ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 22.07.2011 р. N 295

Про конкурсну комісію на кращий проект по створенню індустріальних парків у Запорізькій області в 2011 році, затвердження її складу та Положення про неї

Керуючись статтями 17, 26, пунктом 9 частини 1 статті 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", з метою сприяння залученню й ефективному використанню вітчизняних та іноземних інвестицій для розвитку Запорізької області:

1. Створити конкурсну комісію на кращий проект по створенню індустріальних парків у Запорізькій області в 2011 році (далі - Комісія).

2. Затвердити склад Комісії (додається).

3. Затвердити Положення про Комісію (додається).

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Гончарука П. А.

 

Голова обласної
державної адміністрації

Б. Ф. Петров

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Запорізької обласної державної адміністрації
22.07.2011 N 295

СКЛАД
конкурсної комісії на кращий проект по створенню індустріальних парків у Запорізькій області в 2011 році

Гончарук
Петро Адольфович

заступник голови облдержадміністрації, голова Комісії

Клепаков
Олександр Олексійович

перший заступник голови Запорізької обласної ради, співголова Комісії (за згодою)

Бондаренко
Віктор Володимирович

головний спеціаліст Державної бюджетної установи "Запорізький регіональний центр з інвестицій та розвитку",секретар Комісії (за згодою)

 

Члени Комісії:

Бойко
Ольга Гавриілівна

начальник управління у справах преси та інформації облдержадміністрації

Ванат
Петро Михайлович

президент Запорізького союзу промисловців і підприємців (роботодавців) "Потенціал" (за згодою)

Герасимюк
Володимир Володимирович

начальник управління капітального будівництва облдержадміністрації

Журавльов
Володимир Анатолійович

начальник Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації

Конарева
Ірина Едуардівна

начальник управління культури і туризму облдержадміністрації

Купцов
Сергій Михайлович

в. о. директора Державної бюджетної установи "Запорізький ре гіональний центр з інвестицій та розвитку" (за згодою)

Лєх
Ірина Іванівна

експерт проекту-партнерства Канада-Україна "Регіональне врядування та розвиток" (за згодою)

Лукашев
Юрій Вікторович

начальник управління містобудування та архітектури облдержадміністрації

Майков
В'ячеслав Володимирович

перший заступник начальника Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Запорізькій області (за згодою)

Медвідь
Сергій Миколайович

начальник Головного фінансового управління облдержадміністрації

Міщанин
Вадим Васильович

начальник управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації

Панкратов
Віктор Павлович

начальник Головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

Свіркін
Дмитро Олександрович

начальник управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації

Семичаєвський
Євген Германович

начальник Головного управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації

Слепян
Елла Валеріївна

начальник Головного управління економіки облдержадміністрації

Спіцина
Людмила Василівна

перший заступник начальника Головного управління Держкомзему у Запорізькій області (за згодою)

Шамілов
Володимир Іванович

президент Запорізької торгово-промислової палати (за згодою).

 

Заступник голови -
керівник апарату
облдержадміністрації

С. В. Лимарчук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Запорізької обласної державної адміністрації
22.07.2011 N 295

ПОЛОЖЕННЯ
про конкурсну комісію на кращий проект по створенню індустріальних парків у Запорізькій області в 2011 році

1. Конкурсна комісія на кращий проект по створенню індустріальних парків у Запорізькій області в 2011 році (далі - Комісія) є спеціальним органом, який утворюється при облдержадміністрації з метою визначення кращих проектів по створенню індустріальних парків у Запорізькій області в 2011 році, які мають стратегічне значення та реалізація яких сприятиме розвитку економіки Запорізької області та України в цілому, в тому числі імпортозамінних і експортоорієнтованих галузей.

2. Комісія створюється розпорядженням голови облдержадміністрації і скликається у разі підготовки та проведення конкурсного відбору на кращий проект по створенню індустріальних парків у Запорізькій області в 2011 році (далі - Конкурс).

3. У своїй роботі Комісія керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови облдержадміністрації, а також цим Положенням.

4. Основними завданнями Комісії є:

визначення на конкурсних засадах кращих проектів по створенню індустріальних парків у Запорізькій області в 2011 році;

запобігання корупційним проявам у сфері залучення інвестицій у створення індустріальних парків.

5. Комісія відповідно до покладених на неї завдань забезпечує:

організацію та проведення Конкурсу відповідно до вимог чинного законодавства;

надання роз'яснень учасникам Конкурсу щодо вимог до проектів по створенню індустріальних парків у Запорізькій області в 2011 році в разі отримання від останніх відповідних запитів;

надання аналітичної, інформаційної допомоги органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування з питань підготовки проектів по створенню індустріальних парків.

6. Комісія має право:

виступати організатором проведення Конкурсу;

одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань.

7. Комісія зобов'язана:

організовувати проведення Конкурсу у відповідності до чинного законодавства;

забезпечувати рівні умови для всіх учасників Конкурсу;

своєчасно оформлювати протоколи Конкурсу та встановлену звітність.

8. Комісія утворюється у складі голови, співголови, секретаря та членів Комісії.

9. Головою Комісії є заступник голови облдержадміністрації, співголовою - перший заступник голови Запорізької обласної ради. Рішення Комісії приймаються більшістю голосів за умови присутності не менш як двох третин її складу та оформлюються протоколом, який підписує голова Комісії, а у разі його відсутності - співголова Комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

До складу Комісії входять представники структурних підрозділів облдержадміністрації, Головного управління Держкомзему у Запорізькій області, Державного управління екології та охорони навколишнього природного середовища в Запорізькій області, Державної бюджетної установи "Запорізький регіональний центр з інвестицій та розвитку", Запорізької обласної ради, Запорізької торгово-промислової палати, Запорізького обласного союзу промисловців і підприємців (роботодавців) "Потенціал" тощо.

10. Голова Комісії залучає, в разі необхідності, до роботи представників місцевих та територіальних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, наукових установ та провідних вчених (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до їх компетенції.

11. Формою роботи Комісії є засідання, що проводяться за рішенням її голови.

Засідання Комісії веде голова, а у разі його відсутності - співголова.

12. Документальну роботу та організаційне забезпечення Комісії здійснює секретар Комісії.

13. Інформаційне забезпечення роботи Комісії здійснює управління у справах преси та інформації облдержадміністрації.

 

Заступник голови -
керівник апарату
облдержадміністрації

С. В. Лимарчук

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали