ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 22 березня 2012 року N 54

Київ

Про форми виборчих документів дільничних виборчих комісій з виборів народних депутатів України

Відповідно до пунктів 2 (Закон N 4061-VI), 6 частини другої статті 30 (Закон N 4061-VI), частин сьомої (Закон N 4061-VI), восьмої статті 35 (Закон N 4061-VI), частини дев'ятої статті 81 (Закон N 4061-VI), частини чотирнадцятої статті 82 (Закон N 4061-VI), частин четвертої (Закон N 4061-VI), п'ятої (Закон N 4061-VI), сьомої статті 84 (Закон N 4061-VI), частини одинадцятої статті 85 (Закон N 4061-VI), частини одинадцятої статті 86 (Закон N 4061-VI), частин третьої (Закон N 4061-VI), четвертої (Закон N 4061-VI), десятої (Закон N 4061-VI), тринадцятої (Закон N 4061-VI), п'ятнадцятої статті 89 (Закон N 4061-VI), частин другої (Закон N 4061-VI), восьмої (Закон N 4061-VI), десятої (Закон N 4061-VI), двадцятої статті 90 (Закон N 4061-VI), частин першої (Закон N 4061-VI), другої статті 92 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Закон N 4061-VI), керуючисьстаттями 11 - 13, пунктом 5 статті 17, пунктом 8 статті 19 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Затвердити форми актів дільничних виборчих комісій з виборів народних депутатів України:

про внесення до виборчих бюлетенів з виборів народних депутатів України змін без рішення Центральної виборчої комісії чи внесення змін, що не відповідають рішенню Центральної виборчої комісії (додатки 1, 2);

про виявлені ознаки відкриття сейфа (металевої шафи) та (у разі виявлення) про невідповідність кількості виборчих бюлетенів, виявлених у цьому сейфі (металевій шафі), кількості виборчих бюлетенів, отриманих дільничною виборчою комісією (додатки 3, 4);

про погашення невірно заповненого виборцем виборчого бюлетеня як невикористаного (додатки 5, 6);

про невідповідність суми кількостей виборчих бюлетенів, виданих членом дільничної виборчої комісії виборцям, та виборчих бюлетенів, що залишилися невикористаними у нього, кількості виборчих бюлетенів, отриманих цим членом дільничної виборчої комісії згідно з відомістю про передачу членам дільничної виборчої комісії виборчих бюлетенів (додатки 7, 8);

про невідповідність загальної кількості контрольних талонів виданих виборчих бюлетенів сумі кількостей виборців, які отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування, та виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування (додатки 9, 10);

про невідповідність суми кількості невикористаних виборчих бюлетенів і кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені, кількості виборчих бюлетенів, отриманих дільничною виборчою комісією (додатки 11, 12);

про виявлення на виборчій скриньці пошкоджень пломб або печаток чи інших пошкоджень, що порушують її цілісність (додаток 13);

про невідповідність кількості виборчих бюлетенів, виявленої при відкритті переносної виборчої скриньки, кількості відповідних виборчих бюлетенів, зазначеній в контрольному листі у цій скриньці (додатки 14, 15);

про відсутність у стаціонарній виборчій скриньці контрольного листа (додатки 16, 17);

про відсутність у переносній виборчій скриньці контрольного листа (контрольних листів) (додатки 18, 19);

про невідповідність кількості виборців, які взяли участь у голосуванні на виборчій дільниці, сумі кількостей недійсних виборчих бюлетенів та виборчих бюлетенів з голосами виборців, поданими за кандидатів у народні депутати України (додатки 20, 21);

про виявлення факту незаконного голосування (додаток 22);

про знищення або пошкодження виборчої скриньки (скриньок) (додатки 23, 24);

про виявлення у виборчих скриньках виборчих бюлетенів у кількості, що перевищує кількість виборців, які отримали відповідні виборчі бюлетені на виборчій дільниці (додатки 25, 26).

2. Встановити форми та зразки форм виборчих документів дільничних виборчих комісій з виборів народних депутатів України:

контрольного листа для вкидання у стаціонарну та переносну виборчу скриньку (додаток 27);

відомості про передачу членам дільничної виборчої комісії виборчих бюлетенів для видачі їх виборцям у приміщенні для голосування (додатки 28, 29);

відомості про передачу членам дільничної виборчої комісії, які організовуватимуть голосування за місцем перебування виборців, виборчих бюлетенів (додатки 30, 31);

заяви виборця про видачу йому іншого виборчого бюлетеня в обмін на невірно заповнений (додатки 32, 33);

контрольного листа для вкидання у переносну виборчу скриньку (додаток 34).

3. Цю постанову надіслати окружним виборчим комісіям з виборів народних депутатів України (після їх утворення) для доведення до відома дільничних виборчих комісій.

 

Голова
Центральної виборчої комісії

В. ШАПОВАЛ

 

Додаток 1
до постанови Центральної виборчої комісії
22.03.2012 N 54

_
(вид та дата проведення виборів народних депутатів України)

Примірник _________

АКТ
про внесення до виборчих бюлетенів з виборів народних депутатів України для голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі змін без рішення Центральної виборчої комісії чи внесення змін, що не відповідають рішенню Центральної виборчої комісії

"___" 20__ року
              (дата складання)

___
(місце складання)

Дільнична виборча комісія з виборів народних депутатів України виборчої дільниці N ___________ (закордонної виборчої дільниці N ____) відповідно до частини восьмої статті 35 (Закон N 4061-VI), частини дев'ятої статті 81 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Закон N 4061-VI) склала цей акт про те, що з вини
__
                                                                  (зазначаються прізвища, ініціали та посади
__
                                                      у виборчій комісії осіб, з вини яких зіпсовано виборчі бюлетені)
до виборчих бюлетенів з ______ виборів народних депутатів України для
                                                                      (чергових, позачергових)
голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, отриманих від окружної виборчої комісії одномандатного виборчого округу N _____ (від Центральної виборчої комісії*) у кількості ______
                                                                                                      (цифрами та прописом)
____, внесено зміни ________
                                                                                                                                     (без рішення Центральної виборчої комісії
, внаслідок чого
або що не відповідають рішенню Центральної виборчої комісії від "___" __________ 20__ року N ___)
зіпсовано виборчі бюлетені** у кількості ___
                                                                                                                                        (цифрами та прописом)
_.

Голова
дільничної виборчої комісії

 
___
(підпис)

 
___
(прізвище, ініціали)

Заступник голови
дільничної виборчої комісії

 
___
(підпис)

 
___
(прізвище, ініціали)

Секретар
дільничної виборчої комісії

 
___
(підпис)

 
___
(прізвище, ініціали)

Члени дільничної виборчої комісії:

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

 

М. П.

 


* У разі отримання виборчих бюлетенів дільничними виборчими комісіями закордонних виборчих дільниць.

** Зіпсовані виборчі бюлетені погашаються та запаковуються в окремий пакет із позначкою "Зіпсовані виборчі бюлетені для голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі" в порядку, передбаченому частиною шостою статті 87 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Закон N 4061-VI), та зберігаються у дільничній виборчій комісії до дня голосування і передаються до окружної виборчої комісії разом з іншою виборчою документацією у порядку, визначеному статтею 93 цього Закону (Закон N 4061-VI)

Перший примірник цього акта мають право підписати присутні на засіданні дільничної виборчої комісії:

кандидати у народні депутати України:

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

уповноважені особи політичних партій:

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

офіційні спостерігачі:

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

Примітка: Акт складається у двох примірниках, один з яких невідкладно передається до окружної виборчої комісії, другий - залишається в дільничній виборчій комісії та додається до протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі в межах одномандатного виборчого округу, запаковується та транспортується до окружної виборчої комісії в порядку, визначеному статтею 93 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Закон N 4061-VI).

 

Секретар
Центральної виборчої комісії

Т. ЛУКАШ

 

Додаток 2
до постанови Центральної виборчої комісії
22.03.2012 N 54

_
(вид та дата проведення виборів народних депутатів України)

Примірник _________

АКТ
про внесення до виборчих бюлетенів з виборів народних депутатів України для голосування в одномандатному виборчому окрузі змін без рішення Центральної виборчої комісії чи внесення змін, що не відповідають рішенню Центральної виборчої комісії

"___" 20__ року
               (дата складання)

___
(місце складання)

Дільнична виборча комісія з виборів народних депутатів України виборчої дільниці N _______ (закордонної виборчої дільниці N ________) відповідно до частини восьмої статті 35 (Закон N 4061-VI), частини дев'ятої статті 81 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Закон N 4061-VI) склала цей акт про те, що з вини ________
                                                                                  (зазначаються прізвища, ініціали та посади
__
                                                     у виборчій комісії осіб, з вини яких зіпсовано виборчі бюлетені)
до виборчих бюлетенів з _ виборів народних
                                                                            (чергових, позачергових, повторних, проміжних)
депутатів України для голосування в одномандатному виборчому окрузі, отриманих від окружної виборчої комісії одномандатного виборчого округу N ______ (від Центральної виборчої комісії*) у кількості _______
                                                                                                        (цифрами та прописом)
______, внесено зміни _______
                                                                                                                                       (без рішення Центральної виборчої комісії
, внаслідок чого
або що не відповідають рішенню Центральної виборчої комісії від "___" __________ 20__ року N ___)
зіпсовано виборчі бюлетені*  у кількості ____
                                                                                                                                  (цифрами та прописом)
__.

Голова
дільничної виборчої комісії

 
___
(підпис)

 
___
(прізвище, ініціали)

Заступник голови
дільничної виборчої комісії

 
___
(підпис)

 
___
(прізвище, ініціали)

Секретар
дільничної виборчої комісії

 
___
(підпис)

 
___
(прізвище, ініціали)

Члени дільничної виборчої комісії:

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

 

М. П.

 


* У разі отримання виборчих бюлетенів дільничними виборчими комісіями закордонних виборчих дільниць.

** Зіпсовані виборчі бюлетені погашаються та запаковуються в окремий пакет із позначкою "Зіпсовані виборчі бюлетені для голосування в одномандатному виборчому окрузі" в порядку, передбаченому частиною шостою статті 87 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Закон N 4061-VI), та зберігаються у дільничній виборчій комісії до дня голосування і передаються до окружної виборчої комісії разом з іншою виборчою документацією у порядку, визначеному статтею 93 цього Закону (Закон N 4061-VI).

Перший примірник цього акта мають право підписати присутні на засіданні дільничної виборчої комісії:

кандидати у народні депутати України:

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

уповноважені особи політичних партій:

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

офіційні спостерігачі:

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

Примітка: Акт складається у двох примірниках, один з яких невідкладно передається до окружної виборчої комісії, другий - залишається в дільничній виборчій комісії та додається до протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці в одномандатному виборчому окрузі, запаковується та транспортується до окружної виборчої комісії в порядку, визначеному статтею 93 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Закон N 4061-VI).

 

Секретар
Центральної виборчої комісії

Т. ЛУКАШ

 

Додаток 3
до постанови Центральної виборчої комісії
22.03.2012 N 54

_
(вид та дата проведення виборів народних депутатів України)

АКТ
про виявлені ознаки відкриття сейфа (металевої шафи) та (у разі виявлення) про невідповідність кількості виборчих бюлетенів з виборів народних депутатів України для голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, виявлених у цьому сейфі (металевій шафі), кількості виборчих бюлетенів, отриманих дільничною виборчою комісією

"___" 20__ року
              (дата складання)

___
(місце складання)

Дільнична виборча комісія з виборів народних депутатів України виборчої дільниці N __________ (закордонної виборчої дільниці N _____) у зв'язку з виявленням на сейфі (металевій шафі) __________
__
                                                          (зазначається про виявлення пошкодження стрічки,
__
                              якою було опечатано сейф (металеву шафу), або невідповідність підписів чи печатки на ній)
перерахувала наявні в ньому (в ній) виборчі бюлетені* з _______ виборів
                                                                                                                                                 (чергових, позачергових)
народних депутатів України для голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі та встановила, що їх кількість становить
__
                                                                                          (цифрами та прописом)
Дільнична виборча комісія _ невідповідність (яка становить
                                                                                     (виявила або не виявила)
____)** між зазначеною вище
                                                             (цифрами та прописом)
кількістю виборчих бюлетенів, виявлених у цьому сейфі (металевій шафі) та кількістю виборчих бюлетенів, отриманих дільничною виборчою комісією від
_____ у кількості
      (окружної виборчої комісії одномандатного виборчого округу N ___, Центральної виборчої комісії***)
_,
                                                                                    (цифрами та прописом)
про що відповідно до частини восьмої статті 35 (Закон N 4061-VI), частини чотирнадцятої статті 82 (Закон N 4061-VI), частини п'ятої статті 84 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Закон N 4061-VI) склала цей акт.

Голова
дільничної виборчої комісії

 
___
(підпис)

 
___
(прізвище, ініціали)

Заступник голови
дільничної виборчої комісії

 
___
(підпис)

 
___
(прізвище, ініціали)

Секретар
дільничної виборчої комісії

 
___
(підпис)

 
___
(прізвище, ініціали)


* Виявлена у сейфі (металевій шафі) та встановлена кількість виборчих бюлетенів вважається кількістю виборчих бюлетенів, отриманих дільничною виборчою комісією.

** Слова у дужках зазначаються у разі, якщо кількість виявлених у сейфі (металевій шафі) виборчих бюлетенів не відповідає кількості виборчих бюлетенів, отриманих дільничною виборчою комісією.

*** У разі отримання виборчих бюлетенів дільничними виборчими комісіями закордонних виборчих дільниць.

Члени дільничної виборчої комісії:

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

 

М. П.

 

Цей акт мають право підписати присутні на засіданні дільничної виборчої комісії:

кандидати у народні депутати України:

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

уповноважені особи політичних партій:

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

офіційні спостерігачі:

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

Примітка: Акт додається до протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі в межах одномандатного виборчого округу, запаковується та транспортується до окружної виборчої комісії в порядку, визначеному статтею 93 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Закон N 4061-VI).

 

Секретар
Центральної виборчої комісії

Т. ЛУКАШ

 

Додаток 4
до постанови Центральної виборчої комісії
22.03.2012 N 54

_
(вид та дата проведення виборів народних депутатів України)

АКТ
про виявлені ознаки відкриття сейфа (металевої шафи) та (у разі виявлення)
про невідповідність кількості виборчих бюлетенів з виборів народних депутатів України для голосування в одномандатному виборчому окрузі, виявлених
у цьому сейфі (металевій шафі), кількості виборчих бюлетенів,
отриманих дільничною виборчою комісією

"___" 20__ року
              (дата складання)

___
(місце складання)

Дільнична виборча комісія з виборів народних депутатів України виборчої дільниці N __________ (закордонної виборчої дільниці N _____) у зв'язку з виявленням на сейфі (металевій шафі)
__
                                                               (зазначається про виявлення пошкодження стрічки,
________ перерахувала наявні
    якою було опечатано сейф (металеву шафу), або невідповідність підписів чи печатки на ній)
в ньому (в ній) виборчі бюлетені* з ____ виборів народних
                                                                                         (чергових, позачергових, повторних, проміжних)
депутатів України для голосування в одномандатному виборчому окрузі та встановила, що їх кількість становить _________
                                                                                                          (цифрами та прописом)
__.

Дільнична виборча комісія _ невідповідність (яка становить
                                                                                       (виявила або не виявила)
_____)** між зазначеною вище
                                                                    (цифрами та прописом)
кількістю виборчих бюлетенів, виявлених у цьому сейфі (металевій шафі), та кількістю виборчих бюлетенів, отриманих дільничною виборчою комісією від
_____ у кількості
      (окружної виборчої комісії одномандатного виборчого округу N ___, Центральної виборчої комісії***)
__,
                                                                                                (цифрами та прописом)
про що відповідно до частини восьмої статті 35 (Закон N 4061-VI), частини чотирнадцятої статті 82 (Закон N 4061-VI), частини п'ятої статті 84 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Закон N 4061-VI) склала цей акт.

Голова
дільничної виборчої комісії

 
___
(підпис)

 
___
(прізвище, ініціали)

Заступник голови
дільничної виборчої комісії

 
___
(підпис)

 
___
(прізвище, ініціали)

Секретар
дільничної виборчої комісії

 
___
(підпис)

 
___
(прізвище, ініціали)


* Виявлена у сейфі (металевій шафі) та встановлена кількість виборчих бюлетенів вважається кількістю виборчих бюлетенів, отриманих дільничною виборчою комісією.

** Слова у дужках зазначаються у разі, якщо кількість виявлених у сейфі (металевій шафі) виборчих бюлетенів не відповідає кількості виборчих бюлетенів, отриманих дільничною виборчою комісією.

*** У разі отримання виборчих бюлетенів дільничними виборчими комісіями закордонних виборчих дільниць.

Члени дільничної виборчої комісії:

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

 

М. П.

 

Цей акт мають право підписати присутні на засіданні дільничної виборчої комісії:

кандидати у народні депутати України:

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

уповноважені особи політичних партій:

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

офіційні спостерігачі:

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

Примітка: Акт додається до протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці в одномандатному виборчому окрузі, запаковується та транспортується до окружної виборчої комісії в порядку, визначеному статтею 93 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Закон N 4061-VI).

 

Секретар
Центральної виборчої комісії

Т. ЛУКАШ

 

Додаток 5
до постанови Центральної виборчої комісії
22.03.2012 N 54

_
(вид та дата проведення виборів народних депутатів України)

АКТ
про погашення невірно заповненого виборцем виборчого бюлетеня з виборів народних депутатів України для голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі як невикористаного

"___" 20__ року
              (дата складання)

___
(місце складання)

Членом дільничної виборчої комісії з виборів народних депутатів України виборчої дільниці N (закордонної виборчої дільниці N ____), яким видано виборцю виборчий бюлетень з _______ виборів
                                                                                      (чергових, позачергових)
народних депутатів України для голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, відповідно до частини восьмої статті 35 (Закон N 4061-VI), частини одинадцятої статті 85 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Закон N 4061-VI) складено цей акт про те, що виборцем
__,
                                                    (прізвище, власне ім'я (усі власні імена), по батькові (за наявності)
включеним до списку виборців на виборчій дільниці за порядковим N _________, невірно заповнений виборчий бюлетень, у зв'язку з чим він погашений як невикористаний*.

Члени дільничної виборчої комісії, які оформляли видачу виборчого бюлетеня:

____
(прізвище, ініціали)

__________
(підпис)

____

__________

Виборець, який невірно заповнив виборчий бюлетень:

____
(прізвище, ініціали)

__________
(підпис)


* Цей акт долучається до списку виборців (витягу із списку виборців). Погашений виборчий бюлетень зберігається до підрахунку голосів виборців у члена дільничної виборчої комісії, який видав виборчий бюлетень. При підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці цей бюлетень враховується як невикористаний і запаковується разом із контрольним талоном у пакет з невикористаними виборчими бюлетенями. Повторна видача виборчого бюлетеня замість невірно заповненого не допускається.

 

Секретар
Центральної виборчої комісії

Т. ЛУКАШ

 

Додаток 6
до постанови Центральної виборчої комісії
22.03.2012 N 54

_
(вид та дата проведення виборів народних депутатів України)

АКТ
про погашення невірно заповненого виборцем виборчого бюлетеня з виборів народних депутатів України для голосування в одномандатному виборчому окрузі як невикористаного

"___" 20__ року
              (дата складання)

___
(місце складання)

Членом дільничної виборчої комісії з виборів народних депутатів України виборчої дільниці N (закордонної виборчої дільниці N ____), яким видано виборцю виборчий бюлетень з
__
                                                                      (чергових, позачергових, повторних, проміжних)
виборів народних депутатів України для голосування в одномандатному виборчому окрузі, відповідно до частини восьмої статті 35 (Закон N 4061-VI), частини одинадцятої статті 85 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Закон N 4061-VI) складено цей акт про те, що виборцем
_,
                                                (прізвище, власне ім'я (усі власні імена), по батькові (за наявності)
включеним до списку виборців на виборчій дільниці за порядковим N _________, невірно заповнений виборчий бюлетень, у зв'язку з чим він погашений як невикористаний*.

Члени дільничної виборчої комісії, які оформляли видачу виборчого бюлетеня:

____
(прізвище, ініціали)

__________
(підпис)

____

__________

Виборець, який невірно заповнив виборчий бюлетень:

____
(прізвище, ініціали)

__________
(підпис)


* Цей акт долучається до списку виборців (витягу із списку виборців). Погашений виборчий бюлетень зберігається до підрахунку голосів виборців у члена дільничної виборчої комісії, який видав виборчий бюлетень. При підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці цей бюлетень враховується як невикористаний і запаковується разом із контрольним талоном у пакет з невикористаними виборчими бюлетенями. Повторна видача виборчого бюлетеня замість невірно заповненого не допускається.

 

Секретар
Центральної виборчої комісії

Т. ЛУКАШ

 

Додаток 7
до постанови Центральної виборчої комісії
22.03.2012 N 54

_
(вид та дата проведення виборів народних депутатів України)

АКТ
про невідповідність суми кількостей виборчих бюлетенів з виборів народних депутатів України для голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, виданих членом дільничної виборчої комісії виборцям, та виборчих бюлетенів, що залишилися невикористаними у нього, кількості виборчих бюлетенів, отриманих цим членом дільничної виборчої комісії згідно з відомістю про передачу членам дільничної виборчої комісії виборчих бюлетенів

"___" 20__ року
              (дата складання)

___
(місце складання)

Дільничною виборчою комісією з виборів народних депутатів України виборчої дільниці N ________ (закордонної виборчої дільниці N _____) під час здійснення перевірки щодо відповідності суми кількостей виборчих бюлетенів з __________ виборів народних депутатів
                                                                                                   (чергових, позачергових)

України для голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, виданих членом дільничної виборчої комісії виборцям, та виборчих бюлетенів, що залишилися невикористаними у нього, кількості виборчих бюлетенів, отриманих цим членом дільничної виборчої комісії згідно з відомістю про передачу членам дільничної виборчої комісії виборчих бюлетенів, встановлено: кількість виборчих бюлетенів, виданих членом дільничної виборчої комісії
___ виборцям*, - __________;
                                                   (прізвище, ініціали)                                                                                                        (цифрами)
кількість виборчих бюлетенів, що залишилися невикористаними у нього, - __________;
                                                                                                                                                                                               (цифрами)
суму кількостей виборчих бюлетенів, виданих зазначеним членом дільничної виборчої комісії, та виборчих бюлетенів, що залишилися невикористаними у нього, - _____
_;
                                                                                          (цифрами та прописом)
кількість виборчих бюлетенів, отриманих цим членом дільничної виборчої комісії згідно з відомістю про передачу членам дільничної виборчої комісії виборчих бюлетенів для видачі їх виборцям у приміщенні для голосування, - ___________.
                                                                                                                             (цифрами та прописом)

Таким чином, дільнична виборча комісія виявила невідповідність суми кількостей виборчих бюлетенів, виданих членом дільничної виборчої комісії виборцям, та виборчих бюлетенів, що залишилися невикористаними у нього, кількості виборчих бюлетенів, отриманих цим членом дільничної виборчої комісії згідно з відомістю про передачу членам дільничної виборчої комісії виборчих бюлетенів, що становить _______,
                                                                                                                            (цифрами та прописом)
про що відповідно до частини восьмої статті 35 (Закон N 4061-VI), частин третьої (Закон N 4061-VI), четвертої статті 89 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Закон N 4061-VI) склала цей акт.

Згідно з рішенням дільничної виборчої комісії від "___" 20__ року N _____ причиною такої невідповідності є _____
                                                                                                    (зазначається причина невідповідності)
_.

Голова
дільничної виборчої комісії

 
___
(підпис)

 
___
(прізвище, ініціали)

Заступник голови
дільничної виборчої комісії

 
___
(підпис)

 
___
(прізвище, ініціали)

Секретар
дільничної виборчої комісії

 
___
(підпис)

 
___
(прізвище, ініціали)


* Кількість виборчих бюлетенів, виданих членом комісії виборцям, визначається за кількістю підписів виборців на відповідних аркушах списку виборців (пункт 2 частини першої статті 88 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Закон N 4061-VI)).

Члени дільничної виборчої комісії:

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

 

М. П.

 

Цей акт мають право підписати присутні на засіданні дільничної виборчої комісії:

кандидати у народні депутати України:

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

уповноважені особи політичних партій:

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

офіційні спостерігачі:

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

Примітка. Акт додається до протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі в межах одномандатного виборчого округу, запаковується та транспортується до окружної виборчої комісії в порядку, визначеному статтею 93 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Закон N 4061-VI).

 

Секретар
Центральної виборчої комісії

Т. ЛУКАШ

 

Додаток 8
до постанови Центральної виборчої комісії
22.03.2012 N 54

_
(вид та дата проведення виборів народних депутатів України)

АКТ
про невідповідність суми кількостей виборчих бюлетенів з виборів народних депутатів України для голосування в одномандатному виборчому окрузі, виданих членом дільничної виборчої комісії виборцям, та виборчих бюлетенів, що залишилися невикористаними у нього, кількості виборчих бюлетенів, отриманих цим членом дільничної виборчої комісії згідно з відомістю про передачу членам дільничної виборчої комісії виборчих бюлетенів

"___" 20__ року
              (дата складання)

___
(місце складання)

Дільничною виборчою комісією з виборів народних депутатів України виборчої дільниці N ________ (закордонної виборчої дільниці N ____) під час здійснення перевірки щодо відповідності суми кількостей виборчих бюлетенів з ___ виборів
                                                                                                    (чергових, позачергових, повторних, проміжних)
народних депутатів України для голосування в одномандатному виборчому окрузі, виданих членом дільничної виборчої комісії виборцям, та виборчих бюлетенів, що залишилися невикористаними у нього, кількості виборчих бюлетенів, отриманих цим членом дільничної виборчої комісії згідно з відомістю про передачу членам дільничної виборчої комісії виборчих бюлетенів, встановлено:
кількість виборчих бюлетенів, виданих членом дільничної виборчої комісії
___ виборцям*, - __________;
                                            (прізвище, ініціали)                                                                                                           (цифрами)
кількість виборчих бюлетенів, що залишилися невикористаними у нього, - __________;
                                                                                                                                                                                           (цифрами)
суму кількостей виборчих бюлетенів, виданих зазначеним членом дільничної виборчої комісії, та виборчих бюлетенів, що залишилися невикористаними у нього, - _____
_;
                                                                                       (цифрами та прописом)
кількість виборчих бюлетенів, отриманих цим членом дільничної виборчої комісії згідно з відомістю про передачу членам дільничної виборчої комісії виборчих бюлетенів для видачі їх виборцям у приміщенні для голосування, - ___________.
                                                                                                                                 (цифрами та прописом)

Таким чином, дільнична виборча комісія виявила невідповідність суми кількостей виборчих бюлетенів, виданих членом дільничної виборчої комісії виборцям, та виборчих бюлетенів, що залишилися невикористаними у нього, кількості виборчих бюлетенів, отриманих цим членом дільничної виборчої комісії згідно з відомістю про передачу членам дільничної виборчої комісії виборчих бюлетенів, що становить _______,
                                                                                                                                   (цифрами та прописом)
про що відповідно до частини восьмої статті 35 (Закон N 4061-VI), частин третьої (Закон N 4061-VI), четвертої статті 89 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Закон N 4061-VI) склала цей акт.

Згідно з рішенням дільничної виборчої комісії від "___" 20__ року N _____ причиною такої невідповідності є ______
                                                                                                            (зазначається причина невідповідності)
_.

Голова
дільничної виборчої комісії

 
___
(підпис)

 
___
(прізвище, ініціали)

Заступник голови
дільничної виборчої комісії

 
___
(підпис)

 
___
(прізвище, ініціали)

Секретар
дільничної виборчої комісії

 
___
(підпис)

 
___
(прізвище, ініціали)


* Кількість виборчих бюлетенів, виданих членом комісії виборцям, визначається за кількістю підписів виборців на відповідних аркушах списку виборців (пункт 2 частини першої статті 88 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Закон N 4061-VI)).

Члени дільничної виборчої комісії:

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

 

М. П.

 

Цей акт мають право підписати присутні на засіданні дільничної виборчої комісії:

кандидати у народні депутати України:

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

уповноважені особи політичних партій:

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

офіційні спостерігачі:

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

Примітка. Акт додається до протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці в одномандатному виборчому окрузі, запаковується та транспортується до окружної виборчої комісії в порядку, визначеному статтею 93 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Закон N 4061-VI).

 

Секретар
Центральної виборчої комісії

Т. ЛУКАШ

 

Додаток 9
до постанови Центральної виборчої комісії
22.03.2012 N 54

_
(вид та дата проведення виборів народних депутатів України)

АКТ
про невідповідність загальної кількості контрольних талонів виданих виборчих бюлетенів з виборів народних депутатів України для голосування в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі сумі кількостей виборців, які отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування, та виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування

"___" 20__ року
              (дата складання)

___
(місце складання)

Дільничною виборчою комісією з виборів народних депутатів України виборчої дільниці N __________ під час здійснення перевірки щодо відповідності загальної кількості контрольних талонів виданих виборчих бюлетенів з ________ виборів народних
                                                                                                   (чергових, позачергових)
депутатів України для голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі сумі кількостей виборців, які отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування, та виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування, встановлено:
загальну кількість контрольних талонів виданих виборчих бюлетенів, -
_;
                                                                                                    (цифрами та прописом)
кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування, за підписами виборців у списку виборців, - ;
                                                                                                                                              (цифрами)
кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування, за підписами у витягу із списку виборців і відмітками "голосував за місцем перебування", -
_;
                                                                                                      (цифрами)
суму кількостей виборців, які отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування, та виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування, -
_.
                                                                                      (цифрами та прописом)

Таким чином, дільнична виборча комісія виявила невідповідність загальної кількості контрольних талонів виданих виборчих бюлетенів сумі кількостей виборців, які отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування, та виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування, що становить _____
                                                                                                     (цифрами та прописом)
___________, про що відповідно до частини восьмої статті 35 (Закон N 4061-VI), частини тринадцятої статті 89 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Закон N 4061-VI) склала цей акт.

Згідно з рішенням дільничної виборчої комісії від "___" 20__ року N _____ причиною такої розбіжності є __________
                                                                                                            (зазначається причина розбіжності)
_.

Голова
дільничної виборчої комісії

 
___
(підпис)

 
___
(прізвище, ініціали)

Заступник голови
дільничної виборчої комісії

 
___
(підпис)

 
___
(прізвище, ініціали)

Секретар
дільничної виборчої комісії

 
___
(підпис)

 
___
(прізвище, ініціали)

Члени дільничної виборчої комісії:

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

 

М. П.

 

Цей акт мають право підписати присутні на засіданні дільничної виборчої комісії:

кандидати у народні депутати України:

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

уповноважені особи політичних партій:

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

офіційні спостерігачі:

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

Примітка. Акт додається до протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі в межах одномандатного виборчого округу, запаковується та транспортується до окружної виборчої комісії в порядку, визначеному статтею 93 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Закон N 4061-VI).

 

Секретар
Центральної виборчої комісії

Т. ЛУКАШ

 

Додаток 10
до постанови Центральної виборчої комісії
22.03.2012 N 54

_
(вид та дата проведення виборів народних депутатів України)

АКТ
про невідповідність загальної кількості контрольних талонів виданих виборчих бюлетенів з виборів народних депутатів України для голосування в одномандатному виборчому окрузі сумі кількостей виборців, які отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування, та виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування

"___" 20__ року
              (дата складання)

___
(місце складання)

Дільничною виборчою комісією з виборів народних депутатів України виборчої дільниці N ___________ під час здійснення перевірки щодо відповідності загальної кількості контрольних талонів виданих виборчих бюлетенів з виборів народних 
                                                                                            (чергових, позачергових, повторних, проміжних)
депутатів України для голосування  в одномандатному виборчому окрузі сумі кількостей виборців, які отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування, та виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування, встановлено:
загальну кількість контрольних талонів виданих виборчих бюлетенів, -
_;
                                                                                     (цифрами та прописом)
кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування, за підписами виборців у списку виборців, - ___________;
                                                                                                                                         (цифрами)
кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування, за підписами у витягу із списку виборців і відмітками "голосував за місцем перебування", -
_;
                                                                                                     (цифрами)

суму кількостей виборців, які отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування, та виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування, -
_.
                                                                                          (цифрами та прописом)

Таким чином, дільнична виборча комісія виявила невідповідність загальної кількості контрольних талонів виданих виборчих бюлетенів сумі кількостей виборців, які отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування, та виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування, що становить _____
                                                                                                            (цифрами та прописом)
___, про що відповідно до частини восьмої статті 35 (Закон N 4061-VI), частини тринадцятої статті 89 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Закон N 4061-VI) склала цей акт.

Згідно з рішенням дільничної виборчої комісії від "___" 20__ року N _____ причиною такої розбіжності є _________
                                                                                                 (зазначається причина розбіжності)
_.

Голова
дільничної виборчої комісії

 
___
(підпис)

 
___
(прізвище, ініціали)

Заступник голови
дільничної виборчої комісії

 
___
(підпис)

 
___
(прізвище, ініціали)

Секретар
дільничної виборчої комісії

 
___
(підпис)

 
___
(прізвище, ініціали)

Члени дільничної виборчої комісії:

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

 

М. П.

 

Цей акт мають право підписати присутні на засіданні дільничної виборчої комісії:

кандидати у народні депутати України:

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

уповноважені особи політичних партій:

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

офіційні спостерігачі:

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

Примітка. Акт додається до протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці одномандатному виборчому окрузі, запаковується та транспортується до окружної виборчої комісії в порядку, визначеному статтею 93 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Закон N 4061-VI).

 

Секретар
Центральної виборчої комісії

Т. ЛУКАШ

 

Додаток 11
до постанови Центральної виборчої комісії
22.03.2012 N 54

_
(вид та дата проведення виборів народних депутатів України)

АКТ
про невідповідність кількості виборчих бюлетенів з виборів народних депутатів України для голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, отриманих дільничною виборчою комісією, сумі кількості невикористаних виборчих бюлетенів та кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені

"___" 20__ року
              (дата складання)

___
(місце складання)

Дільничною виборчою комісією з виборів народних депутатів України виборчої дільниці N _________ (закордонної виборчої дільниці N ____) під час здійснення перевірки щодо відповідності кількості виборчих бюлетенів з ________ виборів народних
                                                                                                      (чергових, позачергових)
депутатів України для голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, отриманих дільничною виборчою комісією, сумі кількості невикористаних виборчих бюлетенів та кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені, встановлено:
кількість виборчих бюлетенів, отриманих дільничною виборчою комісією, -
_;
                                                                                                 (цифрами та прописом)
кількість невикористаних виборчих бюлетенів, - ________;
                                                                                                                                                                    (цифрами)
кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені, - _____;
                                                                                                                                                                    (цифрами)
суму кількості невикористаних виборчих бюлетенів та кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені, _____.
                                                                                                          (цифрами та прописом)

Таким чином, дільнична виборча комісія виявила невідповідність кількості виборчих бюлетенів, отриманих дільничною виборчою комісією, сумі кількості невикористаних виборчих бюлетенів та кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені, що становить ___________, про що відповідно до частини (Закон N 4061-VI)                                                      (цифрами та прописом)
восьмої статті 35 (Закон N 4061-VI), частини п'ятнадцятої статті 89 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Закон N 4061-VI) склала цей акт.

Згідно з рішенням дільничної виборчої комісії від "____" _ 20___ року N _____ причиною такої розбіжності є
                                                                                                                  (зазначається причина розбіжності)
_.

Голова
дільничної виборчої комісії

 
___
(підпис)

 
___
(прізвище, ініціали)

Заступник голови
дільничної виборчої комісії

 
___
(підпис)

 
___
(прізвище, ініціали)

Секретар
дільничної виборчої комісії

 
___
(підпис)

 
___
(прізвище, ініціали)

Члени дільничної виборчої комісії:

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

 

М. П.

 

Цей акт мають право підписати присутні на засіданні дільничної виборчої комісії:

кандидати у народні депутати України:

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

уповноважені особи політичних партій:

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

офіційні спостерігачі:

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

Примітка. Акт додається до протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі в межах одномандатного виборчого округу, запаковується та транспортується до окружної виборчої комісії в порядку, визначеному статтею 93 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Закон N 4061-VI).

 

Секретар
Центральної виборчої комісії

Т. ЛУКАШ

 

Додаток 12
до постанови Центральної виборчої комісії
22.03.2012 N 54

_
(вид та дата проведення виборів народних депутатів України)

АКТ
про невідповідність кількості виборчих бюлетенів з виборів народних депутатів України для голосування в одномандатному виборчому окрузі, отриманих дільничною виборчою комісією, сумі кількості невикористаних виборчих бюлетенів та кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені

"___" 20__ року
              (дата складання)

___
(місце складання)

Дільничною виборчою комісією з виборів народних депутатів України виборчої дільниці N ________ (закордонної виборчої дільниці N _____) під час здійснення перевірки щодо відповідності кількості виборчих бюлетенів з _______
                                                                                                      (чергових, позачергових, повторних, проміжних)
виборів народних депутатів України для голосування в одномандатному виборчому окрузі, отриманих дільничною виборчою комісією, сумі кількості невикористаних виборчих бюлетенів та кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені, встановлено:
кількість виборчих бюлетенів, отриманих дільничною виборчою комісією, -
__;
                                                                                      (цифрами та прописом)
кількість невикористаних виборчих бюлетенів, - ________;
                                                                                                                                                                      (цифрами)
кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені, - _____;
                                                                                                                                                                    (цифрами)
сума кількості невикористаних виборчих бюлетенів та кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені, _____.
                                                                                                    (цифрами та прописом)

Таким чином, дільнична виборча комісія виявила невідповідність кількості виборчих бюлетенів, отриманих дільничною виборчою комісією, сумі кількості невикористаних виборчих бюлетенів та кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені, що становить
, про що відповідно до частини (Закон N 4061-VI)                                                        (цифрами та прописом)
восьмої статті 35 (Закон N 4061-VI), частини п'ятнадцятої статті 89 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Закон N 4061-VI) склала цей акт.

Згідно з рішенням дільничної виборчої комісії від "___" 20__ року N _____ причиною такої розбіжності є __________
                                                                                                           (зазначається причина розбіжності)
__.

Голова
дільничної виборчої комісії

 
___
(підпис)

 
___
(прізвище, ініціали)

Заступник голови
дільничної виборчої комісії

 
___
(підпис)

 
___
(прізвище, ініціали)

Секретар
дільничної виборчої комісії

 
___
(підпис)

 
___
(прізвище, ініціали)

Члени дільничної виборчої комісії:

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

 

М. П.

 

Цей акт мають право підписати присутні на засіданні дільничної виборчої комісії:

кандидати у народні депутати України:

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

уповноважені особи політичних партій:

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

офіційні спостерігачі:

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

Примітка. Акт додається до протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці в одномандатному виборчому окрузі, запаковується та транспортується до окружної виборчої комісії в порядку, визначеному статтею 93 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Закон N 4061-VI).

 

Секретар
Центральної виборчої комісії

Т. ЛУКАШ

 

Додаток 13
до постанови Центральної виборчої комісії
22.03.2012 N 54

_
(вид та дата проведення виборів народних депутатів України)

АКТ
про виявлення на виборчій скриньці пошкоджень пломб або печаток чи інших пошкоджень, що порушують її цілісність

"___" 20__ року
              (дата складання)

___
(місце складання)

Дільнична виборча комісія з виборів народних депутатів України виборчої дільниці N ___ (закордонної виборчої дільниці N _______) відповідно до частини восьмої статті 35 (Закон N 4061-VI),частини другої статті 90 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Закон N 4061-VI) склала цей акт про виявлення на __________
                                                                                                                   (стаціонарній, переносній)
виборчій скриньці N ____ пошкодження ___
_,
                            (зазначається характер виявленого пошкодження пломб або печаток чи інших пошкоджень)
що порушує (ють) її цілісність*.

Голова
дільничної виборчої комісії

 
___
(підпис)

 
___
(прізвище, ініціали)

Заступник голови
дільничної виборчої комісії

 
___
(підпис)

 
___
(прізвище, ініціали)

Секретар
дільничної виборчої комісії

 
___
(підпис)

 
___
(прізвище, ініціали)

Члени дільничної виборчої комісії:

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

 

М. П.

 


* - Виборча скринька з пошкодженнями пломб або печаток чи іншими пошкодженнями, що порушують її цілісність, під час підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці відкривається останньою. Виборчі бюлетені з такої скриньки виймаються та підраховуються у порядку, визначеному частиною п'ятою статті 90 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Закон N 4061-VI).

Цей акт мають право підписати присутні на засіданні дільничної виборчої комісії:

кандидати у народні депутати України:

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

уповноважені особи політичних партій:

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

офіційні спостерігачі:

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

Примітка. У разі проведення голосування з чергових або позачергових виборів народних депутатів України акт складається у двох примірниках, які додаються до протоколів дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі в межах одномандатного виборчого округу та в одномандатному виборчому окрузі, запаковуються та транспортуються до окружної виборчої комісії в порядку, визначеному статтею 93 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Закон N 4061-VI).

 

Секретар
Центральної виборчої комісії

Т. ЛУКАШ

 

Додаток 14
до постанови Центральної виборчої комісії
22.03.2012 N 54

_
(вид та дата проведення виборів народних депутатів України)

АКТ
про невідповідність кількості виборчих бюлетенів з виборів народних депутатів України для голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, виявленої при відкритті переносної виборчої скриньки, кількості відповідних виборчих бюлетенів, зазначеній в контрольному листі у цій скриньці

"___" 20__ року
              (дата складання)

___
(місце складання)

Дільнична виборча комісія з виборів народних депутатів України виборчої дільниці N _______ відповідно до частини восьмої статті 35 (Закон N 4061-VI), частини восьмої статті 90 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Закон N 4061-VI) склала цей акт про те, що при відкритті переносної виборчої скриньки N __________ виявила в ній
__
                                                                                   (кількість цифрами та прописом)
виборчих бюлетенів*  з __________ виборів народних депутатів України
                                                                          (чергових, позачергових)
для голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, що на _ виборчих бюлетенів більше, ніж зазначено
                                     (цифрами та прописом)
в контрольному листі у цій скриньці щодо відповідних виборчих бюлетенів, а саме:
_
_.
                                                                                       (цифрами та прописом)

Голова
дільничної виборчої комісії

 
___
(підпис)

 
___
(прізвище, ініціали)

Заступник голови
дільничної виборчої комісії

 
___
(підпис)

 
___
(прізвище, ініціали)

Секретар
дільничної виборчої комісії

 
___
(підпис)

 
___
(прізвище, ініціали)


* Відповідно до частини дев'ятої статті 90 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Закон N 4061-VI) при складанні цього акта дільнична виборча комісія перевіряє виявлені у переносній виборчій скриньці бюлетені щодо належності або неналежності їх ознак (позначення загальнодержавного багатомандатного чи одномандатного виборчого округу, номер відповідного одномандатного виборчого округу та виборчої дільниці, відбиток печатки дільничної виборчої комісії). Виборчі бюлетені з неналежними ознаками не підлягають врахуванню при встановленні під час підрахунку загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів виборців.

Якщо після відокремлення виборчих бюлетенів з неналежними ознаками від виборчих бюлетенів, що підлягають врахуванню, невідповідність щодо їх кількостей (виявленою у переносній скриньці та зазначеною у контрольному листі у цій скриньці) усунута, виборчі бюлетені з належними ознаками підлягають врахуванню при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці.

Якщо виборчих бюлетенів з неналежними ознаками не виявлено або їх відокремлення від виборчих бюлетенів, що підлягають врахуванню, не усуває зазначену невідповідність, всі виборчі бюлетені з переносної скриньки не підлягають врахуванню при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів виборців.

Члени дільничної виборчої комісії:

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

 

М. П.

 

Цей акт мають право підписати присутні на засіданні дільничної виборчої комісії:

кандидати у народні депутати України:

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

уповноважені особи політичних партій:

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

офіційні спостерігачі:

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

Примітка. Акт додається до протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі в межах одномандатного виборчого округу, запаковується та транспортується до окружної виборчої комісії в порядку, визначеному статтею 93 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Закон N 4061-VI).

 

Секретар
Центральної виборчої комісії

Т. ЛУКАШ

 

Додаток 15
до постанови Центральної виборчої комісії
22.03.2012 N 54

_
(вид та дата проведення виборів народних депутатів України)

АКТ
про невідповідність кількості виборчих бюлетенів з виборів народних депутатів України для голосування в одномандатному виборчому окрузі, виявленої при відкритті переносної виборчої скриньки, кількості відповідних виборчих бюлетенів, зазначеній в контрольному листі у цій скриньці

"___" 20__ року
              (дата складання)

___
(місце складання)

Дільнична виборча комісія з виборів народних депутатів України виборчої дільниці N відповідно до частини восьмої статті 35 (Закон N 4061-VI), частини восьмої статті 90 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Закон N 4061-VI) склала цей акт про те, що при відкритті переносної виборчої скриньки N __________ виявила в ній
__
                                                                             (кількість цифрами та прописом)
виборчих бюлетенів* з ______ виборів народних депутатів
                                                                 (чергових, позачергових, повторних, проміжних)

України для голосування в одномандатному виборчому окрузі, що на __ виборчих бюлетенів більше,
                                                               (цифрами та прописом)
ніж зазначено в контрольному листі у цій скриньці щодо відповідних виборчих бюлетенів, а саме:
_.
                                                                                       (цифрами та прописом)

Голова
дільничної виборчої комісії

 
___
(підпис)

 
___
(прізвище, ініціали)

Заступник голови
дільничної виборчої комісії

 
___
(підпис)

 
___
(прізвище, ініціали)

Секретар
дільничної виборчої комісії

 
___
(підпис)

 
___
(прізвище, ініціали)


* Відповідно до частини дев'ятої статті 90 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Закон N 4061-VI) при складанні цього акта дільнична виборча комісія перевіряє виявлені у переносній виборчій скриньці бюлетені щодо належності або неналежності їх ознак (позначення загальнодержавного багатомандатного чи одномандатного виборчого округу, номер відповідного одномандатного виборчого округу та виборчої дільниці, відбиток печатки дільничної виборчої комісії). Виборчі бюлетені з неналежними ознаками не підлягають врахуванню при встановленні під час підрахунку загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів виборців.

Якщо після відокремлення виборчих бюлетенів з неналежними ознаками від виборчих бюлетенів, що підлягають врахуванню, невідповідність щодо їх кількостей (виявленою у переносній скриньці та зазначеною у контрольному листі у цій скриньці) усунута, виборчі бюлетені з належними ознаками підлягають врахуванню при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці.

Якщо виборчих бюлетенів з неналежними ознаками не виявлено або їх відокремлення від виборчих бюлетенів, що підлягають врахуванню, не усуває зазначену невідповідність, всі виборчі бюлетені з переносної скриньки не підлягають врахуванню при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів виборців.

Члени дільничної виборчої комісії:

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

 

М. П.

 

Цей акт мають право підписати присутні на засіданні дільничної виборчої комісії:

кандидати у народні депутати України:

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

уповноважені особи політичних партій:

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

офіційні спостерігачі:

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

Примітка. Акт додається до протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці в одномандатному виборчому окрузі, запаковується та транспортується до окружної виборчої комісії в порядку, визначеному статтею 93 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Закон N 4061-VI).

 

Секретар
Центральної виборчої комісії

Т. ЛУКАШ

 

Додаток 16
до постанови Центральної виборчої комісії
22.03.2012 N 54

_
(вид та дата проведення виборів народних депутатів України)

АКТ
про відсутність у стаціонарній виборчій скриньці контрольного листа

"___" 20__ року
              (дата складання)

___
(місце складання)

Дільнична виборча комісія з виборів народних депутатів України виборчої дільниці N ________ (закордонної виборчої дільниці N ____) відповідно до частини восьмої статті 35 (Закон N 4061-VI), частини десятої статті 90 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Закон N 4061-VI) склала цей акт про те, що при відкритті стаціонарної виборчої скриньки N ______ виявила у ній відсутність контрольного листа та підрахувала виборчі бюлетені*, що знаходилися у цій виборчій скриньці.

Дільнична виборча комісія встановила кількість підрахованих виборчих бюлетенів з
____ виборів народних депутатів України для голосування:
                              (чергових, позачергових)
у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі - __________
                                                                                                                                                                         (цифрами та прописом)
_____; в одномандатному виборчому окрузі -
_.
                                                                                                 (цифрами та прописом)

Голова
дільничної виборчої комісії

 
___
(підпис)

 
___
(прізвище, ініціали)

Заступник голови
дільничної виборчої комісії

 
___
(підпис)

 
___
(прізвище, ініціали)

Секретар
дільничної виборчої комісії

 
___
(підпис)

 
___
(прізвище, ініціали)


* Виборчі бюлетені з відповідних виборів не підлягають врахуванню при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів виборців у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі в межах одномандатного виборчого округу та одномандатному виборчому окрузі.

У разі виникнення сумнівів у членів дільничної виборчої комісії щодо достовірності контрольного листа та в інших сумнівних ситуаціях у випадках, зазначених у частинах восьмій (Закон N 4061-VI) і десятій статті 90 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Закон N 4061-VI), дільнична виборча комісія приймає шляхом голосування рішення щодо визнання виборчих бюлетенів, що знаходилися у виборчій скриньці, такими, що не підлягають врахуванню при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів виборців у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі в межах одномандатного виборчого округу та одномандатному виборчому окрузі. Відповідне рішення та результати голосування фіксуються у протоколі засідання цієї комісії (частина одинадцята статті 90 вказаного Закону (Закон N 4061-VI)).

Члени дільничної виборчої комісії:

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

 

М. П.

 

Цей акт мають право підписати присутні на засіданні дільничної виборчої комісії:

кандидати у народні депутати України:

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

уповноважені особи політичних партій:

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

офіційні спостерігачі:

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

Примітка. Акт складається у двох примірниках, які додаються до протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі в межах одномандатного виборчого округу та в одномандатному виборчому окрузі, запаковуються та транспортуються до окружної виборчої комісії в порядку, визначеному статтею 93 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Закон N 4061-VI).

 

Секретар
Центральної виборчої комісії

Т. ЛУКАШ

 

Додаток 17
до постанови Центральної виборчої комісії
22.03.2012 N 54

_
(вид та дата проведення виборів народних депутатів України)

АКТ
про відсутність у стаціонарній виборчій скриньці контрольного листа

"___" 20__ року
              (дата складання)

___
(місце складання)

Дільнична виборча комісія з виборів народних депутатів України виборчої дільниці N (закордонної виборчої дільниці N ____) відповідно до частини восьмої статті 35 (Закон N 4061-VI), частини десятої статті 90 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Закон N 4061-VI) склала цей акт про те, що при відкритті стаціонарної виборчої скриньки N ______ виявила у ній відсутність контрольного листа та підрахувала виборчі бюлетені*  з ___ виборів
                                                                                                                       (повторних, проміжних)
народних депутатів України, що знаходилися у цій виборчій скриньці, та встановила їх кількість
_.
                                                                                           (цифрами та прописом)

Голова
дільничної виборчої комісії

 
___
(підпис)

 
___
(прізвище, ініціали)

Заступник голови
дільничної виборчої комісії

 
___
(підпис)

 
___
(прізвище, ініціали)

Секретар
дільничної виборчої комісії

 
___
(підпис)

 
___
(прізвище, ініціали)

Члени дільничної виборчої комісії:

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

 

М. П.

 


* Ці виборчі бюлетені не підлягають врахуванню при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів виборців в одномандатному виборчому окрузі.

У разі виникнення сумнівів у членів дільничної виборчої комісії щодо достовірності контрольного листа та в інших сумнівних ситуаціях у випадках, зазначених у частинах восьмій (Закон N 4061-VI) і десятій статті 90 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Закон N 4061-VI), дільнична виборча комісія приймає шляхом голосування рішення щодо визнання виборчих бюлетенів, що знаходилися у виборчій скриньці, такими, що не підлягають врахуванню при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів виборців в одномандатному виборчому окрузі. Відповідне рішення та результати голосування фіксуються у протоколі засідання цієї комісії (частина одинадцята статті 90 вказаного Закону (Закон N 4061-VI)).

Цей акт мають право підписати присутні на засіданні дільничної виборчої комісії:

кандидати у народні депутати України:

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

уповноважені особи політичних партій:

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

офіційні спостерігачі:

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

Примітка: Акт додається до протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці в одномандатному виборчому окрузі, запаковується та транспортується до окружної виборчої комісії в порядку, визначеному статтею 93 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Закон N 4061-VI).

 

Секретар
Центральної виборчої комісії

Т. ЛУКАШ

 

Додаток 18
до постанови Центральної виборчої комісії
22.03.2012 N 54

_
(вид та дата проведення виборів народних депутатів України)

АКТ
про відсутність у переносній виборчій скриньці контрольного листа (контрольних листів)

"___" 20__ року
              (дата складання)

___
(місце складання)

Дільнична виборча комісія з виборів народних депутатів України виборчої дільниці N відповідно до частини восьмої статті 35 (Закон N 4061-VI), частини десятої статті 90 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Закон N 4061-VI) склала цей акт про те, що при відкритті переносної виборчої скриньки N ______ виявила у ній відсутність контрольного листа (контрольних листів) та підрахувала виборчі бюлетені*, що знаходилися у цій виборчій скриньці.

Дільнична виборча комісія встановила кількість підрахованих виборчих бюлетенів з
____ виборів народних депутатів України для голосування:
                             (чергових, позачергових)
у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі - __________
                                                                                                                                                                (цифрами та прописом)
____; в одномандатному виборчому окрузі -
_.
                                                                                                   (цифрами та прописом)

Голова
дільничної виборчої комісії

 
___
(підпис)

 
___
(прізвище, ініціали)

Заступник голови
дільничної виборчої комісії

 
___
(підпис)

 
___
(прізвище, ініціали)

Секретар
дільничної виборчої комісії

 
___
(підпис)

 
___
(прізвище, ініціали)


* Виборчі бюлетені з відповідних виборів не підлягають врахуванню при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів виборців у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі в межах одномандатного виборчого округу та одномандатному виборчому окрузі.

У разі виникнення сумнівів у членів дільничної виборчої комісії щодо достовірності контрольного листа та в інших сумнівних ситуаціях у випадках, зазначених у частинах восьмій (Закон N 4061-VI) і десятій статті 90 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Закон N 4061-VI), дільнична виборча комісія приймає шляхом голосування рішення щодо визнання виборчих бюлетенів, що знаходилися у виборчій скриньці, такими, що не підлягають врахуванню при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів виборців у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі в межах одномандатного виборчого округу та одномандатному виборчому окрузі. Відповідне рішення та результати голосування фіксуються у протоколі засідання цієї комісії (частина одинадцята статті 90 вказаного Закону (Закон N 4061-VI)).

Члени дільничної виборчої комісії:

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

 

М. П.

 

Цей акт мають право підписати присутні на засіданні дільничної виборчої комісії:

кандидати у народні депутати України:

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

уповноважені особи політичних партій:

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

офіційні спостерігачі:

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

Примітка. Акт складається у двох примірниках, які додаються до протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі в межах одномандатного виборчого округу та одномандатному виборчому окрузі, запаковуються та транспортуються до окружної виборчої комісії в порядку, визначеному статтею 93 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Закон N 4061-VI).

 

Секретар
Центральної виборчої комісії

Т. ЛУКАШ

 

Додаток 19
до постанови Центральної виборчої комісії
22.03.2012 N 54

_
(вид та дата проведення виборів народних депутатів України)

АКТ
про відсутність у переносній виборчій скриньці контрольного листа (контрольних листів)

"___" 20__ року
              (дата складання)

___
(місце складання)

Дільнична виборча комісія з виборів народних депутатів України виборчої дільниці N відповідно до частини восьмої статті 35 (Закон N 4061-VI), частини десятої статті 90 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Закон N 4061-VI) склала цей акт про те, що при відкритті переносної виборчої скриньки N ______ виявила у ній відсутність контрольного листа (контрольних листів), підрахувала виборчі бюлетені* з ________ виборів народних депутатів України,
                                                                  (повторних, проміжних)
що знаходилися у цій виборчій скриньці, та встановила їх кількість
_.
                                                                                        (цифрами та прописом)

Голова
дільничної виборчої комісії

 
___
(підпис)

 
___
(прізвище, ініціали)

Заступник голови
дільничної виборчої комісії

 
___
(підпис)

 
___
(прізвище, ініціали)

Секретар
дільничної виборчої комісії

 
___
(підпис)

 
___
(прізвище, ініціали)

Члени дільничної виборчої комісії:

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

 

М. П.

 


* Ці виборчі бюлетені не підлягають врахуванню при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів виборців в одномандатному виборчому окрузі.

У разі виникнення сумнівів у членів дільничної виборчої комісії щодо достовірності контрольного листа та в інших сумнівних ситуаціях у випадках, зазначених у частинах восьмій (Закон N 4061-VI) і десятій статті 90 Закону України "Про вибори народних депутатів України (Закон N 4061-VI)" (Закон N 4061-VI), дільнична виборча комісія приймає шляхом голосування рішення щодо визнання виборчих бюлетенів, що знаходилися у виборчій скриньці, такими, що не підлягають врахуванню при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів виборців в одномандатному виборчому окрузі. Відповідне рішення та результати голосування фіксуються у протоколі засідання цієї комісії (частина одинадцята статті 90 вказаного Закону (Закон N 4061-VI)).

Цей акт мають право підписати присутні на засіданні дільничної виборчої комісії:

кандидати у народні депутати України:

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

уповноважені особи політичних партій:

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

офіційні спостерігачі:

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

Примітка. Акт додається до протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці в одномандатному виборчому окрузі, запаковується та транспортується до окружної виборчої комісії в порядку, визначеному статтею 93 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Закон N 4061-VI).

 

Секретар
Центральної виборчої комісії

Т. ЛУКАШ

 

Додаток 20
до постанови Центральної виборчої комісії
22.03.2012 N 54

_
(вид та дата проведення виборів народних депутатів України)

АКТ
про невідповідність кількості виборців, які взяли участь у голосуванні на виборчій дільниці, сумі кількостей недійсних виборчих бюлетенів з виборів народних депутатів України для голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі та виборчих бюлетенів з голосами виборців, поданими за кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку кожної партії

"___" 20__ року
              (дата складання)

___
(місце складання)

Дільничною виборчою комісією з виборів народних депутатів України виборчої дільниці N _________ (закордонної виборчої дільниці N _____) під час здійснення перевірки щодо відповідності кількості виборців, які взяли участь у голосуванні на виборчій дільниці, сумі кількостей недійсних виборчих бюлетенів з ______ виборів народних депутатів 
                                                                                   (чергових, позачергових)
України для голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі та виборчих бюлетенів з голосами виборців, поданими за кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку кожної партії, встановлено:
кількість виборців, які взяли участь у голосуванні на виборчій дільниці, -
_;
                                                                                          (цифрами та прописом)
кількість недійсних виборчих бюлетенів, - _;
                                                                                                                                                                    (цифрами)
кількість виборчих бюлетенів з голосами виборців, поданими за кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку кожної партії, - ;
                                                                                                                                                                    (цифрами)
суму кількостей недійсних виборчих бюлетенів та виборчих бюлетенів з голосами виборців, поданими за кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку кожної партії, - _.
                                                                                             (цифрами та прописом)

Таким чином, дільнична виборча комісія виявила невідповідність кількості виборців, які взяли участь у голосуванні на виборчій дільниці, сумі кількостей недійсних виборчих бюлетенів та виборчих бюлетенів з голосами виборців, поданими за кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку кожної партії, що становить
_________, яку підтвердила при повторному
                                          (цифрами та прописом)
перерахунку зазначених бюлетенів, та про що відповідно до частини восьмої статті 35 (Закон N 4061-VI), частини двадцятої статті 90 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Закон N 4061-VI) склала цей акт.

Згідно з рішенням дільничної виборчої комісії від "___" 20__ року N _____ причиною такої розбіжності є __________
                                                                                              (зазначається причина розбіжності)
_.

Голова
дільничної виборчої комісії

 
___
(підпис)

 
___
(прізвище, ініціали)

Заступник голови
дільничної виборчої комісії

 
___
(підпис)

 
___
(прізвище, ініціали)

Секретар
дільничної виборчої комісії

 
___
(підпис)

 
___
(прізвище, ініціали)

Члени дільничної виборчої комісії:

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

 

М. П.

 

Цей акт мають право підписати присутні на засіданні дільничної виборчої комісії:

кандидати у народні депутати України:

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

уповноважені особи політичних партій:

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

офіційні спостерігачі:

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

Примітка. Акт додається до протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі в межах одномандатного виборчого округу, запаковується та транспортується до окружної виборчої комісії в порядку, визначеному статтею 93 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Закон N 4061-VI).

 

Секретар
Центральної виборчої комісії

Т. ЛУКАШ

 

Додаток 21
до постанови Центральної виборчої комісії
22.03.2012 N 54

_
(вид та дата проведення виборів народних депутатів України)

АКТ
про невідповідність кількості виборців, які взяли участь у голосуванні на виборчій дільниці, сумі кількостей недійсних виборчих бюлетенів з виборів народних депутатів України для голосування в одномандатному виборчому окрузі та виборчих бюлетенів з голосами виборців, поданими за кандидатів у народні депутати України у відповідному одномандатному виборчому окрузі

"___" 20__ року
              (дата складання)

___
(місце складання)

Дільничною виборчою комісією з виборів народних депутатів України виборчої дільниці N _________ (закордонної виборчої дільниці N _____) під час здійснення перевірки щодо відповідності кількості виборців, які взяли участь у голосуванні на виборчій дільниці, сумі кількостей недійсних виборчих бюлетенів з _______
                                                                                                (чергових, позачергових, повторних, проміжних)
виборів народних депутатів України для голосування одномандатному виборчому окрузі та виборчих бюлетенів з голосами виборців, поданими за кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку кожної партії, встановлено:
кількість виборців, які взяли участь у голосуванні на виборчій дільниці, -
_;
                                                                                        (цифрами та прописом)
кількість недійсних виборчих бюлетенів, - _;
                                                                                                                                                            (цифрами)
кількість виборчих бюлетенів з голосами виборців, поданими за кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку кожної партії, - ;
                                                                                                                                                                        (цифрами)
суму кількостей недійсних виборчих бюлетенів та виборчих бюлетенів з голосами виборців, поданими за кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку кожної партії, - _.
                                                                                           (цифрами та прописом)

Таким чином, дільнична виборча комісія виявила невідповідність кількості виборців, які взяли участь у голосуванні на виборчій дільниці, сумі кількостей недійсних виборчих бюлетенів та виборчих бюлетенів з голосами виборців, поданими за кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку кожної партії, що становить
 _________, яку підтвердила при повторному
                                                            (цифрами та прописом)
перерахунку зазначених бюлетенів, та про що відповідно до частини восьмої статті 35 (Закон N 4061-VI), частини двадцятої статті 90 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Закон N 4061-VI) склала цей акт.

Згідно з рішенням дільничної виборчої комісії від "___" 20__ року N _____ причиною такої розбіжності є _________
                                                                                                          (зазначається причина розбіжності)
_.

Голова
дільничної виборчої комісії

 
___
(підпис)

 
___
(прізвище, ініціали)

Заступник голови
дільничної виборчої комісії

 
___
(підпис)

 
___
(прізвище, ініціали)

Секретар
дільничної виборчої комісії

 
___
(підпис)

 
___
(прізвище, ініціали)

Члени дільничної виборчої комісії:

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

 

М. П.

 

Цей акт мають право підписати присутні на засіданні дільничної виборчої комісії:

кандидати у народні депутати України:

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

уповноважені особи політичних партій:

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

офіційні спостерігачі:

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

Примітка. Акт додається до протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці в одномандатному виборчому окрузі, запаковується та транспортується до окружної виборчої комісії в порядку, визначеному статтею 93 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Закон N 4061-VI).

 

Секретар
Центральної виборчої комісії

Т. ЛУКАШ

 

Додаток 22
до постанови Центральної виборчої комісії
22.03.2012 N 54

_
(вид та дата проведення виборів народних депутатів України)

АКТ
про виявлення факту незаконного голосування

"___" 20__ року
              (дата складання)

___
(місце складання)

Дільнична виборча комісія з виборів народних депутатів України виборчої дільниці N ___________ (закордонної виборчої дільниці N ________) відповідно до частин восьмої статті 35 (Закон N 4061-VI), пункту 1 частини першої (Закон N 4061-VI), частини другої статті 92 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Закон N 4061-VI) склала цей акт про виявлення факту незаконного голосування на виборчій дільниці під час голосування з __
                                                                                    (чергових, позачергових, повторних, проміжних)
виборів народних депутатів України, а саме:
__
  (зазначається зміст виявленого факту незаконного голосування - опускання виборчого бюлетеня до виборчої скриньки
__
     за виборця іншою особою (крім випадку, передбаченого частиною дев'ятою статті 85 вказаного Закону (Закон N 4061-VI)), голосування 
__
   особами, які не мають права голосу, голосування особами, які не включені до списку виборців на цій виборчій дільниці
_.
                                        або включені до нього безпідставно, голосування виборцем більше одного разу)

Голова
дільничної виборчої комісії

 
___
(підпис)

 
___
(прізвище, ініціали)

Заступник голови
дільничної виборчої комісії

 
___
(підпис)

 
___
(прізвище, ініціали)

Секретар
дільничної виборчої комісії

 
___
(підпис)

 
___
(прізвище, ініціали)

Члени дільничної виборчої комісії:

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

 

М. П.

 

Цей акт мають право підписати присутні на засіданні дільничної виборчої комісії:

кандидати у народні депутати України:

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

уповноважені особи політичних партій:

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

офіційні спостерігачі:

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

Примітки:

1. У разі виявлення дільничною виборчою комісією фактів незаконного голосування у кількості, що перевищує десять відсотків кількості виборців, які отримали виборчі бюлетенів на виборчій дільниці, цей акт є підставою для визнання голосування на виборчій дільниці недійсним.

2. Якщо дільничною виборчою комісією прийнято рішення про визнання голосування на виборчій дільниці недійсним усі бюлетені, виявлені у виборчих скриньках на цій виборчій дільниці, вважаються такими, що не підлягають врахуванню, а цей акт складається у двох примірниках, які додаються до протоколів дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі в межах одномандатного виборчого округу та (або) одномандатному виборчому окрузі, і разом із зазначеним рішенням запаковуються і транспортуються до окружної виборчої комісії в порядку, визначеному статтею 93 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Закон N 4061-VI).

 

Секретар
Центральної виборчої комісії

Т. ЛУКАШ

 

Додаток 23
до постанови Центральної виборчої комісії
22.03.2012 N 54

_
(вид та дата проведення виборів народних депутатів України)

АКТ
про знищення або пошкодження виборчої скриньки (скриньок)

"___" 20__ року
              (дата складання)

___
(місце складання)

Дільнична виборча комісія з виборів народних депутатів України виборчої дільниці N ___________ (закордонної виборчої дільниці N ____) відповідно до частини восьмої статті 35 (Закон N 4061-VI), пункту 2 частини першої (Закон N 4061-VI), частини другої статті 92 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Закон N 4061-VI) встановила факт виборчої скриньки N _____
                                                                       (знищення або пошкодження)
(скриньок N _________), що унеможливлює встановлення змісту членами дільничної виборчої комісії виборчих бюлетенів для голосування з ____ виборів
                                                                                                                                      (чергових, позачергових)
народних депутатів України для голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі у кількості ___________,
                                                                                                              (цифрами та прописом)
що становить __ відсотків кількості виборців,
                                                                         (цифрами та прописом)
які отримали виборчі бюлетені на виборчій дільниці, ____,
                                                                                                                                                      (цифрами та прописом)
та в одномандатному виборчому окрузі ____,
                                                                                                                                       (цифрами та прописом)
що становить __________ відсотків кількості
                                                                                       (цифрами та прописом)
виборців, які отримали виборчі бюлетені на виборчій дільниці ________
_____, про що склала цей акт.
                                                        (цифрами та прописом)

Дільнична виборча комісія встановила, що кількість виборчих бюлетенів*, які знаходилися у такій виборчій скриньці (скриньках) та з яких неможливо встановити зміст волевиявлення виборців, становить _____
                                                                                                             (цифрами та прописом)
відсотків кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені на виборчій дільниці.

Голова
дільничної виборчої комісії

 
___
(підпис)

 
___
(прізвище, ініціали)

Заступник голови
дільничної виборчої комісії

 
___
(підпис)

 
___
(прізвище, ініціали)

Секретар
дільничної виборчої комісії

 
___
(підпис)

 
___
(прізвище, ініціали)


* Кількість виборчих бюлетенів, що знаходилися у такій виборчій скриньці (скриньках) та з яких неможливо встановити зміст волевиявлення виборців, вираховується як середньоарифметичний показник від суми кількостей бюлетенів, виданих виборцям для голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі та одномандатному виборчому окрузі, поділеної на два.

Якщо кількість таких виборчих бюлетенів перевищує двадцять відсотків кількості виборців на виборчій дільниці, які отримали виборчі бюлетені для голосування з відповідних виборів, цей акт є підставою для розгляду дільничною виборчою комісією питання про визнання голосування на виборчій дільниці недійсним.

Члени дільничної виборчої комісії:

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

 

М. П.

 

Цей акт мають право підписати присутні на засіданні дільничної виборчої комісії:

кандидати у народні депутати України:

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

уповноважені особи політичних партій:

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

офіційні спостерігачі:

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

Примітка. Акт складається у двох примірниках, що додаються до протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі в межах одномандатного виборчого округу та одномандатному виборчому окрузі, запаковується та транспортується до окружної виборчої комісії в порядку, визначеному статтею 93 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Закон N 4061-VI).

 

Секретар
Центральної виборчої комісії

Т. ЛУКАШ

 

Додаток 24
до постанови Центральної виборчої комісії
22.03.2012 N 54

_
(вид та дата проведення виборів народних депутатів України)

АКТ
про знищення або пошкодження виборчої скриньки (скриньок)

"___" 20__ року
              (дата складання)

___
(місце складання)

Дільнична виборча комісія з виборів народних депутатів України виборчої дільниці N ____ (закордонної виборчої дільниці N ____) відповідно до частин восьмої статті 35 (Закон N 4061-VI), пункту 2 частини першої (Закон N 4061-VI), частини другої статті 92 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Закон N 4061-VI) виявила факт ______
                                                                                                                (знищення або пошкодження)
виборчої скриньки N ____ (скриньок N __________), що унеможливлює встановлення змісту виборчих бюлетенів з виборів народних депутатів України
  (повторних, проміжних)
у кількості* ___,
                                                                                                         (цифрами та прописом)
що становить _______ відсотків кількості виборців, які отримали виборчі
                                                 (цифрами та прописом)
бюлетені на виборчій дільниці (___________
                                                                                                                                 (цифрами та прописом)
_____), про що склала цей акт.

Голова
дільничної виборчої комісії

 
___
(підпис)

 
___
(прізвище, ініціали)

Заступник голови
дільничної виборчої комісії

 
___
(підпис)

 
___
(прізвище, ініціали)

Секретар
дільничної виборчої комісії

 
___
(підпис)

 
___
(прізвище, ініціали)

Члени дільничної виборчої комісії:

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

 

М. П.

 


* Якщо кількість виборчих бюлетенів, що знаходилися у такій виборчій скриньці (скриньках), перевищує двадцять відсотків кількості виборців на виборчій дільниці, які отримали виборчі бюлетені для голосування, цей акт є підставою для розгляду дільничною виборчою комісією питання про визнання голосування на виборчій дільниці недійсним.

Цей акт мають право підписати присутні на засіданні дільничної виборчої комісії:

кандидати у народні депутати України:

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

уповноважені особи політичних партій:

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

офіційні спостерігачі:

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

Примітка. Акт додається до протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці в одномандатному виборчому окрузі, запаковується та транспортується до окружної виборчої комісії в порядку, визначеному статтею 93 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Закон N 4061-VI).

 

Секретар
Центральної виборчої комісії

Т. ЛУКАШ

 

Додаток 25
до постанови Центральної виборчої комісії
22.03.2012 N 54

_
(вид та дата проведення виборів народних депутатів України)

АКТ
про виявлення у виборчих скриньках виборчих бюлетенів з виборів народних депутатів України для голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі у кількості, що перевищує кількість виборців, які отримали відповідні виборчі бюлетені на виборчій дільниці

"___" 20__ року
              (дата складання)

___
(місце складання)

Дільнична виборча комісія з виборів народних депутатів України виборчої дільниці N __ (закордонної виборчої дільниці N ________) відповідно до частини восьмої статті 35 (Закон N 4061-VI), пункту 3 частини першої (Закон N 4061-VI), частини другої статті 92 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Закон N 4061-VI) виявила у виборчих скриньках виборчі бюлетені* з _______ виборів народних депутатів України
                                                         (чергових, позачергових)
для голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі в кількості
_,
                                                                                   (цифрами та прописом)
що перевищує більш як на ________ відсотків
                                                                                                         (цифрами та прописом)
кількість виборців, які отримали відповідні виборчі бюлетені на виборчій дільниці,
______, про що склала цей акт.
                                                           (цифрами та прописом)

Голова
дільничної виборчої комісії

 
___
(підпис)

 
___
(прізвище, ініціали)

Заступник голови
дільничної виборчої комісії

 
___
(підпис)

 
___
(прізвище, ініціали)

Секретар
дільничної виборчої комісії

 
___
(підпис)

 
___
(прізвище, ініціали)

Члени дільничної виборчої комісії:

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

 

М. П.

 


* Якщо кількість виявлених у скриньках виборчих бюлетенів для голосування з відповідних виборів перевищує більш як на десять відсотків кількість виборців, які отримали відповідні виборчі бюлетені на виборчій дільниці, цей акт є підставою для розгляду дільничною виборчою комісією питання про визнання голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі в межах одномандатного виборчого округу недійсним.

Цей акт мають право підписати присутні на засіданні дільничної виборчої комісії:

кандидати у народні депутати України:

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

уповноважені особи політичних партій:

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

офіційні спостерігачі:

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

Примітка. Акт додається до протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі в межах одномандатного виборчого округу, запаковується та транспортується до окружної виборчої комісії в порядку, визначеному статтею 93 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Закон N 4061-VI).

 

Секретар
Центральної виборчої комісії

Т. ЛУКАШ

 

Додаток 26
до постанови Центральної виборчої комісії
22.03.2012 N 54

_
(вид та дата проведення виборів народних депутатів України)

АКТ
про виявлення у виборчих скриньках виборчих бюлетенів з виборів народних депутатів України для голосування в одномандатному виборчому окрузі у кількості, що перевищує кількість виборців, які отримали відповідні виборчі бюлетені на виборчій дільниці

"___" 20__ року
              (дата складання)

___
(місце складання)

Дільнична виборча комісія з виборів народних депутатів України виборчої дільниці N ____ (закордонної виборчої дільниці N _________) відповідно до частини восьмої статті 35 (Закон N 4061-VI),пункту 3 частини першої (Закон N 4061-VI), частини другої статті 92 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Закон N 4061-VI) виявила у виборчих скриньках виборчі бюлетені* з _ виборів народних депутатів
                                        (чергових, позачергових, повторних, проміжних)

України для голосування в одномандатному виборчому окрузі в кількості
_,
                                                                                                (цифрами та прописом)
що перевищує більш як на _______ відсотків
                                                                                                          (цифрами та прописом)
кількість виборців, які отримали відповідні виборчі бюлетені на виборчій дільниці,
______, про що склала цей акт.
                                                                     (цифрами та прописом)

Голова
дільничної виборчої комісії

 
___
(підпис)

 
___
(прізвище, ініціали)

Заступник голови
дільничної виборчої комісії

 
___
(підпис)

 
___
(прізвище, ініціали)

Секретар
дільничної виборчої комісії

 
___
(підпис)

 
___
(прізвище, ініціали)

Члени дільничної виборчої комісії:

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

 

М. П.

 


* Якщо кількість виявлених у скриньках виборчих бюлетенів для голосування з відповідних виборів перевищує більш як на десять відсотків кількість виборців, які отримали відповідні виборчі бюлетені на виборчій дільниці, цей акт є підставою для розгляду дільничною виборчою комісією питання про визнання голосування в одномандатному виборчому окрузі недійсним.

Цей акт мають право підписати присутні на засіданні дільничної виборчої комісії:

кандидати у народні депутати України:

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

уповноважені особи політичних партій:

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

офіційні спостерігачі:

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

Примітка. Акт додається до протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці в одномандатному виборчому окрузі, запаковується та транспортується до окружної виборчої комісії в порядку, визначеному статтею 93 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Закон N 4061-VI).

 

Секретар
Центральної виборчої комісії

Т. ЛУКАШ

 

Додаток 27
до постанови Центральної виборчої комісії
22.03.2012 N 54

_
(вид та дата проведення виборів народних депутатів України)

КОНТРОЛЬНИЙ ЛИСТ
для вкидання у стаціонарну та переносну виборчу скриньку

Одномандатний виборчий округ N _______ (закордонна виборча дільниця N _____)

Виборча дільниця N _______

Виборча скринька N _______

Час вкидання контрольного листа у виборчу скриньку: ____ год. ____ хв.

"___" 20__ року

Голова
дільничної виборчої комісії

 
___
(підпис)

 
___
(прізвище, ініціали)

Заступник голови
дільничної виборчої комісії

 
___
(підпис)

 
___
(прізвище, ініціали)

Секретар
дільничної виборчої комісії

 
___
(підпис)

 
___
(прізвище, ініціали)

Члени дільничної виборчої комісії:

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

 

М. П.

 

Цей акт мають право підписати присутні на засіданні дільничної виборчої комісії:

кандидати у народні депутати України:

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

уповноважені особи політичних партій:

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

офіційні спостерігачі:

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

 

Секретар
Центральної виборчої комісії

Т. ЛУКАШ

 

Додаток 28
до постанови Центральної виборчої комісії
22.03.2012 N 54

_
(вид та дата проведення виборів народних депутатів України)

ВІДОМІСТЬ
про передачу членам дільничної виборчої комісії виборчих бюлетенів з виборів народних депутатів України для голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі для видачі їх виборцям у приміщенні для голосування

"___" 20__ року
              (дата складання)

___
(місце складання)

Голова (головуючий на засіданні) дільничної виборчої комісії з виборів народних депутатів України виборчої дільниці N ___________ (закордонної виборчої дільниці N ______) відповідно до частини сьомої статті 84 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Закон N 4061-VI) передав (ла) членам дільничної виборчої комісії* для видачі виборцям у приміщенні для голосування виборчі бюлетені з ____ виборів народних депутатів України для голосування
                         (чергових, позачергових)
у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, а саме:

N з/п

Прізвище, ініціали члена дільничної виборчої комісії

Кількість отриманих виборчих бюлетенів

Підпис

Кількість невикористаних виборчих бюлетенів, які повернуті членом дільничної виборчої комісії**

цифрами

прописом

цифрами

прописом

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 


* Відомість про передачу членам дільничної виборчої комісії виборчих бюлетенів для видачі їх виборцям у приміщенні для голосування залишається у голови дільничної виборчої комісії до опрацювання виборчих бюлетенів під час підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці з відповідних виборів.

Члени дільничної виборчої комісії, які отримуватимуть та видаватимуть виборчі бюлетені виборцям (за винятком голови та секретаря комісії), визначаються розподілом їх обов'язків на день голосування відповідно до частини другої статті 84 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Закон N 4061-VI).

Згідно з частиною сьомою статті 84 (Закон N 4061-VI), частиною чотирнадцятою статті 86 зазначеного Закону (Закон N 4061-VI) члени дільничної виборчої комісії, які отримали виборчі бюлетені, забезпечують їх збереження і дотримання порядку їх видачі виборцям.

** Кількість виборчих бюлетенів, які залишилися невикористаними у відповідного члена дільничної виборчої комісії, зазначається при опрацюванні невикористаних виборчих бюлетенів відповідно до частини третьої статті 89 вказаного Закону (Закон N 4061-VI).

Загальна кількість виборчих бюлетенів, виданих членам дільничної виборчої комісії, -
_.
                                                                                            (цифрами та прописом)

Загальна кількість виборчих бюлетенів, що залишилися невикористаними,* -
_.
                                                                                           (цифрами та прописом)

Голова
дільничної виборчої комісії

 
___
(підпис)

 
___
(прізвище, ініціали)

 

М. П.


* Загальна кількість виборчих бюлетенів, що залишилися невикористаними, зазначається при опрацюванні невикористаних виборчих бюлетенів відповідно до частини третьої статті 89 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Закон N 4061-VI).

 

Секретар
Центральної виборчої комісії

Т. ЛУКАШ

 

Додаток 29
до постанови Центральної виборчої комісії
22.03.2012 N 54

_
(вид та дата проведення виборів народних депутатів України)

ВІДОМІСТЬ
про передачу членам дільничної виборчої комісії виборчих бюлетенів з виборів народних депутатів України для голосування в одномандатному виборчому окрузі для видачі їх виборцям у приміщенні для голосування

"___" 20__ року
              (дата складання)

___
(місце складання)

Голова (головуючий на засіданні) дільничної виборчої комісії з виборів народних депутатів України виборчої дільниці N _________ (закордонної виборчої дільниці N ______) відповідно до частини сьомої статті 84 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Закон N 4061-VI) передав (ла) членам дільничної виборчої комісії* для видачі виборцям у приміщенні для голосування виборчі бюлетені з ____ виборів народних депутатів України для голосування
         (чергових, позачергових, повторних, проміжних)
в одномандатному виборчому окрузі, а саме:

N з/п

Прізвище, ініціали члена дільничної виборчої комісії

Кількість отриманих виборчих бюлетенів

Підпис

Кількість невикористаних виборчих бюлетенів, які повернуті членом дільничної виборчої комісії**

цифрами

Прописом

цифрами

прописом

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 


* Відомість про передачу членам дільничної виборчої комісії виборчих бюлетенів для видачі їх виборцям у приміщенні для голосування залишається у голови дільничної виборчої комісії до опрацювання виборчих бюлетенів під час підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці з відповідних виборів.

Члени дільничної виборчої комісії, які отримуватимуть та видаватимуть виборчі бюлетені виборцям (за винятком голови та секретаря комісії), визначаються розподілом їх обов'язків на день голосування відповідно до частини другої статті 84 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Закон N 4061-VI).

Згідно з частиною сьомою статті 84 (Закон N 4061-VI), частиною чотирнадцятою статті 86 зазначеного Закону (Закон N 4061-VI) члени дільничної виборчої комісії, які отримали виборчі бюлетені, забезпечують їх збереження і дотримання порядку їх видачі виборцям.

** Кількість виборчих бюлетенів, які залишилися невикористаними у відповідного члена дільничної виборчої комісії, зазначається при опрацюванні невикористаних виборчих бюлетенів відповідно до частини третьої статті 89 вказаного Закону (Закон N 4061-VI).

Загальна кількість виборчих бюлетенів, виданих членам дільничної виборчої комісії, -
_.
                                                                                          (цифрами та прописом)
Загальна кількість виборчих бюлетенів, що залишилися невикористаними,* -
_.
                                                                                          (цифрами та прописом)

Голова
дільничної виборчої комісії

 
___
(підпис)

 
___
(прізвище, ініціали)

 

М. П.


* Загальна кількість виборчих бюлетенів, що залишилися невикористаними, зазначається при опрацюванні невикористаних виборчих бюлетенів відповідно до частини третьої статті 89 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Закон N 4061-VI).

 

Секретар
Центральної виборчої комісії

Т. ЛУКАШ

 

Додаток 30
до постанови Центральної виборчої комісії
22.03.2012 N 54

_
(вид та дата проведення виборів народних депутатів України)

ВІДОМІСТЬ
про передачу членам дільничної виборчої комісії, які організовуватимуть голосування за місцем перебування виборців, виборчих бюлетенів з виборів народних депутатів України для голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі

"___" 20__ року
              (дата складання)

___
(місце складання)

Голова (головуючий на засіданні) дільничної виборчої комісії з виборів народних депутатів України виборчої дільниці N ___________ відповідно до частини сьомої статті 84 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Закон N 4061-VI) передав (ла) членам дільничної виборчої комісії*, які організовуватимуть голосування за місцем перебування виборців, виборчі бюлетені з
__
                                                                                         (чергових, позачергових)
виборів народних депутатів України для голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, а саме:

N з/п

Прізвище, ініціали члена дільничної виборчої комісії

Кількість отриманих виборчих бюлетенів

Підпис

Кількість невикористаних виборчих бюлетенів, які повернуті членом дільничної виборчої комісії**

цифрами

прописом

цифрами

прописом

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 


* Відомість про передачу членам дільничної виборчої комісії виборчих бюлетенів для видачі їх виборцям у приміщенні для голосування залишається у голови дільничної виборчої комісії до опрацювання виборчих бюлетенів під час підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці з відповідних виборів.

Члени дільничної виборчої комісії, які отримуватимуть та видаватимуть виборчі бюлетені виборцям (за винятком голови та секретаря комісії), визначаються розподілом їх обов'язків на день голосування відповідно до частини другої статті 84 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Закон N 4061-VI).

Згідно з частиною сьомою статті 84 (Закон N 4061-VI), частиною чотирнадцятою статті 86 вказаного Закону (Закон N 4061-VI) члени дільничної виборчої комісії, які отримали виборчі бюлетені, забезпечують їх збереження і дотримання порядку їх видачі виборцям.

** Кількість виборчих бюлетенів, які залишилися невикористаними у відповідного члена дільничної виборчої комісії, зазначається при опрацюванні невикористаних виборчих бюлетенів відповідно до частини третьої статті 89 зазначеного Закону (Закон N 4061-VI).

Загальна кількість виборчих бюлетенів, виданих членам дільничної виборчої комісії*, -
_.
                                                                                                   (цифрами та прописом)
Загальна кількість виборчих бюлетенів, що залишилися невикористаними**, -
_.
                                                                                                   (цифрами та прописом)

Голова
дільничної виборчої комісії

 
___
(підпис)

 
___
(прізвище, ініціали)

 

М. П.


* Загальна кількість виборчих бюлетенів, виданих членам дільничної виборчої комісії, повинна дорівнювати кількості виборців, включених до витягу із списку виборців.

** Загальна кількість виборчих бюлетенів, що залишилися невикористаними, зазначається при опрацюванні невикористаних виборчих бюлетенів відповідно до частини третьої статті 89 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Закон N 4061-VI).

 

Секретар
Центральної виборчої комісії

Т. ЛУКАШ

 

Додаток 31
до постанови Центральної виборчої комісії
22.03.2012 N 54

_
(вид та дата проведення виборів народних депутатів України)

ВІДОМІСТЬ
про передачу членам дільничної виборчої комісії, які організовуватимуть голосування за місцем перебування виборців, виборчих бюлетенів з виборів народних депутатів України для голосування в одномандатному виборчому окрузі

"___" 20__ року
              (дата складання)

___
(місце складання)

Голова (головуючий на засіданні) дільничної виборчої комісії з виборів народних депутатів України виборчої дільниці N _________ відповідно до частини сьомої статті 84 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Закон N 4061-VI) передав (ла) членам дільничної виборчої комісії*, які організовуватимуть голосування за місцем перебування виборців, виборчі бюлетені з ____ виборів народних депутатів України для голосування
         (чергових, позачергових, повторних, проміжних)
в одномандатному виборчому окрузі, а саме:

N з/п

Прізвище, ініціали члена дільничної виборчої комісії

Кількість отриманих виборчих бюлетенів

Підпис

Кількість невикористаних виборчих бюлетенів, які повернуті членом дільничної виборчої комісії**

цифрами

прописом

цифрами

прописом

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 


* Відомість про передачу членам дільничної виборчої комісії виборчих бюлетенів для видачі їх виборцям у приміщенні для голосування залишається у голови дільничної виборчої комісії до опрацювання виборчих бюлетенів під час підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці з відповідних виборів.

Члени дільничної виборчої комісії, які отримуватимуть та видаватимуть виборчі бюлетені виборцям (за винятком голови та секретаря комісії), визначаються розподілом їх обов'язків на день голосування відповідно до частини другої статті 84 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Закон N 4061-VI).

Згідно з частиною сьомою статті 84 (Закон N 4061-VI), частиною чотирнадцятою статті 86 вказаного Закону (Закон N 4061-VI) члени дільничної виборчої комісії, які отримали виборчі бюлетені, забезпечують їх збереження і дотримання порядку їх видачі виборцям.

** Кількість виборчих бюлетенів, які залишилися невикористаними у відповідного члена дільничної виборчої комісії, зазначається при опрацюванні невикористаних виборчих бюлетенів відповідно до частини третьої статті 89 зазначеного Закону (Закон N 4061-VI).

Загальна кількість виборчих бюлетенів, виданих членам дільничної виборчої комісії*, -
_.
                                                                                         (цифрами та прописом)

Загальна кількість виборчих бюлетенів, що залишилися невикористаними**, -
_.
                                                                                          (цифрами та прописом)

Голова
дільничної виборчої комісії

 
___
(підпис)

 
___
(прізвище, ініціали)

 

М. П.


* Загальна кількість виборчих бюлетенів, виданих членам дільничної виборчої комісії, повинна дорівнювати кількості виборців, включених до витягу із списку виборців.

** Загальна кількість виборчих бюлетенів, що залишилися невикористаними, зазначається при опрацюванні невикористаних виборчих бюлетенів відповідно до частини третьої статті 89 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Закон N 4061-VI).

 

Секретар
Центральної виборчої комісії

Т. ЛУКАШ

 

Додаток 32
до постанови Центральної виборчої комісії
22.03.2012 N 54

 

Дільнична виборча комісія
з виборів народних депутатів України
виборчої дільниці N _____
(закордонної виборчої дільниці N _____)
_
(прізвище, власне ім'я (усі власні імена),
_,
по батькові (за наявності) виборця)
який (яка) проживає: _______
_
(виборча адреса виборця)
_

ЗАЯВА*

У зв'язку з допущеною мною помилкою при заповненні виборчого бюлетеня з _______ виборів народних депутатів України для голосування у
(чергових, позачергових)
загальнодержавному виборчому окрузі прошу відповідно до частини одинадцятої статті 85 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Закон N 4061-VI) видати мені інший виборчий бюлетень в обмін на невірно заповнений.

"___" 20__ року

___________
(підпис)

_________
(прізвище, ініціали)

Примітка. Повторна видача виборчого бюлетеня з відповідних виборів замість невірно заповненого не допускається.


* Заява надається члену дільничної виборчої комісії, який видав виборцю виборчий бюлетень.

 

Секретар
Центральної виборчої комісії

Т. ЛУКАШ

 

Додаток 33
до постанови Центральної виборчої комісії
22.03.2012 N 54

 

Дільнична виборча комісія
з виборів народних депутатів України
виборчої дільниці N _____
(закордонної виборчої дільниці N _____)
_
(прізвище, власне ім'я (усі власні імена),
_,
по батькові (за наявності) виборця)
який (яка) проживає: _______
_
(виборча адреса виборця)
_

ЗАЯВА*

У зв'язку з допущеною мною помилкою при заповненні виборчого бюлетеня з ___ виборів народних депутатів України для голосування
(чергових, позачергових, повторних, проміжних)
в одномандатному виборчому окрузі прошу відповідно до частини одинадцятої статті 85 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Закон N 4061-VI) видати мені інший виборчий бюлетень в обмін на невірно заповнений.

"___" 20__ року

___________
(підпис)

_________
(прізвище, ініціали)

Примітка. Повторна видача виборчого бюлетеня з відповідних виборів замість невірно заповненого не допускається.


* Заява надається члену дільничної виборчої комісії, який видав виборцю виборчий бюлетень.

 

Секретар
Центральної виборчої комісії

Т. ЛУКАШ

 

Додаток 34
до постанови Центральної виборчої комісії
22.03.2012 N 54

_
(вид та дата проведення виборів народних депутатів України)

КОНТРОЛЬНИЙ ЛИСТ
для вкидання у переносну виборчу скриньку

Одномандатний виборчий округ N _______

Виборча дільниця N _______

Переносна виборча скринька N _______

Виборчі бюлетені, отримані членами дільничної виборчої комісії для організації голосування виборців за місцем перебування з виборів народних депутатів України:
у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі __________
_;
                                                                                 (кількість цифрами та прописом)
в одномандатному виборчому окрузі ______
_.
                                                                                  (кількість цифрами та прописом)

Члени дільничної виборчої комісії,
які отримали виборчі бюлетені для голосування:


(підпис)


(прізвище, ініціали)

Час виходу членів дільничної виборчої комісії
для організації голосування виборців за місцем перебування:

____ год. ____ хв.

"___" 20__ року

Голова
дільничної виборчої комісії

 
___
(підпис)

 
___
(прізвище, ініціали)

Заступник голови
дільничної виборчої комісії

 
___
(підпис)

 
___
(прізвище, ініціали)

Секретар
дільничної виборчої комісії

 
___
(підпис)

 
___
(прізвище, ініціали)

Члени дільничної виборчої комісії:

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

 

М. П.

 

Цей акт мають право підписати присутні на засіданні дільничної виборчої комісії:

кандидати у народні депутати України:

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

уповноважені особи політичних партій:

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

офіційні спостерігачі:

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

_________

____

 

Секретар
Центральної виборчої комісії

Т. ЛУКАШ

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали