978 р. зміну строків поставки комбайнів для збирання зернових і технічних культур, а також інших збиральних машин по виділених фондах для потреб сільського господарства.

11. Головпостачу УРСР і Укрсільгосптехніці забезпечити поставку до 25 вересня 1978 р. сільському господарству /в тому числі для радгоспів Міністерства харчової промисловості УРСР, Головплодвинпрому УРСР/ в рахунок фондів на 1978 рік 23,5 тис. вантажних автомобілів /крім автомобілів типів "Москвич" і УАЗ/, з них 17,15 тис. вантажних автомобілів до 15 липня 1978 р., за рахунок перенесення на IV квартал строків поставки автомобілів іншим споживачам /крім поставки для комплектування і спеціальних потреб/.

12. Міністерству внутрішніх справ УРСР забезпечити до 1 вересня 1978 р. виготовлення і поставку сільському господарству в рахунок виділених фондів 2700 зернонавантажувачів ЗПС-60, 4110 зернометальників ЗМ-30, 1500 повітропідігрівачів ВПТ-600 і 8000 буряконавантажувачів СНТ-2, ІБ, ПС-100.

13. Головпостачу УРСР, виробничим об'єднанням "Укрпластик" і "Укрпобутхімія" забезпечити, незалежно від рівня виконання плану виробництва, поставку сільському господарству карбіду кальцію, гідрогальмової рідини і 8417 тонн поліетиленової плівки по фондах 1978 року, в тому числі по фондах I - III кварталів /6729 тонн поліетиленової плівки/ - до 15 вересня 1978 року.

14. Міністерству внутрішніх справ УРСР забезпечити виготовлення і поставку сільському господарству машин і обладнання для укомплектування зерноочисних агрегатів і зерноочисно-сушильних комплексів по фондах першого півріччя до 25 червня 1978 р. і по фондах I - III кварталів - до 25 вересня 1978 року.

15. Головпостачу УРСР і Укрсільгосптехніці провести поставку акумуляторів типу 6СТ-132 /6СТ-120 і 6СТ-128/, виділених для потреб сільського і водного господарства, по фондах I - III кварталів - до 15 серпня 1978 р., а по річних фондах - до 15 вересня 1978 р. Поставку акумуляторів інших типів для потреб сільського і водного господарства по річних фондах закінчити до 15 грудня 1978 року.

16. Головпостачу УРСР і Укрсільгосптехніці забезпечити поставку для потреб сільського і водного господарства і сільського будівництва прокату чорних металів, метизів і сінопресувального дроту - до 15 вересня в кількості не менше 75 процентів річних фондів і до 15 грудня 1978 р. повністю по річних фондах, будівельних матеріалів /в тому числі цементу/ по річних фондах - до 1 грудня 1978 р., мішків паперових по фондах I - III кварталів - до 1 вересня 1978 р., вугілля по фондах I - III кварталів - до 15 вересня, а по річних фондах - до 25 грудня 1978 р., паперу, картону і тканинних мішків по фондах I - III кварталів - до 1 вересня, а по річних фондах - до 1 грудня 1978 р., електрообладнання і кабельних виробів по фондах I - III кварталів - до 1 вересня 1978 р., металообробного інструменту по річних фондах - до 1 грудня 1978 р., а також всієї кількості лісових матеріалів, виділених на 1978 рік, незалежно від рівня виконання плану їх поставки іншим споживачам /крім спеціальних потреб/.

17. Виділити додатково в 1978 році в розпорядження облвиконкомів для забезпечення збирання врожаю і заготівель сільськогосподарських продуктів шини для вантажних автомобілів згідно з додатком N 1.

18. Міністерствам і відомствам УРСР та облвиконкомам забезпечити здачу до 1 жовтня 1978 р. шиноремонтним підприємствам спрацьованих шин для їх відновлення у кількості не менше 80 процентів від завдань, встановлених сільському господарству постановою Ради Міністрів УРСР від 15 грудня 1977 р. N 610.

19. Виділені додатково в 1978 році для забезпечення збирання врожаю і заготівель сільськогосподарських продуктів нафтопродукти передати Укрсільгосптехніці в кількостях згідно з додатком N 2.

20. Зобов'язати Міністерство сільського господарства УРСР, Міністерство радгоспів УРСР, Міністерство харчової промисловості УРСР, Головплодвинпром УРСР, Укрсільгосптехніку, Південне відділення ВАСГНІЛ, об'єднання "Укрсортнасіннєовоч" і облвиконкоми здійснити до збирання врожаю 1978 року нагромадження пального і мастильних матеріалів в кількостях, що забезпечують безперебійну роботу автотракторного парку, встановити суворий контроль за використанням і зберіганням нафтопродуктів у господарствах, не допускати їх використання не за прямим призначенням, а також вжити заходів до економного витрачання пального і мастильних матеріалів в суворій відповідності з діючими нормами.

21. Зменшити в 1978 році Міністерству внутрішніх справ УРСР план виробництва і поставки сільському господарству обладнання для зерноочисно-сушильних комплексів КЗС-10Б2 на 60 одиниць і обладнання для насіннєочисних приставок СП-10 на 60 одиниць.

22. Укрсільгосптехніці за погодженням з Міністерством сільського господарства УРСР, Міністерством радгоспів УРСР, Міністерством харчової промисловості УРСР, Головплодвинпромом УРСР, Південним відділенням ВАСГНІЛ і об'єднанням "Укрсортнасіннєовоч" терміново розподілити між споживачами виділені додатково в 1978 році для потреб колгоспів і радгоспів /незалежно від їх відомчої підпорядкованості/ матеріали, обладнання і машини, встановляючи черговість поставок по областях з урахуванням очікуваного врожаю і строків дозрівання сільськогосподарських культур.

23. Зобов'язати Міністерство заготівель УРСР, Міністерство сільського господарства УРСР, Міністерство радгоспів УРСР, Міністерство харчової промисловості УРСР, Міністерство автомобільного транспорту УРСР, Головплодвинпром УРСР, Південне відділення ВАСГНІЛ, об'єднання "Укрсортнасіннєовоч", Укрсільгосптехніку і облвиконкоми:

а) провести на хлібоприймальних підприємствах необхідні заходи по забезпеченню найшвидшого зважування і розвантажування зерна з великовантажних автомобілів і автопоїздів, а також своєчасного навантаження і розвантаження зерна з залізничних вагонів;

б) укомплектувати відділи технохімічного контролю хлібоприймальних підприємств необхідною кількістю лаборантів з тим, щоб забезпечити своєчасне і правильне визначення якості зерна, і насамперед зерна твердої пшениці, а також пшениці сильних і найбільш цінних сортів;

в) забезпечити формування транспортних бригад для перевезення сільськогосподарських продуктів з полів на токи, склади і у сховища колгоспів і радгоспів, формування автомобільних загонів з автопоїздів і автомобілів підвищеної вантажопідйомності для доставки сільськогосподарських продуктів з колгоспів і радгоспів на державні заготівельні пункти;

г) здійснити закріплення колгоспів і радгоспів за хлібоприймальними підприємствами по здачі зерна державі, розробити і затвердити графіки перевезення зерна /з урахуванням цілодобової роботи/, створити в районах і областях оперативні диспетчерські групи по керівництву перевезеннями зерна і поліпшенню використання автотранспорту.

24. Дозволити облвиконкомам залучати на збирання врожаю 1978 року вантажні автомобілі і бортові автопричепи в порядку і на умовах, визначених постановою ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 23 травня 1978 р. N 391.

Автомобілі, залучені на збирання вражаю 1978 року, прикріпляти до автомобільних господарств Міністерства автомобільного транспорту УРСР і Укрсільгосптехніки. Забезпечення вказаних автомобілів запасними частинами, ремонтними засобами і нафтопродуктами покласти на Укрсільгосптехніку.

Відпуск нафтопродуктів сільськогосподарським і залученим транспортним організаціям з нафтобаз Головнафтопостачзбуту УРСР і Укрсільгосптехніки в період збирання і вивезення сільськогосподарської продукції провадити протягом всього світлового дня.

Встановити, що при міжобласному перекиданні залучених на збирання вражаю автомобілів заправка їх нафтопродуктами /за винятком автомобілів Міністерства автомобільного транспорту УРСР/ здійснюється організаціями Укрсільгосптехніки з оплатою вартості нафтопродуктів заготівельними організаціями областей, в які направляються автомобілі.

Вважати необхідним організувати цілодобову роботу вантажних автомобілів на перевезенні зерна та інших сільськогосподарських продуктів. З цією метою зобов'язати облвиконкоми забезпечити укомплектування складом водіїв всіх автомобілів, зайнятих на збиранні врожаю, з розрахунку два водії на один автомобіль, залучаючи при необхідності водіїв з інших галузей народного господарства.

25. Встановити для водіїв, які працюють на великовантажних автомобілях і автомобілях з причепами /автопоїздах/ на вивезенні зерна та інших сільськогосподарських продуктів урожаю 1978 року, додаткове преміювання в розмірі 25 процентів тарифної ставки. Премію нараховувати по результатах роботи за кожну зміну при умові виконання змінного завдання протягом встановленої тривалості робочого часу.

На додаток до постанови Ради Міністрів УРСР від 13 серпня 1963 р. N 911 ввести на 1978 рік преміювання водіїв автомобілів, які працюють на вивезенні зерна і цукрових буряків від комбайнів і на заготівельні пункти в дві зміни /два водії на одному автомобілі/, за забезпечення безперебійної роботи автомобілів не менше 20 годин на добу в розмірі 20 процентів тарифної ставки. Премії нараховуються по добових результатах роботи при умові виконання добового завдання і здачі автомобіля в справному стані для роботи в наступну добу.

Виплата водіям премій, передбачених цією постановою, а також постановою Ради Міністрів УРСР від 13 серпня 1963 р. N 911, провадяться підприємствами і організаціями, до яких вони прикомандировані, понад встановлений фонд заробітної плати без зниження розмірів, передбаченого постановами Ради Міністрів УРСР від 25 листопада 1968 р. N 600 і від 15 грудня 1977 р. N 611.

26. Облвиконкомам встановити норми і порядок видачі зерна радгоспами та іншими державними господарствами трактористам-машиністам та іншим працівникам комбайнових і інших збиральних агрегатів у межах, передбачених постановою ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 23 травня 1978 р. N 391.

27. З метою посилення матеріальної заінтересованості працівників збирально-транспортних комплексів у проведенні збирання врожаю в стислі строки і без втрат ввести за погодженням з Міністерством сільського господарства СРСР у вигляді досвіду в 1978 році в радгоспах та інших державних сільськогосподарських підприємствах оплату праці працівників комплексів в залежності від середнього фактичного заробітку трактористів-машиністів, що працюють на комбайнах або інших збиральних агрегатах /без урахування надбавки за класність/.

Розмір заробітку майстрів-наладчиків, робітників, які проводять технічне обслуговування збиральних агрегатів, і трактористів-машиністів, зайнятих на інших роботах в складі комплексу, визначається в процентах від середнього заробітку трактористів-машиністів, що працюють на збиральних агрегатах, виходячи з співвідношення між встановленими для цих працівників тарифними ставками і тарифною ставкою тракториста-машиніста, який працює на збиральному агрегаті.

Оплата праці водіїв автомобілів, що обслуговують збиральні агрегати, провадиться в розмірі до 80 процентів, начальників комплексів в розмірі до 120 процентів і їх помічників в розмірі до 80 - 100 процентів середнього заробітку трактористів-машиністів, які працюють на збиральних агрегатах.

Оплата праці працівників збирально-транспортних комплексів в зазначеному порядку провадиться при високій якості виконаних робіт, а також при умові, що сума заробітної плати всіх працівників комплексу в розрахунку на одиницю зібраної продукції не збільшиться порівняно з відповідною сумою заробітної плати, яка була б нарахована по діючих умовах оплати праці.

28. Надати облвиконкомам право залучати в 1978 році, як виняток, за рахунок внутрішніх ресурсів областей за погодженням з керівниками господарств на сільськогосподарські роботи і для роботи на хлібоприймальних підприємствах працездатне населення міст, селищ міського типу і сільських населених пунктів.

Встановити, що за робітниками і службовцями, які залучаються в 1978 році на сільськогосподарські роботи і для роботи на хлібоприймальних підприємствах відповідно до цієї постанови, зберігається 50 процентів середнього місячного заробітку за місцем основної роботи.

Вказані суми виплачуються підприємствами і організаціями за місцем основної роботи робітників і службовців за рахунок своїх коштів. У зв'язку з цим робітникам і службовцям, які залучаються на сільськогосподарські роботи і для роботи на хлібоприймальних підприємствах, добові і квартирні не виплачуються.

Облвиконкомам забезпечити розміщення робітників, які прибувають, культурно-побутове і медичне обслуговування їх, а також і раціональне використання вказаних робітників на збиранні врожаю при суворому додержанні правил охорони праці.

Зберегти на 1978 рік порядок оплати праці і витрат по переїзду населення, яке залучається на сільськогосподарські роботи і для роботи на хлібоприймальних підприємствах, затверджений постановою Ради Міністрів УРСР від 11 серпня 1965 р. N 782.

29. Міністерству харчової промисловості УРСР, Міністерству сільського господарства УРСР, облвиконкомам бурякосіючих областей разом з управліннями залізниць розглянути і вирішити питання про організацію до 1 вересня 1978 р. додатково бурякоприймальних пунктів поблизу залізничних станцій і шляхів з твердим покриттям, з тим щоб зменшити відстань перевезення цукрових буряків і скоротити строки вивезення їх з колгоспів і радгоспів.

30. Продовжити на 1978 рік строк чинності:

пунктів 7, 10 і 16 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 13 серпня 1974 р. N 419;

підпункту 1 пункту 14 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 27 лютого 1975 р. N 114.

31. Дозволити оплачувати трактористам-машиністам та іншим механізаторам, які виїжджають в 1978 році на збиральні роботи в колгоспи і радгоспи інших республік, країв і областей, вартість проїзду до місця тимчасової роботи і назад та виплачувати їм середній заробіток за час перебування в дорозі і за перші три дні після прибуття в радгосп або колгосп. Оплату праці вказаних механізаторів в радгоспах провадити за нормами і розцінками, що діють в даних радгоспах.

Встановити, що за цими працівниками зберігається 75 процентів їх середнього заробітку за місцем основної роботи. Вказані суми виплачуються підприємствами і організаціями за рахунок своїх коштів за місцем основної роботи механізаторів і в фонд заробітної плати не включаються, а механізаторам, які командируються з колгоспів, - з бюджету союзної республіки, куди направляються механізатори, за місцем їх роботи в господарствах на збиранні врожаю. У зв'язку з цим механізаторам, які командируються, добові і квартирні не виплачуються.

Рекомендувати колгоспам провадити оплату праці командированим механізаторам за нормами і розцінками, що діють у радгоспах.

Механізаторам, які командируються з колгоспів, нараховується надбавка до заробітку за стаж роботи за спеціальністю у розмірах, встановлених за місцем основної роботи. Вказана надбавка виплачується господарствами, в які механізатори командировані на збирання врожаю.

Витрати по переїзду механізаторів і по виплаті їм середнього заробітку за час перебування в дорозі і за перші три дні після прибуття в радгосп або колгосп, а також витрати по переїзду водіїв автомобілів колгоспів, міжколгоспних підприємств і організацій і по виплаті їм середнього заробітну за час перебування в дорозі провадити за рахунок бюджетів союзних республік, в які командировані механізатори і водії.

Міністерству фінансів УРСР забезпечити відшкодування в 1978 році колгоспами в бюджет республіки витрат по виплаті збережуваних механізаторам і водіям автомобілів 75 процентів середнього заробітку, оплаті проїзду в обидва кінці і по виплаті середнього заробітку за час перебування в дорозі, а також за перші три дні по прибутті механізаторів на місце.

Рекомендувати колгоспам час роботи трактористів-машиністів і водіїв автомобілів, направлених на збирання врожаю в інші господарства, включати у виконання мінімуму трудової участі, що дає право на одержання щорічної оплачуваної відпустки.

32. Дозволити застосовувати для трактористів-машиністів і водіїв автомобілів радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств, які направляються на заготівлю грубих кормів в інші райони країни, порядок оплати праці, збереження середнього заробітку за місцем основної роботи і оплати витрат на переїзд, передбачений пунктом 31 цієї постанови.

33. Дозволити облвиконкомам залучати в 1978 році у найбільш напружені періоди роботи в колгоспах і радгоспах трактори і автобензовози зі складом водіїв, а також трактористів-машиністів та інших механізаторів і водіїв автомобілів з промислових, транспортних та інших підприємств, з установ і організацій без шкоди для виконання встановлених їм планових завдань.

Оплата витрат, зв'язаних з перевезенням техніки і переїздом зазначених працівників до місця роботи і назад, повинна провадитися підприємствами, установами і організаціями, які направляють цих працівників і техніку в колгоспи та радгоспи, за рахунок своїх коштів.

34. Дозволити в 1978 році директорам радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств видавати /безплатно/ як додаткову оплату працівникам, зайнятим на збиранні сіна, соломи, на заготівлях силосу, сінажу і виробництві трав'яного борошна, і продавати по плановій собівартості постійним працівникам радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств, які мають в особистій власності свійську худобу, до 10 процентів заготовлюваного сіна і силосу та до 20 процентів соломи.

Надати право директорам радгоспів, лісогосподарських підприємств та інших державних сільськогосподарських підприємств видавати до 50 процентів сіна /безплатно/ працівникам, зайнятим на косінні та заготівлі сіна вручну на землях, непридатних для використання тракторів і машин. Оплата роботи по заготівлі сіна, що видається безплатно, не провадиться.

Рекомендувати колгоспам застосовувати вказані заохочення, а також систему заохочення у період перших днів масового збирання врожаю /але не більш як на 10 днів/, передбачену пунктом 14 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 23 травня 1966 р. N 410 для працівників радгоспів та інших державних підприємств сільського господарства.

35. Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству радгоспів УРСР, Міністерству харчової промисловості УРСР, Головплодвинпрому УРСР, Міністерству заготівель УРСР і облвиконкомам забезпечити суворий контроль за засипкою господарствами у повній потребі власного високоякісного насіння, створенням страхових і перехідних насінних фондів зернових і зернобобових культур у колгоспах, радгоспах та інших державних господарствах, а також за виконанням плану заготівель сортового насіння в державні ресурси. Використати весь вирощений врожай дефіцитних і перспективних сортів зернових і зернобобових культур та простих гібридів кукурудзи тільки на насінні цілі.

36. Продовжити на 1978 рік строк чинності розпорядження Ради Міністрів УРСР від 27 серпня 1971 р. N 689 про продаж трактористам-машиністам, зайнятим на оранці раннього зябу, зерна по закупочних цінах.

37. Зобов'язати управління Донецької, Львівської, Одесько-Кишинівської, Південної, Південно-Західної і Придніпровської залізниць забезпечити в 1978 році:

а) прискорену доставку вагонів з фруктами і овочами в пункти призначення. Передбачити в графіках руху курсування спеціалізованих поїздів з підвищеними швидкостями для перевезення цієї продукції;

б) подачу вагонів під навантажування кавунів і динь у відповідності з планами заготівельних організацій, а також за заявками, що подаються за 5 днів до початку навантаження цієї продукції.

38. Міністерствам і відомствам УРСР та облвиконкомам розробити і здійснити необхідні заходи по прискоренню розвантаження вагонів з вантажами для сільського господарства і сільськогосподарською продукцією.

39. Дозволити облвиконкомам залучати, як виняток, у 1978 році на сільськогосподарські роботи за згодою Ради Міністрів УРСР студентів вищих учбових закладів /крім перших і випускних курсів/ і учнів старших курсів середніх спеціальних учбових закладів /крім випускних курсів/, а також учнів професійно-технічних училищ /крім середніх профтехучилищ/ з тим, щоб ті, хто навчається в цих учбових закладах, залучались на сільськогосподарські роботи тільки при крайній необхідності на строк не більше одного місяця.

Облвиконкомам вжити необхідних заходів до забезпечення організованого прийому, безпечного перевезення, розміщення, організації громадського харчування, культурно-побутового і медичного обслуговування студентів вищих учбових закладів та учнів середніх спеціальних учбових закладів і професійно-технічних училищ, які залучаються на сільськогосподарські роботи у відповідності з цією постановою, а також до забезпечення їх навчання, інструктування безпечним прийомам роботи і нагляду за виконанням ними робіт.

40. Прийняти пропозицію Міністерства сільського господарства УРСР, Міністерства радгоспів УРСР і Української республіканської ради професійних спілок, погоджену з Міністерством сільського господарства СРСР, про заснування на період збирання і вивезення зерна та інших сільськогосподарських продуктів урожаю 1978 року 80 перехідних Червоних прапорів облвиконкомів і обласних рад профспілок з грошовими преміями для присудження колективам автоколон та інших транспортних підрозділів по підсумках роботи за кожні 10 днів згідно з додатком N 3.

Зберегти на 1978 рік умови нагородження перехідними Червоними прапорами, розміри грошових премій, а також опис перехідного Червоного прапора облвиконкому і облпрофради, затверджені постановою Ради Міністрів УРСР і Української республіканської ради професійних спілок від 1 вересня 1966 р. N 670.

Облвиконкомам витрати на оплату грошових премій і виготовлення перехідних Червоних прапорів провести за рахунок бюджетів областей.

41. Встановити почесне звання "Відмінник автомобільних перевезень сільськогосподарських продуктів урожаю 1978 року" з врученням грамоти облвиконкому.

Продовжити на період збирання і вивезення зерна та інших сільськогосподарських продуктів урожаю 1978 року чинність постанови Ради Міністрів УРСР від 19 серпня 1966 р. N 627 "Про затвердження Положення про почесне звання "Відмінник автомобільних перевезень сільськогосподарських продуктів урожаю 1966 року".

42. Облвиконкомам виділити цільовим призначенням з ринкових фондів легкові автомобілі і мотоцикли колгоспам, радгоспам та іншим сільськогосподарським організаціям для продажу їх трактористам-машиністам, робітникам і спеціалістам, які забезпечують високі показники в проведенні збирання врожаю та заготівель сільськогосподарських продуктів у 1978 році.

43. Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству радгоспів УРСР, Міністерству заготівель УРСР, Міністерству харчової промисловості УРСР, Міністерству меліорації і водного господарства УРСР, Головплодвинпрому УРСР і Укрсільгосптехніці забезпечити сувору економію матеріальних ресурсів, виділених для проведення збирання врожаю 1978 року.

44. Обкомам, міськкомам і райкомам партії та парторганізаціям промислових підприємств організувати в порядку шефства допомогу колгоспам, радгоспам, хлібоприймальним і зернопереробним підприємствам з боку промислових підприємств у ремонті збиральної техніки, елеваторів і зерноскладів, у підготовці та проведенні збирання врожаю, заготівель сільськогосподарських продуктів і кормів, а також в ремонті тваринницьких приміщень, обладнанні кормоцехів і кормокухонь і механізації трудомістких процесів на фермах в 1978 році.

45. Доручити Комітету народного контролю УРСР встановити контроль за виконанням завдань, передбачених цією постановою.

* * *

Центральний Комітет Компартії України і Рада Міністрів УРСР висловлюють впевненість, що партійні, радянські, сільськогосподарські, заготівельні, профспілкові і комсомольські організації, колгоспи і радгоспи, промислові підприємства і транспортні організації, виходячи з завдань, поставлених в Листі Центрального Комітету КПРС, Ради Міністрів СРСР, ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ про розгортання соціалістичного змагання за виконання і перевиконання плану 1978 року і посилення боротьби за підвищення ефективності виробництва і якості роботи, вживуть всіх заходів до того, щоб забезпечити чіткий ритм роботи в період збирання врожаю і заготівлі кормів, проведення збирання врожаю без втрат, заготівлю необхідної кількості кормів, виконання і перевиконання планів продажу державі зерна та інших сільськогосподарських продуктів у 1978 році і успішне проведення зимівлі худоби в період 1978/79 року.

 

Секретар Центрального
Комітету Компартії України

В. ЩЕРБИЦЬКИЙ

Голова Ради Міністрів
Української РСР

О. ЛЯШКО

Інд. 22

 

Додаток N 1
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 26 травня 1978 р. N 303

ВІДОМІСТЬ
шин для вантажних автомобілів, що виділяються додатково облвиконкомам в 1978 році за рахунок резерву Ради Міністрів СРСР для забезпечення збирання врожаю і заготівель сільгосппродуктів

/штук/

Області

Виділяється

Вінницька

3100

Волинська

1500

Ворошиловградська

2200

Дніпропетровська

3000

Донецька

2900

Житомирська

2100

Закарпатська

1100

Запорізька

2600

Івано-Франківська

1500

Київська

3400

Кіровоградська

2500

Кримська

3200

Львівська

2400

Миколаївська

2400

Одеська

2900

Полтавська

2500

Ровенська

2000

Сумська

2200

Тернопільська

2200

Харківська

2700

Херсонська

2400

Хмельницька

2500

Черкаська

3000

Чернівецька

1200

Чернігівська

2500

Всього

60000

 

Додаток N 2
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 26 травня 1978 р. N 303

ВІДОМІСТЬ
нафтопродуктів, що виділяються додатково в 1978 році Укрсільгосптехніці для забезпечення збирання врожаю і заготівель сільськогосподарських продуктів

Постачальник - Головнафтопостачзбут УРСР

/тис. тонн/

 

Всього

в тому числі

III квартал

IV квартал

Автомобільний бензин

194

144

50

в тому числі: А-72

54

36

18

                      А-76

130

98

32

                      АИ-93

10

10

 

Автомобільне масло

3,7

3,0

0,7

Нафтобітум

2

2

 

 

Додаток N 3
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 26 травня 1978 р. N 303

КІЛЬКІСТЬ
перехідних Червоних прапорів облвиконкомів і обласних рад профспілок з грошовими преміями для присудження колективам автоколон та інших транспортних підрозділів

Області

Червоних прапорів - всього

в тому числі з грошовими преміями

першою

другою

третьою

Вінницька

4

1

1

2

Волинська

2

1

1

-

Ворошиловградська

3

1

1

1

Дніпропетровська

4

1

1

2

Донецька

3

1

1

1

Житомирська

3

1

1

1

Закарпатська

2

1

1

-

Запорізька

3

1

1

1

Івано-Франківська

3

1

1

1

Київська

4

1

1

2

Кіровоградська

4

1

1

2

Кримська

3

1

1

1

Львівська

3

1

1

1

Миколаївська

3

1

1

1

Одеська

4

1

1

2

Полтавська

4

1

1

2

Ровенська

3

1

1

1

Сумська

3

1

1

1

Тернопільська

3

1

1

1

Харківська

4

1

1

2

Херсонська

3

1

1

1

Хмельницька

3

1

1

1

Черкаська

3

1

1

1

Чернівецька

2

1

1

-

Чернігівська

4

1

1

2

Всього

80

25

25

30

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали