Додаткова копія: Про Кошторис Аудиторської палати України на 2019 рік

РАДА АУДИТОРСЬКОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 25 квітня 2019 року N 12/2

Про Кошторис Аудиторської палати України на 2019 рік

Керуючись Законом України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" (Закон N 2258-VIII), пунктом 10.3 Статуту Аудиторської палати України, затвердженого рішенням установчого з'їзду аудиторів України 14 липня 2018 р., Положення про Раду Аудиторської палати України, затвердженого рішенням установчого з'їзду аудиторів України 14 липня 2018 р., у зв'язку з затвердженням Радою нагляду за аудиторською діяльністю державної установи "Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю" 22 квітня 2019 р. Кошторису Аудиторської палати України на 2019 рік (в частині фінансування делегованих повноважень), Рада Аудиторської палати України вирішила:

1. Переглянути Кошторис Аудиторської палати України на 2019 рік (в частині фінансування власних повноважень), затверджений рішенням Ради Аудиторської палати України (протокол N 8 від 21 лютого 2019 р.) та затвердити Кошторис Аудиторської палати України на 2019 рік згідно з Додатком 1 (в частині фінансування власних повноважень) з урахуванням залишків коштів на початок року:

- по надходженням на суму 8450300,00 грн;

- по витратам на суму 8450300,00 грн.

2. Доручити Секретаріату Аудиторської палати України опублікувати це рішення на офіційному веб-сайті.

  

Голова АПУ

Т. О. Каменська

 

Додаток N 1
до рішення Ради Аудиторської палати України
25.04.2019 N 12/2

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Ради нагляду за аудиторською діяльністю
22 квітня 2019 року (протокол N 4/10)
(в частині фінансування делегованих повноважень) по надходженням на суму 3755700,00 (три мільйони сімсот п'ятдесят п'ять тисяч сімсот) гривень; по витратам на суму 3752920,00 (три мільйони сімсот п'ятдесят дві тисячі дев'ятсот двадцять) гривень

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Ради Аудиторської палати України
25 квітня 2019 року N 12/2
(в частині фінансування власних повноважень) по надходженням на суму 8450300,00 (вісім мільйонів чотириста п'ятдесят тисяч триста) гривень;
по витратам на суму 8450300,00 (вісім мільйонів чотириста п'ятдесят тисяч триста) гривень

КОШТОРИС на 2019 рік
 00049972 Аудиторської палати України на виконання делегованих та власних повноважень

(грн)

N

Найменування

Усього на рік

Разом

Делеговані повноваження

Власні повноваження

 

Розділ I

НАДХОДЖЕННЯ - всього

3755700,00

8450300,00

12206000,00

1.

Надходження коштів на виконання делегованих повноважень:

3755700,00

х

3755700,00

1.1.

Фіксований внесок в розмірі 0,3 мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01.01.2019 р., з кожного аудиторського звіту (обов'язковий аудит підприємств, що не становлять суспільний інтерес)

3755700,00

х

3755700,00

1.2.

Внесок в розмірі 0,8 % від суми винагороди (без урахування податку на додану вартість) за договором надання аудиторських послуг з обов'язкового аудиту підприємств, що не становлять суспільний інтерес

 

х

 

2.

Надходження коштів на виконання власних повноважень:

х

8450300,00

8450300,00

2.1.

Членські внески та інші платежі членів АПУ

х

7825300,00

7825300,00

2.2.

Кошти або майно, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань та внесків

х

-

-

2.3.

Пасивні доходи

х

300000,00

300000,00

2.4.

Інші джерела, не заборонені законодавством

х

325000,00

325000,00

Розділ II

ВИТРАТИ (ВИДАТКИ) - всього

3752920,00

8450300,00

12203220,00

1.

Витрати, пов'язані із організацією, підготовкою та проведенням чергового з'їзду аудиторів України, конференцій та інших заходів за участі АПУ

х

1000000,00

1000000,00

2.

Сплата внеску для вступу АПУ до IFAC

х

-

-

3.

Витрати на створення інформаційно-аналітичної системи "ІАС Реєстр"

-

-

-

4.

Витрати на методичне забезпечення аудиторської діяльності, в тому числі:

-

244000,00

244000,00

4.1.

методичне забезпечення аудиторської діяльності

-

200000,00

200000,00

4.2.

нарахування ЄСВ на винагороди згідно з договорами ЦПХ

-

44000,00

44000,00

5.

Витрати на забезпечення роботи науково-методичної ради АПУ, в тому числі:

х

-

-

5.1.

забезпечення роботи науково-методичної ради АПУ

х

-

-

5.2.

нарахування ЄСВ на винагороди згідно з договорами ЦПХ

х

-

-

6.

Винагорода Голови АПУ за виконання повноважень (за рішенням з'їзду аудиторів), в тому числі:

х

-

-

6.1.

винагорода Голови АПУ за виконання повноважень згідно з договором ЦПХ

х

-

-

6.2.

нарахування ЄСВ на винагороду згідно з договором ЦПХ

х

-

-

7.

Відшкодування членам Ради АПУ витрат часу для виконання доручень (крім участі у засіданнях Ради АПУ), в тому числі:

х

-

-

7.1.

винагорода за виконання доручень (крім участі у засіданнях Ради АПУ)

х

-

-

7.2.

нарахування ЄСВ на винагороди згідно з договорами ЦПХ

х

-

-

8.

Відшкодування членам Ради АПУ транспортних витрат та витрат на проживання, пов'язаних з участю у роботі Ради та виконанням її завдань (у тому числі податок на доходи фізичних осіб та військовий збір)

х

100000,00

100000,00

9.

Витрати членів Ради АПУ на службові відрядження за рішенням Ради АПУ

х

60000,00

60000,00

10.

Витрати на відрядження та службові роз'їзди штатних працівників Секретаріату АПУ

х

30000,00

30000,00

11.

Витрати на проведення перевірок Комітету з контролю якості аудиторських послуг, у тому числі:

2204390,00

х

2204390,00

11.1.

заробітна плата штатних працівників Комітету з контролю якості аудиторських послуг

1619500,00

х

1619500,00

11.2.

нарахування ЄСВ на заробітну плату штатних працівників Комітету з контролю якості аудиторських послуг

356290,00

х

356290,00

11.3.

витрати на відрядження та службові роз'їзди штатних працівників Комітету з контролю якості аудиторських послуг

228600,00

х

228600,00

11.4.

винагорода залучених до перевірки з контролю якості суб'єктів аудиторської діяльності експертів

-

х

-

11.5.

нарахування ЄСВ на винагороди залучених до перевірки з контролю якості суб'єктів аудиторської діяльності експертів

-

х

-

11.6.

відшкодування витрат на проїзд та проживання залучених до перевірки з контролю якості суб'єктів аудиторської діяльності експертів (в тому числі податок на доходи фізичних осіб та військовий збір)

-

х

-

12.

Витрати на оплату праці штатних працівників Секретаріату АПУ, в тому числі:

1274530,00

4386300,00

5660830,00

12.1.

заробітна плата штатних працівників Секретаріату АПУ (за виключенням працівників відділу реєстрації та звітності)

227430,00

3595300,00

3822730,00

12.2.

нарахування ЄСВ на заробітну плату штатних працівників Секретаріату АПУ (за виключенням працівників відділу реєстрації та звітності)

50000,00

791000,00

841000,00

12.3.

заробітна плата штатних працівників відділу реєстрації та звітності Секретаріату АПУ

817300,00

х

817300,00

12.4.

нарахування ЄСВ на заробітну плату штатних працівників відділу реєстрації та звітності Секретаріату АПУ

179800,00

х

179800,00

13.

Винагорода залучених фахівців - всього, в тому числі:

-

244000,00

244000,00

13.1.

залучені адвокати, юристи, інші

-

100000,00

100000,00

13.2.

залучені до роботи в комісіях АПУ експерти, які не є членами Ради АПУ (за рішенням з'їзду аудиторів)

х

-

-

13.3.

залучені фахівці для технічної підтримки та інформаційного наповнення офіційного веб-сайту та сторінок в соціальних мережах АПУ

х

40000,00

40000,00

13.4.

залучені фахівці для виконання господарських робіт та інші (прибирання офісу, інше)

х

60000,00

60000,00

13.5.

нарахування ЄСВ на винагороди згідно з договорами ЦПХ залучених фахівців

х

44000,00

44000,00

14.

Витрати на участь у семінарах та інших заходах штатних працівників Секретаріату АПУ

х

35000,00

35000,00

15.

Комунально-господарські, канцелярські та інші витрати, в тому числі:

274000,00

2331000,00

2605000,00

15.1.

орендна плата за користування офісним приміщенням

139000,00

761000,00

900000,00

15.2.

придбання офісної техніки, програмних продуктів (антивірусні програми та інші офісні програми), обладнання та інші витрати, пов'язані з утриманням офісного приміщення

85000,00

200000,00

285000,00

15.3.

придбання поштових, канцелярських, господарських товарів, інвентаря

15000,00

40000,00

55000,00

15.4.

організаційно-представницькі витрати (придбання продуктів харчування, питної води, квіткової продукції, інше)

х

35000,00

35000,00

15.5.

витрати на транспортні послуги

х

10000,00

10000,00

15.6.

витрати на телекомунікаційні послуги

15000,00

20000,00

35000,00

15.7.

витрати на передплату періодичних видань

х

20000,00

20000,00

15.8.

витрати на розрахунково-касове обслуговування (послуги банків)

х

45000,00

45000,00

15.9.

Інші витрати (послуги кур'єрського зв'язку, нотаріальні послуги; ремонт та обслуговування офісної техніки; заправка картриджів, доопрацювання сайту АПУ, обслуговування програмних продуктів (1С: реєстр та звітність та інших), судові витрати, поліграфічні послуги, палітурні роботи, послуги поштового зв'язку, послуги відеозйомки, розробка логотипу АПУ, аудиторські послуги та інші)

20000,00

200000,00

220000,00

15.10.

Резервний фонд

х

1000000,00

1000000,00

16.

Податок на додану вартість

х

20000,00

20000,00
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали