КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 29.08.2011 р. N 907

Про експертну комісію з визначення переліку відомостей, що становлять службову інформацію в Київській обласній державній адміністрації

Відповідно до Законів України "Про місцеві державні адміністрації", "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI), Указу Президента України від 05.05.2011 N 547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації" (Указ N 547/2011), розпоряджень голови Київської обласної державної адміністрації від 10.05.2011 N 450 "Про організацію в Київській облдержадміністрації роботи щодо доступу до публічної інформації" та від 14.07.2011 N 713 "Про затвердження переліку відомостей, що становлять службову інформацію в Київській обласній державній адміністрації, та інструкції з питань обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію в Київській обласній державній адміністрації" (Розпорядження N 713):

1. Утворити експертну комісію з визначення переліку відомостей, що становлять службову інформацію в Київській обласній державній адміністрації, у складі згідно з додатком 1.

2. Затвердити Положення про експертну комісію з визначення переліку відомостей, що становлять службову інформацію в Київській обласній державній адміністрації, згідно з додатком 2.

3. Райдержадміністраціям утворити відповідні експертні комісії та організувати їх роботу.

4. Рекомендувати міськвиконкомам (міст обласного та районного значення) утворити відповідні експертні комісії.

 

Голова адміністрації

А. Й. Присяжнюк

 

Додаток 1
до розпорядження Київської обласної державної адміністрації
29.08.2011 N 907

СКЛАД
експертної комісії з визначення переліку відомостей, що становлять службову інформацію в Київській обласній державній адміністрації

Гусєв
Роман Миколайович

-

заступник керівника апарату облдержадміністрації, голова комісії

Величко
Анатолій Іванович

-

завідувач сектору режимно-секретної роботи апарату облдержадміністрації, заступник голови комісії

Векліч
Зінаїда Юхимівна

-

головний спеціаліст загального відділу апарату облдержадміністрації, секретар комісії

Члени комісії:

Антонов
Олександр Віталійович

-

головний спеціаліст відділу організаційно-кадрової роботи Головного управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації

Бриль
Костянтин Іванович

-

начальник відділу взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації

Гаврішко
Віктор Вадимович

-

головний спеціаліст юридичного відділу апарату облдержадміністрації

Кушніренко
Тамара Михайлівна

-

заступник начальника Головного управління житлово-комунального господарства і паливно-енергетичного комплексу облдержадміністрації

Мартинцова
Ірина Олександрівна

-

завідувач сектору юридичної роботи Головного управління капітального будівництва облдержадміністрації

Мартинюк
Світлана Іванівна

-

начальник відділу фінансового забезпечення апарату облдержадміністрації - головний бухгалтер

Овдієнко
Світлана Анатоліївна

-

начальник відділу кадрової роботи апарату облдержадміністрації

Солоненко
Наталія Олександрівна

-

начальник відділу забезпечення доступу до публічної інформації облдержадміністрації

Спасіченко
Володимир Миколайович

-

завідувач сектору мобілізаційної роботи апарату облдержадміністрації

Супрун
Володимир Андрійович

-

головний спеціаліст відділу фінансово-юридичного забезпечення управління містобудування і архітектури та розвитку інфраструктури облдержадміністрації.

 

Заступник голови -
керівник апарату адміністрації

А. С. Спаський

 

Додаток 2
до розпорядження Київської обласної державної адміністрації
29.08.2011 N 907

ПОЛОЖЕННЯ
про експертну комісію з визначення переліку відомостей, що становлять службову інформацію в Київській обласній державній адміністрації

1. Це Положення відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI) визначає завдання та загальні засади діяльності експертної комісії з визначення переліку відомостей, що становлять службову інформацію в Київській обласній державній адміністрації (далі - експертна комісія).

2. Експертна комісія є консультативно-дорадчим органом, що утворюється розпорядженням голови Київської облдержадміністрації з метою визначання переліку відомостей, що становлять службову інформацію в Київській обласній державній адміністрації (далі - перелік відомостей).

3. У своїй діяльності експертна комісія керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями Київської обласної державної адміністрації та іншими нормативними актами, а також цим Положенням.

4. Основними завданнями експертної комісії є:

4.1. Визначення, підготовка та подання на затвердження голові облдержадміністрації переліку відомостей;

4.2. Підготовка пропозицій щодо внесення змін до переліку відомостей;

4.3. Взаємодія в установленому порядку з структурними підрозділами облдержадміністрації з метою одержання пропозицій щодо внесення змін до переліку відомостей.

5. До складу експертної комісії включаються представники сектору режимно-секретної роботи апарату облдержадміністрації, відділу забезпечення доступу до публічної інформації облдержадміністрації та інших структурних підрозділів облдержадміністрації з числа найбільш кваліфікованих фахівців. У разі потреби, для участі в роботі експертної комісії можуть залучатися фахівці головних управлінь, управлінь, відділів, інших структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) з метою розгляду питань, що належать до їх компетенції.

6. Голова комісії організовує роботу комісії та забезпечує для цього необхідні умови. Формою роботи експертної комісії є засідання. Голова визначає необхідність проведення та перелік питань для розгляду. Він завчасно призначає доповідача з членів комісії для розгляду окремого питання та забезпечує можливість висловити свою думку всім присутнім на засіданні членам комісії.

7. Секретар експертної комісії забезпечує скликання засідань комісії, складає протоколи, доводить до відома структурних підрозділів облдержадміністрації рішення комісії, здійснює облік і звітність про її роботу, веде документацію експертної комісії і забезпечує її збереження.

8. Засідання експертної комісії є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її членів. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів. У разі розподілу голосів вирішальним є голос голови експертної комісії.

9. За результатами розгляду на засіданні поданих на обговорення пропозицій експертною комісією приймається рішення, що оформляється протоколом. Протокол складається у встановленому порядку та підписується головою. У протоколі фіксуються питання для обговорення та його результати, запитання, зауваження та пропозиції членів експертної комісії.

10. На підставі рішення експертної комісії головою облдержадміністрації затверджується перелік відомостей та вносяться відповідні зміни до нього.

11. Експертна комісія має право:

11.1. Одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів облдержадміністрації інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

11.2. Готувати пропозиції щодо внесення змін до переліку відомостей;

11.3. Надавати пропозиції щодо вдосконалення своєї діяльності.

12. Методичне забезпечення роботи експертної комісії здійснює відділ забезпечення доступу до публічної інформації облдержадміністрації.

13. Відповідний проект розпорядження на підставі рішення експертної комісії розробляє відділ забезпечення доступу до публічної інформації облдержадміністрації.

 

Заступник голови -
керівник апарату адміністрації

А. С. Спаський

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали