ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 2 лютого 2012 року N 20

Київ

Про форми подань та звернень щодо утворення спеціальних виборчих дільниць на тимчасовій основі та у винятковому випадку

Відповідно до частин п'ятої - восьмої статті 21 (Закон N 4061-VI), пункту 6 частини другої статті 30 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Закон N 4061-VI), керуючись статтями 11 - 13, пунктами 4, 13 статті 17, пунктами 1, 8, 17 статті 19, частиною другою статті 27 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Затвердити форми:

подання щодо утворення спеціальної виборчої дільниці на тимчасовій основі (додаток 1);

подання щодо утворення спеціальної виборчої дільниці на тимчасовій основі (на судні, що перебуває у плаванні під Державним Прапором України, та полярній станції України) (додаток 2);

подання щодо утворення спеціальної виборчої дільниці у винятковому випадку (в разі утворення нового стаціонарного лікувального закладу, установи виконання покарань, слідчого ізолятора чи іншого закладу (установи) з тимчасовим перебуванням виборців з обмеженими можливостями пересування) (додаток 3);

подання щодо утворення спеціальної виборчої дільниці у винятковому випадку (в разі непередбаченого виходу у плавання судна під Державним Прапором України) (додаток 4).

2. Встановити форми:

звернення щодо утворення спеціальної виборчої дільниці у винятковому випадку (в разі утворення нового стаціонарного лікувального закладу, установи виконання покарань, слідчого ізолятора чи іншого закладу (установи) з тимчасовим перебуванням виборців з обмеженими можливостями пересування) (додаток 5);

звернення щодо утворення спеціальної виборчої дільниці у винятковому випадку (в разі непередбаченого виходу у плавання судна під Державним Прапором України) (додаток 6).

3. Цю постанову надіслати Міністерству інфраструктури України, Міністерству охорони здоров'я України, Державній пенітенціарній службі України, а також Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським радам, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям для доведення до відома районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських рад міст обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення, окружним виборчим комісіям з виборів народних депутатів України після їх утворення.

 

Заступник Голови
Центральної виборчої комісії

А. МАГЕРА

 

Додаток 1
до постанови Центральної виборчої комісії
02.02.2012 N 20

Окружна виборча комісія
одномандатного виборчого округу N ___
з виборів народних депутатів України

ПОДАННЯ
щодо утворення спеціальної виборчої дільниці на тимчасовій основі

___
                                                   (назва районної, районної в містах Києві та Севастополі державної адміністрації, виконавчого комітету міської ради міста обласного
                                                                                                                      (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення)
пропонує утворити в межах _____
                                                                               (назва міста, району в місті, селища, села із зазначенням району, міста, області, Автономної Республіки Крим)
на тимчасовій основі таку спеціальну виборчу дільницю (такі спеціальні виборчі дільниці):

N
з/п

Назва закладу чи установи

Юридична адреса закладу чи установи

Орієнтовна кількість виборців на виборчій дільниці

Адреса приміщення для голосування

Площа приміщення для голосування
(кв. м)

Адреса та місцезнаходження приміщення дільничної виборчої комісії

Площа приміщення дільничної виборчої комісії
(кв. м)

1

2

3

4

5

6

7

8

Керівництво закладу, установи, де пропонується утворити спеціальну виборчу дільницю (спеціальні виборчі дільниці) на тимчасовій основі, зобов'язується забезпечити відкритий доступ до приміщення для голосування членів відповідної виборчої комісії та осіб, які згідно із законом мають право бути присутніми під час голосування та підрахунку голосів.

__
(голова районної, районної в містах Києві та Севастополі державної
адміністрації, міський голова або інша посадова особа,
яка згідно із законом здійснює його повноваження)


(підпис)


(прізвище, ініціали)

 

М. П.

 

"___" 20__ року

 

 

 

Секретар засідання
Центральної виборчої комісії

Ю. ШВЕЦЬ

 

Додаток 2
до постанови Центральної виборчої комісії
02.02.2012 N 20

Окружна виборча комісія
одномандатного виборчого округу N ___
з виборів народних депутатів України

ПОДАННЯ
щодо утворення спеціальної виборчої дільниці на тимчасовій основі
(на судні, що перебуває у плаванні під Державним Прапором України, та полярній станції України)

___
                 (назва районної, районної в містах Києві та Севастополі державної адміністрації, виконавчого комітету міської ради міста обласного
                                                                         (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення)
пропонує утворити на тимчасовій основі таку спеціальну виборчу дільницю (такі спеціальні виборчі дільниці):

N
з/п

Назва судна чи полярної станції

Порт приписки судна, назва та юридична адреса установи, до якої належить полярна станція

Орієнтовна кількість виборців на судні, полярній станції

Останній перед днем голосування день виходу судна у плавання з порту приписки (відомості щодо полярної станції не зазначаються)

Орієнтовний найближчий до дня голосування день заходу судна у порт України (відомості щодо полярної станції не зазначаються)

1

2

3

4

5

6

____
(голова районної, районної в містах Києві та Севастополі державної
адміністрації, міський голова або інша посадова особа,
яка згідно із законом здійснює його повноваження)


(підпис)


(прізвище, ініціали)

 

М. П.

 

"___" 20__ року

 

 

 

Секретар засідання
Центральної виборчої комісії

Ю. ШВЕЦЬ

 

Додаток 3
до постанови Центральної виборчої комісії
02.02.2012 N 20

Центральна виборча комісія

ПОДАННЯ
щодо утворення спеціальної виборчої дільниці у винятковому випадку (в разі утворення нового стаціонарного лікувального закладу, установи виконання покарань, слідчого ізолятора чи іншого закладу (установи) з тимчасовим перебуванням виборців з обмеженими можливостями пересування)

У зв'язку з утворенням у межах ___________
                                                                                                  (назва міста, району в місті, селища, села із зазначенням району, міста, області, Автономної Республіки Крим)
___
                                                                                                                                             (назва закладу чи установи)
відповідно до звернення _____
                                                                      (назва районної, районної в містах Києві та Севастополі державної адміністрації, виконавчого комітету міської ради міста обласного
___
                                                                                                            (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення)
окружна виборча комісія одномандатного виборчого округу N ___ з виборів народних депутатів України пропонує утворити у винятковому випадку таку спеціальну виборчу дільницю (такі спеціальні виборчі дільниці):

N
з/п

Назва закладу чи установи

Юридична адреса закладу чи установи

Орієнтовна кількість виборців на виборчій дільниці

Адреса приміщення для голосування

Площа приміщення для голосування
(кв. м)

Адреса та місцезнаходження приміщення дільничної виборчої комісії

Площа приміщення дільничної виборчої комісії
(кв. м)

1

2

3

4

5

6

7

8

Керівництво закладу, установи, де пропонується утворити спеціальну виборчу дільницю (спеціальні виборчі дільниці) на тимчасовій основі, зобов'язується забезпечити відкритий доступ до приміщення для голосування членів відповідної виборчої комісії та осіб, які згідно із законом мають право бути присутніми під час голосування та підрахунку голосів.

____
(голова (заступник голови) окружної виборчої комісії
одномандатного виборчого округу N ___ з виборів
народних депутатів України)


(підпис)


(прізвище, ініціали)

 

М. П.

 

"___" 20__ року

 

 

 

Секретар засідання
Центральної виборчої комісії

Ю. ШВЕЦЬ

 

Додаток 4
до постанови Центральної виборчої комісії
02.02.2012 N 20

Центральна виборча комісія

ПОДАННЯ
щодо утворення спеціальної виборчої дільниці у винятковому випадку (в разі непередбаченого виходу у плавання судна під Державним Прапором України)

У зв'язку з непередбаченим виходом у плавання судна (суден) під Державним Прапором України згідно зі зверненням
___
                                                              (назва районної, районної в містах Києві та Севастополі державної адміністрації, виконавчого комітету міської ради міста обласного
                                                                                                             (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення)
окружна виборча комісія одномандатного виборчого округу N ___ з виборів народних депутатів України пропонує утворити у винятковому випадку таку спеціальну виборчу дільницю (такі спеціальні виборчі дільниці):

N
з/п

Назва судна

Порт приписки судна

Орієнтовна кількість виборців на судні

Останній перед днем голосування день виходу судна у плавання з порту приписки

Орієнтовний найближчий до дня голосування день заходу судна у порт України

1

2

3

4

5

6

__
(голова (заступник голови) окружної виборчої комісії
одномандатного виборчого округу N ___ з виборів
народних депутатів України)


(підпис)


(прізвище, ініціали)

 

М. П.

 

"___" 20__ року

 

 

 

Секретар засідання
Центральної виборчої комісії

Ю. ШВЕЦЬ

 

Додаток 5
до постанови Центральної виборчої комісії
02.02.2012 N 20

Окружна виборча комісія
одномандатного виборчого округу N ___
з виборів народних депутатів України

ЗВЕРНЕННЯ
щодо утворення спеціальної виборчої дільниці у винятковому випадку (в разі утворення нового стаціонарного лікувального закладу, установи виконання покарань, слідчого ізолятора чи іншого закладу (установи) з тимчасовим перебуванням виборців з обмеженими можливостями пересування)

У зв'язку з утворенням у межах ___________
                                                                                                   (назва міста, району в місті, селища, села із зазначенням району, міста, області, Автономної Республіки Крим)
___
                                                                                                                                            (назва закладу чи установи)
___
                                                        (назва районної, районної в містах Києві та Севастополі державної адміністрації, виконавчого комітету міської ради міста обласного
                                                                                                          (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення)
пропонує утворити у винятковому випадку таку спеціальну виборчу дільницю (такі спеціальні виборчі дільниці):

N
з/п

Назва закладу чи установи

Юридична адреса закладу чи установи

Орієнтовна кількість виборців на виборчій дільниці

Адреса приміщення для голосування

Площа приміщення для голосування
(кв. м)

Адреса та місцезнаходження приміщення дільничної виборчої комісії

Площа приміщення дільничної виборчої комісії
(кв. м)

1

2

3

4

5

6

7

8

Керівництво закладу, установи, де пропонується утворити спеціальну виборчу дільницю (спеціальні виборчі дільниці) на тимчасовій основі, зобов'язується забезпечити відкритий доступ до приміщення для голосування членів відповідної виборчої комісії та осіб, які згідно із законом мають право бути присутніми під час голосування та підрахунку голосів.

____
(голова районної, районної в містах Києві та Севастополі державної
адміністрації, міський голова або інша посадова особа,
яка згідно із законом здійснює його повноваження)


(підпис)


(прізвище, ініціали)

 

М. П.

 

"___" 20__ року

 

 

 

Секретар засідання
Центральної виборчої комісії

Ю. ШВЕЦЬ

 

Додаток 6
до постанови Центральної виборчої комісії
02.02.2012 N 20

Окружна виборча комісія
одномандатного виборчого округу N ___
з виборів народних депутатів України

ЗВЕРНЕННЯ
щодо утворення спеціальної виборчої дільниці у винятковому випадку (в разі непередбаченого виходу у плавання судна під Державним Прапором України)

У зв'язку з непередбаченим виходом у плавання судна (суден) під Державним Прапором України
___
                                              (назва районної, районної в містах Києві та Севастополі державної адміністрації, виконавчого комітету міської ради міста обласного
                                                                                                          (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення
пропонує утворити у винятковому випадку таку спеціальну виборчу дільницю (такі спеціальні виборчі дільниці):

N
з/п

Назва судна

Порт приписки судна

Орієнтовна кількість виборців на судні

Останній перед днем голосування день виходу судна у плавання з порту приписки

Орієнтовний найближчий до дня голосування день заходу судна у порт України

1

2

3

4

5

6

____
(голова районної, районної в містах Києві та Севастополі державної
адміністрації, міський голова або інша посадова особа,
яка згідно із законом здійснює його повноваження)


(підпис)


(прізвище, ініціали)

 

М. П.

 

"___" 20__ року

 

 

 

Секретар засідання
Центральної виборчої комісії

Ю. ШВЕЦЬ

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали