МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 29 березня 2012 року N 283

Про експертну комісію з проведення експертизи цінності документів Міністерства культури України

Відповідно до Порядку утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 року N 1004, та з метою удосконалення роботи з документами в центральному апараті Міністерства культури України наказую:

1. Затвердити Положення про експертну комісію з проведення експертизи цінності документів Міністерства культури України, що додається.

2. Призначити Головою експертної комісії заступника Міністра - керівника апарату Губіну О. О.

3. Затвердити склад експертної комісії Міністерства культури України з визначення цінності документів, що утворюються у процесі його діяльності, згідно з додатком.

4. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Міністерства культури і туризму України від 28.02.2006 N 79 "Про затвердження Положення про постійно діючу Центральну експертну комісію (ЦЕК) Міністерства культури і туризму України і Положення про архів Міністерства культури і туризму України";

наказ Міністерства культури і туризму України від 06.07.2007 N 729 "Про Центральну експертну комісію, про експертні комісії структурних підрозділів Міністерства культури і туризму України".

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра культури України - керівника апарату О. О. Губіну.

 

Міністр

М. А. Кулиняк


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства культури України
29.03.2012 N 283


ПОЛОЖЕННЯ
про експертну комісію з проведення експертизи цінності документів Міністерства культури України

1. Загальні положення

1.1. Експертна комісія з проведення експертизи цінності документів Міністерства культури України (далі - експертна комісія) утворюється для організації і проведення попередньої експертизи цінності документів, що утворилися в процесі діяльності, та подання її результатів на розгляд експертно-перевірної комісії в Центральний Державний архів вищих органів влади та управління України (далі - ЦДАВО).

1.2. Експертна комісія є постійно діючим дорадчим органом при Міністерстві культури України (далі - Міністерство). Рішення експертної комісії затверджуються Міністром культури і є обов'язковими для виконання структурними підрозділами Міністерства.

1.3. У своїй діяльності експертна комісія керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Положенням про Міністерство культури України (Положення N 388/2011), іншими нормативними актами, наказами Державної архівної служби України (далі - Укрдержархів) та цим положенням.

1.4. Експертна комісія працює відповідно до річного плану, який затверджує заступник Міністра культури України - керівник апарату, і звітує перед ним про проведену роботу.

2. Склад експертної комісії

Голову та склад експертної комісії затверджує Міністр.

До складу експертної комісії включаються начальник управління справами, працівник Міністерства, посадовими обов'язками якого передбачена робота з архівом, працівники інших структурних підрозділів, фахівець ЦДАВО України (за згодою). Головою експертної комісії є заступник Міністра культури України - керівник апарату, а секретарем - працівник Міністерства, посадовими обов'язками якого передбачена робота з архівом.

Секретар експертної комісії забезпечує скликання засідань експертної комісії, складає протоколи, доводить до відома структурних підрозділів Міністерства та окремих осіб рішення експертної комісії, здійснює облік і звітність про проведену роботу, веде документацію експертної комісії і забезпечує її збереженість.

3. Основні завдання експертної комісії

3.1. Основним завданнями експертної комісії є організація та проведення експертизи цінності документів, що утворилися в діловодстві Міністерства.

3.2. Експертна комісія приймає рішення про схвалення та подання відповідній експертно-перевірній комісії ЦДАВО України проектів таких документів:

- описи справ постійного зберігання, внесених до Національного архівного фонду (далі - НАФ);

- описи справ з особового складу Міністерства;

- номенклатури справ Міністерства;

- інструкцій з діловодства;

- положення про управління справами, положення про експертну комісію;

- акти про вилучення для знищення документів Міністерства, не внесених до НАФ, строки зберігання яких закінчилися;

- акти про вилучення документів з НАФ.

4. Права експертної комісії

Для виконання покладених на експертну комісію завдань їй надається право:

- контролювати дотримання структурними підрозділами Міністерства, окремими працівниками, відповідальними за організацію документів у діловодстві, архівних вимог щодо розробки номенклатури справ, формування справ, експертизи цінності документів, упорядкування та оформлення документів;

- вимагати від структурних підрозділів Міністерства розшуку відсутніх документів Національного архівного фонду, документів тривалого зберігання, у тому числі документів з особового складу, та письмових пояснень у випадках втрати цих документів;

- одержувати від структурних підрозділів Міністерства відомості та пропозиції, необхідні для визначення експертизи цінності документів та строків їх зберігання;

- заслуховувати на засіданнях експертної комісії інформацію керівників структурних підрозділів Міністерства про хід підготовки документів до архівного зберігання і забезпечення збереженості документів, про причини втрати документів;

- запрошувати на засідання експертної комісії фахівців структурних підрозділів Міністерства, а у разі необхідності працівників ЦДАВО України та інших консультантів та експертів;

- інформувати керівництво Міністерства з питань, що входять до компетенції експертної комісії.

5. Організація роботи експертної комісії

5.1. Засідання експертної комісії проводяться не рідше ніж один раз на рік і вважаються правомочними, якщо на них присутні не менш як дві третини складу членів експертної комісії.

Рішення експертної комісії приймаються більшістю голосів членів експертної комісії, присутніх на засіданні, оформляються протоколом, який підписується головою (або його заступником) і секретарем експертної комісії, та набирають чинності з моменту затвердження протоколу засідання експертної комісії Міністром.

5.2. У разі відмови Міністра затвердити протокол засідання експертної комісії, голова комісії може звернутися зі скаргою до Центральної експертно-перевірної комісії Укрдержархіву, рішення якої з цього питання є остаточним.

 

Начальник управління справами

П. М. Кініченко


 

Додаток
до наказу Міністерства культури України
29.03.2012 N 283


СКЛАД
експертної комісії з проведення експертизи цінності документів Міністерства культури України

Губіна О. О.

- заступник Міністра культури України - керівник апарату, голова Комісії

Кініченко П. М.

- начальник управління справами, заступник голови Комісії

Орлова Н. В.

- головний спеціаліст відділу документального забезпечення та контролю управління справами, секретар Комісії

Беркова Н. А.

- головний спеціаліст сектору міжнародних двосторонніх комісій та виїздів за кордон управління міжнародного співробітництва

Губенко Н. П.

- начальник відділу формування національного архівного фонду та діловодства ЦДАВО України (за згодою)

Жаркова О. О.

- головний спеціаліст відділу музичного мистецтва управління мистецтв департаменту формування державної політики у сфері культури, мистецтв та освіти

Кузнєцова А. В.

- головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку управління бухгалтерського обліку та фінансової звітності

Кукуленко Я. І.

- головний спеціаліст відділу кадрової роботи та державної служби

Лимар Л. В.

- завідувач сектору контролю та перевірки виконання актів і доручень Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України і доручень керівництва

Снісаренко І. П.

- завідувач сектору організації доступу до публічної інформації управління справами

Сухенко С. В.

- начальник відділу застосування законодавства управління правового забезпечення.

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали