КОМІТЕТ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРАЦІ

РІШЕННЯ

від 8 лютого 2012 року
Протокол N 77

Про інформацію Рахункової палати України щодо результатів аудиту забезпечення громадян вугіллям на побутові потреби

Відповідно до статей 14, 31 Закону України "Про комітети Верховної Ради України", заслухавши та обговоривши інформацію Рахункової палати України щодо результатів аудиту забезпечення громадян вугіллям на побутові потреби, Комітет зазначає наступне.

За результатами перевірки Рахункова палата України дійшла висновку, що у державі не створено цілісної дієвої системи надання державних соціальних гарантій пільговим категоріям громадян стосовно забезпечення їх вугіллям на побутові потреби та надання компенсаційних виплат відповідно до Гірничого закону України. В результаті одним і тим же категоріям громадян надаються різні за вартістю та обсягом пільги, що призводить до соціальної несправедливості, нераціонального витрачання коштів державного бюджету.

1. Щодо недосконалості нормативно-правового та організаційного регулювання питань, пов'язаних з наданням та використанням у 2010 - 2011 роках коштів державного бюджету на забезпечення громадян вугіллям на побутові потреби відповідно до статей 43 і 48 Гірничого закону України

Рахункова палата України зазначає, що визначена Галузевою угодою між Міністерством вугільної промисловості України і всеукраїнськими профспілками вугільної промисловості (Угода) норма забезпечення пільгових категорій громадян вугіллям в обсязі 5,9 тонни на одне домогосподарство на рік за рахунок бюджетних коштів не узгоджується з положеннями статті 102 Бюджетного кодексу України, Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік", згідно з якими норма забезпечення громадян вугіллям за рахунок субвенції становить 3,1 тонни. При цьому встановлена Галузевою угодою норма не має науково-економічного обґрунтування, не базується на сучасних показниках енергоефективності, не встановлює граничних цін на закупівлю підприємствами реструктуризації вугілля для побутових потреб.

За інформацією Мінфіну норму 3,1 тонни визначено на підставі норм і вказівок по нормуванню витрат палива на оплату житла (КТМ 204-Україна, 244-94 Київ 1998 рік) виходячи із середньої площі житла.

Натоміть колективним договором відповідно до Галузевої угоди (Угода) передбачена норма забезпечення вугілля із розрахунку 5,9 тонни, яка застосовується лише на підприємствах вугільної промисловості за рахунок їх власних доходів.

Враховуючи існуючу диференціацію у пільговому забезпеченні вугіллям шахтарів, Мінфін звернувся до Мінвуглепрому щодо надання відповідних актів, які є підставою для визначення нормозабезпечення пільговим вугіллям у розмірі 5,9 тонни. Проте Міністерство вугільної промисловості не надало відповідного обґрунтування.

В свою чергу Міненерговугілля поінформувало Комітет, що вищезазначена норма визначена пунктом 12.10 Галузевої угоди між Міністерством вугільної промисловості України, іншими державними органами, власниками (об'єднаннями власників), що діють у вугільній галузі, і всеукраїнськими профспілками вугільної промисловості (Угода) та колективним договором.

Не погоджується із висновками Рахункової палати України щодо встановлення Галузевою угодою (Угода) граничних цін на закупівлю державними підприємствами реструктуризації вугілля для побутових потреб і Центральний комітет профспілки працівників вугільної промисловості України, вказавши, що Галузевою угодою питання цін не регулюється.

До того ж Рахункова палата України звертає увагу, що положення Гірничого закону України стосовно безоплатного забезпечення вугіллям сімей померлих пенсіонерів, які за життя користувалися цим правом та отримують пенсії у зв'язку із втратою годувальника, не узгоджуються із статтею 165 Податкового кодексу України, згідно з якою необхідно сплатити при отриманні вугілля податок на дохід з фізичних осіб. У результаті в ряді випадків громадяни не отримують вугілля через неспроможність сплатити зазначений податок.

Державна податкова служба України зауважує, що реалізація пропозицій Рахункової палати щодо внесення змін до статті 165 Податкового кодексу України з метою узгодження з нормами статей 41 та 48 Гірничого закону України призведе до зменшення доходів бюджету, що потребує визначення джерел додаткових надходжень для досягнення збалансованості бюджету.

Крім того, у статті 48 Гірничого закону України передбачено певній категорії осіб пільги з забезпечення вугіллям на побутові потреби після ліквідації або консервації гірничого підприємства. Натомість Центральний комітет профспілки працівників вугільної промисловості України висловлює своє занепокоєння з приводу того, що численна категорія пенсіонерів, які отримали право на пільгове побутове паливо, працюючи на гірничих підприємствах, що зараз перебувають у стадії ліквідації чи консервації, не можуть ним скористатися і не отримують відповідну компенсацію.

На думку Комітету, члени сімей (вдови) померлих пенсіонерів, які за життя мали право на безоплатне отримання вугілля, як платники податку поставлені в нерівні умови з іншими особами, зазначеними у статтях 43 та 48 Гірничого закону України.

2. Щодо ефективності управління і використання коштів державного бюджету

У 2010 році заплановані Мінфіном і виділені обсяги коштів субвенції в частині забезпечення громадян вугіллям на побутові потреби із надання компенсаційних виплат відповідно до статей 43, 48 Гірничого закону України перевищили потребу на загальну суму 110,8 млн. грн. і були перерозподілені за рішеннями Кабінету Міністрів України на користь інших субвенцій і додаткових дотацій.

При цьому мали місце факти виплат компенсації вартості вугілля окремим громадянам не в повному обсязі. Зокрема, на підставі роз'яснень Мінпраці, що не відповідають вимогам законодавства, в порушення статті 46 Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" та постанови Кабінету Міністрів України від 08.09.2010 р. N 827 місцевими органами праці та соціального захисту населення Донецької області виплачено у 2010 році грошову компенсацію громадянам вартості 3,1 тонни вугілля за граничними цінами 2009, а не 2010 року. У результаті 1,9 тис. громадян недоотримали 211,3 тис. гривень.

Також у порушення вимог статті 102 Бюджетного кодексу України, статті 46 Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" Луганська облдержадміністрація, керуючись пунктом 3 постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 р. N 77, який суперечив вимогам зазначених законодавчих актів, видала у 2010 - 2011 роках розпорядження щодо застосування норм забезпечення вугіллям громадян з розрахунку 1,55 тонни замість 3,1 тонни. Як наслідок, управлінням праці та соціального захисту населення Ровенківської міської ради Луганської області не доплачено 59 громадянам компенсацію вартості вугілля на загальну суму 63,7 тис. грн.

Мінсоцполітики повідомило, що у зв'язку з прийняттям Верховною Радою України Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" 27 квітня 2010 року та з метою забезпечення стабільного функціонування бюджетної системи України у 2010 році Кабінетом Міністрів України відповідно до статті 46 Бюджетного кодексу України було затверджено постанову від 29 грудня 2009 р. N 1414. Цією постановою Уряд визначив, що до набрання чинності Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" натуральні норми та граничні показники вартості, згідно з якими населенню надаються пільги і житлові субсидії готівкою для відшкодування витрат на придбання твердого палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, встановлюються у межах мінімальних норм та граничних показників їх вартості, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2009 р. N 73 "Про встановлення мінімальних норм забезпечення населення твердим паливом і скрапленим газом та граничних показників їх вартості для надання у 2009 році пільг і житлових субсидій за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам".

3. Щодо відсутності належного контролю з боку Міненерговугілля за використанням коштів державного бюджету державними підприємствами

За наслідками проведеного аудиту Рахунковою палатою України виявлено факти порушення державними підприємствами "Донвуглереструктуризація" та "ОД "Луганськвуглереструктуризація" законодавства і неефективного використання коштів державного бюджету на суму 26,5 млн. грн., зокрема, внаслідок закупівлі вугілля за цінами, що перевищували середньорегіональні на 30 %.

Щодо закупівлі вугілля державними підприємствами "Донвуглереструктуризація" та "ОД "Луганськвуглереструктуризація", то за даними Міненерговугілля у 2011 році вона проводилася відповідно до Закону України "Про здійснення державних закупівель" шляхом застосування відкритих торгів.

Водночас незабезпечення зазначеними підприємствами належного персоніфікованого обліку заборгованості перед громадянами, яким надавалося вугілля, негативно впливає на обґрунтованість планування бюджетних коштів і повноту реалізації встановлених законодавством гарантій, що створює, на думку Рахункової палати України, умови для зловживань.

З метою забезпечення належного персоніфікованого обліку заборгованості перед громадянами, яким надавалося вугілля, державними підприємствами "Донвуглереструктуризація" та "ОД "Луганськвуглереструктуризація", за інформацією Міненерговугілля, вже проведена інвентаризація вуглеотримувачів ліквідованих шах. За результатами інвентаризації сформовано та передано до місцевих органів праці та соціального захисту населення у Донецькій та Луганській областях списки вуглеотримувачів на 2012 рік для внесення до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги. Поряд з тим проведена інвентаризація вуглеотримувачів вугледобувних підприємств, що ліквідуються, незабезпечених побутовим паливом у минулих періодах станом на 01.12.2011 р. За результатами інвентаризації сформовано списки вуглеотримувачів у розрізі періодів, за які вони не отримали побутове паливо.

Заслухавши інформацію Рахункової палати України, Міністерства соціальної політики, енергетики та вугільної промисловості, фінансів, Податкової служби України, Центрального комітету профспілок працівників вугільної промисловості України та враховуючи вищезазначене, Комітет вирішив:

1. Інформацію Рахункової палати України взяти до відома.

2. Рекомендувати:

1) Кабінету Міністрів України:

• ініціювати громадські слухання спільно зі сторонами соціального діалогу з метою обговорення рішень Уряду щодо застосування норм забезпечення вугіллям громадян та необхідності їх перегляду і затвердження єдиних науково обґрунтованих норм забезпечення громадян твердим побутовим паливом (вугіллям);

• збільшити у 2012 році асигнування Державного бюджету України за бюджетною програмою "Реструктуризація вугільної та торфодобувної промисловості"' з урахування необхідності погашення всієї заборгованості з виплат громадянам компенсації вартості вугілля за минулі роки;

• запровадити єдиний механізм підходу до встановлення справедливо визначеної ціни на пільгове вугілля та вугільні брикети;

• подати до 1 квітня 2012 року и установленому порядку проекти законів про внесення змін:

- до Податкового кодексу України:

Ё підпункту 165.1.20 пункту 165.1 статті 165 щодо доповнення переліку заходів, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу, вартості безоплатно наданого вугілля та вугільних брикетів, у тому числі компенсації вартості такого вугілля та вугільних брикетів членам сімей (вдовам) померлих пенсіонерів, які за життя мали право на безоплатне отримання вугілля і отримують пенсії у зв'язку з втратою годувальника;

Ё підпункту 138.10.6 пункту 138.10 статті 138 щодо включення до складу витрат підприємств вартості побутового вугілля та вугільних брикетів, безоплатно наданих в обсягах та за переліком осіб відповідно до статей 43 і 48 Гірничого закону України, включаючи членів сімей (вдів) померлих пенсіонерів, які за життя мали право на безоплатне отримання вугілля і отримують пенсії у зв'язку з втратою годувальника;

- до Гірничого закону України щодо встановлення права на:

Ё пільгове побутове вугілля і вугільні брикети працівників вуглепереробних, шахтобудівних підприємств, аварійно-рятувальної служби (формування) у вугільній промисловості, а також для пенсіонерів, які пропрацювали на цих підприємствах;

Ё компенсацію особам, які мають право на пільгове вугілля і вугільні брикети на побутові потреби, але проживають в будинках, що мають центральне опалення або інше непічне опалення (індивідуальне, газове, електричне);

Ё пільгове забезпечення побутовим вугіллям і вугільними брикетами працівників, що здійснюють гідрозахист шахт та природоохоронну діяльність;

Ё пільгове забезпечення побутовим вугіллям і вугільними брикетами працівників та пенсіонерів гірничих підприємств, що знаходяться в стадії ліквідації або консервації.

2) Міністерству соціальної політики України і Міністерству енергетики та вугільної промисловості України вивчити питання щодо доцільності включення інформації про вуглеотримувачів, яким вугілля на побутові потреби надають державні підприємства за рахунок коштів, виділених на реструктуризацію гірничих підприємств, до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, яким надано право на пільги в попередні 2010 - 2011 роки та у 2012 році.

3) Міністерству енергетики та вугільної промисловості України:

• розглянути результати аудиту Рахункової палати України щодо результатів аудиту забезпечення громадян вугіллям на побутові потреби та вжити заходів щодо усунення виявлених порушень і недоліків з метою їх недопущення у подальшій роботі;

• забезпечити проведення підприємствами інвентаризації та реструктуризації заборгованості перед конкретними громадянами у частині безоплатного забезпечення їх вугіллям на побутові потреби, вжити заходів щодо її погашення та введення у встановленому порядку обліку і звітності щодо надання громадянам пільгового вугілля.

4) Генеральній прокуратурі України провести перевірку фактів, викладених у звіті Рахункової палати України щодо результатів аудиту забезпечення громадян вугіллям на побутові потреби.

3. Надіслати дане рішення до Кабінету Міністрів України, профільних міністерств та відомств, Генеральної прокуратури України, Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні і Спільного представницького органу всеукраїнських профспілок та профспілкових об'єднань для ведення колективних переговорів та соціального діалогу на національному рівні, комітетів Верховної Ради України з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики, паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки.

 

Голова Комітету

В. Г. Хара

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали