ДЕРЖАВНА СЛУЖБА МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 5 грудня 2011 року N 1770

Про колегію Державної служби молоді та спорту України

Відповідно до Указу Президента України від 31.12.2005 N 1902 "Про колегію міністерства та іншого центрального органу виконавчої влади", постанови Кабінету Міністрів України від 02.10.2003 N 1569 "Про затвердження Типового положення про колегію міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади і місцевої державної адміністрації", п. 12 Положення про Державну службу молоді та спорту України, затвердженого Указом Президента України від 31.05.2011 N 636 (Положення N 636/2011), та з метою колективного і вільного обговорення найважливіших напрямів її діяльності наказую:

1. Утворити колегію Державної служби молоді та спорту України у складі, що додається.

2. Затвердити Положення про колегію Державної служби молоді та спорту України, що додається.

3. Відділу планування та організаційної роботи (Горін А. В.) протягом тижня довести даний наказ до відома членів колегії, структурних підрозділів Державної служби молоді та спорту України.

4. Сектору взаємодії з громадськістю та засобами масової інформації (Чорнописька Л. А.) протягом 3 днів здійснити розміщення даного наказу на веб-сайті.

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

Голова Служби

Р. С. Сафіуллін

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної служби молоді та спорту України
05.12.2011 N 1770

СПИСОК
членів колегії Державної служби молоді та спорту України

1.

САФІУЛЛІН
Равіль Сафович

Голова Державної служби молоді та спорту, голова колегії

2.

ГЛУЩЕНКО
Сергій Вікторович

перший заступник Голови Державної служби молоді та спорту

3.

СИСЮК
Вадим Миколайович

заступник Голови Державної служби молоді та спорту

4.

АРТЕМ'ЄВ
Олександр Костянтинович

директор департаменту спорту вищих досягнень

5.

АПАЙЧЕВ
Олександр Валентинович

головний тренер штатної збірної команди України з легкої атлетики

6.

БАЖЕНКОВ
Євген Володимирович

директор департаменту взаємодії з центральними органами виконавчої влади, засобами масової інформації та громадськими організаціями Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (за згодою)

7.

БОРЗОВ
Валерій Пилипович

віце-президент Національного олімпійського комітету України, член Міжнародного олімпійського комітету в Україні, президент Федерації легкої атлетики України (за згодою)

8.

БУБКА
Сергій Назарович

президент Національного олімпійського комітету України (за згодою)

9.

ВОЛКОВ
Олександр Анатолійович

народний депутат України, перший заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму (за згодою)

10.

ВОЛКОВ
Олег Ігоревич

президент Федерації кульової стрільби України (за згодою)

11.

ВЛАСЕНКО
Марія Петрівна

перший заступник голови фізкультурно-спортивного товариства "Колос" АПК України (за згодою)

12.

ГОЛОВІН
Євген Анатолійович

заступник голови Київської обласної державної адміністрації (за згодою)

13.

ГОРІН
Артур Володимирович

начальник відділу планування та організаційної роботи

14.

ГУЛЕЧКО
Тетяна Миколаївна

заступник голови Федерації професійних спілок України (за згодою)

15.

ГУРЄЄВ
Василь Миколайович

народний депутат України, президент Федерації вітрильного спорту України

(за згодою)

16.

ДОМАШЕНКО
Анатолій Васильович

радник Голови Державної служби молоді та спорту

17.

КАРАБІН
Мирослав Євгенович

начальник Головного управління у справах сім'ї, молоді та спорту Івано-Франківської обласної державної адміністрації

18.

КІРБАБА
Віктор Іванович

начальник управління з питань фізичної культури і спорту Донецької обласної державної адміністрації

19.

КОРЖ
Віктор Петрович

народний депутат України, заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я, голова фізкультурно-спортивного товариства "Динамо" України (за згодою)

20.

КОСТЕНКО
Павло Іванович

народний депутат України, Голова Комітету Верховної Ради України з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму (за згодою)

21.

КОТУЛ
Дар'я Валеріївна

голова секретаріату Всеукраїнської молодіжної громадської організації "Молоді регіони" (за згодою)

22.

МАЙБОРОДА
Юрій Анатолійович

начальник управління з питань фізичної культури та спорту Львівської обласної державної адміністрації

23.

МОВЧАН
Олександр Володимирович

завідувач контрольно-ревізійного сектору

24.

ПЕТРОСЮК
Андрій Миколайович

державний тренер штатної збірної команди України з кульової стрільби

25.

ПІНЧУК
Андрій Павлович

народний депутат України, голова Українського молодіжного форуму (за згодою)

26.

СУШКЕВИЧ
Валерій Михайлович

народний депутат України, Голова Комітету Верховної Ради України у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів, президент Національного комітету спорту інвалідів України (за згодою)

27.

ТЕДЕЄВ
Ельбрус Сосланович

народний депутат України, заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму (за згодою)

28.

УМАНЕЦЬ
Ніна Дмитрівна

директор департаменту фізичного виховання та масового спорту

29.

ХОХИЧ
Ігор Михайлович

директор департаменту з питань молоді та комунікацій

30.

ШЕВЛЯК
Ілля Миколайович

голова Спортивного комітету України (за згодою)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної служби молоді та спорту України
05.12.2011 N 1770

ПОЛОЖЕННЯ
про колегію Державної служби молоді та спорту України

Загальні положення

1. Це Положення визначає загальні засади утворення і діяльності колегії Державної служби молоді та спорту України.

2. Колегія Державної служби молоді та спорту України (далі - колегія) є консультативно-дорадчим органом і утворюється відповідно до п. 12 Положення про Державну службу молоді та спорту України, затвердженого Указом Президента України від 31.05.2011 N 636 (Положення N 636/2011), Указу Президента України від 31.12.2005 N 1902 "Про колегію міністерства та іншого центрального органу виконавчої влади" та постанови Кабінету Міністрів України від 02.10.2003 N 1569 "Про затвердження Типового положення про колегію міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади і місцевої державної адміністрації" (зі змінами) для підготовки рекомендацій щодо виконання Державною службою молоді та спорту України (далі - Служба) своїх завдань, погодженого вирішення питань, що належать до її компетенції, та для колективного і вільного обговорення найважливіших напрямів її діяльності.

3. У своїй роботі колегія Служби керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, наказами МОНмолодьспорту, Служби, а також дорученнями Президента України, Прем'єр-міністра України, Міністра освіти і науки, молоді та спорту України, Голови Служби.

4. Рішення про утворення або ліквідацію колегії приймається Головою Служби.

Функції колегії

5. Колегія Служби:

1) обговорює і приймає рішення щодо перспектив і найважливіших напрямів діяльності Служби;

2) розглядає пропозиції щодо:

удосконалення законодавства;

забезпечення співпраці з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими держадміністраціями, органами місцевого самоврядування під час виконання покладених на них завдань;

розширення міжнародного співробітництва у сфері державної молодіжної політики, розвитку фізичної культури та спорту;

формування та реалізації державної молодіжної політики, сфері фізичної культури та спорту в регіоні, на території України;

3) обговорює прогнози та пропозиції до проектів програм соціально-економічного розвитку України, Державного бюджету України, інших державних програм в частині державної молодіжної політики, розвитку фізичної культури та спорту, визначає шляхи їх реалізації;

4) розглядає питання про стан дотримання фінансової, бюджетної дисципліни, збереження та використання державного майна, здійснення внутрішнього фінансового контролю та усунення виявлених недоліків;

5) розробляє пропозиції щодо вдосконалення діяльності Служби, місцевих держадміністрацій з питань реалізації державної молодіжної політики, розвитку фізичної культури та спорту, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Служби;

6) аналізує стан роботи Служби з питань забезпечення прав і свобод людини і громадянина;

7) розглядає результати роботи Служби, місцевих держадміністрацій, установ та організацій, що належать до сфери управління Служби, а також інших підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і підпорядкування щодо реалізації державної молодіжної політики, розвитку фізичної культури та спорту (в межах компетенції Служби);

8) аналізує стан дотримання законодавства з питань державної служби, організаційно-кадрової роботи та виконавської дисципліни в апараті Служби;

9) розглядає інші питання, пов'язані з реалізацією завдань, покладених на Службу.

Склад колегії

6. До складу колегії Служби входять Голова Служби (голова колегії), заступники Голови Служби, посадові особи МОНмолодьспорту, визначені Міністром освіти і науки, молоді та спорту України, через якого спрямовується та координується діяльність Служби, можуть входити керівники самостійних структурних підрозділів апарату Служби, а також за згодою - представники інших державних органів, Адміністрації Президента України, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, наукових і навчальних закладів, громадських організацій, всеукраїнських профспілок, їх об'єднань та всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців, інші особи.

7. Кількісний та персональний склад колегії затверджує Голова Служби.

8. Для організаційного забезпечення діяльності колегії призначається секретар колегії.

Організація роботи колегії

9. Організаційною формою роботи колегії є засідання, які проводяться не рідше одного разу в квартал. У разі необхідності можуть бути проведені позачергові засідання. Голова колегії може визначати іншу періодичність проведення засідань.

10. Робота колегії проводиться відповідно до затвердженого її головою плану засідань на рік, в якому зазначаються питання, що необхідно розглянути, строк подання матеріалів, особи, відповідальні за підготовку і подання матеріалів на засідання колегії, орієнтовна дата проведення засідань колегії.

Проекти планів засідань колегії розробляються на основі пропозицій голови та членів колегії, керівників структурних підрозділів Служби, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Служби, які попередньо погоджують їх із заступниками Голови Служби відповідно до розподілу обов'язків.

11. Затверджений план засідань колегії розсилається не пізніше ніж за два тижні до початку року членам колегії, керівникам структурних підрозділів Служби, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Служби.

12. Додаткові питання до затвердженого плану засідань колегії Служби можуть бути включені до порядку денного засідання колегії за рішенням її голови не пізніше ніж за десять днів до чергового засідання. Перенесення розгляду питань можливо тільки за рішенням голови колегії на підставі службової записки заступника Голови Служби, відповідно до розподілу обов'язків, з належним обґрунтуванням.

13. Дата, час, місце проведення та порядок денний засідання колегії визначаються головою колегії.

14. Підготовка проекту порядку денного засідання колегії згідно із затвердженим планом засідань та з урахуванням внесених пропозицій здійснюється секретарем колегії, який не пізніше ніж за десять днів до засідання подає його голові колегії для погодження.

15. На розгляд колегії подаються:

1) проект порядку денного засідання колегії з визначенням доповідача з кожного питання;

2) довідки з питань порядку денного засідання колегії з викладенням обґрунтованих висновків і пропозицій;

3) проект рішення колегії;

4) список членів колегії;

5) список запрошених осіб, які виявили бажання взяти участь в обговоренні питань порядку денного, із зазначенням їх прізвищ, імен та по батькові, місця роботи та займаних посад за поданням структурного підрозділу, який визначено відповідальним за підготовку питань порядку денного засідання колегії;

6) довідкові матеріали (розрахунки, статистичні матеріали, звіти, діаграми, таблиці тощо), які безпосередньо стосуються порядку денного;

16. Членам колегії матеріали подаються не пізніше ніж за три дні до засідання, а у разі проведення позачергового засідання - не пізніше ніж за один день до засідання.

17. Особи, відповідальні за підготовку та подання матеріалів на засідання колегії, надають матеріали до секретаря колегії не пізніше ніж за сім робочих днів до чергового засідання. У такі ж строки подаються матеріали з додаткових (позапланових) питань, які включаються до порядку денного засідання колегії за рішенням голови колегії.

Секретар колегії контролює своєчасність подання матеріалів, перевіряє правильність їх оформлення, якість документів і наявність необхідних матеріалів. У разі невідповідності поданих матеріалів встановленим вимогам повертає їх структурному підрозділу, відповідальному за підготовку, та інформує про це голову колегії.

18. Керівники структурних підрозділів Служби, відповідальні за підготовку питань, що розглядаються на засіданні колегії, узгоджують та координують роботу інших структурних підрозділів Служби та інших органів виконавчої влади, залучених до підготовки необхідних матеріалів.

Структурний підрозділ Служби, який відповідає за підготовку питання до порядку денного, забезпечує тиражування матеріалів для членів колегії в кількості, визначеній секретарем колегії (для запрошених осіб - за потребою), та своєчасне їх подання секретарю колегії.

Перший заступник Голови Служби, заступник Голови Служби, керівники структурних підрозділів Служби, яким доручено підготовку матеріалів на засідання колегії, несуть персональну відповідальність за своєчасність і якість їх підготовки.

Порядок проведення засідання колегії

19. Засідання колегії веде її голова, а у разі його відсутності - особа, на яку покладено виконання обов'язків Голови Служби.

20. Засідання колегії проводиться у разі, коли в ньому беруть участь не менше ніж дві третини загальної кількості членів колегії.

21. Члени колегії беруть участь у засіданнях особисто.

Якщо член колегії не може бути присутнім на засіданні, він має право попередньо подати голові колегії відповідні пропозиції у письмовій формі.

22. Порядок денний засідання і рішення колегії затверджуються членами колегії шляхом голосування.

23. Члени колегії та запрошені, які беруть участь у її засіданні, реєструються.

Реєстрацію членів колегії забезпечує секретар колегії, запрошених - структурний підрозділ, який відповідає за підготовку питання порядку денного. Список з реєстрацією запрошених подається секретареві колегії до початку її засідання.

Особи, запрошені на засідання колегії для розгляду окремих питань, можуть бути присутніми під час розгляду інших питань лише з дозволу голови колегії.

24. Члени колегії та особи, запрошені для участі у розгляді окремих питань, беруть участь у їх обговоренні, вносять пропозиції, дають необхідні пояснення.

25. Головуючий на засіданні колегії може прийняти рішення про закритий розгляд питань порядку денного.

Під час закритих засідань колегії (закритого обговорення окремих питань) підготовка матеріалів, оформлення рішень, що приймаються, здійснюється відповідно до законодавства.

26. Рішення колегії приймаються з кожного питання порядку денного відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів колегії.

За рішенням головуючого може застосовуватися процедура таємного голосування.

Думка відсутнього члена колегії з питань порядку денного засідання, подана у письмовій формі, розглядається на засіданні колегії і враховується під час голосування.

27. За рішенням голови колегії для вирішення невідкладних питань засідання колегії може бути проведено шляхом опитування її членів.

У разі проведення засідання колегії шляхом опитування структурний підрозділ, відповідальний за підготовку питання, формує: довідку з відповідного питання; проект рішення колегії; інші довідкові матеріали, з якими здійснює персональне ознайомлення членів колегії.

Рішення колегії, проведеної шляхом опитування, приймається окремо з кожного питання більшістю голосів від складу членів колегії та засвідчується їх особистими підписами на проекті рішення колегії.

28. У разі проведення спільних засідань колегій двох і більше органів виконавчої влади приймається спільне рішення.

Голова колегії приймає рішення щодо присутності в залі під час засідання колегії представників засобів масової інформації та проведення кіно-, відео-, фотозйомки і звукозапису.

29. Після засідання колегії структурний підрозділ Служби, відповідальний за підготовку питань, доопрацьовує протягом десяти днів (якщо головою колегії не встановлений інший строк) проект рішення колегії з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених під час обговорення питань порядку денного, погоджує із керівниками заінтересованих структурних підрозділів Служби і подає на розгляд голови колегії.

30. Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу Служби.

Рішення колегії з процедурних і контрольних питань вносяться до протоколу засідання (без видання наказу).

31. Рішення колегії оформляються протоколами, які підписуються головуючим на засіданні та секретарем колегії.

Рішення спільних засідань колегії оформляються протоколами, які підписуються головами відповідних колегій органів виконавчої влади та працівником, який веде протокол.

32. Рішення колегії доводяться до відома членів колегії, керівників самостійних структурних підрозділів Служби секретарем колегії, керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Служби, а також керівників інших органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності в частині, що їх стосується, - структурним підрозділом, що відповідає за підготовку питань порядку денного.

За поданням секретаря колегії рішення колегії у дводенний термін розміщується на веб-сайті Служби.

33. Технічний запис засідань колегії Служби забезпечує секретар колегії.

34. Матеріали засідань колегії зберігаються в установленому порядку у секретаря колегії, а накази Голови Служби - відповідно до Інструкції з організації і ведення діловодства.

35. Матеріально-технічне забезпечення засідань колегії здійснює структурний підрозділ, на який покладено матеріально-технічне забезпечення діяльності Служби.

Контроль за виконанням рішень колегії

36. Контроль за виконанням рішень колегії здійснюють особи, визначені у цих рішеннях.

37. Колегія розглядає на своїх засіданнях стан виконання прийнятих нею рішень.

 

Начальник відділу
планування та організаційної роботи

А. В. Горін

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали