ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 5 квітня 2012 року N 64

Київ

Про дострокове припинення повноважень усього складу Рудницької селищної виборчої комісії Піщанського району Вінницької області

До Центральної виборчої комісії 26 березня 2012 року надійшло звернення Рудницької селищної виборчої комісії Піщанського району Вінницької області (далі - Рудницька селищна виборча комісія) з проханням надати роз'яснення щодо подальших дій територіальної виборчої комісії у зв'язку із визнанням позачергових виборів Рудницького селищного голови 18 березня 2012 року недійсними.

Крім того, 30 березня та 3 квітня 2012 року від Рудницької селищної виборчої комісії до Центральної виборчої комісії надійшли завірені копії документів цієї комісії щодо встановлення результатів позачергових виборів Рудницького селищного голови.

Розглянувши вказані документи, у порядку здійснення контролю за додержанням та однаковим застосуванням законодавства про місцеві вибори на всій території України Центральна виборча комісія встановила.

Постановою Верховної Ради України від 22 грудня 2011 року N 4254-VI (Постанова N 4254-VI) позачергові вибори Рудницького селищного голови (Рудницька селищна рада Піщанського району Вінницької області) призначено на неділю 18 березня 2012 року.

19 березня 2012 року дільничною виборчою комісією виборчої дільниці N 16013 складено протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці з позачергових виборів Рудницького селищного голови, відповідно до якого визнано недійсними п'ятнадцять виборчих бюлетенів.

Рудницькою селищною виборчою комісією складено протокол про результати виборів в одномандатному виборчому окрузі з позачергових виборів Рудницького селищного голови, згідно з яким також визнано недійсними п'ятнадцять виборчих бюлетенів.

Разом з тим, 20 березня 2012 року Рудницькою селищною виборчою комісією складено акт про виявлення невідповідності вимогам законодавства виборчих бюлетенів, яким встановлено, що виборчі бюлетені для голосування з виборів Рудницького селищного голови недійсні, оскільки вони не відповідають вимогам статті 66 Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" (далі - Закон).

Постановою Рудницької селищної виборчої комісії від 20 березня 2012 року N 2 "Встановлення результатів виборів сільських, селищних, міських голів 18 березня 2012 року" виборчі бюлетені для голосування з позачергових виборів Рудницького селищного голови 18 березня 2012 року визнано недійсними, зазначені вибори - такими, що не відбулися, а також вирішено "визнати протокол про підсумки голосування в межах виборчої дільниці N 16013 від 19 березня 2012 року недійсним".

Водночас 20 березня 2012 року рішенням Рудницької селищної виборчої комісії N 2 та постановою цієї ж комісії N 3 "Про перевірку відповідності бюлетенів до норм чинного законодавства" встановлено, що виборчі бюлетені для голосування 18 березня 2012 року з позачергових виборів Рудницького селищного голови виготовлено з грубими порушеннями чинного законодавства України, та вирішено такі вибори вважати недійсними.

З поданих до Центральної виборчої комісії документів, у тому числі заяв та скарг суб'єктів виборчого процесу, членів дільничної виборчої комісії, вбачається, що виборчий бюлетень для голосування з позачергових виборів Рудницького селищного голови був виготовлений із порушеннями вимог статті 66 Закону та постанови Центральної виборчої комісії від 26 серпня 2010 року N 325 "Про затвердження форми та кольору виборчих бюлетенів для голосування з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів".

Зокрема, виборчий бюлетень та його контрольний талон містять невірну назву місцевих виборів, зазначена у них назва (номер) одномандатного виборчого округу не відповідає назві відповідного виборчого округу. У контрольному талоні також не передбачено місця для підпису члена дільничної виборчої комісії, який видав виборчий бюлетень.

Крім того, виборчий бюлетень невідповідного кольору, не містить відомостей про місце проживання, партійність, суб'єкта висування кандидатів на посаду селищного голови. Вказаний у бюлетені рік народження кандидата на посаду селищного голови Юрової Є. І. не відповідає дійсності.

Зазначені документи та матеріали свідчать, що виборча комісія не забезпечила належне виконання вимог виборчого законодавства України під час організації і проведення позачергових виборів Рудницького селищного голови 18 березня 2012 року.

Так, основні засади, організацію і порядок проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад та сільських, селищних, міських голів визначає Закон.

Згідно з частиною третьою статті 19 Закону виборчі комісії зобов'язані діяти відповідно до Конституції України, цього та інших законів України.

Селищна виборча комісія забезпечує підготовку та проведення, зокрема, виборів селищного голови (пункт 1 частини четвертої статті 25 Закону).

Відповідно до пункту 8 частини четвертої статті 25 Закону, пункту 1.5 Роз'яснення щодо порядку виготовлення виборчих бюлетенів для голосування з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, їх передачі відповідним територіальним і дільничним виборчим комісіям, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 23 вересня 2010 року N 365, забезпечення та контроль за виготовленням виборчих бюлетенів покладається на територіальну виборчу комісію.

Частиною двадцятою статті 71 Закону встановлено, що виявлені у виборчих скриньках бюлетені для голосування, на яких, зокрема, зазначені назва (номер) виборчого округу та (або) номер виборчої дільниці не відповідають назві (номеру) відповідного виборчого округу та (або) номеру виборчої дільниці, на якій проводиться підрахунок голосів, вважаються такими, що не підлягають врахуванню при встановленні кількості виборців, які взяли участь у голосування, та при підрахунку голосів виборців.

Усі предмети, що не є виборчими бюлетенями встановленої форми, складаються окремо і не підраховуються. У разі виникнення сумнівів, чи є предмет виборчим бюлетенем, дільнична виборча комісія вирішує це питання шляхом голосування (частина двадцять третя статті 71 Закону).

Підстави для визнання виборчих бюлетенів недійсними визначено частинами двадцять сьомою, двадцять восьмою статті 71 Закону. Зокрема, недійсними вважаються виборчі бюлетені, з яких неможливо встановити зміст волевиявлення виборця.

Питання щодо визнання виборчих бюлетенів такими, що не підлягають врахуванню, або недійсними, виявлення предметів, що не є виборчими бюлетенями та не підлягають врахуванню, вирішуються дільничною виборчою комісією під час підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці або територіальною виборчою комісією у разі прийняття нею рішення про повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.

Згідно з частиною шостою статті 75 Закону за наявності відповідно оформлених актів, складених уповноваженими особами місцевої організації партії, довіреними особами кандидатів та офіційними спостерігачами - суб'єктами відповідного виборчого процесу, про порушення вимог Закону під час проведення голосування та (або) підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, що дозволяє територіальній виборчій комісії поставити під сумнів результати підрахунку голосів виборців на цій дільниці, територіальна виборча комісія може прийняти рішення про проведення повторного підрахунку голосів виборців.

Територіальна виборча комісія в разі повторного підрахунку нею голосів виборців на відповідній виборчій дільниці складає протокол про повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у відповідному виборчому окрузі з відповідних місцевих виборів за формою, встановленою Центральною виборчою комісією (частина десята статті 75 Закону).

Територіальна виборча комісія після прийняття і розгляду, зокрема, протоколів (у тому числі з позначками "Уточнений") дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на відповідних виборчих дільницях, а в разі повторного підрахунку голосів виборців - протоколу територіальної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці встановлює та заносить до протоколу про підсумки голосування з відповідних місцевих виборів відомості, визначені частинами чотирнадцятою та п'ятнадцятою статті 75 Закону.

Таким чином, Законом передбачено, що встановленню результатів місцевих виборів передує процедура встановлення підсумків голосування з відповідних виборів, про що складається протокол територіальної виборчої комісії.

Порядок встановлення результатів виборів, зокрема, селищного голови визначено статтею 76 Закону, частиною третьою якої передбачено, що селищна виборча комісія на підставі протоколу (протоколів, у тому числі з позначкою "Уточнений") про підсумки голосування в одномандатному виборчому окрузі з виборів селищного голови встановлює результати виборів у цьому виборчому окрузі, про що складає протокол.

Разом з тим, на порушення вищевказаних вимог Закону Рудницька селищна виборча комісія склала протокол про результати виборів в одномандатному виборчому окрузі з позачергових виборів Рудницького селищного голови без встановлення підсумків голосування. Складений Рудницькою селищною виборчою комісією протокол містить виправлення без відповідного рішення територіальної виборчої комісії, у пункті 8 цього протоколу невірно вказано по батькові одного з кандидатів на посаду селищного голови. Крім того, вказаний протокол не містить відомостей про дату і час його підписання, що унеможливлює врахування цього документа при встановленні результатів позачергових виборів Рудницького селищного голови 18 березня 2012 року.

Відповідно до частини четвертої статті 76 Закону селищна виборча комісія на своєму засіданні на підставі складеного нею протоколу про результати виборів селищного голови приймає одне з рішень: про визнання селищного голови обраним, про призначення повторного голосування, про визнання виборів селищного голови такими, що не відбулися.

Вибори селищного голови згідно з частиною сьомою статті 76 Закону визнаються такими, що не відбулися, у зв'язку з настанням обставин, передбачених статтею 46 Закону, а саме: якщо у відповідному виборчому окрузі після закінчення строку реєстрації кандидатів на посаду селищного голови не залишилося жодного кандидата.

Якщо найбільшу і водночас однакову кількість голосів виборців у виборчому окрузі набрали два або більше кандидатів, проводиться повторне голосування по цих кандидатурах (частина шоста статті 76, частина перша статті 78 Закону).

Порядок проведення повторного голосування встановлено статтею 78 Закону.

При цьому Законом не передбачено прийняття територіальною виборчою комісією рішення про визнання місцевих виборів недійсними.

Крім того, рішення Рудницької селищної виборчої комісії, які надійшли до Центральної виборчої комісії, оформлені з порушенням вимог частини п'ятнадцятої статті 27 Закону та Порядку організації роботи територіальних та дільничних виборчих комісій з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 15 вересня 2010 року N 351, що свідчить про неналежну організацію роботи цієї комісії.

Отже, рішення Рудницької селищної виборчої комісії від 20 березня 2012 року N 2 та постанови цієї ж комісії N 2 "Встановлення результатів виборів сільських, селищних, міських голів 18 березня 2012 року", N 3 "Про перевірку відповідності бюлетенів до норм чинного законодавства" є такими, що не відповідають вимогам Закону та прийняті з перевищенням повноважень територіальної виборчої комісії.

Згідно з пунктом 1 частини першої статті 19 Закону Центральна виборча комісія є виборчою комісією вищого рівня для всіх виборчих комісій з усіх місцевих виборів.

Відповідно до пункту 5 статті 24 Закону Центральна виборча комісія може з власної ініціативи у разі прийняття територіальною виборчою комісією незаконного рішення або її бездіяльності скасувати таке рішення та (або) прийняти рішення по суті питання.

Частиною дев'ятнадцятою статті 27 Закону передбачено, що рішення територіальної виборчої комісії, що суперечить законодавству України або прийняте з перевищенням її повноважень, може бути скасоване в установленому законом порядку територіальною виборчою комісією вищого рівня з відповідних місцевих виборів, Центральною виборчою комісією або судом.

Таким чином, прийняті 20 березня 2012 року рішення Рудницької селищної виборчої комісії N 2 та постанови цієї ж комісії N 2 "Встановлення результатів виборів сільських, селищних, міських голів 18 березня 2012 року", N 3 "Про перевірку відповідності бюлетенів до норм чинного законодавства" підлягають скасуванню.

Одночасно Центральна виборча комісія зазначає, що недотримання Рудницькою селищною виборчою комісією вимог виборчого законодавства України при організації і проведенні позачергових виборів Рудницького селищного голови 18 березня 2012 року порушило гарантоване статтею 38 Конституції України право громадян вільно обирати та бути обраними до органів місцевого самоврядування, що свідчить про грубе порушення цією комісією положень Закону.

Частиною третьою статті 29 Закону передбачено, що повноваження усього складу територіальної виборчої комісії можуть бути достроково припинені в установленому законом порядку виборчою комісією, яка сформувала (утворила) відповідну територіальну виборчу комісію, рішенням виборчої комісії вищого рівня з відповідних місцевих виборів або рішенням суду в разі одноразового грубого порушення чи систематичного порушення комісією Конституції України, цього Закону та інших законів України.

Наявні в Центральній виборчій комісії матеріали дають підстави встановити факти систематичного грубого порушення вказаною комісією вимог Закону.

Отже, з метою дотримання законів України та принципів виборчого процесу, недопущення порушення виборчих прав громадян, прав та законних інтересів суб'єктів виборчого процесу Центральна виборча комісія вбачає підстави для дострокового припинення повноважень усього складу Рудницької селищної виборчої комісії.

З огляду на те, що згідно із вимогами статті 22 Закону склад Рудницької селищної виборчої комісії сформовано Піщанською районною виборчою комісією Вінницької області, Центральна виборча комісія вважає за необхідне зобов'язати цю комісію затвердити новий склад Рудницької селищної виборчої комісії у встановлені Законом строки.

Враховуючи викладене, відповідно до частини третьої статті 19, статей 22, 24, частин третьої, шостої статті 29, статей 71, 75, 76 Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів", керуючись частиною другою статті 3, статтями 11 - 13, 16, пунктами 1 - 3 статті 17, пунктами 1, 2 статті 21 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Скасувати рішення Рудницької селищної виборчої комісії Піщанського району Вінницької області від 20 березня 2012 року N 2 та постанови цієї ж комісії від 20 березня 2012 року N 2 "Встановлення результатів виборів сільських, селищних, міських голів 18 березня 2012 року", N 3 "Про перевірку відповідності бюлетенів до норм чинного законодавства".

2. Встановити факти систематичного грубого порушення Рудницькою селищною виборчою комісією Піщанського району Вінницької області Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів".

3. Достроково припинити повноваження усього складу Рудницької селищної виборчої комісії Піщанського району Вінницької області у зв'язку із грубими порушеннями нею Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів".

4. Піщанській районній виборчій комісії Вінницької області довести до відома суб'єктів подання кандидатур членів Рудницької селищної виборчої комісії Піщанського району Вінницької області, повноваження яких достроково припинено, інформацію про можливість подання до Піщанської районної виборчої комісії Вінницької області кандидатур для включення до складу зазначеної селищної виборчої комісії замість вибулих.

5. Зобов'язати Піщанську районну виборчу комісію Вінницької області протягом двох днів затвердити новий склад Рудницької селищної виборчої комісії Піщанського району Вінницької області.

6. Зобов'язати Рудницьку селищну виборчу комісію Піщанського району Вінницької області (у новому складі) розглянути питання про здійснення повторного підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці N 16013 одномандатного виборчого округу з позачергових виборів Рудницького селищного голови.

7. Зобов'язати Рудницьку селищну виборчу комісію Піщанського району Вінницької області (у новому складі) встановити підсумки голосування та результати позачергових виборів Рудницького селищного голови 18 березня 2012 року відповідно до вимог Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів".

8. Звернути увагу Рудницької селищної виборчої комісії Піщанського району Вінницької області на необхідність неухильного дотримання вимог виборчого законодавства України та забезпечення реалізації виборчих прав громадян України під час організації підготовки та проведення місцевих виборів.

9. Цю постанову надіслати Піщанській районній прокуратурі Вінницької області для вжиття заходів прокурорського реагування.

10. Цю постанову надіслати Піщанській районній виборчій комісії Вінницької області, Рудницькій селищній виборчій комісії Піщанського району Вінницької області, а також розмістити на сайті Центральної виборчої комісії.

 

Голова
Центральної виборчої комісії

В. ШАПОВАЛ

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали