МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 25 червня 2011 року N 264

Про Експертну раду Мінагрополітики України з питань розвитку особистих селянських і фермерських господарств, сільськогосподарської кооперації та малого підприємництва в сільській місцевості

Відповідно до статті 14 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" (Закон N 3166-VI), пункту 6 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23.04.2011 N 500/2011 (Положення N 500/2011), наказу Мінагрополітики від 02.11.2010 N 707 "Про створення робочої групи із розроблення положення про Громадську раду розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації та малого підприємництва в сільській місцевості" та з метою координації діяльності Мінагрополітики України з неурядовими організаціями та науковими установами з питань удосконалення впровадження державної політики щодо розвитку особистих селянських і фермерських господарств, сільськогосподарської кооперації та малого підприємництва в сільській місцевості наказую:

1. Утворити Експертну раду Мінагрополітики України з питань розвитку особистих селянських і фермерських господарств, сільськогосподарської кооперації та малого підприємництва в сільській місцевості у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про Експертну раду Мінагрополітики України з питань розвитку особистих селянських і фермерських господарств, сільськогосподарської кооперації та малого підприємництва в сільській місцевості, що додається.

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Перший заступник Міністра

М. Д. Безуглий

 

Додаток
до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України
25.06.2011 N 264

СКЛАД
Експертної ради Мінагрополітики України з питань розвитку особистих селянських і фермерських господарств, сільськогосподарської кооперації та малого підприємництва в сільській місцевості

Синявська
Ірина Максимівна

- директор Департаменту науково-освітнього забезпечення АПВ та розвитку сільських територій, голова Експертної ради

Ставнича
Людмила Анатоліївна

- заступник директора Департаменту науково-освітнього забезпечення АПВ та розвитку сільських територій, заступник голови Експертної ради

Присяжнюк
Наталія Анатоліївна

- головний спеціаліст відділу сільськогосподарського підприємництва Департаменту науково-освітнього забезпечення АПВ розвитку сільських територій, секретар Експертної ради

Члени Експертної ради:

 

Ахіджанов
Баграт Рафікович

- директор Департаменту фінансово-кредитної політики

Васильєв
Володимир Павлович

- голова Всеукраїнської громадської неприбуткової організації "Спілка сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні" (за згодою)

Вашешніков
Микола Олександрович

- директор Департаменту правової та законопроектної роботи

Вельчинський
Микола Романович

- керівник виконавчої дирекції Всеукраїнської асоціації сільських, селищних рад (за згодою)

Ведмідь
Лариса Миколаївна

- начальник відділу сільськогосподарського підприємництва Департаменту науково-освітнього забезпечення АПВ та розвитку сільських територій

Гриценко
Микола Петрович

- президент Національної асоціації сільськогосподарських дорадчих служб України (за згодою)

Ільєнко
Інна Анатоліївна

- радник генерального директора з питань агробізнесу компанії "Данон" (за згодою)

Козаченко
Леонід Петрович

- президент Всеукраїнського громадського об'єднання "Українська аграрна конфедерація", голова конфедерації сільськогосподарських товаровиробників (за згодою)

Корінець
Роман Ярославович

- виконавчий директор Всеукраїнської громадської організації "Союз учасників сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів України" (за згодою)

Малік
Микола Йосипович

- завідувач відділу Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Національної академії аграрних наук (за згодою)

Миркевич
Микола Степанович

- президент Всеукраїнської громадської організації "Асоціація фермерів та приватних землевласників України" (за згодою)

Молдаван
Любов Василівна

- головний науковий співробітник державної установи "Інститут економіки та прогнозування" Національної академії наук України" (за згодою)

Новіков
Геннадій Володимирович

- голова Аграрного союзу України (за згодою)

Павліченко
Михайло Гаврилович

- координатор молочного проекту Програми розвитку фруктово-овочевого та молочного сектору NIRAS (за згодою)

Прокопенко
Світлана Степанівна

- голова Всеукраїнської громадської організації "Інститут сільського розвитку" (за згодою)

Кваша
Сергій Миколайович

- директор Департаменту економічного розвитку і аграрного ринку

Сеїтосманов
Айдер Сеїтякубович

- Національний координатор Програми розвитку та інтеграції Криму Програми розвитку Організації Об'єднаних Націй (за згодою)

Стрижак
Микола Іванович

- генеральний директор Українського державного фонду підтримки фермерських господарств

Терес
Віктор Михайлович

- президент Міжнародної благодійної фундації "Хайфер Проджект Інтернешенл" (за згодою)

Цимбал
Володимир Олексійович

- старший науковий співробітник Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Національної академії аграрних наук (за згодою).

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
25.06.2011 N 264

ПОЛОЖЕННЯ
про Експертну раду Мінагрополітики України з питань розвитку особистих селянських і фермерських господарств, сільськогосподарської кооперації та малого підприємництва в сільській місцевості

1. Загальні положення

1.1. Експертна рада Мінагрополітики України з питань розвитку особистих селянських і фермерських господарств, сільськогосподарської кооперації та малого підприємництва в сільській місцевості (далі - Експертна рада) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом при Міністерстві аграрної політики та продовольства України.

1.2. Експертну раду утворено з метою формування та реалізації єдиної державної політики з питань розвитку особистих селянських і фермерських господарств, сільськогосподарської кооперації та малого підприємництва, координації діяльності органів державної влади з громадськими організаціями, фондами, науковими установами і міжнародними організаціями та підготовки відповідних рішень в аграрному секторі економіки.

1.3. До складу Експертної ради входять представники громадських організацій, об'єднань наукових установ, міжнародних організацій, що мають безпосереднє відношення до реалізації політики особистих селянських і фермерських господарств, сільськогосподарської кооперації та малого підприємництва в сільській місцевості.

1.4. У своїй діяльності Експертна рада взаємодіє з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації, підприємствами, установами та організаціями, науковими закладами, від яких має право одержувати в установленому порядку аналітичні, інформаційно-статистичні матеріали та іншу інформацію, необхідну для виконання покладених на Експертну раду завдань.

1.5. Організаційно-технічне та інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності Експертної ради покладається на Департамент науково-освітнього забезпечення АПВ та розвитку сільських територій.

1.6. Експертна рада у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, нормативно-правовими актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

1.7. Експертна рада здійснює свою діяльність на засадах публічності, відкритості та широкого залучення неурядових організацій, наукових установ і окремих фахівців, які виявляють зацікавленість у співпраці з Експертною радою.

2. Основні завдання та напрями діяльності Експертної ради

2.1. Основними завданнями Експертної ради є:

вивчення та узагальнення досвіду роботи особистих селянських і фермерських господарств, сільськогосподарських кооперативів та малого підприємництва в сільській місцевості;

проведення аналізу, підготовка пропозицій і експертних рекомендацій щодо вдосконалення діючих та підготовки нових проектів законодавчих і нормативно-правових актів, національних, державних, галузевих комплексних та цільових програм, які розробляються або погоджуються Мінагрополітики України, з питань розвитку особистих селянських і фермерських господарств, сільськогосподарських кооперативів та малого підприємництва у сільській місцевості.

2.2. Експертна рада відповідно до покладених на неї завдань:

- готує пропозиції та експертні рекомендації щодо:

узгодження дій органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та громадських організацій, фондів, наукових установ та міжнародних громадських організацій, окремих експертів з питань розвитку особистих селянських і фермерських господарств, сільськогосподарських кооперативів та підприємництва в сільській місцевості;

вдосконалення державної політики стосовно шляхів підтримки розвитку особистих селянських і фермерських господарств, сільськогосподарських кооперативів та розвитку підприємництва на селі;

врегулювання питань соціального захисту членів особистих селянських і фермерських господарств, сільськогосподарських кооперативів;

сприяння створенню та підтримки діяльності, матеріально-технічного та фінансово-кредитного забезпечення, податкової політики, залучення інвестицій та співробітництва з міжнародними організаціями з питань особистих селянських і фермерських господарств, сільськогосподарських кооперативів та малого підприємництва у сільській місцевості;

- вивчає та узагальнює міжнародний досвід роботи щодо підтримки розвитку особистих селянських і фермерських господарств, сільськогосподарських кооперативів та малого підприємництва;

- сприяє в межах компетенції діяльності всеукраїнських громадських організацій, фондів, проектів міжнародної технічної допомоги, експертів з метою підтримки особистих селянських і фермерських господарств, сільськогосподарських кооперативів.

2.3. Експертна рада має право:

одержувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

утворювати робочі групи, залучати до участі в них працівників органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також провідних учених;

вносити для розгляду на засіданнях колегії Мінагрополітики України пропозиції з реформування аграрного сектору.

3. Організація діяльності Експертної ради

3.1. Склад Експертної ради погоджується її головою та затверджується наказом Міністерства.

Основною формою роботи Експертної ради є засідання, які проводяться за потреби, але не рідше одного разу на квартал.

Засідання Експертної ради веде голова, який за посадою є директором департаменту, до компетенції якого відносяться питання розвитку сільських територій та особистих селянських і фермерських господарств, сільськогосподарської кооперації і підприємництва, або за його дорученням один із заступників голови Експертної ради.

Рішення про проведення засідання приймається головою Експертної ради. Дата проведення засідання та порядок денний повідомляються членам Експертної ради не пізніше ніж за три дні до засідання.

Голова, його заступники та члени Експертної ради беруть участь у її роботі на громадських засадах.

Для участі у засіданнях Експертної ради можуть бути запрошені представники центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, засобів масової інформації, підприємств, установ та організацій, за згодою їх керівників, провідні науковці.

3.2. Голова Експертної ради здійснює:

загальне спрямування, керівництво та організацію роботи Експертної ради;

представництво Експертної ради у відносинах з третіми сторонами та засобами масової інформації;

скликання засідань Експертної ради з власної ініціативи або за пропозицією членів Експертної ради;

затвердження планів роботи та порядків денних засідань Експертної ради;

головування на засіданнях Експертної ради;

визначення консенсусу в процесі прийняття рішень Експертною радою;

підписання протоколів засідань Експертної ради та інших документів, що виходять від імені Експертної ради;

прийняття рішення про винесення проекту документа, що розглядається Експертною радою, на публічне обговорення шляхом опублікування в друкованих засобах масової інформації або доведення до відома громадян іншим шляхом.

3.3. Члени Експертної ради:

беруть участь у засіданнях Експертної ради, підготовці питань, що відносяться до їх компетенції або згідно з наданими дорученнями, проводять експертизу поданих на розгляд Експертної ради документів, а також забезпечують реалізацію прийнятих Експертною радою рішень;

у разі коли член Експертної ради з об'єктивних причин не може бути присутнім на засіданні, він за попереднім погодженням з головою Експертної ради направляє на засідання представника з правом брати участь у голосуванні.

3.4. Рішення Експертної ради:

мають рекомендаційний характер і надаються для розгляду центральним та місцевим органам виконавчої влади, підприємствам, установам та організаціям;

приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів голос голови Експертної ради є вирішальним;

оформляються протоколом, який підписується її головою або головуючим на засіданні та секретарем Експертної ради.

3.5. Протокол засідання Експертної ради, який складає секретар Експертної ради, надсилається її членам, а також у разі необхідності органам державної влади, іншим особам за переліком, який визначається головою Експертної ради.

3.6. Секретар Експертної ради здійснює:

підготовку матеріалів на чергове засідання;

надсилає членам Експертної ради протоколи засідань та порядок денний наступного засідання;

за пропозицією голови Експертної ради та її членів формує порядок денний чергового засідання Експертної ради;

оприлюднює на офіційному сайті Мінагрополітики України матеріали засідань Експертної ради.

3.7. Діяльність Експертної ради припиняється за рішенням Міністра аграрної політики та продовольства України.

 

Директор Департаменту
науково-освітнього забезпечення АПВ
та розвитку сільських територій

І. М. Синявська

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали