ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 10.03.2011 р. N Р-105/0/3-11

Про громадську раду при Дніпропетровській обласній державній адміністрації

Відповідно до Закону України "Про місцеві державні адміністрації", постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року N 996 "Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики" та на підставі Протоколу N 1 засідання установчих зборів по формуванню складу громадської ради при Дніпропетровській обласній державній адміністрації від 29 січня 2011 року, з метою створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами; здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади; сприяння врахуванню органом виконавчої влади громадської думки під час формування та реалізації державної політики:

1. Затвердити склад громадської ради при Дніпропетровській обласній державній адміністрації (додається).

2. Погодити положення про громадську раду при Дніпропетровській обласній державній адміністрації (додається).

3. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на начальника управління з питань внутрішньої політики облдержадміністрації Сергєєва В. С., контроль - на першого заступника голови облдержадміністрації Задорожного В. К.

 

Голова облдержадміністрації

О. Ю. Вілкул

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Дніпропетровської обласної державної адміністрації
10.03.2011 N Р-105/0/3-11

СКЛАД
громадської ради при Дніпропетровській обласній державній адміністрації

БАБІЧ
Лариса Ігорівна

голова Дніпропетровської міської громадської організації "Діти війни - України", голова громадської ради (за згодою)

ГРОМАКОВ
Дмитро Вадимович

голова Дніпропетровської обласної громадської організації "Центр розвитку місцевого самоврядування та місцевих ініціатив III сектор", заступник голови громадської ради (за згодою)

МОРОЗ
Тетяна Володимирівна

голова Дніпропетровської обласної громадської організації "Всеукраїнська спілка "Берегиня України", заступник голови громадської ради (за згодою)

ПРОКОФ'ЄВ
Юрій Миколайович

директор Дніпропетровського регіонального відділення "Центр-Дніпро" Міжнародної асоціації офіцерів спецпідрозділів по боротьбі з організованою злочинністю, заступник голови громадської ради (за згодою)

АНТІПОВ
Валентин Миколайович

член Дніпропетровського обласного молодіжного комітету захисту конституційного устрою (за згодою)

БОЛЬШАКОВ
Євген Володимирович

виконавчий директор Дніпропетровської обласної асоціації адвокатів (за згодою)

ВОЛОВИЧ
Даніїл Абрамович

голова Дніпропетровської обласної федерації дзюдо (за згодою)

ГАДЖІЄВ
Гудрат Агалала огли

голова Конгресу азербайджанців України Дніпропетровської області (за згодою)

ГОРДІЄНКО
Олександр Володимирович

голова Дніпропетровської обласної громадської організації "Молодіжний освітньо-виховний центр - інститут розвитку особистості" (за згодою)

ЄРЬОМІН
Андрій Юрійович

виконавчий директор Дніпропетровської обласної громадської організації "Фонд соціального захисту працівників міліції та їх сімей "Правопорядок" (за згодою)

КОМАНОВ
Володимир Геннадійович

член Синельниківської міської громадська організація "Діти Великої Вітчизняної війни" (за згодою)

ЛОМАКІН
Павло Іванович

голова Дніпропетровської обласної організації Українського товариства охорони природи (за згодою)

МЕЖЕВІКІН
Олександр Віталійович

заступник голови Дніпропетровської обласної громадської організації "Координаційний єдиний незалежний центр управління житлово-комунальним господарством об'єднань співвласників багатоквартирних будинків" (за згодою)

ПРАСІЛ
Віктор Миколайович

голова Дніпропетровського обласного об'єднання садівницьких товариств (за згодою)

СИДОРЕНКО
Елла Натанівна

голова Дніпропетровської обласної громадської організації "Жіночий міжнаціональний центр" (за згодою)

СОБКО
Ігор Васильович

керівник Центру православної культури "Лествиця" (за згодою)

СУХАНОВ
Сергій Анатолійович

голова Всеукраїнської громадської організації "Асоціація споживчої безпеки України" (за згодою)

СУХОВ
Василь Євгенович

координатор Дніпропетровської обласної громадської організації "ГРАД - Громадянський актив Дніпропетровщини" (за згодою)

ТАРЯНИК
Геннадій Дмитрович

голова Красногвардійської районної організації інвалідів війни в Афганістані (за згодою)

ТКАЧ
Олена Василівна

голова Дніпропетровської обласної організації Всеукраїнського союзу жінок-трудівниць "За майбутнє дітей України" (за згодою)

ФРАНКЕНБЕРГ
Аркадій Артурович

голова Дніпропетровської обласної асоціації дерматовенерологів (за згодою)

ХАРКІВСЬКА
Світлана Валеріївна

член Дніпропетровської обласної асоціації організаторів охорони здоров'я (за згодою)

ЧЕРНОВ
Юрій Михайлович

заступник голови Дніпропетровського обласного об'єднання профспілок (за згодою)

ШЕВЧЕНКО
Станіслав Миколайович

голова Дніпропетровської обласної ради ветеранів України (за згодою)

ЩЕКАТУРОВ
Ян Миколайович

голова правління Дніпропетровського міського молодіжного громадського об'єднання "Дніпропетровський міський центр допомоги жертвам деструктивних культів "Діалог" (за згодою)

Уповноважений представник Дніпропетровської обласної державної адміністрації

СЕРГЄЄВ
Вячеслав Сергійович

начальник управління з питань внутрішньої політики облдержадміністрації, секретар ради

 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

Н. Л. Подоплєлова

Начальник управління
з питань внутрішньої політики
облдержадміністрації

В. С. Сергєєв

 

ПОГОДЖЕНО
Розпорядження Дніпропетровської обласної державної адміністрації
10.03.2011 N Р-105/0/3-11

ПОЛОЖЕННЯ
про громадську раду при Дніпропетровській обласній державній адміністрації

1. Громадська рада при Дніпропетровській обласній державній адміністрації (далі - громадська рада) є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

2. У своїй діяльності громадська рада керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

Положення про громадську раду та внесення змін до нього схвалюється на засіданні громадської ради та погоджується з Дніпропетровською обласною державною адміністрацією.

3. Основними завданнями громадської ради є:

створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;

здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади Дніпропетровської області;

сприяння врахуванню Дніпропетровською обласною державною адміністрацією громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

4. Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:

готує та надає до Дніпропетровської обласної державної адміністрації пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю, а також щодо проведення консультацій, не передбачених таким планом;

готує та надає до Дніпропетровської обласної державної адміністрації пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю;

надає до Дніпропетровської обласної державної адміністрації обов'язкові для розгляду пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері, удосконалення роботи Дніпропетровської обласної державної адміністрації;

проводить відповідно до законодавства громадську експертизу та громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів;

здійснює громадський контроль за врахуванням Дніпропетровською обласною державною адміністрацією пропозицій та зауважень громадськості, а також дотриманням нею нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;

інформує в обов'язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання в спеціально створеній рубриці "Громадська рада" на офіційному веб-сайті Дніпропетровської обласної державної адміністрації;

збирає, узагальнює та надає до Дніпропетровської обласної державної адміністрації інформацію про пропозиції громадських організацій щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення;

організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку галузі чи регіону;

готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.

5. Громадська Рада має право:

утворювати постійні та тимчасові робочі органи (правління, секретаріат, комітети, комісії, експертні групи тощо);

залучати до роботи громадської ради працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців;

організовувати і проводити семінари, конференції, засідання круглих столів та інші заходи;

отримувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення діяльності ради;

отримувати від Дніпропетровської обласної державної адміністрації проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю.

Члени громадської ради мають право доступу в установленому порядку до приміщень Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

6. До складу громадської ради можуть бути обрані представники громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об'єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації та інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до чинного законодавства України (далі інститути громадянського суспільства).

7. Склад громадської ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі громадської ради та внесені інститутами громадянського суспільства, зареєстрованими на території Дніпропетровської області, відповідно до законодавства України, в термін, який перевищує два роки до дати проведення установчих зборів.

Кількісний склад громадської ради визначається установчими зборами.

Строк повноважень складу громадської ради - два роки.

До складу Громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства.

Членство в громадській раді є індивідуальним.

8. Громадська рада утворює ініціативну групу з підготовки установчих зборів в термін, який складає не менше 60 днів до закінчення власних повноважень.

До складу ініціативної групи з підготовки установчих зборів входять представники інститутів громадянського суспільства, в тому числі ті, які є членами діючої громадської ради та Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

Не пізніше ніж за 30 календарних днів до проведення установчих зборів Дніпропетровська обласна державна адміністрація в обов'язковому порядку оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті підготовлене ініціативною групою повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім'я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.

Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви додаються:

рішення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачене його установчими документами, про делегування представника для участі в установчих зборах, посвідчене печаткою;

біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства;

копії документів, що підтверджують реєстрацію інституту громадянського суспільства;

інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом останніх двох років.

За 10 календарних днів до проведення установчих зборів прийом заяв для участі у них припиняється. На підставі поданих заяв ініціативна група складає список учасників установчих зборів, кандидатур до нового складу громадської ради.

Ініціативна група у разі потреби уточнює місце проведення установчих зборів, про що Дніпропетровська обласна державна адміністрація повідомляє на своєму офіційному веб-сайті.

Під час проведення установчих зборів з числа їх учасників обирається голова зборів, секретар, рахункова комісія, заслуховується інформація про результати діяльності громадської ради попереднього скликання, що діяла при Дніпропетровській обласній державній адміністрації до проведення установчих зборів, якщо така була утворена.

Протокол установчих зборів, відомості про склад громадської ради Дніпропетровська обласна державна адміністрація оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті.

9. Дніпропетровська обласна державна адміністрація затверджує склад громадської ради на підставі протоколу установчих зборів.

10. Членство у громадській раді припиняється на підставі рішення громадської ради у разі:

систематичної відсутності члена громадської ради на її засіданнях без поважних причин (більше ніж два рази);

повідомлення керівника інституту громадянського суспільства про відкликання свого представника та припинення його членства в громадській раді;

скасування державної реєстрації інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу громадської ради;

неможливості члена громадської ради брати участь у роботі громадської ради за станом здоров'я, визнання у судовому порядку члена громадської ради недієздатним або обмежено дієздатним;

подання членом громадської ради відповідної заяви.

У разі припинення одним чи більше представниками інститутів громадянського суспільства членства в громадській раді її склад зменшується на відповідну кількість осіб.

Позачергові установчі збори з обрання нового складу громадської ради відбуваються у разі припинення членства більше ніж половини членів діючої громадської ради.

11. Громадську раду очолює голова, який обирається з числа членів ради на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування.

Голова громадської ради має трьох заступників, які обираються з числа членів ради шляхом рейтингового голосування.

Головою громадської ради не може бути обрано посадову або службову особу органу державної влади.

Повноваження голови громадської ради можуть бути припинені за рішенням громадської ради у разі припинення його членства у раді, а також виникнення підстав, передбачених цим Положенням.

12. Голова громадської ради:

організовує діяльність громадської ради;

скликає та організовує підготовку та проведення її засідань;

підписує документи від імені громадської ради;

представляє громадську раду у відносинах з Кабінетом Міністрів України, центральними і місцевими органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації;

може брати участь у засіданнях колегії Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

13. Функції секретаря громадської ради виконує начальник управління з питань внутрішньої політики Дніпропетровської обласної державної адміністрації, який не є членом громадської ради.

14. Основною формою роботи громадської ради є засідання, або дистанційні засідання за допомогою засобів Internet, що проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал. Позачергове засідання громадської ради можуть скликатися за ініціативою однієї третини загального складу її членів.

Засідання громадської ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше як половина її членів.

Засідання громадської ради проводяться відкрито.

У засіданнях громадської ради може брати участь, з правом дорадчого голосу, уповноважений представник Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

За запрошенням голови громадської ради у її засіданнях можуть брати участь інші особи.

15. Рішення громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов'язковими для розгляду Дніпропетровською обласною державною адміністрацією.

Рішення Дніпропетровської обласної державної адміністрації, прийняте за результатами розгляду пропозицій громадської ради, не пізніше ніж у десятиденний термін після його прийняття в обов'язковому порядку доводиться до відома членів громадської ради та громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

Інформація про прийняте рішення має містити відомості про врахування пропозицій громадської ради або причини їх відхилення.

16. Громадська рада в обов'язковому порядку інформує Дніпропетровську обласну державну адміністрацію та громадськість про свою роботу шляхом розміщення в спеціально створеній рубриці "Громадська Рада" на офіційному веб-сайті Дніпропетровської обласної державної адміністрації матеріалів про установчі документи, план роботи, склад, прийняті рішення, протоколи засідань, щорічні звіти про її роботу.

17. Забезпечення секретаріату громадської ради приміщенням, засобами зв'язку, створення умов для роботи ради та проведення її засідань здійснює Дніпропетровська обласна державна адміністрація.

18. Громадська Рада має бланк із своїм найменуванням.

 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

Н. Л. Подоплєлова

Начальник управління
з питань внутрішньої політики
облдержадміністрації

В. С. Сергєєв

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали