ПОСТАНОВА
Верховної Ради України

Про кошторис Верховної Ради України на 2012 рік

Відповідно до пункту 35 частини першої статті 85 Конституції України Верховна Рада України постановляє:

Затвердити кошторис Верховної Ради України на 2012 рік (додається).

 

Голова Верховної Ради
України

В. ЛИТВИН

м. Київ
20 березня 2012 року
N 4541-VI

 

 

Додаток

КОШТОРИС
Верховної Ради України на 2012 рік

тис. грн.

Найменування витрат

КЕКВ

Всього

у тому числі:

Загальний фонд

Спеціальний фонд

0111010 "Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України"

Поточні видатки

1000

460295,2

460295,2

 

Оплата праці працівників бюджетних установ

1110

223239,8

223239,8

 

Нарахування на заробітну плату

1120

70095,7

70095,7

 

Придбання товарів і послуг

1130

26989,8

26989,8

 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування

1131

7957,7

7957,7

 

Оплата послуг (крім комунальних)

1134

19030,1

19030,1

 

Інші видатки

1135

2,0

2,0

 

Видатки на відрядження

1140

6015,8

6015,8

 

Субсидії і поточні трансферти

1300

133954,1

133954,1

 

Поточні трансферти населенню

1340

128995,1

128995,1

 

Виплата пенсій і допомоги

1341

242,9

242,9

 

Інші поточні трансферти населенню

1343

128752,2

128752,2

 

Поточні трансферти за кордон

1350

4959,0

4959,0

 

Капітальні видатки

2000

 

 

 

ВСЬОГО

х

460295,2

460295,2

 

0111020 "Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України"

Поточні видатки

1000

291984,0

286948,3

5035,7

Оплата праці працівників бюджетних установ

1110

178405,7

176855,7

1550,0

Нарахування на заробітну плату

1120

63177,4

62617,3

560,1

Придбання товарів і послуг

1130

27907,3

25061,2

2846,1

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування

1131

10634,0

9899,0

735,0

Продукти харчування

1133

581,7

81,7

500,0

Оплата послуг (крім комунальних)

1134

16036,6

15080,5

956,1

Інші видатки

1135

655,0

 

655,0

Видатки на відрядження

1140

237,2

172,2

65,0

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

1160

18804,1

18804,1

 

Оплата теплопостачання

1161

7313,4

7313,4

 

Оплата водопостачання і водовідведення

1162

353,9

353,9

 

Оплата електроенергії

1163

7785,4

7785,4

 

Оплата природнього газу

1164

120,0

120,0

 

Оплата інших комунальних послуг

1165

3231,4

3231,4

 

Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення

1170

82,0

72,0

10,0

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

1171

 

 

 

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

1172

82,0

72,0

10,0

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

1310

3275,8

3275,8

 

Поточні трансферти населенню

1340

94,5

90,0

4,5

Стипендії

1342

90,0

90,0

 

Інші поточні трансферти населенню

1343

4,5

 

4,5

Капітальні видатки

2000

614,3

 

614,3

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

2110

324,3

 

324,3

Капітальний ремонт

2130

290,0

 

290,0

Капітальний ремонт інших об'єктів

2133

290,0

 

290,0

ВСЬОГО

х

292598,3

286948,3

5650,0

в тому числі:

Управління справами

Поточні видатки

1000

179838,1

179838,1

 

Оплата праці працівників бюджетних установ

1110

127846,5

127846,5

 

Нарахування на заробітну плату

1120

45156,7

45156,7

 

Придбання товарів і послуг

1130

6669,2

6669,2

 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування

1131

1251,2

1251,2

 

Продукти харчування

1133

55,0

55,0

 

Оплата послуг (крім комунальних)

1134

5363,0

5363,0

 

Інші видатки

1135

 

 

 

Видатки на відрядження

1140

96,7

96,7

 

Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення

1170

69,0

69,0

 

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

1171

 

 

 

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

1172

69,0

69,0

 

Капітальні видатки

2000

0,0

0,0

 

ВСЬОГО

х

179838,1

179838,1

 

Автобаза

Поточні видатки

1000

38702,0

34992,0

3710,0

Оплата праці працівників бюджетних установ

1110

19675,3

18325,3

1350,0

Нарахування на заробітну плату

1120

7142,2

6652,1

490,1

Придбання товарів і послуг

1130

10687,0

8886,6

1800,4

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування

1131

7647,6

7347,6

300,0

Продукти харчування

1133

500,0

 

500,0

Оплата послуг (крім комунальних)

1134

2039,4

1539,0

500,4

Інші видатки

1135

500,0

 

500,0

Видатки на відрядження

1140

116,0

61,0

55,0

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

1160

1067,0

1067,0

 

Оплата теплопостачання

1161

637,8

637,8

 

Оплата водопостачання і водовідведення

1162

90,0

90,0

 

Оплата електроенергії

1163

320,0

320,0

 

Оплата природнього газу

1164

0,0

 

 

Оплата інших комунальних послуг

1165

19,2

19,2

 

Дослідження і розробки, державні програми

1170

10,0

 

10,0

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

1172

10,0

 

10,0

Поточні трансферти населенню

1340

4,5

 

4,5

Інші поточні трансферти населенню

1343

4,5

 

4,5

Капітальні видатки

2000

590,0

 

590,0

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

2110

300,0

 

300,0

Капітальний ремонт

2130

290,0

 

290,0

Капітальний ремонт інших об'єктів

2133

290,0

 

290,0

ВСЬОГО

х

39292,0

34992,0

4300,0

Інститут законодавства

Поточні видатки

1000

8768,9

8343,2

425,7

Оплата праці працівників бюджетних установ

1110

6132,4

5932,4

200,0

Нарахування на заробітну плату

1120

2067,5

1997,5

70,0

Придбання товарів і послуг

1130

236,4

90,7

145,7

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування

1131

35,2

0,2

35,0

Оплата послуг (крім комунальних)

1134

196,2

90,5

105,7

Інші видатки

1135

5,0

 

5,0

Видатки на відрядження

1140

10,5

0,5

10,0

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

1160

232,1

232,1

 

Оплата теплопостачання

1161

84,7

84,7

 

Оплата водопостачання і водовідведення

1162

2,2

2,2

 

Оплата електроенергії

1163

13,0

13,0

 

Оплата природнього газу

1164

0,0

 

 

Оплата інших комунальних послуг

1165

132,2

132,2

 

Поточні трансферти населенню

1340

90,0

90,0

 

Стипендії

1342

90,0

90,0

 

Капітальні видатки

2000

24,3

0,0

24,3

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

2110

24,3

 

24,3

ВСЬОГО

х

8793,2

8343,2

450,0

Управління адміністративними будинками

Поточні видатки

1000

61399,2

60499,2

900,0

Оплата праці працівників бюджетних установ

1110

24751,5

24751,5

 

Нарахування на заробітну плату

1120

8811,0

8811,0

 

Придбання товарів і послуг

1130

10314,7

9414,7

900,0

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування

1131

1700,0

1300,0

400,0

Продукти харчування

1133

26,7

26,7

 

Оплата послуг (крім комунальних)

1134

8438,0

8088,0

350,0

Інші видатки

1135

150,0

 

150,0

Видатки на відрядження

1140

14,0

14,0

 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

1160

17505,0

17505,0

 

Оплата теплопостачання

1161

6590,9

6590,9

 

Оплата водопостачання і водовідведення

1162

261,7

261,7

 

Оплата електроенергії

1163

7452,4

7452,4

 

Оплата природнього газу

1164

120,0

120,0

 

Оплата інших комунальних послуг

1165

3080,0

3080,0

 

Дослідження і розробки, державні програми

1170

3,0

3,0

 

Дослідження і розробки окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

1171

 

 

 

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

1172

3,0

3,0

 

Капітальні видатки

2000

0,0

0,0

 

ВСЬОГО

х

61399,2

60499,2

900,0

Їдальня

Поточні видатки

1000

1600,0

1600,0

 

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

1310

1600,0

1600,0

 

ВСЬОГО

х

1600,0

1600,0

 

Управління житловими будинками

Поточні видатки

1000

1675,8

1675,8

 

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

1310

1675,8

1675,8

 

ВСЬОГО

х

1675,8

1675,8

 

0111070 "Фінансова підтримка санаторно-курортного комплексу Управління справами Верховної Ради України"

ВСЬОГО

х

87124,3

7875,6

79248,7

Поточні видатки

1000

83244,3

7875,6

75368,7

Капітальні видатки

2000

3880,0

 

3880,0

в т. ч. санаторний комплекс "Дюльбер"

х

44064,0

4064,0

40000,0

Поточні видатки

1000

43264,0

4064,0

39200,0

Капітальні видатки

2000

800,0

 

800,0

санаторій "Нижня Ореанда"

х

39942,0

3152,2

36789,8

Поточні видатки

1000

36892,0

3152,2

33739,8

Капітальні видатки

2000

3050,0

 

3050,0

пансіонат матері та дитини "Таврійські зорі"

х

2676,7

400,0

2276,7

Поточні видатки

1000

2656,7

400,0

2256,7

Капітальні видатки

2000

20,0

 

20,0

готельно-оздоровчий комплекс "Затока"

х

441,6

259,4

182,2

Поточні видатки

1000

431,6

259,4

172,2

Капітальні видатки

2000

10,0

 

10,0

0111090 "Висвітлення діяльності Верховної Ради України через засоби телебачення і радіомовлення та фінансова підтримка видання газети "Голос України" і журналу "Віче"

Поточні видатки

1000

29803,4

29803,4

 

Оплата праці працівників бюджетних установ

1110

4900,6

4900,6

 

Нарахування на заробітну плату

1120

1778,8

1778,8

 

Придбання товарів і послуг

1130

4489,6

4489,6

 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування

1131

673,7

673,7

 

Продукти харчування

1133

14,0

14,0

 

Оплата послуг (крім комунальних)

1134

3801,9

3801,9

 

Інші видатки

1135

 

 

 

Видатки на відрядження

1140

80,0

80,0

 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

1160

756,4

756,4

 

Оплата теплопостачання

1161

94,4

94,4

 

Оплата водопостачання і водовідведення

1162

4,2

4,2

 

Оплата електроенергії

1163

76,2

76,2

 

Оплата природнього газу

1164

 

 

 

Оплата інших комунальних послуг

1165

581,6

581,6

 

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

1310

17798,0

17798,0

 

Капітальні видатки

2000

 

 

 

ВСЬОГО

х

29803,4

29803,4

 

в тому числі:

Дирекція телерадіопрограм

Поточні видатки

1000

12005,4

12005,4

 

Оплата праці працівників бюджетних установ

1110

4900,6

4900,6

 

Нарахування на заробітну плату

1120

1778,8

1778,8

 

Придбання товарів і послуг

1130

4489,6

4489,6

 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування

1131

673,7

673,7

 

Продукти харчування

1133

14,0

14,0

 

Оплата послуг (крім комунальних)

1134

3801,9

3801,9

 

Інші видатки

1135

 

 

 

Видатки на відрядження

1140

80,0

80,0

 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

1160

756,4

756,4

 

Оплата теплопостачання

1161

94,4

94,4

 

Оплата водопостачання і водовідведення

1162

4,2

4,2

 

Оплата електроенергії

1163

76,2

76,2

 

Оплата природнього газу

1164

0,0

 

 

Оплата інших комунальних послуг

1165

581,6

581,6

 

Капітальні видатки

2000

 

 

 

ВСЬОГО

х

12005,4

12005,4

 

Державне підприємство "Голос України"

Поточні видатки

1000

14782,0

14782,0

 

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

1310

14782,0

14782,0

 

ВСЬОГО

х

14782,0

14782,0

 

Журнал "Віче"

Поточні видатки

1000

3016,0

3016,0

 

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

1310

3016,0

3016,0

 

ВСЬОГО

х

3016,0

3016,0

 

РАЗОМ ПО АПАРАТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

 

869821,2

784922,5

84898,7

Додаток: норми витрат на одного народного депутата України - 1 арк.

 

Додаток
до кошторису Верховної Ради України на 2012 рік

Норми витрат на одного народного депутата України на 2012 рік

N
з/п

Найменування видатків

Сума на місяць
(грн.)

Сума на рік
(грн.)

Підстава

1

Безоплатний проїзд народних депутатів України

 

26800,0

Відповідно до ст. 40 Закону України "Про комітети Верховної Ради України", ст. 19 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" (в економ-класі літака)

2

Забезпечення автотранспортом у межах міста Києва

 

 

Відповідно до частини восьмої ст. 23 Закону України "Про статус народного депутата України" із розрахунку 30 годин на місяць

3

Канцелярське приладдя

 

708,0

 

4

Міські, міжміські телефонні розмови (з розрахунку на 10 місяців)

489,0

4890,0

 

5

Виступи на радіо, по телебаченню, у пресі з питань депутатської діяльності

500,0

5000,0

Відповідно до частини першої ст. 18 Закону України "Про статус народного депутата України"

6

Відрядження помічників-консультантів народних депутатів України у виборчі округи (з розрахунку на 10 місяців)

400,0

4000,0

Оплата відряджень згідно з нормами відшкодування витрат, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 за N 98 (Постанова N 98), незалежно від кількості помічників-консультантів народного депутата України

7

Відшкодування витрат на оплату утримання приміщень у виборчих округах для прийому народними депутатами України громадян

167,0

2000,0

Відповідно до частини п'ятої ст. 28 Закону України "Про статус народного депутата України"

8

Відшкодування витрат на оплату оренди приміщень для проведення зборів виборців в округах

 

670,0

Відповідно до частини сьомої та восьмої ст. 28 Закону України "Про статус народного депутата України"

9

Посадовий оклад народного депутата України - члена комітету

6109,0

 

 

10

Кошти на утримання помічників-консультантів незалежно від їх кількості

20000,0

240000,0

Відповідно до ст. 34 Закону України "Про статус народного депутата України"

11

Проходження через зал офіційних делегацій при відрядженні народних депутатів України

 

1700,0

Відповідно до частини четвертої ст. 23 Закону України "Про статус народного депутата України"

12

Відшкодування коштів періодичним виданням за публікацію авторських матеріалів народних депутатів України

 

500,0

Відповідно до ст. 18 Закону України "Про статус народного депутата України"

13

Відшкодування витрат, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень

17425,0

209100,0

Відповідно до ст. 32 Закону України "Про статус народного депутата України"

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали