МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 27 квітня 2011 року N 153

Про комісію Мінагрополітики з питань розподілу коштів, що спрямовуються на часткову компенсацію вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва

Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 26 травня 2011 року N 206 (Наказ N 206)

Відповідно до пункту 3 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня 2010 р. N 647 (із змінами), наказую:

1. Утворити комісію Мінагрополітики з питань розподілу коштів, що спрямовуються на часткову компенсацію вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва, у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про комісію Мінагрополітики з питань розподілу коштів, що спрямовуються на часткову компенсацію вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва, що додається.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства аграрної політики України від 18.08.2010 N 505 "Про комісію Мінагрополітики з питань розподілу коштів, що спрямовуються на часткову компенсацію вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва".

4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Безуглого М. Д.

 

Міністр

М. В. Присяжнюк

 

Додаток
до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України
27.04.2011 N 153

СКЛАД
комісії Мінагрополітики з питань розподілу коштів, що спрямовуються на часткову компенсацію вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництваДемидов О. А. (Наказ N 206)


- директор Департаменту землеробства, голова комісії (Наказ N 206)Міняйлик Ю. І. (Наказ N 206)


- заступник директора Департаменту фінансово-кредитної політики, заступник голови комісії (Наказ N 206)

Кужелюк
Анатолій Анатолійович

- заступник начальника відділу інженерно-технічного забезпечення та ринків техніки Департаменту землеробства, секретар комісії

Члени комісії:

 Вашешніков М. О. (Наказ N 206)


- директор Департаменту правової та законопроектної роботи (Наказ N 206)

Гетя
Андрій Анатолійович

- директор Департаменту тваринництва

Кваша
Сергій Миколайович

- директор Департаменту економічного розвитку і аграрного ринку

Гринько
Павло Васильович

- заступник директора - начальник відділу
інженерно-технічного забезпечення та ринків техніки Департаменту землеробства.

(склад із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 26.05.2011 р. N 206) (Наказ N 206)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
27.04.2011 N 153

ПОЛОЖЕННЯ
про комісію Мінагрополітики з питань розподілу коштів, що спрямовуються на часткову компенсацію вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва

1. Це Положення визначає порядок організації та діяльності комісії Мінагрополітики з питань розподілу коштів, що спрямовуються на часткову компенсацію вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва (далі - Комісія).

2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства аграрної політики та продовольства України.

3. Основним завданням Комісії є розгляд документів, поданих регіональними комісіями, та прийняття рішення щодо розподілу коштів, які спрямовуються на часткову компенсацію вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва.

4. Формою роботи Комісії є засідання, які скликаються головою Комісії або його заступником (у разі відсутності голови Комісії) протягом 10 днів після виділення бюджетних коштів та надходження документів від регіональних комісій. Засідання Комісії веде голова Комісії або його заступник.

5. Основним критерієм розподілу коштів Комісією є навантаження на одиницю наявної техніки.

6. У разі необхідності для виконання своїх повноважень Комісія має право витребувати від регіональних комісій додаткову інформацію.

7. Рішення Комісії приймаються на її засіданнях у присутності не менше 50 відсотків її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівної кількості голосів голос головуючого на засіданні є вирішальним.

8. Член Комісії має право:

ознайомлюватися з матеріалами, поданими на її розгляд;

брати участь у вивченні додаткової інформації, наданої регіональними комісіями;

заявляти клопотання, наводити свої мотиви, висловлювати міркування з питань, які розглядаються та заносяться до протоколу;

брати участь у прийнятті рішень шляхом голосування.

9. Рішення Комісії оформлюється протоколом, який підписують усі члени Комісії, що були присутні на засіданні.

10. Підготовка матеріалів до розгляду Комісією, а також ведення діловодства покладається на секретаря Комісії.

11. На підставі рішення Комісії про затвердження результатів конкурсу секретар Комісії готує відповідний проект наказу Мінагрополітики, забезпечує його погодження, подання на підпис Міністра та доводить цей наказ до відома Міністерства аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головних управлінь агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій та Управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрації.

 

Директор Департаменту землеробства

О. А. Демидов

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали