ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ КЛАСИФІКАЦІЇ ТОВАРІВ ТА ЗАХОДІВ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕД

ЛИСТ

від 12.10.2011 р. N 16/2-16.3/1540-ЕП

Керівникам митних органів

Про інформацію, необхідну для здійснення попереднього документального контролю

Відповідно до пункту 5 рішення колегії Державної митної служби України, уведеного в дію наказом ДМСУ від 04.10.2011 N 841, щодо організації проведення курсу занять із залученням представників контролюючих служб, які здійснюють державні види контролю, з вивчення посадовими особами підрозділів митного оформлення, розташованих у пунктах пропуску через державний кордон, порядку роботи представників зазначених контролюючих служб, надсилаємо для використання в роботі інформацію про документи та відомості, які використовуються при проведення державних видів контролю, а також нормативно-правові акти з питань здійснення цих видів контролю.

Додаток: на 11 арк.

 

Заступник директора Департаменту

С. О. Джигалов

 

Додаток 1

Здійснення санітарно-епідеміологічного контролю

1. Документи державного органу, необхідні для здійснення контролю товарів

Вид державного контролю у формі ПДК

Назва документа

Державний орган, який видає документ

Нормативно-правовий акт, яким запроваджено подання документу

Санітарно-епідеміологічний

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

Державна санітарно-епідеміологічна служба України

Закон України від 24.02.94 N 4004-XII "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення";
наказ Міністерства охорони здоров'я України від 09.10.2000 N 247 "Про затвердження Тимчасового порядку проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10.01.2001 за N 4/5195;
наказ МОЗ України від 10.12.2007 N 802 "Щодо введення кольорових бланків висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи"

2. Документи, які видаються країною-експортером або виробником товару, необхідні для здійснення контролю товарів

Вид державного контролю у формі ПДК

Назва документа

Нормативно-правовий акт, яким запроваджено подання документу

Санітарно-епідеміологічний

Міжнародний санітарний сертифікат

Закон України від 23.12.97 N 771/97-ВР "Про безпечність та якість харчових продуктів"

Декларація виробника

Закон України від 23.12.97 N 771/97-ВР "Про безпечність та якість харчових продуктів"

 

Додаток 2

Здійснення ветеринарно-санітарного, фітосанітарного контролю

1. Документи державного органу, необхідні для здійснення контролю товарів

Вид державного контролю у формі ПДК

Назва документа

Державний орган, який видає документ

Нормативно-правовий акт, яким запроваджено подання документу

Ветеринарно-санітарний

Дозвіл на ввезення на територію України тварин, продуктів тваринного походження, репродуктивного матеріалу, біологічних продуктів, патологічного матеріалу, ветеринарних препаратів, кормових добавок, преміксів та кормів

Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України

Закон України від 25.06.92 N 2498-XII "Про ветеринарну медицину";
постанова Кабінету Міністрів України від 01.07.2009 N 652 "Про затвердження Порядку видачі дозволу на ввезення на територію України тварин, продуктів тваринного походження, репродуктивного матеріалу, біологічних продуктів, патологічного матеріалу, ветеринарних препаратів, кормових добавок, преміксів та кормів";
наказ Державного комітету ветеринарної медицини України від 27.07.2009 N 252 "Про затвердження зразка заяви та форми дозволу"

Реєстраційне посвідчення (на ветеринарні препарати, кормові добавки, премікси і готові корми): Державний реєстр ветеринарних препаратів, кормових добавок, преміксів і готових кормів

 

Закон України від 25.06.92 N 2498-XII "Про ветеринарну медицину";
постанова Кабінету Міністрів України від 21.11.2007 N 1349 "Про затвердження положень про державну реєстрацію ветеринарних препаратів, кормових добавок, преміксів та готових кормів"

Фітосанітарний контроль

Карантинний дозвіл на імпорт (транзит)

Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України

Закон України від 30.06.93 N 3348-XII "Про карантин рослин";
постанова Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 року N 705 "Про деякі питання реалізації Закону України "Про карантин рослин";
постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2009 N 1391 "Питання підвищення ефективності використання транзитного потенціалу України";
наказ Міністерства аграрної політики України від 23.08.2005 N 414 "Про затвердження Фітосанітарних правил ввезення з-за кордону, перевезення в межах країни, транзиту, експорту, порядку переробки та реалізації підкарантинних матеріалів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29.09.2005 за N 1121/11401

2. Документи, які видаються країною-експортером або виробником товару, необхідні для здійснення державного контролю товарів

Вид державного контролю у формі ПДК

Назва документа

Нормативно-правовий акт, яким запроваджено подання документу

Ветеринарно-санітарний

Міжнародний ветеринарний сертифікат

Закон України від 25.06.92 N 2498-XII "Про ветеринарну медицину";
наказ Головного державного інспектора ветеринарної медицини України від 27.12.99 N 49 "Про затвердження Порядку пропуску вантажів, підконтрольних службі державної ветеринарної медицини, через державний кордон України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10.01.2000 за N 9/4230

Фітосанітарний контроль

Фітосанітарний сертифікат

Закон України від 30.06.93 N 3348-XII "Про карантин рослин";
постанова Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 року N 705 "Про деякі питання реалізації Закону України "Про карантин рослин";
наказ Міністерства аграрної політики України від 23.08.2005 N 414 "Про затвердження Фітосанітарних правил ввезення з-за кордону, перевезення в межах країни, транзиту, експорту, порядку переробки та реалізації підкарантинних матеріалів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29.09.2005 за N 1121/11401

 

Додаток 3

Здійснення екологічного контролю

1. Документи державного органу, необхідні для здійснення державного контролю товарів

Вид державного контролю у формі ПДК

Назва документа

Державний орган, який видає документ

Нормативно-правовий акт, яким запроваджено подання документу

Екологічний контроль

Висновок, що відходи Зеленого переліку не підпадають під дію пунктів 6 - 33 Положення про контроль за транскордонним перевезенням небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням

Міністерство екології та природних ресурсів України

Закон України від 01.07.99 N 803-XIV "Про приєднання України до Базельської конвенції про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх видаленням";
постанова Кабінету Міністрів України від 13.07.2000 N 1120 "Про затвердження Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого переліків відходів"

Свідоцтво про допуск транспортних засобів до перевезення небезпечних вантажів

Міністерство внутрішніх справ України

Закон України "Про перевезення небезпечних вантажів";
наказ Міністерства внутрішніх справ України від 26.07.2004 N 822 "Про затвердження Правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.08.2004 за N 1040/9639"

Свідоцтво про підготовку водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі

Міністерство внутрішніх справ України

Закон України "Про перевезення небезпечних вантажів";
наказ Міністерства внутрішніх справ України від 26.07.2004 N 822 "Про затвердження Правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.08.2004 за N 1040/9639"

2. Документи, які видаються виробником товару, необхідні для здійснення державного контролю товарів

Вид державного контролю у формі ПДК

Назва документа

Нормативно-правовий акт, яким запроваджено подання документу

Екологічний контроль

Сертифікат якості хімічної продукції

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 08.09.99 N 204 "Про затвердження Положення про екологічний контроль у пунктах пропуску через державний кордон та в зоні діяльності регіональних митниць і митниць"

3. Державний реєстр пестицидів та агрохімікатів

 

Додаток 4

Здійснення контролю за переміщенням культурних цінностей

1. Документи, які видаються країною-експортером товару, необхідні для здійснення державного контролю товарів

Вид державного контролю у формі ПДК

Назва документа

Нормативно-правовий акт, яким запроваджено подання документу

Контроль за переміщенням культурних цінностей

Свідоцтво на право вивезення культурних цінностей країни їх вивезення, якщо це передбачено законодавством цієї країни

Закон України від 21.09.99 N 1068-XIV "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей"

2. Інформація про запровадження заборони на ввезення культурних цінностей на митну територію України (культурні цінності, щодо яких оголошено розшук)

Нормативно-правові акти з питань здійснення санітарно-епідеміологічного контролю

1. Закон України від 24.02.94 N 4004-XII "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення";

2. Закон України від 23.12.97 N 771/97-ВР "Про безпечність та якість харчових продуктів";

3. Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 09.10.2000 N 247 "Про затвердження Тимчасового порядку проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10.01.2001 за N 4/5195;

4. Наказ МОЗ України від 10.12.2007 N 802 "Щодо введення кольорових бланків висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи".

Нормативно-правові акти з питань здійснення ветеринарно-санітарного контролю

1. Закон України від 25.06.92 N 2498-XII "Про ветеринарну медицину";

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 01.07.2009 N 652 "Про затвердження Порядку видачі дозволу на ввезення на територію України тварин, продуктів тваринного походження, репродуктивного матеріалу, біологічних продуктів, патологічного матеріалу, ветеринарних препаратів, кормових добавок, преміксів та кормів";

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.11.2007 N 1349 "Про затвердження положень про державну реєстрацію ветеринарних препаратів, кормових добавок, преміксів та готових кормів";

4. Наказ Державного комітету ветеринарної медицини України від 27.07.2009 N 252 "Про затвердження зразка заяви та форми дозволу;

5. Наказ Головного державного інспектора ветеринарної медицини України від 27.12.99 N 49 "Про затвердження Порядку пропуску вантажів, підконтрольних службі державної ветеринарної медицини, через державний кордон України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10.01.2000 за N 9/4230.

Нормативно-правові акти з питань здійснення фітосанітарного контролю

1. Закон України від 30.06.93 N 3348-XII "Про карантин рослин";

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 року N 705 "Про деякі питання реалізації Закону України "Про карантин рослин";

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2009 N 1391 "Питання підвищення ефективності використання транзитного потенціалу України";

4. Наказ Міністерства аграрної політики України від 23.08.2005 N 414 "Про затвердження Фітосанітарних правил ввезення з-за кордону, перевезення в межах країни, транзиту, експорту, порядку переробки та реалізації підкарантинних матеріалів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29.09.2005 за N 1121/11401;

5. Наказ Міністерства аграрної політики України від 22.12.2005 N 731 "Про затвердження Фітосанітарних правил ввезення з-за кордону, перевезення в межах країни, експорту та виробництва дерев'яного пакувального матеріалу".

Нормативно-правові акти з питань здійснення екологічного контролю

1. Закон України "Про перевезення небезпечних вантажів";

2. Закон України "Про пестициди і агрохімікати" (в частині реєстрації пестицидів і агрохімікатів);

3. Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 08.09.99 N 204 "Про затвердження Положення про екологічний контроль у пунктах пропуску через державний кордон та в зоні діяльності регіональних митниць і митниць";

4. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 26.07.2004 N 822 "Про затвердження Правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.08.2004 за N 1040/9639;

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 13.07.2000 N 1120 "Про затвердження Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого переліків відходів".

Нормативно-правові акти з питань здійснення контролю за переміщенням культурних цінностей

Закон України від 21.09.99 N 1068-XIV "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей" (в частині ввезення культурних цінностей).

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали