ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ЛУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

РІШЕННЯ

від 14.10.2010 р. N 659-1

Про конкурси на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування у м. Луцьку

Із змінами і доповненнями, внесеними рішенням виконавчого комітету Луцької міської ради від 17 лютого 2011 року N 113-1 (Рішення N 113-1)

Відповідно до Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про автомобільний транспорт", постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 N 1081 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування", враховуючи, що виконавчий комітет Луцької міської ради є організатором перевезень пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в м. Луцьку, виконавчий комітет міської ради вирішив:

1. Затвердити:

1.1 Порядок проведення конкурсу на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування у м. Луцьку (додаток 1).

1.2 Зразок заяви на участь в конкурсі (додаток 2).

1.3 Типовий договір на перевезення пасажирів автомобільним транспортом (додаток 3).

1.4 Акт огляду транспортного засобу (додаток 4).

1.5 Анкету до заяви про участь в конкурсі (додаток 5).

1.6 Перелік показників нарахування балів за системою оцінки пропозицій перевізників-претендентів (додаток 6).

1.7 Норматив мінімальної кількості резерву автобусів для міського сполучення (додаток 7).

1.8 Склад конкурсного комітету з визначення переможців конкурсу на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування у м. Луцьку (додаток 8).

2. Вважати такими, що втрачають чинність з 01.01.2011, рішення виконкому міської ради:

- від 27.08.2004 N 315 "Про конкурси на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування у м. Луцьку на 2005 - 2007 р." (п. 3);

- від 01.03.2007 N 124-1 "Про конкурси на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування у м. Луцьку";

- від 26.07.2007 N 485-1 "Про внесення змін до рішення виконкому від 01.03.2007 N 124-1 "Про конкурси на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування у м. Луцьку";

- від 30.08.2007 N 556-1 "Про внесення змін до рішення виконкому від 01.03.2007 N 124-1 "Про конкурси на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування у м. Луцьку";

- від 12.12.2007 N 815-1 "Про доповнення до рішення виконкому від 01.03.2007 N 124-1 "Про конкурси на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування у м. Луцьку";

- від 20.05.2010 N 317-1 "Про доповнення до рішення виконкому від 01.03.2007 N 124-1 "Про конкурси на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування у м. Луцьку".

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Гоцалюка П. П.

 

Міський голова

Б. Шиба

Заступник міського голови,
керуючий справами виконкому

М. Іванюк

 

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету Луцької міської ради
14.10.2010 N 659-1

ПОРЯДОК
проведення конкурсу на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування у м. Луцьку

Загальна частина

1. Цей Порядок визначає процедуру підготовки та проведення конкурсу на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування (далі - конкурс) і є обов'язковим для виконання органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємством (організацією), залученими на договірних умовах для організації забезпечення проведення конкурсів, конкурсним комітетом та автомобільними перевізниками.

2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

конкурсна пропозиція - умови обслуговування пасажирів, що пропонуються перевізником-претендентом, можливість забезпечення яких підтверджується документально;

конкурсний комітет - постійний або тимчасовий орган, утворений організатором для розгляду конкурсних пропозицій та прийняття рішення про визначення переможця конкурсу;

організатор - виконавчий комітет Луцької міської ради;

перевізник-претендент - автомобільний перевізник, який в установленому порядку подав заяву та документи для участі в конкурсі;

робочий орган - підприємство (організація), що має фахівців у галузі автомобільного транспорту, матеріальні ресурси та технології, а також досвід роботи не менш як три роки з питань організації пасажирських перевезень, залучене організатором на договірних умовах для організації забезпечення роботи конкурсного комітету;

умови конкурсу - встановлені організатором умови перевезень пасажирів, які повинні виконувати автомобільні перевізники, визначені на відповідному об'єкті конкурсу.

3. Організацію проведення конкурсу (самостійно або із залученням робочого органу) забезпечує організатор.

4. Організатором на автобусному маршруті загального користування, що проходить у межах населеного пункту (міський маршрут), є виконавчий комітет Луцької міської ради.

5. Метою визначення автомобільного перевізника на конкурсних засадах є:

- реалізація основних напрямів розвитку галузі автомобільного транспорту;

- створення безпечних умов для перевезення пасажирів автомобільним транспортом;

- покращення якості пасажирських перевезень;

- створення конкурентного середовища;

- забезпечення оновлення рухомого складу;

- підвищення рівня безпеки перевезень пасажирів;

- забезпечення виконання соціально значущих перевезень.

6. Об'єктом конкурсу може бути:

- маршрут (кілька маршрутів) міського автобусного сполучення;

- сукупність оборотних рейсів міського автобусного сполучення за умови, що кількість таких рейсів на об'єкті конкурсу становить не менш як 50 на тиждень.

7. Об'єкт конкурсу визначається організатором окремим рішенням.

8. Рішення про переможця конкурсу приймається конкурсним комітетом. Рішення конкурсного комітету обов'язкове для виконання організатором, крім випадків, передбачених пунктом 53 цього Порядку.

9. На виконання та у відповідності до п. п. 3 - 4 ст. 311 Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, транспортні засоби, що будуть надавати послуги з перевезення пасажирів на міських маршрутах загального користування, повинні бути укомплектовані системами що забезпечать: інформування про найменування зупинки, зокрема наступної, маршруту.

10. У конкурсі можуть брати участь автомобільні перевізники, які мають ліцензію на той вид послуг, що виносять на конкурс, на законних підставах використовують у достатній кількості сертифіковані міські автобуси, відповідають вимогам ст. 34 Закону України "Про автомобільний транспорт". Організатор встановлює вимогу щодо забезпечення роботи на міських та приміських автобусних маршрутах загального користування не менш як одного транспортного засобу, пристосованого для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями. (Рішення N 113-1)

(пункт 10 із змінами, внесеними згідно з рішенням виконавчого комітету Луцької міської ради від 17.02.2011 р. N 113-1) (Рішення N 113-1)

11. Організатор затверджує окремим рішенням умови конкурсу, до якого будуть включені визначені організатором перевезень структура парку автобусів, що працюватимуть в межах визначеного об'єкта конкурсу, за пасажиромісткістю, класом, технічними та екологічними показниками, та державні соціальні нормативи у сфері транспортного обслуговування пасажирів (регулярність руху, питання диспетчерського контролю та управління перевезеннями тощо). Організатор визначає режим руху ("звичайний", "експресний" або "маршрутне таксі") для міського перевезення.

Переможець конкурсу, в термін не пізніше 90 (Рішення N 113-1) календарних днів після підписання договору, забезпечує автобуси GPS-сумісним обладнанням для виконання функцій з організації і управління рухом автобусів і підготовки інформації про роботу перевізників та системою для оголошення зупинок громадського транспорту.

(абзац другий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з рішенням виконавчого комітету Луцької міської ради від 17.02.2011 р. N 113-1) (Рішення N 113-1)

12. До участі в конкурсі не допускаються автомобільні перевізники, які:

1) визнані банкрутами або щодо яких порушено процедуру банкрутства (за винятком тих, стосовно яких проводиться процедура санації), або які проходять процедуру ліквідації як суб'єкти господарювання;

2) подали на розгляд документи не в повному обсязі або такі, що містять недостовірну інформацію;

3) не відповідають вимогам статті 34 Закону України "Про автомобільний транспорт";

4) пропонують використовувати автобуси, переобладнані з вантажних автомобілів, які не мають документів щодо відповідності конструкції вимогам безпеки і не зареєстровані як автобуси;

5) мають несплачені штрафні санкції, накладені Головавтотрансінспекцією або Державтоінспекцією, неоскаржені у судовому порядку (що були накладені не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення конкурсу);

6) не мають достатньої кількості транспортних засобів для виконання перевезень, зумовлених об'єктом конкурсу, та перевезень, які повинні виконуватися відповідно до діючих договорів.

13. Якщо в конкурсі взяв участь тільки один перевізник-претендент, його може бути визнано переможцем конкурсу. У цьому разі конкурсний комітет шляхом голосування може приймати рішення про надання права перевізнику-претенденту здійснювати перевезення пасажирів на об'єкті конкурсу.

Визначення на конкурсних засадах підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу

14. Організатор залучає робочий орган, на який покладаються функції з підготовки матеріалів для проведення конкурсу, їх аналізу та оцінки відповідності конкурсних пропозицій перевізника-претендента умовам конкурсу, підготовки паспортів автобусних маршрутів та матеріалів для подальшого встановлення відносин між організатором та автомобільним перевізником - переможцем конкурсу.

До проведення перевірки достовірності інформації, поданої перевізниками-претендентами, організатор може залучати територіальні підрозділи Міністерства транспорту та зв'язку. Перевірка достовірності поданої інформації проводиться згідно з умовами та у порядку, що визначені Міністерства транспорту та зв'язку та Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва.

15. Робочий орган визначається на конкурсних засадах відповідно до Закону України "Про автомобільний транспорт".

16. З метою визначення на конкурсних засадах робочого органу організатор:

1) утворює комітет з визначення робочого органу;

2) визначає форму заяви та перелік документів, що подаються для участі в конкурсі;

3) визначає умови конкурсу;

4) розміщує не пізніше ніж за 30 днів до початку конкурсу у засобах масової інформації оголошення про проведення конкурсу та його умови.

17. У конкурсі на визначення робочого органу можуть брати участь підприємства (організації), які відповідають вимогам, що встановлені статтею 44 Закону України "Про автомобільний транспорт", а також умовам проведення відповідного конкурсу.

18. Не допускаються до участі в конкурсі на визначення робочого органу підприємства (організації), які надають послуги з перевезень, провадять діяльність на ринку транспортних послуг, представляють інтереси окремих автомобільних перевізників.

19. Переможцем конкурсу визначається підприємство (організація), яке за оцінкою конкурсного комітету найбільше відповідає умовам конкурсу.

20. Організатор укладає з переможцем конкурсу договір про виконання функцій робочого органу.

Строк дії договору встановлюється за домовленістю між організатором та робочим органом, але не більш як на три роки.

21. Визначення робочого органу на конкурсних засадах є обов'язковим.

У разі відсутності претендентів на здійснення функцій робочого органу організатор повинен забезпечити проведення конкурсу самостійно, однак протягом періоду не більш як два роки з моменту оголошення конкурсу з визначення робочого органу.

Утворення та основні засади діяльності конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників

22. Персональний склад конкурсного комітету затверджується організатором, який призначає голову, його заступника та секретаря.

Секретар конкурсного комітету призначається організатором з числа представників організатора або робочого органу і включається до складу конкурсного комітету без права голосу.

23. До складу конкурсного комітету входять представники відповідних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, Головавтотрансінспекції, Державтоінспекції та громадських організацій. При цьому кількість представників громадських організацій, діяльність яких пов'язана з автомобільним транспортом, повинна становити не менш як 50 відсотків загальної кількості представників громадських організацій.

До складу конкурсного комітету не можуть входити представники суб'єктів господарювання - автомобільних перевізників, які є перевізниками-претендентами або які провадять діяльність на ринку перевезень пасажирів, а також представляють інтереси окремих автомобільних перевізників.

24. Чисельність складу конкурсного комітету визначається організатором за поданням наведених у пункті 23 цього Порядку органів та організацій.

Із складу конкурсного комітету 50 відсотків - представники органів виконавчої влади та (або) органів місцевого самоврядування, решта - представники громадських організацій.

25. Організатор та робочий орган можуть для здійснення своїх повноважень залучати відповідних фахівців та експертів за їх згодою.

26. Члени конкурсного комітету:

- беруть участь в обговоренні, розгляді оцінки за бальною системою та зіставленні конкурсних пропозицій перевізників-претендентів і забезпечують прийняття рішення про визначення переможця конкурсу;

- мають право на ознайомлення з усіма матеріалами, що стосуються проведення оцінки за бальною системою пропозицій перевізників-претендентів, а також на відображення своєї окремої думки у протоколі засідання комітету на підставі інформації, що підтверджена документально та врахування якої не порушуватиме процедуру проведення конкурсу;

- зобов'язані дотримуватися норм законодавства, цього Порядку, об'єктивно та неупереджено розглядати конкурсні пропозиції перевізників-претендентів.

Оголошення про проведення конкурсу на визначення автомобільного перевізника

27. Організатор або робочий орган публікує в офіційних друкованих засобах масової інформації не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку конкурсу оголошення про конкурс, яке повинне містити таку інформацію:

1) найменування організатора та робочого органу;

2) порядковий номер та основні характеристики кожного об'єкта конкурсу:

- номер маршруту, найменування кінцевих зупинок, кількість оборотних рейсів або кількість автобусів для забезпечення перевезень, режим руху та інтервал, особливості періодичності здійснення перевезень (сезонний, у певні дні тижня тощо), вимоги до автобусів щодо класу (категорії), комфортності та пасажиромісткості;

3) умови конкурсу;

4) порядок одержання необхідної інформації про об'єкт конкурсу;

5) кінцевий строк прийняття документів для участі в конкурсі;

6) найменування організації, режим її роботи та адреса, за якою подаються документи для участі в конкурсі;

7) місце та дата одержання бланків документів для участі в конкурсі;

8) місце, дата та час початку проведення засідання конкурсного комітету;

9) розмір плати за участь у конкурсі;

10) телефон для довідок (електронна адреса або адреса веб-сайту) з питань проведення конкурсу.

Подання документів для участі у конкурсі

28. Для участі у конкурсі автомобільний перевізник подає на кожний об'єкт конкурсу окремо заяву за формою, визначеною згідно з додатком 2 до рішення виконкому міської ради "Про конкурси на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування у м. Луцьку", і такі документи:

1) копію свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта господарювання;

2) нотаріально завірену копію ліцензії на право надання послуг з перевезень пасажирів (може подаватися в одному примірнику, якщо перевізник-претендент бере участь у кількох конкурсах, які проводяться на одному засіданні);

3) перелік транспортних засобів, які пропонуються до використання на автобусному маршруті;

4) копії ліцензійних карток на кожний автобус, який пропонується до використання на автобусному маршруті;

5) документ, що підтверджує внесення плати за участь у конкурсі;

6) копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів або тимчасових реєстраційних талонів автобусів, що пропонуються до використання на маршруті;

7) копію документа, що підтверджує проведення процедури санації (за умови проведення санації);

8) письмову інформацію про наявність або відсутність транспортних засобів, що пристосовані для перевезення осіб з особливими потребами;

9) анкету відповідно до пункту 31 цього Порядку.

29. Документи для участі в конкурсі подаються перевізником-претендентом у закритому конверті (пакеті).

Конверт (пакет), який містить документи для участі в конкурсі, відкривається наступного дня після закінчення строку їх прийняття.

Кінцевий строк прийняття документів для участі в конкурсі визначається організатором і не може становити менш як 10 робочих днів до дати проведення конкурсу.

30. Документи, що безпосередньо стосуються конкурсу, які надійшли до організатора у зазначений в оголошенні про проведення конкурсу строк від підприємств, установ та організацій, які не є перевізниками-претендентами, подаються на розгляд конкурсного комітету.

31. До заяви автомобільного перевізника додається анкета за формою згідно з додатком 5 до рішення виконкому міської ради "Про конкурси на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування у м. Луцьку", в якій передбачаються питання, що будуть враховані під час перевірки достовірності відомостей, що містяться у документах для участі у конкурсі, та під час розрахунків за бальною системою оцінки пропозицій перевізників-претендентів.

32. Документи, які надійшли до організатора після встановленого строку, не розглядаються.

33. Якщо перевізник-претендент бере участь у кількох конкурсах, які проводяться на одному засіданні конкурсного комітету, а подані ним пропозиції достатні для виконання перевезень тільки на частині об'єктів конкурсів, він повинен визначити пріоритети щодо визнання його переможцем у конкурсах, про що робиться запис в розділі IV заяви, і в разі визнання його переможцем у конкурсі (конкурсах) з вищим пріоритетом до участі в інших конкурсах він не допускається. При цьому плата за участь у конкурсах не повертається.

34. За роз'ясненнями щодо оформлення документів для участі в конкурсі перевізник-претендент має право звернутися до організатора або робочого органу, які зобов'язані надати їх в усній чи письмовій формі (за вибором перевізника-претендента) протягом трьох днів.

35. Інформація про будь-яку зміну умов конкурсу повинна бути доведена до відома всіх перевізників-претендентів не менш як за 20 днів до дати проведення конкурсу шляхом опублікування у засобах масової інформації, в яких було розміщено оголошення про конкурс.

36. Достовірність інформації, викладеної у заяві та документах, визначених пунктом 28 цього Порядку, перевіряється організатором та/або робочим органом не пізніше ніж за два дні до дати проведення конкурсу.

37. Під час приймання документів організатор або робочий орган повинен створити умови для одержання перевізником-претендентом детальної інформації про характеристики об'єкта конкурсу.

38. Подані на конкурс документи реєструються організатором або робочим органом у журналі реєстрації. Документи, подані несвоєчасно, не реєструються і повертаються автомобільному перевізникові з повідомленням про спосіб повернення коштів, внесених за участь в конкурсі.

Проведення конкурсу та визначення переможця

39. Під час проведення конкурсу конкурсний комітет розглядає пропозиції перевізників-претендентів виключно за такими показниками:

- наявність достатньої кількості автобусів, які відповідають умовам конкурсу за класом та пасажиромісткістю (категорія, пасажиромісткість, додаткове обладнання);

- наявність (у кількості не менше від нормативу згідно з додатком 6), характеристика та кількість резерву автобусів для заміни рухомого складу в разі виходу техніки з ладу;

- наявність транспортних засобів, призначених для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями;

- строк експлуатації автобусів (рік виготовлення, строк фактичної експлуатації);

- наявність сертифіката відповідності послуг з перевезення пасажирів автобусами ліцензійним умовам;

- наявність та характеристика виробничої бази;

- умови підтримання належного технічного та санітарного стану рухомого складу;

- умови контролю технічного стану транспортних засобів перед виїздом;

- умови виконання регламентних робіт з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів;

- досвід роботи перевізника-претендента, наявність та тяжкість порушень безпеки дорожнього руху, транспортного законодавства, ліцензійних умов;

- якість роботи автомобільного перевізника на даному маршруті (у разі обслуговування на умовах договору (дозволу), укладеного (наданого) на підставі попереднього конкурсу;

- інвестиційний розвиток суб'єкта господарювання та соціальний ефект від його діяльності.

40. Під час проведення конкурсу представники організатора та органів державного контролю, які входять до складу конкурсного комітету, відповідно до їх компетенції надають інформацію про діяльність перевізника-претендента.

Представники органів державного контролю несуть персональну відповідальність за достовірність поданої інформації відповідно до законодавства.

41. У разі участі в конкурсі двох або більше перевізників-претендентів конкурсний комітет визначає кращого з використанням бальної системи оцінки пропозицій перевізників-претендентів.

Сумарна кількість балів, одержаних кожним перевізником-претендентом згідно з додатком 7, є підставою для визначення переможця конкурсу.

42. Під час проведення конкурсу запрошуються всі перевізники-претенденти, що беруть участь у конкурсі, у присутності яких оголошуються конкурсні пропозиції. Претендентам надається право на обґрунтування запропонованих ними конкурсних пропозицій. Під час проведення конкурсу додаткові пропозиції від перевізників-претендентів не приймаються.

43. У разі відсутності керівника перевізника-претендента на конкурсі його інтереси може представляти особа, яка має довіреність, видану перевізником-претендентом.

44. У разі відсутності на конкурсі представника перевізника-претендента конкурсний комітет розглядає конкурсні пропозиції, викладені в поданих претендентом документах.

45. Переможцем конкурсу визнається перевізник-претендент, який за результатами розгляду набрав найбільшу кількість балів відповідно до системи оцінки пропозицій перевізників-претендентів.

Претендентом, який посів друге місце, визнається перевізник-претендент, який за результатами розгляду набрав найбільшу кількість балів відповідно до системи оцінки пропозицій перевізників-претендентів без урахування показника переможця конкурсу.

У разі коли учасники конкурсу набрали однакову кількість балів, під час визначення переможця конкурсу та перевізника-претендента, який посів друге місце, перевагу має той перевізник-претендент, що подав конкурсному комітетові сертифікат відповідності послуг з перевезення пасажирів ліцензійним умовам, а у разі неподання такого документу або подання його кількома перевізниками-претендентами, що набрали однакову кількість балів, переможець визначається шляхом голосування.

46. Рішення про результати конкурсу приймається конкурсним комітетом на закритому засіданні в присутності не менш як половини його складу, у тому числі голови конкурсного комітету або його заступника, простою більшістю голосів.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсного комітету (або за його відсутності голос заступника голови конкурсного комітету).

47. Під час проведення засідання конкурсного комітету здійснюється технічний аудіозапис.

Аудіоматеріали засідань зберігаються в організатора протягом усього строку дії укладеного за результатами конкурсу договору.

48. Рішення конкурсного комітету про визначення переможця конкурсу, а також перевізника-претендента, який за результатами розгляду посів друге місце, оголошується перевізникам-претендентам під час конкурсу, у 10-денний строк оформляється протоколом, який підписують голова та секретар конкурсного комітету, і подається організатору.

49. Протокол засідання конкурсного комітету повинен містити інформацію про:

- номери та назви об'єктів конкурсу;

- найменування перевізників-претендентів;

- результати голосування членів конкурсного комітету або результати, отримані за бальною системою оцінки пропозицій перевізників-претендентів;

- рішення конкурсного комітету про визначення переможця конкурсу та перевізника-претендента, який за результатами розгляду посів друге місце.

50. Рішення конкурсного комітету щодо визначення переможця конкурсу вводяться в дію розпорядженням міського голови протягом не більш як 10 робочих днів з дня проведення конкурсу.

51. Витяги з протоколу засідання конкурсного комітету подаються на підставі письмової заяви перевізника-претендента протягом 30 днів з дня її надходження.

52. Організатор укладає з переможцем конкурсу договір на перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті згідно з умовами конкурсу.

У разі письмової відмови перевізника-претендента, який став переможцем конкурсу, від укладення з організатором договору договір укладається з перевізником-претендентом, який посів друге місце.

У договорі визначаються умови перевезень на маршруті (маршрутах) відповідно до визначеного об'єкта конкурсу.

Якщо перевізник-претендент брав участь і визнаний переможцем у кількох конкурсах, договір укладається на кожний об'єкт конкурсу окремо.

Строк дії договору, який укладається, за результатами конкурсу, становить п'ять років.

Дія договору не може бути достроково зупинена в частині відносин щодо обслуговування окремих маршрутів та/або виконання окремих рейсів, а тільки на весь об'єкт конкурсу.

Строк дії договору не може бути продовжено, а рейси (маршрути) включаються до об'єкта іншого конкурсу.

53. Організатор має право не вводити в дію рішення конкурсного комітету стосовно окремих конкурсів у разі виявлення та підтвердження фактів подання перевізником-претендентом, який за результатами конкурсу визнаний переможцем конкурсу, недостовірної інформації. У такому разі перевізнику-претенденту, який подав недостовірну інформацію, не повертається плата за участь у конкурсі, а надсилається відповідне повідомлення протягом 30 днів з дня проведення конкурсу.

54. Організатор має право:

- провести конкурс до моменту закінчення строку дії договору, однак не раніше ніж за три місяці до цього. У такому разі дія договору, укладеного за результатами конкурсу, починається після закінчення строку дії чинних документів на перевезення;

- розірвати договір у разі, якщо автобуси не укомплектовані GPS-сумісним обладнанням для виконання функцій з організації та управління рухом автобусів і підготовки інформації про роботу перевізників у встановлений ним термін;

- достроково розірвати договір з автомобільним перевізником в разі порушення ним умов договору і укласти договір з автомобільним перевізником, який брав участь у відповідному конкурсі і зайняв друге місце, на строк дії договору, який було розірвано, а у разі його відмови іншого, який уже працює на відповідному напрямку, один раз на строк до трьох місяців до проведення конкурсу;

- достроково розірвати договір з автомобільним перевізником у разі виявлення фактів подання на конкурс недостовірних відомостей;

- у разі відкриття нового автобусного маршруту або рейсу укласти договір з автомобільним перевізником один раз на строк до трьох місяців, після чого за результатами роботи на маршруті приймати рішення щодо подальшого функціонування маршруту та необхідності проведення конкурсу. Включення до об'єкта конкурсу нового автобусного маршруту проводиться після погодження організатором техніко-економічного обґрунтування;

- у разі відмови перевізника-претендента, який визнаний переможцем конкурсу, та перевізника-претендента, який посів друге місце, від укладення договору укласти договір з автомобільним перевізником один раз на строк до трьох місяців до проведення конкурсу;

- у разі визнання недійсним чи скасування судом рішення конкурсного комітету, договору укласти договір один раз на строк до трьох місяців з автомобільним перевізником для виконання перевезень, зумовлених об'єктом конкурсу, та виставити об'єкт на новий конкурс;

- у разі зупинення судом рішення конкурсного комітету призначити тимчасового (до винесення судом рішення по суті) автомобільного перевізника для виконання перевезень, зумовлених об'єктом конкурсу.

55. Контроль за виконанням умов договору здійснює організатор та інші органи виконавчої влади згідно з компетенцією, за наявності відповідного звернення або доручення організатора.

Фінансування проведення конкурсу та розгляд спорів

56. Фінансування проведення конкурсу здійснюється органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування за рахунок коштів, внесених перевізниками-претендентами як плата за участь у конкурсі, а також за рахунок власних коштів.

57. Розмір плати за участь у конкурсі встановлюється організатором на підставі кошторису витрат і не може перевищувати 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на дату подання заяви про участь у конкурсі.

Кошторис може розроблятися окремо за видами об'єктів конкурсу з урахуванням таких характеристик:

- кількість рейсів (маршрутів) в одному об'єкті конкурсу;

- наявність в об'єкті конкурсу нових та/або діючих рейсів (маршрутів).

58. Перевізник-претендент, який бере участь у кількох конкурсах, вносить плату за участь у кожному конкурсі окремо.

59. Кошторис витрат, пов'язаних з підготовкою та проведенням конкурсу, включає витрати з:

- підготовки пропозицій щодо об'єктів та умов конкурсу;

- розміщення інформації про об'єкти та умови конкурсу в засобах масової інформації;

- організації приймання документів;

- перевірки достовірності одержаної від перевізника-претендента інформації;

- аналізу та оцінки відповідності пропозицій перевізника-претендента умовам конкурсу;

- підготовки інформаційних матеріалів для членів конкурсного комітету;

- доведення результатів конкурсу до відома перевізників-претендентів;

- подання перевізникам-претендентам інформації про участь у конкурсі;

- технічного забезпечення конкурсу, оренди або утримання приміщень для його проведення;

- виготовлення паспортів автобусних маршрутів.

Кошторис затверджує організатор.

60. Затверджений організатором кошторис є підставою для визначення суми, яку сплачує перевізник-претендент за участь у конкурсі.

У разі, коли сума одержаних від перевізників-претендентів коштів за участь у конкурсі менша ніж сума, передбачена кошторисом, різницю оплачує організатор.

61. Плата за участь у конкурсі вноситься перевізником-претендентом на рахунок організатора або робочого органу в розмірі, встановленому організатором для відповідного об'єкту конкурсу.

62. Кошти, сплачені за участь у конкурсі, повертаються повністю у разі, коли конкурс не відбувся або переможця не було визначено з вини організатора (робочого органу), а також перевізникам-претендентам, які подали достовірну інформацію, за настання обставин, визначених пунктом 53 цього Порядку.

63. Перевізникам-претендентам, які не стали переможцями конкурсу, плата за участь у конкурсі не повертається і використовується на покриття витрат, пов'язаних з підготовкою та проведенням конкурсу.

64. У разі, коли перевізник-претендент до початку проведення конкурсу офіційно відмовився від участі у конкурсі, йому повертається частина суми, сплаченої за участь у конкурсі:

- за умови відкликання заяви до завершення приймання документів - 80 відсотків плати;

- за умови відкликання заяви після завершення приймання документів, але до проведення конкурсу - 60 відсотків.

65. Скарги за результатами конкурсу можуть подаватися протягом 10 днів з дати його проведення та розглядатися організатором протягом 30 днів з дня надходження скарги від перевізника-претендента. Неврегульовані організатором спори розв'язуються в установленому порядку. Скарги, що надійшли з порушенням установленого строку, не розглядаються.

 

Заступник міського голови,
керуючий справами виконкому

М. Іванюк

 

Додаток 2
до рішення виконавчого комітету Луцької міської ради
14.10.2010 N 659-1

ЗАЯВА
на участь у конкурсі на перевезення пасажирів на міському маршруті загального користування

Відповідно до Закону України "Про автомобільний транспорт" та оголошення Луцької міської ради у _________ претендує на одержання права здійснювати перевезення пасажирів у межах об'єкта конкурсу N _____.

ПЕРЕЛІК МАРШРУТІВ

Початкова та кінцева зупинки маршруту, основні проміжні зупинки

Кількість рейсів

Відстань від початкової до кінцевої зупинки, кілометрів

Режим руху

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Перелік документів, що додається до заяви

1. Копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта господарювання.

2. Нотаріально завірена копія ліцензії на право надання послуг з перевезення пасажирів автотранспортом загального користування.

3. Перелік транспортних засобів, які пропонуються до використання на автобусному маршруті.

4. Копії ліцензійних карток на кожний автобус, який пропонується до використання на автобусному маршруті.

5. Документ, що підтверджує внесення плати за участь в конкурсі на перевезення пасажирів.

6. Копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів або тимчасових реєстраційних талонів автобусів, що пропонуються до використання на маршруті.

7. Копія документа, що підтверджує проведення процедури санації (за умови проведення санації).

8. Письмова інформація про наявність або відсутність транспортних засобів, що пристосовані для перевезення осіб з особливими потребами.

9. Анкета, яка містить питання, що будуть враховані під час розрахунків за бальною системою оцінки пропозицій перевізників-претендентів.

У зв'язку з участю в конкурсі підтверджую, що:

- спроможний виконувати вимоги статті 34 Закону України "Про автомобільний транспорт";

- згоден брати участь у конкурсі відповідно до умов проведення конкурсу, визначених організатором;

- з об'єктом конкурсу та його основними характеристиками ознайомлений;

- всі дані, викладені у поданих мною документах, відповідають дійсності;

- на момент проведення конкурсу не визнаний банкрутом, не порушено справу про банкрутство, або проводиться процедура санації;

- у разі перемоги згоден укласти договір.

"___" 20__ р

___________
(підпис заявника)

__
(П. І. Б.)

М. П.

 

 

Заяву прийнято ___ ______ 20__ р.
та внесено за N _________ до
журналу обліку.

________
       (П. І. Б., посада та підпис особи, яка прийняла документи)

_

 

Заступник міського голови,
керуючий справами виконкому

М. Іванюк

 

Додаток 3
до рішення виконавчого комітету Луцької міської ради
14.10.2010 N 659-1

ТИПОВИЙ ДОГОВІР N ________
на перевезення пасажирів автомобільним транспортом

м. Луцьк

______ р.

 

 

Виконком Луцької міської ради, в подальшому "Організатор", в особі заступника міського голови , який діє на підставі ___________, з однієї сторони, та _______, який діє на підставі , в подальшому "Перевізник", з іншої сторони, в подальшому "Сторони", відповідно до законів України "Про автомобільний транспорт", "Про місцеве самоврядування в Україні", Порядку проведення конкурсу на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 N 1081, інших нормативно-правових актів, які регулюють процеси перевезення пасажирів, та протоколу N ___________ від ___р. засідання конкурсного комітету, уклали договір про наступне:

1. Предмет договору

1.1. Організатор надає Перевізнику право на перевезення пасажирів за маршрутом ____ (за графіком та режим виконання перевезень пасажирів ______) і визначає рухомий склад для роботи на даному маршруті, а саме автобуси зазначені у додатку, який є невід'ємною частиною цього договору.

1.2. Перевізник зобов'язується надавати транспортні послуги населенню на маршруті, вказаному в п. 1.1, на умовах, передбачених даним договором.

2. Умови договору

2.1. Організатор:

2.1.1. Допускає до перевезень автобуси із відповідним оформленням додатку до договору на підставі огляду транспортного засобу з оформленням відповідного акта. На кожний автобус видає інформаційну табличку "Дозвіл на перевезення".

2.1.2. Здійснює контроль за виконанням умов договору з боку Перевізника. Організовує диспетчерське управління процесу перевезень.

2.1.3. Забезпечує облаштування маршруту відповідно до встановлених вимог, підтримує проїзну частину автомобільної дороги та під'їзних шляхів на маршруті у належному стані.

2.1.4. Проводить щорічний огляд автобусів

2.2. Перевізник:

2.2.1. Забезпечує виконання вимог законів України, транспортного законодавства, що стосується перевезень пасажирів.

2.2.2. Забезпечує якісне виконання перевезень та наявність працездатного GPS-сумісного обладнання в автобусах (основних та резервних) для виконання функцій з організації та управління рухом і підготовки інформації про роботу автобусів на маршруті, забезпечення інформування про найменування зупинок громадського транспорту.

2.2.3. Виконує затверджений Організатором розклад руху автобусів з регулярністю не нижче 95 %, веде облік виконаних рейсів та на вимогу Організатора інформує його про кількість виконаних рейсів.

2.2.4. Укладає договір з підприємством, що визначене для забезпечення функцій з організації та управління рухом автобусів і підготовки інформації про роботу перевізників (диспетчерське управління перевезень).

2.2.5. Під час роботи на маршруті виконує розпорядження Організатора, контролерів, диспетчерів та інших працівників, які здійснюють управління перевезеннями пасажирів і контроль за роботою автобусів за договором на диспетчерське обслуговування перевезень.

2.2.6. Забезпечує збір виручки відповідно до встановлених тарифів з веденням необхідної документації та видачею пасажирам квитків встановленого зразка.

2.2.7. Виконує перевезення на маршруті лише транспортними засобами, які зазначені у додатку до цього договору. У разі виникнення необхідності у заміні транспортних засобів перевізник пропонує Організатору автобуси не нижчі за класом, пасажиромісткістю, екологічними параметрами, наявністю додаткового обладнання для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями та вік яких не більший за ті, що підлягають заміні.


2.2.8. Зобов'язаний до настання сезонної епідемії ГРВІ та грипу забезпечити водіїв та кондукторів засобами індивідуального захисту та дезинфекційними засобами. У разі перевищення епідемічного порогу захворюваності населення повинен забезпечити здійснення на кінцевих зупинках протирання поручнів салону автобуса дезинфікуючим розчином. (Рішення N 113-1)

2.2.9. До початку здійснення регулярних перевезень на постійному маршруті виготовляє паспорт маршруту, ознайомлює водіїв з ним.

2.2.10. Забезпечує середній рівень заробітної плати водіїв згідно чинного законодавства, але не нижчий ніж 120 % від рівня мінімальної заробітної плати.

2.2.11. Забезпечує наявність під час роботи на лінії у водія документів, передбачених чинним законодавством.

2.2.12. Забезпечує наявність необхідної інформації на маршруті руху відповідно до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту.

2.2.13. Не має права передавати виконання рейсів на маршруті іншому перевізнику, перевезення пасажирів виконує рухомим складом, який відповідає вимогам документів, що регламентують виконання пасажирських перевезень.

2.2.14. Забезпечує екіпіровку рухомого складу відповідно до Правил дорожнього руху, Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту.

2.2.15. Додатково, окрім держзамовлення на соціально значущі послуги, безкоштовно та бездотаційно перевозить пасажирів пільгових категорій згідно з переліком, встановленим рішенням виконавчого комітету на відповідний рік, не більше семи пасажирів одночасно в салоні автобусу під час руху на маршруті.

2.2.16. Перевізник надає послуги з перевезення пасажирів за тарифом відповідно до своїх конкурсних пропозицій. Перевізник має право змінити тариф на проїзд після надання Організатору розрахунку тарифу, здійсненого відповідно до вимог законодавства України. Організатор розглядає наданий Перевізником розрахунок тарифу та у разі його відповідності вимогам законодавства погоджує.

2.2.17. Забезпечує встановлення працездатного GPS-сумісного обладнання в автобусах (основних та резервних) для виконання функцій з організації та управління рухом і підготовки інформації про роботу автобусів на маршруті в термін не пізніше 90 (Рішення N 113-1) календарних днів після підписання договору.

2.2.18. У разі настання події, яка може призвести до неможливості надання послуг, зобов'язаний проінформувати Організатора протягом трьох робочих днів.

2.2.19. Зміна кількості автобусів на маршруті здійснюється у разі суттєвої зміни пасажиропотоків після відповідного обстеження із внесенням змін у додаток до договору. Зміна кількості автобусів на маршруті не може перевищувати 20 %.

3. Відповідальність сторін

3.1. Кожна із сторін несе відповідальність за невиконання умов договору згідно з чинним законодавством.

3.2. Договір може бути розірваний з ініціативи Організатора в односторонньому порядку у випадку виявлення фактів подання Перевізником на конкурс неправдивої інформації, якщо Перевізник неодноразово порушив (більше трьох разів протягом календарного року) умови договору, про що Організатором складено відповідні документи, якщо Перевізник не виконав вимог п. 2.2.17, якщо з вини Перевізника не забезпечена робота GPS-сумісного обладнання в автобусах (основних та резервних) не нижче 95 % від часу роботи автобусів на маршруті, використання найманої праці без оформлення трудових договорів, невиконання п. п. 2.2.10, 2.2.8.

3.3. Договір вважається автоматично розірваним у разі анулювання або закінчення терміну дії ліцензії (якщо перевізник своєчасно не переоформив її).

3.4. Договір може бути розірваний з ініціативи будь-якої із сторін у випадку невиконання умов договору іншою стороною.

3.5. Договір може бути розірваний з ініціативи Організатора. Сторона, яка є ініціатором розірвання договору, попереджає про це іншу сторону не пізніше, як за 10 днів.

3.6. Спори, що виникають в процесі виконання договору, розв'язуються у встановленому законодавством порядку.

4. Особливі умови договору

__________

5. Термін дії договору

з __ р. по ____ р.

6. Юридичні адреси сторін:

Організатор: Виконком Луцької міської ради
43024, м. Луцьк, вул. Богдана Хмельницького, 19,
тел. __, факс ___

Перевізник: ___
___
___

Організатор
Заступник міського голови

___________
"___" 20__ р.
М. П.

Перевізник
__________
(П І Б, паспорт, серія, номер)
________ __
"___"________ 20__ р.
М. П.

_

 

Заступник міського голови,
керуючий справами виконкому

М. Іванюк

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з рішенням виконавчого комітету Луцької міської ради від 17.02.2011 р. N 113-1) (Рішення N 113-1)

 

Додаток 4
до рішення виконавчого комітету Луцької міської ради
14.10.2010 N 659-1

АКТ
огляду транспортного засобу на предмет його відповідності для перевезення пасажирів

"___" 20__ р.

м. Луцьк

Ми, які нижче підписались, члени комісії, затвердженої розпорядженням міського голови від "___" N _____, оглянули транспортний засіб:

Марки ______

Державний номер ______ Маршрут N ____

В присутності перевізника __
_

на предмет його придатності для перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах м. Луцька.

В результаті огляду встановлено:

1. Стан салону:

1.1. Сидіння___

1.2. Підлога____

1.3. Інші зауваження щодо вигляду салону _

2. Зовнішній вигляд ________

3. Екіпіровка:
_

3.2. Візуальна інформація ___

4. Інші зауваження _________

Висновок комісії:

Обстежений транспортний засіб

_
(придатний, непридатний)

для перевезення пасажирів.

Голова комісії:

_

Члени комісії:

__
__
__
__

З актом ознайомлений перевізник ________

 

Заступник міського голови,
керуючий справами виконкому

М. Іванюк

 

Додаток 5
до рішення виконавчого комітету Луцької міської ради
14.10.2010 N 659-1

АНКЕТА
до заяви про участь у конкурсі, оголошеному
в ___, у межах об'єкта(-ів) конкурсу N _______

Найменування показника

Непотрібне закреслити або зазначити кількість

Примітка

Наявність належним чином обладнаних будівель:

 

 

 

Контрольно-технічний пункт:
власний за адресою _

так

ні

 

орендований згідно з договором N
від ___ 20__ р., укладеним на період
від ___ 20__ р. до ___ 20__ р.

так

ні

випуск автобусів здійснюється через контрольно-технічний пункт підприємства _______
_______
згідно з договором N _____ від ___
20__ р., укладеним до ___ 20__ р.

так

ні

 

Зони ТО-1 та ТО-2:
власні за адресою ___

так

ні

 

орендовані згідно з договором N __
від ___ 20__ р., укладеним на період
від ___ 20__ р. до ___ ___________ 200_ р.

так

ні

Технічне обслуговування N 1 і 2 здійснюється на
підприємстві ________
згідно з договором N ____ від ___
20__ р., укладеним на період до ___
20__ р.

так

ні

 

Ремонтні майстерні з необхідними цехами та
ділянками:
власні за адресою ___

так

ні

 

орендований згідно з договором N
від ___ 20__ р., укладеним на період
від ___ 20__ р. до ___ 20__ р.

так

ні

Технічне обслуговування та ремонт здійснюються на підприємстві _____
згідно з договором N ____ від ___ 20__ р.,
укладеним на період до ___ 20__ р.

так

ні

 

Мийка:
власна за адресою ___

так

ні

 

орендована згідно з договором N _________
від ___ 20__ р., укладеним на період
від ___ 20__ р. до ___ 20__ р.

так

ні

підтримання належного санітарного стану здійснюється на підприємстві
згідно з договором N _____ від ___ 20__ р., укладеним на період до ___ ___________ 20__ р.

так

ні

 

підтримання належного санітарного стану здійснюється без укладання договору на різних мийках

так

ні

 

Медичний пункт:
власний за адресою ___

так

ні

 

орендований згідно з договором N ____ від ___ 20__ р., укладеним на період
від ___ 20__ р. до ___ 20__ р.

так

ні

огляд водіїв перед виїздом на лінію здійснюється в медичному пункті _ згідно з договором N ____ від ___ 20__, укладеним на період до ___ 20__ р.

так

ні

Стоянка, що охороняється:
на власній території за адресою ___

так

ні

 

на орендованій території згідно з договором N ____
від ___ 20__ р., укладеним на період
від ___ 20__ р. до ___ 20__ р.

так

ні

міжзмінний відстій автобусів здійснюється на підприємстві ________
згідно з договором N ____ від ___ 20__ р.,
укладеним на період до ___ 20__ р.

так

ні

Наявність кваліфікованого персоналу

 

 

 

Механіки:
відповідно до штатного розпису
(______
______
(прізвище, ініціали механіків, номери і дати наказів про прийняття на роботу)
згідно з договорами про наймання працівників (_____
_____)
                   (номери та дати договорів про працівників)
випуск автобусів на лінію здійснюється механіком підприємства ___________ згідно з
договором N _____ від ___ 20__ р.,
укладеним на період до ___ 20__ р.

так

ні

 

Медичні працівники:
відповідно до штатного розпису
_____
           (номери та дати договорів про наймання працівників)
згідно з договорами про наймання працівників
______
______
             (номери та дати договорів про наймання працівників)
огляд водіїв перед виїздом на лінію здійснюється лікарем (-ями) підприємства згідно з договором N ____ від ___ 20__ р.,
укладеним на період до ___ 20__ р.

так

ні

 

Ремонтні робітники:
відповідно до штатного розпису (______
______)
            (номери та дати договорів про наймання працівників)
згідно з договорами про наймання працівників
(______
______)
              (номери та дати договорів про наймання працівників)
технічне обслуговування та ремонт автобусів здійснюється ремонтними робітниками підприємства _________ згідно з договором N _____ від ___ 20__ р.,
укладеним на період до ___ 20__ р.

так

ні

 

Інженерно-технічний персонал, який має відповідну кваліфікацію та освіту, згідно із штатним розписом або договорами про наймання чоловіків
відповідальні за безпеку перевезень, техніку безпеки та виконання правил дорожнього рухувідповідальні за технічне обслуговування та ремонт автобусів
відповідальні за експлуатацію транспортних засобів
інші

 

 

 

Наявність працівників із профільною вищою освітою:
прізвище, ім'я та по батькові, який навчальний заклад закінчив, спеціальність, серія, номер диплома, посада на підприємстві прізвище, ім'я та по батькові, який вищий навчальний заклад закінчив, спеціальність, серія, номер диплома, посада на підприємстві

так

ні

 

Наявність працівників з середньою спеціальною освітою:
прізвище, ім'я та по батькові, який професійно-технічний навчальний заклад закінчив, спеціальність, серія, номер диплома, посада на підприємстві

так

ні

 

Досвід роботи претендента

 

 

 

до одного року

так

ні

від одного до п'яти років

так

ні

від п'яти до десяти років

так

ні

понад десять років

так

ні

Строк експлуатації автобусів, запропонованих для участі в конкурсі:
до одного року
від одного до трьох років
від трьох до семи років
від семи до десяти років
понад десять років

 

 

 

Наявність у перевізника-претендента транспортних
засобів, призначених для перевезення осіб з особливими потребами:
рухомий склад, призначений для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями, що пропонується до використання на об'єкті конкурсу

 

 

 

Протягом одного року до дати оголошення конкурсу придбано за власні або кредитні кошти або на умовах лізингу (загальна кількість транспортних засобів / призначені для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями):
марка, державний номер, рік виготовлення, умови придбання

 

 

 

Наявність на даний час автобусів (усього), в тому числі:
власних (загальна кількість / вік яких не
перевищує п'яти років
орендованих (загальна кількість / вік яких не перевищує п'яти років)
у лізингу (загальна кількість / вік яких не перевищує п'яти років)
у позиці (загальна кількість / вік яких не перевищує п'яти років)
за іншими правами (загальна кількість / вік яких
не перевищує п'яти років)

 

 

 

На даний час обслуговую маршрутів/оборотних рейсів:
міських
приміських
міжміських внутрішньообласних
міжміських міжобласних
міжнародних

 

 

 

Середньомісячний рівень заробітної плати водіїв за шість місяців до дати оголошення конкурсу, гривень

 

 

 

Укомплектовані GPS-сумісним обладнанням для виконання функцій з організації і управління рухом автобусів і підготовки інформації про роботу перевізників та мультимедійною системою для оголошення зупинок громадського транспорту (аудіо та відео).

так

ні

 

___

 

Заступник міського голови,
керуючий справами виконкому

М. Іванюк

 

Додаток 6
до рішення виконавчого комітету Луцької міської ради
14.10.2010 N 659-1

Перелік показників нарахування балів за системою оцінки пропозицій перевізників-претендентів

Показники, які оцінюються конкурсним комітетом

Кількість балів

Механізм нарахування балів

1

2

3

Технічні вимоги

Наявність матеріально-технічних ресурсів, що дають змогу:

 

 

здійснювати щоденний контроль за технічним станом транспортних засобів власними силами на території підприємства

15

бали нараховуються за наявності механіків, які працюють у штаті підприємства або за трудовим договором не менше ніж одного року до дати оголошення конкурсу, та використання власного або орендованого контрольно-технічного пункту.

бали не нараховуються:

у разі, коли протягом одного року до дати оголошення конкурсу зафіксовано більше ніж п'ять випадків випуску транспортних засобів на лінію без проведення огляду технічного стану (за інформацією Головавтотрансінспекції);

у разі розташування матеріально-технічної бази, що має власний або орендований контрольно-технічний пункт, на відстані понад 50 кілометрів від одного з кінцевих пунктів міського маршруту.

проводити щоденний огляд стану здоров'я водіїв штатним медичним працівником в облаштованому медичному пункті підприємства

10

бали нараховуються за наявності медиків, які працюють у штаті підприємства або за трудовим договором не менше ніж один рік до дати оголошення конкурсу, та використання власного або орендованого медичного пункту.

бали не нараховуються:

у разі, коли протягом одного року до дати оголошення конкурсу зафіксовано більше ніж п'ять випадків виїзду водіїв на лінію без проведення огляду стану здоров'я (за інформацією Головавтотрансінспекції);

у разі розташування матеріально-технічної бази, що має власний або орендований медичний пункт, на відстані понад 50 кілометрів від одного з кінцевих пунктів міського маршруту.

забезпечити зберігання та охорони транспортних засобів на власній або орендованій території

5

бали нараховуються, якщо зберігання транспортних засобів забезпечують штатні працівники або працівники, які працюють за трудовим договором, на власній або орендованій території не менше ніж один рік до дати оголошення конкурсу.

бали не нараховуються:

у разі, коли протягом одного року до оголошення конкурсу зафіксовано більше ніж 5 випадків зберігання транспортних засобів поза межами спеціально призначеного та обумовленого умовами ліцензування місця (за інформацією Головавтотрансінспекції);

у разі розташування місця зберігання на відстані понад 50 кілометрів від одного з кінцевих пунктів міського маршруту.

Строк експлуатації автобусів (рік виготовлення, строк практичної експлуатації):

 

 

до одного року з моменту виготовлення (новий рухомий склад)

15

кількість балів нараховується за кожний автобус, який відповідає умовам конкурсу та запропонований для виконання перевезень, зумовлених об'єктом конкурсу

від одного до трьох років з моменту виготовлення

10

за автобуси, строк експлуатації яких перевищує десять років, бали не нараховуються

від трьох до семи років з моменту виготовлення

6

результат визначається як середньозважене значення (шляхом ділення суми балів за кожний автобус на кількість автобусів, що пропонуються для використання на об'єкті конкурсу)

від семи до десяти років

2

строк експлуатації для автобусів визначається згідно з технічним паспортом (за основу розрахунку береться рік виготовлення)

Наявність у перевізника-претендента транспортних засобів, призначених для перевезення осіб з особливими потребами:

 

 

рухомий склад, призначений для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями

5

бали додаються за кожний автобус, призначений для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями, який відповідає умовам конкурсу та запропонований для виконання перевезень, зумовлених об'єктом конкурсу

Професійні вимоги та характеристика роботи автоперевізника

Наявність досвіду роботи перевізника - претендента:

 

 

від одного до п'яти років

10

бали нараховуються, якщо суб'єкт господарювання діє на підставі діючої ліцензії на виконання пасажирських перевезень, отриманої вперше, не менше ніж один рік

від п'яти до десяти років

15

бали нараховуються, якщо суб'єкт господарювання має ліцензію на виконання пасажирських перевезень протягом більше ніж п'яти років безперервно

понад десять років

20

бали нараховуються, якщо суб'єкт господарювання має ліцензію на здійснення пасажирських перевезень протягом більше ніж десяти років безперервно

Наявність у керівному або інженерному складі працівника:

 

 

що має вищу профільну освіту, працює на підприємстві не менше одного року до дати оголошення конкурсу

5

бали нараховуються, якщо керівник, його заступник або інженер, які працюють на підприємстві не менше одного року до дати оголошення конкурсу, мають профільну вищу освіту з питань організації перевезень та управління на автомобільному транспорті

що має середню спеціальну освіту в галузі та працює на підприємстві не менше одного року до дати оголошення конкурсу

3

бали нараховуються, якщо керівник, його заступник або інженер, які працюють на підприємстві не менше одного року до дати оголошення конкурсу, не мають вищої профільної освіти, але мають середню спеціальну освіту з питань організації перевезень або експлуатації автомобільного транспорту

Наявність та тяжкість порушень безпеки дорожнього руху, транспортного законодавства, ліцензійних умов:

 

 

наявність протягом одного року до оголошення конкурсу порушень ліцензійних умов, які впливають на безпеку перевезень, або невиконання припису про усунення порушень ліцензійних умов, кількість яких щодо кількості автобусів становить понад 0,1 (за інформацією Головавтотрансінспекції)

-10

бали знімаються, якщо сумарна кількість порушень ліцензійних умов, які впливають на безпеку перевезень, та невиконаних приписів про усунення порушень щодо кількості ліцензованих автобусів перевищує 0,1.

Інформація надходить від територіального підрозділу Головавтотрансінспекції (міські та внутрішньообласні маршрути).

наявність протягом одного року дорожньо-транспортних пригод, що сталися з вини водія-перевізника, кількість яких щодо кількості автобусів становить понад 0,1 (за інформацією Головавтотрансінспекції) або наявність протягом одного року до дати оголошення конкурсу порушень, передбачених частинами першою та другою статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення

-15

бали знімаються, якщо кількість дорожньо-транспортних пригод, що сталися з вини водія перевізника-претендента, внаслідок яких є постраждалі, щодо кількості ліцензованих автобусів перевищує 0,1 або мали місце порушення, передбачені частинами першою та другою статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

інформація надходить від територіального підрозділу Головавтотрансінспекції (міські та внутрішньообласні маршрути).

 Враховуються дорожньо-транспортні пригоди, що сталися протягом одного року до дати оголошення конкурсу.

Характеристика роботи на автобусному маршруті (рейсі), що є об'єктом конкурсу:

 

 

наявність протягом року до оголошення конкурсу порушень умов договору (дозволу) на вказаному маршруті, зокрема в частині невиконання запланованої кількості рейсів (кількість рейсів менш як 95 відсотків)

-10

бали нараховуються або знімаються тільки щодо перевізників-претендентів, які здійснювали перевезення, зумовлені об'єктом конкурсу, на умовах діючого на момент проведення конкурсу договору (дозволу), крім випадків обслуговування на тимчасових умовах згідно з пунктом 54 цього Порядку

відсутність протягом року до оголошення конкурсу порушень в частині дотримання виконання запланованої кількості рейсів (кількість рейсів понад 98 відсотків) та використання рухомого складу

10

інформація подається організатором конкурсу

Порушення, допущені перевізником-претендентом, стали причиною розірвання договору (анулювання дозволу) на перевезення, зумовлені об'єктом конкурсу

-20

 

Інвестиційний розвиток суб'єкта господарювання та соціальний ефект від його діяльності

Капіталовкладення у придбання рухомого складу, призначеного для перевезень пасажирів:

 

 

кількість автобусів - не менше ніж 10 одиниць (загальна кількість / вік яких не перевищує п'ять років)

2/4

2 бали нараховуються у разі, коли кількість автобусів (власних, кредитних, які перебувають в лізингу або використовуються на праві спільної власності) становить від 10 до 20 одиниць;

4 бали нараховуються у разі, коли кількість автобусів (власних, кредитних, які перебувають в лізингу або використовуються на праві спільної власності) становить від 10 до 20 одиниць і вік щонайменше десяти з них - не більше ніж п'ять років.

кількість автобусів - не менше ніж 20 одиниць (загальна кількість/вік яких не перевищує п'ять років)

5/10

5 балів нараховуються у разі, коли кількість автобусів (власних, кредитних, які перебувають в лізингу або використовуються на праві спільної власності) становить від 20 до 50 одиниць;

10 балів нараховуються у разі, коли кількість автобусів (власних, кредитних, які перебувають в лізингу або використовуються на праві спільної власності) становить від 20 до 50 одиниць і вік щонайменше двадцяти з них - не більше ніж п'ять років.

кількість автобусів становить не менше ніж 50 одиниць (загальна кількість / вік яких не перевищує п'ять років)

10/20

10 балів нараховуються у разі, коли кількість автобусів (власних, кредитних, які перебувають в лізингу або використовуються на праві спільної власності) перевищує 50 одиниць;

20 балів нараховуються у разі, коли кількість автобусів (власних, кредитних, які перебувають в лізингу або використовуються на праві спільної власності) віком не більше ніж п'ять років становить не менше ніж 50 одиниць.

Інвестиції, вкладені протягом останнього періоду:

 

 

загальна кількість нових автобусів, придбаних протягом одного року, становить не менше ніж 3 одиниці

5

бали нараховуються у разі, коли протягом одного року до дати оголошення конкурсу було придбано за власні, кредитні кошти або на умовах лізингу від 3 до 9 автобусів, вік яких становить менше ніж два роки

загальна кількість нових автобусів, придбаних протягом одного року, - не менше ніж 10 одиниць

10

бали нараховуються у разі, коли протягом одного року придбано за власні, кредитні кошти або на умовах лізингу не менше ніж 10 автобусів, вік яких становить менше ніж два роки

Інвестиції, вкладені у рухомий склад для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями протягом останнього періоду:

 

 

загальна кількість автобусів, призначених для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями, становить не менше ніж 2 одиниці

5

бали нараховуються у разі, коли протягом одного року було придбано за власні, кредитні кошти або на умовах лізингу не менше ніж 2 автобуси, які мають додаткове устаткування для зручного обслуговування осіб з обмеженими фізичними можливостями

Рівень заробітної плати на підприємстві:

 

 

середній рівень заробітної плати водіїв не нижчий, ніж визначено Галузевою угодою

5

для розрахунку береться показник, зазначений у відповідній Галузевій угоді між Мінтрансзв'язку, профспілками та організацією роботодавців транспорту

середній рівень заробітної плати водіїв не нижчий, ніж 120 відсотків від визначеної Галузевою угодою

10

бали нараховуються у разі, коли даний рівень заробітної плати діє протягом не менше шести місяців до дати оголошення конкурсу

Обслуговування збиткових рейсів у сільській місцевості:

 

 

обслуговування перевізником-претендентом від 1 до 3 приміських автобусних маршрутів з виконанням не менше ніж 15 рейсів на тиждень

6

 

обслуговування перевізником-претендентом від 3 до 8 приміських автобусних маршрутів з виконанням не менше ніж 40 рейсів на тиждень

10

відповідна кількість балів нараховується за умови, що перевізник-претендент виконує перевезення у сільській місцевості протягом не менше ніж двох років до проведення конкурсу

обслуговування перевізником-претендентом понад 8 приміських автобусних маршрутів з виконанням не менше ніж 80 рейсів на тиждень

14

 

 

Заступник міського голови,
керуючий справами виконкому

М. Іванюк

 

Додаток 7
до рішення виконавчого комітету Луцької міської ради
14.10.2010 N 659-1

НОРМАТИВ
мінімальної кількості резерву автобусів для міського сполучення

Кількість автобусів, необхідних для виконання перевезень

Мінімальна кількість резервних автобусів, одиниць

До 5

1

Від 6 до 10

2

Від 11 до 20

3

Від 21 до 30

4

Понад 30

5

 

Заступник міського голови,
керуючий справами виконкому

М. Іванюк

 

Додаток 8
до рішення виконавчого комітету Луцької міської ради
14.10.2010 N 659-1

СКЛАД
конкурсного комітету з визначення переможців конкурсів на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування у м. Луцьку

Гоцалюк Петро Павлович

- заступник міського голови, голова комітету

Патракеєв Костянтин Миколайович

- заступник директора департаменту економіки, заступник голови комітету

Прядка Людмила Іванівна

- заступник директора ДП "Волиньавтотранссервіс", секретар комітету (за згодою)

Віскунов Юрій Миколайович

- начальник відділу ДАІ по обслуговуванню м. Луцька (за згодою)

Герасимчук Зоряна Вікторівна

- член громадської організації "ІАЦ Європейський вибір" (за згодою)

Жданов Едуард Григорович

- голова первинної ветеранської організації Луцької міської організації ветеранів України (за згодою)

Клімчук Світлана Миколаївна

- голова Волинської профспілкової організації працівників автотранспорту та шляхового господарства (за згодою)

Панасюк Лідія Петрівна

- виконавчий директор Волинської обласної організації "Союз споживачів України" (за згодою)

Сасевич Анатолій Михайлович

- почесний голова громадського об'єднання "Волинська асоціація перевізників таксі"

Грицюк Володимир Миколайович

- голова Луцької міської організації всеукраїнської спілки автомобілістів (за згодою)

Середа Олександр Леонідович

- начальник відділу транспорту та зв'язку департаменту економіки

Степанов Володимир Петрович

- начальник територіального управління Головавтотрансінспекції у Волинській області (за згодою).

 

Заступник міського голови,
керуючий справами виконкому

М. Іванюк

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали