КОЛЕГІЯ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ АРХІВІВ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 15 березня 2011 року

Про дотримання Держкомархівом законодавства у сфері зовнішніх зносин

Заслухавши і обговоривши інформацію начальника управління інформації та міжнародного співробітництва Державного комітету архівів Ю. А. Прилепішевої про дотримання Держкомархівом законодавства у сфері зовнішніх зносин, колегія констатує, що упродовж 2010 р. Державний комітет у повній мірі дотримувався положень Указу Президента України від 18 вересня 1996 року (у редакції від 22 серпня 2005 р.) N 841/96 "Про заходи щодо вдосконалення координації діяльності органів виконавчої влади у сфері зовнішніх зносин" та Методичних рекомендацій з підготовки директив, вказівок, технічних завдань для участі у заходах міжнародного характеру, схвалених на засіданні Урядового комітету з питань економічної політики та європейської інтеграції 4 червня 2007 р. (доручення Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2010 року N 20169/0/1-10). Управлінням інформації та міжнародного співробітництва вжито конкретних заходів, спрямованих на забезпечення дотримання відповідних положень законодавства щодо участі Державного комітету та державних архівних установ його системи у заходах міжнародного характеру.

20 квітня 2010 р. на засіданні колегії Держкомархіву розглянуто питання "Про дотримання Держкомархівом України положень Закону України "Про міжнародні договори", Положення про порядок укладання, виконання та денонсації міжнародних договорів України міжвідомчого характеру"; розроблено та доведено до відома та використання в роботі державним архівним установам типовий проект міжнародного договору та зразок ведення реєстрації двосторонніх договорів про співробітництво з уповноваженими органами іноземних держав в архівній сфері.

На виконання доручень Кабінету Міністрів України від 11 червня 2010 р. N 21629/10/1-10 та від 21 липня 2010 р. N 43587/1/1-10 на засіданні колегії Держкомархіву від 17 серпня 2010 р. розглянуто питання дотримання Державним комітетом виконавської дисципліни та вимог законодавства у сфері зовнішніх зносин, а також стан виконання державними архівами рішення колегії Держкомархіву від 20 квітня 2010 р.

В інформації МЗС про результати виконання директив, вказівок і технічних завдань офіційними делегаціями та працівниками центральних органів виконавчої влади на міжнародних переговорах, консультаціях, конференціях, сесіях органів міжнародних організацій, засіданнях міжурядових комісій та інших міжнародних органів за 2010 р., що надходили на адресу Держкомархіву, зазначається, що будь-яких порушень Держкомархівом законодавства у сфері зовнішніх зносин упродовж 2010 р. не виявлено.

Щорічно на засіданнях колегії Держкомархіву розглядаються питання стану дотримання Державним комітетом та архівними установами його системи законодавства у сфері зовнішніх зносин. Рішення колегій з цього питання розміщуються у розділі "Накази Держкомархіву" рубрики "Міжнародні контакти" на офіційному веб-порталі Державного комітету та у копіях надсилаються до МЗС.

2010 р. закордонні відрядження керівництва Держкомархіву та директорів державних архівних установ з метою участі у міжнародних архівних форумах відбувалися за погодженням з МЗС (технічне завдання) та за наявності дозволу/доручення Кабінету Міністрів України.

Звіти про виконання директив технічних завдань було надіслано на адреси Кабінету Міністрів України та МЗС у десятиденний термін після повернення з відряджень.

Взято участь у роботі 42-ї Міжнародної конференції Круглого столу архівів (CITRA) "Довіра та доступ. Проблеми управління документами та архівами у цифрову епоху" (14 - 17.09.2010, м. Осло, Королівство Норвегія); у щорічній тристоронній зустрічі керівників державних архівних служб та директорів державних архівних установ України, Росії та Білорусі (28 - 30.09.2010, м. Гомель, Республіка Білорусь); у презентації довідника "Архівна україніка в Канаді" представникам української громади Канади (31.05 - 04.06.2010, мм. Торонто, Оттава, Канада); консультаціях з керівництвом Архівного управління Міністерства внутрішніх справ Чеської Республіки (8 - 12.09.2010, Прага); у заходах, присвячених підготовці та відкриттю виставки "Україна - Швеція: на перехрестях історії (XVII - XVIII)" у приміщенні Українського музею м. Нью-Йорка (04, 11.2010, США).

За погодженням з Держкомархівом відбулися закордонні відрядження відповідальних працівників ЦДАЗУ (08.2010, мм. Мінськ, Гродно, Республіка Білорусь), ЦДАЗУ та Держархіву Миколаївської області (23 - 25.08.2010, м. Дебрецен, Угорщина), ЦДІАЛ (05.2010, м. Ченстохов, Республіка Польща), ЦДІАЛ та Держархіву Вінницької області (07 - 11.10.2010, м. Ліпіця, Словенія), ЦДІАЛ (м. Будапешт, Угорщина).

Не погоджено з Держкомархівом відрядження за кордон керівництва Держархіву Вінницької області (Республіка Польща, США).

2010 р. продовжено роботу Держкомархіву у напрямку укладення двосторонніх міжнародних міжвідомчих договорів з архівними службами іноземних держав.

21 травня 2010 р. на виконання доручень Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2010 р. N 6091/7/1-10, від 9 березня 2010 року N 6091/5/1-10, від 4 березня 2010 р. N 6091/4/1-10 підписано Меморандум про співробітництво з Національним архівним управлінням Азербайджанської Республіки, Меморандум про співробітництво з Національним архівом Грузії, Угоду про співробітництво з Міністерством зв'язку та інформації Республіки Казахстан; 12 листопада 2010 р. на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 12 листопада 2010 р. N 67238/1/1-10 підписано Меморандум про співробітництво з Національною бібліотекою та архівом Ісламської Республіки Іран.

Від української сторони міжнародні договори міжвідомчого характеру підписано Головою Державного комітету О. П. Гінзбург.

Оригінали міжнародних договорів у двотижневий строк з дня набрання ними чинності передано на постійне зберігання до МЗС та включено до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів і оприлюднено в інформаційному бюлетені "Офіційний вісник України".

У місячний термін після набрання ними чинності усі підписані міжнародні договори міжвідомчого характеру передано до Мін'юсту для включення до Реєстру та опублікування в "Офіційному віснику України".

2011 р. продовжено роботу з підготовки до підписання Договору про співробітництво з Головними архівами Королівства Бельгія та державними архівами Провінцій, з Національним Меморіалом Катастрофи і Героїзму Яд Вашем (Ізраїль), з Генеральною дирекцією архівів Португальської Республіки; розроблено нову редакцію Генеральної Угоди про співробітництво між Державною архівною службою України та Генеалогічним товариством Юта, США. Планується опрацювати можливість укладення Меморандуму про співробітництво з Генеральною дирекцією Державних архівів Баварії та Угоди з Словацьким Національним архівом.

За погодженням з Держкомархівом 2010 р. підготовлено та укладено двосторонні договори/меморандуми про співробітництво з уповноваженими органами іноземних держав в архівній сфері УНДІАСД, ЦДАВО, ЦДКФФА, ЦДАЗУ, держархівами Івано-Франківської, Закарпатської, Тернопільської Сумської областей, м. Севастополя.

Держархівом Одеської області не було погоджено з Держкомархівом проект Угоди про співробітництво з Архівним Управлінням підвідомчої установи уряду Аджарської АР (Грузія), який підписано минулого року.

За період з січня по 11 березня 2011 р. Державною архівною службою проведено роботу з підготовки до підписання в установленому порядку Плану спільних заходів між Державною архівною службою України та Федеральним архівним агентством (Російська Федерація) на 2011 - 2013 рр. (перебуває на погодженні в МЗС та Мін'юсті), нової редакції Генеральної угоди про співробітництво між Держкомархівом та Товариством Юта, США, через посередництво посольств України в Королівстві Бельгія та Португальській Республіці передано для розгляду керівництвом державних архівних служб Бельгії та Португалії проекти договорів про співробітництво в архівній сфері.

Узгоджено з російською стороною Додаткову Угоду до Договору про спільну діяльність Державного комітету архівів України та Федерального архівного агентства (Російська Федерація) з підготовки збірника архівних документів "Повість полум'яних років Олександра Довженка" від 16 вересня 2008 р.".

Розглянуто та погоджено проекти договорів Центрального державного архіву громадських об'єднань України та Архіву Президента Республіки Казахстан (передано через посередництво Генерального консульства України в Алмати казахській стороні для погодження); Центрального державного історичного архіву України, м. Львів та Фундації Європейських Досліджень "Сармація" (Польща).

До кінця 2011 р. Держархів Одеської області планує укласти двосторонні договори з мерією м. Левкада (острів Левкада, Греція) та з Національним архівом Молдови. Проекти зазначених договорів на погодження до Держкомархіву у першому кварталі 2011 р. не надходили.

На період до проведення чергового засідання у червні 2011 р. Консультативної ради керівників державних архівних служб держав - учасниць СНД Голова Державної архівної служби виконує обов'язки Голови Консультативної ради, а начальник управління інформації та міжнародного співробітництва Держкомархіву обов'язки секретаря цієї ради.

На виконання рішення останнього засідання Консультативної ради розроблено та розіслано державним архівним службам держав - учасниць СНД на погодження Регламент Консультативної ради керівників державних архівних служб держав - учасниць СНД.

Розпочато роботу з організації чергового засідання Консультативної ради, керівникам державних архівних служб держав - учасниць СНД розіслано План пріоритетних заходів у сфері гуманітарного співробітництва держав - учасниць СНД на 2011 - 2012 рр., запрошення та проект порядку денного. Ведеться робота з підготовки інформаційно-довідкового видання "Робочі документи Консультативної ради керівників державних архівних служб держав - учасниць СНД за останні 10 років".

Готується візит 4 - 6 квітня 2011 р. делегації українських архівістів до м. Мюнхен, Баварія (ФРН).

На виконання пункту 7 Протоколу V засідання Міжурядової українсько-польської комісії у справі охорони та повернення втрачених і незаконно переміщених під час Другої світової війни культурних цінностей (2 - 3 грудня 2010 р., м. Львів) 25 лютого 2011 р. підготовлено та проведено робоче засідання української частини Міжурядової українсько-польської комісії, метою якого було вивчення питання щодо можливості передачі оригіналів документів, які стосуються історії міста Бохні та зберігаються в ЦДІАК України, польській стороні. За результатами засідання прийнято рішення про необхідність співпраці з польською стороною в сфері реституції в рамках Концепції спільної українсько-польської архівної спадщини відповідно до статті 7 Угоди про співробітництво між Державним комітетом архівів України та Генеральною дирекцією державних архівів Республіки Польща в галузі архівної справи від 17 жовтня 2008 р.

Проведено попередні консультації з Національним архівом Грузії щодо участі у спільних проектах з підготовки документального фільму, присвяченого 140-річному ювілею від дня народження Лесі Українки та підготовки виставки фото-, кіно- та архівних документів "Українці Грузії", що реалізуються за участі та підтримки Посольства України в Грузії.

Досягнуто домовленостей з Генеральною дирекцією державних архівів Республіки Польща щодо включення до експозицій тематичної виставки до 390-ї річниці перемоги у Хотинській битві, що готуватиметься українськими архівістами, документів з фондів польських архівів.

З метою подальшого покращення роботи державних архівних установ у напрямку дотримання законодавства у сфері зовнішніх зносин розроблено з урахуванням Практичних рекомендацій МЗС Рекомендації щодо протокольного забезпечення прийому іноземних делегацій та окремих громадян іноземних держав Державною архівною службою та установами її системи.

Держкомархів та державні архівні установи його системи в цілому дотримуються вимог законодавства у сфері зовнішніх зносин, водночас не всі державні архівні установи дотримуються вимог пункту 2 констатуючої частини рішення колегії Держкомархіву від 20 квітня 2010 року. Особливої уваги потребує обов'язкове погодження з Держкомархівом закордонних відряджень (технічні завдання - змістова частина: мета, завдання) та двосторонніх договорів про співробітництво з уповноваженими органами іноземних держав.

На виконання доручень Кабінету Міністрів України щодо забезпечення виконання органами виконавчої влади положень законодавства у сфері зовнішніх зносин колегія вирішує:

1. Управлінню інформації та міжнародного співробітництва Держкомархіву (Ю. А. Прилепішева):

- забезпечити завчасне планування заходів міжнародного характеру як за кордоном, так і в Україні, своєчасну та належну підготовку і затвердження директивних документів щодо участі керівництва Держкомархіву (делегацій архівістів) у цих заходах, не допускати участь Держкомархіву та державних архівних установ у цих заходах без своєчасного погодження з МЗС та без звітування про результати;

- підготувати до підписання у встановленому порядку План спільних заходів Державної архівної служби України і Федерального архівного агентства Росії на 2011 - 2013 роки (квітень 2011 року); угод про співробітництво між Державною архівною службою та Головними архівами Королівства Бельгія та державними архівами Провінцій, з Національним Меморіалом Катастрофи і Героїзму Яд Вашем (Ізраїль), з Генеральною дирекцією архівів Португальської Республіки (до кінця 2011 року);

- узгодження нової редакції Генеральної Угоди про співробітництво між Державною архівною службою України та Генеалогічним товариством Юта, США та підготовку до підписання у встановленому порядку до кінця першого півріччя 2011 року;

- опрацювати можливість укладення Меморандуму про співробітництво з Генеральною дирекцією Державних архівів Баварії та Угоди з Словацьким

Національним архівом (до кінця 2011 року);

- забезпечити підготовку та проведення чергового засідання Консультативної ради керівників державних архівних служб держав - учасниць СНД (21 - 23 червня 2011 року, м. Мінськ, Республіка Білорусь);

- забезпечити участь керівництва Держкомархіву у консультаціях з керівництвом Державного архіву Баварії (4 - 6 квітня 2011 року), у 12-й Загальній конференції Євро-Азійського регіонального відділення (ЄВРАЗІКА) Міжнародної ради архівів (21 - 23 червня 2011 року), щорічній зустрічі керівників державних архівних служб України, Росії та Білорусі та Міжнародній конференції Круглого столу архівів (CITRA) (жовтень 2011 року);

- вивчити питання щодо можливості створення української національної експозиції у Державному музеї Аушвіц-Бірнекау в м. Освенцімі (Республіка Польща) (протягом 2011 року);

- забезпечити своєчасне подання для публікації на офіційному веб-порталі Держкомархіву України інформації про міжнародне співробітництво та укладені угоди;

- у межах компетенції забезпечувати координацію міжнародного співробітництва державних архівних установ з архівними установами інших держав, з міжнародними та регіональними організаціями архівістів.

2. Керівникам державних архівних установ забезпечити:

- неухильне виконання пункту 2 констатуючої частини рішення колегії Держкомархіву від 20 квітня 2010 року (наказ Держкомархіву від 27 квітня 2010 року N 60);

- належне оформлення змістової частини технічних завдань до відряджень до іноземних держав, що подаються на погодження до Держкомархіву (мета, завдання), та обов'язкове подання звітів про результати відрядження у десятиденний термін після повернення;

- дотримання вимог Рекомендацій щодо протокольного забезпечення прийому іноземних делегацій та окремих громадян іноземних держав Державною архівною службою та установами її системи (Додаток N 1 до рішення колегії Держкомархіву);

- взяти до відома та використання в роботі Перелік іноземних країн та режим в'їзду до них громадян України за даними МЗС, що додається до довідки до рішення колегії Держкомархіву.

 

Голова колегії,
Голова Державної
архівної служби України
 

О. П. Гінзбург 

Секретар колегії 

Т. В. Галицька 

 

Додаток N 1
до рішення колегії Держкомархіву України
15.03.2011 

Рекомендації
щодо протокольного забезпечення прийому іноземних делегацій та окремих громадян іноземних держав Державною архівною службою та установами її системи

1. Рекомендації розроблено з урахуванням Практичних рекомендацій щодо протокольного забезпечення прийому іноземних делегацій та окремих громадян іноземних держав в регіонах України, підготовлених МЗС та рекомендованих органам виконавчої влади для використання у сфері зовнішніх зносин з метою застосування єдиних правил прийому іноземних делегацій та окремих громадян.

Рекомендації визначають єдиний порядок прийому керівництвом Державної архівної служби та державними архівними установами її системи (далі - приймаюча сторона) іноземних делегацій, а також окремих громадян іноземних держав, які прибувають з метою міжнародного, науково-культурного співробітництва в архівній сфері.

2. Підставою для прийому іноземної делегації, а також окремих громадян іноземних держав керівництвом приймаючої сторони є:

- офіційний запит іноземних делегацій, а також окремих громадян іноземних держав про візит або проведення зустрічі, у якому зазначено склад делегації, термін перебування, мета приїзду, пропозиції за програмою та темою консультацій, узгоджений у відповідності до діючих правил;

- рішення про запрошення іноземної делегації, а також окремих громадян іноземних держав, прийняте керівництвом Державної архівної служби (державної архівної установи), узгоджене у відповідності до діючих правил.

3. Візити за категоріями поділяються на офіційні, робочі та неофіційні. Офіційні візити проводяться керівником Державної архівної служби, а також, як правило, при першому відвідуванні Державної архівної служби в рамках візиту іноземної делегації та окремих громадян іноземних держав.

Під час робочих візитів іноземні делегації та окремі громадяни іноземних держав прибувають до приймаючої сторони для проведення консультацій, підписання договорів, а також для робочих зустрічей з відповідальними посадовцями приймаючої сторони.

До неофіційних (приватних) візитів належать приїзди іноземних делегацій та окремих громадян іноземних держав, які прибувають до приймаючої сторони на конференції та наради по громадській лінії, для відкриття виставок, презентації спільних видань, участі в інших заходах, а також приїзд у приватних справах або з метою туризму.

4. Протокольні заходи, які проводяться в ході візиту іноземних делегацій та окремих громадян іноземних держав:

4.1. Зустріч (проводи) іноземної делегації, громадян іноземних держав.

В аеропорту, на вокзалі іноземну делегацію зустрічає посадова особа, нижча за посадою на один рівень від головного гостя (наприклад: Керівника Федерального державного архівного агентства (Російська Федерація) зустрічає перший заступник Голови Державної архівної служби/заступник Голови). При цьому у неробочий час, у вихідні та святкові дні допускається зниження протокольного рівня зустрічаючих. До складу зустрічаючих осіб також входять керівник структурного підрозділу приймаючої сторони, що відповідає за міжнародне співробітництво, та інші. Загальна кількість зустрічаючих від 3 до 7 осіб. Важливе правило - гість завжди знаходиться по праву руку від представника приймаючої сторони.

Під час офіційних візитів проводиться церемонія вручення "Хліба-солі".

У разі, якщо керівник делегації - жінка або керівник делегації прибуває з дружиною, передбачається вручення букета квітів (офіційний візит - вручає чоловік, робочі та неофіційні - особа, яка зустрічає).

Керівник структурного підрозділу приймаючої сторони, що відповідає за міжнародне співробітництво, представляє главі делегації осіб, які зустрічають.

Питання паспортного контролю: як правило, виділяється окремий співробітник зі сторони, яка прибуває, який займається оформленням прикордонних формальностей.

Розсадка по автомашинах.

4.2. Консультації (бесіда) у керівника приймаючої сторони:

На столах можуть бути розставлені відповідні таблички з прізвищами (при необхідності з зазначенням посад) з урахуванням протокольного старшинства. Якщо консультації проходять за участі перекладачів (послідовний переклад), то кожний з них займає місце зліва від голови своєї делегації. Слід зазначити, що приймаюча сторона розміщується спиною до вікна та обличчям до входу.

На столах допускається розміщення прапорців сторін. При цьому прапорці України та іноземної держави можна встановлювати, тільки якщо сторони під час консультацій представляють Україну та відповідну іноземну державу. В приміщенні для проведення консультацій може бути встановлено прапори України, відповідного регіону та державний прапор іноземної країни або прапор регіону гостя.

Розташування прапорів має бути наступним: прапор України або відповідного регіону та прапор іноземної країни або регіону (зліва направо, якщо дивитися від прапорів).

Біля входу до приміщення приймаючої сторони делегацію зустрічає керівник структурного підрозділу приймаючої сторони, що відповідає за міжнародне співробітництво, або особа, якій це доручено керівником приймаючої сторони, та проводить делегацію до спеціально підготовленого приміщення, в якому вже знаходиться приймаюча делегація у повному складі.

На початку зустрічі допускається протокольне фотографування (фото/відеозйомка - 2 - 5 хв.).

Після закінчення фотографування подається кава-чай. У разі якщо консультації тривають довгий час, необхідно передбачити перерву на "каву-брейк" або в залі в окремому кутку облаштувати місце з напоями та легкими закусками.

4.3. Протокольний захід (сніданок, ланч, обід, вечеря, фуршет) з керівником приймаючої сторони:

Протокольні заходи в залежності від часу проведення бувають денні та вечірні, в залежності від способу проведення - з розсадкою чи без.

Фуршет - без розсадки, для великої кількості людей.

Сніданок, ланч, обід, вечеря - з розсадкою.

Перед протокольним заходом необхідно передбачити аперитив (якщо учасники прибувають разом і невелика кількість, то допускається без аперитиву).

Обов'язково має бути тост від господаря та головного гостя.

Для протокольного заходу з розсадкою не бажано викладати на стіл продукти, які необхідно накладати в тарілку. Блюда мають бути порційними та подаватися відповідно до меню.

4.4. Культурна програма з врахуванням побажань гостей.

4.4.1. Відвідування театральної вистави, концерту, музею, виставки.

4.4.2. Екскурсія містом, огляд історичних та культурних об'єктів.

5. У залежності від характеру візиту здійснюється вибір протокольних заходів і склад делегації, яка зустрічає та проводжає, - формат візиту. Склад учасників консультацій (бесіди) приймаючою стороною визначається її керівником і доводиться до відома іноземної делегації, окремих громадян іноземних держав.

6. Питання розміщення, харчування, обслуговування, забезпечення безпеки членів іноземної делегації та окремих громадян іноземних держав, а також характер і формат візиту погоджується сторонами завчасно, з урахуванням принципу взаємності.

 

Начальник управління інформації
та міжнародного співробітництва
 

Ю. А. Прилепішева 

 

Додаток 

Довідка
про дотримання Держкомархівом законодавства у сфері зовнішніх зносин

Держкомархівом на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2010 року N 20169/0/1-10 щодо неухильного дотримання Методичних рекомендацій з підготовки директив, вказівок, технічних завдань для участі у заходах міжнародного характеру, схвалених на засіданні Урядового комітету з питань економічної політики та європейської інтеграції 4 червня 2007 року вжито конкретних заходів, спрямованих на забезпечення дотримання відповідних положень законодавства щодо участі Державного комітету та державних архівних установ його системи у заходах міжнародного характеру.

20 квітня 2010 року на засіданні колегії Держкомархіву розглянуто питання "Про дотримання Держкомархівом України положень Закону України "Про міжнародні договори", Положення про порядок укладання, виконання та денонсації міжнародних договорів України міжвідомчого характеру".

З метою дотримання вимог методичних рекомендації щодо опрацювання документів, пов'язаних з укладенням та виконанням міжнародних договорів, розроблених МЗС, управлінням інформації та міжнародного співробітництва розроблено та доведено до відома та використання в роботі державним архівним установам разом з рішенням колегії Держкомархіву від 20 квітня 2010 року типовий проект міжнародного договору та зразок ведення реєстрації двосторонніх договорів про співробітництво з уповноваженими органами іноземних держав в архівній сфері.

На виконання доручень Кабінету Міністрів України від 11 червня 2010 року N 21629/10/1-10 та від 21 липня 2010 року N 43587/1/1-10 на засіданні колегії Держкомархіву від 17 серпня 2010 року розглянуто питання дотримання Державним комітетом виконавської дисципліни та вимог законодавства у сфері зовнішніх зносин, а також стан виконання державними архівами рішення колегії Держкомархіву від 20 квітня 2010 року.

В інформації МЗС про результати виконання директив, вказівок і технічних завдань офіційними делегаціями та працівниками центральних органів виконавчої влади на міжнародних переговорах, консультаціях, конференціях, сесіях органів міжнародних організацій, засіданнях міжурядових комісій та інших міжнародних органів за 2010 рік, що надходили на адресу Держкомархіву, зазначається, що будь-яких порушень Держкомархівом законодавства у сфері зовнішніх зносин упродовж 2010 року не виявлено.

Щорічно на засіданнях колегії Держкомархіву розглядаються питання стану дотримання Державним комітетом та архівними установами його системи законодавства у сфері зовнішніх зносин. Рішення колегій з цього питання розміщуються у розділі "Накази Держкомархіву" рубрики "Міжнародні контакти" на офіційному веб-порталі Державного комітету та у копіях надсилаються до МЗС.

Закордонні відрядження. 2010 року делегації українських архівістів взяли участь у таких міжнародних архівних форумах:

- у пленарних сесіях та у роботі дискусійних груп 42-ї Міжнародної конференції Круглого столу архівів (CITRA) "Довіра та доступ. Проблеми управління документами та архівами у цифрову епоху" (14 - 17 вересня 2010 року, м. Осло, Королівство Норвегія), а також у засіданнях Європейського (EURBICA) та Євро-Азійського (ЄВРАЗІКА) регіональних відділень МРА, що відбулися у рамках програми CITRA.

Учасниками чергової Міжнародної конференції CITRA було розглянуто та обговорено питання довіри суспільства та організації доступу до електронних документів; проблеми організації управління електронними документами та електронне архівування; захист цифрових даних та права людини (персональні дані); облік цифрової інформації та забезпечення її збереження; співпраця архівістів з новими соціальними медіа та необхідність зберігання їхніх документів; автентичність цифрових даних та створення фонду користування на електронних носіях; оцифровування аудіовізуальних документів, інше;

- у щорічній тристоронній зустрічі керівників державних архівних служб та директорів державних архівних установ України, Росії та Білорусі (28 - 30 вересня 2010 року, м. Гомель, Республіка Білорусь).

Пленарні засідання чергової тристоронньої зустрічі були присвячені проблемам та перспективам комплектування державних архівів України, Росії й Білорусі та створення страхового фонду на документи архівів та фонду користування.

Перший заступник Голови Державного комітету І. Б. Матяш (Ірландія, 18 - 23 липня) та заступник Голови Державного комітету О. В. Музичук (Королівство Нідерланди, 21 - 25 червня) взяли участь у навчальних поїздках за сприяння проекту ПРООН "Підтримка реформи державної служби в Україні", організованих Головним управлінням державної служби України.

Перший заступник Голови Державного комітету взяла участь у презентації довідника "Архівна україніка в Канаді" представникам української громади Канади (31 травня - 4 червня 2010, мм. Торонто, Оттава, Канада).

Делегація українських архівістів перебувала 8 - 12 вересня 2010 року в м. Прага, Чеська Республіка, з метою проведення консультацій з керівництвом Архівного управління Міністерства внутрішніх справ Чеської Республіки про співробітництво відповідно до Договору між Державним комітетом архівів України та Міністерством внутрішніх справ Чеської Республіки, представленим відділом архівного відомства, від 14 жовтня 2005 року.

На виконання доручень Кабінету Міністрів України перший заступник Голови Державного комітету, директори ЦДІАК та ЦДІАЛ взяли участь у міжнародних заходах, присвячених підготовці та відкриттю виставки "Україна - Швеція: на перехрестях історії (XVII - XVIII)", що діяла в приміщенні Українського музею м. Нью-Йорка з квітня по листопад 2010 року. До експозиції виставки увійшли документи з фондів ЦДІАК та ЦДІАЛ.

Участь керівництва Держкомархіву та директорів державних архівних установ у згаданих закордонних відрядженнях відбувалася за погодженням з МЗС (технічні завдання) та за наявності дозволу/доручення Кабінету Міністрів України.

Звіти про виконання директив технічних завдань було надіслано на адреси Кабінету Міністрів України та МЗС у десятиденний термін після повернення з відряджень.

За погодженням з Держкомархівом відбулися закордонні відрядження відповідальних працівників:

ЦДАЗУ до мм. Мінськ та Гродно (Республіка Білорусь), 10 - 21 серпня та 8 - 14 серпня з метою проведення науково-пошукової роботи з виявлення архівної україніки в Національному архіві Білорусі, Національному історичному архіві Білорусі, Білоруському державному архіві літератури і мистецтва, Білоруському архіві науково-технічної документації, Білоруському державному архіві кінофотофонодокументів;

ЦДАЗУ та Держархіву Миколаївської області до м. Дебрецен (Угорщина) 23 - 25 серпня з метою участі у Конгресі Асоціації Угорських архівістів та конференції представників архівних служб країн Візеградської групи;

ЦДІАЛ до м. Ченстохова (Республіка Польща) у травні 2010 року з метою участі у робочих засіданнях міжнародної наукової конференції "Різностороння освіта - як підстава для науки виховання";

ЦДІАЛ та Держархіву Вінницької області до м. Ліпіця (Словенія) з 7 по 11 жовтня 2010 року з метою участі у Першій Конференції архівів слов'янських держав;

ЦДІАЛ до м. Будапешт (Угорщина) для участі у роботі міжнародної наукової конференції "Кадастрові карти Центральної Європи".

На жаль, керівництво Держархіву Вінницької області не погоджувало технічне завдання на закордонні відрядження до Республіки Польща з метою участі у святкуванні 80-річчя Інституту історії Варшавського університету у мм. Варшаві, Плоцьку (Ю. В. Легун) та у польсько-українському семінарі "Робота з "важкою пам'яттю" в місцевих спільнотах" в м. Любляні (Ф. А. Винокурова), а також до США з метою пошуку інформації про подолян - представників української громади США в архівах та бібліотеках УВАН, НТШ, Меморіального комплексу цвинтаря Баунд-Бруку у Нью-Йорку (Ю. В. Легун).

2010 року продовжено роботу Держкомархіву у напрямку укладення двосторонніх міжнародних міжвідомчих договорів з архівними службами іноземних держав.

21 травня 2010 року на виконання доручень Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2010 року N 6091/7/1-10, від 9 березня 2010 року N 6091/5/1-10, від 4 березня 2010 року N 6091/4/1-10 у рамках засідань 11-ї Загальної конференції Євро-Азійського регіонального відділення Міжнародної ради архівів відбулося урочисте підписання Меморандуму про співробітництво між Державним комітетом архівів України та Національним архівним управлінням Азербайджанської Республіки, Меморандуму про співробітництво між Державним комітетом архівів України та Національним архівом Грузії, Угоди про співробітництво в сфері архівної справи між Державним комітетом архівів України та Міністерством зв'язку та інформації Республіки Казахстан.

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 12 листопада 2010 року N 67238/1/1-10 12 листопада 2010 року в приміщенні Держкомархіву відбулося урочисте підписання Меморандуму про співробітництво між Державним комітетом архівів України та Національною бібліотекою та архівом Ісламської Республіки Іран.

Від української сторони міжнародні договори міжвідомчого характеру підписано Головою Державного комітету О. П. Гінзбург.

Підписання міжнародних договорів міжвідомчого характеру про співробітництво між Державним комітетом архівів України та Національним архівним управлінням Азербайджанської Республіки, Національним архівом Грузії, Національною бібліотекою та архівом Ісламської Республіки Іран, Міністерством зв'язку та інформації Республіки Казахстан сприятиме налагодженню та подальшому розширенню взаємовигідної співпраці українських архівістів з архівістами Азербайджану, Грузії, Ірану та Казахстану, досягненню взаєморозуміння у напрямку реалізації спільних проектів, пов'язаних, насамперед, з виявленням документів з історії українського народу та з історії азербайджанського, грузинського, іранського та казахського народів, а також обміном переліками та копіями (цифровими копіями) таких документів та обміном інформацією про наявність таких документів та місце їхнього зберігання в архівосховищах інших держав, проведенням спільної науково-дослідної і методичної роботи тощо.

На виконання вимог Закону України "Про міжнародні договори" від 29 червня 2004 року N 1906-IV, Положення про порядок укладення, виконання та денонсації міжнародних договорів України міжвідомчого характеру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 1994 року N 422 (Із змінами, внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів N 165 від 16.02.98, - зміни втратили чинність на підставі постанови Кабінету Міністрів N 617 від 11.05.2006, N 1758 від 27.12.2001), Указу Президента України "Про заходи щодо вдосконалення координації діяльності органів виконавчої влади у сфері зовнішніх зносин" від 18 вересня 1996 р. N 841/96 (Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 1188/2005 від 22.08.2005) оригінали міжнародних договорів у двотижневий строк з дня набрання ними чинності передаються на постійне зберігання до МЗС. У супровідній документації обов'язково зазначаються дата та місце їх підписання, а також посадова особа, яка його підписала.

На виконання указів Президента України від 27 червня 1996 року N 468 "Про Єдиний державний реєстр нормативних актів", від 13 грудня 1996 року N 1207 "Про опублікування актів законодавства України в інформаційному бюлетені "Офіційний вісник України", постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2001 року N 376 "Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та користування ним" усі міжнародні договори України міжвідомчого характеру, укладені Держкомархівом в архівній сфері, включено до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів (далі - Реєстр) та оприлюднено в інформаційному бюлетені "Офіційний вісник України".

Згідно з пунктами 9 та 10 Положення про порядок укладення, виконання та денонсації міжнародних договорів України міжвідомчого характеру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 1994 року N 422, тексти цих міжнародних договорів міжвідомчого характеру на паперових та електронних носіях було у місячний термін після набрання ними чинності передано до Міністерства юстиції для включення до Реєстру та опублікування в "Офіційному віснику України".

Упродовж 2010 року проводилися консультації та узгодження текстів Договору про співробітництво між Державним комітетом архівів України та Головними архівами Королівства Бельгія та державними архівами Провінцій, Угоди про співробітництво між Державним комітетом архівів України та Національним Меморіалом Катастрофи і Героїзму Яд Вашем (Ізраїль), Договору про співробітництво між Державною архівною службою України та Генеральною дирекцією архівів Португальської Республіки, внесення змін до діючої Генеральної Угоди про співробітництво між Державною архівною службою України та Генеалогічним товариством Юта, Сполучені Штати Америки, від 10 грудня 2004 року.

2011 року планується продовжити роботу з підготовки згаданих міжнародних договорів міжвідомчого характеру до підписання та опрацювати можливість укладення Меморандуму про співробітництво Державної архівної служи України з Генеральною дирекцією Державних архівів Баварії та Угоди про співробітництво між Державною архівною службою України та Словацьким Національним архівом.

За погодженням з Держкомархівом 2010 року підготовлено та укладено двосторонні договори (меморандуми) про співробітництво з уповноваженими органами іноземних держав в архівній сфері:

УНДІАСД про співпрацю з ВНДІДАС, БілНДІДАС;

ЦДАВО з громадською організацією Клеймс Конференс, відповідно до якої сторони мають реалізувати проект зі створення, наповнення та удоступнення через мережу Інтернет електронної бази даних документів з історії Голокосту єврейського народу та переміщення культурних цінностей, пограбованих у роки Другої світової війни, що містяться в колекції Айнзацштабу рейхсляйтера Розенберга і зберігаються в ЦДАВО;

ЦДКФФА з Державним Фільмофондом Азербайджану, яким передбачено взаємне виявлення архівних матеріалів, пов'язаних з історією України та Азербайджану, обмін їх переліками та копіями, проведення спільних виставок, кінолекторіїв та інших заходів, присвячених кіномистецтву України та Азербайджану, надання науково-технічної допомоги з питань збереження та реставрації документів;

ЦДАЗУ з Бібліотекою та Архівом ім. Т. Г. Шеченка Союзу українців у Великій Британії, метою якого є взаємний обмін інформацією про архівні документи та розвиток співпраці з українськими громадами у Великій Британії;

Держархівами Івано-Франківської та Тернопільської областей з Фундацією Європейських досліджень "Сармація" (Краків, Польща), метою яких є розширення доступу до архівної інформації з історії Римо-Католицької Церкви Речі Посполитої та створення фонду користування на документи цієї тематики, що зберігаються в архівах;

Держархівом Закарпатської області з Саболч-Сатмар-Березівським комітатським архівом Угорщини, яким передбачено здійснення спільної науково-дослідної та видавничої роботи;

Держархівом Тернопільської області з Центральним архівом історії єврейського народу, м. Єрусалим, яким передбачено мікрофотокопіювання документів з історії єврейського народу на території Галичини;

Держархівом Сумської області з Архівним управління Курської області;

Держархівом м. Севастополя з Уральським державним університетом ім. О. М. Горького на наступний п'ятирічний період організації та проведення в архіві виробничої практики студентів за фахом "Архівна справа";

Держархівом Одеської області не було погоджено з Держкомархівом проект Угоди про співробітництво з Архівним Управлінням підвідомчої установи уряду Аджарської АР (Грузія), який було підписано минулого року.

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2010 року N 6091/1/1-10 Держкомархівом та Державним архівом Одеської області було організовано та проведено у період з 20 по 23 травня 2010 року в м. Одесі робочі засідання 11-ї Загальної конференції Євро-Азійського регіонального відділення (ЄВРАЗІКА) Міжнародної ради архівів (МРА), Консультативної ради керівників державних архівних служб держав - учасниць СНД (Консультативна рада) та міжнародні наукові конференції: "Спільна архівна спадщина та національні архівні фонди", "Електронний документообіг та електронні архіви".

Держкомархівом до проведення засідання ЄВРАЗІКИ було підготовлено та видано довідник "Рабочие документы Евро-Азиатского регионального отделения Международного совета архивов 2000 - 2009 гг." та довідник "Архивные службы и архивы".

За період з січня по 11 березня 2011 року Державною архівною службою проведено роботу з підготовки до підписання в установленому порядку таких міжнародних міжвідомчих договорів в архівній сфері:

Плану спільних заходів між Державною архівною службою України та Федеральним архівним агентством (Російська Федерація) на 2011 - 2013 роки (перебуває на погодженні в МЗС та Мін'юсті);

з урахуванням пропозицій державних архівних установ внесено зміни до діючої Генеральної угоди про співробітництво між Держкомархівом та Товариством Юта, США, від 10 грудня 2004 року на надіслано проект нової редакції Генеральної угоди українською та англійською мовами на погодження керівництву Товариства;

через посередництво Посольства України в Королівстві Бельгія передано для розгляду керівництвом Головних архівів Королівства Бельгія та державних архівів Провінцій розроблений Державною архівною службою проект Договору про співробітництво між державними архівними службами України та Королівства Бельгія;

через посередництво Посольства України в Португальській Республіці передано для розгляду керівництвом Генеральної дирекції архівів Португальської Республіки розроблений Державною архівною службою проект Договору про співробітництво між державними архівними службами України та Португальської Республіки;

узгоджено з російською стороною Додаткову Угоду до Договору про спільну діяльність Державного комітету архівів України та Федерального архівного агентства (Російська Федерація) з підготовки збірника архівних документів "Повість полум'яних років Олександра Довженка" від 16 вересня 2008 року".

Розглянуто та погоджено проекти двосторонніх договорів про співробітництво з уповноваженими органами іноземних держав в архівній сфері:

Центрального державного архіву громадських об'єднань України та Архіву Президента Республіки Казахстан (передано через посередництво Генерального консульства України в Алмати казахській стороні для погодження);

Центрального державного історичного архіву України, м. Львів та Фундації Європейських Досліджень "Сармація" (Польща).

Відповідно до звітної інформації до кінця 2011 року Держархів Одеської області планує укласти двосторонні договори з мерією м. Левкада (острів Левкада, Греція) з реалізації спільних досліджень історії одесько-левкадійських зв'язків та з Національним архівом Молдови щодо реалізації спільних дослідницьких проектів. Проекти зазначених договорів на погодження до Держкомархіву у першому кварталі 2011 року не надходили.

На період з другої половини 2010 року до проведення чергового засідання в період з 21 по 23 червня 2011 року Консультативної ради керівників державних архівних служб держав - учасниць СНД Голова Державної архівної служби виконує обов'язки Голови Консультативної ради, а начальник управління інформації та міжнародного співробітництва Держкомархіву - обов'язки секретаря цієї ради.

На виконання рішення останнього засідання Консультативної ради було розроблено у січні 2011 року та розіслано державним архівним службам держав - учасниць СНД на погодження Регламент Консультативної ради керівників державних архівних служб держав - учасниць СНД.

Начальник управління інформації та міжнародного співробітництва Держкомархіву 11 лютого поточного року взяв участь у підготовчій зустрічі представників керівників органів галузевого співробітництва СНД, що відбулася в Виконкомі СНД у м. Мінськ (Республіка Білорусь).

Проведено роботу з організації чергового засідання Консультативної ради, керівникам державних архівних служб держав - учасниць СНД розіслано План пріоритетних заходів у сфері гуманітарного співробітництва держав - учасниць СНД на 2011 - 2012 роки, запрошення та проект порядку денного. Розпочато роботу над інформаційно-довідковим виданням "Робочі документи Консультативної ради керівників державних архівних служб держав - учасниць СНД за останні 10 років", який готується в рамках відзначення 20-річчя СНД.

На виконання пункту 11 плану заходів з реалізації положень Робочої програми українсько-баварського співробітництва на 2009 - 2010 роки (доручення Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2010 року N 41638/10/1-09) Державною архівною службою готується візит 4 - 6 квітня поточного року делегації українських архівістів у складі 3 осіб на чолі з Головою Державної архівної служби О. П. Гінзбург до м. Мюнхен, Баварія (ФРН). Метою візиту є проведення консультацій з керівництвом Генеральної дирекції Державних архівів Баварії, у ході яких планується вивчити питання щодо можливості підписання до кінця 2011 року Меморандуму про співробітництво між Державною архівною службою України та Генеральною дирекцією Державних архівів Баварії, участь у робочих зустрічах з керівництвом Архіву війни та Архіву музею Німеччини, а також одного з комунальних архівів Баварії.

На виконання пункту 7 Протоколу V засідання Міжурядової українсько-польської комісії у справі охорони та повернення втрачених і незаконно переміщених під час Другої світової війни культурних цінностей (2 - 3 грудня 2010 року, м. Львів) 25 лютого підготовлено та проведено робоче засідання української частини Міжурядової українсько-польської комісії, метою якого було вивчення питання щодо можливості передачі оригіналів документів, які стосуються історії міста Бохні та зберігаються в ЦДІАК України, польській стороні. За результатами обговорення та експертного висновку ЦДІАК та інформаційної довідки, підготовленої управлінням інформації та міжнародного співробітництва, учасники засідання дійшли висновку про необхідність співпраці в сфері реституції в рамках Концепції спільної українсько-польської архівної спадщини, яка передбачає обмін копіями документів, що становлять інтерес для вивчення історичного минулого обох держав, що відображено у статті 7 Угоди про співробітництво між Державним комітетом архівів України та Генеральною дирекцією державних архівів Республіки Польща в галузі архівної справи, яку було укладено 17 жовтня 2008 року.

З Національним архівом Грузії проведено попередні консультації щодо виконання зобов'язань за Меморандумом про співробітництво між Державним комітетом архівів України та Національним архівом Грузії від 21 травня 2010 року. Зокрема, надано згоду на участь у спільних проектах з підготовки документального фільму, присвяченого 140-річному ювілею від дня народження Лесі Українки та підготовки виставки фото-, кіно- та архівних документів "Українці Грузії". Проекти реалізуються за участі та підтримки Посольства України в Грузії.

На виконання Указу Президента України від 6 грудня 2010 року N 1075/2010 "Про відзначення 390-ї річниці перемоги у Хотинській битві" шляхом листування досягнуто домовленостей з Генеральною дирекцією державних архівів Республіки Польща щодо включення до експозицій тематичної виставки, що готуватиметься українськими архівістами, документів з фондів польських архівів.

З метою подальшого покращення роботи державних архівних установ у напрямку дотримання законодавства у сфері зовнішніх зносин розроблено Рекомендації щодо протокольного забезпечення прийому іноземних делегацій та окремих громадян іноземних держав Державною архівною службою та установами її системи. До довідки також додається Перелік іноземних країн та режим в'їзду до них громадян України за даними МЗС.

Підсумовуючи, слід констатувати, що Держкомархів та державні архівні установи його системи в цілому дотримуються вимог законодавства у сфері зовнішніх зносин, водночас не всі державні архівні установи дотримуються вимог пункту 2 констатуючої частини рішення колегії Держкомархіву від 20 квітня 2010 року. Особливо слід звернути увагу на обов'язкове погодження з Держкомархівом закордонних відряджень (технічні завдання - змістова частина: мета, завдання) та двосторонніх договорів про співробітництво з уповноваженими органами іноземних держав.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали