ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

УХВАЛА

23.03.2011 р.

N К-32236/10

Вищий адміністративний суд України в складі колегії суддів: Бутенка В. І. (доповідач), Горбатюка С. А., Лиски Т. О., Малиніна В. В., Мойсюка М. І., розглянувши в порядку письмового касаційного провадження адміністративну справу за позовом ОСОБА_1 до Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Заводської районної ради м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області, треті особи - Центр по нарахуванню і виплаті допомог та здійсненню контролю за правильністю призначення та виплаті пенсій і цільових грошових допомог Дніпропетровської обласної державної адміністрації, Управління Державного казначейства у м. Дніпродзержинську, про визнання неправомірним рішення, зобов'язання вчинити певні дії та стягнення допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, встановив:

У листопаді 2008 року ОСОБА_1 звернулась до суду із вказаним позовом, в обґрунтування якого зазначала, що у неї на утриманні перебуває дитина - ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, а тому відповідно до частини 1 статті 15 Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" від 21 листопада 1992 року, у редакції Закону, яка діяла у 2007 році, вона має право на отримання допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку у розмірі встановленого законом мінімуму для дітей віком до 6 років. Однак на протязі 2007 року відповідач здійснював нарахування і виплату вказаної допомоги у розмірі меншому, ніж встановлений законодавством прожитковий мінімум для дитини відповідного віку.

Посилаючись на вказані обставини, позивач просила визнати неправомірними дії Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Заводської районної ради м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області щодо нарахування допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку у розмірі меншому, ніж встановлений законодавством прожитковий мінімум для дитини відповідного віку та стягнути з відповідача на її користь заборгованість зі сплати вказаної допомоги за період з 25 березня по 31 грудня 2007 року у сумі 3670,66 грн.

Постановою Заводського районного суду м. Дніпродзержинська від 16 березня 2009 року, залишеною без змін ухвалою Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 31 березня 2010 року, позов задоволено частково.

Визнано протиправною бездіяльність Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Заводської районної ради м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області щодо невчинення дій стосовно перерахунку та виплати позивачу соціальної допомоги по догляду за дитиною по досягненню нею трьох років, передбаченої ст. 15 Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми".

Зобов'язано відповідача здійснити перерахунок ОСОБА_1 соціальної допомоги по догляду за дитиною по досягненню нею трьох років, передбаченої ст. 15 Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" за період з 17 листопада 2007 року по 31 грудня 2007 року, та здійснити її виплату, в решті позовних вимог відмовлено.

В касаційній скарзі Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Заводської районної ради м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області просить скасувати вказані судові рішення з підстав порушення ними норм матеріального і процесуального права та ухвалити нове рішення про відмову у задоволенні позову.

Колегія суддів вважає, що касаційна скарга задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Судами попередніх інстанцій встановлено, що після народження дитини позивач відповідно до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" отримує державну допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Відповідно до статті 3 Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" призначаються такі види допомоги: допомога у зв'язку з вагітністю та пологами; одноразова допомога при народженні дитини; допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та інші види допомоги.

Статтею 13 Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" (в редакції, чинній на момент виникнення правовідносин), передбачено, що право на допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку за цимЗаконом має не застрахована в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування особа (один з батьків дитини, усиновитель, опікун, баба, дід або інший родич), яка фактично здійснює догляд за дитиною.

Статтею 14 Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" визначено умови призначення допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

При цьому статтею 15 вказаного Закону визначено, що допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається у розмірі встановленого законом прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років.

При нарахуванні та виплаті позивачу цього виду державної допомоги у 2007 році відповідач керувався статтею 56 Закону України "Про Державний бюджет України на 2007 рік", якою передбачено, що у 2007 році допомога при народженні дитини та по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку відповідно до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" здійснюється за рахунок коштів відповідної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у розмірі, що дорівнює різниці між 50 відсотками прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних, та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менше 90 гривень для незастрахованих осіб та не менше 23 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, для застрахованих осіб, у порядку встановленому Кабінетом Міністрів України, а також пунктом 14 статті 71 Закону України "Про Державний бюджет України на 2007 рік", яким зупинено на 2007 рік дію статті 12, частини 1 статті 15 та пункту 3 розділу VIII "Прикінцеві положення" Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми".

Відповідно до статті 62 Закону України "Про Державний бюджет України на 2007 рік" допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається у розмірі встановленого законом прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років: з 1 січня - 434,00 гривень, з 1 квітня - 463,00 гривень, з 1 жовтня - 470,00 гривень.

Пунктом 14 статті 71 Закону України "Про Державний бюджет України на 2007 рік", з метою приведення окремих норм законів у відповідність із цим Законом, було зупинено дію статті 12, частини 1 статті 15 та пункту 3 розділу VIII "Прикінцеві положення" Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" на 2007 рік.

Проте, Рішенням Конституційного Суду України N 6-рп/2007 від 9 липня 2007 року пункт 14 статті 71 Закону України "Про Державний бюджет України на 2007 рік" було визнано таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним).

Виходячи з наведеного, є всі підстави вважати, що з 9 липня 2007 року виплата допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку повинна здійснюватись у встановлених статтею 15 Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" розмірах, а тому дії відповідача щодо здійснення виплати зазначеної допомоги у розмірах, які відрізняються від передбачених цим Законом, є неправомірними.

При цьому суди врахували, що відповідно до частини 2 статті 152 Конституції України закони, інші правові акти або їх окремі положення, що визнані неконституційними, втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України рішення про їх неконституційність. Отже, у період до дня набрання законної сили Рішенням Конституційного Суду України N 6-рп/2007 від 9 липня 2007 року відповідні положення законодавства, які регулювали питання виплати допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку були чинними, а відтак відповідач при нарахуванні і виплаті позивачу цієї допомоги діяв правомірно.

Однак, з матеріалів справи вбачається, що Центр по нарахуванню і виплаті допомог та здійсненню контролю за правильністю призначення та виплаті пенсій і цільових грошових допомог Дніпропетровської обласної державної адміністрації наполягав на відмові у задоволенні позову у зв'язку з пропуском позивачем строку звернення до адміністративного суду.

За приписами статті 99 КАС України для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється річний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів.

Відповідно до статті 100 КАС України пропущення строку звернення до адміністративного суду є підставою для відмови у задоволенні адміністративного позову за умови, якщо на цьому наполягає одна із сторін.

Оскільки позивач звернулася до суду за захистом своїх прав 17 листопада 2008 року та не зазначила причини пропущення строку звернення до суду, яка може бути визнана поважною, колегія суддів приходить до висновку щодо обґрунтованості відмови у задоволенні вимог позивача за період з 10 вересня 2007 року до 16 листопада 2007 року.

Таким чином, суди дійшли вірного висновку, щодо задоволення вимог позивача про перерахунок та стягнення допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку лише за період з 17 листопада 2007 року по 31 грудня 2007 року.

Доводи касаційної скарги зроблених судами попередніх інстанцій висновків не спростовують.

За правилами статті 224 Кодексу адміністративного судочинства України суд касаційної інстанції залишає касаційну скаргу без задоволення, а судові рішення - без змін, якщо визнає, що суди першої та апеляційної інстанцій не допустили порушень норм матеріального і процесуального права при ухваленні судових рішень чи вчиненні процесуальних дій.

Враховуючи викладене, колегія суддів вважає, що судами попередніх інстанцій прийнято законні і обґрунтовані рішення, а тому підстав для їх скасування чи зміни не вбачається.

Керуючись ст. ст. 220, 221, 222, 223, 224, 230 КАС України, суд ухвалив:

Касаційну скаргу Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Заводської районної ради м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області залишити без задоволення, а постанову Заводського районного суду м. Дніпродзержинська від 16 березня 2009 року та ухвалу Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 31 березня 2010 року - без змін.

Ухвала набирає законної сили через п'ять днів після направлення її копій особам, які беруть участь у справі, та оскарженню не підлягає.

 

Судді

 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали