ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО

НАКАЗ

від 8 червня 2011 року N 7

Про Експертну комісію з питань кінематографії

Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державного агентства України з питань кіно від 24 листопада 2011 року N 27 (Наказ N 27)

З метою вдосконалення відбору конкурентноспроможних та якісних кінопроектів, які отримують державну фінансову підтримку, та прозорості роботи Державного агентства України з питань кіно щодо формування та реалізації Програми виробництва та розповсюдження національних фільмів (Програма N 227/0/16-11) наказую:

1. Затвердити Положення та Регламент роботи Експертної комісії з питань кінематографії Державного агентства з питань кіно (додаються).

2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Голова

К. Копилова


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного агентства України з питань кіно
08.06.2011 N 7


ПОЛОЖЕННЯ
про Експертну комісію з питань кінематографії Державного агентства України з питань кіно

1. Це положення визначає порядок функціонування Експертної комісії з питань кінематографії (далі - Комісія) Державного агентства України з питань кіно (далі - Держкіно України).

2. Комісія є колегіальним консультативно-дорадчим органом, що діє на громадських засадах і створюється з метою вдосконалення відбору конкурентоспроможних та якісних кінопроектів та забезпечення прозорості роботи Держкіно України щодо формування та реалізації Програми виробництва та розповсюдження національних фільмів (Програма N 227/0/16-11) (далі - Програма).

3. У своїй діяльності Комісія керується Законом України "Про кінематографію", постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.98 N 813 "Про затвердження Положення про державну підтримку національних фільмів у продюсерській системі", Порядком конкурсного відбору кінопроектів для формування Програми виробництва та розповсюдження національних фільмів, затвердженим наказом Міністерства культури України від 26.04.2011 N 30 (Порядок N 30), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 08.06.2011 N 687/19425 (далі - Порядок), та цим Положенням.

4. Основними завданнями Комісії є:

- всебічна професійна оцінка кінопроектів, що претендують на отримання державного фінансування за державним замовленням та державною фінансовою підтримкою, поданих суб'єктами продюсерської системи (далі - Виробники) до Держкіно України з метою включення до Програми (Програма N 227/0/16-11) і реалізуються повністю або частково за державним фінансуванням;

- експертиза кінопроектів, важливих для духовного життя країни, що стверджують її громадські та морально-етичні ідеали, сприяють творчому пошуку в кіномистецтві, розвитку кіно для дітей та юнацтва, становленню талановитої молоді, забезпечують створення національних фільмів, затребуваних українським суспільством.

5. До складу Комісії входять фахівці кінематографії - представники творчих професій, кінознавці, продюсери, дистриб'ютори, демонстратори фільмів.

6. Кількісний склад і персональний склад Комісії, Голова Комісії та заступник Голови Комісії визначаються з урахуванням пропозицій громадських кінематографічних організацій та затверджуються Головою Держкіно України на дворічний термін.

7. Член Комісії не може здійснювати свої повноваження більше 2-х термінів поспіль.

8. Та сама особа не може бути обрана Головою Комісії більше ніж 2 терміни поспіль.

9. У випадку вибуття одного чи кількох членів Комісії до завершення терміну їх повноважень Голова Держкіно України визначає та затверджує необхідну кількість нових членів Комісії. Повноваження нових членів комісії припиняються разом з припиненням повноважень Комісії, незалежно від терміну їх входу до складу Комісії.

10. Члени Комісії, керуючись в своїй роботі принципом конкурсного відбору, висловлюють рекомендації про доцільність надання кінопроектам державного фінансування або про стан та якість кінопроекту, що реалізується за державним фінансуванням, за допомогою індивідуальних відгуків на кожний розглянутий кінопроект.

11. Рекомендації Комісії про доцільність включення кінопроектів до Програми (Програма N 227/0/16-11) встановлюється на підставі індивідуальних відгуків експертів, що брали участь в розгляді кінопроекту та оформляється підсумковим протоколом, затвердженим Головою Комісії або заступником Голови Комісії.

12. У разі потреби члени Комісії можуть залучатись до експертної оцінки незавершених або завершених виробництвом кінопроектів, які претендують на включення до Програми (Програма N 227/0/16-11), або включені до Програми і створені за державним фінансуванням.

13. Члени Комісії мають право вносити пропозиції Голові Комісії щодо вдосконалення роботи Комісії, принципів формування Програми (Програма N 227/0/16-11).

14. Робота Комісії здійснюється відповідно до Регламенту.

15. Робота Комісії може здійснюватись у таких формах:

- у формі індивідуальної експертизи кінопроектів на першому етапі оголошеного конкурсу кінопроектів;

- у формі засідання, як під час оголошення конкурсів кінопроектів, так і в разі потреби.

16. При роботі Комісії у формі індивідуальної експертизи кінопроектів члени Комісії:

- за повідомленням відповідального працівника Держкіно України отримують кінопроект;

- здійснюють розгляд кінопроекту та заповнюють картку експертної оцінки кінопроекту.

17. При роботі Комісії у формі засідання:

- члени Комісії сповіщаються про засідання не пізніше двох днів до його початку;

- кожний член Комісії відповідно до мети засідання Комісії отримує і заповнює картку експертної оцінки кінопроекту та/або висновок експертної оцінки кінопроекту (додаток 5 (Порядок N 30), 6 до Порядку (Порядок N 30)), у яких визначає свою думку;

- колективне рішення Комісії приймається більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні; воно чинне за умови присутності на засіданні не менше третини загальної кількості членів Комісії. Рішення оформлюється протоколом засідання Комісії за підписом Голови Комісії або заступника Голови Комісії.

У разі, якщо голоси членів Експертної комісії, присутніх на засіданні, розділилися порівну, голос Голови Комісії або заступника Голови є ухвальним.

18. Участь у роботі Експертної комісії заохочується виплатою гонорару за умови надання письмового відгуку щодо розглянутого кінопроекту.

Виплата гонорару здійснюється за кошти Спеціального рахунку фінансової підтримки національної кінематографії з розрахунку 50 (п'ятдесят) гривень за творчу, виробничу, фінансову або прокатну експертизу кінопроекту повнометражного фільму і 30 (тридцять) гривень - короткометражного фільму.

19. Організація поточної роботи Комісії здійснюється відповідальним працівником Держкіно України, що виконує такі функції:

- реєстрація кінопроектів згідно з затвердженим переліком документації, що надаються до Держкіно України для участі у конкурсі кінопроектів;

- організація індивідуального розгляду кінопроектів членами Комісії;

- організація перегляду завершених виробництвом аудіовізуальних творів і відзнятих матеріалів фільмів, що перебувають у виробництві;

- організація проведення засідань Комісії і підготовка матеріалів до них;

- систематизація індивідуальних відгуків членів Комісії та підготовка протоколів засідань Комісії за розглянутими кінопроектами.

 

Голова Державного агентства
України з питань кіно

К. О. Копилова


 

ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Державного агентства України з питань кіно08.06.2011 N 7(у редакції наказу Державного агентства України з питань кіно 24.11.2011 N 27) (Наказ N 27)


РЕГЛАМЕНТроботи Експертної комісії з питань кінематографії Державного агентства України з питань кіно (Наказ N 27)

Цей Регламент визначає порядок роботи Експертної комісії з питань кінематографії (далі - Комісія) з розгляду кінопроектів, що представляються до Держкіно України для включення до (Наказ N 27) Програми виробництва та розповсюдження національних фільмів (далі - Програма) з метою отримання державного фінансування за державним замовленням та державною фінансовою підтримкою або, що включені до Програми і реалізації за державним фінансуванням. (Наказ N 27)

Регламент розроблений відповідно до Порядку конкурсного відбору кінопроектів для формування Програми виробництва та розповсюдження національних фільмів, затвердженого (Наказ N 27) наказом Міністерства культури України від 26.04.2011 N 30 (Порядок N 30), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 08.06.2011 N 687/19425 (далі - Порядок), та (Наказ N 27) Положення про Експертну комісію з питань кінематографії. (Наказ N 27)

1. Порядок представлення проектів (Наказ N 27)

1.1. На розгляд Комісії представляються проекти ігрових, анімаційних, неігрових фільмів (далі - кінопроект). (Наказ N 27)

1.2. Кінопроект (відповідно до умов та стадії його реалізації) приймається до розгляду за наявності повного комплексу документів і матеріалів, передбачених у (Наказ N 27) додатках 1 (Порядок N 30), (Наказ N 27) 2 (Порядок N 30), (Наказ N 27) 3 (Порядок N 30), (Наказ N 27) 4 до Порядку (Порядок N 30). (Наказ N 27)

1.3. Подані на конкурсний відбір документи і матеріали не рецензуються і заявнику не повертаються. (Наказ N 27)

1.4. Комісія не проймає будь-які клопотання або відгуки на кінопроект, здатні вплинути на оцінку його членами Комісії. (Наказ N 27)

2. Процедура розгляду кінопроектів (Наказ N 27)

2.1. Розгляд кінопроектів здійснюється в порядку їх надходження до Держкіно України. (Наказ N 27)

2.2. Держкіно України організовує розгляд кожного кінопроекту членами Комісії. (Наказ N 27)

2.3. Кількість членів Комісії, що залучаються до індивідуального розгляду кінопроекту, має бути не менше семи або визначається Головою Комісії чи заступником Голови Комісії, виходячи із специфіки роботи Комісії. (Наказ N 27)

2.4. Стосовно кінопроекту, що перебуває у виробництві на будь-якому окремому етапі (періоді), в тому числі завершальному, експертні оцінки надаються членами Комісії після перегляду відзнятого матеріалу фільму. (Наказ N 27)

2.5. Розгляд кінопроектів членами Комісії здійснюється на конкурсній основі. (Наказ N 27)

2.6. Конкурсний відбір проводиться в два етапи. (Наказ N 27)

2.7. На першому етапі члени Комісії протягом шести тижнів з моменту отримання заявки на участь у конкурсному відборі проводять оцінювання кінопроектів та приймають рішення щодо можливості допуску кінопроектів суб'єктів продюсерської системи України (далі - Виробники) до другого етапу конкурсного відбору. (Наказ N 27)

2.8. Для оцінювання кінопроекту не першому етапі конкурсного відбору членами Експертної комісії заповнюється картка експертної оцінки кінопроекту, який претендує на включення до Програми виробництва та розповсюдження національних фільмів, щодо допущення до другого етапу конкурсного відбору ( (Наказ N 27)додаток 5 до Порядку (Порядок N 30)). (Наказ N 27)

2.9. За результатами першого етапу конкурсного відбору Держкіно України протягом 5 днів з моменту отримання останнього висновку експерта формує перелік кінопроектів, допущених до другого етапу конкурсного відбору. (Наказ N 27)

2.10. До участі у другому етапі конкурсного відбору включаються кінопроекти, які за результатами оцінювання членами Комісії, що брали участь в експертизі, отримали найбільшу кількість позитивних оцінок. (Наказ N 27)

2.11. Перелік кінопроектів, допущених до участі у другому етапі конкурсного відбору, затверджується наказом Держкіно України та розміщується на його офіційному веб-сайті. (Наказ N 27)

2.12. Другий етап конкурсного відбору розбивається на презентаційні сесії (презентаційна сесія ігрових, дитячих, неігрових, дебютних та анімаційних кінопроектів). (Наказ N 27)

2.13. Експерти, які є продюсерами або авторами поданих кінопроектів, автоматично відсторонюються від участі у роботі відповідної презентаційної сесії. (Наказ N 27)

2.14. На другому етапі конкурсного відбору, під час презентаційної сесії, Виробники презентують проекти, включені до переліку кінопроектів, допущених до участі у другому етапі конкурсного відбору. Презентація триває не більше 15 хвилин. Члени Комісії мають право ставити Виробнику питання щодо презентованого кінопроекту. (Наказ N 27)

2.15. В день завершення другого етапу конкурсного відбору члени Комісії заповнюють висновок експертної оцінки кінопроекту, що претендує на включення до програми виробництва та розповсюдження національних фільмів ( (Наказ N 27)додаток 6 до Порядку (Порядок N 30)). (Наказ N 27)

2.16. Протягом 7 робочих днів з моменту проведення другого етапу конкурсного відбору на підставі експертних висновків секретар Експертної комісії складає підсумковий протокол, який затверджується Головою Держкіно України та розміщуються на офіційному веб-сайті Держкіно України. (Наказ N 27)

2.17. Засідання Комісії проводяться під час оголошення конкурсів кінопроектів та у разі потреби. (Наказ N 27)

2.18. Засідання Комісії веде Голова Комісії або заступник Голови Комісії. (Наказ N 27)

  (Наказ N 27)

Голова Державного агентстваУкраїни з питань кіно (Наказ N 27)

К. О. Копилова (Наказ N 27)


(Регламент у редакції наказу Державного агентства України з питань кіно від 24.11.2011 р. N 27) (Наказ N 27)

(Наказ N 27)

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали