ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 23 березня 2012 року N 55

Про форми подань щодо кандидатур до складу окружних та дільничних виборчих комісій з чергових виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року

Відповідно до частин четвертої - шостої статті 27 (Закон N 4061-VI), частин шостої (Закон N 4061-VI), сьомої (Закон N 4061-VI), дванадцятої (Закон N 4061-VI), тринадцятої статті 28 (Закон N 4061-VI), частин третьої (Закон N 4061-VI), четвертої (Закон N 4061-VI), шостої статті 29 (Закон N 4061-VI), пункту 6 частини другої статті 30 (Закон N 4061-VI), підпунктів 1 (Закон N 4061-VI), 2 пункту 4 розділу XV Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Закон N 4061-VI), керуючись статтями 11 - 13, пунктами 4, 13 статті 17, пунктом 8 статті 19 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Затвердити форми:

подання щодо кандидатур до складу окружних виборчих комісій з чергових виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року (додаток 1);

подання щодо кандидатур до складу дільничних виборчих комісій з чергових виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року звичайних та/або спеціальних виборчих дільниць (додатки 2, 3);

подання щодо кандидатур до складу дільничних виборчих комісій з чергових виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року закордонних виборчих дільниць (додаток 4);

подання щодо кандидатур до складу дільничної виборчої комісії з чергових виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року спеціальної виборчої дільниці, утвореної на судні, що перебуває у день виборів у плаванні під Державним Прапором України, та на полярній станції України (додаток 5);

подання щодо кандидатур до складу дільничної виборчої комісії з чергових виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року спеціальної виборчої дільниці, утвореної у винятковому випадку (додаток 6).

2. Визнати таким, що втратило чинність, протокольне рішення Центральної виборчої комісії від 20 листопада 2001 року N 1 "Про деякі зразки форм виборчих документів, що подаються політичними партіями, виборчими блоками політичних партій, кандидатами у народні депутати України та іншими суб'єктами виборчого процесу до виборчих комісій".

3. Цю постанову надіслати Верховній Раді України, Міністерству закордонних справ України, Міністерству оборони України та окружним виборчим комісіям з виборів народних депутатів України після їх утворення.

 

Голова
Центральної виборчої комісії

В. ШАПОВАЛ

 

Додаток 1
до постанови Центральної виборчої комісії
23.03.2012 N 55

ПОДАННЯ
щодо кандидатур до складу окружних виборчих комісій з чергових виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року

___________
(назва депутатської фракції, про сформування та реєстрацію якої у Верховній Раді України шостого скликання
було оголошено на пленарному засіданні, або політичної партії - суб'єкта виборчого процесу)

подає для включення до складу окружних виборчих комісій такі кандидатури:

Номер одномандатного виборчого округу

Прізвище, ім'я (усі власні імена), по батькові (за наявності)

Число, місяць, рік народження
(дд.мм.рррр)

Громадянство

Місце проживання та адреса житла

Контактні телефони

Володіння державною мовою

Освіта (загальна середня, вища)

Місце роботи

Займана посада

Наявність досвіду щодо участі в роботі виборчих комісій

Відомості про відсутність судимості за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину чи злочину проти виборчих прав громадян

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Запропоновані особи (особа) відповідають (відповідає) вимогам статті 26 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Закон N 4061-VI).

Додаток: заяви осіб (заява особи) про згоду на участь у роботі відповідних виборчих комісій (відповідної виборчої комісії) від цього суб'єкта подання (із зазначенням згоди виконувати повноваження голови, заступника голови чи секретаря виборчої комісії), написані власноручно, та ксерокопії сторінок паспорта громадянина України (тимчасового посвідчення громадянина України) з відомостями про прізвище, ім'я та по батькові, число, місяць, рік народження таких осіб (такої особи) на ______ аркушах.

_________
(голова фракції чи керівник політичної партії
(або особа, яка виконує його повноваження))

 

________
(підпис)

____
(прізвище та ініціали)

 

М. П.

 

Примітки:

Подання від фракції вносить уповноважена, на підставі довіреності, особа від голови фракції; від імені політичної партії - уповноважена, на підставі довіреності, особа від партії.

Подання від фракції підписується головою фракції та скріплюється печаткою Апарату Верховної Ради України, від політичної партії - керівником партії (або особою, яка виконує його повноваження) та скріплюється печаткою цієї партії.

Подання вноситься на паперовому носії та в електронному вигляді у форматі MS Word на оптичному носії інформації (CD-R або DVD-R).

"___" 20__ року

 

Секретар
Центральної виборчої комісії

Т. ЛУКАШ

 

Додаток 2
до постанови Центральної виборчої комісії
23.03.2012 N 55

Окружна виборча комісія
з виборів народних депутатів України
одномандатного виборчого округу N _____

ПОДАННЯ
щодо кандидатур до складу дільничних виборчих комісій з чергових виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року звичайних та/або спеціальних виборчих дільниць

___________
(назва депутатської фракції, про сформування та реєстрацію якої у Верховній Раді України шостого скликання
було оголошено на пленарному засіданні, або політичної партії - суб'єкта виборчого процесу)

подає для включення до складу дільничних виборчих комісій звичайних та/або спеціальних виборчих дільниць такі кандидатури:

Номер виборчої дільниці

Прізвище, ім'я (усі власні імена), по батькові (за наявності)

Число, місяць, рік народження
(дд.мм.рррр)

Громадянство

Місце проживання та адреса житла

Контактні телефони

Володіння державною мовою

Освіта (загальна середня, вища)

Місце роботи

Займана посада

Наявність досвіду щодо участі в роботі виборчих комісій

Відомості про відсутність судимості за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину чи злочину проти виборчих прав громадян

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Запропоновані особи (особа) відповідають (відповідає) вимогам статті 26 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Закон N 4061-VI).

Додаток: заяви осіб (заява особи) про згоду на участь у роботі відповідних виборчих комісій (відповідної виборчої комісії) від цього суб'єкта подання (із зазначенням згоди виконувати повноваження голови, заступника голови чи секретаря виборчої комісії), написані власноручно, та ксерокопії сторінок паспорта громадянина України (тимчасового посвідчення громадянина України) з відомостями про прізвище, ім'я та по батькові, число, місяць, рік народження таких осіб (такої особи) на ______ аркушах.

__________
(голова фракції чи керівник політичної партії
(або особа, яка виконує його повноваження))

 

_________
(підпис)

____
(прізвище та ініціали)

 

М. П.

 

Примітки:

Подання від фракції вносить уповноважена, на підставі довіреності, особа від голови фракції; від імені політичної партії - уповноважена, на підставі довіреності, особа від партії.

Подання від фракції підписується головою фракції та скріплюється печаткою Апарату Верховної Ради України, від політичної партії - керівником партії (або особою, яка виконує його повноваження) та скріплюється печаткою цієї партії.

Подання вноситься на паперовому носії та в електронному вигляді у форматі MS Word на оптичному носії інформації (CD-R або DVD-R).

"___" 20__ року

 

Секретар
Центральної виборчої комісії

Т. ЛУКАШ

 

Додаток 3
до постанови Центральної виборчої комісії
23.03.2012 N 55

Окружна виборча комісія
з виборів народних депутатів України
одномандатного виборчого округу N _____

ПОДАННЯ
щодо кандидатур до складу дільничних виборчих комісій з чергових виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року звичайних та/або спеціальних виборчих дільниць

Я, кандидат у народні депутати України ___________,
                                                                                                                                                                        (прізвище, ім'я та по батькові)
подаю для включення до складу дільничних виборчих комісій звичайних та/або спеціальних виборчих дільниць такі кандидатури:

Номер виборчої дільниці

Прізвище, ім'я (усі власні імена), по батькові (за наявності)

Число, місяць, рік народження
(дд.мм.рррр)

Громадянство

Місце проживання та адреса житла

Контактні телефони

Володіння державною мовою

Освіта (загальна середня, вища)

Місце роботи

Займана посада

Наявність досвіду щодо участі в роботі виборчих комісій

Відомості про відсутність судимості за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину чи злочину проти виборчих прав громадян

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Запропоновані особи (особа) відповідають (відповідає) вимогам статті 26 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Закон N 4061-VI).

Додаток: заяви осіб (заява особи) про згоду на участь у роботі відповідних виборчих комісій (відповідної виборчої комісії) від цього суб'єкта подання (із зазначенням згоди виконувати повноваження голови, заступника голови чи секретаря виборчої комісії), написані власноручно, та ксерокопії сторінок паспорта громадянина України (тимчасового посвідчення громадянина України) з відомостями про прізвище, ім'я та по батькові, число, місяць, рік народження таких осіб (такої особи) на ______ аркушах.

Кандидат у народні депутати України

_______
(підпис)

___
(прізвище та ініціали)

Примітка. Подання від кандидата у народні депутати України вноситься безпосередньо кандидатом у депутати або його довіреною особою за підписом відповідного кандидата у депутати на паперовому носії та в електронному вигляді у форматі MS Word на оптичному носії інформації (CD-R або DVD-R).

"___" 20__ року

 

Секретар
Центральної виборчої комісії

Т. ЛУКАШ

 

Додаток 4
до постанови Центральної виборчої комісії
23.03.2012 N 55

Центральна виборча комісія

ПОДАННЯ
щодо кандидатур до складу дільничних виборчих комісій з чергових виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року закордонних виборчих дільниць

___________
(назва депутатської фракції, про сформування та реєстрацію якої у Верховній Раді України шостого скликання
було оголошено на пленарному засіданні, або політичної партії - суб'єкта виборчого процесу,
Міністерство закордонних справ України)

подає для включення до складу дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць такі кандидатури:

Номер закордонної виборчої дільниці

Прізвище, ім'я (усі власні імена), по батькові (за наявності)

Число, місяць, рік народження
(дд.мм.рррр)

Громадянство

Місце проживання або перебування на території відповідної іноземної держави, адреса житла

Контактні телефони

Володіння державною мовою

Освіта (загальна середня, вища)

Місце роботи

Займана посада

Наявність досвіду щодо участі в роботі виборчих комісій

Відомості про відсутність судимості за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину чи злочину проти виборчих прав громадян

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Запропоновані особи (особа) відповідають (відповідає) вимогам частини третьої статті 26 (Закон N 4061-VI), частин другої (Закон N 4061-VI), п'ятої статті 29 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Закон N 4061-VI).

Додаток: заяви осіб (заява особи) про згоду на участь у роботі відповідних виборчих комісій (відповідної виборчої комісії) від цього суб'єкта подання (із зазначенням згоди виконувати повноваження голови, заступника голови чи секретаря виборчої комісії) та ксерокопії сторінок паспорта громадянина України для виїзду за кордон (дипломатичного, службового паспортів, паспорта громадянина України у країнах, до яких дозволений в'їзд громадян України за паспортом громадянина України) з відомостями про прізвище, ім'я та по батькові, число, місяць, рік народження таких осіб (такої особи) на ______ аркушах.

__________
(голова фракції чи керівник політичної партії,
Міністр закордонних справ України
(або особа, яка виконує його повноваження))

 

_________
(підпис)

____
(прізвище та ініціали)

 

М. П.

 

 

Примітки:

Подання від фракції вносить уповноважена, на підставі довіреності, особа від голови фракції; від імені політичної партії - уповноважена, на підставі довіреності, особа від партії.

Подання від фракції підписується головою фракції та скріплюється печаткою Апарату Верховної Ради України, від політичної партії - керівником партії (або особою, яка виконує його повноваження) та скріплюється печаткою цієї партії.

Подання від Міністерства закордонних справ України підписується Міністром або особою, яка виконує його повноваження, та скріплюється печаткою Міністерства. Кандидатури до складу дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць, утворених у військових частинах (формуваннях), дислокованих за межами України, включаються до цього подання на підставі пропозицій, наданих Міністерству закордонних справ України завчасно Міністерством оборони України. Такі пропозиції оформляються з використанням форми цього подання, підписуються Міністром оборони України або особою, яка виконує його повноваження, та скріплюються печаткою цього Міністерства.

Подання вноситься на паперовому носії та в електронному вигляді у форматі MS Word на оптичному носії інформації (CD-R або DVD-R).

"___" 20__ року

 

Секретар
Центральної виборчої комісії

Т. ЛУКАШ

 

Додаток 5
до постанови Центральної виборчої комісії
23.03.2012 N 55

Окружна виборча комісія
з виборів народних депутатів України
одномандатного виборчого округу N _____

ПОДАННЯ
щодо кандидатур до складу дільничної виборчої комісії з чергових виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року спеціальної виборчої дільниці, утвореної на судні, що перебуває у день виборів у плаванні під Державним Прапором України, та на полярній станції України

Я, ___
(найменування посади капітана судна
чи керівника полярної станції України)

___,
(прізвище, ім'я, по батькові)

подаю для включення до складу дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці, утвореної на судні, що перебуває у день виборів у плаванні під Державним Прапором України (на полярній станції України) такі кандидатури:

Номер виборчої дільниці

Прізвище, ім'я (усі власні імена), по батькові (за наявності)

Число, місяць, рік народження
(дд.мм.рррр)

Громадянство

Місце проживання та адреса житла

Контактні телефони

Володіння державною мовою

Освіта (загальна середня, вища)

Місце роботи

Займана посада

Наявність досвіду щодо участі в роботі виборчих комісій

Відомості про відсутність судимості за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину чи злочину проти виборчих прав громадян

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Запропоновані особи (особа) відповідають (відповідає) вимогам статті 26 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Закон N 4061-VI).

Додаток: заяви осіб (заява особи) про згоду на участь у роботі відповідної виборчої комісії від цього суб'єкта подання (із зазначенням згоди виконувати повноваження голови, заступника голови чи секретаря виборчої комісії) та ксерокопії сторінок паспорта громадянина України для виїзду за кордон (дипломатичного, службового паспортів, паспорта громадянина України у країнах, до яких дозволений в'їзд громадян України за паспортом громадянина України) з відомостями про прізвище, ім'я та по батькові, число, місяць, рік народження таких осіб (такої особи) на ______ аркушах.

___________
(капітан судна чи керівник полярної станції України)

__________
(підпис)

______
(прізвище та ініціали)

Примітка. Подання капітана судна, керівника полярної станції України вноситься на паперовому носії та в електронному вигляді у форматі MS Word на оптичному носії інформації (CD-R або DVD-R), а також може надсилатися технічними засобами зв'язку.

"___" 20__ року

 

Секретар
Центральної виборчої комісії

Т. ЛУКАШ

 

Додаток 6
до постанови Центральної виборчої комісії
23.03.2012 N 55

Центральна виборча комісія

ПОДАННЯ
щодо кандидатур до складу дільничної виборчої комісії з чергових виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року спеціальної виборчої дільниці, утвореної у винятковому випадку

Окружна виборча комісія з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу N ____ подає до складу дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці N ______, утвореної у винятковому випадку, такі кандидатури:

N з/п

Прізвище, ім'я (усі власні імена), по батькові (за наявності)

Число, місяць, рік народження
(дд.мм.рррр)

Громадянство

Місце проживання та адреса житла

Контактні телефони

Володіння державною мовою

Освіта (загальна середня, вища)

Місце роботи

Займана посада

Наявність досвіду щодо участі в роботі виборчих комісій

Відомості про відсутність судимості за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину чи злочину проти виборчих прав громадян

Суб'єкт подання кандидатури

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Запропоновані особи відповідають вимогам статті 26 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Закон N 4061-VI).

Додаток: заяви осіб про згоду на участь у роботі відповідної виборчої комісії від відповідного суб'єкта подання (із зазначенням згоди виконувати повноваження голови, заступника голови чи секретаря виборчої комісії), написані власноручно, та ксерокопії сторінок паспорта громадянина України (тимчасового посвідчення громадянина України), паспорта громадянина України для виїзду за кордон (дипломатичного, службового паспортів, паспорта громадянина України у країнах, до яких дозволений в'їзд громадян України за паспортом громадянина України) з відомостями про прізвище, ім'я та по батькові, число, місяць, рік народження таких осіб на ______ аркушах.

Голова окружної виборчої комісії
з виборів народних депутатів України
одномандатного виборчого округу N ______

 
 
_
(підпис)

 

 
 
_______
(прізвище, ініціали)

 

 

М. П.

 

Примітки:

Подання окружної виборчої комісії щодо кандидатур до складу дільничної виборчої комісії з виборів народних депутатів України спеціальної виборчої дільниці, утвореної у винятковому випадку, вноситься у разі утворення нового стаціонарного лікувального закладу, установи виконання покарань, слідчого ізолятора чи іншого закладу (установи) з тимчасовим перебуванням виборців з обмеженими можливостями пересування, непередбаченого виходу у плавання судна під Державним Прапором України.

Подання окружної виборчої комісії вноситься на паперовому носії та в електронному вигляді у форматі MS Word на оптичному носії інформації (CD-R або DVD-R).

"___" 20__ року

 

Секретар
Центральної виборчої комісії

Т. ЛУКАШ

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали